فروشگاه

توضیحات

انواع سیستمهای HVDC

 

جهت انتقال انرژی الکتریکی از نیروگاه ها به مصرف کنندگان یک سیستم قدرت بهم پیوسته‌ای مورد نیاز می‌باشد. اجزای اصلی سیستم قدرت شامل مراکز تولید انرژی ، ایستگاه‌ها و خطوط انتقال می‌باشد.

با توجه به رشد روز افزون مصرف انرژی الکتریکی ، سیستم‌های قدرت نیز توسعه یافته و به علت ضرورت افزایش قابلیت اطمینان و تأمین شرایط فنی و اقتصادی هر چه مطلوبتر ، سیستم‌های قدرت بهم اتصال یافته و یک سیستم قدرت بزرگ را تشکیل می‌دهند.

هر چند که انتقال انرژی بوسیله سیستم‌های DC هزینه اولیه زیادی می‌طلبند ولی برخی از مشکلات سیستم‌های AC مانند سنکرونیزم و پایداری را ندارد لذا بجای انتقال‌های بصورت EHV-AC و UHV-AC استفاده از سیستم‌های HVDC مطلوبتر است.

بهر صورت گسترش روز افزون سیستمهای قدرت و ضرورت اتصال سیستم‌های مناطق بزرگ و حتی شبکه‌های کشورهای مجاور به یکدیگر به منظور تشکیل شبکه‌های بزرگتر از یک طرف و لزوم انتقال انرژی در قدرت‌های بسیار زیاد و به مسافت‌های طولانی و برخی ملاحظات فنی و اقتصادی از طرف دیگر ، توسعه انتقال جریان مستقیم را بیش از پیش مطرح می‌سازد.

به همین علت در این پروژه به بررسی اجمالی سیستم‌های قدرت HVDC می‌پردازیم.

در فصل اول این پروژه ابتدا به بیان معیارهایی برای انتخاب سیستم‌ HVDC پرداخته و سپس به بررسی انواع سیستم‌های HVDC معطوف گشته و سپس مزایا و معایب شبکه‌های HVDC به اختصار بیان شده است و در نهایت یک ارزیابی کلی از سیستمهای HVDC بعمل آمده است.

در فصل دوم نیز به بررسی انواع سیستم‌های کنترل HVDC اعم از مبدل‌ها و زاویه آتش و شبکه HVDC پرداخته شده است و سپس سطوح مختلف کنترل در سیستم‌های HVDC مطرح شده و یک سیستم کنترلی غیر خطی قوی ( Robust ) تشریح شده و در نهایت یک ارزیابی از سیستم‌های کنترلی بعمل آمده و شمای طبقاتی ساده‌ای از یک سیستم کنترل بیست و چهار پالسه ترسیم شده است.

در فصل سوم به بررسی اجمالی هارمونیک‌های تولیدی در سیستم‌ HVDC پرداخته و نحوه فیلترینگ آنها مطرح شده است. در این فصل انواع فیلترها و کاربردهر کدام ، تأثیر امپدانس شبکه بروی فیلترینگ، طراحی فیلتر تنظیم شونده و خلاصه ای از فیلترهای فعال و غیر فعال بیان شده است و در نهایت ارزیابی  صورت گرفته است.

در فصل چهارم نیز که آخرین فصل این پروژه می‌باشد، به بررسی کامل یک کنترلر با منطق فازی به منظور تنظیم فرکانس سمت AC یکسو کننده پرداخته شده است و در نهایت نیز یک ارزیابی جامع از این نوع کنترلر بعمل آمده است.

 

 

۷۵ صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع و پاورقی دارد  قیمت ۷۵۰۰ تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام کلیه کارهای شبیه سازی و پایان نامه برق کلیه گرایشات در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

 

 

فهرست مطالب

 

 ـ مقدمه                                 1

ـ ساختار PLC                                 2

ـ تفاوت PLC با کامپیوتر                         6

ـ کاربرد PLC صنایع مختلف                        8

ـ سخت افزار PLC                             9

ـ مدولا منبع تغذیه (PS  )                         10

ـ واحد پردازش مرکزی (CPU)                    11

ـ حافظه (MEMORY)                         11

ـ ترمینال ورودی (INPUT MODULE)                12

ـ ‌ترمینال خروجی (OUTPUT MODULE)               13

ـ مدول های ارتباط پروسسوری (CP)                   14

ـ‌ مدول های رابط (IM)                          14

ـ تصویری ورودی ها (PII)                              14

ـ تصویر خروجی ها(PIO)                         15

ـ‌ فلگ ها ، تایمرها و شمارنده ها                     15

ـ‌ انبارک یا آکومولاتور (ACCUM)                16

ـ گذرگاه عمومی ورودی / خروجی (I/O bus)              16

ـ‌ روشهای مختلف آدرس دهی                      18

ـ‌ نرم افزار PLC                              18

ـ‌ واحد برنامه نویسی (PG)                         19

ـ روشهای برنامه نویسی در PLC                     20

ـ روش نمایش نردبانی   (LAD)                     21

ـ روش نمایش فلورچارتی (CSF)                      21

ـ نمایش عبارتی (STL)                         21

ـ فلیپ فلاپ                               22

ـ دستورL و T                                 22

ـ مقایسه کننده ها                           23

ـ تایمرها (Timers)                             24

ـ نصب و راه اندازی ، رفع عیب PLC                   25

ـ نصب PLC                                26

ـ حفاظت فیزیکی                               26

ـ حرارت محیط                             26

ـ تداخل مغناطیسی                            27

ـ سیم کشی                                27

ـ گسترش                                  28

ـ اتصالات سیم های بیرونی                          28

ـ ایمنی                                      29

ـ اتصال وسایل ایمنی                              30

ـ دوری از عیب های ورودی                          31

ـ مستند سازی                                 32

ـ مقدمات تست دستگاه                          33

ـ بازبینی عملیات                             34

ـ آزمون نهایی                                36

ـ عیب یابی                                  37

درصد خرابی و منبع آن                         38

جدول راهنمای عیب یابی                       40

راه اندازی دستی                           

 

 

معیارهایی از سیستم انتقال HVDC

 

 

سیستم HVDC بخاطر یک یا چند دلیل از دلایل زیر نسبت به سیستم AC در ولتاژهای بالا ارجحیت دارد:

۱ـ برای خطوط انتقال بلند با قدرت انتقالی بالا.

از نظر اقتصادی و بدون در نظر گرفتن تلفات کم در خطوط انتقال، از سیستم HVDC استفاده می‌شود. بهر حالHVDC به تجهیزات ایستگاه‌های تبدیل کننده اضافی احتیاج دارد.

در انتقال قدرتهای بالا در فواصل زیاد مجموع تلفات سیستم‌ DC کمتر از سیستم AC است بطور کل در شرایط یکسان ، تصمیم‌گیری بر اساس علم اقتصاد برای انتخاب یک طرح صورت می‌گیرد.

خطوط HVDC احتیاج به ایستگاه‌های میانی برای متعادل سازی ندارند ولی خطوط EHV-AC به این ایستگاه‌ها احتیاج دارند که در شرایط یکسان تلفات ایستگاهها در خطوط HVDC کمتر از خطوط EHV-AC میباشد.(شکل « 1-1»)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل (۱-۱) نمودار هزینه ـ  مسافت سیستمهای HVDC  و ACوEHV-AC

 

۲ـ برای متصل کردن دو سیستم (شبکه) AC که دارای سیستم کنترل بارـ فرکانس می‌باشند.

سیستم HVDC چند مزیت نسبت به سیستم AC دارد. سیستمهای HVDC برای سنکرون کردن دو سیستم AC  بکار می‌روند و خود این سیستمها احتیاج به سیستم‌های دیگری برای سنکرون شدن ندارند.

با HVDC ، قدرت انتقالی کنترل می‌شود و اغتشاشات در فرکانس وجود ندارد و حالات زود گذر در شبکه AC در هر دو طرف می‌تواند در حد مطلوب بهبود داد شود.

۳ـ برای ایستگاه‌های سنکرونیزاسیون پشت به پشت۱

در جایی که بخواهند دو سیستم AC  با فرکانس مختلف را بهم متصل کنند، می‌توان از ایستگاه مبدل HVDC استفاده نمود و با استفاده از سیستم ، میزان توان انتقالی و مبادله شده بین آنها را کنترل نمود.

۴ـ اتصال چند شبکه جریان متناوب فشار قوی

این امکان توسط سیستم HVDC جدید قابل اجرا است و بوسیله آن سه یا چند شبکه AC می‌توانند بصورت سنکرون به هم متصل شوند.

قدرت جاری شده در هر یک از سیستم‌های AC متصل، میتواند کنترل شود و همچنین قدرت‌های زیادی می‌تواند منتقل شود.

۵ـ برای کابلهای انتقال زیرزمینی و زیر دریایی

این کابلها برای فواصل متوسط و ولتاژهای بالا و انتقال قدرت در دریا و اقیانوس مورد استفاده می‌باشند.

خسارت ناشی از درجه حرارت حاصل شده بوسیله جریان های شارژ خازنی کابل، محدودیتی برای بارها می‌باشند. در هر ولتاژ مشخص محدودیتی برای طول کابل و همچنین محدودیتی برای انتقال توان توسط کابل می‌باشد و در این حالت کابل‌های HVDC ضروری می‌باشند.

 

 

 

انواع سیستم‌های HVDC 1-Back to back

 

 

 

 

………………………………

 

 

 

 

تأثیر امپدانس شبکه بر روی فیلترینگ

 

مبدل‌ها به عنوان منبع هارمونیک زایی جریان در طرف AC و یک منبع هارمونیک زایی ولتاژ در طرف DC می‌باشند و بطور دقیقتر مبدل‌ها ، یک منبع هارمونیک امپدانس پایین در سمت DC و یک منبع هارمونیک امپدانس بالا را در سمت AC می‌باشند.

شکل زیر یک مدار معادل طرف AC شبکه HVDC را نمایش می دهد .

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ملاحظه می شود که با وجود فیلترهای AC ، قسمتی از هارمونیک های جریان تولید شده توسط شبکه HVDC ، به شبکه AC ریخته و با در نظر گرفتن امپدانس شبکه AC باعث ایجاد ولتاژ هارمونیکی در شبکه مذکور می شود .

Ihc : جریان تولید شده توسط مبدل

Zhf : امپدانس فیلتر نسبت به هارمونیک h ام

Zhn : امپدانس شبکه نسبت به هارمونیک مرتبه h ام

 

ولتاژ ایجاد شده در شبکه AC را می توان به طریق زیر محاسبه کرد :

جریان هارمونیک شبکه و فیلتر به ترتیب زیر می باشد :

 

 

سر واژه های استفاده شده

 

 

 

 

 

 
   

 

(۳-۴)

 

از آنجا که امپدانس شبکه AC متغییر می باشد و به ندرت بطور دقیق مشخص می شود لذا می توان سه حالت کلی برای امپدانس شبکه AC مطرح کرد

۱- امپدانس شبکه

در این صورت شبکه AC تمامی جریان هارمونیک را کشیده و         وInh=Ihc و فیلتر موازی هیچ تاثیری ندارد و تمامی جریان هارمونیکی تولید شده بوسیله مبدل وارد شبکه AC می شود . ولی امکان اینکه امپدانس شبکه کاملاً صفر باشد ، کم است و اگر اینطور باشد ، بایستی از فیلتر سری استفاده شود.

۲- اگر امپدانس شبکه نامحدود باشد

تمامی هارمونیک های جریان تولیدی بوسیله مبدل از فیلتر عبور خواهند کرد .

 

 
   

 

در اینصورت:

(۳-۵)

 

بنابراین فیلترینگ کامل خواهد بود اگر چه فرض     قدری غیر محتمل می رسد اما نتیجه مناسبی خواهد داد .

۳-۰ اگر امپدانس شبکه راکتیو خالص باشد :

در این حالت امپدانس شبکه و امپدانس فیلتر بطور موازی رزنانس می کنند ، بنابراین امپدانس منتجه ، مقاومت بالا مب شود ، پس Vh و Ihn و Ihf مقادیر بالایی خواهند داشت . در واقع با حضور فیلتر جریان و ولتاژ هارمونیکی شبکه افزایش می یابد ……….

 

 

 

 

……………………………..

 

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه در پایان نامه دات کام : تنها , ۷۵۰۰ تومان

 

 

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “انواع سیستمهای HVDC”

انواع سیستمهای HVDC

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 1132

قیمت : تومان7,500