فروشگاه

توضیحات

تحقیق انگل شناسی

 

انگل شناسی علم پرداختن به موجودات زنده ای است که برای به دست آوردن غذا، به طور موقت یا دائم درسطح خارجی یا داخل بدن موجودات زنده دیگر زندگی می کنند. این علم همچنین به رابطه این موجودات به میزبانان خود می پردازد.

دامنه وسیع علم انگل شناسی از ماکرواکولوژیکی تا میکرواکولوژیکی وبیوشیمیایی وبهداشت عمومی ، جغرافیا ، علوم اجتماعی واقتصادی وعلوم مرتبط با آنها را شامل می شود. درسالهای اخیر سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده است که شش بیماری مهم انسانی درجهان منتشر است . پنج بیماری از

این شش بیماری انگلی است که عبارتند از: شیستوزومیازیس، مالاریا ، فیلاریازیس ، تریپانوزومیازیس افریقایی ولیشمانیازیس. بیماری شش نیز جذام

است که عامل باکتریایی دارد. درنتیجه انگل شناسی پزشکی دربین شاخه های علوم پزشکی ودانشمندان علوم پزشکی اهمیت زیادی پیدا کرده است .

انگل شناسی ازنظر رشد وتوسعه علوم به ویژه کاربردهای طبی ، دامپزشکی ، کشاورزی وصنایع غذایی اهمیت زیادی دارد. بنابراین روشن است که

آشنایی با زندگی انگلی وانگلها ، نه تنها ازنقطه نظر رشد وتوسعه علوم ، بلکه ازنظر کاربردهای علمی ان نیز بسیار مهم است.

جنبه های زندگی انگلی :

چهره واقعی زندگی انگلی غالبا قابل لمس ودرک نیست، زیرا روابط بین انگلها ومیزبان آنها بسیار پیچیده است. انگل شناسی درواقع یکی از چهار جنبه مختلف از سیمبیوزیس است.

سیمبیوزیس : هرحیوان ، گیاه ویا موجود زنده اولیه ای آغازیان یا ( پروتیستا) که بخشی یا تمام زندگی خودرا به همراه موجود دیگر ازجنس دیگری می

گذارند، را یک سیمبیونت یا سیمبیوت می نامند. چهار شکل از سیمبیوتیک شناخته شده است . اگرچه خط تفکیک بین آنها کاملا دقیق نیست

 

۴۷ صفحه منابع دارد 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

     مراحل زندگی انگلی :

       تماس انگل با میزبان

۱٫ کمو تاکسی       ۲٫  تماس تصادفی تماس غیر فعال

استقرار انگل در بدن میزبان

  1. انتخاب محیط واتصال موفقیت امیز
  2. قالب شدن بر مکانیزمهای طبیعی میزبان
  3. انجام تغذیه از مواد غذایی موجود
  4. ارتباط به سیستم انزیمی میزبان
  5. فراهم کردن عوامل محرک
  6. تغییرات بیماری زا در میزبان

خروج: خروج از مرحله انگلی به اشکال تخم – لارو به صورت فعال یا غیر فعال و یا ترکیبی از ان دو می باشد .

تحقیق انگل شناسی

نیاز های غذایی انگلها

در امر ذخیره و مصرف گلیکوژن چرخه گلیکوژن یا امپدن میرهوف الگوی عمل است که شامل دو مرحله و هر یک پنج پله است که حاصل کار اکسیداسیون و احیای گلوکز می باشد. متابولیسم چربیها در سیتوپلاسم انجام می گیرد که پس از طی مراحل مختلف به تولید اسید

پیرویک ختم می شود. اسید پیرویک حاصله نیز از مسیر گلیکولیز به تولید انرژی – کلسترول سه کربنه و فسفر گلیرالدمید منتقل می شود. اخرین مرحله نیز پیروات و استیل کوا می باشد.

متابولیسم پروتئینها به تولید پیروات واستیل کوا می باشد. انگلهایی مانند تریپا نوز ومالویسی، لشمانیا، برازیلیس،

تینامیداتی ژینا، اکینوکوکوس گرانولوزوس امکاریس ولیتوموزوییدس کارینی را می توان نام برد که وابستگی زیادی به متابولیسم قندها نشان می دهند.

     دستاورد انگل شناسی

این علم زمینه بهره مندی از جنبه های مختلف از جمله فیلوژنیک، اکولوژی، مورفولوژی، فیزیولوزی،درمان، ایمونولوژی و تغذیه و هم چنین در مطالعه زمینه های بیولوژی سلولی و مولکولی، بیوشیمی و شیمی گامهای بلندی برداشته است www.payaname.com

د

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “تحقیق انگل شناسی”

تحقیق انگل شناسی

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 89

قیمت : تومان9,500