فروشگاه

توضیحات

بررسی رفتار ممان دوران اتصالات صلب جوشی

پایان نامه عمران گرایش سازه

به دنبال زلزله ۱۷ ژانویه ۱۹۹۴ در منطقه نورث ریج واقع در ایالات کالیفرنیای

آمریکا به دلیل تحولاتی که در روند طراحی و ساخت اتصالات گیردار جوشی

در سازه های فولادی ایجاد کرد نقطه ای عطفی در تاریخ اتصالات سازه های فولادی محسوب می شود. تعدادی از ساختمانهای فولادی جوشی با قابهای

خمشی (WSMF) ، در ناحیه اتصال تیر به ستون دچار شکست شدند. ساختمانهای

آسیب دیده طیف وسیعی از ساختمانها را از نظر ارتفاع و عمر شامل می شدند. ساختمانهای با ارتفاع یک تا ۲۶ طیقه ، و سازه هایی که درست در زمان زلزله بر پا شده بودند تا ساختمانهایی با عمر بیش از ۳۰ سال،آسیب

دیدند. علاوه بر این سازه های آسیب دیده در منطقه جغراقیایی وسیعی پراکنده شده بودند. این آسیب دیدگی ها حتی در مناطقی که نکان های متوسط زلزله را تجربه کرده بودند، مشاهده می- شدند.]۱۶[

کشف آسیب در ساختمانها هشدار دهنده بود.کشف این آسیب ها این اندیشه را تقویت کرد که در زلزله های قبلی هم، آسیب هایی بوجود آمده

است،که مخفی مانده اند. تحقیقات بعدی به درستی تأیید کرد که چنین آسیب هایی در زلزله ۱۹۹۲ «لندرز بیگ بیر» و زلزله ۱۹۸۹ «لوماپریتا» اتفاق افتاده است.

سازه های فولادی جوشی با قابهای خمشی به طور معمول در ایالات متحده

بررسی رفتار ممان دوران اتصالات صلب جوشی

و جهان،مخصوصاً برای ساخت سازه های متوسط تا بلند، مورد استفاده قرار می گیرند. قبل از زلزله نورث ریج چنین تصور می شد که این نوع ساختمانها بسیار شکل پذیرند و از آسیب هایی که ظرفیت سازه را کاهش می دهد

مصون اند،چرا که آسیب های بسیار جدی به این نوع سازه ها در زلزله های گذشته به ندرت گزارش شده بود وحتی هیچگونه گزارشی از فروریختن

چنین سازه هایی وجود نداشت. کشف شکست ترد در تعدادی از

ساختمانها تحت اثر زلزله نورث ریج، نیاز آزمایش مجدد این نوع اتصال را مسجل ساخت.

به هر حال ساختمانها آن طوری که انتظار می رفت رفتار نکردند و به دلیل آسیب های اتصالات ضررهای اقتصادی قابل ملاحظه ای به وجود آمد.

این ضررها را می توان به دوقسمت هزینه های مستقیم، شامل تحقیقات و تعمیرات این گونه اتصالات و همچنین هزینه های غیر مستقیم،مربوط به عدم استفاده موقت و یا در بعضی موارد طولانی مدت از فضای داخل این ساختمانها تقسیم بندی کرد.

ساختمانهای فولادی جوشی با قابهای مقاوم خمشی، برای مقابله با

تکانهای زمین لرزه، بر این اساس طراحی می شوند که بدون از دست دادن مقاومت، قابلیت تسلیم و تغییر شکل خمیری زیادی را دارا باشند. تغییر شکل خمیری مورد نظر، دورانهای پلاستیک درون تیرها در محل اتصالاتشان به

ستون ها را شامل می شود، که از نظر تئوری انرژی داده شده به ساختمانها

را جذب می کند. بدین ترتیب انتظار می رود آسیب هایی مثل تسلیم و

کمانش ها ی موضعی در المانهای فولادی اتفاق بیفتد، نه اینکه اتصال دچار شکست تردشود. بر اساس این رفتار مورد انتظار، آئین نامه های ساختمانی

اجازه می دادند که سازه های فولادی جوشی با قابهای خمشی برای قسمتی

از مقاومت  لازم برای پاسخ به تکانهای زمین لرزه حد طراحی،در محدوده پلاستیک طرح شوند. مشاهده آسیب های بوجود آمده در زلزله نورث ریج مشخص می سازد که در بسیاری از موارد، شکست های ترد اتصالات در محدوده های پائین خمیری بوده اند و در بعضی موارد در حالی اتفاق افتاده اند که ساختمان هنوز در حد الاستیک بوده است.

 ۱۳۰صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴منابع دارد

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

 

-۲) انواع قابهای ساختمانی

     در مبحـث دهـم مقـررات ملی ساختمـان ایـران ( طـرح و اجرای ساختمانهـای فولادی )]۴[ و نیز آیین نامه سازه‌های فولادیAISC ]3[, سه نوع قاب ساختمانی به همراه مفروضات محاسباتی مربـوط به آنهـا مـلاک طرح ومـحاسبه سـازه های فولادی قـرارگرفته اسـت و هـریک از آنـها با مشخصـاتی مختـص به خود تعیـن کننده ابعاد اعضای سـازه و نـوع و مقاومت اتصـالات مربوط , می باشد .

     گروه اول : قـاب های صلب ( قابهای یکسره )که در آنها فرض می شود اتصالات تیـر و ستون به اندازه کافی صلب هستنـد , طوریکـه در تغییـر شکل قاب , زاویه اولیه بین تیر و ستون ثابت باقی می ماند. بعبارت دیگر , میزان قید در برابرحـرکت چرخشـی تیر نسبـت به ستون بیشتـر از ۹۰ درصـد گیرداری

بررسی رفتار ممان دوران اتصالات صلب جوشی

کامل ( میزان تئـوری گیرداری ) تامیـن می باشـد. اعضا و اتصـالات این گروه قاب‌هـا در هر دو شیوه طراحی , یعنی روش تنش های مجاز و نیز مقاومت نهایی در مقابل بارهای قائـم و یا جانبی قابل محاسبه وطراحی می باشند .

     گروه دوم : قاب های ساده (آزاد ) که در آنها فرض میشود اتصالات تیر وستون بدون گیرداری هستنـد.

در مورد بار قائـم , اتصال انتهای تیرها و شاهتیرها فقـط برای برش تعبیه شده است و مـی- تواند تحـت اثـر بار قائم , آزادانـه دوران کنـد. در این نوع اتصـالات دوران آزادانـه تیـر نسبت به ستـون بـرای گیرداری کمـتر از۲۰ درصد گیرداری کامـل , اتصـال سـاده فـرض مـی شود. استفـاده از قـاب های گروه دوم در سـاختمـانها ……………………..

-۳) انواع اتصال تیر به ستون در ساختمانهای فولادی

     بر اساس آنچه بیان شد , سـه نـوع اتصـال در ساختمـان های فـولادی کاربـرد دارد , که هـریـک باید تامین کننده یکسری نیازها باشد . در این قسمت مهمترین جزئیات ایــن سه نوع اتصال تیر به ستون همراه با توضیحات مختصــری راجع به آنها آورده می شود .

 

۲-۳-۱) اتصال صلب تیر به ستون

یک اتصال صلب باید قـادر به انتقـال کامل لنگر باشد و هیچگونه چرخش نسبی بیـن اعضای وارد به اتصال بوجود نیـاید. از آنـجایی که اکثـر لنگر خمشی تیر به صورت یک زوج نیرو در بال های کششی و فشاری تیـر با بازوی تقریباً مســاوی

بررسی رفتار ممان دوران اتصالات صلب جوشی

در ارتفاع تیر حمل می گردد, نقـش اصلی یک اتصال صلب فراهم آوردن امـکانـاتی بـرای انتقـال ایـن نیروهـای محوری می‌باشد . همچنین از آنجایی که اکثر نیروی برشی توسط جان تیر حمل می گردد …………………..

-۴- تقسیم بندی اتصالات در Eurocode, 1992:

مطابق آئین نامه اروپا EuroCode 3,1992))  دو پارامترمهمی که در دسته بندی اتصالات بکار می رود مقاومت خمشی و سختی چرخشی اتصالات می باشد. در رابطه با مقاومت خمشی اتصالات تقسیم بندی به شرح زیر است:

۱-    اتصالات با مقاومت کامل

۲-    اتصالات با مقاومت جزئی.

۳-    اتصالات اسمی مفصلی.

در رابطه با سختی چرخشی اتصالات،تقسیم بندی بدین گونه است:

۱-    اتصالات صلب

۲-    اتصالات نیمه صلب

۳-    اتصالات مفصلی

که این تقسیم بندی مشابه تقسیم بندی اتصالات در مبحث دهم مقررات ملی ساختمانی ایران نیز می باشد.

بررسی رفتار ممان دوران اتصالات صلب جوشی

به غیر از اتصالات مفصلی که در قاب های خمشی کاربرد ندارند، چهار حالت رفتاری اتصال به شرح زیر موجود دارد:

الف- اتصالات با مقاومت کامل و صلب

ب- اتصالات با مقاومت کامل و نیمه صلب

پ- اتصالات با مقاومت جزئی و صلب

ت- اتصالات با مقاومت جزئی ونیمه صلب

نکته قابل توجه این است که عنوان قاب نیمه صلب اغلب برای مورد(ب)و(پ)بکار می- رود در حالیکه عبارت صلب برای قابهای با اتصال صلب با مقاومت کامل بکار می رود.

واضح است که حالت اتصال صلب و مقاومت کامل،حالت ایده ال می باشد و عملکرد

قاب را نفی نمی نماید. بعلاوه از نقطه نظر محل جذب و پخش انرژی وارد بر سازه، حالت های مقاومت جزئی و کامل رفتارهای متفاوتی نشان می دهند. برای مدل کردن مناسب رفتار اتصال، بایستی هم خود اتصال و هم مقاطع اعضایی که بهم متصل می شوند مورد توجه قرار گیرند.  ]۸ [

…………………………..

 

-۵ ) بررسی رفتار اتصال صلب

     برای بررسی رفتار اتصالات باید از منحنی لنگر- چرخش زاویه‌ای اتصالات استفاده نمود.این منحنی می‌تواند از نتایـج آزمایشـگاهی ، کامپیوتری و یا آماری برای هر نوع  اتصالی بدست آید.رفتار اتصال عبارت است از دوران نسبی تیر و ستـون نسـبت به تغییرات لنگر.

یـک اتصال مفصل ، با حداقل گیرداری ، فقط برای تحمل برش ، طرح می‌شـود در حالیـکه اتصـالات صـلب  هنگامی به‌صورت موثر ………………….

-۶- اتصال صلب توصیه شده در آئین نامه ۲۸۰۰ زلزله ایران

۲-۶-۱- مقاومت اعضاء

منظور از مقاومت اعضاء مقاومت ………………….

-۶-۲- قاب های خمشی معمولی

اتصال تیر به ستون قابهای خمشی معمولی باید منطبق بر ضوابط ذیل باشد، مگر اینکه بتوان

نشان داد اتصال این قابها توانایی مقاومت در مقابل ترکیب بار ثقلی بعلاوه ۰٫۴R  برابر نیروهای زلزله طرح را دارا می باشند. اتصال تیر به ستون باید ضوابط زیر را ارضاء نماید:

الف- اتصال تیر به ستون باید قادر به تأمین مقاومتی برابر با کمترین دو مقدار زیر باشد:

۱-    مقاومت خمش تیر

۲-    لنگر متناظر با مقاومت برشی چشمه اتصال

ب- اتصال تیر به ستون را می توان کافی برای حصول مقاومت خمشی تیر در نظر گرفت اگر منطبق بر شرایط زیر باشد:

۱- اتصال بال تیر به ستون با استفاده ………………

بررسی رفتار ممان دوران اتصالات صلب جوشی

-۷)- انواع اتصالات صلب توصیه شده در آئین نامه FEMA 350

در آئین نامه FEMA 350 سه گروه اتصال صلب معرفی شده است که گروه اول اتصالات کاملاً صلب جوشی و گروه دوم اتصالات کاملاً صلب پیچی و گووه سوم اتصالات نیمه صلب می باشد.

اتصالات آئین نامه FEMA 350 برای ساختمان های جدید توصیه شده است.در گروه اول ۵ نوع اتصال صلب جوشی معرفی ………………………….

-۷-۲-اتصال صلب   (Welded Unreinforced Flanges-Welded) WUF-W

در این نوع از اتصال بال تیر مستقیماً به بال ستون با جوش شیاری متصل گردیده و جان بوسیله ی ورق برشی به بال ستون جوش د اده می شود. این نوع اتصال در قابهای خمشی ویژه و معمولی کاربرد دارد و جزئیات طراحی آن در FEMA 350  به طور کامل ارائه شده است. از جمله محدودیتهای این اتصال می توان به موارد ………………..

 

-۷-۴- اتصال (Welded Flange Plate) WFP

این اتصال در قابهای خمشی معمولی و هم در قابهای خمشی ویژه کاربرد دارد.در این اتصال همانطور که در (شکل ۲-۱۶) نشان داده شده است تیر بصورت غیر مستقیم با ورقهای اتصال در بالا و پایین تیر به ستون متصل می ………………..

-۸) جوش در اتصال صلب

زلزله های  نورت ریج (۱۹۹۴)  و کوبه (۱۹۹۵) مدهای شکست ترد غیر قابل انتظار در اتصالات تیر به ستون جوشی را آشکار ساخت که عملکرد لرزه ای قابهای مقا.م خمشی فولادی را از پایه مورد سئوال قرار داد . این مسئله در محافل علمی به طور جدی مورد بررسی قرار گرفت تا علت رفتار ضعیف غیر-

بررسی رفتار ممان دوران اتصالات صلب جوشی

قابل انتظار اتصالات خمشی تیر به ستون بدست آید.از مهمترین دلایل شکستهای ترد در اتصالات جوشی طرز اجرا جوش  و جزئیات ( تمرکز تنش در ریشه یا گوشه جوش ها ) مشخص شد. لذا جوش دارای اهمیت بالائی در رفتار اتصالات جوشی و حتی کل قاب خمشی ایفا می کند.

 یک سری آزمایشهایی برای در نظر گرفتن  رفتار جزئیات انواع معمول جوش ها بر  روی  ۵۴ نمونه انجام شد.]۱۶ [نمونه که به صورت T هستند روی یک ورق انتهایی به ضخامت ۲۰ میلی متر و دوبال به ضخامت ۱۲ میلی متر ………….

 

-۹) خرابی‌های مشاهده شده اتصال صلب

     یکی از سیستم های سازه‌ای مقاوم در برابر بارهای جانبی قابهای با اتصال ممان گیردار می‌باشند. این قابها براساس اتصال ممان گیر تیر ضعیف به ستون قوی ساخته می شوند. هنگامیکه چنین قابی تحت اثر بارگذاری جانبی نظیر بارهای زلزله و یا گاهی بار باد قرار می‌گیرند , پانلهای مستطیل شکل

تغییر شکل یافته و به صورت ذوزنقه ای در می آیند. در چنین قابی هدف بر این است که تغییر شکل ها در اعضا که منجر به رسیدن پانلها به این حالت ذوزنقه‌ای می شود در داخل تیرها صورت بگیرند.

     پس از وقوع زلزله نورث‌ریچ ( ۱۹۹۴) از بررسی که بر روی عملکرد اتصالات صلب انجام گرفت نشان داد که چنین هدفی تحقق ………………….

-۱۰) عوامل خرابی اتصالات صلب

     فهرستی از کمبودها و مشکلاتی که منجر به وقوع این پدیده شده اند. بر پایه مشاهدات مربوط به خرابی های بوجود آمده به شرح زیر می باشد :

۲-۱۰-۱)  مسائل مربوط به جوشکاری

-کمبودهای مربوط به مهارت جوشکاری و بازرسی انجام شده

– عدم توجه کافی به کلیه مقررات مربوط به آیین نامه های جوشکاری

– اثرات مخرب باقی ماندن ورق پشت بند اجرای جوش شیاری اتصال بال تیر به بال ستون

    ( Backing Bar )

– استفاده از فلز جوشکاری با قابلیت الاستیک پائین

۲-۱۰-۲)  پارامترهای مربوط به روش و فرضیات طراحی

– بالا رفتن بیش از حد تنش در جوش شیاری اتصال بال تیر به بال ستون به علت عدم توانایی اتصال جان تیر به بال ستون در انتقال لنگر موجود در جان تیر به ستون – عدم وجود گسترش یکنواخت در جوش شیاری اتصال بال تیر به بال ستون در امتداد عرض تیر .

– محدود شدگی شدید درجات آزادی مختلف نقاط نزدیک اتصال بال تیر به سـتون به عـلت جوش شیاری بزرگ اتصال بـال تـیر به ستـون و تنشـهای سه محـوری بوجود آمده به علت این پدیده

– افزایش تنش در بال تحتانی تیر به علت عملکرد سقف کامپوزیت و دال بتنی موجود بر روی بال فوقانی تیر . ( Composite Slab ) این مساله به علت بالا رفتن تار خنثی مقطع بوجود می‌آید .

۲-۱۰-۳)  پارامترهای مربوط به جنس مصالح

– بالا بودن بیش از حد تنش جاری شدن مصالح از حداقل تعیین توسط آیین نامه

– عدم یکنواختی مصالح در جهات مختلف پروفیلهای نورد شده بخصوص در امتداد ضخامت بـال

    ( نسبت تنـش های جاری شـدن به مقـاومت نهایی بیش از حد مناسب Fy/Fu )

  مسائل فوق از مهمترین عوامل مؤثر در عملکرد اتصال می باشند . اگرچه مسائل دیگری نیز که هنوز واضح نیستند ممکن است وجود داشته باشد.

۲-۱۱) تقویت اتصالات صلب

۲-۱۱-۱) مقاوم‌سازی بوسیله ورقهای پوششی

   در بسیـاری از پیشنهادهای مربوط به اصلاح اتصالات ممان گیر که تحت آزمایش نیز قرار گرفته اند , بهبودهایی در جوشکاری اتصال به همراه یک سری تغییرات واصلاحات مورد نظر بوده اند. یکی از روشهای بکار رفته برای اصلاح عملکرد اتصال تقویت اتصال توسط ورقهای پوششی می باشد که بر روی بالهای فوقانی و تحتانی تیر در محل اتصال تیر به ستون نصب می‌شوند. هدف از این تقویت اتصال بطـور کلی رسیـدن به اتصـالی است که از تیر قوی تر

بررسی رفتار ممان دوران اتصالات صلب جوشی

باشد. و تقویت اتصال باید قادر باشد که محل ایجاد مفصل پلاستیک را که در حین وارد شدن بارهای شدید دینامیکی بوجود می آید ، از کنار ستون دور بکند. چرا که ناحیه کنار ستون به عللی از قبیل تمرکز تنش در اطراف سوراخهای دسترسی جوشکاری , وجود تنشهای سه محوری بر ستون , مشکلات

جوشکاری و امکان بوجود آمدن پارگی , ناحیه ای خطرناک و بحرانی بوده و ممکن است منجر به وقوع خرابی های ترد و ناگهانی بشود . تقویت اتصـال

باعث کاهـش تنش وارده بر تیـر در بر ستون و جوش اتصال تیر به ستون و انتقال محل تشکیل مفصل پلاستیک و ناحیه با تنش حداکثر به داخل دهانه ……………………………

ورودی های المان :

هندسه ، موقعیت گره ها و سیستم مختصات این المان در شکل فوق نشان داده شده است . بارگذاری متمرکز بر روی گره ها و یا فشاری بر روی هر سه

وجه المان می توان صورت گیرد . دمای گره I یعنی T(I) بطور پیش فرض TUNIF در نظر گرفته می شود که در صورتی که هیچگونه بارگذاری حرارتی اعمال نگردد صفر در نظر گرفته می شود .

KEYPOINT (1): برای در نظر گرفتن شکلهای تغییر یافته اضافی و یا تنظیم نحوه انتگرال گیری بکار می رود.

استفاده از انتگرال گیری کاهش یافته یکنواخت زمانیکه KEYPOINT (2)=1 اختیار می شود دارای مزایای زیر است :

ـ زمان لازم برای تشکیل ماتریس سختی المان و محاسبات تنش ـ کرنش برای رسیدن به دقت قابل مقایسه با انتگرال گیری کامل کاهش می یابد .

ـ حجم فایل های تاریخچه خروجی المان فایلهای (ESAV , OSAV ) به ۷/۱ حجم فایلها زمانیکه از انتگرال گیری کامل استفاده می شود کاهش می یابد .

معایب این روش :

۱ ـ آنالیز به اندازه زمانیکه از انتگرال گیری کامل KEYPOINT(1)=(2)=0 استفاده می شود دقیق نیست. ۲ ـ آنالیز نمی تواند رفتار خمشی المانهای تک لایه را در نظر بگیرد. در این حالت استفاده از چهار لایه توصیه می شود .

زمانیکه از روش انتگرال گیری کاهش یافته استفاده می شود (KEYPOIN (2)=1) می توان برای کنترل دقت تحلیل مقدار انرژی کل را با انرژی مجازی

مقایسه کرد . در صورتیکه این نسبت کمتر از ۵% باشد دقت تحلیل قابل قبول می باشد در غیر اینصورت می بایستی از مش بندی ریز تری استفاده کرد .

تنش اولیه نیز بر این  المان می توان اعمال کرد ولی در اینصورت لازم است مصالح بصورت خطی تعریف گردد .

 

محدودیتهای SOLID45 :

 

المان با حجم صفر مجاز نیست .

 المان را هم می توان به فرم شکل فوق شماره گذاری کرد و هم می توان جای صفحات MNOP , IJKL را عوض کرد .

امکان پیچش المان بگونه ای که ایجاد دو حجم مجزا کند وجود ندارد

. این حالت زمانی ممکن است اتفاق بیافتد که شماره گذاری بصورت صحیحی صورت نگرفته است . لازم است تمامی المانها هشت گره داشته باشند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل چهارم

 

مدلسازی قاب و اجزاء محدود اتصالات

 

 

۴-۱-طراحی قاب مورد مطالعه:

بمنظور بررسی رفتار اتصالات صلب تیر به ستون که مطابق با ضوابط استاندارد طراحی ساختمانها در مقابل زلزله (آیین نامه ۲۸۰۰) طراحی شده اند، قاب پنج طبقه شکل (۴-۱) برای منطقه با لرزه خیزی بالا (a=0.35) و خاک نرم (B=3.25) طراحی شده است. فرض شده است که قاب مورد نظر یک قاب میانی ساختمان می باشد و نیروی یکنواخت گسترده مرده با شدت ۷۰۰ kg/m و بار زنده ۲۰۰kg/m  با عرض باربری ۳ متر را تحمل می نماید.

……………….

 

بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین میتوانید با سرعت و امنیت فایل اصلی و کامل این پروژه را دانلود کنید

 

 

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “بررسی رفتار ممان دوران اتصالات صلب جوشی”