فروشگاه

توضیحات

بررسی تأثیرات استفاده از اینترنت بر نگرش فرهنگی روحانیون

دانلود پایان نامه و پروژه پایانی با موضوع جدید بررسی تأثیرات استفاده از اینترنت بر نگرش فرهنگی روحانیون

پس از دیدن متن و فهرست پایان نامه بررسی تأثیرات استفاده از اینترنت بر نگرش فرهنگی روحانیون میتوانید نسبت به خرید آنلاین و دانلود فایل مورد نظر اقدام فرمایید میتوانید تغییراتی در متن پایان نامه ایجاد نمایید و یا از بعضی از فصل های پایان نامه مثل روش تحقیق پیشینه تحقیق بیان مسئله و یا منابع پایان نامه ارتباطات  استفاده فرمایید با آرزوی موفیقت برای دانشجویان عزیز

 

رویکرد مثبت و باز حوزۀ علمیه قم نسبت به پذیرش تکنولوژی‌های نوین ارتباطی باعث شده است، اقبال به استفاده از جدیدترین وسایل ارتباطی به منظور تحصیل، تحقیق، تبلیغ و تعامل مؤثر با فضای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی جامعه و جهان، در بین روحانیون بسیار چشم‌گیر باشد و همین امر، طلاب علوم دینی را به صحن علنی جامعۀ بین‌المللی (در مصاف با انواع دیدگاه‌ها، نگرش‌ها و سلیقه‌های فکری، عقیدتی، فرهنگی، ارزشی و رفتاری متنوع) وارد کرده است.

در پژوهش حاضر با تکیه بر نظریه‌های ارتباطاتی (نظریه بوم‌شناسی رسانه‌ها، و مجموعه نظریه‌های مربوط به رویکرد رسانه‌های قدرتمند) و نیز نظریه‌های روان‌شناسی اجتماعی در خصوص شکل‌گیری و تغییر نگرش‌، و در قالب یک تحقیق بین رشته‌ای تأثیرات رسانۀ اینترنت

بر نگرش فرهنگی روحانیون، مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور، از روش پیمایش و تکنیک پرسشنامه برای جمع‌آوری اطلاعات از جامعۀ آماری پژوهش (روحانیون شهر قم) استفاده گردید که از طریق دو مرحله نمونه‌گیری (خوشه‌ای و در دسترس) ابتدا مدارس حوزوی و سپس واحدهای تحقیق (طلاب علوم دینی) برای جمع‌آوری اطلاعات مشخص گردیدند.

بررسی تأثیرات استفاده از اینترنت بر نگرش فرهنگی روحانیون

تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع‌آوری شده، نشان می‌دهند که بین استفاده از اینترنت (در دو بُعد میزان استفاده و نوع محتوای مورد استفاده) با نگرش فرهنگی روحانیون ارتباط معنی‌داری وجود دارد؛ بدین ترتیب که نگرش فرهنگی روحانیونی که به میزان زیادتری از اینترنت استفاده می‌کنند، بیش‌تر به سمت نوگرایی تمایل دارد و بر عکس هر چه میزان

استفاده از اینترنت کم‌‌تر ‌باشد، نگرش فرهنگی آن‌ها بیش‌تر به سمت سنت‌گرایی میل می‌کند. هم‌چنین هر چه روحانیون، محتوایی را که در چارچوب اخلاقی، شرعی، قانونی یا صنفی آن‌ها قرار دارد مورد استفاده قرار می‌دهند، نگرش آن‌ها سنتی‌تر و هر چه قدر محتوای خارج از این چارچوب را مورد استفاده قرار می‌دهند، نگرش فرهنگی نوگرایانه‌تری خواهند داشت.

 

کلید واژگان اینترنت، روحانیون، نگرش فرهنگی، نوگرایی، سنت‌گرایی

بررسی تأثیرات استفاده از اینترنت بر نگرش فرهنگی روحانیون

 

 ۲۶۰صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع دارد  

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل بررسی تأثیرات استفاده از اینترنت بر نگرش فرهنگی روحانیون این پروژه را دانلود کنید

بررسی تأثیرات استفاده از اینترنت بر نگرش فرهنگی روحانیون
بررسی تأثیرات استفاده از اینترنت بر نگرش فرهنگی روحانیون
فهرست مطالب

 

فصل اول: کلیات پژوهش… ۱

۱ـ۱ـ مقدمه. ۲

۲ـ۱ـ بیان مسئله. ۴

۱ـ۲ـ۱ـ دورۀ فرهنگ شفاهی؛ دورۀ سلطۀ دین بر رسانه‌ها۵

۲ـ۲ـ۱ـ دورۀ فرهنگ کتبی؛ دورۀ چالش بین دین و رسانه‌ها۵

۳ـ۲ـ۱ـ دورۀ فرهنگ الکترونیک؛ دورۀ سلطۀ رسانه‌ها بر دین.. ۷

۳ـ۱ـ ضرورت پژوهش… ۹

۴ـ۱ـ اهداف پژوهش… ۱۳

 

۱ـ۴ـ۱ـ هدف کلی:۱۳

۲ـ ۴ـ۱ـ اهداف جزئی:۱۳

فصل دوم: مبانی نظری و ادبیات پژوهش… ۱۵

مقدمه:۱۶

۱ـ۲ـ تعاریف مفهومی.. ۱۶

۱ـ۱ـ۲ـ اینترنت.. ۱۶

۱ـ۱ـ۱ـ۲ـ اینترنت در ایران. ۱۸

۲ـ۱ـ۱ـ۲ـ اینترنت به مثابه یک رسانه. ۱۹

۳ـ۱ـ۱ـ۲ـ ویژگی‌های رسانۀ اینترنت.. ۲۱

۱ـ۳ـ۱ـ۱ـ۲ـ تعاملی بودن یا دوسویه‌گی:۲۲

۲ـ۳ـ۱ـ۱ـ۲ـ از جاکندگی.. ۲۳

۳ـ۳ـ۱ـ۱ـ۲ـ ظرفیت نامحدود. ۲۴

۴ـ۳ـ۱ـ۱ـ۲ـ انعطاف‌پذیری بالا. ۲۴

۵ـ۳ـ۱ـ۱ـ۲ـ امکان‌ شخصی‌‌سازی.. ۲۴

بررسی تأثیرات استفاده از اینترنت بر نگرش فرهنگی روحانیون

 

۲ـ۱ـ۲ـ نگرش فرهنگی.. ۲۵

۱ـ۲ـ۱ـ۲ـ فرهنگ… ۲۵

۱ـ۱ـ۲ـ۱ـ۲ـ ویژگی‌های فرهنگ… ۲۸

۲ـ۲ـ۱ـ۲ـ نگرش… ۲۹

۱ـ۲ـ۲ـ۱ـ۲ـ اجزای نگرش… ۳۲

۲ـ۲ـ۲ـ۱ـ۲ـ ارتباط نگرش‌های مختلف با یکدیگر. ۳۴

۳ـ۲ـ۲ـ۱ـ۲ـ ویژگی‌های نگرش:۳۴

۴ـ۲ـ۲ـ۱ـ۲ـ راه‌های شکل‌گیری یا تغییر نگرش… ۳۴

۱ـ۴ـ۲ـ۲ـ۱ـ۲ـ اندیشیدن یا تفکر مطلق.. ۳۵

۲ـ۴ـ۲ـ۲ـ۱ـ۲ـ تجربۀ مستقیم. ۳۶

۳ـ۴ـ۲ـ۲ـ۱ـ۲ـصِرف قرار گرفتن در معرض محرّک‌ها۳۶

۵ـ۲ـ۲ـ۱ـ۲ـ تکوین نگرش‌ها۳۷

۶ـ۲ـ۲ـ۱ـ۲ـ رابطۀ بین نگرش و رفتار۳۹

۷ـ۲ـ۲ـ۱ـ۲ـ کارکردهای نگرش:۴۰

۸ـ۲ـ۲ـ۱ـ۲ـ سنجش نگرش‌ها۴۱

بررسی تأثیرات استفاده از اینترنت بر نگرش فرهنگی روحانیون

۳ـ۲ـ۱ـ۲ـ روحانیت.. ۴۲

۱ـ۳ـ۲ـ۱ـ۲ـ وظایف روحانیت.. ۴۳

۴ـ۲ـ پیشینۀ پژوهش… ۴۴

۱ـ۷ـ۱ـ پژوهش‌های داخلی.. ۴۵

۲ـ۷ـ۱ـ پژوهش‌های خارجی.. ۵۲

۲ـ۲ـ مرور نظری.. ۵۳

۱ـ۲ـ۲ـ نظریه‌های ارتباطاتی.. ۵۴

۱ـ۱ـ۲ـ۲ـ رویکرد رسانه‌های قدرتمند. ۵۴

۱ـ۱ـ۱ـ۲ـ۲ ـ دیدگاه بوم‌شناسی رسانه‌ها (شکل قدرتمند رسانه)۵۵

۲ـ۱ـ۱ـ۲ـ۲ ـ دیدگاه محتوایقدرتمند رسانه. ۶۳

۱ـ۲ـ۱ـ۱ـ۲ـ۲ـ نظریۀ گلوله (گلولۀ جادویی)۶۵

۲ـ۲ـ۱ـ۱ـ۲ـ۲ـ نظریۀ مارپیچ سکوت.. ۶۶

۳ـ۲ـ۱ـ۱ـ۲ـ۲ـ نظریۀ برجسته‌سازی.. ۶۸

۴ـ۲ـ۱ـ۱ـ۲ـ۲ـ نظریۀ چارچوب‌سازی.. ۷۰

۵ـ۲ـ۱ـ۱ـ۲ـ۲ـ نظریۀ کاشت.. ۷۱

۶ـ۲ـ۱ـ۱ـ۲ـ۲ـ نظریۀ وابستگی.. ۷۳

۲ـ۱ـ۲ـ۲ـ رویکرد رسانه‌های با قدرت محدود. ۷۵

۱ـ۲ـ۱ـ۲ـ۲ـ نظریۀ استحکام. ۷۶

۲ـ۲ـ۱ـ۲ـ۲ـ نظریۀ استفاده و خشنودی (نیازجویی)۷۷

۲ـ۲ـ۲ـ نظریه‌‌های نگرش… ۷۹

۱ـ۲ـ۲ـ۲ـ الگوهای یادگیری تغییر نگرش… ۸۰

۱ـ۱ـ۲ـ۲ـ۲ ـ نظریۀ یادگیری (محرک ـ پاسخ)۸۰

۲ـ۱ـ۲ـ۲ـ۲ ـ نظریۀ محرک ـ ارگانیسم ـ پاسخ. ۸۱

۳ـ۱ـ۲ـ۲ـ۲ ـ نظریۀ مشوّق‌ها و تعارض‌ها۸۴

۲ـ۲ـ۲ـ۲ـ الگوهای شناختی تغییر نگرش… ۸۵

 

بررسی تأثیرات استفاده از اینترنت بر نگرش فرهنگی روحانیون

 

۱ـ۲ـ۲ـ۲ـ۲ـ نظریۀ تعادل. ۸۶

۲ـ۲ـ۲ـ۲ـ۲ـ نظریۀ توافق.. ۸۷

۳ـ۲ـ۲ـ۲ـ۲ـ نظریۀ هماهنگی شناختی.. ۸۸

۴ـ۲ـ۲ـ۲ـ۲ـ نظریۀ قضاوت اجتماعی.. ۸۹

۳ـ۲ـ۲ـ۲ـ الگوهای کارکردی.. ۹۱

۳ـ۲ـ چارچوب نظری.. ۹۲

۵ـ۱ـ سؤالات پژوهش… ۹۶

۶ـ۱ـ فرضیه‌های پژوهش… ۹۶

۷ـ۱ جمع‌بندی.. ۹۸

فصل سوم: روش‌شناسی پژوهش… ۹۹

۱ـ۳ـ نوع تحقیق.. ۱۰۰

۲ـ۳ـ روش تحقیق.. ۱۰۱

۳ـ۳ـ جامعۀ آماری.. ۱۰۱

۴ـ۳ـ نمونه‌گیری.. ۱۰۳

۱ـ۴ـ۳ـ روش نمونه‌گیری.. ۱۰۳

۲ـ۴ـ۳ـحجم نمونه. ۱۰۴

۵ـ۳ـ تکنیک جمع‌آوری اطلاعات.. ۱۰۴

۶ـ۳ـ تعریف مفاهیم و عملیاتی‌سازی متغیرها۱۰۵

۱ـ۶ـ۳ـ متغیر مستقل (مصرف اینترنت)۱۰۵

۱ـ۱ـ۶ـ۳ـ تعریف عملیاتی «میزان استفاده از اینترنت» (X1)106

۲ـ۱ـ۶ـ۳ـ تعریف عملیاتی «محتوای مورد استفاده» (X2)107

۲ـ۶ـ۳ـ متغیر وابسته. ۱۰۸

۱ـ۲ـ۶ـ۳ ـ تعریف نگرش فرهنگی.. ۱۰۸

۲ـ۲ـ۶ـ۳ـ تعریف عملیاتی «نگرش فرهنگی» (Y)109

۲ـ۲ـ۶ـ۳ـ تعریف روحانی.. ۱۱۲

۳ـ۲ـ۶ـ۳ـ تعریف عملیاتی «روحانی». ۱۱۳

۳ـ۶ـ۳ـ متغیرهای کنترل. ۱۱۳

۱ـ۳ـ۶ـ۳ـ تعریف سن.. ۱۱۳

بررسی تأثیرات استفاده از اینترنت بر نگرش فرهنگی روحانیون

 

۳ـ۳ـ۶ـ۳ـ تعریف وضعیت تأهل.. ۱۱۴

۴ـ۳ـ۶ـ۳ـ تعریف عملیاتی وضعیت تأهل:۱۱۴

۵ـ۳ـ۶ـ۳ـتعریف سطح تحصیلات حوزوی.. ۱۱۴

۶ـ۳ـ۶ـ۳ـ تعریف عملیاتی سطح تحصیلات حوزوی:۱۱۵

۷ـ۳ـ۶ـ۳ـتعریف تحصیلات دانشگاهی.. ۱۱۵

۸ـ۳ـ۶ـ۳ـ تعریف عملیاتی تحصیلات دانشگاهی:۱۱۵

۹ـ۳ـ۶ـ۳ـتعریف محل تولد. ۱۱۵

۱۰ـ۳ـ۶ـ۳ـ تعریف عملیاتی محل تولد:۱۱۵

۷ـ۳ـ شیوۀ تجزیه و تحلیل داده‌ها۱۱۶

۱ـ۷ـ۳ـ ادغام سطوح متغیر مستقل (X1)116

۲ـ۷ـ۳ـ ادغام سطوح متغیر مستقل (X2)118

۳ـ۷ـ۳ـ ادغام سطوح متغیروابسته (Y)120

۸ـ۳ـ اعتبار و روایی پژوهش… ۱۲۶

فصل چهارم: یافته‌های پژوهش… ۱۲۷

۱ـ ۴ـ توصیف یافته‌ها۱۲۹

۱ـ۱ـ۴ـ ویژگی‌های عمومی جامعۀ آماری.. ۱۲۹

بررسی تأثیرات استفاده از اینترنت بر نگرش فرهنگی روحانیون

 

۱ـ۱ـ۱ـ۴ـ توزیع سنی.. ۱۲۹

۲ـ۱ـ۱ـ۴ـ وضعیت تأهل.. ۱۳۰

۳ـ۱ـ۱ـ۴ـ سطح تحصیلات حوزوی.. ۱۳۱

۴ـ۱ـ۱ـ۴ـ وضعیت تحصیلات دانشگاهی.. ۱۳۲

۵ـ۱ـ۱ـ۴ـ وضعیت محل تولد. ۱۳۳

۲ـ۱ـ۴ـ توصیف متغیر مستقل.. ۱۳۴

۱ـ۲ـ۱ـ۴ـ توصیف «میزان استفاده» (X1)134

۲ـ۲ـ۱ـ۴ـ توصیف «نوع محتوای مورد استفاده» (X2)143

۳ـ۱ـ۴ـ توصیف متغیر وابسته. ۱۴۸

۲ـ۴ـ تحلیل یافته‌ها۲۰۸

فصل پنجم: جمع‌بندی و نتیجه گیری.. ۲۲۲

۱ـ۵ـ جمع‌بندی پژوهش… ۲۲۳

۲ـ۵ـ نتیجه‌گیری.. ۲۲۶

۳ـ۵ـ تنگناهای پژوهش… ۲۲۹

۴ـ۵ـ پیشنهادهای پژوهشی.. ۲۲۹

۱ـ۴ـ۵ـ پیشنهادهای نظری.. ۲۲۹

۲ـ۴ـ۵ـ پیشنهادهای کاربردی و اجرایی.. ۲۳۰

۵ـ۵ـ منابع. ۲۳۱

پیوست‌ها و ضمائم. ۲۳۸

پرسشنامه. ۲۳۹

معرفی‌نامۀ شورای عالی حوزه‌های علمیه به منظور جمع‌آوری اطلاعات…………………………………………………………۲۴۴

 

بررسی تأثیرات استفاده از اینترنت بر نگرش فرهنگی روحانیون

 

فهرست جداول

جدول (۱ـ۲): تعداد و درصد کاربران اینترنت به تفکیک قاره‌ای (۳۰ ژانویه ۲۰۱۲). ۱۸

جدول (۱ـ۴): توزیع سنی در حجم نمونه. ۱۲۹

جدول (۲ـ۴): وضعیت تأهل در حجم نمونه. ۱۳۰

جدول (۳ـ۴): وضعیت سطح تحصیلات حوزوی در حجم نمونه. ۱۳۱

جدول (۴ـ۴): وضعیت تحصیلات دانشگاهی در حجم نمونه. ۱۳۲

جدول (۵ـ۴):توزیع محل تولد در حجم نمونه. ۱۳۳

جدول (۶ـ۴): وضعیت استفاده یا عدم استفاده از اینترنت در حجم نمونه. ۱۳۴

جدول (۷ـ۴):میزان استفاده از اینترنت در طول هفته در حجم نمونه. ۱۳۵

جدول (۸ـ۴): میزان استفاده از اینترنت در طول روز در حجم نمونه. ۱۳۶

جدول(۹ـ۴): سابقۀ استفاده از اینترنت در حجم نمونه. ۱۳۷

جدول (۱۰ـ۴):وضعیت نوع سرویس اینترنت مصرفی در حجم نمونه. ۱۳۸

بررسی تأثیرات استفاده از اینترنت بر نگرش فرهنگی روحانیون

 

جدول (۱۱ـ۴):مهارت استفاده از اینترنت در حجم نمونه. ۱۳۹

جدول (۱۲ـ۴):وضعیت میزان استفاده از اینترنت بر اساس سرعت اشتراک اینترنت در حجم نمونه. ۱۴۰

جدول (۱۳ـ۴):وضعیت میزان استفاده از اینترنت بر اساس میزان چک کردن پست الکترونیک در حجم نمونه  ۱۴۱

جدول (۱۴ـ۴):وضعیت میزان استفاده از اینترنت بر اساس استفاده یا عدم استفاده از خبرخوان (RSS)در حجم نمونه  ۱۴۲

جدول (۱۵ـ۴):وضعیت نوع استفاده از اینترنت بر اساس استفاده یا عدم استفاده از فیلترشکن در حجم نمونه  ۱۴۳

جدول (۱۶ـ۴) وضعیت نوع استفاده از اینترنت بر اساس عضویت در شبکه‌های اجتماعی مجازی در حجم نمونه  ۱۴۴

جدول (۱۷ـ۴):وضعیت نوع استفاده از اینترنت بر اساس حضور با نام مستعار در اینترنت در حجم نمونه  ۱۴۵

جدول (۱۸ـ۴):وضعیت نوع استفاده از اینترنت بر اساس معرفی خود به عنوان روحانی در فضای مجازی در حجم نمونه  ۱۴۶

جدول (۱۹ـ۴):وضعیت نوع محتوای مورد استفاده در اینترنت در حجم نمونه. ۱۴۷

جدول (۲۰ـ۴): نوع دیدگاه بر اساس نظر پاسخگویان در خصوص اولویت‌های تربیتی فرزندان‌شان.. ۱۴۹

جدول (۲۱ـ۴):وضعیت نوع نگرش بر اساس اولویت در مطالعه در حجم نمونه. ۱۵۰

جدول (۲۲ـ۴): وضعیت نوع نگرش بر اساس اعتقاد به جدایی دین از سیاست در حجم نمونه. ۱۵۱

جدول (۲۳ـ۴): وضعیت نوع نگرش بر اساس نظر پاسخگویان نسبت به تأثیر اینترنت بر وضعیت فرهنگی کشور  ۱۵۲

جدول (۲۴ـ۳): وضعیت نوع نگرش بر اساس تأثیر رادیو و تلویزیون‌های داخلی بر وضعیت

بررسی تأثیرات استفاده از اینترنت بر نگرش فرهنگی روحانیون

فرهنگی کشور  ۱۵۳

جدول (۲۵ـ۴): وضعیت نوع نگرش بر اساس تأثیر رادیو و تلویزیون‌های خارجی بر وضعیت فرهنگی کشور  ۱۵۴

جدول (۲۶ـ۴): وضعیت نوع نگرش بر اساس « تعریف لطیفه (جک) و شوخی با افراد غیر روحانی»در حجم نمونه  ۱۵۵

جدول (۲۷ـ۴): وضعیت نوع نگرش بر اساس « پوشیدن لباس با رنگ‌های شاد»در حجم نمونه. ۱۵۶

جدول (۲۸ـ۴): وضعیت نوع نگرش بر اساس نظر پاسخگویان در مورد « استفاده از ادکلن» در حجم نمونه  ۱۵۷

 

جدول (۲۹ـ۴): وضعیت نوع نگرش بر اساس « امانت گرفتن فیلم سینمایی از ویدئو کلوپ» در حجم نمونه  ۱۵۸

جدول (۳۰ـ۴): وضعیت نوع نگرش بر اساس «استفاده از صوت قرآن به عنوان صدای زنگ موبایل» در حجم نمونه  ۱۵۹

 

بررسی تأثیرات استفاده از اینترنت بر نگرش فرهنگی روحانیون

جدول (۳۱ـ۴): وضعیت نوع نگرش بر اساس نظر پاسخگویان در مورد « تذکر به زنان بدحجاب» در حجم نمونه  ۱۶۰

جدول (۳۲ـ۴): وضعیت نوع نگرش بر اساس « انجام ورزش با لباس ورزشی در اماکن عمومی» در حجم نمونه  ۱۶۱

جدول (۳۳ـ۴): وضعیت نوع نگرش بر اساس «قدم زدن و گفتگو با همسرشان در مکان‌های عمومی مثل بازار، پارک و…»  ۱۶۲

جدول (۳۴ـ۴): وضعیت نوع نگرش بر اساس «عکس دسته‌جمعی گرفتن با محارم در مکان‌های گردشی»  ۱۶۳

جدول (۳۵ـ۴): وضعیت نوع نگرش بر اساس «خطاب کردن همسرشان با اسم کوچک در بین اقوام نزدیک»  ۱۶۴

جدول (۳۶ـ۴): وضعیت نوع نگرش بر اساس «برگزاری مراسم سالگرد ازدواج» در حجم نمونه. ۱۶۵

جدول (۳۷ـ۴): وضعیت نوع نگرش بر اساس «صله رحم از اقوامی که احتمالا به مناسبات دینی پایبند نیستند…»  ۱۶۶

جدول (۳۸ـ۴): وضعیت نوع نگرش بر اساس «استفادۀ همسرتان از پوشیه (پوشش صورت) هنگامی که همراه…»  ۱۶۷

جدول (۳۹ـ۴): وضعیت نوع نگرش بر اساس نظر پاسخگویان در مورد «حضور با خانواده در نماز جمعه» در حجم نمونه  ۱۶۸

جدول (۴۰ـ۴): وضعیت نوع نگرش بر اساس نظر پاسخگویان در مورد محتوای آموزشی حوزه در حجم نمونه  ۱۶۹

جدول (۴۱ـ۴): وضعیت نوع نگرش بر اساس اولویت در انجام فعالیت‌های هنری در حجم

بررسی تأثیرات استفاده از اینترنت بر نگرش فرهنگی روحانیون

نمونه. ۱۷۰

جدول (۴۲ـ۴): وضعیت نوع نگرش بر اساس اولویت در مسافرت به مناطق مختلف در حجم نمونه. ۱۷۱

جدول (۴۳ـ۴): وضعیت نوع نگرش بر اساس «الزام در پوشیدن چادر برای زنان در اماکن عمومی» در حجم نمونه  ۱۷۲

 

جدول (۴۴ـ۴): وضعیت نوع نگرش بر اساس « ازدواج رسمی یک مرد با بیش از یک زن» (چند همسری)  ۱۷۳

جدول (۴۵ـ۴): وضعیت نوع نگرش بر اساس نظر پاسخگویان در مورد « کار کردن زنان در بیرون از خانه»  ۱۷۴

جدول (۴۶ـ۴): وضعیت نوع نگرش بر اساس نظر پاسخگویان در مورد «روابط عمومی قوی زنان با مردان»  ۱۷۵

جدول (۴۷ـ۴): وضعیت نوع نگرش بر اساس « ارتباط بین دختران و پسران بدون اطلاع خانواده‌هایشان»  ۱۷۶

 

جدول (۴۸ـ۴): وضعیت نوع نگرش بر اساس « دوستی‌های قبل از ازدواج بین دختر و پسر » در حجم نمونه  ۱۷۷

جدول (۴۹ـ۴): وضعیت نوع نگرش بر اساس « ازدواج موقت دختران قبل از ازدواج» در حجم نمونه. ۱۷۸

جدول (۵۰ـ۴): وضعیت نوع نگرش بر اساس نظر پاسخگویان در مورد «عضویت در جامعه» در حجم نمونه  ۱۷۹

 

جدول (۵۱ـ۴): وضعیت نوع نگرش بر اساس «نگاه کردن به صورت زنان در هنگام صحبت با آنان» در حجم نمونه  ۱۸۰

جدول (۵۲ـ۴): وضعیت نوع نگرش بر اساس نظر پاسخگویان در مورد «اجتهاد زنان در امور دینی» در حجم نمونه  ۱۸۱

جدول (۵۳ـ۴): وضعیت نوع نگرش بر اساس نظر پاسخگویان در مورد «حضور در پارک» در حجم نمونه  ۱۸۲

جدول (۵۴ـ۴): وضعیت نوع نگرش بر اساس نظر پاسخگویان در مورد «حضور در سینما» در حجم نمونه  ۱۸۳

جدول (۵۵ـ۴): وضعیت نوع نگرش بر اساس نظر پاسخگویان در مورد «حضور در تئاتر» در حجم نمونه  ۱۸۴

جدول (۵۶ـ۴): وضعیت نوع نگرش بر اساس نظر پاسخگویان در مورد «حضور در شهر بازی» در حجم نمونه  ۱۸۵

بررسی تأثیرات استفاده از اینترنت بر نگرش فرهنگی روحانیون

جدول (۵۷ـ۴): وضعیت نوع نگرش بر اساس نظر پاسخگویان در مورد «حضور در کنار دریا» در حجم نمونه  ۱۸۶

جدول (۵۸ـ۴): وضعیت نوع نگرش بر اساس نظر پاسخگویان در مورد «حضور در کنسرت موسیقی» در حجم نمونه  ۱۸۷

جدول (۵۹ـ۴): وضعیت نوع نگرش بر اساس نظر پاسخگویان در مورد «حضور در تالار عروسی» در حجم نمونه  ۱۸۸

جدول (۶۰ـ۴): وضعیت نوع نگرش بر اساس نظر پاسخگویان در مورد «حضور در رستوران» در حجم نمونه  ۱۸۹

جدول (۶۱ـ۴): وضعیت نوع نگرش بر اساس «حضور در مجالس و مراکز دینی فرق و مذاهب دیگر» در حجم نمونه  ۱۹۰

جدول (۶۲ـ۴): وضعیت نوع نگرش بر اساس نظر پاسخگویان در مورد «حضور در پاساژ» در

حجم نمونه  ۱۹۱

جدول (۶۳ـ۴): وضعیت نوع نگرش بر اساس «حضور فرزندانشان در مدارس ویژه خانواده‌های طلاب» در حجم نمونه  ۱۹۲

جدول (۶۴ـ۴): وضعیت نوع نگرش بر اساس نظر پاسخگویان در مورد «اولویت اوّل در انتخاب روزنامه» در حجم نمونه  ۱۹۳

جدول (۶۵ـ۴): وضعیت نوع نگرش بر اساس «یک روحانی بنا به رسالتی که دارد، باید همیشه در اجتماع…»  ۱۹۴

جدول (۶۶ـ۴): وضعیت نوع نگرش بر اساس «روحانی می‌تواند بنا به مقتضیات و شرایط پیش آمده…»  ۱۹۵

جدول (۶۷ـ۴): وضعیت نوع نگرش بر اساس «غیر معمم زندگی کردن، هیچ منافاتی با رسالت روحانیت ندارد»  ۱۹۶

جدول (۶۸ـ۴): وضعیت نوع نگرش بر اساس «اولویت تماشای برنامه‌های تلویزیون» در حجم نمونه. ۱۹۷

جدول (۶۹ـ۴): وضعیت نوع نگرش بر اساس «موافقت با ورود روحانیت به عرصۀ سیاست»در حجم نمونه  ۱۹۸

بررسی تأثیرات استفاده از اینترنت بر نگرش فرهنگی روحانیون

 

جدول (۷۰ـ۴):وضعیت نوع نگرش بر اساس «به کتاب‌های غیرمذهبی، که با عقاید دینی تضاد دارند، نباید اجازۀ چاپ داد»  ۱۹۹

جدول (۷۱ـ۴): وضعیت نوع نگرش بر اساس «به افراد بی‌دین، نباید اجازۀ سخنرانی در اماکن عمومی داد»  ۲۰۰

جدول (۷۲ـ۴): وضعیت نوع نگرش بر اساس « افرادی که عقاید دینی را نمی‌پذیرند…» در حجم نمونه  ۲۰۱

جدول (۷۳ـ۴): وضعیت نوع نگرش بر اساس نظر پاسخگویان در مورد این که « اسلام (شیعه)، باید تنها…»  ۲۰۲

جدول (۷۴ـ۴): وضعیت نوع نگرش بر اساس نظر پاسخگویان در مورد این که «‌دینداری به قلب پاک است…»  ۲۰۳

جدول (۷۵ـ۴): وضعیت نوع نگرش بر اساس نظر پاسخگویان در مورد این که « رفت و آمد با کسانی که عقاید…»  ۲۰۴

جدول (۷۶ـ۴): وضعیت نوع نگرش بر اساس نظر پاسخگویان در مورد این که «مردم همۀ ا دیان دیگر…»  ۲۰۵

جدول (۷۷ـ۴): وضعیت نوع نگرش بر اساس نظر پاسخگویان در مورد «اولویت رسانه‌ای برای کسب اخبار»  ۲۰۶

جدول (۷۸ـ۴): وضعیت نوع نگرش بر اساس نظر پاسخگویان در مورد «آیا در بین روحانیون سنتی جای…»  ۲۰۷

جدول (۱ـ۵) مقایسه میانگین استاندارد استفاده و عدم استفادۀ پاسخگویان از اینترنت.. ۲۰۸

جدول (۲ـ۵) آزمون رگرسیون (آزمون t) تأثیر میزان استفاده از اینترنت بر نگرش فرهنگی روحانیون.. ۲۰۹

جدول (۳ـ۵) آزمون رگرسیون (آزمون t) تأثیر محتوای مورد استفاده بر نگرش فرهنگی روحانیون.. ۲۱۰

جدول (۴ـ۵) آزمون رگرسیون (آزمون F) تأثیر اینترنت بر نگرش فرهنگی روحانیون.. ۲۱۱

جدول (۵ـ۵) مقایسه میانگین استاندارد سن.. ۲۱۲

 

جدول (۶ـ۵) مقایسه میانگین استاندارد وضعیت تأهل.. ۲۱۲

جدول (۷ـ۵) مقایسه میانگین استاندارد سطح تحصیلات حوزوی.. ۲۱۲

جدول (۸ـ۵) مقایسه میانگین استاندارد وجود یا عدم تحصیلات دانشگاهی.. ۲۱۳

جدول (۹ـ۵) مقایسه میانگین استاندارد محل تولد. ۲۱۳

جدول (۱۰ـ۵) آزمون برابری میانگین‌ها در خصوص تأثیر سن بر نگرش فرهنگی روحانیون.. ۲۱۳

جدول (۱۱ـ۵) آزمون برابری میانگین‌ها در خصوص تأثیر وضعیت تأهل بر نگرش فرهنگی روحانیون.. ۲۱۴

جدول (۱۲ـ۵) آزمون برابری میانگین‌ها در خصوص تأثیر سطح تحصیلات حوزوی بر بر نگرش فرهنگی روحانیون   ۲۱۴

جدول (۱۳ـ۵) آزمون برابری میانگین‌ها در خصوص تأثیر تحصیلات دانشگاهی بر نگرش فرهنگی روحانیون   ۲۱۴

جدول (۱۴ـ۵) آزمون برابری میانگین‌ها در خصوص تأثیر محل تولد برنگرش فرهنگی روحانیون.. ۲۱۵

بررسی تأثیرات استفاده از اینترنت بر نگرش فرهنگی روحانیون

جدول (۱۵ـ۵) مقایسه میانگین استاندارد سن.. ۲۱۵

جدول (۱۶ـ۵) مقایسه میانگین استاندارد وضعیت تأهل.. ۲۱۶

جدول (۱۷ـ۵) مقایسه میانگین استاندارد سطح تحصیلات حوزوی.. ۲۱۶

جدول (۱۸ـ۵) مقایسه میانگین استاندارد وجود یا عدم تحصیلات دانشگاهی.. ۲۱۶

جدول (۱۹ـ۵) مقایسه میانگین استاندارد محل تولد. ۲۱۶

جدول (۲۰ـ۵) آزمون برابری میانگین‌ها در خصوص تأثیر سن بر میزان استفاده از اینترنت توسط روحانیون   ۲۱۷

جدول (۲۱ـ۵) آزمون برابری میانگین‌ها در خصوص تأثیر وضعیت تأهل بر میزان استفاده از اینترنت توسط روحانیون   ۲۱۷

جدول (۲۲ـ۵) آزمون برابری میانگین‌ها در خصوص تأثیر سطح تحصیلات حوزوی بر میزان استفاده از اینترنت    ۲۱۷

جدول (۲۳ـ۵) آزمون برابری میانگین‌ها در خصوص تأثیر تحصیلات دانشگاهی بر میزان استفاده از اینترنت    ۲۱۸

جدول (۲۴ـ۵) آزمون برابری میانگین‌ها در خصوص تأثیر محل تولد بر میزان استفاده از اینترنت توسط روحانیون   ۲۱۸

جدول (۲۵ـ۵) مقایسه میانگین استاندارد سن.. ۲۱۹

جدول (۲۶ـ۵) مقایسه میانگین استاندارد وضعیت تأهل.. ۲۱۹

جدول (۲۷ـ۵) مقایسه میانگین استاندارد سطح تحصیلات حوزوی.. ۲۱۹

جدول (۲۸ـ۵) مقایسه میانگین استاندارد وجود یا عدم تحصیلات دانشگاهی.. ۲۱۹

جدول (۲۹ـ۵) مقایسه میانگین استاندارد محل تولد. ۲۲۰

جدول (۳۰ـ۵) آزمون برابری میانگین‌ها در خصوص تأثیر سن بر نوع محتوای مورد استفاده روحانیون در اینترنت    ۲۲۰

جدول (۳۱ـ۵) آزمون برابری میانگین‌ها در خصوص تأثیر وضعیت تأهل بر نوع محتوای مورد استفاده  ۲۲۰

جدول (۳۲ـ۵) آزمون برابری میانگین‌ها در خصوص تأثیر سطح تحصیلات حوزوی بر نوع محتوای مورد استفاده  ۲۲۱

جدول (۳۳ـ۵) آزمون برابری میانگین‌ها در خصوص تأثیر تحصیلات دانشگاهی بر نوع محتوای مورد استفاده  ۲۲۱

جدول (۳۴ـ۵) آزمون برابری میانگین‌ها در خصوص تأثیر محل تولد برن نوع محتوای مورد استفاده. ۲۲۱

 

فهرست اشکال و نمودارها

نمودار (۲ـ۲): مراحل مختلف فرآیند تغییر نگرش بر طبق الگوی هاولند. ۸۲

نمودار (۱ـ۲): شمایی کلی از چارچوب نظری به کار گرفته شده در پژوهش حاضر. ۹۵

نمودار (۱ـ۴) ـ درصد توزیع سنی در حجم نمونه. ۱۲۹

نمودار (۲ـ۴) ـ درصد وضعیت تأهل در حجم نمونه. ۱۳۰

نمودار (۳ـ۴) ـ درصد وضعیت سطح تحصیلات حوزوی در حجم نمونه. ۱۳۱

نمودار (۴ـ۴) ـ درصد وضعیت تحصیلات دانشگاهی در حجم نمونه. ۱۳۲

نمودار (۵ـ۴) ـ درصد توزیع محل تولد در حجم نمونه. ۱۳۳

نمودار (۶ـ۴) ـ درصد وضعیت استفاده یا عدم استفاده از اینترنت در حجم نمونه. ۱۳۴

نمودار (۷ـ۴) ـ درصد میزان استفاده یا عدم استفاده از اینترنت در حجم نمونه. ۱۳۵

نمودار (۸ـ۴) ـ  درصد میزان استفاده یا عدم استفاده از اینترنت در حجم نمونه. ۱۳۶

نمودار (۹ـ۴) درصد سابقۀ استفاده از اینترنت در حجم نمونه. ۱۳۷

نمودار (۱۰ـ۴) درصد میزان استفاده از اینترنت بر اساس نوع سرویس اینترنت مصرفی در حجم نمونه  ۱۳۸

نمودار (۱۱ـ۴) درصد میزان استفاده از اینترنت بر اساس مهارت استفاده از اینترنت در حجم نمونه. ۱۳۹

نمودار (۱۲ـ۴) وضعیت میزان استفاده از اینترنت بر اساس سرعت اشتراک اینترنت در حجم نمونه. ۱۴۰

نمودار (۱۳ـ۴) درصد وضعیت میزان استفاده از اینترنت بر اساس میزان چک کردن پست الکترونیک در حجم نمونه  ۱۴۱

نمودار (۱۴ـ۴) درصد وضعیت استفاده از اینترنت بر اساس استفاده یا عدم استفاده از خبرخوان (RSS)در حجم نمونه  ۱۴۲

نمودار (۱۵ـ۴) درصد وضعیت نوع استفاده از اینترنت بر اساس استفاده یا عدم استفاده از فیلترشکن در حجم نمونه  ۱۴۳

نمودار (۱۶ـ۴) درصد وضعیت نوع استفاده از اینترنت بر اساس عضویت در شبکه‌های اجتماعی مجازی در حجم نمونه  ۱۴۴

نمودار (۱۷ـ۴) درصد وضعیت نوع استفاده از اینترنت بر  اساس حضور با مشخصات واقعی یا مستعار در اینترنت    ۱۴۵

نمودار (۱۸ـ۴) درصد وضعیت نوع استفاده از اینترنت بر اساس معرفی یا عدم معرفی خود به عنوان روحانی   ۱۴۶

نمودار (۱۹ـ۴) وضعیت نوع محتوای مورد استفاده در اینترنت در حجم نمونه. ۱۴۸

نمودار (۲۰ـ۴) درصد نوع دیدگاه بر اساس نظر پاسخگویان در خصوص اولویت‌های تربیتی فرزندان‌شان   ۱۴۹

نمودار (۲۱ـ۴) درصد وضعیت نوع نگرش بر اساس اولویت در مطالعه در حجم نمونه. ۱۵۰

نمودار (۲۲ـ۴) درصد وضعیت نوع نگرش بر اساس اعتقاد به جدایی دین از سیاست در حجم نمونه. ۱۵۱

نمودار (۲۳ـ۴) درصد وضعیت نوع نگرش بر اساس نظر پاسخگویان نسبت به تأثیر اینترنت بر وضعیت فرهنگی کشور  ۱۵۲

بررسی تأثیرات استفاده از اینترنت بر نگرش فرهنگی روحانیون

 

نمودار (۲۴ـ۴) درصد وضعیت نوع نگرش بر اساس نظر پاسخگویان نسبت به تأثیر رادیو و تلویزیون‌های داخلی…۱۵۳

نمودار (۲۵ـ۴) درصد وضعیت نوع نگرش بر اساس نظر پاسخگویان نسبت به تأثیر رادیو و تلویزیون‌های خارجی…۱۵۴

نمودار (۲۶ـ۴) درصد وضعیت نوع نگرش بر اساس نظر پاسخگویان در مورد « تعریف لطیفه (جوک) و شوخی…۱۵۵

نمودار (۲۷ـ۴) درصد وضعیت نوع نگرش بر اساس نظر پاسخگویان در مورد « پوشیدن لباس با رنگ‌های شاد»  ۱۵۶

نمودار (۲۸ـ۴) درصد وضعیت نوع نگرش بر اساس نظر پاسخگویان در مورد «استفاده از ادکلن» در حجم نمونه  ۱۵۷

نمودار (۲۹ـ۴)  درصد وضعیت نوع نگرش بر اساس نظر پاسخگویان در مورد « امانت گرفتن فیلم سینمایی از…»  ۱۵۸

نمودار (۳۰ـ۴) درصد وضعیت نوع نگرش بر اساس نظر پاسخگویان در مورد «استفاده از صوت قرآن…»  ۱۵۹

نمودار (۳۱ـ۴) درصد وضعیت نوع نگرش بر اساس نظر پاسخگویان در مورد « تذکر به زنان بدحجاب» در حجم نمونه  ۱۶۰

نمودار (۳۲ـ۴) درصد وضعیت نوع نگرش بر اساس نظر پاسخگویان در مورد «انجام ورزش با لباس ورزشی…»  ۱۶۱

 

 

نمودار (۳۳ـ۴) درصد نوع نگرش بر اساس نظر پاسخگویان در مورد «قدم زدن و گفتگو با همسرشان…»  ۱۶۲

نمودار (۳۴ـ۴) وضعیت درصد نوع نگرش بر اساس نظر پاسخگویان در مورد «عکس دسته‌جمعی…». ۱۶۳

نمودار (۳۵ـ۴) درصد نوع نگرش بر اساس نظر پاسخگویان در مورد «خطاب کردن همسرشان…». ۱۶۴

نمودار (۳۶ـ۴) درصد نوع نگرش بر اساس نظر پاسخگویان در مورد «برگزاری مراسم سالگرد ازدواج». ۱۶۵

نمودار (۳۷ـ۴) درصد نوع نگرش بر اساس نظر پاسخگویان در مورد «صله رحم از اقوامی که احتمالا…»  ۱۶۶

نمودار (۳۸ـ۴) درصد نوع نگرش بر اساس نظر پاسخگویان در مورد «استفادۀ همسرتان از پوشیه…». ۱۶۷

نمودار (۳۹ـ۴) درصد نوع نگرش بر اساس نظر پاسخگویان در مورد «حضور با خانواده در نماز جمعه» در حجم نمونه  ۱۶۸

نمودار (۴۰ـ۴) درصد نوع نگرش بر اساس نظر پاسخگویان در مورد محتوای آموزشی حوزه در حجم نمونه  ۱۶۹

نمودار (۴۱ـ۴) درصد نوع نگرش بر اساس اولویت در انجام فعالیت‌های هنری در حجم نمونه. ۱۷۰

نمودار (۴۲ـ۴) درصد نوع نگرش بر اساس اولویت در مسافرت به مناطق مختلف در حجم نمونه. ۱۷۱

نمودار (۴۳ـ۴) درصد نگرش بر اساس نظر پاسخگویان در مورد «الزام در پوشیدن چادر برای زنان در اماکن عمومی»  ۱۷۲

نمودار (۴۴ـ۴) درصد نوع نگرش بر اساس نظر پاسخگویان در مورد « ازدواج رسمی یک مرد با بیش از یک زن»  ۱۷۳

نمودار (۴۵ـ۴) درصد نوع نگرش بر اساس نظر پاسخگویان در مورد « کار کردن زنان در بیرون از خانه»  ۱۷۴

نمودار (۴۶ـ۴) درصد نوع  نگرش بر اساس نظر پاسخگویان در مورد «روابط عمومی قوی زنان

با مردان»  ۱۷۵

بررسی تأثیرات استفاده از اینترنت بر نگرش فرهنگی روحانیون

نمودار (۴۷ـ۴) درصد نوع نگرش بر اساس نظر پاسخگویان در مورد « ارتباط بین دختران و پسران…»  ۱۷۶

نمودار (۴۸ـ۴) درصد نوع نگرش بر اساس نظر پاسخگویان در مورد « دوستی‌های قبل از ازدواج بین دختر و پسر»  ۱۷۷

نمودار (۴۹ـ۴) درصد نوع نگرش بر اساس نظر پاسخگویان در مورد « ازدواج موقت دختران قبل از ازدو%D