فروشگاه

توضیحات

بررسی رابطه بین آموزش های پیش دبستانی و اثر بخشی آموزش در مقطع ابتدایی از دیدگاه معلمان

دوره پیش دبستانی که در واقع آغاز تعلیم و تربیت رسمی نظام آموزش می باشد مانند هر پدیده دیگری که در جهان به وقوع پیوسته ابتدا به شکل کنونی و با این نظام منسجم و هماهنگ نبوده و حتی چنین اهدافی را که اکنون برای رسیدن به آن تلاش می کند نداشته

است. اهمیت آموزش پیش دبستانی زمانی پر رنگ تر می گردد که کودک وارد سیستم جدید آموزش رسمی گردد که همان مدرسه است . برخی در آغاز دچار مشکلات عدیده ای

همانند عدم سازگاری با محیط جدید ، قوانین و مقررات رسمی ، نظم و ترتیب ، جدایی از آغوش گرم خانواده و از همه مهمتر کوشش ذهنی و فهم مطالب سنگین تر می گردند و یا

به عبارتی دیگر دچار نوعی عدم انطباق و یا مشکلات رفتاری می شوند .

بررسی رابطه بین آموزش های پیش دبستانی و اثر بخشی آموزش در مقطع ابتدایی از دیدگاه معلمان

لذا بدین منظور بررسی بین آموزش های پیش دبستانی و اثر بخشی آموزش در مقطع ابتدایی از دیدگاه

معلمان شهرستان بابلسر انجام گرفته است. جامعه آماری شامل ۳۸۲ نفر از معلمان زن و

مرد مدارس ابتدایی و غیرانتفاعی شهرستان بابلسر می باشند که بصورت تصادفی ساده

تعداد ۱۴۷ نفر براساس جدول z و فرمول مربوط به آن انتخاب گردیده اند که معرف معلمان

ابتدایی شهرستان بابلسر در پایه اول تا پنجم می باشند. ابزار اندازه گیری در این تحقیق

پرسشنامه محقق ساخته ای است که شامل۲۱ پرسش است که بمنظور پاسخگویی به

پرسشها، آزمودنی می بایست یکی از مقیاس های خیلی کم، کم، تاحدودی، زیاد،

و خیلی زیاد را با توجه به نظر خویش در مورد سوال ارائه شده انتخاب علامتگذاری می نماید. پایایی

پرسشنامه با استفاده از روش الفای کرونباخ ۹۰/۰ بدست آمده است. سوال های تحقیق با ۹۵% اطمینان مورد تایید قرار گرفته اند که شامل

بررسی رابطه بین آموزش های پیش دبستانی و اثر بخشی آموزش در مقطع ابتدایی از دیدگاه معلمان

۱- آیا آموزش های پیش دبستانی بر مهارت های اجتماعی کودکان موثر است؟
۲- آیا آموزش های پیش دبستانی بر مهارت های کلامی کودکان موثر است؟

۳- آیا آموزش های پیش دبستانی بر کاهش اضطراب کودکان موثر است؟

۴- آیا آموزش های پیش دبستانی بر علاقه مندی کودکان به ادامه آموزش در مقطع ابتدایی موثر است؟

با توجه به Pv محاسبه شده که کمتر از ۰۵/۰ است نتیجه می گیریم که از دید پاسخ

دهندگان، اختلاف معنی داری بین چهار سوال مطرح شده از دید معلمان وجود دارد.

از دید پاسخ دهندگان بیشترین تاثیر را سوال سوم (بین آموزش های پیش دبستانی و

کاهش اضطراب کودکان رابطه وجود دارد. ) و کمترین تاثیر را سوال دوم (بین آموزش های

پیش دبستانی و مهارت های کلامی کودکان رابطه وجود دارد. ) به خود اختصاص داده است.

در بخش آمار نیز ازآمار توصیفی(نمودار، جدول فراوانی، درصد) و آمار استنباطی( tتک نمونه

ایی،t آزمون و آزمون فریدمن) استفاده شده است.

 

بررسی رابطه بین آموزش های پیش دبستانی و اثر بخشی آموزش در مقطع ابتدایی از دیدگاه معلمان

 

۱۱۲صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع دارد +پرسشنامه

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال و پایان نامه مدیریت در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

 

بررسی رابطه بین آموزش های پیش دبستانی و اثر بخشی آموزش در مقطع ابتدایی از دیدگاه معلمان
بررسی رابطه بین آموزش های پیش دبستانی و اثر بخشی آموزش در مقطع ابتدایی از دیدگاه معلمان

 

مقدمه
تعلیم و تربیت از آغاز زندگی بشر بر فراز کره خاکی و تصرف او در طبیعت و تاثیر وی در جامعه وجود داشته است و همواره شناسایی نیازهای مادی و معنوی انسان و روش ارضای آنها از

طریق تعلیم و تربیت بدست می آمده و به نسل بعدی منتقل می شده است تا رفته رفته دامنه این شناخت به رشد و دانش و تکنولوژی امروز رسیده است.(کاردان و دیگران،۸۴، ص۱۸)

بنا به اعتقاد بسیاری از بزرگان، علما و مربیان تربیتی، نخستین سال‌های زندگی کودک، بهترین زمانی است که کودک بیش از هر زمان دیگر، برای رشد، یادگیری و آموزش آماده‌تر

است بنابراین اگر امکانات لازم و زمینه‌های مناسب برای کودک فراهم شود، شخصیت، یادگیری و هوش او گسترش قابل ملاحظه‌ای می‌یابد. بدون تردید هر کودکی دارای

مجموعه‌ای از استعدادهای نهفته و توانایی‌های بالقوه است و تجارب سال‌های اولیه هر

کودک در چگونگی تشکیل شخصیت و رشد و کمال نهایی او بسیار مؤثر است. در این زمینه یکی از روانشناسان به نام «آدلر» اظهار می‌دارد: به طور کلی در چهار تا پنج سالگی

شخصیت، منش، رفتار و سبک خاص زندگی هر فرد مشخص می‌شود و این روال تقریباً تا آخر

عمر ادامه می‌یابد. بنابراین باتوجه به حساسیت و اهمیت دوره پیش‌دبستانی که نقش بسیار مهمی در تربیت کودکان و رشد و شکوفایی استعدادهای آنان دارد و از آنجا که

خانواده‌ها نیز به تنهایی نمی‌توانند مسئولیت تعلیم و تربیت فرزندان خود را به عهده بگیرند نیاز به چنین مکانهایی حس می شود. امروزه روانشناسان و متخصصان علوم تربیتی

معتقدند که شخصیت اصلی انسان، در چهار سال اول زندگی شکل می‌گیرد و در این سنین، کودک باید تحت تعلیم و تربیتی عمیق و همه‌جانبه قرار گیرد تا به رشد کامل جسمی، روحی

بررسی رابطه بین آموزش های پیش دبستانی و اثر بخشی آموزش در مقطع ابتدایی از دیدگاه معلمان

و عاطفی دست یابد.در این میان، مراکز پیش‌دبستانی می‌توانند با ایجاد امکانات آموزشی،‌ پرورشی، اجتماعی و رفاهی، شرایط لازم را برای رشد همه جانبه کودکان فراهم سازند. این

مراکز،‌ اولین محیط اجتماعی و در واقع پلی بین خانه و اجتماع بزرگی است که کودک به آن تعلق دارد. در این مراکز، آگاهی‌های اجتماعی کودک رشد یافته و با استفاده از روش‌های

غیرمستقیم آموزشی، فرصتی برای یادگیری وسیعتر، غنی‌تر و همه جانبه‌تر پیدا می‌کند. این نوع آموزش با روحیه جست و جوگر، فعال و کنجکاو کودک سازگارتر است و او را به

یادگیری و اکتشاف برمی‌انگیزد.بنابراین درکنار خانواده‌ها و هم پای تربیت آنها، لازم است که

مراکز آموزش پیش از دبستان در زمینه تکامل همه جانبه کودک نقش داشته باشند.اهمیت این مراکز زمانی آشکارتر می‌شود که بدانیم در بسیاری از مواقع، خانواده وظیفه خود را به

دلیل آشنا نبودن با مسائل تربیتی، فقر فرهنگی، کم سوادی یا بی‌سوادی، مشکلات

اقتصادی، دور بودن والدین ازمحیط خانه به علت کار و تأمین زندگی، از هم گسیختگی خانوادگی و مواردِ بی شمار دیگر، بخوبی ایفا نمی‌کند. اینجاست که مراکز پیش‌دبستانی

باید کمبودهای آموزشی، تربیتی، جسمی و عاطفی کودکان را جبران نمایند.(سایت تبیان، سودایی، ۱۳۸۹)

بررسی رابطه بین آموزش های پیش دبستانی و اثر بخشی آموزش در مقطع ابتدایی از دیدگاه معلمان

بسیاری از پژوهشگران و سیاستگذاران امر آموزش، روی آموزش ها و آموزش مهارت های پیش دبستانی و دبستان تاکید دارند و از این بین تاکید ویژه آنها بر آموزش زبان مادری(

ریاضیات و مهارت های هوشی- هنری) است. آنها معتقدند حذف آموزش مهارت هایی چون آواشناسی کلمات که عامل مهمی جهت شناسایی درست حروف و درنتیجه کلمات است،

آموزش اطلاعات عمومی و زبان دوم و آموزش صحیح رفتارهای اجتماعی باعث دلزدگی از

ورود به مدرسه و درنهایت افت شدید تحصیلی در میان دانش آموزان می شود. پژوهشگران معتقدند بروز ناهنجاری های رفتاری- آموزشی چون ناتوانی در درک مفاهیم آموزشی، بی

قراری و شیطنت در کلاس، بیش فعالی، بی نظمی در انجام تکالیف یا رفتارهای شخصی،

فرار از مدرسه، تکرار پایه آموزشی (مردود شدن) و هر نوع عدم تعادل رفتاری- آموزشی ناشی از غفلت در آموزش صحیح در پایه پیش دبستانی است. درحقیقت همه کودکان نیاز

دارند تا پیش از ورود به مدرسه با ورود به اجتماع، آمادگی های لازم را کسب کرده و برای ورود به اجتماع حاضر شوند. مطالعات نشان می دهد سرمایه گذاری صحیح در آموزش پایه

پیش دبستانی و انتخاب برنامه آموزشی با کیفیت بالا نه تنها باعث افزایش آمادگی و

اشتیاق کودکان برای ورود به مدرسه و اجتماع می شود بلکه به صورت خاص، تاثیر بسیار

مثبتی بر کودکان متعلق به خانواده های متوسط، متوسط کم درآمد، کم درآمد و یا کودکانی

که والدین آنها تحصیلات مناسب و بالایی ندارندخواهد داشت. (وب سایت بانک اطلاعات

نشریات کشور ،۱۳۸۹ )

بررسی رابطه بین آموزش های پیش دبستانی و اثر بخشی آموزش در مقطع ابتدایی از دیدگاه معلمان

در هر حال امروزه مراکز پیش از دبستان بصورت محلهای خدماتی و فرهنگی و بمنظور برقراری روابط اجتماعی با خانواده ها و تامین نیازهای طبیعی و به حق کودکان عادی و نیز با

نیاز های خاص درآمده است و در صورتی که بتوانند رسالت و نقش تربیتی و فرهنگی خود را در کنار تربیت خانوادگی و اجتماعی به درستی ایفا کنند می توانند کودکان دنیای پر تغییر و

پیچیده کنونی را در تماس با واقعیت ها ، طبیعت زیبا و افراد و امور پیرامونشان نگه دارند و دنیا مکانی زیبا و مطمئن و قابل اعتماهد و شاد را به آنها بشناسانند و نیز انسانیت،

آزادی،عدالت، استقلال، صلح و آرامش، قانونمندی و سربلندی را برایشان معنا کنند. ( مفیدی،۱۳۸۶، ص۳ )

بررسی رابطه بین آموزش های پیش دبستانی و اثر بخشی آموزش در مقطع ابتدایی از دیدگاه معلمان

بیان مساله
مهمترین پدیداری که همیشه و بوسیله مردم جهان احساس شده است و امروزه بیش از هر زمان دیگری به چشم می خورد ، مسأله تغییر و دگرگونی می باشد .

ما اکنون در شرایط یا اوضاع و احوالی زندگی می کنیم که احتمالاً در تاریخ بشر بی سابقه بوده است و حرکت این تغییر و تحول اجتماعی امروز از هر زمان دیگری بیشتر است

و هر روز بر سرعت آن افزوده می گردد . و همچنین در دنیای کنونی زندگی که متفاوت از

زمآنهای گذشته شده است پدیده های متنوع و به هم پیچیده آن چنان فراوان و نو شده اند که دانایی ها ، توانایی ها و امکانات را اجتناب ناپذیر می کند .

بررسی رابطه بین آموزش های پیش دبستانی و اثر بخشی آموزش در مقطع ابتدایی از دیدگاه معلمان

در این میان اهمیت آموزش کانون توجه و تکیه گاه تمام دولت های مدرن برای ملت سازی و توسعه پایدار و همه جانبه گشته است و در بخشهای عمده ریشه دوانیده و خود را جدای از

تغییرات اجتماعی نمی نماید . پیشرفت در صنعت و تکنولوژی منجر به این شده است که

جامعه به سمت تکنوکراسی حرکت کند که در آن سیستم آموزشی باید یک رابطه نزدیکتر و جدی تری را با زندگی اقتصادی از یک جامعه ایجاد نماید. ما به فرزندان مان آموزش می

دهیم تا زندگی کنند و اثر خوبی را بر روی جامعه ای که در آن زندگی می کنند بگذارند امروزه ما با انواع بسیاری از آموزش از جمله آموزشهای رسمی و غیر رسمی ، مجازی ، آموزش

بزرگسالان ، آموزشهای عمومی ، علمی ، فنی ، نظری و در نظام آموزشی آینده نیز با خودآموزی روبرو خواهیم گشت. (شعاری نژاد،۱۳۸۳، ص ۲۵ )

بررسی رابطه بین آموزش های پیش دبستانی و اثر بخشی آموزش در مقطع ابتدایی از دیدگاه معلمان

این ایده که آموزش به مثابه یک مسابقه است و از زمانی که شما آن را زودتر آغاز کنید بهتر و زودتر آنرابه پایان می رسانید ، به صورت یک فرض تثبیت شده در جامعه ما درآمده است و

این تصور همواره با بیم والدین و فرزندانشان همراه گشته که نظام آموزش و پرورش را بر آن داشته که در اجرای برنامه های تعلیم و تربیت خود دوره پیش دبستانی را لحاظ کند . و در

واقع آموزش را از دوران طفولیت آغاز نماید . دوره آموزش پیش از دبستان گستره وسیعی از بدو تولد کودک تا سن ورود به مدرسه را دربر می گیرد . مراقبت از رشد و تکامل اولیه کودکان

در این دوره مورد توجه همه جوامع قرار گرفته و اهمیت دادن به خردسالان گویی اهمیت

دادن به پایه و اساس یک جامعه است و نگاه برنامه ریزان تعلیم و تربیت به کودکان گویای این است که آنان چه نظری نسبت به جامعه فردا دارند . در طی دوران کودکی ، مفاهیم و

 

ساختارها باید به تدریج به برنامه درسی آنها اضافه گردد . در واقع کودکان به تجربه های یادگیری و محیطی نیازمند هستند که مرتبط با نیازهایشان باشد نه برنامه های درسی

وسیع آموزشی که بزرگترها فکر می کنند آنها باید یاد بگیرند . کودکان به محیط های کودک

محور نیازمند هستند که فرصتهای فراوانی را برای تشویق آنها از طریق بازی ، کاوشگری و اکتشاف فراهم آورند۱٫(می یر، ۲۰۰۱)

بررسی رابطه بین آموزش های پیش دبستانی و اثر بخشی آموزش در مقطع ابتدایی از دیدگاه معلمان

Meyer -1
در حال حاضر برنامه های جهانی پیش دبستانی ، برنامه های درسی متفاوتی را ارائه می

دهد و چالشی که در این زمینه وجود دارد کیفیت جهانی بودن آن است یعنی اینکه اینگونه برنامه ها باید در دسترس همه کودکان باشد.

کودکان با هم فرق دارند با نگاه در یک کلاس تفاوت های آنها را در سن، قد، هوش، شکل و … را در می یابید حتی مهارتهای اجتماعی ، آموزشی و زبانی آنها نیز متفاوت است. اهمیت

آموزش پیش دبستانی زمانی پر رنگ تر می گردد که کودک وارد سیستم جدید آموزش رسمی گردد که همان مدرسه است . برخی در آغاز دچار مشکلات عدیده ای همانند عدم

سازگاری با محیط جدید ، قوانین و مقررات رسمی ، نظم و ترتیب ، جدایی از آغوش گرم خانواده و از همه مهمتر کوشش ذهنی و فهم مطالب سنگین تر می گردند و یا به عبارتی

دیگر دچار نوعی عدم انطباق و یا مشکلات رفتاری می شوند . از آنجاییکه که مدرسه یک

سیستم اجتماعی است که متغیرهای آن بطور نزدیکی بهم پیوسته اند بنابراین ما باید یک استراتژی تغیر را شکل دهیم تا مدرسه ما محیط خود وفق پیدا کند. یادگیری قلب مدرسه

است (الیسون ، ۲۰۰۸) . در اینجاست که ما می خواهیم بدانیم که آیا یادگیری تحت تاثیر عوامل پیش از دبستان است یا خیر؟

بررسی رابطه بین آموزش های پیش دبستانی و اثر بخشی آموزش در مقطع ابتدایی از دیدگاه معلمان

لذا در این تحقیق ، محقق در صدد پاسخ به این سئوال است که آیا بین آموزش های پیش از

دبستان و اثر بخشی آموزش در دوران ابتدایی رابطه ای وجود دارد ؟

اهمیت و ضرورت تحقیق
امروزه ، اهمیت و ضرورت آموزش و پرورش در دور پیش از دبستان بیش از گذشته مورد نظر است. افزایش روزافزون متقاضیان آموزشهای این دوره ، نیاز والدین شاغل و نیاز جامعه ،

ضرورت تهیه برنامه های کیفی و غنی را در این دوره نشان می دهد .مهمتر اینکه ، نتایج

تحقیقات ، مؤید سرمایه گذاری بیشتر برای آموزش بهتر و برنامه های کیفی به علت کسب

موفقیتهای بیشتر کودکان در سالهای تحصیلی بعد از گذرانیدن دوره پیش دبستانی است . (مفیدی،۸۶، ص۲)

بررسی رابطه بین آموزش های پیش دبستانی و اثر بخشی آموزش در مقطع ابتدایی از دیدگاه معلمان

تربیت انسانهای با اراده ، متکی به خود ، شجاع ، کاردان و تندرست ، حال و آینده هر ملتی

را تصضمین می کند . امروزه دیدگاه عمومی و نیز اندیشه صاحب نظران بسیاری از جوامع در

ضرورت تشکیل مراکز پیش دبستانی ، صرفا آموزش های رسمی و تلنبار کردن ذهن کودکان

خردسال با سلایق و علایق بزرگترها و یا انتقال افکار خود بدان ها نیست و از این دوره هم

لزوما و فقط انتظار آمادگی تحصیلی نمی رود . بلکه این تفکر ، عمومیت و مشروعیت

بیشتری پیدا کرده است که برقراری این مراکز برای رفاه اجتماعی و محرومیت زدایی و نیز

رشد و شکوفایی و شادی و سلامتی جامعه نیز هست . امروزه ، آموزش و پرورش پیش از

دبستان که ضرورتی حتمی و بدیهی است ، کمتر به عنوان یک امتیاز و بیشتر به عنوان یک

حق فردی برای کودکان و حتی یک مسئولیت اجتماعی برای بزرگ ترهای یک جامعه است .

(مفیدی،۸۶، ص۱)

بررسی رابطه بین آموزش های پیش دبستانی و اثر بخشی آموزش در مقطع ابتدایی از دیدگاه معلمان

آموزش و پرورش در دوره پیش از دبستان ، به عنوان درون دادی حساس هم از نظر رشد کلی یک فرد و هم از نظر تأثیر در پذیرش و نگهداری کودکان در سطوح ابتدائی ، در سیات

ملی آموزش و پرورش سال ۱۹۸۶ مورد تأکید فراوان قرار گرفته است . محققان نیز نشان داده

اند که آموزش و پرورش در دوره پیش از دبستان ، چنانچه از نظر رویکردی ، کودک محور باشد

و متوجه نیازهای همه جانبه او گردد ، تأثیر بیشتری خواهد داشت .(مفیدی،۸۶، ص۵).

آموزش و پرورش در دوره پیش از دبستان بسیار حائز اهمیت است یک برنامه آموزش و

پرورش مناسب در این دوره ، تجاربی محرک برای رشد ذهنی ، زبانی ، جسمی ، اجتماعی .

و عاطفی کودکان فراهم می آورد . اگر این نوع برنامه ها به گونه ای مؤثر سازمان داده شوند

، می توانند محرومیت ناشی از کمبودهای محیط خانه را جبران کند و کودک را در ساختن

زیرمبنایی قوی برای سهولت رشد بعدی و بارور کردنه استعدادهای کاملش یاری کنند . (مفیدی،۸۶، ص۲۲)

بنا بر این پیشبرد اهداف و فعالیت های ذکر شده حمایت جدی و اراده بلند و قوی مسوولان

امر را می طلبد تا با سعی و دقت تمام و با به کارگیری نیروهای متخصص و صرف هزینه بالا

روی سرمایه های کوچک اما وزین و آینده ساز کشورمان، برای رسیدن به اهداف متعالی و

پیشرفت روزافزون برنامه های کوتاه مدت و بلندمدت توسعه گام های بلند برداریم. زیرا طبق

بررسی های جهانی یک دلار سرمایه گذاری برای کودکان، ۷ دلار بازدهی در بزرگسالی در پی دارد و چنانچه سرمایه گذاری در ای

بررسی رابطه بین آموزش های پیش دبستانی و اثر بخشی آموزش در مقطع ابتدایی از دیدگاه معلمان

 

 

 

 

ت گیرد از صرف هزینه در زمینه کنترل آسیب ها و نوآسیب ها در سنین نوجوانی می کاهد

اهداف تحقیق

الف) هدف کلی تحقیق
هدف کلی از این تحقیق بررسی تاثیر آموزش های پیش دبستانی بر اثر بخشی آموزش در مقطع ابتدایی و ارائه پیشنهادهای کاربردی به مسئولان سازمان آموزش و پرورش استان مازندران می باشد.

ب) اهداف جزئی تحقیق

۱- تاثیر آموزش های دوران پیش دبستانی بر مهارت های اجتماعی کودکان از نظر معلمان شهرستان بابلسر.
۲- تاثیر آموزش های دوران پیش دبستانی بر مهارت های کلامی کودکان از نظر معلمان شهرستان بابلسر .

بررسی رابطه بین آموزش های پیش دبستانی و اثر بخشی آموزش در مقطع ابتدایی از دیدگاه معلمان

۳- تاثیر آموزش های دوران پیش دبستانی بر کاهش اضطراب کودکان در مقطع ابتدایی از نظر معلمان شهرستان بابلسر .
۴- تاثیر آموزش های دوران پیش دبستانی بر علاقه مندی کودکان به آموزش در مقطع ابتدایی از نظر معلمان شهرستان بابلسر .

سوال اصلی
آیا آموزش های پیش دبستانی بر اثر بخشی آموزش در مقطع ابتدایی تاثیر دارد؟

سوال های فرعی
۱- آیا آموزش های پیش دبستانی بر مهارت های اجتماعی کودکان موثر است؟
۲- آیا آموزش های پیش دبستانی بر مهارت های کلامی کودکان موثر است؟

۳- آیا آموزش های پیش دبستانی بر کاهش اضطراب کودکان موثر است؟

۴- آیا آموزش های پیش دبستانی بر علاقه مندی کودکان به ادامه آموزش در مقطع ابتدایی موثر است؟

بررسی رابطه بین آموزش های پیش دبستانی و اثر بخشی آموزش در مقطع ابتدایی از دیدگاه معلمان

متغیرها
متغیر مستقل به متغیری گفته می شود که از طریق آن متغیر وابسته تبیین یا پیش بینی

می شود. در واقع متغیری است که توسط پژوهشگر دستکاری، اندازه گیری یا انتخاب

میگردد تا تاثیر یا رابطه آن با متغیر دیگر اندازه گیری گردد. ( دلاور، ۸۷، ص ۵۹)

متغیر مستقل در این پژوهش آموزش پیش دبستانی می باشد.
متغیر وابسته به متغیری گفته می شود که مشاهده یا اندازه گیری می گردد تا تاثیر متغیر

مستقل بر آن معلوم شود. این متغیر از طریق متغیر مستقل پیش بینی می شود و محقق

نمی تواند در متغیر وابسته دخل و تصرف یا دستکاری بعمل آورد. ( همان منبع ، ص ۵۹)

متغیر وابسته در این پژوهش اثربخشی آموزش در مقطع ابتدایی می باشد.

بررسی رابطه بین آموزش های پیش دبستانی و اثر بخشی آموزش در مقطع ابتدایی از دیدگاه معلمان

تعریف اصطلاحات و واژه ها
الف: تعاریف نظری:

دوره پیش دبستانی
دوره پیش دبستانی به دوره سه ساله ای اطلاق می شود که کودکان گروه سنی ۳ تا ۶ سال را تحت پوشش برنامه های تربیتی قرار می دهد. (صافی، ۸۰)

مقطع ابتدایی
الف: تعریف نظری: در ساختار آموزش و پرورش ایران در سال ۱۳۴۴ دوره ابتدایی به عنوان اولین مرحله آموزش و پرورش عمومی اعلام شده است.در قانون تعلیمات اجباری مصوب

۱۳۲۲ و مصوبات شورایعالی آموزش و پرورش مرتبط با دوره ابتدایی,این دوره با اسامی

کوناگون”تعلیمات ابتدایی”,”تعلیمات اجباری”,”آموزش همگانی”,”آموزش عمومی”مطرح شده است. (صافی، ۸۰)

اثربخشی آمورشی
الف: تعریف نظری: اثربخشی :انجام دادن کارهای درست یا متمرکز و تأکید بر نتایج کار است

و زمانی حاصل می شود که سازمان به هدف ها یا نتایج مطلوب خود نائل آید. (علاقه بند، ۱۳۷۵،ص۱۶)

بررسی رابطه بین آموزش های پیش دبستانی و اثر بخشی آموزش در مقطع ابتدایی از دیدگاه معلمان

معلمان
الف: تعریف نظری: معلمان کسانی هستند که به شکل رسمی یا غیر رسمی در مدارس

مشغول به تدریس می باشند در واقع مهمترین وسیله رسیدن جامعه به غایات و هدف های

آموزش و پرورش معلم دانا و تواناست که دارای ویژگیهایی نظیر برخورداری از سلامت

جسمی و روحی، پایبندی به ارزشها و اصول انسانی، برخورداری از استعدادها و قوای

ذهنی می باشند. (تقی پورظهیر، ۷۰ ،۱۶۶ص)

ب: تعاریف عملیاتی:

بررسی رابطه بین آموزش های پیش دبستانی و اثر بخشی آموزش در مقطع ابتدایی از دیدگاه معلمان

دوره پیش دبستانی
در این تحقیق منظورکلیه آموزشهایی است که در ۴ سال دوره پیش دبستانی انجام می گیرد که خود باعث رشد اجتماعی، ذهنی و کلامی کودک می گردد.

مقطع ابتدایی
در این تحقیق به آموزشهای کلاس اول ابتدایی تا پنجم ابتدایی ( گروه سنی ۷-۱۱) اطلاق می گردد.

اثربخشی آمورشی
منظور از اثربخشی در این تحقیق رسیدن به هدف آموزشی مطلوب با کارایی بالا یعنی موفقیت تحصیلی می باشد.

معلمان
در این تحقیق منظور از معلمان کسانی هستند که دانش آموزان کلاس اول تا پنجم ابتدایی یعنی سنین ۱۱- ۷ ساله مشغول به آموزش و تعلیم آنها می باشند.

 

 

 

فصل دوم
ادبیات وپیشینه پژوهش

 

 

 

 

 

مقدمه
دوره ی آموزش پیش از دبستان گستره ی وسیعی از بدو تولد کودک تا سن ورود به مدرسه را در بر می گیرد . مراقبت از رشد و تکامل اولیه ی کودکان در این دوره مورد توجه همه ی

جوامع قرار گرفته و اهمیت دادن به خردسالان گویی اهمیت دادن به پایه و اساس یک جامعه

است و نگاه برنامه ریزان تعلیم و تربیت به کودکان گویای این است که آنان چه نظری نسبت به جامعه فردا دارند .

بسیاری از صاحبنظران بزرگ، در طول تاریخ تعلیم و تربیت، با ارائه نظرات و دیدگاه های

ارزشمند خود، تعلیم و تربیت جهانی را تحت تاثیر قرار داده و منشا تحولات بزرگ در آن شده

اند؛ از این رو در بخش اول به ادبیات تحقیق یعنی مرور ادبیات در زمینه های آموزش و

پرورش، مقطع ابتدایی، و دوره پیش دبستانی و در بخش دوم به پیشینه تحقیق می پردازیم.

بررسی رابطه بین آموزش های پیش دبستانی و اثر بخشی آموزش در مقطع ابتدایی از دیدگاه معلمان

 

 

……………………….

 

اهمیت و کارکرد آموزش و پرورش
نظام در لغت به معنی اراستن,نظم دادن,مرتب کردن و به رشته کشیدن گوهرها امده

است.در هر جامعه ای نظامهای متعددی مانند نظام اداری,نظام اقتصادی,و نظام آموزشی و

غیره وجود داد.نظام آموزش و پرورش به نظامی گفته می شود که الگوی کلی

نهادها,موسسات وسازمآنهای رسمی جامعه است و وظایف انتقال فرهنگ و شکوفا سازی

ان,پرورش فرد و تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص را بر عهده دارد.

امروزه نظام آموزش و پرورش نباید به ضرورت تغیرات اجتماعی یکی از سازمآنهای پیچیده و

بزرگ اجتماعی در هر کشوری محسوب می شود و با توسعه و رشد اجتماعی,فرهنگی و

اقتصادی پیوندی نا گسستنی دارد و بتدریج از حالت ساده ابتدایی به حالت پیچیده در امده

است.
ثمر بخشی این نظام از یکسو تبدیل کردن انسآنهای مستعد به انسآنهای

سالم,بالنده,متعادل و رشد یافته است و از سوی دیگر تامین کننده نیازهای نیروی انسانی

جامعه در بخشهای متفاوت فرهنگی,اجتماعی و اقتصادی است.با توجه به اهمیت نظام

آموزش و پرورش در صد زیادی از تولید نا خالص ملی و بودجه جاری و عمران کشور را به این

امر مهم اختصاص می دهند.امروزه به دلیل گسترش علوم و تجارب بشری و توسعه فن اوری

و پیشرفتهای صنعتی,گرایش به سازمآنهای آموزش و پرورش امری جهانی شده است

بطوری که یکی از شاخصهای مهم رشد هر جامه به حساب می اید.

بررسی رابطه بین آموزش های پیش دبستانی و اثر بخشی آموزش در مقطع ابتدایی از دیدگاه معلمان

آموزش و پرورش یک سرمایه گذاری بلند مدت است که در سراسر عمر پدیدار می شود و

باید در سراسر عمر ارائه شود و در فراهم آوردن مناسب ان برای همگان کوتاهی نشود.
آموز……………………..

 

ساختار نظام آموزش و پرورش ایران
یکی از هدفهای ساختار نظام آموزش و پرورش,معرفی طول دوره ها و مراحل مختلف تحصیلی است.در ساختار آموزش ایران تقسیمات افقی و عمودی دیده می شود.

منظور از تقسیمات عمومی نظام آموزشی,دوره ها و مراحل مختلف تحصیلی است.این

تقسیمات از نظر زمان معمولا بطور متوالی پشت سر هم قرار می گیرند,مانند دوره پیش دبستانی, دوره آموزش و پرورش عمومی,دوره آموزش متوسطه و دوره آموزش

عالی.این دوره ها خود شامل مراحلی است نظیر مرحله آمادگی,مرحله اول آموزش و پرورش عمومی,مرحله آموزش و پرورش عمومی ,مرحله پیش دانشگاهی و غیره…

بررسی رابطه بین آموزش های پیش دبستانی و اثر بخشی آموزش در مقطع ابتدایی از دیدگاه معلمان

منظور از تقسیمات افقی تقسیماتی است که امکانات و انتخابهای هر مرحله را از نظر انواع

شاخه ها و رشته های تخصصی مشخص می کند این امر بیشر در دوره متوسطه انجام می گیرد.
ساختار نظام آموزش و پرورش ایران از سال ۷۱-۷۰ تا کنون به صورت ذیل اعلام شده است و در دوره متوسطه تغییرات عمودی و افقی پدید امد:

– دوره کودکستان (آمادگی)
– دوره دبستان (۵ سال)
– دوره راهنمایی تحصیلی (۳ سال)
– دوره متوسط عمومی,فنی حرفه ای و کاردانش (۳ سال)
– دوره پیش دانشگاهی (۱سال)

– دوره کاردانی پیوسته (فنی حرفه ایی) (۵ سال)
ساختار جدید دوره متوسطه از سال تحصیلی ۷۱-۷۰ بطور ازمایشی در بعضی از مناطق

کشور اجرا شد و در حال حاضر در سراسر کشور اجرا می شود. .(صافی ۸۰)

اهمیت برنامه های آموزش و پرورش زود

تا سال ۱۹۹۴ تنها ۷ ایالت و منطقه آموزشی کلمبیا آموزش کودکستانی را به تصویب رسانده اند.حکم دو ایالت برای این برنامه مشروط به مردود شدن کودک از ازمون خاص است.با این

حال کودکان در نوعی از کودکستآنها هر چند نه بطور تمام وقت,شرکت دارند.تصویب حکم دو

سال برنامه “اغاز زود”با شروع سن سه سالگی برای کسانی که بیشترین نیاز به ان را دارند به عنوان یک راه بهبود موفقیت آموزش وپرورش پیشنهاد شده است.

بهترین نحوه تدریس به کودکان همواره موضوع بحث بوده است. به هر حال بسیاری از

صاحبنظران تعلیم و تربیت,نظر”تمرین مناسب به لحاظ رشدی” را تصویب می کنند. معنای

این اصطلاح به زبان ساده تمرین مناسب به لحاظ رشد آن جنبه های تدریس و یادگیری را که

بر حسب سن و تجربه یادگیرنده تغییر می کند,در نظر می گیرد.

بررسی رابطه بین آموزش های پیش دبستانی و اثر بخشی آموزش در مقطع ابتدایی از دیدگاه معلمان

اداره آموزش, بهداشت و رفاه در سال ۱۹۹۴ با یک مرکز تحقیقاتی شیکاگو قراردادی برای انجام اولین بررسی طولی۱ برای پیگیری کودکان از زمان ورود به مهد کودک به منعقد کرد.

این تحقیق ۲۳۰۰۰ شاگرد کودکستانی که به تدریج سالهای دبستانی را طی می کنند مورد بررسی قرار می دهد.

بررسی رابطه بین آموزش های پیش دبستانی و اثر بخشی آموزش در مقطع ابتدایی از دیدگاه معلمان

رهبران ملی و سیاسی کشور می خواهد از اینکه همه کودکان در سال ۲۰۰۰ مدرسه را شروع می کنند و آماده یادگیری هستند به عنوان اولین هدف از هشت هدف تعیین شده

توسط ریس جمهور و حاکمان ایالات اطمینان یابند.بررسی طولی اوان کودکی با هدف تهیه

شاخص اندازه گیری پیشرفت داده هایی درباره انتقالهای مهم کودکان در خلال سالها ی اولیه تا بر اساس تجارب کودکستانی و……………………………..

بررسی رابطه بین آموزش های پیش دبستانی و اثر بخشی آموزش در مقطع ابتدایی از دیدگاه معلمان

بخش دوم: دوره پیش دبستانی
آموزش وپرورش دوره پیش دبستانی
دوره ی پیش دبستانی دوره ای است که به تناسب امکانات و مقتضیات هر کشور کودکان سه تا شش ساله در آن پرورش می یابند که به آن سالهای بازی نیز می گویند .

دوره پیش دبستانی دوره جدا شدن تدریجی از محیط خانه و آماده شدن برای اُنس گرفتن با کودکان دیگر و آشنایی با کار در………………………

 

 

اهمیت آموزش و پرورش در دوره پیش دبستانی
آموزش و پرورش در دوره پیش از دبستان نظام های آموزشی بسیاری از کشور های جهان ،جایگاه خاسی و ارز شمندی دارد .

حتی از کشور های تقریباً همه کودکان قبل از ورود به دبستان در این مراکز تربیت پرورش می یابند برخی ازکار%D