فروشگاه

توضیحات

بررسی نقش جاذبه ها و پتانسیل های گردشگری شهرستان کوهدشت در جذب گردشگران

 

چکیده
هدف کلی این پایان نامه  بررسی نقش جاذبه ها و پتانسیلهای گردشگری شهرستان کوهدشت در جذب گردشگران می باشد. روش تحقیق این پژوهش

ترکیبی از روشهای توصیفی،اسنادی و تحلیلی است. لازم به ذکر است که در این تحقیق پس از تهیه کلیات و چهارچوب نظری تحقیق، جهت کسب

اطلاع از مناطق مورد مطالعه و بررسی جایگاه و چگونگی گردشگری در آن منطقه، اقدام به انجام عملیات میدانی شد. به طور کلی پرسشنامه ای برای

انجام این تحقیق آماده شد. پس از تکمیل این پرسشنامه، برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار Spss و Excel استفاده گردید. آزمون آماری آلفای کورنباخ(قابلیت اعتماد پرسشنامه) نشان داد که این پرسشنامه از اعتبار و روائی مناسبی برخوردار است. آزمونهای فرضیات تحقیق که با آزمون آماری

بررسی نقش جاذبه ها و پتانسیل های گردشگری شهرستان کوهدشت در جذب گردشگران

خی دو انجام گرفت، نشان داد که بین عدم آشنایی گردشگران از جاذبه های گردشگری و تعداد گردشگران در این شهرستان رابطه معناداری وجود

دارد(P</05). همچنین نتایج حاصله نشان داد که بینکمبودامکاناتزیربناییوتوسعهنیافتگیصنعتگردشگریدرشهرستانممسنیرابطهمعناداریوجوددارد(P</05).

علاوه بر این، نتایج تحلیل SWOT نشان می دهد که آستانه آسیب پذیری این شهرستان در زمینه انواع مختلف گردشگری بسیار بالا بوده و نیازمند بازنگری و ارائه سیاست های مناسب در جهت رفع ضعفها و تهدیدها با استفاده از نقاط قوت و فرصتها می باشند.
واژه گان کلیدی:پتانسیلها، گردشگری، توسعه گردشگری، گردشگران، شهرستان کوهدشت.

۳۰۰صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع  دارد

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

 

 

 

 

 

فصل اول:
کلیات تحقیق

 

بررسی نقش جاذبه ها و پتانسیل های گردشگری شهرستان کوهدشت در جذب گردشگران

 

۱-۱- شرح و بیان مسأله پژوهشی
ایران به عنوان یکی از کشورهای در حال توسعه که ذخایر نفتی آن به عنوان منبع اصلی کسب درآمد در آینده ای نه چندان دور به پایان می رسد، برای

ایجاد یک توسعه همه جانبه و پایدار و همچنین جایگزینی منابع جدید کسب درآمد، بجای منابع نفتی نیازمند استفاده از تمامی امکانات و قابلیتهای خود می باشد.

در این راستا با توجه به توانمندی کشور ایران در داشتن جاذبه های گردشگری و تنوع اقلیمی کم نظیر در دنیا و جایگاه با ارزش صنعت توریسم در جهان،

که با اختصاص نزدیک به ۱۱ درصد از تولید ناخالص داخلی، ۱۴ درصد از نیروی کار جهانی و ۱/۷ درصد درآمدهای جهانی یکی از بنیانی ترین فعالیتهای

اقتصادی جهان محسوب می شود (Wto,1997) بطوری که رشد این صنعت عظیم در دهه ۱۹۹۰ معادل ۷۰ درصد برآورد شده است(Weaver,2002: 169).

متأسفانه کشور ایران با توجه به دارا بودن جاذبه های فرهنگی، تاریخی وطبیعی که در رده دهم کشورهای دنیا قرار دارد، سهم بسیار ناچیزی در حد چند هزارم درصد یعنی ۶۳۰ میلیون دلار را از این درآمد کلان جذب نموده است (فرزانه، ۱۳۸۰: ۳).

از این رو برنامه ریزی، هدایت و توسعه صنعت گردشگری به عنوان یکی از منابع بسیار مهم کسب درآمد و ایجاد اشتغال که دارای تأثیرات اجتماعی،

 

فرهنگی و زیست محیطی فوق العاده ای نیز می باشد به عنوان یک نیاز مطرح می شود، اما هدایت این فرایند با شناخت علمی قابلیتها و تنگناهای

موجود در هر منطقه از کشور میسر است. شهرستان نورآباد ممسنی در استان فارس به دلیل پیشینه تاریخی، شرایط اقلیمی، جاذبه های طبیعی،

مذهبی و فرهنگی فراوان می تواند به مکانی مناسب جهت جذب گردشگران داخلی و خارجی تبدیل شود ولی به هر حال این شهرستان با وجود دارا

بررسی نقش جاذبه ها و پتانسیل های گردشگری شهرستان کوهدشت در جذب گردشگران

بودن جاذبه های متنوع و فراوان همچنان برای گردشگران نا آشناست و این سؤال به اذهان متباتر می شود که چرا این شهرستان با این همه جاذبه های گردشگری نمی تواند از مزایای گوناگون صنعت گردشگری، که تبدیل به یکی از بخشها

ی اقتصادی و پردرآمد جهان شده است استفاده کند؟

در ضمن از چه روشی می توان این صنعت نوپا و سودآور را در این شهرستان توسعه داد؟ برای رسیدن به پاسخ سؤالات، شناخت جاذبه و پتانسیل های

گردشگری شهرستان، امکانات ، انتظارات گردشگران و برنامه ریزی متناسب با شرایط اجتماعی و فرهنگی شهرستان ضرورت دارد. برای این منظور عوامل

مرتبط با توسعه نیافتگی صنعت گردشگری در شهرستان ممسنی که با توجه به قابلیتهای فراوان شهرستان یکی از مهمترین مناطق کشور برای رشد و

 

توسعه این صنعت می باشد، به عنوان مسئله تحقیق حاضر مورد بررسی و شناسایی قرار می گیرد.

این پژوهش به دنبال شناساندن تمامی مناطق دیدنی و گردشگری این شهرستان، امکانات و کاستی های این مناطق گردشگری و ارائه پیشنهاداتی

 

برای بهتر شدن این مناطق جهت جذب گردشگران می باشد.

بررسی نقش جاذبه ها و پتانسیل های گردشگری شهرستان کوهدشت در جذب گردشگران

۱-۲- پیشینه و تاریخچه موضوع تحقیق
در هر تحقیق علمی مطالعه و بررسی تحقیقات و پژوهشهایی که در ارتباط با موضوع ان

جام شده ،لازم و ضروری است، چرا که بدون دستیابی به نتایج پژوهشی دیگران و توسعه و تکامل آنها،امکان رسیدن به پاسخ مناسب و تجزیه و تحلیل

بهتر میسر نیست.صنعت جهانگردی در ایران بیش از نیم قرن پیش با تشکیل اداره ای به نام امور جهانگردی در سال ۱۳۱۴ در وزارت کشور شکل گرفت، تا

فعالیتهایی در زمینه ایجاد تسهیلات مربوط به این صنعت را انجام دهدو هم اکنون سازمان میراث فرهنگی و گردشگری که یکی از سازمانهای وابسته به

 

نهاد ریاست جمهوری می باشد،متولی صنعت جهانگردی است (رحیمی ،۳۰۸:۱۳۸۴).

سیر و سفر و گردشگری پیشینه تاریخی وسیعی دارد اما مقوله گردشگری موضوعی است که امروزه به ویژه در قرن حاضر توجه صاحبنظران و برنامه

ریزان را با خود معطوف داشته است و به تدریج به مرحله فنی، اقتصادی و اجتماعی کنونی خود رسیده است.

بنا بر اطلاعات تاریخی، مسافرتها به شکل امروزی از اوایل قرن شانزدهم آغاز و در قرن هفدهم رفته رفته گسترش یافت و در قرن هجدهم و نوزدهم، به

بررسی نقش جاذبه ها و پتانسیل های گردشگری شهرستان کوهدشت در جذب گردشگران

دنبال دگرگونی های اجتماعی و اقتصادی در اروپا شکل تازه ای یافت و با ایجاد آژانس های گردشگری سازمان یافته جنبه عمومی به خود گرفت و بعد از جنگ جهانی دوم به عنوان یک پدیده مهم اقتصادی در بین کشورهای صنعتی مطرح ش

د.

کشور ایران که صاحب کهن ترین گنجینه های تاریخی، مذهبی، فرهنگی، هنری، طبیعی و اکوتوریستی می باشد تاکنون نتوانسته با فائق آمدن بر

مشکلات و موانع سد راه صنعت گردشگری، به جایگاه شایسته ای در جهان دست یابد.
به طور کلی می توان گفت در طی سالهای اخیر که مقوله گردشگری و تحقیقات وابسته به آن در مجامع بین المللی از اهمیت ویژه ای برخوردار شده

 

 

است در ایران تحقیقات جامعی (چه در محافل دانشگاهی، چه در موسسات تحقیقاتی و …) در این زمینه صورت نگرفته است و شهرستان ممسنی نیز

از این قاعده مستثنی نیست به طوری که در مورد گردشگری در شهرستان ممسنی به جرأت می توان گفت که تا به حال (طبق نظر فرمانداری و اداره میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری شهرستان و سایر ارگانها در محدوده شهرستان) هیچگونه تحقیقی انجام نشده و تحقیقات انجام شده

بیشتر به صورت منوگرافی، جغرافیای انسانی – اقتصادی بوده و کمتر به بحث گردشگری به خصوص با دید برنامه ریزی پرداخته شده است.

ازجمله مطالعاتی که در زمینه گردشگری صورت گرفته است عبارتند از:

– Y.kim,1988 در رساله ی خود، سعی در ارزیابی توریسم از بُعد ساختار فضایی و تأثیرات آن بر مدل سفرهای توریستی دارد. این رساله با استفاده از

 

«مدل کشش» تباینات فضایی سفرهای توریستی و ارزیابی و روند حاصل از آن را ارائه می کند.

– c. lee,1992 در رساله ی خود، رویکرد های گروههای مختلف توریستی را جهت ارزیابی تأثیرات اقتصادی توریسم و اوقات فراغت بر روی تورهای مختلف

مورد بررسی و تحلیل قرار داده است. این تحقیق با استفاده از نظریات مختلف بازدید کنندگان از مناطق توریستی شکل گرفته است.

– Deng, 2002 و دیگران در مقاله خود به ارزیابی جاذبه های طبیعی توریسم(اکوتوریسم) پرداخته است. دراین مقاله ساختار سلسله مراتبی برای ارزیابی

مناطق طبیعی توریستی استفاده شده است و از مدلهایی جهت ارزیابی توریسم ، استفاده شده است.

– sh.zahede, 2004 در مقاله خود تلاش می کند تا با اهمیت دادن به طبیعت و توجه توریسم به آن، رابطه و اثراتی که این دو با هم دارند مورد بررسی قرار گیرد. نتیجه این مقاله نشان دهنده آن است که بشر با سرعتی بیشتر از آنچه طبیعت بتواند تحمل کند، به محیط طبیعی آسیب می‌رساند، رفتار

 

بشر غالباً اصول پایداری را نادیده می‌گیرد و برنامه‌ها و راه‌حل‌هایی در پایان توصیه می کند.

بررسی نقش جاذبه ها و پتانسیل های گردشگری شهرستان کوهدشت در جذب گردشگران

– هوشمندی(۱۳۷۳): در پایان نامه ای با عنوان (( ویژگیهای اجتماعی و اقتصادی شهرستان ممسنی))، به بررسی این ویژگیها پرداخته و به این نتیجه رسیده که این شهرستان با شرایط مناسب اقلیمی و وجود رود خانه ها و آبهای جاری

و دارا بودن مراتع و جنگلهای مستعد، مجموعاً دارای امکانات و زمینه های مساعدی جهت اجرای طرحهای کشاورزی، دامپروری و باغداری است.

– هرمزی(۱۳۸۳): در پایان نامه ای با عنوان ((اقلیم کشاورزی شهرستان ممسنی در رابطه با کشت برنج))، به بررسی اقلیم شهرستان پرداخته و به این

نتیجه رسیده است که برای تولید هر محصول کشاورزی سه عامل طبیعی را باید در نظر گرفت: اقلیم، آب و خاک. بنابراین بررسی و مقایسه این سه

 

پارامتر بخوبی در شهرستان ممسنی خود رانشان داده است.
– دیناری(۱۳۸۵): در مقاله ای با عنوان مذهب و گردشگری به بررسی جایگاه گردشگری در دین اسلام پرداخته و به این نتیجه رسیده است که یکی از

مهمترین انگیزه های گردشگری در جهان، مسافرتهای مذهبی و زیارتی است، به ویژه اگر آن ناحیه جغرافیایی از چشم اندازهای طبیعی و زیبا برخوردار

 

باشد، می تواند اثرات بیشتری را برای جذب گردشگران داشته باشد.

– مهدیزاده(۱۳۸۶): در مبانی و راهکارهای توسعه گردشگری در ایران به بررسی صنعت گردشگری پرداخته و راهکارهایی مانند گسترش فعالیتهای

شهرداری و دیگر سازمانها را ارائه کرده است، و به این نتیجه رسیده است که تمامی مسایل مرتبط با گردشگری ایران، با همکاری سازمانهای مربوطه

 

مرتفع شود.

بررسی نقش جاذبه ها و پتانسیل های گردشگری شهرستان کوهدشت در جذب گردشگران

– منشی زاده و مرادی(۱۳۸۶): در تأثیر گردشگران مذهبی بر روی فضاهای کالبدی شهر مشهدبه بررسی این تأثیرات پرداخته و به این نتیجه رسیده است که با گسترش و رفت و آمد روزافزون زائران به این شهر و قدیمی بودن بافت اطراف حرم

، مشکلات فراوانی برای زائران به وجود آمده است.

 

– زنگی آبادی و دیگران(۱۳۸۶): در شناخت پتانسیل های گردشگری بخش باغبهادران و برنامه ریزی توسعه آنبه بررسی و شناخت محرومیت های این

منطقه پرداخته اند، و به این نتیجه رسیده اند که برای رسیدن به یک گردشگری مناسب باید به فعالیت هایی همچون ساماندهی شبکه های ارتباطی،

دادن خدمات و تأسیساتی مانند هتل در منطقه بپردازند.

 

– پژوهشگر سعی در شناساندن قابلیتها و پتانسیلهای طبیعی، تاریخی، مذهبی، فرهنگی و صنایع دستی و ارائه راهکارهایی برای بهتر شدن مکانهای توریستی این شهرستان همانند تنگه بوان، شهر لیدوما، میل اژدها، نقش بهرام، امامزاده درب آهنی، امامزاده پیر شمس و … دارد.

 

 

۱-۳- اهداف تحقیق

بررسی نقش جاذبه ها و پتانسیل های گردشگری شهرستان کوهدشت در جذب گردشگران

این پژوهش اهداف زیر را دنبال می کند:
۱ـ بررسی جاذبه ها

 

 

 

 

 

بررسی نقش جاذبه ها و پتانسیل های گردشگری شهرستان کوهدشت در جذب گردشگران

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 2918

قیمت : تومان9,800