فروشگاه

توضیحات

بررسی نماز، روزه، زیارت و زکات در ادیان زرتشتی، مسیحی و مانوی

دانلود پایان نامه و پروژه پایانی با موضوع بررسی نماز، روزه، زیارت و زکات در ادیان زرتشتی، مسیحی و مانوی پس از دیدن متن و فهرست پایان نامه بررسی نماز، روزه، زیارت و زکات در ادیان زرتشتی، مسیحی و مانوی میتوانید نسبت به خرید آنلاین و دانلود

فایل مورد نظر اقدام فرمایید میتوانید تغییراتی در متن پایان نامه ایجاد نمایید و یا از بعضی از فصل های پایان نامه مثل روش تحقیق پیشینه تحقیق بیان مسئله و یا منابع پایان نامه الهیات و علوم قرآن و حدیث استفاده فرمایید با آرزوی موفیقت برای دانشجویان عزیز

دین مهم‌ترین دغدغه و دل‌مشغولی انسان از ابتدای وجود وی بر روی زمین تاکنون بوده است. هر دینی اعمال آیینی مخصوص به خود را دارد که با محل پیدایش آن دین در ارتباط نزدیک اند. عبادت یکی از اعمال آیینی و دینی است که تقریباً در گسترش همه‌ی ادیان و

مذاهب جهان وجود داشته و دارد. عبادت که وسیله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی ارتباط بشر با نیروی فراطبیعی یا خدای اوست، صورت ها و محتوای متفاوتی به خود گرفته است. نحوه‌ی عبادت در هر دین و آیینی معمولاً در کتاب‌های مقدس آن دین و آیین مشخص شده است.

بررسی نماز، روزه، زیارت و زکات در ادیان زرتشتی، مسیحی و مانوی

روزه یکی دیگر از اعمال آیینی است که وجه مشترک بیشتر ادیان بوده است. بیشتر اوقات روزه گرفتن مکملی برای عبادت تلقی می‌شود و افزون بر فواید روحانی آن که جلای روح و خشوع قلب است، دارای فواید جسمانی بسیاری است و به حفظ سلامتی یا رسیدن به آن کمک زیادی می‌کند.

دیگر عمل آیینی که عمر آن به درازای تاریخ بشریت است، زیارت است. زیارت ترک محل زندگی و بازدید یک مکان مقدس یا سپری کردن مدت زمانی معین در آنجا‌ است. محل‌های زیارتی بیشتر در ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم با بنیان‌گذاران یا مروجان دین مورد نظر است و اندازه تقدس آن بسته به جایگاه آن فرد در دین مورد اشاره است.

بخشش به دیگران، داد و دهش یا زکات نام‌های مختلف برای عمل آیینی است که وجود آن در هر اجتماع بشری لازم است. در این عمل آیینی افراد بسته به توان مالی خود، مقداری اغلب از پیش تعیین شده توسط دین را به هم کیشان خود می‌بخشند.
هدف این تحقیق بررسی چگونگی انجام اعمال آیینی و دینی مورد اشاره در دین‌های زرتشتی، مسیحی، و مانوی و یافتن تفاوت‌ها و شباهت‌های آن‌هاست.

 

۱۲۰صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع  دارد 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل بررسی نماز، روزه، زیارت و زکات در ادیان زرتشتی، مسیحی و مانوی را دانلود کنید

بررسی نماز، روزه، زیارت و زکات در ادیان زرتشتی، مسیحی و مانوی
بررسی نماز، روزه، زیارت و زکات در ادیان زرتشتی، مسیحی و مانوی

 

فهرست مطالب
بررسی نماز، روزه، زیارت و زکات در ادیان زرتشتی، مسیحی و مانوی

عنوان صفحه

۱- مقدمه و کلیات ۱
۱-۱- مقدمه ۲
۱-۲- اهمیت و ضرورت تحقیق ۴
۱-۳- اهداف تحقیق ۵
۱-۴- مروری بر تحقیقات گذشته ۵
۱-۵- روش تحقیق ۵
۲- نگاهی به اعمال آیینی ۶

۲-۱- اعمال آیینی ۷
۲-۱-۱- ماهیت و خاستگاه اعمال آیینی: ۸
۲-۱-۱-۱- رویکرد خاستگاه: ۸
۲-۱-۱-۲- رویکرد کارکرد اعمال آیینی ۱۰
۲-۱-۱-۳- رویکرد سوم ۱۰
۲-۱-۲- عملکرد اعمال آیینی: ۱۱
۲-۱-۳- انواع اعمال آیینی: ۱۲

۲-۱-۳-۱- تقلیدی: ۱۲
۲-۱-۳-۲- مثبت ومنفی: ۱۲
۲-۱-۳-۳- قربانی: ۱۳
۲-۱-۴- بحران زندگی: ۱۳
۲-۲- عبادت: ۱۴
۲-۳- روزه: ۱۹
۲-۴- زیارت: ۲۱
۲-۴-۱- عناصر تشکیل دهنده‌ی زیارت: ۲۲

بررسی نماز، روزه، زیارت و زکات در ادیان زرتشتی، مسیحی و مانوی
۲-۴-۱-۱- مکان: ۲۲
۲-۴-۱-۲- جابه جایی و حرکت: ۲۳
۲-۴-۱-۳- انگیزه: ۲۴
۲-۴-۱-۴- پوشش: ۲۵
۲-۴-۲- فعالیت های زیارت: ۲۵
۲-۴-۲-۱- آماده شدن: ۲۶

۲-۴-۲-۲- فعالیت‌های ممنوع: ۲۷
۲-۴-۲-۳- یادگار های زیارت: ۲۷
۲-۴-۲-۴- نتایج زیارت : ۲۸
۲-۵- زکات ۲۹
۳- معرفی ادیان و بررسی اعمال دینی در این ادیان ۳۰
۳-۱- دین زرتشتی: ۳۱
۳-۱-۱- تاریخ: ۳۲

۳-۱-۲- زندگی زرتشت: ۳۲
۳-۱-۳- دین زرتشت درسرزمین پارس: ۳۳
۳-۱-۴- باورهای بنیادین: ۳۳
۳-۱-۵- عبادت در دین زرتشت: ۳۵
۳-۱-۵-۱- سه نماز معروف: ۴۴
۳-۱-۵-۱-۱- یتااهو: ۴۴
۳-۱-۵-۱-۲- اشم وهو: ۴۴

بررسی نماز، روزه، زیارت و زکات در ادیان زرتشتی، مسیحی و مانوی

۳-۱-۵-۱-۳- ینگهه هاتام: ۴۵
۳-۱-۵-۲- بایستی‌های آغاز نماز: ۴۵

۳-۱-۵-۳- پرستش سوی زرتشتیان: ۴۶
۳-۱-۶- روزه ۴۷
۳-۱-۷- زیارت زرتشتی ۴۸
۳-۱-۷-۱- زیارت‌گاه‌های زرتشتیان: ۵۰
۳-۱-۷-۱-۱-پیرهریشت: ۵۰
۳-۱-۷-۱-۲-پیرنارسون: ۵۰

۳-۱-۷-۱-۳-چک چک یا پیرسبز: ۵۰
۳-۱-۷-۱-۴-پیرنارکی: ۵۰
۳-۱-۷-۱-۵-پارس بانو-بوتو پرس: ۵۱
۳-۱-۸- زکات ۵۱
۳-۲- مسیحیت: ۵۴
۳-۲-۱- باورهای مسیحیان: ۵۷
۳-۲-۲- شاخه های اصلی مسیحیت: ۵۸
۳-۲-۲-۱- کاتولیک: ۵۸
۳-۲-۲-۲- ارتدوکس: ۵۸

۳-۲-۲-۳- پروتستان: ۵۹
۳-۲-۳- عبادت در مسیحیت: ۶۰
۳-۲-۳-۱- عبادت در کتاب مقدس: ۶۰
۳-۲-۳-۱-۱-در کتاب عهد عتیق: ۶۱
۳-۲-۳-۱-۲-در کتاب عهد جدید: ۶۲

بررسی نماز، روزه، زیارت و زکات در ادیان زرتشتی، مسیحی و مانوی

۳-۲-۴- روزه در مسیحیت: ۶۸
۳-۲-۵- زیارت‌های مسیحی: ۷۴

۳-۲-۵-۱- زیارت در کتاب مقدس: ۷۴
۳-۲-۵-۲- مقاصد زیارت: ۷۷
۳-۲-۵-۳- خواستگاه مکان‌های زیارتی: ۷۷
۳-۲-۵-۴- زمان‌شناسی زیارت مسیحی: ۷۸
۳-۲-۵-۵- زیارت‌گاه‌های مسیحی: ۷۹
۳-۲-۶- بخشش در مسیحیت ۸۲
۳-۲-۶-۱- در کتاب مقدس: ۸۲

۳-۲-۶-۲- در کلیسا: ۸۳
۳-۲-۶-۳- کتاب عهد جدید: ۸۷
۳-۳- مانویت: ۸۹
۳-۳-۱- تعالیم مانی: ۹۱
۳-۳-۲- طبقه‌بندی دین مانی: ۹۳
۳-۳-۳- تفاوت دین مانی با دیگر ادیان: ۹۴

۳-۳-۴- متون مانوی: ۹۶
۳-۳-۴-۱- مجموعه کتب مقدس و آثار مانی: ۹۶
۳-۳-۴-۱-۱- انجیل زنده: ۹۶
۳-۳-۴-۱-۲- گنج حیات: ۹۷
۳-۳-۴-۱-۳- رساله: ۹۷
۳-۳-۴-۱-۴- کتاب رازها: ۹۷
۳-۳-۴-۱-۵- کتاب غولان: ۹۷

بررسی نماز، روزه، زیارت و زکات در ادیان زرتشتی، مسیحی و مانوی

۳-۳-۴-۱-۶- نامه‌ها: ۹۸
۳-۳-۴-۲- ادبیات غیرمقدس: ۹۸
۳-۳-۴-۲-۱- کتاب شاپورگان: ۹۸
۳-۳-۴-۲-۲- ارژنگ: ۹۹
۳-۳-۴-۳- کفالیا: ۹۹
۳-۳-۴-۴- دست نوشته‌های مانوی کلن: ۹۹
۳-۳-۴-۵- زبور مانوی: ۱۰۰
۳-۳-۴-۶- اشعار و مواعظ: ۱۰۱
۳-۳-۵- تعالیم مانی در آثار مخالفان (زرتشتی و مسیحی): ۱۰۲
۳-۳-۶- عبادت در مانویت: ۱۰۳
۳-۴- نماز ۱۰۷
۳-۵- روزه ۱۰۸
۳-۶- زیارت ۱۱۱
۳-۷- بخشش ۱۱۱
۳-۷-۱- داد و دهش در آیین مانوی: ۱۱۱
۳-۷-۱-۱- داد و دهش کنندگان: ۱۱۲
۳-۷-۱-۲- دریافت کنندگان: ۱۱۲
۴- نتیجه‌گیری ۱۱۴
۵- فهرست منابع ۱۱۷

 

بررسی نماز، روزه، زیارت و زکات در ادیان زرتشتی، مسیحی و مانوی
فصل اول
مقدمه و کلیات

 

۱- مقدمه و کلیات

۱-۱- مقدمه

دین یکی از نیازهای بشر و از مهم‌ترین دغدغه‌های وی در طول تاریخ بوده است. بشر بنا به فطرتی که دارد همواره در پی نیرویی فرا‌طبیعی بوده است تا به پرستش و تقدیس آن بپردازد و نیاز فطری خود به پرستش را برآورده سازد.

در نظر بسیاری انسان‌ها دین راهی کلیدی برای معنا بخشیدن به زندگی و هدفمند کردن زندگی‌شان است. تلاش‌های بسیار زیادی برای تعریف دین صورت گرفته که بیشتر آن‌ها به دلیل گستردگی دین به شکست انجامیده است. اما عامل مشترکی که تقریباً تمام ادیان را به هم پیوند می‌دهد باور به واقعیتی فراتر از جهان مادی است. یعنی این که چیزی برتر و

عالی‌تر از آنچه اکنون و در این جهان در حال تجربه آن هستیم، وجود دارد. دین انسان را چگونه زیستن می‌آموزد و به عنوان پل پیوند دهنده‌ی تجربه‌های گونه‌گون بشری با قلمرو قدسی و فرا طبیعی است.

بررسی نماز، روزه، زیارت و زکات در ادیان زرتشتی، مسیحی و مانوی

در میان عناصر سازنده یک تمدن دین نقشی اساسی و بسیار تعیین کننده دارد. درحقیقت می‌توان گفت هر تمدنی زیر‌ساختی دینی دارد که نشان دهنده‌ی جایگاه آن فرهنگ و تمدن است. حتی ابتدایی‌ترین تمدن‌ها هم از نوعی دین برخوردار بوده‌اند.

دین زرتشتی از دین‌های ایران باستان و مورد پذیرش دین اسلام می‌باشد. این دین تأثیر زیادی بر دین و فلسفه‌ی جهانی نهاده است. پیروان این دین در حال حاضر در هندوستان و ایران زندگی می‌کنند.

بررسی نماز، روزه، زیارت و زکات در ادیان زرتشتی، مسیحی و مانوی

مسیحیت دینی است که حضرت عیسی از سوی خداوند آورد. این دین از دیدگاه شمار پیروان در میان ادیان جهان در جایگاه نخست قرار دارد که پیروان آن بیشتر در قاره‌های اروپا و آمریکا زندگی می‌کنند. این دین دارای شاخه‌های متعددی از جمله کاتولیک، پروتستان و ارتودوکس می‌باشد.

مانویت هم در برهه‌ای از زمان یکی از ادیان فراگیر ایران باستان بوده است. آورنده‌ی این دین مانی می‌باشد که خود در محیطی یهودی-مسیحی رشد

یافته است. این دین که از میان رفته و پیروانی ندارد؛ زمانی هماورد نیرومند مسیحیت بود، از بین‌النهرین برخاست و در زمان خود در امپراطوری روم و حتی تا مرز چین گسترده شد.

ادیان مسیحیت، زرتشتی و مانویت همگی از آسیا سرچشمه گرفته‌اند و به دلیل نزدیکی خاستگاه‌شان دارای آداب دینی نزدیک به هم می‌باشند.

هیچ یک از کردارهای مردم جامعه بدون آداب و مراسم خاص خود نیست. دین‌های گونه گون برای هر چیزی آداب و مراسم ویژه‌ای دارند. در انجام و چگونگی انجام هر یک از آداب دینی هدفی نهفته است. این آداب و مراسم عناصری کلیدی در تجزیه و تحلیل ادیان به شمار می‌روند و می‌توان آنها را با نیازهای فردی و توازن اجتماعی جامعه مرتبط دانست.

یکی از برتری‌های انسان بر دیگر جانداران قدرت سخن گفتن وی است.

بررسی نماز، روزه، زیارت و زکات در ادیان زرتشتی، مسیحی و مانوی

طبیعی است هر کس به خدا باور دارد با او حرف بزند. عبادت عبارت‌ است از نوعی دعا یا گفتگوی با ناشناخته یا خدا که در هر دینی نام ویژه‌ای دارد. در هر دینی ماهیت و هدفی خاص دارد و پیدایش آن به زمان‌های بسیار دور برمی‌گردد. برگزار کنندگان عبادت هدف‌های گوناگونی دارند.

در برخی ادیان برای این است که گواهی دهند خداوند از همه چیز و همه کس بالاتر است و همه چیز در دست اوست. در حقیقت به زبان آوردن بندگی، اعلام فرمان‌برداری و اعلان رضایت از آن‌چه پروردگار به وی داده است. گاهی هم عبادت برای سپاس‌گزاری بنده از نعمت‌های خداوند است. سپاس‌گزاری برای این که به او فرصت زندگی داده شده تا بتواند با

ایمان به خدایش به رستگاری مورد نظر دینش برسد. نوع دیگر عبادت برای طلب چیزی از خداوند است. در این گونه عبادت بنده از خدایش می‌خواهد که آرزوهایش را برآورده سازد و آن‌چه را که نیازمند آن است، به وی عطا کند.

روزه یعنی پرهیز از خوراک و دیگر کارها از زمانی معین در آغاز روز تا زمانی معین در آغاز شب. روزه ممکن است بلند مدت یا کوتاه مدت باشد. بنیان گذاران ادیان و به پیروی از آن‌ها گروندگان به آن‌ها روزه می‌گرفته‌اند. در برخی فرهنگ‌های جهان باستان روزه برای

آماده‌سازی دین‌باوران/دین‌داران به منظور نزدیک شدن به خدایان بود. در برخی دیگر راهی برای جلب بخشایش خداوند بعد از اعتراف به گناهان بود. در برخی هم برای آرام کردن خدایان خشمگین یا برخیزاندن مردگان انجام می‌شد.

بررسی نماز، روزه، زیارت و زکات در ادیان زرتشتی، مسیحی و مانوی

بخشش(زکات): ادیان بیش از هر چیز پیروان خود را به جست‌وجو و پرستش خدا بر انگیخته‌اند؛ به همین دلیل دیدگاه‌شان نسبت به مال دنیا، اگر دشمنانه نباشد، بدبینانه است. به همین دلیل هم اگر فرد برجسته‌ی دینی دارای زندگی پرزرق و برقی باشد، در بیشتر موارد با بدبینی عامه‌ی مردم مواجه می‌شود. برخی ادیان پیروان خود را به بخشش

قسمتی از آنچه به دست می‌آورند سفارش کرده‌اند. برخی دیگر پیروان خود را گفته‌اند نباید به دنبال جمع‌آوری مال دنیا باشند، بلکه باید با آنچه دیگران به آنها می‌بخشند زندگی کنند. البته باید گفت که هیچ دینی نمی‌تواند از پول و مال دنیا بی‌نیاز باشد، چرا که دست کم برای اداره ساختار عقیدتی خود نیازمند آن‌ها است.

زیارت رفتن فرد دین‌باور به جایی مقدس است. فردی که به خدا باور دارد، همیشه در اندیشه رفتن به جایی است که به باور او خداوند در آنجا به گونه‌ای نمایان شده است. در نهاد بشر نیرویی است که او را به سمتی می‌کشاند که چیزی که در دسترسش نیست را در جای دورتری جست‌و‌جو کند. زیارت و زیارت‌گری به اندازه تاریخ کهن است و همه‌ی ادیان

پیروان خود را به زیارت‌گری برانگیخته‌اند. زیارت‌ها فرصت مناسبی برای دیدار هم‌کیشان و تبادل نظرات و تجربیات هستند. زیارت‌ها حال و هوای سرخوشی در دین‌داران به وجود می‌آورند و سبب نیرومندتر شدن باورهای آن‌ها می‌شوند.

بررسی نماز، روزه، زیارت و زکات در ادیان زرتشتی، مسیحی و مانوی
۱-۲- اهمیت و ضرورت تحقیق

همه این ادیان از دین های کهن می‌باشند که بررسی مبانی اعتقادی آنها می‌تواند کمک زیادی به ما در درک باورها، مراسم و به طور کلی پیروان این ادیان بنماید . البته مانویت اکنون پیرو ندارد اما تأثیر پذیری این دین از دو دین دیگر را نمی‌توان نادیده گرفت.

۱-۳- اهداف تحقیق

هدف این تحقیق بررسی نماز، روزه، زیارت و زکات در ادیان زرتشتی، مسیحیت و مانوی می‌باشد.

۱-۴- مروری بر تحقیقات گذشته

در شهریورماه سال ۱۳۸۵، آقای پدرام رضانیا-دانشجوی کارشناسی‌ارشد فرهنگ و زبان‌های باستانی از پایان‌نامه‌ی خود با عنوان همانندی‌های دین اسلام و دین زرتشتی دفاع کرده است. این پژوهش، باعث علاقه‌مندی نگارنده‌ی‌ پژوهش حاضر برای مقایسه‌ی تطبیقی در زمینه‌ی ادیان بوده است.

۱-۵- روش تحقیق

روش تحقیق در این پژوهش کتابخانه‌ای می‌باشد. با مطالعه کتاب‌های گوناگون بررسی و گردآوری مطالب مناسب مطالب بر اساس موضوع تحت عناوین جداگانه نوشته خواهند شد. در پایان با کنار هم قرار دادن مطالب، مقایسه و بررسی آن‌ها به مبانی مشترک دین‌های گفته شده پرداخته خواهد شد.

 

فصل دوم
نگاهی به اعمال آیینی

 

۲-نگاهی به اعمال آیینی

۲-۱- اعمال آیینی

بررسی نماز، روزه، زیارت و زکات در ادیان زرتشتی، مسیحی و مانوی

برای اعمال آیینی تعاریف زیادی ارائه شده است که اغلب آن‌ها بر رسمیت و سنت‌گرایی آن تکیه دارند. امروزه سمت و سوی مطالعات مربوط به آداب

دینی به سوی چگونگی انجام فعالیت‌های دینی است. این‌که افراد چگونه برخی کارها را از دیگر کارها جدا می‌کنند و آن‌ها

را به خاطر آنچه انجام می‌شود، زمان، مکان و چگونگی انجام و نیز فرد انجام دهنده از بقیه متمایز می‌کنند (بل ،۲۰۰۶ :۳۹۸).

تعریف اعمال آیینی در دایرهالمعارف بریتانیکا به این صورت است:«انجام دادن اعمال تشریفاتی تجویز شده توسط سنت یا فتوای دینی. اعمال آیینی نوع خاص و قابل مشاهده‌ی

رفتار است که همه‌ی جوامع شناخته شده از خود نشان می‌دهند. بنابراین می‌توان اعمال آیینی را به عنوان راهی برای تعریف بشر تلقی کرد )دایرهالمعارف بریتانیکا ، دی وی دی ۲۰۰۸).
در تعریف بشر از جنبه‌های مختلف زندگی وی استفاده می‌شود. از دیدگاه اعمال آیینی بشر را می‌توان موجودی آیینی به حساب آورد که شباهت زیادی…………………………………………………………….

بررسی نماز، روزه، زیارت و زکات در ادیان زرتشتی، مسیحی و مانوی

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

بررسی نماز، روزه، زیارت و زکات در ادیان زرتشتی، مسیحی و مانوی

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “بررسی نماز، روزه، زیارت و زکات در ادیان زرتشتی، مسیحی و مانوی”

بررسی نماز، روزه، زیارت و زکات در ادیان زرتشتی، مسیحی و مانوی

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 2820

بررسی نماز، روزه، زيارت و زکات در اديان زرتشتی، مسيحی و مانوی

قیمت : تومان8,800