فروشگاه

توضیحات

تحلیل تغییرات بهره‌ وری اقتصادی عوامل تولید در بخش کشاورزی

دانلود پایان نامه و پروژه پایانی با موضوع جدید تحلیل تغییرات بهره‌ وری اقتصادی عوامل تولید در بخش کشاورزی

پس از دیدن متن و فهرست پایان نامه تحلیل تغییرات بهره‌ وری اقتصادی عوامل تولید در بخش کشاورزی میتوانید نسبت به خرید آنلاین و دانلود فایل مورد نظر اقدام فرمایید میتوانید تغییراتی در متن پایان نامه ایجاد نمایید و یا از بعضی از فصل های پایان نامه مثل روش تحقیق پیشینه تحقیق بیان مسئله و یا منابع پایان نامه استفاده فرمایید با آرزوی موفیقت برای دانشجویان عزیز

چکیده:
ارتقاء بهره‌وری و کارایی یکی از اساسی‌ترین اهداف در دستیابی به رشد و شکوفایی اقتصادی به‌شمار می‌آید. مساله افزایش بهره‌وری از اصلی‌ترین دغدغه‌هایی است که هر بنگاه اقتصادی تولید کننده کالا و خدمات با آن مواجه بوده و ضروری است به‌هنگام برنامه‌ریزی برای توسعه هر بخشی جوانب مختلف آن در نظر گرفته شود.

در بخش کشاورزی و زیر بخش زراعت نیز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور، افزایش تولید و درآمد برای کشاورزان عامل تعیین کننده در جذب سرمایه گذاران می‌باشد.

پایان نامه  حاضر با هدف تحلیل تغییرات بهره‌وری عوامل تولید در زیر بخش زراعت و شناسایی عوامل تاثیرگذار در این زیر بخش انجام گرفته است. محقق از طریق مطالعات کتابخانه‌ای، اینترنتی و همچنین آمار موجود از بانک‌های اطلاعاتی در وزارت جهاد کشاورزی،

اطلاعات مورد نیاز را کسب نموده است. برای بدست آوردن بهره‌وری کارایی از روش DEA و نرم‌افزار کامپیوتری DEAP و برای شناسایی عوامل تاثیر گذار از نرم افزار Eviews استفاده گردید.

نتایج تحقیق نشان داد که میزان بهره‌وری در زیر بخش زراعت در هر سال از رشد مثبتی برخوردار بوده اما تغییرات تکنولوژیکی و تغییرات کارایی در دوره زمان مورد بررسی روند صعودی نداشته است. همچنین مشخص شد سرمایه‌گذاری و شاخص‌های توسعه انسانی، تاثیر مثبتی بر رشد بهره‌وری در زیربخش‌ زراعت داشته است.

 

۱۴۰صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع  دارد 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل تحلیل تغییرات بهره‌ وری اقتصادی عوامل تولید در بخش کشاورزی را دانلود کنید

تحلیل تغییرات بهره‌ وری اقتصادی عوامل تولید در بخش کشاورزی
تحلیل تغییرات بهره‌ وری اقتصادی عوامل تولید در بخش کشاورزی

تحلیل تغییرات بهره‌ وری اقتصادی عوامل تولید در بخش کشاورزی

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق ۱
۱-۱) مقدمه: ۲
۲-۱) تعریف مساله: ۳
۳-۱) سئوالات اصلی تحقیق: ۵
۴-۱) فرضیه‌های اصلی تحقیق: ۵
۵-۱) اهداف تحقیق: ۶

۶-۱) زراعت ۶
۱-۶-۱) امکانات و قابلیت‌های بخش زراعت: ۶
۲-۶-۱) محدودیت‌ها و تنگناهای اصلی بخش زراعت: ۷

۷-۱) قلمرو تحقیق: ۸
۸-۱) روش گرد‌آوری اطلاعات و داده‌ها: ۸
۹-۱) جامعه آماری: ۸
۱۰-۱) مشکلات و تنگناهای تحقیق: ۸

فصل دوم: ادبیات تحقیق ۹
۱-۲) مقدمه: ۱۰
۲-۲) تاریخچه بهره‌وری: ۱۱

۳-۲) تاریخچه بهره‌وری در ایران: ۱۲
۴-۲) مروری بر مطالعات داخلی: ۱۳
۵-۲) مروری بر مطالعات خارجی: ۱۸
۶-۲) جمع‌بندی و نتیجه‌گیری: ۲۱

فصل سوم: مبانی نظری ۲۲
۱-۳) مقدمه: ۲۳
۲-۳) مقایسه کارایی و بهره وری: ۲۳
۳-۳) انواع بهره‌وری: ۲۴

۱-۳-۳) بهره‌وری جزیی: ۲۴
۲-۳-۳) بهره‌وری متوسط: ۲۴
۳-۳-۳) بهره‌وری نهایی: ۲۴
۴-۳-۳) بهره‌وری عوامل کل: ۲۴
۴-۳) کارایی: ۲۵

۱-۴-۳) کارایی مقیاس: ۲۶
۲-۴-۳) کارایی مدیریت: ۲۷
فهرست مطالب
عنوان صفحه

۵-۳) رویکردهای اندازه گیری بهره‌وری: ۲۸
۱-۵-۳) روش مطلوبیت: ۲۸
۲-۵-۳) روش سرو سیستم: ۲۸
۳-۵-۳) رویکرد آرایه‌ای: ۲۸
۴-۵-۳) رویکرد داده – ستانده: ۲۸

۵-۵-۳) رویکرد شاخصی: ۲۹
۶-۳) شاخص‌های تحلیل بهره‌وری: ۲۹

۱-۶-۳) رقابت پذیری هزینه نیروی کار: ۲۹
۲-۶-۳) بهره‌وری نیروی کار: ۲۹

۳-۶-۳) بهره‌وری سرمایه: ۳۰

۴-۶-۳) کارایی فرایند: ۳۰
۵-۶-۳) سودآوری و نرخ بازگشت سرمایه: ۳۰
۶-۶-۳) نسبت‌های مالی: ۳۰
۷-۶-۳) اجزای ورودی کل یا ارزش کل داده‌ها و نسبت ارزش افزوده: ۳۰

۸-۶-۳) اجزای هزینه کل تولید: ۳۰
۹-۶-۳) شاخص ارزش افزوده به کل ارزش داده‌ها: ۳۰
۷-۳) اندازه گیری کارایی: ۳۱
۱-۷-۳) روش اقتصاد سنجی(SFA): 31
۲-۷-۳) روش برنامه ریزی خطی(DEA): 31

۱-۲-۷-۳) مزایای مدل تحلیل پوششی داده‌ها: ۳۲
۲-۲-۷-۳) محدودیت‌های مدل تحلیل پوششی داده‌ها: ۳۲
۳-۲-۷-۳) طبقه بندی مدلهای تحلیل پوششی داده ها: ۳۳
۸-۳) مدل رتبه‌بندی کامل (مدل اندرسون- پیترسون): ۳۵
۹-۳) رتبه بندی واحدهای کارا: ۳۶
۱۰-۳) مدلSBM: 37

۱۱-۳) مدل جمعی: ۴۰
۱۲-۳) شاخص بهره‌وری مالم کوئیست: ۴۱
۱۳-۳) بازدهی نسبت به مقیاس: ۴۳
۱-۱۳-۳) مدل بازدهی صعودی نسبت به مقیاس: ۴۴
۲-۱۳-۳) مدل بازدهی نزولی نسبت به مقیاس: ۴۵
۳-۱۳-۳) مدلGRS: 45
۱۴-۳) جمع‌بندی و نتیجه گیری: ۴۶

تحلیل تغییرات بهره‌ وری اقتصادی عوامل تولید در بخش کشاورزی

 

فهرست مطالب
عنوان صفحه

فصل چهارم: روش شناسی تحقیق ۴۷
۱-۴) مقدمه: ۴۸
۲-۴) متغییرهای مورد استفاده: ۴۸
۳-۴) بکارگیری مدل: ۴۹
۱-۳-۴) شاخص تغییرات بهره وری مالم کوئیست: ۵۰
۱-۱-۳-۴) تابع مسافت: ۵۰

۲-۱-۳-۴) تغییرات کارایی: ۵۱
۳-۱-۴-۴) تغییرات تکنولوژیکی: ۵۲
۴-۴) عوامل تأثیرگذار بر بهره‌وری: ۵۳
۱-۴-۴) اعتبارات کشاورزی: ۵۳
۲-۴-۴) شاخص توسعه انسانی: ۵۳

۳-۴-۴) آموزش: ۵۳
۴-۴-۴) توسعه روستایی: ۵۴
۵-۴) جمع‌بندی: ۵۴

فصل پنجم: تجیزیه و تحلیل داده‌ها ۵۵
۱-۵) مقدمه: ۵۶
۲-۵) تجزیه و تحلیل داده‌ها ۵۶

۱-۲-۵)کارایی محاسبه شده: ۵۶
الف) مدل۱: ۵۷
ب) مدل۲: ۷۷
ج) مدل۳: ۹۲
نتایج حاصل از سه وضعیت مختلف: ۱۰۱
۲-۲-۵) بررسی عوامل موثر بر تغییرات بهره وری در زیر بخش زراعت: ۱۰۲

فصل ششم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات ۱۰۶

۱-۶) نتایج حاصل از تحقیق: ۱۰۷
فرضیه اول: میزان بهره روری در زیر بخش زراعت در هر سال از رشد مثبتی برخوردار بوده است. ۱۰۷
فرضیه دوم: تغییرات تکنولوژیکی در دوره زمان مورد بررسی روند صعودی داشته است. ۱۰۷
فرضیه سوم: تغییرات کارایی در دوره زمان مورد بررسی روند صعودی داشته است. ۱۰۸

فرضیه چهارم: سرمایه‌گذاری و شاخصهای توسعه انسانی، تاثیر مثبتی بر رشد بهره‌وری در زیربخش‌ زراعت دارد. ۱۰۸
۲-۶) پیشنهادات تحقیق: ۱۰۹
منابع: ۱۱۲
ضمایم: ۱۱۵
فهرست جداول
عنوان صفحه

جدول(۱-۵): کارآیی ۵۶
جدول(۲-۵): کارآیی ۵۸
جدول(۳-۵): شاخص مالم کوئیست (سال ۱۳۸۲) ۶۲

جدول(۴-۵): شاخص مالم کوئیست (سال ۱۳۸۳) ۶۴

جدول(۵-۵): شاخص مالم کوئیست (سال ۱۳۸۴) ۶۶
جدول(۶-۵): شاخص مالم کوئیست (سال ۱۳۸۵) ۶۸

تحلیل تغییرات بهره‌ وری اقتصادی عوامل تولید در بخش کشاورزی

جدول(۷-۵): خلاصه میانگین شاخص مالم کوئیست استانها در دوره مورد بررسی(مدل۱) ۶۹
جدول(۸-۵): خلاصه میانگین مقادیر شاخص‌بهره‌وری مالم‌کوئیست هر یک از استانها در دوره

تحلیل تغییرات بهره‌ وری اقتصادی عوامل تولید در بخش کشاورزی

مورد مطالعه (مدل۲) ۷۱
جدول(۹-۵): مقایسه تغییرات کارایی فنی کل در سالهای مختلف ۷۲
جدول(۱۰-۵): مقایسه تغییرات تکنولوژیکی در سالهای مختلف ۷۵
جدول(۱۱-۵): شاخص مالم کوئیست (سال ۱۳۸۲) ۷۸
جدول(۱۲-۵): شاخص مالم کوئیست (سال ۱۳۸۳) ۸۰

تحلیل تغییرات بهره‌ وری اقتصادی عوامل تولید در بخش کشاورزی

جدول(۱۳-۵): شاخص مالم کوئیست (سال ۱۳۸۴) ۸۲

جدول(۱۴-۵): شاخص مالم کوئیست (سال ۱۳۸۵) ۸۴
جدول(۱۵-۵): خلاصه میانگین شاخص مالم کوئیست استانها در دوره مورد بررسی(مدل۲) ۸۶
جدول(۱۶-۵): خلاصه میانگین مقادیر شاخص بهره‌وری مالم کوئیست هر یک از استانها در دوره مورد مطالعه ۸۷

جدول(۱۷-۵): مقایسه تغییرات فنی کل در سالهای مختلف ۸۹
جدول(۱۸-۵): مقایسه تغییرات تکنولوژیکی کل در سالهای مختلف ۹۰

تحلیل تغییرات بهره‌ وری اقتصادی عوامل تولید در بخش کشاورزی

جدول(۱۹-۵): مقایسه حالت‌های بررسی شده ۹۱
جدول(۲۰-۵): شاخص مالم کوئیست (سال ۱۳۸۲) ۹۳
جدول(۲۱-۵): شاخص مالم کوئیست (سال ۱۳۸۳) ۹۵

جدول(۲۲-۵): شاخص مالم کوئیست (سال ۱۳۸۴) ۹۷
جدول(۲۳-۵): شاخص مالم کوئیست (سال ۱۳۸۵) ۹۹

جدول(۲۴-۵): خلاصه میانگین شاخص مالم کوئیست استانها در دوره مورد بررسی(مدل۳) ۱۰۰
جدول(۲۵-۵): خلاصه میانگین مقادیر شاخص بهره‌وری مالم‌کوئیست هریک از استانها در دوره مورد مطالعه(مدل۳) ۱۰۱

جدول(۲۶-۵): استانهای منتخب از لحاظ کارایی ۱۰۲
جدول(۲۷-۵): انتخاب عوامل تاثیر گذار ۱۰۶

فهرست نمودارها
عنوان صفحه

نمودار (۱-۳): نمودار بهره‌وری مقیاس ۲۶
نمودار (۲-۳): نمودار کارایی مقیاس ۲۷مودار (۳-۳): نمودار مرز تولید مدل CCR 33
نمودار (۴-۳): نمودار مرز تولید مدل BCC 35

تحلیل تغییرات بهره‌ وری اقتصادی عوامل تولید در بخش کشاورزی

نمودار (۵-۳): شاخص مالم کوئیست ۴۱
نمودار (۶-۳): نمودار اثر جبرانی ۴۲

تحلیل تغییرات بهره‌ وری اقتصادی عوامل تولید در بخش کشاورزی

نمودار (۷-۳): نمودار مدل IRS 44
نمودار (۸-۳): نمودار مدل GRS 45
نمودار (۱-۴): نمودار تغییرات تکنولوژیکی ۵۲

 

…..
فصل اول
کلیات تحقیق

 

تحلیل تغییرات بهره‌ وری اقتصادی عوامل تولید در بخش کشاورزی

 

 

 

 

۱-۱) مقدمه:
امکانات موجود در جهان محدود است و برای استفاده از این امکانات محدود باید بهینه عمل کرد انسان در تمام قرون و اعصار در پی استفاده هر چه بیشتر از منابع و امکانات موجود بوده

که کارها را ساده‌تر و در زمان کمتری انجام دهد و تمام استعدادهای خود را در جهت و تجهیز این منابع بکار گرفته است. استفاده‌های نابهینه و ناکارا از سرمایه‌های موجود مانعی در جهت پیشبرد اهداف مطلوب می‌باشد.

تحلیل تغییرات بهره‌ وری اقتصادی عوامل تولید در بخش کشاورزی

اساسی‌ترین هدف از انجام هر نوع فعالیت‌های اقتصادی دستیابی به حداکثر سود ممکن می‌باشد امروزه با توجه به رقابت شدید در صحنه اقتصاد و به‌دلیل گسترش فعالیت‌های اقتصادی و نیز محدودیت منابع و همچنین فزونی تقاضا نسبت به عرضه است که استفاده بهینه از نهاده‌ها را بیش از گذشته مهمتر کرده است.

تحلیل تغییرات بهره‌ وری اقتصادی عوامل تولید در بخش کشاورزی

تغییرات تکنولوژیکی در دهه‌های اخیر و نقش انکارناپذیر این تحولات بر توسعه اقتصادی کشورها موجب شد که اقتصاددانان به‌منظور نمایان ساختن تکامل عملکرد تکنولوژی و پیشرفت‌های آن، ‌سهمی از تلاش‌های خود را در مشخص کردن شاخص‌های نشان‌دهنده قابلیت‌های علمی- تکنولوژیکی متمرکز سازند. اهمیت شاخص‌های تغییرات تکنولوژیکی از

کمک آنها به اندازه‌گیری رابطه موجود بین علم – تکنولوژی و عملکردهای اقتصادی ناشی می‌گردد. تغییرات تکنولوژیک دارای شاخص‌های متعددی است که بر محصولات تولیدی اثر گذاشته و زمینه پیشرفت تکنولوژی را فراهم می‌نماید. این تغییرات با تحول روش‌های تولید

پیوند دارد. با ایجاد تغییرات جزئی در جهت بهبود تکنولوژی مورد استفاده، ‌به نتایج قابل قبولی در زمینه افزایش بهره‌روی می‌توان دست یافت. به‌عبارت دیگر با تغییرات تکنولوژیکی و

نوآوری‌ها و خلاقیت‌های فنی، ‌مقدار سرمایه، نیروی کار و… برای تولید کالاها و خدمات را می‌توان به‌میزان قابل توجهی تقلیل داد. با استفاده از روش‌های اندازه‌گیری بهره‌وری می‌توان

به‌طور مستمر شرایط موجود را اندازه‌گیری و در جهت بهبود گام برداشت در واقع میزان صرف منابع موجود برای دستیابی به اهداف و امکان قضاوت و کنترل را برای ما فراهم می‌آورد.

تحلیل تغییرات بهره‌ وری اقتصادی عوامل تولید در بخش کشاورزی

۲-۱) تعریف مساله:

هر تلاشی برای افزایش کارایی و بهره‌وری در چرخه بهره‌وری، شامل اندازه‌گیری، تحلیل، برنامه‌ریزی و بهبود بهره‌وری قرار می‌گیرد. اندازه‌گیری تغییرات تکنولوژیکی و تغییرات کارایی، نخستین و مهم‌ترین گام برای هرگونه تحلیل، برنامه‌ریزی و بهبود عملکرد می‌باشد.

امروزه بهره‌وری بهترین و مؤثرترین روش دستیابی به رشد اقتصادی، با توجه به کمیابی منابع تولید است. از طریق محاسبه و تحلیل شاخص‌های بهره‌وری عوامل تولید می‌توان میزان کارایی عملکرد بخش‌های مختلف اقتصادی را در استفاده از منابع تولید بررسی کرد.

در میان بخش‌های اقتصادی یک کشور در حال توسعه، بخش کشاورزی به‌عنوان عاملی در کمک به فرایند رشد و توسعه از اهمیت قابل ملاحظه‌ای برخوردار است. دستیابی به رشد پایدار کشاورزی از جمله مسائل اساسی است که کشورها با آن مواجه می‌شوند. این چنین رشدی باعث امنیت غذایی، ایجاد اشتغال، توسعه پایدار، حفظ محیط زیست و…. می‌شود.

تحلیل تغییرات بهره‌ وری اقتصادی عوامل تولید در بخش کشاورزی

علی‌رغم تحولات تکنولوژیکی، ‌پیشرفته‌ترین کشورهای صنعتی (آمریکا، ژاپن و اتحادیه اروپا) توسعه بخش کشاورزی را نه‌تنها مکمل بخش صنعت می‌دانند بلکه اهمیت تولید غذا را در پیوند با امنیت ملی خود نیز ارزیابی می‌نمایند.

تحلیل تغییرات بهره‌ وری اقتصادی عوامل تولید در بخش کشاورزی

در حال حاضر بخش کشاورزی و منابع طبیعی به‌دلیل داشتن نقش حیاتی در تأمین غذای مورد نیاز کشور و تحقق امنیت غذایی یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور محسوب می‌شود. این بخش به لحاظ توانمندی‌های قابل توجه در منابع و عوامل تولید از جمله اراضی

مستعد کشاورزی، اقلیم‌های متنوع آب و هوایی، منابع طبیعی تجدید شونده شامل جنگل‌ها و مراتع و ذخایر غنی ژنتیکی توانسته است جایگاه مناسبی در اقتصاد کشور کسب و نقش مؤثری در تولید ناخالص داخلی، افزایش صادرات غیرنفتی و اشتغال نیروی کار ایفا کند.

در ایران نیز برنامه‌ریزی برای توسعه کشاورزی، اهدافی از قبیل افزایش تولید بخش

کشاورزی، افزایش درآمد کشاورزان، جلوگیری از مهاجرت، کاهش تفاوت درآمد بین شهر و روستا، مکانیزاسیون کشاورزی و… را دنبال می‌کند، اگر به این اهداف به‌نحو دقیق‌تری نگاه کنیم، یکی از مهم‌ترین مشکلات کشاورزی ایران پایین بودن عملکرد سطح تولید در بخش

کشاورزی است، بنابراین توسعه در این بخش مستلزم افزایش تولید است که این افزایش از دو طریق حاصل می‌شود:

افزایش تولید از طریق بکارگیری بیشتر عوامل تولید با فرض تکنولوژی ثابت و روش دیگر بکارگیری دانش فنی پیشرفته در بخش‌های تولید، روش اخیر با مفهوم بهره‌وری گره خورده است. افزایش بهره‌وری عوامل تولید باعث کاهش هزینه هر واحد ستانده می‌شود. بنابراین

تولید بیشتر محصولات را تشویق می‌کند و زمینه رقابت در بازارهای جهانی را فراهم می‌کند، ‌کاهش هزینه‌ها و تولید بیشتر درآمد کشاورزان را افزایش می‌دهد و زمینه سرمایه‌گذاری بیشتر در کشاورزی را ایجاد می‌کند.

در میان بخش کشاورزی، زیر بخش زراعت به‌عنوان بزرگترین منبع تأمین کننده غذای جامعه و محل اشتغال بخش عمده نیروی کار فعال در این بخش، استفاده از سطح زیر کشت قابل ملاحظه‌ای از اراضی کشاورزی و… از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و این تحقیق به‌دنبال آن است که با اندازه‌گیری بهره‌وری در زیر بخش زراعت در استان‌های کشور طی دوره زمانی

۸۵-۱۳۸۰ و شناسایی عوامل مؤثر بر تغییرات بهره‌وری در این زیر بخش بتواند با ارائه روش علمی، به تصمیم‌گیری مناسب برای نیل به اهداف توسعه و رشد بخش کشاورزی کشور گامی برداشته باشد.لازم به ذکر است با توجه به بررسی هر استان به‌عنوان واحد تصمیم گیرنده (DMU) فرض همگنی برای استان‌ها در نظر گرفته می‌شود.

۳-۱) سئوالات اصلی تحقیق:
• روند کلی بهره‌وری در بخش زراعت چگونه است؟
• آیا در فرایند تولید محصولات زراعی، بهره‌وری کل عوامل تولید در دوره زمانی مورد بررسی

افزایش یافته است؟
• آیا میزان بهره‌وری در زیر بخش زراعت در دوره زمان مورد بررسی از رشد مثبتی برخوردار بوده است؟
• آیا تغییرات تکنولوژیکی در دوره زمان مورد بررسی روند صعودی داشته است؟
• آیا تغییرات کارایی در دوره زمان مورد بررسی روند صعودی داشته است؟
• عوامل مؤثر بر تغییرات بهره‌وری در زیر بخش زراعت کدامند؟

 

۴-۱) فرضیه‌های اصلی تحقیق:
• میزان بهره‌وری در زیر بخش زراعت در هر سال از رشد مثبتی برخوردار بوده است.
• تغییرات تکنولوژیکی در دوره زمان مورد بررسی روند صعودی داشته است.

• تغییرات کارایی در دوره زمان مورد بررسی روند صعودی داشته است.
• سرمایه‌گذاری و شاخص‌های توسعه انسانی، تأثیر مثبتی بر رشد بهره‌وری در زیر بخش زراعت دارد.

تحلیل تغییرات بهره‌ وری اقتصادی عوامل تولید در بخش کشاورزی

۵-۱) اهداف تحقیق:

زیر بخش زراعت به‌عنوان یکی از مهم‌ترین زیربخش‌های کشاورزی می‌باشد. یکی از عواملی که می‌توان مدنظر قرار داد، بهره‌وری عوامل تولید در آن بخش می‌باشد، از این رو در این

تحقیق سعی شده است با توجه به اهمیت اندازه گیری بهره‌وری اهداف زیر مد نظر باشد:
الف: اندازه‌گیری تغییرات بهره‌وری کل عوامل تولید در زیر بخش زراعت در طی دوره زمانی مورد بررسی.

ب: تعیین روند تغییرات بهره‌وری کل نهاده‌ها.
ج: اندازه‌گیری تغییرات تکنولوژیکی و تغییرات کارایی.
د: تعیین سهم تغییرات تکنولوژیکی در بهره‌وری کل.

ه‍( تعیین سهم تغییرات کارایی در بهره‌وری کل.
و) شناسایی عوامل موثر بر تغییرات بهره‌وری در زیر بخش زراعت.
۶-۱) زراعت

بخش کشاورزی شامل زیر بخش‌های متعددی می باشد. از مهمترین این زیر بخش‌ها، زراعت می‌باشد که به طور مختصر امکانات و محدودیت‌های آن عبارتند از:
۱-۶-۱) امکانات و قابلیت‌های بخش زراعت:

• وجود اقلیم‌های متنوع و اراضی مستعد برای تولید انواع محصولات زراعی در مناطق مختلف کشور.
• امکان افزایش عملکرد در واحد سطح برای محصولات زراعی.
• وجود ارقام متنوع محصولات زراعی.

• وجود پتانسیل‌های بالقوه مناسب جهت توسعه کشت ارگانیک، گلخانه‌ای و کشت دوم در تولید محصولات زراعی.
• وجود پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های بلااستفاده از لحاظ منابع، عوامل و نیروی انسانی متخصص به‌منظور افزایش تولیدات زراعی.

• وجود بازار مصرف داخلی و منطقه‌ای برای جذب و مصرف محصولات زراعی. (صادقی،۱۳۸۷)
۲-۶-۱) محدودیت‌ها و تنگناهای اصلی بخش زراعت:
• پایین بودن عملکرد در واحد سطح محصولات زراعی.
• فقدان ساز و کارهای هدایت برنامه جامع کشت سالانه کشور.
• ضایعات بالای محصولات زراعی در مراحل مختلف تولید.

• عدم حضور مؤثر و کارآمد بخش خصوصی در ارائه خدمات و نهاده‌های تولید.
• ناهماهنگی و پیوستگی سیاست‌های حمایتی.
• فقدان استانداردهای کیفی و ضوابط و معیارهای فنی.

• کمبود منابع سرمایه و سرمایه‌گذاری در زیر بخش زراعت.
• کوچک بودن و پراکندگی واحدهای بهره‌برداری زراعی.
اراضی زراعی: بخشی از زمین‌های کشاورزی است که به فعالیت زراعت (کشت و کار نباتات سالانه) اعم از زیر کشت و آیش اختصاص یافته است.

اراضی زراعی آبی: آن قسمت از اراضی است که زراعت انجام شده در آن آبیاری می شود و عرف محل آن را به نام کشت آبی می شناسند.
اراضی زراعی دیم: آن قسمت از اراضی زراعی است که زراعت است که زراعت انجام شده

در آن آبیاری نمی‌شود و آب مورد نیاز برای رشد گیاه از طریق نزولات آسمانی تأمین می‌شود.
سطح زیر کشت (کاشت): مساحت زمینی است که به‌منظور تولید محصول مورد نظر در سال آمارگیری، در همان سال و یا قبل از آن، زیر کشت رفته باشد.

تحلیل تغییرات بهره‌ وری اقتصادی عوامل تولید در بخش کشاورزی

 

محصولاتی که در این تحقیق تحت عنوان محصولات زراعی عنوان گردیده‌اند شامل گندم، جو، شلتوک، نخود، لوبیا، عدس، حبوبات، پنبه، ذرت، نباتات علوفه‌ای، یونجه، محصولات جالیزی، خیار، هندوانه، سویا، کلزا، نیشکر، سیب‌زمینی، پیاز، گوجه‌فرنگی، سبزیجات و خربزه می‌باشد.

۷-۱) قلمرو تحقیق:

قلمرو تحقیق شامل سه قلمرو زمانی، موضوعی و سازمانی می‌باشد.
قلمرو زمانی: قلمرو زمانی این تحقیق سال‌های زارعی ۱۳۸۰تا۱۳۸۵ می‌باشد.
ساختار تحقیق: عبارت است از:
فصل اول: کلیات تحقیق

فصل دوم: ادبیات تحقیق
فصل سوم: مبانی نظری تحقیق
فصل چهارم: روش شناسی تحقیق

فصل پنجم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
فصل ششم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

۸-۱) روش گرد‌آوری اطلاعات و داده‌ها:
اطلاعات مورد نیاز به‌روش کتابخانه‌ای، اینترنتی و همچنین آمار موجود از بانک‌های اطلاعاتی وزارت جهاد کشاورزی بدست آمده است.

۹-۱) جامعه آماری:
جامعه آماری در این تحقیق زیر بخش زراعت کشور می‌باشد.

۱۰-۱) مشکلات و تنگناهای تحقیق:
عمده‌ترین مشکل پیش روی محقق در انجام این تحقیق، دسترسی به آمار و اطلاعات مورد نیاز بود.

فصل دوم
ادبیات تحقیق

 

۱-۲) مقدمه:
با مشاهده تفاوت در سطح زندگی انسان‌ها در جوامع مختلف این سوال در ذهن خطور می‌کند که علت این تفاوت در چیست؟

یک دلیل می‌تواند تفاوت در میزان برخورداری از عوامل و امکانات طبیعی باشد، اما با مشاهده کشورهایی که از امکانات بسیار زیادی برخوردارند ولی سطح زندگی و رفاه در آنها پایین است (مانند کشورهای در حال توسعه) به این نتیجه می‌رسیم که این نمی‌تواند تنها دلیل

باشد پس باید به دنبال علت دیگری بود. یکی از علل دیگر می‌تواند در چگونگی استفاده از منابع و امکانات در اختیار جوامع باشد این کشورها از منابعی که در اختیار دارند به‌طور بهینه استفاده نمی‌کنند…………………..
…………………….

تحلیل تغییرات بهره‌ وری اقتصادی عوامل تولید در بخش کشاورزی

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

تحلیل تغییرات بهره‌ وری اقتصادی عوامل تولید در بخش کشاورزی

 

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “تحلیل تغییرات بهره‌ وری اقتصادی عوامل تولید در بخش کشاورزی”