فروشگاه

تأثیر دفاع مقدّس در مضمون و درون مایه ی شعر کودک

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 2829

تأثیر دفاع مقدّس در مضمون و درون مایه ی شعر کودک

قیمت : تومان10,000

توضیحات

تأثیر دفاع مقدّس در مضمون و درون مایه ی شعر کودک

دانلود پایان نامه و پروژه پایانی با موضوع تأثیر دفاع مقدّس در مضمون و درون مایه ی شعر کودک
پس دیدن متن و فهرست پایان نامه تأثیر دفاع مقدّس در مضمون و درون مایه ی شعر کودک میتوانید نسبت به خرید آنلاین و دانلود فایل مورد نظر اقدام

فرمایید میتوانید تغییراتی در متن پایان نامه ایجاد نمایید و یا از بعضی از فصل های پایان نامه مثل روش تحقیق پیشینه تحقیق بیان مسئله و یا منابع پایان نامه ادبیات فارسی استفاده فرمایید با آرزوی موفیقت برای دانشجویان عزیز

چکیده
پایان نامه ی حاضر که با عنوان «شعر کودک و دفاع مقدّس» شکل یافته، شعر کودک را در موضوع دفاع مقدّس- که بخش قابل توجّهی از ادبیات امروز را

در بر می گیرد- با نگاهی تحلیلی و بر اساس مهمّ-ترین آثار و آفرینش های هنری در این حوزه، مورد بررسی قرار می دهد. شیوه ی تدوین این پایان نامه، به این صورت است که ابتدا، منابعی که در پایان ذکر

شده به دقت مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته اند، سپس نکات مهم فیش برداری شده و بعداز آن، مطالب در سه فصل گنجانده شده اند. در فصل اول، به کلیات تحقیق اشاره شده و در فصل دوم، به بیان موضوعاتی از قبیل، شناسایی کودک، شعر کودک، ادبیات کودک و … پرداخته شده و در فصل سوم، ضمن درآمدی بر شعر دفاع مقدّس، جنبه های گوناگون دفاع

تأثیر دفاع مقدّس در مضمون و درون مایه ی شعر کودک

مقدّس در شعر کودک مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج به دست آمده از این پژوهش ، بیان گر آن است که شعر کودک و نوجوان، باید

به گونه ای ساده و روان باشد تا بچه ها با شنیدن آن، بتوانند مضامین نهفته در شعر را به طور زنده درک نمایند و در این میان، شاعر می بایست جهان ذهنی مخاطب؛ یعنی کودک و نوجوان را درک کند. از طرفی دیگر،

زمینه ی اصلی ادبیات کودک و نوجوان پس از پیروزی انقلاب اسلامی را «انقلاب اسلامی» و«جنگ تحمیلی» تشکیل می دهند و سروده های این دوره به شدّت تحت تأثیر این دو

رویداد بزرگ قرار گرفته اند. نتیجه ی دیگری که از این پژوهش به دست آمده، این است که در شعر کودک با موضوع دفاع مقدّس، هم به لحاظ کمی و هم کیفی دچار کمبود هستیم. در همین راستا، می بایست از کلیشه ها و توصیفات کلی و عام و تعابیر تکراری پرهیز شود.
واژگان کلیدی: شعر معاصر، شعر کودک، دفاع مقدّس.

تأثیر دفاع مقدّس در مضمون و درون مایه ی شعر کودک

۱۹۰صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع  دارد 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل تأثیر دفاع مقدّس در مضمون و درون مایه ی شعر کودک را دانلود کنید

تأثیر دفاع مقدّس در مضمون و درون مایه ی شعر کودک
تأثیر دفاع مقدّس در مضمون و درون مایه ی شعر کودک

 

 

 

عنوان صفحه

چکیده ۱
مقدمه ۲
فصل اوّل: کلیّات تحقیق
۱-۱- بیان مسأله و طرح سؤال های تحقیق ۷

۲-۱- سؤال های تحقیق ۷
۳-۱- روش تحقیق ۸
۴-۱- اهداف و ضرورت تحقیق ۸

۵-۱- پیشینه ی تحقیق ۸
۶-۱- فرضیه ها ۸
فصل دوم: شعر کودک

۱-۲- شناسایی کودک و نوجوان ۱۰
۲-۲- ادبیات کودک و نوجوان ۱۲
۳-۲- ویژگی های ادبیات کودک و نوجوان ۱۴

تأثیر دفاع مقدّس در مضمون و درون مایه ی شعر کودک

۴-۲- پیشینه ی ادبیات کودکان و نوجوانان ۱۵

۵-۲- ادبیات کودکان در جهان ۱۵
۶-۲- ادبیات کودکان در ایران ۱۶
۷-۲- شعر ۲۳
۸-۲- شعر کودک ۲۳
۹-۲- ویژگی های شعر کودک ۲۵

تأثیر دفاع مقدّس در مضمون و درون مایه ی شعر کودک

۱-۹-۲- کلمات شعر ۲۵
۲-۹-۲- اهمیت کلمات در شعر کودک ۲۵
۳-۹-۲- محتوای شعر کودک ۲۶
۴-۹-۲- صنایع شعری کودک ۲۶
۵-۹-۲- توصیف در شعر کودکان ۲۶

۶-۹-۲- طول شعر کودکان ۲۷
۱۰-۲- انواع شعر کودکان ۲۷
۱۱-۲- موسیقی و انواع آن در شعر کودک ۳۳
۱-۱۱-۲- موسیقی بیرونی در شعر کودک ۳۳
۲-۱۱-۲- موسیقی کناری در شعر کودک ۴۰
۳-۱۱-۲- جایگاه قافیه در شعر کودک ۴۰
۴-۱۱-۲- نقش قافیه در ساختار شعر کودک ۴۶

۵-۱۱-۲- موسیقی درونی در شعر کودک ۴۷
۶-۱۱-۲- جناس ها و نقش آن در افزایش موسیقی درونی شعر کودک ۵۲
۷-۱۱-۲- موسیقی معنوی در شعر کودک ۵۴
۱۲-۲- عاطفه در شعر کودک ۵۷

تأثیر دفاع مقدّس در مضمون و درون مایه ی شعر کودک

۱۳-۲- صورخیال و نقش آن در شعر کودک ۶۰
۱۴-۲- نقش زبان در شعر کودک ۶۹

۱۵-۲- قالب های شعری کودک ۸۳
فصل سوم: شعر کودک و دفاع مقدّس

۱-۳- درآمدی بر شعر دفاع مقدّس ۸۹
۲-۳- اسطوره سازی در شعر دفاع مقدّس ۹۰
۳-۳- موضوعات و مضامین شعر دفاع مقدّس ۹۱

تأثیر دفاع مقدّس در مضمون و درون مایه ی شعر کودک

۴-۳- قالب های شعر دفاع مقدّس ۹۷
۵-۳- زبان شعر دفاع مقدّس ۱۰۴
۶-۳- نماد و نمادگرایی در شعر دفاع مقدّس ۱۱۳

تأثیر دفاع مقدّس در مضمون و درون مایه ی شعر کودک

۷-۳- سیر تکاملی شعر دفاع مقدّس از دیدگاه صور خیال ۱۱۴

۸-۳- دفاع مقدّس در شعر کودک ۱۱۹
۹-۳- تأثیر دفاع مقدّس در مضمون و درون مایه ی شعر کودک ۱۲۶
۹-۳-۱- تأثیر دفاع مقدّس در عاطفه و شعر کودک ۱۲۸

۱۰-۳- برجسته سازی شعر کودک دوران دفاع مقدّس ۱۳۴
۱-۱۰-۳- برجسته سازی از طریق تخیّل ۱۳۵
۲-۱۰-۳- برجسته سازی از طریق زبان ۱۴۲

۱۱-۳- نمادهای دفاع مقدّس در شعر کودک ۱۵۰
۱۲-۳- موسیقی شعر کودک در دفاع مقدّس ۱۵۲
۱۳-۳- مفاهیم و اصطلاحات جنگ در شعر کودکان ۱۵۶
نتیجه گیری ۱۵۷
منابع و مآخذ ۱۵۸

 

تأثیر دفاع مقدّس در مضمون و درون مایه ی شعر کودک

 

 

 

مقدمه
اگر شعر کودک جزئی از اجزای جهان کودک باشد، پیش از هر چیز، باید به جهان او بنگریم و توجه داشته باشیم که جهان او، مجموعه ای از اجزا است که ویژگی های مجموعه با تک تک اجزا متفاوت و علت آن موجودیّت کودک است.

کودک در آغاز لمس کردن، چنگ زدن ومکیدن است. او می بیند، اما وسیله او برای درک و شناسایی محیط، چشیدن است. این گونه شناخت، طبیعی و

غریزی است. هنوز میان حواس او و ذهنش رابطه ای برقرار نشده است، زیرا این رابطه تنها از طریق تجربه به وجود می آید و کودک در این مرحله هیچ تجربه ای ندارد.

کودک در جامعه به یاری تجربه یافتگان، کم کم میان حواس و ذهن خود رابطه ای انسانی برقرار می کند. پایه ی این تجربه، انتزاع؛ یعنی ساختن مفاهیم عقلی از اشیا و امور عینی است. وتعّقل نیز تنها از طریق انتزاع به وجود می آید. ما بزرگ سالان، سیر تحوّل و تکامل کودک را از طریق واکنش های انتزاعی او در می یابیم.

تأثیر دفاع مقدّس در مضمون و درون مایه ی شعر کودک

امروزه، توجه به کودک درون و هم چنین همراهی همیشگی آن با زندگی فرد، بحثی است که در
نتیجه ی دستاوردهای دانش روان شناسی، به یکی از مقوله های اساسی در بررسی آثار ادبی کودکان تبدیل شده است. نگاه ساده، خالص و عاشقانه به کودکان و به تصویر کشیدن آن ها به صورت بیان هنری تازه ، منجر به آفرینش شعر می شود. اگر چه بن مایه های

طبیعت، مواد اصلی کلّیه ی آثار هنری هستند، ولی حضورشان در شعر کودکان، نوعی بازشناسی و بازآفرینی دوباره ی آن هاست، که الفت با طبیعت و

نگاه هنری را به آنان می-آموزد. لالائی مادران سرزمین مان که از همان آغاز بر بالین کودکان خویش می خواندند، گواهی براین مدعاست.

تغییرات و تحوّلات اجتماعی از جمله عوامل تأثیر گذار بر جریانات ادبی هستند. پیوند عمیق مردم ما با مقوله ی شعر- به عنوان شاخه ای از ادبیات- بر هیچ کس پوشیده نیست، چرا که آن ها شعر را بستر مناسبی برای بیان اندیشه و احساس می دانستند. ادبیات مقاومت در

تأثیر دفاع مقدّس در مضمون و درون مایه ی شعر کودک

انقلاب اسلامی نیز از حوادث و رویدادهای اجتماعی نشأت گرفته است. شعر دفاع مقدّس، همان طور که از نامش پیداست، شعری است که منعکس کننده ی اوضاع و احوال اجتماعی هشت سال مبارزه و مقاومت است. مقاومتی که ریشه در اعتقادات و باورهای دینی، مذهبی و ملّی جامعه دارد.

تأثیر دفاع مقدّس در مضمون و درون مایه ی شعر کودک

بی شک، پایداری با این کیفیت، که داعیه ی جهانی شدن نیز دارد، ادبیاتی درخور ارزش ها و
آرمان های متعالی اش خواهد داشت. مگر می شود ملّتی با سابقه درخشان در ادبیات و

فرهنگ پربار دینی و حماسی، یک باره توفانی از خشم و نفرت در برابر متجاوزان تا بن دندان مسلح، برپا کند و در برابر تمامی بدخواهی ها و فشارهای داخلی و خارجی، که نمونه ی

بارز آن تحمیل هشت سال جنگ نا برابر بود، استوار بایستد، امّا شعر، شعار و شعور و در یک کلام، ادبیاتی هم گام با ارزش ها، آرمان ها و باورهای دینی، مذهبی و ملّی اش نداشته باشد.
از جمله ره آوردهای مهمّ دفاع مقدّس، تحوّلی است که در شعر و شاعران این دیار رخ داده است. شعر دفاع مقدّس در جهت آرمان ها، هدف های والا، افکار و جهت گیری های ملتی است که شاعر از متن آن برخاسته و بدان وابسته است و از این نظر در میان همه ی مقاطع تاریخ ایران، ویژگی ممتازی دارد.

تحوّل در محتوا واقعیتی بود که با ورود جامعه به عرصه ی دفاع از کشور و آرمان های اصیل آن درشعر ایجاد شد؛ بیان موضوعاتی چون شهادت، شهید، ایثارو از خود گذشتگی حاصل این تحوّل است. شعر این دوران، شعر زر و زور، بیان احساسات شخصی و تمایلات حقیر بشری نیست؛ زبان یک ملّت و شرح حال یک امت است. انعکاسی از روح بزرگ جامعه ای است که

یک پارچه در جهت هدف ها و آرمان های الهی و انسانی گام برداشته و فداکاری کرده است.
شعر دفاع مقدّس، در مسیر رشد و بالندگی خود، دوره ای هشت ساله از مقاومت، ایثار و
حماسه آفرینی ها را شاهد بود. شعر این دوره، متأثر از وقایع گوناگون جامعه، جنگ و حقایق آن بود.

تأثیر دفاع مقدّس در مضمون و درون مایه ی شعر کودک

شعر دفاع مقدّس، فصلی خونین، پربار و شکوهمند از ادبیات انقلاب اسلامی است که با ترنم عطرآگین خود ادبیات معاصر کشور ما را وجهه و آبرویی در

خور بخشیده است. شعر کودک و نوجوان در راستای شعر دفاع مقدس همان گونه که همراه با واقعیت ها، حوادث و

جریانات گوناگون جنگ تولّد یافت، رشد کرد و موجودیت خود را به خوبی به ثبت رساند و زبان گویای واقعیت ها، حماسه آفرینی ها و از جان گذشتگی های رزمندگان اسلام در طول جنگ تحمیلی شد.

این پایان نامه که با عنوان «شعر کودک و دفاع مقدّس» شکل گرفته است، شعر کودک را در موضوع دفاع مقدّس- که بخش قابل توجهی از ادبیات امروز را در بر می گیرد- با نگاهی تحلیلی و بر اساس مهمّ ترین آثار و آفرینش های هنری در این حوزه، مورد بررسی قرار داده و به جلوه های گوناگون دفاع مقدّس در اشعار کودکان اشاره کرده است.

درباره ی شعر دفاع مقدّس و دوره ی انقلاب اسلامی، مقالات متعددی هم چون «بررسی موضوعات، مضامین و قالب های شعر جنگ» و «تحلیل زبان شناختی شعر جنگ تحمیلی» و کتاب هایی نظیر« صور خیال در شعر مقاومت» و « نقد و بررسی ادبیات منظوم دفاع مقدس» منتشر شده است؛ اما در خصوص«شعر کودک ودفاع مقدس» تاکنون پایان نامه یا کتاب

مستقلی به چاپ نرسیده است و این پژوهش از این نظر کاری جدید و بدیع است که می تواند مورد استفاده ی علاقه مندان قرار گیرد و نقطه شروعی برای پژوهش های گسترده تری در این زمینه باشد. این پایان نامه با اهداف زیر تدوین شده است:

تأثیر دفاع مقدّس در مضمون و درون مایه ی شعر کودک

۱- بررسی آثار مربوط به شعر کودک،
۲- بررسی آثار مربوط به شعر دفاع مقدّس،

تأثیر دفاع مقدّس در مضمون و درون مایه ی شعر کودک

۳- آشنایی بیشتر دانشجویان با شعر کودک و دفاع مقدّس،
۴- آشنایی با چگونگی تأثیر پذیری شعر کودک از دفاع مقدّس،

۵- استفاده دانشجویان و علاقه مندان و پژوهش گران در زمینه شعر کودک و دفاع مقدّس.
پایان نامه ی حاضر به سه فصل تقسیم بندی شده که در فصل اوّل، به کلّیات تحقیق، شامل

بیان مسأله، سؤال های تحقیق، روش تحقیق، اهداف، پیشینه و فرضیه های تحقیق اشاره

تأثیر دفاع مقدّس در مضمون و درون مایه ی شعر کودک

شده است. در فصل دوم به موضوعاتی، همانند کودک و شناسایی او، ادبیات کودکان، ویژگی ها و پیشینه ی آن پرداخته شده است. در فصل سوم، دفاع مقدّس مورد بررسی قرار گرفته و چگونگی تأثیر آن بر شعر کودک از زوایای مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

در این پژوهش آثار مربوط به کودک و دفاع مقدّس، اعم از کتاب ها، مقالات، نشریات و … به دقّت مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته اند و از منابع، موجود در کتابخانه ی تخصّصی دفاع مقدّس دانشگاه تهران، بهره ی کافی برده شده است. برخی دیگر از منابع از طریق بنیاد

حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدّس استان خوزستان، بنیاد شهید و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان این استان تهیه گردیده که نقش به سزایی در تدوین این پایان نامه داشته اند.

 

تأثیر دفاع مقدّس در مضمون و درون مایه ی شعر کودک

 

فصل اوّل
کلّیات تحقیق
۱-۱- بیان مسأله و طرح سؤال های تحقیق

شعر با دنیای عاطفی کودکان ارتباط مستقیم دارد. پدیده ها و واقعیت های پیرامون کودک را بیان
می کند و حوادث و رویدادها را برای آن ها به تصویر می کشد. شعر کودک هم گام با دفاع مقدّس وارد مرحله-ی تازه ای می شود؛ شاعران کودک، جنگ و پیامدهای آن را با زبانی کودکانه بیان می کنند و کودکان را با آرمان های والای دفاع مقدّس آشنا می سازند؛

دلیری و رشادت های رزمندگان را برای کودکان به تصویر می-کشند. در این پایان نامه ابتدا به شناسایی کودک و سپس به ادبیات کودک پرداخته شده است و به دنبال آن، شعر کودک از دیدگاه های درون مایه ای، زیباشناسی و ویژگی های زبانی بررسی شده، به شعر دفاع

مقدّس و ویژگی ها و قالب های آن اشاره شده است، هم چنین چگونگی تأثیر دفاع مقدّس بر شعر کودک مورد بررسی قرار گرفته است.

تأثیر دفاع مقدّس در مضمون و درون مایه ی شعر کودک

۲-۱- سؤال های تحقیق
– شعر دفاع مقدّس چگونه است؟
– تأثیر دفاع مقدّس بر شعر کودک چگونه است؟

 

تأثیر دفاع مقدّس در مضمون و درون مایه ی شعر کودک

۳-۱- روش تحقیق
روش تحقیق و گردآوری اطلاعات در این پایان نامه، تحلیل محتوایی و مبتنی بر مطالعه ی کتاب و فیش برداری بوده است. کتاب های تألیف شده در زمینه شعر کودک و دفاع مقدّس، مورد مطالعه قرار گرفته و پس از آن به تدوین پایان نامه پرداخته شده است.

 

۴-۱- اهداف و ضرورت تحقیق
۱- بررسی آثار مربوط به شعر کودک،

۲- آشنایی بیشتر دانشجویان با شعر کودک و دفاع مقدّس،
۳- آشنایی با چگونگی تأثیر پذیری شعر کودک از دفاع مقدّس،
۴- استفاده ی علاقه مندان به موضوع جنگ،

۵- استفاده ی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و بنیاد حفظ آثار وارزش های دفاع مقدّس.

تأثیر دفاع مقدّس در مضمون و درون مایه ی شعر کودک

۵-۱- پیشینه ی تحقیق
درباره ی شعر دفاع مقدّس و دوره ی انقلاب اسلامی مقالات متعددی هم چون « بررسی موضوعات، مضامین و قالب های شعر جنگ»، « تحلیل زبان شناختی شعر جنگ تحمیلی»، « در آمدی به شعر دفاع مقدّس»، «بررسی سیر تکوینی شعر دفاع مقدّس» و کتاب هایی

مانند « صور خیال در شعر مقاومت» و « نقد و بررسی ادبیات منظوم دفاع مقدّس» نوشته شده است؛ امّا درباره ی شعر کودک در دوره ی مورد نظر، پایان نامه و کتاب مستقلی به چاپ نرسیده است.

۶-۱- فرضیه ها

۱- ادبیات کودکان و نوجوانان، پس از انقلاب اسلامی به شدّت تحت تأثیر دو رویداد بزرگ؛ یعنی انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی قرار گرفته اند.
۲- انقلاب و جنگ باعث غنی شدن درون مایه ی شعر کودک شده است.
فصل دوم
شعر کودک

تأثیر دفاع مقدّس در مضمون و درون مایه ی شعر کودک

 

۱-۲- شناسایی کودک و نوجوان
تولّد نخستین نوزاد، به زندگی انسان معنا و مفهومی تازه می دهد و افقی نو به روی او
می گشاید. این موجود کوچک و ناتوان، امّا دوست داشتنی، با حضور خود، فضای زندگی و وجود انسان را پرمی کند و حقوقی تعریف نشده را برای خود برقرار می سازد و بزرگ سالان را به رعایت آن وا می دارد.

دین های الهی نیز از آغاز آفرینش انسان، دستورها و رهنمودهایی تکمیلی برای تربیت خردسالان و بزرگ سالان ارائه می دهند؛ البته به معنای رعایت همه جانبه ی حقوق کودک نیست؛ زیرا حقوق کودک، از آغاز آفرینش انسان، فراز و نشیب های فراوان داشته است و قوم ها، ملّت ها، حتّی پیروان دین های پیش از اسلام ، با این مقوله برخوردهایی گوناگون

کرده اند.«دین اسلام به ویژه مذهب تشیّع، مترقّی ترین نظریه ها و اصل ها را درباره ی حقوق کودک و کارآمدترین برنامه ها را برای تعلیم و تربیت و پرورش قوای او ارائه می-دهد و دوره های کودکی و نوجوانی را بهترین دوره های شکل گیری شخصیت وی می داند.(نعمت الهی، ۱۳۸۵: ص ۳۲)

حجازی کودک را این گونه توصیف می نماید: «کودکان مینیاتور یا کوچک شده ی بزرگ سالان نیستند بلکه افرادی هستند یگانه، مستقل و بی مانند که نیازها، امیال و استعدادهای خاص خود را دارند و حتّی دو کودک همسان (دو قلو) نیز عین و کلیشه یکدیگر نیستند، اگر چه از یک پدر و مادر

تأثیر دفاع مقدّس در مضمون و درون مایه ی شعر کودک

باشند.» (حجازی، ۱۳۸۷، ص ۴۹)
در این جا تنها به مرور پاره ای از ویژگی های کلّی گروه های سنی می پردازیم بدون آن که آن ها را معیار های غیر قابل تغییر تلقی کنیم؛ چرا که هر کودک موجود منحصر به فردی است که باید او را از نو شناخت.

تأثیر دفاع مقدّس در مضمون و درون مایه ی شعر کودک

از تولّد تا سه سالگی
«دوره ای کوتاه امّا تعیین کننده در تمامی طول حیات آدمی است که علمای تعلیم و تربیت آن را «دوره-ی تربیت پرستاری» می خوانند؛ چرا که اعمال کودک بیشتر غریزی، تصادفی و انعکاسی است. او با رفتارهای انعکاسی معینی مانند مکیدن، چنگ زدن و گریه کردن متولّد می شود.» (سینگر، ۱۳۶۰، ص ۴۰) و از نظر جسمی قادر به انجام اعمال حرکتی کاملی

نیست و حواسی رشد نیافته دارد و راه های ارتباط کلامی او مسدود است و نیازمند پرستاری و نگهداری دیگران است. کودک برای درک اشیا و محیط خود تقریباً به طور کامل به اعضای حسی و حرکات بدنی مانند گرفتن و لگد زدن وابسته است. «این دوره از رشد و تکامل کودک آغاز مرحله حسی – حرکتی است که تقریبا تا دو سالگی ادامه دارد.» (راتنیک، ۱۳۷۰، ص ۳۱)

تأثیر دفاع مقدّس در مضمون و درون مایه ی شعر کودک

در اوان سه سالگی که او به نوعی به بلوغ مرحله ی اوّل حیات دست می یابد، از نظر حرکتی به سطحی از مهارت دست یافته است، احساساتی مشخص دارد، در حدّ نیاز با دیگران ارتباط کلامی برقرار
می کند؛ گرچه هنوز سخن گفتن او چیزی در حد تک گویی جمعی (جنبه ی کامل تعاملی ندارد) باشد، از حواس خود در جهت کشف محیط ومفاهیم بهره می برد و بالاخره دارای

نوعی تفکر است. «در فرایند این رشد به خصوص از شش ماهگی تا سه سالگی، بر اساس یافته های روان شناختی، حضور ما نه تنها در رشد عاطفی کودک، بلکه در رشد بدنی و عقلی او تأثیر به سزایی دارد.» (شکوهی، ۱۳۶۳، ص ۱۲۸)
از سه تا شش سالگی

تأثیر دفاع مقدّس در مضمون و درون مایه ی شعر کودک

 

کودکی که در مرحله ی قبل برای انجام بسیاری از امور متّکی به بزرگ سالان بود، به تدریج به موجودی مستقل بدل می شود. موجودی که با کمک

گرفتن از حواس خود شروع به کاوش در محیط و عوامل و پدیده-های ناظر بر آن می کند و از این راه بر دایره ی تجربه های خود می افزاید و به همان

نسبت، شناخت خود را گسترش می دهد. در یک کلام کنجکاوی ویژگی مهمی است که می توان این تظاهرات را زیر مجموعه ی آن قرار دارد.

از شش تا دوازده سالگی
این دوره،سن رسیدن به درجه ای از رشد جسمی، فکری، عاطفی و روانی است که مقدمات حضور کودک را در میدان آموزش رسمی فراهم می کند. او از تفکر کودکانه به وادی

تأثیر دفاع مقدّس در مضمون و درون مایه ی شعر کودک

فکر منطقی گام می گذارد. «جمع بندی مهم ّترین دستاوردهای او، تسلّط بر قوای حسی و حرکتی، کسب آمادگی افراطی، جهت دار شدن کنجکاوی ها و وارد شدن«از مرحله چیستی

به مرحله ی چگونگی و چرایی» است.» (شکوهی، ۱۳۶۳، ص ۱۵۵)
دراین مرحله، تکلّم اجتماعی با تمرین سؤال کردن همراه است؛ به یافتن پاسخ ها و سپس پافشاری واستدلال کردن منتهی می شود. «مجموعه ی این آمادگی هاست که ورود اورا به دبستان توجیه پذیر

می سازد. نه فقط رسیدن او به سن تقویمی، او می آید که بیاموزد و آموختن، خود به قدر کافی
شگفت انگیز است؛ زیرا نیاز آدم به دانش دقیقاً به سبب انسان بودن اوست.» ( سوخوملینسکی، ۱۳۷۲، ص ۹۸)

تأثیر دفاع مقدّس در مضمون و درون مایه ی شعر کودک
نوجوانی ، دوازده تا شانزده سالگی

تأثیر دفاع مقدّس در مضمون و درون مایه ی شعر کودک

این دوره با درهم ریختن ثبات نسبی دوره ی قبل، آغاز می شود؛ گویی دوره ی آشنایی زدایی است. «او خود را دیگر نمی شناسد و باید در معیارهای خود برای خودشناسی تجدید

نظرکند، روابطش با بزرگ سالان در هم می ریزد و به نوعی تجدید سازمان نیاز دارد. به جای بزرگ سالان به گروه هم سالان تمایل نشان می دهد و از آن ها پیروی می کند. نیاز به تعلق به گروه، یکی از نی
……………………………………………………………

 

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

تأثیر دفاع مقدّس در مضمون و درون مایه ی شعر کودک

 

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “تأثیر دفاع مقدّس در مضمون و درون مایه ی شعر کودک”

5 × دو =