فروشگاه

توضیحات

ارزیابی اقتصادی تولید بیواتانول از ضایعات نیشکر

دانلود پایان نامه و پروژه پایانی با موضوع پایان نامه ارزیابی اقتصادی تولید بیواتانول از ضایعات نیشکر
پس دیدن متن و فهرست پایان نامه ارزیابی اقتصادی تولید بیواتانول از ضایعات نیشکر میتوانید نسبت به خرید آنلاین و دانلود فایل مورد نظر اقدام فرمایید میتوانید تغییراتی در متن پایان نامه ایجاد نمایید و یا از بعضی از فصل های پایان نامه مثل روش تحقیق پیشینه تحقیق بیان مسئله و یا منابع پایان نامه استفاده فرمایید با آرزوی موفیقت برای دانشجویان عزیز

یکی از مهمترین مسائلی که به طور روزمره کلیه کشورهای جهان با آن سروکار دارند ،مسئله تامین انرژی می باشد.کاهش ذخایر منابع فسیلی و افزایش قیمت نفت و فرآورده های آن از یک سو ولزوم توجه به کاهش آلودگی های زیست محیطی ناشی از سوخت های فسیلی از سوی دیگر ،کشورهای جهان را ترغیب به استفاده از انرژیهای تجدید شونده وپاک

نموده است.از جمله منابع تجدیدشونده که امروزه مورد توجه بسیاری از کشورهای اروپایی وآمریکایی قرار گرفته است،سوخت های زیستی (Biofuels)می باشند.یکی از مهمترین انواع سوخت های زیستی ،بیواتانول (Bioethanol) می باشد که از ضایعات محصولات کشاورزی همچون نیشکر ،گندم ،ذرت و چغندر قند تولید می گردد.

ارزیابی اقتصادی تولید بیواتانول از ضایعات نیشکر

در تحقیق حاضر بعد از معرفی وبیان ویژگیهای سوخت های زیستی وبویژه بیواتانول به ارزیابی اقتصادی تولید بیواتانول با استفاده از ضایعات نیشکر کشت وصنعت هفت تپه خوزستان که یکی از تولید کنندگان عمده شکر در کشور می باشد ،پرداخته شده است .نرم افزار مورد استفاده در این تحقیق ،نرم افزار

(COMFAR) می باشد که از جمله مهمترین نرم افزار های مورد استفاده شرکتهای مشاور سرمایه گذاری برای امکان سنجی (Feasibility Study) طرح ها می باشد.

ارزیابی اقتصادی تولید بیواتانول از ضایعات نیشکر

 

۱۲۵صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع  دارد 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل ارزیابی اقتصادی تولید بیواتانول از ضایعات نیشکر را دانلود کنید

ارزیابی اقتصادی تولید بیواتانول از ضایعات نیشکر
ارزیابی اقتصادی تولید بیواتانول از ضایعات نیشکر

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱- بیان مسئله تحقیق ۲
۱-۲- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ۴
۱-۳- اهداف تحقیق ۵
۱-۴ سوالات تحقیق ۵
۵-۱- فرضیه های تحقیق ۶

ارزیابی اقتصادی تولید بیواتانول از ضایعات نیشکر

۱-۶- روشها و فنون اجرایی تحقیق ۶
۱-۷- ادبیات یا پیشینه تحقیق ۷
۱-۸- منابع مورد استفاده ۷
فصل دوم: ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق
مقدمه ۹
۲-۱- تقسیم بندی انواع منابع انرژی ۱۰

۲-۲- سوختهای زیستی (BIO-FUELS) و مزایای استفاده از آن ۱۱
۲-۳- وضعیت تولید سوختهای زیستی در ایران ۱۳
۲-۴- پروسه تولید مورد استفاده در این طرح ۱۵
۲-۴-۱- تولید اتانول از Biomass 16
۲-۴-۲- تولید اتانول از باگاس ۱۷

۲-۵- خواص اتانول ۱۸
۲-۶- انواع اتانول (الکل اتیلیک) ۱۸
۲-۷- کاربرد اتانول (الکل اتیلیک) ۱۹
۲-۸- روند تغییرات تولید اتانول در دنیا ۲۰
۲-۹- کالای جایگزین ۲۱

۲-۱۰- اتانول به عنوان سوخت ۲۱
۲-۱۱- مزایای زیست محیطی اتانول ۲۳
۲-۱۲- محصولات جنبی ناشی از تولید اتانول ۲۴
۲-۱۳- مزایای افزودن ۱۰% اتانول به بنزین ۲۵

۲-۱۴- مزایای مهم اتانول در مقایسه با MTBE 26
۲-۱۵- بازار جهانی اتانول ۲۶
۲-۱۶- تولیدکنندگان عمده اتانول ۲۸

ارزیابی اقتصادی تولید بیواتانول از ضایعات نیشکر

۲-۱۷- جایگزینی اتانول با MTBE در بنزین ۲۹
۲-۱۸- بررسی ظرفیت تولید اتانول در کشور ۳۲
۲-۱۹- بررسی میزان واردات اتانول به کشور ۳۴

۲-۲۰- معرفی مکان پروژه (کشت و صنعت هفت تپه خوزستان) ۳۴
۲-۲۱- ویژگیهای استان خوزستان ۳۵
۲-۲۱-۱- آبهای خوزستان ۳۵
۲-۲۱-۲- آب و هوا ۳۵

۲-۲۱-۳ – وضعیت بارندگی ۳۵
۲-۲۱-۴ مدت روشنایی و انرژی خورشیدی ۳۵
۲-۲۲- گیاه نیشکر ۳۶
۲-۲۳- وضعیت تولید نیشکر در ایران ۳۶

۲-۲۴- مزیت‌های نسبی هفت تپه خوزستان ۳۷
۲-۲۵- کشت و صنعت هفت تپه خوزستان ۳۸
۲-۲۵-۱ تاریخچه تأسیس کارخانه ۳۸
۲-۲۵-۲- کشت و برداشت نیشکر در هفت تپه ۳۹
۲-۲۵-۳-تولید نیشکر در کارخانه ۴۰

۲-۲۵-۴- فرآورده‌های جانبی تولید شکر ۴۱
فصل سوم: مبانی نظری و متدولوژی تحقیق
مقدمه ۴۴
۳-۱- مبانی نظری نحوه سنجش هزینه های اجتماعی ۴۵
۳-۲- مروری بر مطالعات انجام شده ومبانی تئوریک ۴۵
۳-۳- مروری بر روش های ارزشگذاری بر محیط زیست ۴۶

۳-۳-۱- روش هزینه فرصت از دست رفته(Opportunity Cost Approach) 46
۳-۳-۲- روش واکنش – دز (Dose-Response Approach) 47
۳-۳-۳- روش هزینه جایگزینی (Replacement Cost) 47
۳-۳-۴- روش مخارج پیشگیری یا رفتار تعدیلی ۴۷

ارزیابی اقتصادی تولید بیواتانول از ضایعات نیشکر

۳-۳-۵- تقاضای انتسابی (Ascribe Demand) 47

۳-۳-۶- روش هزینه سفر (Teravel Cost Method) 48
۳-۳-۷- روش هزینه بیماری ۴۸
۳-۳-۸- روش قیمت گذاری لذت گرایی (Hedonic Pricing Method) 49
۳-۳-۹- روش رفراندوم (Referendum Method) 51

۳-۳-۱۰- روش ارزش گذاری مشروط (Contingent Valuation Method) 51
۳-۳-۱۱- روش VSL (Value Of Statistical life) 51
۳-۳-۱۲- دیه ۵۲
۳-۳-۱۳- روش درآمد ۵۲
۳-۳-۱۴- روش بیمه ۵۳

۳-۳-۱۵- پولی کردن اثرات خارجی منفی و مثبت ۵۳
۳-۴- حرکت به سمت تخصیص بهینه اجتماعی وترغیب بکارگیری انرژی های پایدار ۵۴

۳-۵- توسعه پایدار ۵۶
۳-۶- اندیشه توسعه پایدار ۵۸
۳-۷- مفهوم پایداری ۵۹

۳-۸- موانع تحقق پایداری ۶۰
۳-۹- اهداف کارکردی توسعه پایدار ۶۱
۳-۱۰- الزامات توسعه پایدار ۶۱
۳-۱۱- تحلیل های موجود در مورد توسعه پایدار ۶۲

۳-۱۲- پروتکل کیوتو ۶۳
۳-۱۳- استفاده از MTBE در بنزین و اثرات زیست محیطی آن ۶۴
۳-۱۴- بررسی میزان آلاینده ها و هزینه های اجتماعی آنها ۶۴

۳-۱۴-۱- تأثیرات MTBE بر سلامت انسان ۶۵
۳-۱۴-۲- ورود MTBE به منابع آب ۶۵

ارزیابی اقتصادی تولید بیواتانول از ضایعات نیشکر

ارزیابی اقتصادی تولید بیواتانول از ضایعات نیشکر

۳-۱۴-۳- سرنوشت MTBE در منابع آب ۶۵
۳-۱۴-۴- ورود MTBE به خاک ۶۶
۳-۱۵- روشهای ارزیابی طرحهای سرمایه گذاری ۶۶

ارزیابی اقتصادی تولید بیواتانول از ضایعات نیشکر

۳-۱۵-۱- روش ارزش فعلی خالص ۶۶
۳-۱۵-۲- روش نرخ بازده داخلی IRR 67
۳-۱۵-۳- روش نسبت منافع به هزینه ها ۶۸
۳-۱۵-۴- روش شاخص سودآوری ۶۸

فصل چهارم: برآورد الگو و تحلیل فرضیه
مقدمه ۷۰
۴-۱- تحلیل جایگاه صنعت در سیاست های کلان اقتصادی کشور ۷۱

۴-۲- برآورد سرمایه گذاری مورد نیاز طرح ۷۲
۴-۲-۱- برآورد سرمایه ثابت ۷۳
۴-۲-۱-۱- زمین و ساختمان سازی ۷۳
۴-۲-۱-۲- تاسیسات و تجهیزات جانبی ۷۴

۴-۲-۱-۳- تجهیزات اصلی پروسه تولید ۷۵
۴-۲-۱-۴- هزینه وسائل اداری ۷۵
۴-۲-۱-۵- هزینه وسائل نقلیه عمومی ۷۶
۴-۲-۱-۶- دانش فنی و مدیریت پروژه ۷۶

۴-۲-۱-۷- هزینه های قبل از بهره برداری ۷۶
۴-۲-۲- برآورد هزینه های تولید ۷۷
۴-۲-۲-۱- هزینه حقوق و دستمزد پرسنل ۷۷
۴-۲-۲-۲- مواد اولیه ۷۸

۴-۲-۲-۳- هزینه تعمیر و نگهداری ۷۹

ارزیابی اقتصادی تولید بیواتانول از ضایعات نیشکر

۴-۲-۲-۴- هزینه های سالانه انرژی ۷۹

ارزیابی اقتصادی تولید بیواتانول از ضایعات نیشکر

۴-۲-۲-۵- سایر هزینه ها ۷۹
۴-۲-۲-۶- هزینه بیمه ۷۹
۴-۲-۲-۷- هزینه استهلاک ۸۰
۴-۲-۳- قیمت فروش ۸۰
۴-۲-۴- محاسبه سرمایه در گردش ۸۱
۴-۲-۵- برآورد کل سرمایه گذاری طرح ۸۱
۴-۳- خروجی های نرم افزار کامفار و تفسیر آنها ۸۲
۴-۴- آنالیز حساسیت ۸۲

۴-۵- نسبت سود خالص به کل فروش ۸۴
۴ -۶- ارزش حال خالص (NPV) به کل حجم سرمایه گذاری ۸۵
۴ –۷- صورت خلاصه طرح با مالیات ۸۶

۴-۸- حساسیت IRR نسبت به تغییر نرخ تنزیل ۸۹
۴-۹- مقایسه اقتصادی استفاده از MTBE واتانول در بنزین ۱۰۵
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه ۱۰۸

ارزیابی اقتصادی تولید بیواتانول از ضایعات نیشکر

۵-۱- بررسی استراتژیکی جایگزینی MTBE با بیواتانول ۱۱۰
۵-۲- نتایج حاصل از تحقیق ۱۱۱
۵-۳- پیشنهادات ۱۱۳
۵-۳-۱- پیشنهادهای حاصل تحقیق ۱۱۳
۵-۳-۲- پیشنهاد برای مطالعات آتی ۱۱۴

پیوستها وضمائم ۱۱۵
منابع ومآخذ ۱۲۰
چکیده ا نگلیسی ۱۲۳

فهرست جداول
عنوان صفحه

ارزیابی اقتصادی تولید بیواتانول از ضایعات نیشکر

جدول ۲-۱ خواص اتانول ۱۸
جدول ۲-۲- تولیدکنندگان جهانی اتانول ۲۸
جدول ۲-۳- واحدهای تولیدی الکل اتیلیک ۳۳
جدول ۲-۴- میزان تولید نیشکر در ایران (تن) ۳۷
جدول ۳-۱- خلاصه ای از مهمترین روشهای درونی سازی آثار خارجی زیست محیطی ۵۵

جدول ۴-۱- میزان سرمایه گذاری مورد نیاز طرح ۷۳
جدول۴- ۲- هزینه های عملیات ساختمان سازی و محوطه سازی ۷۴
جدول ۴- ۳ – هزینه های خرید و نصب تاسیسات و تجهیزات جانبی ۷۴
جدول ۴- ۴ – هزینه خرید و نصب ماشین آلات خط تولید و تجهیزات آزمایشگاهی ۷۵
جدول ۴- ۵ – هزینه های اثاثیه و لوازم اداری ۷۵

جدول ۴- ۶- هزینه وسائل نقلیه ۷۶
جدول ۴-۷– هزینه دانش فنی ۷۶
جدول ۴- ۸ – هزینه های قبل از بهره برداری ۷۶

ارزیابی اقتصادی تولید بیواتانول از ضایعات نیشکر

جدول ۴- ۹ – هزینه حقوق و دستمزد پرسنل ۷۷

جدول ۴- ۱۰– هزینه مواد اولیه مورد نیاز ۷۸
جدول ۴-۱۱ – هزینه تعمیر و نگهداری ۷۹
جدول ۴-۱۲– هزینه انرژی مصرفی ۷۹
جدول ۴- ۱۳ – سایر هزینه ها ۷۹
جدول ۴- ۱۴ – هزینه بیمه کارخانه ۷۹

جدول ۴- ۱۵- هزینه استهلاک ۸۰
جدول ۴- ۱۶- قیمت فروش محصول ۸۰
جدول ۴- ۱۷ – برآورد سرمایه در گردش ۸۱
جدول ۴- ۱۸- سرمایه گذاری طرح ۸۱

جدول ۴-۱۹- اثربخشی استفاده از اتانول با درصدهای مختلف در بنزین ۱۰۵
جدول۴-۲۰- اثربخشی استفاده از MTBE با درصدهای مختلف در بنزین ۱۰۵
جدول ۴-۲۱- تفاوت قیمت جایگزینی بیواتانول (۹۹٫۵ درصد) با MTBE 106

ارزیابی اقتصادی تولید بیواتانول از ضایعات نیشکر

فهرست نمودارها
عنوان صفحه

نمودار ۲-۱- رشد تولیداتانول در دنیا ۲۱
نمودار ۲-۲- تولید جهانی اتانول ۲۷
نمودار ۲-۳- مصرف جهانی اتانول ۲۷

نمودار ۴-۱- حساسیت IRR نسبت به درآمد فروش ،افزایش سرمایه گذاری ثابت و هزینه های عملیاتی ۸۳
نمودار ۴ -۲ – نسبت سود خالص به کل فروش ۸۴
نمودار ۴- ۳ – ارزش حال خالص (NPV) به کل حجم سرمایه گذاری ۸۵

 

ارزیابی اقتصادی تولید بیواتانول از ضایعات نیشکر

 

 

فصل اول:
کلیات تحقیق
ارزیابی اقتصادی تولید بیواتانول از ضایعات نیشکر

 

 

 

۱-۱- بیان مسئله تحقیق:

 

استفاده روز افزون از سوخت های فسیلی افزایش قیمت محصولات نفتی و کاهش ذخایر موجود سبب گسترش تحقیقات در زمینه منابع جدید و تجدید پذیر انرژی و تلاش در جهت کاهش تکیه بر سوخت های فسیلی از جمله نفت و محصولات نفتی شده است .
از جمله منابع تجدید پذیر انرژی که میتواند جایگزینی برای سوخت های فسیلی شود و

امروزه بسیار مورد توجه کشورهای اروپایی و آمریکایی قرار گرفته است “سوخت های زیستی” می¬باشند که خود به چند گروه از جمله “بیواتانول” تقسیم می شوند .
بیواتانول یکی از انواع الکلها با فرمول C2H5OH می باشد که به آن نامهای گوناگونی نظیر الکل اتیلیک ،الکل غلات و… نسبت داده میشود . اتانول دومین عنصر از سری الکلهای آلیفاتیک است که کاملا در آب و حلالهای آلی حل میشود و بسیار آبدوست میباشد .

ارزیابی اقتصادی تولید بیواتانول از ضایعات نیشکر

اتانول مایعی بیرنگ با بویی مطبوع میباشد و اغلب اتانولی که در صنعت از آن استفاده میشود الکل ۹۵% یا الکل ۹۵ درجه گویند که ۹۵% آن الکل و ۵% آن آب است و از نظر شیمیایی از نقطه انجمادی برابر ۱۱۵- درجه سلسیوس و نقطه جوشی معادل ۷۸ درجه سلسیوس و وزن مخصوصی برابر۷۹٫ ۰ g/ml در ۲۰ درجه سلسیوس برخوردار است. بیواتانول

از تبخیر مؤلفه های قندی بیوماس به وجود می¬آید و امروزه بیشتر از محصولات نشاسته ای و قندی تهیه میشود . با پیشرفته شدن فناوری از بیوماس سلولزی مانند درختان و سبزه ها نیز برای تهیه اتانول استفاده میشود .مواد اولیه ای که برای تولید بیواتانول مورد استفاده قرار میگیرند عبارتند از :

ارزیابی اقتصادی تولید بیواتانول از ضایعات نیشکر

– ضایعات کشاورزی از قبیل پسمانده مواد و محصولات مانند ساقه ها ، برگها وسبوس غلات .
– ضایعات جنگلی مانند بریده ها و خاک اره های نجاری ، درختان مرده و شاخه های درختان .
– ضایعات جامد شهری شامل زباله های خانگی و محصولات کاغذی .

– ضایعات صنعتی مانند فرآورده های کاغذ سازی و مایع سیاه .
– مواد انرژی زا مثل درختان بارشد سریع و علف هایی که به طور مشخص برای این کار تولید میشوند .
بیواتانول سوختی است که از ضایعات محصولات کشاورزی (منابع تجدید پذیر ) توسط فرایند تخمیری تولید میگردد . از جمله این محصولات کشاورزی میتوان به نیشکر گندم جو برنج چغندر قند ذرت و … اشاره نمود. اتانول در صنایع سوختی غذایی دارویی آرایشی و

بهداشتی کاربرد دارد اما استفاده از آن به عنوان سوخت کامل یا ترکیبی با بنزین به سرعت در حال افزایش است. کشورهای اروپایی در نظر دارند ۱۰% سوخت مصرفی در بخش حمل و نقل جاده ای خود را از سوخت های زیستی تامین کنند . سایر کشور های دنیا از جمله برزیل آفریقای جنوبی چین و هند فعالیت های زیادی را برای جایگزینی سوخت های زیستی به جای سوخت های فسیلی آغاز کرده اند.

ارزیابی اقتصادی تولید بیواتانول از ضایعات نیشکر

قابل ذکر است امروزه اتانول به روشهای زیر در بنزین به کار می رود :
۱– دوبار فرموله کردن بنزین
۲– مخلوط نمودن اتانول با بنزین با در صدهای مختلف
۳– اکسیژنه نمودن بنزین جهت کنترل مونوکسید کربن

از سویی سالیانه میلیونها تن ضایعات کشاورزی در کشور تولید میشود که قسمت عمده آن معدوم میگردد . بنابراین در صورتی که بتوان با روشی این ضایعات را به ماده ای سوختی تبدیل نمود صرفه های اقتصادی فراوانی برای کشور دارد . همچنین در صورتی که قیمت تمام شده محاسبه شده اتانول داخلی با منبع اولیه نیشکر پایین تر از قیمت کشور های اروپایی

ارزیابی اقتصادی تولید بیواتانول از ضایعات نیشکر

که مصرف کننده عمده این ماده هستند باشد میتوان برای صادرات این ماده نیز آینده ای در نظر گرفت .
در تحقیق حاضر تلاش می گردد ضمن معرفی اجمالی روش تولید بیواتانول از ضایعات کشاورزی (منبع اولیه باگاس نیشکر) به مطالعه موردی ضایعات کشت وصنعت هفت تپه خوزستان جهت تخمین میزان تولید بیواتانول دراین واحد و مباحث مربوط به هزینه – فایده آن بپردازیم .

ارزیابی اقتصادی تولید بیواتانول از ضایعات نیشکر

در بخش دیگر این تحقیق به بررسی صرفه های اقتصادی ناشی از جایگزینی بیواتانول تولیدی با (درجه خلوص۹۹٫۵%)MTBE موجود در بنزین تولید داخل میپردازیم. شرکت کشت وصنعت نیشکرهفت تپه خوزستان وکارخانه نیشکرهفت تپه ،درسال۱۳۳۹تاسیس شده است وامروز زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی است.این شرکت تاکنون توانسته نقش بسیاربالایی

ارزیابی اقتصادی تولید بیواتانول از ضایعات نیشکر

درتولید شکرایران ایفا نماید.کارخانه با ظرفیتی بیش از صد هزار تن در سال ، ۱۰در صد شکر مورد نیاز کشور را تولید میکند . کشت و صنعت هفت تپه ۱۳۰۰۰ هکتار زمین زیر کشت و زمینهای بسیار زیاد کشت نشده دارد . در این مساحت ، سالانه بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ تن در هکتار نیشکر برداشت می شود. در کارخانه نیشکرهفت تپه علاوه بر شکر سفید فراورده های

دیگری به دست می آید که عبارتند از: ۱– باگاس با تفاله نیشکر: باقیمانده ساقه نیشکر پس از آن که عصاره آن گرفته شد به نام باگاس معروف است که از آن به منظور تولید کاغذ فیبر و تخته استفاده میگردد . باگاس به عنوان یکی از عوامل آلوده کننده محیط زیست شناخته

شده است و حاوی مواد لیگنوسلولزی بوده که این ترکیبات جزء ترکیبات پلی ساکارید و غیر قابل تجزیه توسط باکتری ها می¬باشند. با استفاده از روش مشروح در این تحقیق امکان تولید اتانول از ضایعات مجتمع های تولید نیشکر وجود دارد که این روش به صورت گسترده در برزیل آمریکا و کانادا جهت تولید اتانول جایگزین سوخت کاربرد دارد .

۲- ملاس: به باقیمانده شربت غلیظ پس از پخت های متعدد نیشکر که دارای مواد قندی است و امکان خارج نمودن آن به صورت کریستال شکر نمیرود ملاس گفته میشود . ملاس نیشکر به دلیل داشتن ترکیبات معدنی بیش از اندازه از لحاظ تولید کنند گان اتانول غیر صنعتی مطلوب نمی¬باشد. لذا یکی از کاربردهای ملاس نیشکر تولید اتانول صنعتی برای جایگزینی در سوخت است .

ارزیابی اقتصادی تولید بیواتانول از ضایعات نیشکر

سعی میشود این طرح کاملا با کاربرد علمی و صنعتی برای هر دو گروه پژوهشگران در انرژی های تجدید پذیر و سرمایه گذاران در ایده های نو جهت استفاده ارائه گردد.

ارزیابی اقتصادی تولید بیواتانول از ضایعات نیشکر

۱-۲- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:
با توجه به پایان پذیری انرژی های فسیلی و افزایش روزافزون قیمت آن وآلودگی های زیست محیطی و پایین آمدن ظرفیت تولید این نوع سوخت ها در ایران و حتی در جهان جستجوی منابع جایگزین به لحاظ اقتصادی مهم میباشد.پیل های سوخت هیدروژن و سوخت های

بیواتانول ، از گزینه های جایگزینی برای بنزین میباشد که هیچ یک از این دو مورد برای محیط زیست در مقایسه با بنزین مشکلی ایجاد نمیکنند.تکنولوژی پیل سوخت هیدروژن بسیار گران است و برای بهره گیری انبوه نیاز به تحقیقات بسیاری دارد . ولی بیو اتانول ماده ارزان قیمت تر است و میتوان آنرا از ضایعات و پسماندها تهیه کرد .

با توجه به مواد اولیه قابل دسترس، کشورهای مختلف از مواد متفاوتی برای این کار استفاده میکنند به طور مثال در برزیل از نیشکر و در آمریکا از ذرت و در سوئد و کانادا از ضایعات چوب و در ایتالیا از ضایعات فرآیند تولید نوشیدنی ها و در ایران از ملاس چغندر و نیشکر نیز یاد می¬شود. البته از اتانول به عنوان جایگزینی برای ماده MTBE استفاده می¬کنند.

ماده MTBEبرای افزایش عدد اکتان بنزین ، بهبود احتراق و بهبود خاصیت ضد تقه آن مورد استفاده قرار می¬گیرد. این ماده اکسید کننده¬ای است که اکسیژن داخل بنزین را بین ۲ تا ۷٫ ۲ درصد تنظیم میکند و آرام سوزی بنزین را افزایش می¬دهد . همچنین باعث کاهش مواد آروماتیکی که نوعی مواد مضر هستند می¬شود. البته چند سالی است که گزارشهای مختلفی در مورد آلودگی آبهای زیر زمینی، هوا و خاک به وسیله این ماده آلی منتشر شده است .

ارزیابی اقتصادی تولید بیواتانول از ضایعات نیشکر

در اروپا از ابتدای سال ۲۰۰۶ میلادی اضافه کردن ۲ % بیواتانول به بنزین مصرفی در جایگاههای سوخت اجباری شده است. حذف MTBE و جایگزینی بیواتانول در اکثر ایالات آمریکا اجرایی شده است . در ایران بالغ بر ۴۰ کارخانه تولید کننده الکل وجود دارد که با مشکلات زیادی روبرو هستند و اغلب دچار فرسودگی تجهیزات اند و همگی برای تولید الکل ، از ملاس استفاده می¬کنند. در حال حاضر بزرگترین کارخانه در ایران سالانه ۳۳ میلیون لیتر

الکل بیواتانول تولید میکند جایگزینی حتی ۵% از بنزین توسط اتانول (یا حداقل ترکیبی از بنزین و اتانول) در موتورهای فعلی اتومبیل ها، نه تنها مشکلی ایجاد نمی¬کند بلکه باعث کاهش ۱۲٫۷ درصدی واردات بنزین خواهد شد .

ارزیابی اقتصادی تولید بیواتانول از ضایعات نیشکر

میدانیم که بیواتانول یک جایگزین تجدید پذیر برای سوخت های فسیلی است.بنابراین تحقیق در زمینه این نوع صنعت با در نظر گرفتن حجم بالای ضایعات کشاورزی در ایران (نهاده اولیه) و بررسی صرفه های اقتصادی ناشی از آن امری حیاتی بشمار می رود وبا مطالعه موردی کشت و صنعت هفت تپه می توان این روش را به سایر نقاط و واحدهای عمده کشاورزی در ایران بسط داد.

ارزیابی اقتصادی تولید بیواتانول از ضایعات نیشکر
۱-۳- اهداف تحقیق:

۱- معرفی سوخت های زیستی (BIO FUELS)
۲- معرفی صنعت تولید بیواتانول.
۳- بررسی ضایعات نیشکر درکشت و صنعت هفت تپه خوزستان.

۴- بررسی ظرفیت تولید بیواتانول با استفاده از ضایعات کشت و صنعت هفت تپه.
۵- معرفی هزینه ها و منافع تولید بیواتانول.

۶- بررسی منافع اقتصادی جایگزینی بیواتانول تولیدی با MTBE در بنزین تولیدی کشور .
۷- بررسی امکان ایجاد اشتغال درناحیه هفت تپه خوزستان با استفاده از انرژی های نو.

۱-۴ سوالات تحقیق:

۱- آیا تولید بیواتانول با استفاده از ضایعات نیشکرهفت تپه امکان پذیراست ؟
۲- ظرفیت تولید بیواتانول با استفاده از ضایعات نیشکر موجود درهفت تپه به چه میزان است؟
۳- قیمت تمام شده بیواتانول در هفت تپه چقدر است؟

۴- با توجه به قیمت تمام شده بیواتانول آیا جایگزینی آن با MTBE در بنزین تولید داخل کشور توجیه اقتصادی دارد ؟
۵- با توجه به قیمت تمام شده بیواتانول آیا امکان صادرات این محصول به سایر کشورها وجود دارد؟

ارزیابی اقتصادی تولید بیواتانول از ضایعات نیشکر

 

۵-۱- فرضیه های تحقیق:

۱- تولید بیواتانول با استفاده از ضایعات نیشکردرتولیدات کارخانه هفت تپه خوزستان اقتصادی است.
۲- جایگزینی بیواتانول با MTBE در تولید بنزین باعث ایجاد منافع اقتصادی می¬شود.
۳ – گسترش تولید بیو اتانول باعث ایجاد اشتغال در مناطق شهری و روستایی می گردد .

۱-۶- روشها و فنون اجرایی تحقیق:
روش تحقیق از شیوه روشهای تحلیلی- توصیفی است.
ابتدا صنعت تولید بیواتانول با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و بررسی اسناد فنی و مشاوره با کارشناسان از طریق مراجعه به مراکز پژوهشی استفاده از پایان نامه های دانشگاهی

ارزیابی اقتصادی تولید بیواتانول از ضایعات نیشکر

مراجعه به کتابخانه های تخصصی استفاده از مقالات علمی در نشریات پژوهشی مورد بررسی قرار خواهد گرفت سپس هزینه ها و منافع تولید بیواتانول با استفاده از ضایعات نیشکر برآورد می¬شود و با استفاده از نرم افزار کامفار نسبت به آزمون فرضیه و پاسخ به سؤالات مطرح شده اقدام می¬گردد.

در بخش تحلیل هزینه– فایده از نرم¬افزار (COMFAR) برای محاسبه شاخص هایی چون ارزش حال حاضر NPV، نرخ بازده داخلی IRR ، دوره بازگشت سرمایه PAYBACK PERIOD و استخراج روابط و نمودارها استفاده شده است.

ارزیابی اقتصادی تولید بیواتانول از ضایعات نیشکر

۱-۷- ادبیات یا پیشینه تحقیق:
تا کنون در زمینه سوخت های زیستی و به ویژه مباحث مربوط به ارزیابی اقتصادی واحد های تولید آنها با توجه به پتانسیل های موجود در کشور فعالیت های عمده ای صورت نگرفته است و این از جمله ویژگیها و امتیازات این طرح می¬باشد .

_از جمله مطالعات صورت گرفته در مورد روش تولید اتانول میتوان به پایان نامه آقای احسان کهریزی کارشناسی ارشد رشته بیوتکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف با عنوان “تولید الکل از ضایعات لیگنوسلولزی به روش آبکافت و تخمیر همزمان” اشاره کرد که فاقد جنبه های اقتصادی است .

– ونیز می توان به پایان نامه آقای علیرضا گلزار کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز با عنوان” بررسی اقتصادی تولید بیواتانول به منظورجایگزینی با MTBE در ایران اشاره کرد که آن تحقیق فقط بر روی ضایعات گندم انجام گرفته است.

– همچنین مطالعاتی در مورد امکان استفاده از اتانول در سوخت بنزین توسط موسسه صنعت نفت کشور صورت گرفته است .

مهمترین تحقیق در سطح جهانی که هم جنبه های اقتصادی و هم جنبه های فنی را در بر می¬گیرد طرح تولید بیواتانول با استفاده از لیگنو سلولزها (بررسی شده توسط سازمان NREL) (NATIONAL RENEWABLE ENERGY LABORATORY) می¬باشد.

۱-۸- منابع مورد استفاده:
– سازمان مطالعات بین المللی انرژی
– سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور

– پایان نامه های دانشکده تربیت مدرس دانشکده کشاورزی قابل دسترس در وب سایت :
http://www.modares.ac.ir
– وزارت جهاد کشاورزی دفتر آمار و فناوری اطلاعات بانک اطلاعات زراعت قابل دسترس در
وب سایت : http://www.maj.ir – مجله اقتصاد انرژی شماره ۱۰۵

ارزیابی اقتصادی تولید بیواتانول از ضایعات نیشکر

 

 

فصل دوم
ادبیات موضوع
و
پیشینه تحقیق

 

ارزیابی اقتصادی تولید بیواتانول از ضایعات نیشکر

 

مقدمه:
یکی از مهمترین مسائل که به طور روزمره کلیه کشورهای جهان با آن سروکار دارند مسئله تأمین انرژی است. سهم انرژی در تولید محصول ملی تقریباً در تمامی کشورها نسبت به سایر عوامل تولید افزایش قابل ملاحظه ای یافته است. به دلیل استفاده روزافزون از عامل انرژی و همچنین افزایش شدت انرژی در تولید محصول ملی، امروزه کالاهایی که در آنها

بیشتر از سرمایه و نیروی کار استفاده می شده است، جای خود را به کالاهایی داده اند که در تولید آنها بیشتر از انرژی استفاده می شود، به همین دلیل در جوامع پیشرفته، انرژی خمیر مایه توسعه اقتصادی محسوب می شود.

استفاده روزافزون از سوختهای فسیلی، افزایش قیمت محصولات نفتی و کاهش ذخایر موجود، محققان را در جهت یافتن منابع جدید انرژی غیرنفتی ترغیب نموده است. در حال حاضر میزان تقریبی حجم ذخایر نفتی جهان به اندازه ای است که چنانچه روند تکیه بر سوختهای فسیلی ادامه یابد در آینده نزدیک، جهان با مشکلات زیادی در موارد زیست

محیطی و کمبود مواد اولیه و کاهش سرعت رشد اقتصادی مواجه خواهد شد.
با افزایش قیمت جهانی نفت، در عمل تقاضا برای بازه گسترده ای از انرژی های تجدیدناپذیر، از توربین های بادی گرفته تا ماشین های الکل سوز، افزایش یافته است. اگر چه روی آوردن به سوخت های جدید تنها هنگامی نمایا………………………….

ارزیابی اقتصادی تولید بیواتانول از ضایعات نیشکر

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

ارزیابی اقتصادی تولید بیواتانول از ضایعات نیشکر

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “ارزیابی اقتصادی تولید بیواتانول از ضایعات نیشکر”

ارزیابی اقتصادی تولید بیواتانول از ضایعات نیشکر

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 2833

ارزیابی اقتصادی تولید بیواتانول از ضایعات نیشکر

قیمت : تومان9,800