فروشگاه

جرم انگاری در فضای مجازی

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 2744

قیمت : تومان10,000

توضیحات

جرم انگاری در فضای مجازی

 

جرم انگاری در فضای مجازی

دانلود پایان نامه و پروژه پایانی با موضوع جدید

جرم انگاری در فضای مجازی

پس از دیدن متن و فهرست پایان نامه

جرم انگاری در فضای مجازی

میتوانید نسبت به خرید آنلاین و دانلود فایل مورد نظر اقدام فرمایید میتوانید تغییراتی در متن پایان نامه ایجاد نمایید و یا از بعضی از فصل های پایان نامه مثل روش تحقیق پیشینه تحقیق بیان مسئله و یا منابع پایان نامه حقوق استفاده فرمایید با آرزوی موفیقت برای دانشجویان عزیز

با عنایت به ظهور تکنولوژی و فناوری رو به رشد در جهان ارتباطات و اطلاعات، بنام فضای مجازی و سایبر، جرایم متعدد در این فضا نیازمند شناخت و تعریف

جرم انگاری در فضای مجازی

منطبق با اجماع جهانی یا بین المللی می باشد تا هرچه کاملتر و جهان شمولتر به تصویب قوانین داخلی کمک کرده و

فضای اینترنت و رایانه را در مقابل همه و ناامنی حمایت کرده و از ابتلاء افراد و مخصوصاً کودکان به جرایم و آلودگی این فضا جلوگیری نماید. این رساله سعی در بدست دادن اطلاعات از تعاریف جرایم متعددِ متصور و یا پذیرفته شده در این فضا و رویکرد و اقدام های

سازمان ها و نهادهای بین-المللی و کشورهای پیشرو در شناخت و طبقه بندی و جرم انگاری این زمینه داشته است تا چراغ پیش رو قرار گیرد و تجربیات دیگران تا حدی ما را از آزمون و خطا باز دارد و جایگاه و اقدامات قانونگذاری ایران را در این زمینه بیان نماید.

۲۳۰صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع و پاورقی دارد 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

جرم انگاری در فضای مجازی
جرم انگاری در فضای مجازی
جرم انگاری در فضای مجازی

 

 

 

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده ۱
مقدمه ۲
بخش تمهیداتی: کلیات ۹
فصل اول: مفاهیم و تعاریف ۱۰
مبحث اول: مفاهیم ۱۰
گفتار اول: محیط سایبر ۱۰
الف: محیط مخفی ۱۱

جرم انگاری در فضای مجازی

ب: محیط آزاد ۱۲
ج: بدون محدودیت ۱۳
گفتار دوم: ویژگیها ۱۳
الف: ویژگی محیط مخفی ۱۳
ب: ویژگی محیط آزاد ۱۴
ج: ویژگی بدون محدودیت ۱۵
مبحث دوم: تعاریف ۱۶

جرم انگاری در فضای مجازی

گفتار اول: تعریف جرم رایانه ای از منظر نگاه سازمانهای بین المللی ۲۰

الف: سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ۲۰
ب: شورای اروپا ۲۴
ج: سازمان ملل ۲۸
د: انجمن بین المللی حقوق کیفری ۲۸
ه: کنوانسیون جرم سایبر ۲۸
گفتار دوم: تعریف جرم رایانه ای از منظر حقوق خارجی ۲۹
الف: آمریکا ۲۹
ب: کانادا ۳۰
ج: آلمان ۳۱

جرم انگاری در فضای مجازی

د: اتریش ۳۲
ه: ژاپن ۳۲
و: هلند ۳۳
ز: فرانسه ۳۴
فصل دوم: پیشینه تاریخی ۳۶
مبحث اول: پیشینه و شکل گیری اینترنت ۳۷
مبحث دوم: شکل گیری جرایم مرتبط ۴۳
بخش اول: منابع نظری جرم انگاری حقوق اطلاعات ۴۸
فصل اول: در منابع داخلی ۵۲
مبحث اول: ایران و جرایم رایانه ای ۵۲

جرم انگاری در فضای مجازی

گفتار اول: مجلس و فضای مجازی ۵۲
گفتار دوم: قانونگذاریهای پیشین و جرایم محتوایی ۵۷
گفتار سوم: قوانین ایران و برخی جرایم مربوط به داده ها ۵۹
گفتار چهارم: قوانین ایران و اختلال در کارکرد سیستم ۵۹
گفتار پنجم: قوانین ایران و دسترسی غیرمجاز ۶۰
گفتار ششم: نقد کوتاه قسمتی از لایحه جرایم رایانه ای ۶۱

جرم انگاری در فضای مجازی

گفتارهفتم: برخی ایرادات ۶۵
مبحث دوم: تقابل فضای سایبر و قواعد دادرسی سنتی ۶۷
گفتار اول: محل ارتکاب جرم ۶۷
گفتار دوم: صلاحیت قضایی ۶۸
فصل دوم: در منابع بین المللی ۶۹
مبحث اول: جرم انگاری فضای مجازی و سازمانهای بین المللی ۶۹

جرم انگاری در فضای مجازی

گفتار اول: اقدامهای اینترپل ۶۹
گفتار دوم: اقدامهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ۶۹
گفتار سوم: اقدامهای سازمان ملل متحد ۷۰
گفتار چهارم: اقدامهای انجمن بین المللی حقوق کیفری ۷۱
گفتار پنجم: اقدامهای یونسکو ۷۱
گفتار ششم: اقدامهای شورای اروپا ۷۱
مبحث دوم: طبقه بندی نظری جرمهای رایانه ای ۷۳

جرم انگاری در فضای مجازی

گفتار اول: جرم رایانه ای قابل تطبیق با عناوین جرایم سنتی(کلاسیک) ۷۴
گفتار دوم: جرم رایانه ای نیازمند به عناوین جدید ۷۶
فصل سوم: مقررات کنوانسیون ناظر بر جرمهای فضای سایبر ۷۹
مبحث اول: مقررات در خصوص آیین دادرسی کیفری ۷۹
گفتار اول: مقررات عمومی ۷۹
گفتار دوم: محافظت سریع از داده های رایانه ای ذخیره شده ۷۹

جرم انگاری در فضای مجازی

گفتار سوم: دستور تولید ۸۰
گفتار چهارم: تفتیش و توقیف داده های ذخیره شده ۸۱
گفتار پنجم: گردآوری داده های رایانه ای در زمان واقعی ۸۲
مبحث دوم: مقررات کنوانسیون و چالش ها ۸۳

گفتار اول: تعیین محل ارتکاب جرم سایبر ۸۶
گفتار دوم: شناسایی تابعیت مرتکب ۸۷
گفتار سوم: حل تعارض صلاحیت ها ۸۸
مبحث سوم: مقررات کنوانسیون و ضمانت اجرا و مسئولیتهای تبعی ۹۲

جرم انگاری در فضای مجازی

گفتار اول: شرکت و معاونت در جرم ۹۲
گفتار دوم: شروع جرم ۹۲
گفتار سوم: مسئولیت شخص حقوقی ۹۳
گفتار چهارم: ضمانت اجراها و تدابیر قانونی ۹۳

جرم انگاری در فضای مجازی

مبحث چهارم: جرم های سایبر در حقوق خارجی ۹۴
گفتار اول: ایالات متحده آمریکا ۹۴
گفتار دوم: کشورهای اروپایی ۹۵
بخش دوم: انواع و مصادیق جرایم رایانه ای ۹۶

فصل اول: تقسیم بندی جرایم رایانه ای از دیدگاههای مختلف ۹۸
مبحث اول: تقسیم بندی جرایم از دیدگاه سازمانهای بین المللی ۹۹
گفتار اول: سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ۹۹

جرم انگاری در فضای مجازی

گفتار دوم: شورای اروپا ۹۹
گفتار سوم: انجمن بین المللی حقوق کیفری ۱۰۰
گفتار چهارم: سازمان ملل متحد ۱۰۴
گفتار پنجم: اینترپل ۱۰۵
گفتار ششم: کنوانسیون جرم محیط سایبر(بوداپست) ۱۰۶
مبحث دوم: تقسیم بندی جرایم رایانه ای در کنوانسیون جرایم سایبر ۱۰۸

جرم انگاری در فضای مجازی

گفتار اول: جرم های علیه محرمانگی، تمامیت و در دسترس بودن سیستم ها و داده های رایانه ای ۱۰۸
الف: دسترسی غیرمجاز ۱۰۸
ب: شنود غیرقانونی ۱۰۸
ج: ایجاد اختلال در داده ها ۱۰۹
د: ایجاد اختلال در سیستم ۱۰۹

جرم انگاری در فضای مجازی

ه: سوءاستفاده از دستگاه ها ۱۰۹
گفتار دوم: جرم های مرتبط با رایانه ۱۱۰
الف: جعل مرتبط با محتوا ۱۱۰

ب: کلاهبرداری مرتبط با رایانه ۱۱۰
گفتار سوم: جرمهای مرتبط با محتوا ۱۱۰
گفتار چهارم: جرم های مرتبط با تعرض به حق نشر و حقوق مربوط به آن ۱۱۱

جرم انگاری در فضای مجازی

فصل دوم: تقسیم بندی جرایم رایانه ای از حیث موضوع ۱۱۳
مبحث اول: جرایم محتوایی ۱۱۳
گفتار اول: شناسایی جرم های مرتبط با محتوا ۱۱۴
گفتار دوم: اقسام جرم های مرتبط با محتوا ۱۱۸
گفتار سوم: جرم انگاری اعمال غیرقانونی مرتبط با محتوا ۱۲۱
الف: مسائل مربوط به مرتکب جرم ۱۲۱

جرم انگاری در فضای مجازی

ب: مسائل مربوط به بزه دیده جرم ۱۲۱
ج: مسائل مربوط به موضوع جرم ۱۲۲
د: مسائل مربوط به فرهنگ جامعه ۱۲۳
مبحث دوم: مصادیقی از جرایم علیه اشخاص ۱۲۴
گفتار اول: هرزه نگاری مربوط به بزرگسالان ۱۲۴
گفتار دوم: جرم های مرتبط با افراد زیر ۱۸ سال ۱۲۶
گفتار سوم: هرزه نگاری و تحریف نگاری شخصیت ۱۲۹

جرم انگاری در فضای مجازی

گفتار چهارم: انتشار یا در دسترس قرار دادن اسرار خصوصی ۱۳۲
مبحث سوم: مصادیقی از جرایم علیه اموال ۱۳۳
گفتار اول: از میان بردن، مختل کردن، استفاده ناپذیر کردن داده ها ۱۳۳
گفتار دوم: دسترسی غیرمجاز ۱۴۱
گفتار سوم: جعل رایانه ای ۱۴۶

جرم انگاری در فضای مجازی

گفتار چهارم کلاهبرداری ۱۴۶
گفتار پنجم: سرقت و تکثیر غیرمجاز برنامه های رایانه ای حمایت شده ۱۴۷
مبحث چهارم: مصادیقی از جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی ۱۵۳
گفتار اول: ایجاد اختلال در کارکرد سیستم رایانه ای ۱۵۵
گفتار دوم: تولید و انتشار برنامه های ویرانگر و ایجادکننده اختلال ۱۵۷

جرم انگاری در فضای مجازی

برچسب ها
الف: ویروس های رایانه ای ۱۵۸
ب: تراواها ۱۶۰
ج: کرم های رایانه ای ۱۶۱
د: حمله های DOS و DDOS 162
گفتار سوم: شنود غیرقانونی ۱۶۳
گفتار چهارم: نشر اکاذیب ۱۶۴
فصل سوم: مطالعات تطبیقی در خصوص جرایم محیط سایبر ۱۶۶

جرم انگاری در فضای مجازی

مبحث اول: از میان بردن و مختل کردن داده ها ۱۶۶
مبحث دوم: اختلال در کارکرد سیستم رایانه ای ۱۶۸
مبحث سوم: تولید، توزیع و انتشار برنامه های ویرانگر ۱۶۹
مبحث چهارم: دسترسی غیرمجاز ۱۷۰
نتیجه گیری ۱۷۲
پیشنهادها ۱۷۵
منابع و مآخذ ۱۷۶
ضمائم ۱۷۸

مقدمه

جرم انگاری در فضای مجازی

“آقای واتسون لطفا به نزد من تشریف بیاورید” گفته شده است که این اولین جمله ای بود که از وسیله اختراعی الکساندر گراهام بل به همکارش گفته شد و نام ان وسیله را تلفن گذاشتند . شاید آقای واتسون تصور نمی کرد در فضای دیگری صدای انسان زنده ای را از داخل جسم بی روح مثل گوشی تلفن بشنود .

به مرور فضای بوجود آمده در ارتباط بین دو نفر از همان تلفن ساده رشد و نمو یافت و به یک دنیای بی کران به نام دنیا و عصر ارتباطات و اطلاعات پیوندمی خورد و تکامل یافت به نحوی که تحقق دهکده جهانی را روز به روز آسانتر و ممکن تر می سازد و طبیعی است که در این سیر تکاملی و روبه رشد و پیچیده تعاملات و تضارب افراد برای دستیابی به منافعی بیشترو

یا جلوگیری از رشد و تعالی دیگری و یا اضرار به دیگران رفتاری است که قابل تصور بوده و می باشد و فضای حاصل از لوازم و امکانات ارتباطی و اطلاعاتی ویا به بیان دیگر الکترونیکی به دنبال خود جرائمی را به وجود آورده است. فضائی بی انتها ، گمنام ، آزاد و بدون

محدودیت که می تواند بستر هرگونه تصورات و تخیلات انسانی باشد. تصوراتی که در عالم واقع یا قابل دسترسی نبوده و امکان پذیر نیست و یا اگر هم امکان پذیر باشد مقرون به صرفه از حیث تعقیب و مجازات و یا محدودیت های موجود فنی ، اخلاقی ، اجتماعی و …

جرم انگاری در فضای مجازی

نبوده است. حتی کسانی که خود را مقید به اخلاق و آداب می دانند لیکن از شر نفس سرکش و طماع ، وسوسه امتحان و یا تجربه مجازی آن را بعید نیست که در دل داشته باشند. موقعیت و فضای به وجود آمده از رهگذر دنیای ارتباطات و اطلاعات و عصر نوین ترقی و تکامل به دنبال خود دنیائی از امکانات و دستاوردهای مثبت و منفی به زندگی ما هدیه

جرم انگاری در فضای مجازی

آورده است و کافی است شخصی با کمی اطلاعات فنی و یک دستگاه و تجهیزات مربوطه بنام رایانه و زمانی برای فعالیت داشته باشد تا آنچه دلش می خواهد فراهم گردد و بدیهی است که همه انسانها قصد و نیت پاک ندارند و به محض بروز نیت سوء در ذهن , جهان پیش رو یک دنیا موقعیت سوء فراهم می آورد و کم نیستند کسانی که از این رهگذر اهداف و امیال خود را دنبال می کنند امیال و اهداف حیوانی یا سوداگرایانه.

جرم انگاری در فضای مجازی

فضای مذکور به لحاظ همین موفقیت و خصوصیات خاص , نسل جدیدی از جرائم را به دنبال خود آورده است جرائمی که با ساختار تقسیم بندی سنتی و مرسوم سازگار به نظر نمی رسد.

جرم انگاری در فضای مجازی

سالهاست که تقسیم بندی کلاسیک و قدیمی وآشنای جرائم به دو دسته کلی طبیعی ] حاصل تقابل امیال و اهداف مشترک انسانها در رفع نیازهای طبیعی جسمی و جنسی از قبیل سرقت و قتل و زنا و لواط و…[ و سنتی یا مصنوعی ] شامل و حاصل تضارب افکار و عقاید و نیل به نیازهای فرای طبیعت مستقیم انسانی و حیوانی ( هر چند نتیجتا تحصیل

بهتر و دسترسی آسانتر آن اهداف را به دنبال دارد) مانند جرمهای جعل و کلاهبرداری و قاچاق و …[ مرور و بازآموزی شده است و اگر امروزه عقیده ای به عنوان نسل جدید جرائم و به عبارتی تقسیم بندی جدید و اضافه بر سابق , تحت عنوان جرائم مجازی بیان و مطرح

جرم انگاری در فضای مجازی

گردد سخن تازه ایست لیکن بیهوده نیست نسل جدید جرائمی که به واسطه لوازم و امکانات و ابداعات نوین بشری به نحو فوق العاده سریع السیر در حال رشد و تکامل به وجود آمده است که به عقیده نگارنده جرائم را به عبارت جدیدی به سه دسته ۱-طبیعی-۲-سنتی-۳-مدرن یا فوق صنعتی مجازی می توان تقسیم بندی نمود.

جرم انگاری در فضای مجازی

این دسته اخیر یعنی مدرن یا مجازی از آن جهت مجازی نامیده شدند که فضای ارتکابی از فضای مادی شناخته شده برای سایر جرائم و همچنین از حیث تعیین قلمرو (محل وقوع)

قانون حاکم –هویت واقعی متهم – مجنی علیه ( داده , اطلاعات , منافع , اشخاص ) و ابزار ارتکاب جرم و … متفاوت است که در حقیقت رکن تکمیلی یا اضافی متشکله این جرائم فضای مجازی است که از این به بعد بنام سایبر cyber از آن یاد خواهد شد .

جرم انگاری در فضای مجازی

فضائی که به ضرورت وجود رایانه ای و احتمالا ارتباط با سایر رایانه ها از طریق اینترنت مسامحتا به جرایم رایانه ای نیز تعبیر گردیده است لیکن توجه داشته باشیم که سیستم رایانه هم هدف و هم محیط و هم وسیله این جرائم می تواند باشد و از طرفی جرائم رایانه

ای نوعی از جرائم سایبری است و ما نیز در این پایان نامه به همین جهت عنوان فضای مجازی را به کار می بریم .

بدیهی است که امروزه اطلاع از رایانه و کار کرد آن یک ضرورت برای جامعه متمدن ومترقی وحتی در حال توسعه است و برای قشر تحصیل کرده و جویای علم و دانش ضرورتی اجتناب ناپذیر است و حتما و حقا براین حقیر در این رساله خرده نخواهند گرفت که از پرداختن به اطلاعات پایه مورد نیاز هر اهل علم در خصوص رایانه خودداری کنم و اصل را بر اطلاعات لازم

همگانی از اصول و مبانی کارکرد عالم صفر و یک بگذارم . هر چند سعی شده است به ضرورت در چگونگی شکل گیری جرائم رایانه ای به عنوان قسمتی ازجرائم فضای سایبر یا مجازی و چگونگی به وجود آمدن رایانه اطلاعاتی را در پیشینه تاریخی بیان نمائیم .

جرم انگاری در فضای مجازی

با این اوصاف خواهید پذیرفت که قلمرو این مساله بین رشته ایست و با تخصص های متفاوت از جمله اطلاعات و ارتباطات و حقوق و جرم شناسی سروکار دارد واین خود یکی از مشکلات این تحقیق به حساب آمده است چندان که حتی در تهیه و تدوین لایحه جرایم رایانه ای مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۴ هیئت وزیران تقدیمی به مجلس محترم شورای اسلامی در یک اقدام بدیع و کم نظیر وزارت خانه ای که در تاریخ ۲۱/۴/۸۴ اعلام وصول گردید. در یک اقدام

بدیع و کم نظیر وزارت خانه های دادگستری- کشور و ارتباطات و فناوری اطلاعات دخیل بوده اند و با نگاهی به متن لایحۀ تقدیمی و مفاد مواد آن و نحوه چگونگی اعمال آن در صورت تصویب، که متأسفانه پس از گذشت سه سال هنوز در کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی جا مانده است و مقدمات و چگونگی تشکیل کمیتۀ تهیه پیش نویس آن از سوی

جرم انگاری در فضای مجازی

قوۀ قضائیه و مبانی عملکرد و الگوی موردنظر در تهیه آن، (کنوانسیون جرایم محیط سایبر بوداپست ۲۰۰۱) نهادهای دیگری از جمله پلیس بین الملل و وزارت امور خارجه را نیز به همراهی می طلبد و حتی دولت را در الحاق و پیوستن به این کنوانسیون و پروتکل الحاقی آن به عنوان یک سند بین المللی پذیرفته شده ی اجماع جهانی، در یک امتحان و تصمیم

مهم قرار خواهد داد در این قسمت از مقدمه بد نیست بدانیم که در تدوین و پیش نویس لایحۀ مذکور همانطور که اشاره شد منابع محدود بوده و کمتر با کتب و نظرات متخصصین حقوق داخلی ارتباط برقرار کرده است و قریب به اتفاق آثار موجود در این رابطه ترجمه هائی بوده که از چند کتاب یا مقاله و یا پرسشنامه های تدوینی و ابرازی مجامع بین المللی یا

جرم انگاری در فضای مجازی

دانشگاهی همچون اقدام پروفسور اولریش زیبر۱ به عنوان طراح پلان مربوط به جرایم رایانه ای برای انجمن بین المللی حقوق کیفری و دانشگاه لندن می توان نام برد که بعدها اصول آن تحقیق و اقدامات، منشاء نظرات سازمانهای بین المللی کنوانسیون جرایم محیط سایبر قرار گرفت.

البته نبود منابع ومطبوعات مدون کاغذی و نوشتاری از جمله کتب دانشگاهی و علمی در خصوص جرایم رایانه ای به نحو کاربردی به علت عدم تصویب و به کارگیری قانون مربوطه است که به تبع نشر و اجرای قانون، ضرورت استخراج مبانی قانونی و اهداف قانون گذاری و تضارب افکار و عقاید و تفاسیر متعدد را به دنبال خواهد داشت هرچند این مهم مانع از آن

نبود که اساتیدی چون آقای دکتر حسین میرمحمدصادقی در مقام پاسخ به سوالات از زمان طرح پیش نویس لایحه جرایم رایانه ای و تقدیم آن به مجلس شورای اسلامی در مصاحبه های نشریات اعم از کاغذی و الکترونیکی در خصوص قسمتهائی از مباحث آن، نظرات خویش را در اختیار همگان قرار دهند که مورد اقبال واقع گردیده و در اکثر سایتهای حقوقی

جرم انگاری در فضای مجازی

در باب مجازات کلاهبرداری رایانه ای درج گردیده است با این توضیح باید پذیرفت که کمبود منابع دست اول مکتوب ماهیتی و غیرتکراری به عنوان یکی دیگر از مشکلات و موانع تحقیق، نگارنده را به سوی استفاده از ترجمه ها و جزوات و مقالات موجود و همچنین سایتها و مطالب مرتبط سوق داد تا روش تحقیق، تلفیقی از روش های میدانی و توصیفی باشد.

جرم انگاری در فضای مجازی

همانگونه که از عنوان این پایان نامه مشهود است سعی بر آن شده است که جرائم متصور در فضای مجازی اعم از شناسائی شده- ارتکاب یافته و یا قابل تصور در حد امکان تبیین گردد تا علاوه بر اطلاع رسانی و شناسائی جرائم مرتبط با رایانه، و قابل تصور و جرم اتکاری شده از طرف کشورها و یا سازمانهای بین المللی و وضعیت کشور ما در جرایم سایبری در تدوین و تهیه لوایح و آئین نامه های جرایم رایانه ای و مرتبط با فضای سایبر مورد لحاظ قرار گیرد.

جرم انگاری در فضای مجازی

اگرچه در بحث شناخت و معرفی و تعریف و پذیرش فضای مجازی در کشورها و دیدگاههای مختلفاتفاق نظر نه چندان جامعی حاصل است لیکن باید پذیرفت که شناساندن- تعریف کردن و قبولاندن جرایم مرتبط با فضای مجازی و یا حادث در فضای مذکور کار بسیار دشواری است.

جرم انگاری در فضای مجازی

البته هرچه در این مهم و تبیین موازین و اصول و تعاریف در جهت انطباق با واقعیات موجود و منطبق با اجماع بین المللی تلاش شود شاهد تنظیم و تدوین قوانین جامع ، جهان و کاملتر هستیم که از بعد بین المللی نیز این ضرورت احساس می شود در این پایان نامه سعی شده است که به عنوان هدف، ضمن بررسی تعاریف ابرازی در خصوص جرایم سایبر و

مصادیق آن از رویه جاری کشورها- نهادهای بین المللی در تبیین و تعیین مصداقها و قوانین موضوعه و نحوه رسیدگی و جرایم منظوره به عنوان الگوئی نه چندان تابع النعل بالنعل به عنوان شمایل و چراغ راه بهره گیریم چون بر این باور داریم که اولاً بزرگترین زیان خسارت؛ تجربه کردن تجربیات دیگران و تکرار آزمون و خطاست ثانیاً باور داریم که مجرمین یک گام

جرم انگاری در فضای مجازی

(حداقل) از قانون جلوتر هستند، مخصوصاً در این نوع جرایم که قدمهائی به طول جغرافیائی در کسری از ثانیه برداشته می شود و طبیعی است که جرایم اتفاقیه در سایر کشورها و نحوه برخورد و قانونگذاری سایرین می تواند تجربه ای باشد که گفته اند از علم برتر است .
هدف دیگر این پایان نامه اطلاع رسانی از بابت شناخت موقعیت و جایگاه قوانین ایران در

شناسائی جرایم مرتبط با محیط سایبر و لایحه پیشنهادی منطبق با اجماع بین المللی است .
انگیزه انتخاب این موضوع برای پایان نامه علاوه بر جذاب بودن و حیثیت کار بروی فراوان آن که امروزه حتی اعتیاد به رایانه و اینترنت در حوزه جرم شناسی و پیشگیری خود مقاله ای دیگر را می طلبد و نیاز روز است- پویائی و تنوع و غیرقابل پیش بینی آن است وقتی براساس

جرم انگاری در فضای مجازی

گزارشات موجود روزانه هفت میلیون صفحه به صفحات اینترنت افزوده می شود طبیعتاً در بطن خود مواردی را خواهد داشت که در بعضی موارد جرایم پیش بینی نشده است، محض نمونه برای نگارنده، تصور از کتاب عمل فیزیکی مجرمانه بوسیلۀ رایانه جالب بود که اگر دستکاری وتغییردوز مصرفی داروهای تجویزی بیماران بیمارستان از طریق نفوذ به سیستم

رایانه ای آن مرکز و نتیجتاً وقوع فعل مجرمانه از قبیل قتل یا تأخیر در بهبودی یا شدت بیماری به عنوان ارتباط غیرمستقیم فیزیکی است، میتوان تصور کرد که مثلاً رایانه ی یک مرکز حساس و سری یا حتی محرمانه ای با این برنامه تنظیم شده باشد که به محض احساس خطر، بمب منصوب معرفی شده در رایانه، فعال و دستگاه را منهدم نماید و این دستور از

طرف بیگانه ای به نحو نفوذ غیرقانونی در سیستم فعال شده و کاربر رایانه که خود محرم آن برنامه و رایانه بوده و برای حفظ خود آن برنامه را طراحی و نصب کرده باشد مورد هدف انفجار قرار گیرد و خود مجروح و مصدوم و یا حتی مقتول واقع گردد. پیچیدگی تفسیر و تفریق

جرم انگاری در فضای مجازی

اقدامات مجرمانه و افعال مادی و وسیلۀ ارتکابی و هدف به عنوان انگیزۀ انتخاب این موضوع، به دنبال خود سوالاتی را به ذهن متبادر کرد که جرایم متصور با قابلیت جرم انگاری در فضای سایبر کدامند؟ و برخورد کشورها و رویکرد قوانین داخلی و خارجی با این جرایم چگونه است ؟ که سعی شده است بدواً با ارائه تعاریف موجود از جرایم سایبر و سپس طبقه بندی و

تقسیم بندی آن و بیان رویکرد و تلاش کشورها و سازمانهای بین المللی در تدوین قانون و در پی آن قوانین سنتی و کلاسیک کشورها و کشورمان جرماتکاری جدید طی لایحۀ جرایم رایانه ای توفیق خویش را در دستیابی به یک قانون جامع و لازم محک بزنیم، هرچند سنگ

محک تجربه در موضوعی که هنوز قانون گذاری نگردیده و به منصۀ ظهور و اجرا درنیامده تا مشکلات و کاستی ها و نقاط ضعف و قوّت آن بررسی شود و فعلاً کاربردی ندارد.

جرم انگاری در فضای مجازی

تحقیق پیش رو شامل جمعاً سه بخش و ۸ فصل و ۲۲ مبحث ۶۲ گفتار است که در بخش تمهیداتی، مفاهیم و تعاریف و پیشینیه تاریخی و در بخش اول

جرم انگاری در فضای مجازی

منابع نظری جرم اتکاری حقوق اطلاعات در منابع داخلی بین المللی و در بخش دوم، انواع و مصادیقی از جرایم رایانه از دیدگاههای مختلف و از حیث موضوع و مطالعات تطبیقی در خصوص جرایم محیط سایبر

مورد توجه قرار گرفته است . و در ادامه نتیجه گیری و پیشنهادها و منابع و مأخذ آورده شده است یا در کنار هم گذاشتن لایحه جرایم رایانه ای تقدیمی به مجلس شورای اسلامی و ترجمۀ کنوانسیون معتبرترین سند بین المللی مورد اجماع و امضاء ۳۰ کشور از جمله ژاپن و

ایالات متحده آمریکا، کانادا، آفریقای جنوبی و ۲۶ کشور از اعضای شورای اروپا در قسمت ضمایر موقعیت مطالعه تطبیقی و اطلاع جامع از آن را برای مشتاقان فراهم آورده است . تا چه قبول افتد چه در نظر آید.

جرم انگاری در فضای مجازی

فصل اول : مفاهیم و تعاریف
ضرورت شناخت هر موضوع اطلاع ازمفاهیم وتعابیروتعاریف کلمات وا ژه واصطلاحات کاربردی واصلی راایجاب می نماید.به این جهت بخش تمهیداتی وکلیات شامل دوفصل گردید که

درفصل اول به مفاهیم وتعاریف وا ه سایبر وارتباط آن با محیط های الکترونیکی وتعریف جرم رایانه ای از منظرحقوق خارجی خواهیم پرداخت.

مبحث اول: مفاهیم
این مبحث شامل دوگفتاراست درگفتاراول محیط سایبرودرگفتاردوم چندوی گی محیط سایبرموردتوجه قرارخواهدگرفت.

جرم انگاری در فضای مجازی

گفتار اول: محیط سایبر
واژۀ سایبر را چند سالی بیشتر نیست که متخصصان فناوری اطلاعات مورد استفاده قرار می دهند و در همین چند سال، آنچنان مقبولیتی یافته که اغلب از محیط های الکترونیکی که با

داده کار می کنند، با عنوان سایبر یاد می شود. در واقع، واژۀ سایبر به همه ی محیط های اشاره دارد که اساس فعالیت آنها بر مبنای پردازش بوده و طبق سیستم صفر و یک کار می کنند.
واژۀ رایانه ای به گونه ای دقیق و جامع نمی تواند گستردگی این محیط را نشان دهد. زیرا، بسیاری ازابزار و وسایل امروزی با داده هایی کار می کنند که اساساً به آنها رایانه ای اطلاق نمی شود. از این رو، عبارت هایی مانند جرم های رایانه ای یا جرم های اینترنتی نیز نمی

جرم انگاری در فضای مجازی

توانند به گونه ای دقیق جرم های ارتکابی مربوط به این حوزه راپوشش دهند. برای نمونه، یک سیستم ضبط- و- پخش صوتی الکترونیکی رایانه نیست، ولی به طور کلی در زیر مجموعه ی جهان سایبر قرار می گیرد.

در فارسی، واژۀ سایبر را به مجاز و مجازی ترجمه کرده اند. این ترجمه گویای دقیقِ این واژه نیست. مجاز که در برابر حقیقت بکار می رود،در زبان انگلیسی معادل واژۀ virtual است. از سوی دیگر، محیط سایبر محیطی است حقیقی و واقعی و نه مجازی. در واقع، جهان سایبر هر چند به شکل مادی و ملموس احساس شدنی نیست، همان گونه که به اطلاعات ناشی

از امری نمی توان عنوانِ مجازی داد، به جهان سایبر نیز نمی توان مجاز و مجازی اطلاق کرد. با وجود این، چون در زبان فارسی واژه ای که مترادف با این عبارت باشد یافت نشده،

استفاده از عبارت فضای مجازی و جرم های جهان مجازی رو به گسترش است که رفته رفته جانشین عباراتی چون جرم های رایانه ای و جرم های اینترنتی می شود.

جرم انگاری در فضای مجازی

از محیط سایبر به محیط فناوری اطلاعات (IT) یا محیط اطلاعات و ارتباطات (ICT ) نیز یاد شده است. از این رو، مشاهده می شود که برای نمونه به جرم های محیط سایبرجرم های علیه فناوری اطلاعات نیز گفته می شود. این عبارت ها نیز می تواند به گونه ای جامع متضمن جرم های محیط سایبر باشند. زیرا، برای نمونه، بسیاری از جرم ها در محیط سایبر و

با استفاده از این محیط ارتکاب می یابند و نه لزوماً علیه محیط سایبر. بنابراین، عبارت جرم های علیه فناوری اطلاعات نیز عبارت درستی نیست. همچنین، باید توجه داشت که فناوری اطلاعات بر ابزار تأکید دارد، حال آنکه سایبر به محیطی اشاره دارد که جرم در آن محیط به وقوع می پیوندد.

جرم انگاری در فضای مجازی

الف:محیط مخفی
در رویارویی با این بحث فلسفی که سرشت انسان بر پلیدی است یا انسان بر فطرت پاک آفریده شده و راه به سوی نیکی و خیر دارد، موضع گیری فضای سایبر می تواند در این جهت باشد که انسان راه به سوی پلیدی دارد. فرد در فضای سایبر در عمل از روی کنجکاوی، غریزه شهوت طلبی یا حس زیاده خواهی و شرارت مرتکب اعمالی می شود که یا جرم بوده

یا خلاف اخلاق اند.مراجعه همگانی به سایت های غیر مجاز، تصویرهای هرزه و محتویات شهوت انگیز بیانگر آن است که غریزه انسان ها به طور طبیعی راه به سوی این محتویات یا سایت ها دارد و کنترل های قهرآمیز دولتی یا اجتماعی یا ترس از آبروریزی نزد افراد اجتماع عامل اصلی انحراف غریزه های انسانی از مسیر طبیعی خود در فضای واقعی است.

جرم انگاری در فضای مجازی

در کشوری چون امریکا که برقراری روابط جنسی به امری عادی در محیط واقعی تبدیل شده و از قید محدودیت ها رهایی یافته است، واژه سکس بیشترین واژه ای است که در اینترنت جست و جو می شود. ۲۵ میلیون امریکایی از مجموع افرادی که به اینترنت دسترسی دارند، درهر هفته میان یک تا ده ساعت برای مراجعه به سایت های غیر مجاز یا سایت های

جنسی صرف می کنند و ۶۰ درصد از صفحه های اینترنتی ای که مورد مراجعه قرار می گیرند سایت های جنسی است . این ارقام در جوامعی که نظارت و کنترل بر فعالیت های جنسی یا روابط میان زن و مرد شدید است، افزایش چشمگیری می یابند.

جرم انگاری در فضای مجازی

به هر حال، جهان مجازی اینترنت و رایانه یا فضای سایبر با موقعیت ها و شرایطی که دارد، باید درک شود تا در برخورد سرکوب گر و کیفری با جرم های ارتکابی دراین فضا، سیاست کیفری جداگانه ای اتخاذ شود. این سیاست کیفری در حقوق کیفری رایانه ای در مقایسه با مقررات کیفری دیگر از این جهت جداگانه خواهد بود که به آزادی ها و گرایش های انسان در خلوت آنان توجه دارد.

جرم انگاری در فضای مجازی

ب-محیط آزاد
جهان جدید موقعیتی را به وجود آورده است که افراد فارغ از هرگونه نظارت و کنترل در خلوت خود در برابر رایانه قرار بگیرند و به راحتی وارد فضای

افسارگسیخته ای شوند که نشانی از عوامل دولتی و جامعه ی محدودکننده آزادی در آنجا نیست. به همین منوال، افراد با آزادی کامل در جای جای فضای سایبر قدم گذاشته و چه بسا مرتکب اعمالی شوند که در جهان واقعی هرگز نتوانند یا نخواهند آنها را انجام دهند. اگر با رویکرد مقررات کیفری موجود در .

جهان واقعی به فضای رایانه و اینترنت بنگریم، به این نتیجه می رسیم که فضای سایبر تا چه اندازه مجرم پرور است. حال آنکه، مقایسه این دو جهان اساساً اشتباه است. فضای سایبر فضای ذهنهاست. به همان اندازه که افراد در ذهن خود می توانند مرتکب هر فعل یا ترک فعل مجرمانه ای بشوند، در محیط اینترنت و رایانه نیز تا هنگامی که به دیگری ضرری

وارد نسازند، می توانند آزاد باشند. پس، آزادی لازمه فضای سایبر است. ولی‌، این آزادی افسار گسیخته نیست. در فضای سایبر، این آزادی ها تا جایی پیش می رود که متضمن ورود ضرر به اشخاص یا جامعه نشود.در غیر اینصورت ، به منزله یک جرم با مرتکب آن برخورد خواهد شد.

جرم انگاری در فضای مجازی

ج-بدون محدودیت
فضای سایبر جهان ذهناست که از رهگذر سیستم رایانه ای و اینترنتی نمود می یابد . این جهان جدید از دام زمان و مکان رسته است: از دام زمان از این حیث که در کوتاه ترین زمان ممکن، اطلاعات مبادله شده و داده ها پردازش می شوند و به همین ترتیب جرم های رایانه ای در مدت بسیار کوتاهی در مکان های متفاوتی ارتکاب می یابند؛ از دام مکان نیز از این

جرم انگاری در فضای مجازی

جهت که استفاده از محیط رایانه و اینترنت امکان برقراری ارتباط با همهی مکان ها را فراهم می سازد و این سیرو ساحت از مکان های مجازی در مدت زمان بسیار اندکی امکان پذیر است. به همین دلیل، فضای رایانه و اینترنت زمان و مکان را به هم نزدیک کرده و به میزان

غیر واقعی کردن این ، جرم های ارتکابی در محیط سایبر نیز معادلات کیفری تابع زمان و مکان از قبیل صلاحیت کیفری، زمان ارتکاب جرم و… را بر هم زده است.
گفتار دوم: ویژگی¬ها

جرم انگاری در فضای مجازی

الف-ویژ گی محیط مخفی:
محیط سایبر محیطی مخفی است. امروزه، مجرمانِ حوزۀ سایبر از رایانه به منزله ی کانونی مخفی، امن و م%D

جرم انگاری در فضای مجازی