فروشگاه

توضیحات

مونوگرافی شهرستان بوکان با تکیه بر آداب و رسوم ازدواج

دانلود پایان نامه و پروژه پایانی با موضوع جدید مونوگرافی شهرستان بوکان با تکیه بر آداب و رسوم ازدواج پس از دیدن متن و فهرست پایان نامه مونوگرافی شهرستان بوکان با تکیه بر آداب و رسوم ازدواج میتوانید نسبت به خرید آنلاین و دانلود فایل مورد نظر اقدام فرمایید میتوانید تغییراتی در متن پایان نامه ایجاد نمایید و یا از بعضی از فصل های پایان نامه مثل روش تحقیق پیشینه تحقیق بیان مسئله و یا منابع پایان نامه علوم اجتماعی و جامعه شناسی استفاده فرمایید با آرزوی موفیقت برای دانشجویان عزیز

در واقع تک نگاری یک شیوه تحقیق مردم شناختی است و محقق با بکار بردن، این شیوه
پدیده های اجتماعی جامعه های کوچک را بطور ژرف و دقیق و همه جانبه مورد برررسی قرار می دهد.خوشبختانه محقق خود عضوی از جامعه مورد تحقیق است و از آنجا که آَشنایی کامل به روش های مطالعه در این رشته ، محقق در این رساله با استفاده از روشهای مردم نگاری و مردم شناسی به مطالعه همه جانبه شهرستان بوکان پرداخته است و اطلاعات

بسیار جامعی را از زمینه های فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی و ابعادی چون دین ، پوشاک ، خوراک و حتی آداب و رسوم مربوط به نوع ازدواج به صورت تک نگاری جمع آوری کرده و آنها را ثبت نموده است « مردم نگاری » و در مرحله ای بعدتر به تحلیل این اطلاعات پرداخته است
« مردم شناسی » . مردمان شهرستان بوکان کرد و وابسته به یک فرهنگ متمایز هستند و

مونوگرافی شهرستان بوکان با تکیه بر آداب و رسوم ازدواج

چون هر فرهنگی رفتارها ، ارزشها، هنجارها و به طور کلی خرده فرهنگها و عناصر فرهنگی مختص خود را دارد لذا مونو گرافی چنین شهری نه تنها کاری سهل نیست بلکه کاری سخت است نشان دادن آداب و رسوم و رفتارهای ازدواج در بین کردان و همچنین مشخص نمودن

دایره همسر گزینی و ممنوعیت ها نیز، افزون بر آن می باشد که خود بصورتی مفصل در این رساله بیان می شود با این حال در این پژوهش سعی می شود مطلب را از خود شهرستان

بوکان با توجه به موقعیت جغرافیایی، محیط طبیعی، آب و هوا و همه موارد دیگر بصورت تک نگاری کامل شروع کرد و در خاتمه به شیوه ها و سنت ها و آداب و رسوم مربوط به ازدواج بپردازیم.
کشاورزی در شهرستان بوکان در درجه اول اهمیت قرار دارد و صنعت در مرحله بعد از ان می باشد. علاوه بر این در شهرستان بوکان عده زیادی از افراد به قاچاق سوخت مشغولند که از این راه درآمد بسیار زیادی نیز کسب نموده اند.

مونوگرافی شهرستان بوکان با تکیه بر آداب و رسوم ازدواج

نزدیکی به مرز از طرفی و سود فراوان از طرف دیگر عامل اصلی این نوع، معیشت است هر چند نباید خطرات احتمالی ناشی از این شغل را نایدده گرفت که جان بسیاری از افراد را گرفته است اما درآمدزا بودن آن وجود بیکاری شدید در شهرستان عامل اصلی رو آوری به این شغل است .

اداب و رسوم ازدواج در شهرستان بوکان را با روش تک نگاری مورد بررسی قرار داده ایم و رابطه ای منطقی بین بسیاری از رسوم بر قرار نموده ایم.

۱۳۵صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع  دارد 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل مونوگرافی شهرستان بوکان با تکیه بر آداب و رسوم ازدواج را دانلود کنید

مونوگرافی شهرستان بوکان با تکیه بر آداب و رسوم ازدواج
مونوگرافی شهرستان بوکان با تکیه بر آداب و رسوم ازدواج

 

 

فهرست مطالب مونوگرافی شهرستان بوکان با تکیه بر آداب و رسوم ازدواج
عنوان صفحه
چکیده
مقدمه

فصل اول: کلیات
۱-۱ بیان مسئله ۲
۱-۲ سوالات تحقیق ۳
۱-۳ اهداف تحقیق ۵
۱-۴ روش تحقیق و جمع آوری اطلاعات ۵
۱-۴-۱ مردمنگاری ۵
۱-۴-۲ انتخاب میدان تحقیق ۶
۱-۴-۳ فنون گردآوری اطلاعات ۶

۱-۴-۴ مشاهده ۷
۱-۴-۵ مشاهده مشارکتی ۷
۱-۴-۶ مصاحبه ۷
۱-۴-۷ عکسبرداری و فیلمبرداری ۸
۱-۴-۸ صدا برداری ۸
۱-۵ پیشینه تحقیق ۹

فصل دوم:شناسایی کلی و محیط

بخش اول: شناسایی کلی ۱۱
۲-۱ تاریخچه ۱۱
۲-۲ موقعیت تحقیق ۱۳
۲-۳ مهمترین کوهها ۱۴
۲-۴ وجه تسمیه بوکان ۱۸
۲-۵ جمعیت ۱۹
۲-۵ وضع فعالیت و اشتغال ۲۰

۲-۷ کاربردهای تحقیق ۲۲
بخش دوم: شناسایی محیط ۲۳
۲-۸محیط طبیعی ۲۳
۲-۸-۱ موقعیت طبیعی ۲۳
۲-۸-۲ عوارض طبیعی مهم ۲۳
۲-۸-۳ آب و هوا ۲۵

۲-۸-۴پوشش گیاهی ۲۷
۲-۸-۵ پوشش جانوری ۲۹
۲-۸-۶ منابع آب ۳۰
۲-۸-۷ معادن ۳۳
۲-۸-۸ وضعیت اجتماعی و گروه های انسانی ۳۳
۲-۹ پیشینه تاریخی ۳۶

مونوگرافی شهرستان بوکان با تکیه بر آداب و رسوم ازدواج

۲-۹-۱ حوادث و وقایع مهم تاریخی ۳۶
۲-۹-۲ گروه های مذهبی ۳۷
۲-۹-۳ راه ها و ارتباطات ۳۸
۲-۹-۴ زبان کردی ۴۱
۲-۹-۵ شیوه های معیشت ۴۲
۲-۱۰ نام بیماری ها، آفات و علف های هرز ۴۸
۲-۱۱ شیوه های حفاظت از کشتزارها ۴۹

۲-۱۱-۱ همیاری ۵۱
۲-۱۲ دامداری ۵۲
۲-۱۲-۱مراحل مختلف شیردوشی ۵۴
۲-۱۲-۲ نام های محلی دام ها بر حسب سن و جنس ۵۵
۲-۱۲-۳ شکار و ماهیگیری ۵۹
۲-۱۳ گاهشماری ۶۳
۲-۱۳-۱ گاهشماری و نام روزها ۶۳
۲-۱۳-۲ فصل ها و ماهها ۶۴

مونوگرافی شهرستان بوکان با تکیه بر آداب و رسوم ازدواج

۲-۱۴ پزشکی ۶۹
۲-۱۴-۱ گیاهان دارویی ۶۹
۲-۱۴-۲ باروری و فرزند آوری ۷۰
۲-۱۴-۳ ختنه ۷۱
۲-۱۴-۴ رگ زنی ۷۱
۲-۱۴-۵ خال کوبی ۷۱
۲-۱۵ واحدهای اندازه گیری ۷۲
۲-۱۵-۱ واحدهای زمانی ۷۲
۲-۱۵-۲ گونه های دیگر واحد سنجش ۷۲

۲-۱۶ شیوه های عرضه و توزیع تولیدات ۷۳
۲-۱۷ حمل و نقل سنتی و امروزی ۷۵
۲-۱۷-۱ وسایط حمل و نقل ۷۵
۲-۱۷-۲ فنون باربندی ۷۶
فصل سوم: ازدواج
۳-۱ ازدواج ۷۹
۳-۲ تعریف ازدواج ۸۰
۳-۳ انواع ازدواج ۸۱
۳-۴ علل و انگیزه ازدواج ۸۲
۳-۴-۱ اولاد ۸۳
۳-۴-۲ تشکیل خانواده و کسب استقلال ۸۴
۳-۴-۳ ارضاء غرایز جنسی ۸۴
۳-۴-۴ وظیفه شرعی ۸۴
۳-۵- همسر گزینی ۸۵
۳-۵-۱ همسر گزینی در بین کردها ۸۵

مونوگرافی شهرستان بوکان با تکیه بر آداب و رسوم ازدواج

۳-۶ نحوه انتخاب همسر ۸۶
۳-۶-۱ مراحل ازدوداج ۸۷
۳-۶-۲ (دیت نه وه) پیدا کردن دختر) ۸۸
۳-۶-۳ خوازبنی( خواستگاری) ۸۹
۳-۶-۴ تعیین شیربها ۸۹
۳-۶-۵ «ماره کردن » عقد کنان ۹۰
۳-۶-۶ نشانه کردن«نامزدی» ۹۱
۳-۶-۷ خرید لباس و لوازم ۹۱

۳-۶-۸ خنه بندان«حنابندان» ۹۲
۳-۶-۹ «جوزت نه وه» یا مراسم عروسی ۹۳
۳-۶-۱۰ سه روژانه یا پاگشا ۹۵
۳-۷ پوشاک ۹۷
۳-۷-۱ زیورها ۹۸
۳-۷-۲ دوزندگان و سازندگان پوشاک ۹۸
۳-۷-۳ فنون نگهداری پوشاک ۹۹
۳-۷-۴ فضاهای نگهداری پوشاک ۹۹
۳-۷-۵ نمادها و نشانه های فرهنگی پوشاک ۱۰۰
۳-۸ مسکن ۱۰۰
۳-۸-۱ فنون ساخت مسکن ۱۰۰

۳-۸-۲ مالکیت زمین و بنا ۱۰۱
۳-۹ خوراک ۱۰۲
۳-۹-۱ انواع خوراک با منشأ گیاهی ۱۰۲
۳-۹-۲ خوراک اسفناج ۱۰۲
۳-۹-۳ گیلاخه ۱۰۳
۳-۹-۴ کنگر ۱۰۳
۳-۹-۵ قارچ یا کارگ ۱۰۳
۳-۹-۶ انواع غذاهای لبنیاتی و شیوه تهیه آنها ۱۰۸

مونوگرافی شهرستان بوکان با تکیه بر آداب و رسوم ازدواج

۳-۹-۷ غذاهای گوشتی ۱۱۰
۳-۹-۸ انواع غذاهای گوشتی ۱۱۱
۳-۹-۹ ابزارها و تکنیک های پخت نان ۱۱۳
۳-۹-۱۰ ابزارها و وسایل آشپزی ۱۱۶
۳-۹-۱۱ انواع شیرینی ۱۱۸
۳-۹-۱۲ انواع مربا ۱۱۹
۳-۹-۱۳ انواع ترشی ۱۱۹
۳-۹-۱۴ انواع چاشنی ها ۱۲۰
۳-۹-۱۵ فنون و شیوه های نگهداری مواد غذایی ۱۲۱
۳-۹-۱۶ خوراک نوزاد و کودک ۱۲۳

۳-۹-۱۷ غذاهای ضدهم ۱۲۴
۳-۹-۱۸ وعده های غذایی ۱۲۴
۳-۹-۱۹ خوراکی ها و نوشیدنی های مربوط به مراسم و میهمانی ها ۱۲۶
۳-۹-۲۰ چگونگی آرد کردن گندم، برنج، ذرت ۱۲۹
۳-۹-۲۱ فضاهای نگهداری مواد غذایی ۱۳۰
۳-۹-۲۲ تقسیم کار در مورد تهیه غذا ۱۳۰
۳-۹-۲۳ ابزارها و تکنیک های پخت نان ۱۳۱
۳-۹-۲۴ انواع نان ۱۳۲
۳-۹-۲۵ فنون، شیوه ، وسایل و محل پخت غذا ۱۳۳

مونوگرافی شهرستان بوکان با تکیه بر آداب و رسوم ازدواج

۳-۹-۲۶ ابزارها و وسایل آشپزی ۱۳۴
۳-۹-۲۷ جایگاه درمانی خوراک ۱۳۵

فصل چهارم: بازی ها
۴-۱ بازی های مسابقه ای ۱۳۹
۴-۲ بازی دامه ۱۴۰
۴-۳ موسیقی ۱۴۱
۴-۴ آیین ها، مراسم و رسم های سنتی ۱۴۲
۴-۴-۱ تولد یا بلوغ ۱۴۲
۴-۴-۲ نامگذاری ۱۴۲
۴-۴-۳ مراسم سپردن به گهواره ۱۴۳

مونوگرافی شهرستان بوکان با تکیه بر آداب و رسوم ازدواج

۴-۴-۴ ختنه ۱۴۳
۴-۴-۵ مرگ ۱۴۳
۴-۴-۶ نوروز ۱۴۴
۴-۴-۷ آداب و رسوم ماه رمضان ۱۴۴
۴-۴-۸ مولودی خوانی ۱۴۵
۴-۴-۹ عید فطر ۱۴۵
۴-۴-۱۰ عید قربان ۱۴۵
۴-۴-۱۱باورها و خرافات ۱۴۶
۴-۵ ادبیات شفاهی ۱۴۸
۴-۵-۱ نمونه ای از داستان ۱۴۸
۴-۵-۲ آوانگاری داستان ۱۵۰
۴-۵-۳ ترجمه ۱۵۰
۴-۵-۴ ضرب المثل ۱۵۲
۴-۵-۵ چیستان ۱۵۲

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
۵-۱ بحث ۱۵۴
۵-۲ نتیجه گیری ۱۵۷
۵-۳ توصیه و پیشنهادها ۱۶۳
فهرست منابع ۱۶۴

فهرست جداول

عنوان صفحه
جدول ۲-۱ موقعیت طبیعی در نقاط بررسی شده ۲۳
جدول ۲-۲ جریان های عمده باد در نقط بررسی شده ۲۶
جدول ۲-۳ پوشش گیاهی در روستای یکشوه عبارتند از ۲۷
جدول ۲-۴ پوشش گیاهی در روستای درویشان عبارتند از ۲۸

مونوگرافی شهرستان بوکان با تکیه بر آداب و رسوم ازدواج

جدول ۲-۵ پوشش گیاهی در روستای قارنجه عبارتند از ۲۸

جدول ۲-۶ پوشش جانوری در نقاط بررسی شده ۲۹
جدول ۲-۷ روند افزایش جمعیت در شهر بوکان، در طی سالهای ۱۳۸۵-۱۳۴۵ ۳۴
جدول ۲-۸ جمعیت سه ساله شهرستان بوکان طبق سرشماری مرکز بهداشت بوکان ۳۴
جدول ۲-۹ جمعیت و خانوار در نقاط بررسی شده ۳۵
جدول ۲-۱۰ جمعیت شهرستان بوکان به تفکیک دین ۳۷
جدول ۲-۱۱ مراکز زیارتی در نقاط بررسی شده ۴۰

مونوگرافی شهرستان بوکان با تکیه بر آداب و رسوم ازدواج

جدول ۲-۱۲ میزان تولید سالیانه گندم ۴۴
جدول ۲-۱۳ مقایسه نخود و چغندر قند در سال ۱۳۸۴ ۴۶
جدول ۲-۱۴ محصول سیب در شهرستان بوکان ۴۷
جدول ۲-۱۵ تقویم فعالیت های تولیدی(انگور) ۴۸
جدول ۲-۱۶ نام محلی دامها ۵۵

جدول ۲-۱۷ انواع ماهی ها در شهرستان بوکان ۶۲
جدول ۲-۱۸ روزهای هفته شهرستان بوکان ۶۳
جدول ۲-۱۹ ماههای کردی به همراه معادل آنها در فارسی ۶۴
جدول ۲-۲۰ ستارگان شهرستان بوکان ۶۸
جدول ۲-۲۱ گیاهان دارویی شهرستان بوکان ۶۹
جدول ۲-۲۲ واحدهای سنجش شهرستان بوکان ۷۳
جدول ۲-۲۳ بازارهای هفتگی شهرستان بوکان ۷۴

جدول ۲-۲۴ وسایل حمل و نقل شهرستان بوکان ۷۵
جدول ۲-۲۵ پراکندگی و نام گره ها در مناطق بررسی شده ۷۷
جدول ۳-۱ انواع چاشنی های شهرستان بوکان ۱۲۰
جدول ۳-۲ ترکیب کالری روزانه هر یک از مواد خوراکی اساسی در سالهای مختلف(عسکری خانقاه، ۱۳۸۰، ۲۰۸) ۱۲۴
جدول۴-۱ بازی های محلی شهرستان بوکان ۱۳۹

فهرست نمودارها
مونوگرافی شهرستان بوکان با تکیه بر آداب و رسوم ازدواج

عنوان صفحه
نمودار ۲-۱ هرم سنی جمعیت شهرستان بوکان ۱۹
نمودار ۲-۲ درصد باسوادان در جمعیت ۶ ساله و بیشتر شهرستان بوکان بر حسب سن به تفکیک نقاط شهری و روستایی ۲۰
نمودار ۲-۳ توزیع نسبی جمعیت شاغل ۱۰ ساله و بیشتر شهرستان بوکان در بخشهای کشاورزی، صنعت و خدمات ۲۱

مونوگرافی شهرستان بوکان با تکیه بر آداب و رسوم ازدواج

 

مقدمه
رساله حاضر، با موضوع مونوگرافی شهرستان بوکان، حاصل تحقیقی است که نگارنده در سال ۱۳۸۷ به انجام رسانیده است. واژه مونو گرافی از دو جزء ( monos ) یعنی واحد ، یکتا و تک (Graphos) یعنی تصویر، توصیف و نگارش ترکیب می شود و در مجموع به معنی توصیف ، تصویر، یا نگارش یک واحد است.

در ترجمه فارسی معادل این واژه تک نگاری انتخاب شده است در واقع تک نگاری یک شیوه تحقیق مردم شناختی است و محقق با بکار بردن ، این شیوه پدیده های اجتماعی جامعه های کوچک را بطور ژرف و دقیق و همه جانبه مورد برررسی قرار می دهد.

مونوگرافی شهرستان بوکان با تکیه بر آداب و رسوم ازدواج

مردم نگاری یک مطالعه توصیفی و بررسی دقیق گروههای اجتماعی است یا به عبارتی مطالعه کلی و همه جانبه یک فرهنگ است ، در این میان گاه به صورت تک نگاری عمل می کند. و مجموعه ای از توصیفات یک پدیده ( مونو گرافی ) جمع اوری می شود.

خوشبختانه محقق خود عضوی از جامعه مورد تحقیق است و از آنجا که آَشنایی کامل به روش های مطالعه در این رشته ، محقق در این رساله با استفاده از روشهای مردم نگاری و مردم شناسی به مطالعه همه جانبه شهرستان بوکان پرداخته است و اطلاعات بسیار جامعی را از زمینه های فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی و ابعادی چون دین ، پوشاک ، خوراک و حتی آداب و رسوم مربوط به نوع ازدواج به صورت تک نگاری جمع آوری کرده و آنها را ثبت نموده است «

مردم نگاری » و در مرحله ای بعدتر به تحلیل این اطلاعات پرداخته است « مردم شناسی » . برای شناخت هر فرهنگی ، پژوهشگر مردم شناس باید بصورت موشکافانه و از نقطه نظری آغاز کند در این رساله با روش مونوگرافی ( تک نگاری )شهرستان بوکان با تکیه بر آداب و رسوم ازدواج پژوهش می شود، خود پژوهشگر خوشبختانه بومی آن جامعه است و تا حد

توان تلاش نموده است که درگیر ذهنیت ها و قوم مداری نشود و با توجه به آشنایی کامل بدان فرهنگ ، به اصل واقعیت بپردازد.

مونوگرافی شهرستان بوکان با تکیه بر آداب و رسوم ازدواج

هر چند ارائه و پرداختن به همه تغیرات در نظامهای اجتماعی و فرهنگی از جمله اقتصاد، مذهب، پوشاک، خوراک، مهاجرت، مرگ و میر، بیماری ها و آداب و رسوم مربوط به ازدواج سخت و طاقت فرسا است با این وجود سعی می شود تا حد توان به تشریح و تحلیل این مسائل با دید مردم شناسی پرداخته شود و واقعیت های ان جامعه را آنطوری که هستند بیان داریم.

مردمان شهرستان بوکان کرد و وابسته به یک فرهنگ متمایز هستند و چون هر فرهنگی رفتارها ، ارزشها، هنجارها و به طور کلی خرده فرهنگها و عناصر فرهنگی مختص خود را دارد لذا مونو گرافی چنین شهری نه تنها کاری سهل نیست بلکه کاری سخت است نشان دادن آداب و رسوم و رفتارهای ازدواج در بین کردان و همچنین مشخص نمودن دایره همسر گزینی و

ممنوعیت ها نیز، افزون بر آن می باشد که خود بصورتی مفصل در این رساله بیان می شود با این حال در این پژوهش سعی می شود مطلب را از خود شهرستان بوکان با توجه به موقعیت جغرافیایی، محیط طبیعی، آب و هوا و همه موارد دیگر بصورت تک نگاری کامل شروع کرد و در

خاتمه به شیوه ها و سنت ها و آداب و رسوم مربوط به ازدواج بپردازیم. هر چند مردم نگاری با توجه به تعریف ان به « ثبت و ضبط همه جنبه های یک پدیده یک جامعه انطور که هست » می پردازد علاوه بر آن و در نهایت به یک جمع بندی خواهیم رسید( مردم نگاری ) در این میان گاه به مطالعات کسان دیگری که در گذشته یا حال در این جامعه مطالعاتی انجام داده اند گریزی زده ایم.

مونوگرافی شهرستان بوکان با تکیه بر آداب و رسوم ازدواج

شهرستان بوکان یکی از شهرستان های آذربایجان غربی می باشد که در ۳۰ کیلومتری شهرستان سقز از توابع استان کردستان قرار دارد و ساکنان آن کرد و سنی مذهب می باشند .
کشاورزی در شهرستان بوکان در درجه اول اهمیت قرار دارد و صنعت در مرحله بعد از ان می باشد. علاوه بر این در شهرستان بوکان عده زیادی از افراد به قاچاق سوخت مشغولند که از این راه درآمد بسیار زیادی نیز کسب نموده اند.

مونوگرافی شهرستان بوکان با تکیه بر آداب و رسوم ازدواج

نزدیکی به مرز از طرفی و سود فراوان از طرف دیگر عامل اصلی این نوع، معیشت است هر چند نباید خطرات احتمالی ناشی از این شغل را نادیده گرفت که جان بسیاری از افراد را گرفته است اما درآمدزا بودن آن وجود بیکاری شدید در شهرستان عامل اصلی رو آوری به این شغل است .

استفاده از خودروهای تویوتا در تیپ های ۴٫۵ , ۳F , 2F از ویژگیهای بارز این قاچاقچیان است هر چند بارها با نیروهای پلیس در گیر می شوند و از لحاظ قانونی تحت تعقیب هستند با این وجود واژه قاچاقچی در شهرستان بوکان دارای نوعی احترام است و همیشه با افتخار از آنها

صحبت می شود. اداب و رسوم ازدواج در شهرستان بوکان را با روش تک نگاری مورد بررسی قرار داده ایم و رابطه ای منطقی بین بسیاری از رسوم بر قرار نموده‌ایم. ( تحلیل ) و در خاتمه لازم می‌دانم از زحمات و راهنمایی¬های دکتر مجید ارائی نژاد، دکتر عسکری نوری که به

حق از هیچگونه کوششی در راهنمایی و مشاوره اینجانب فروگذاری نکرده¬اند، سپاسگزاری نمایم و همچنین از آقای دکتر سعید آقایی که داوری این رساله را برعهده داشتند متشکرم.

مونوگرافی شهرستان بوکان با تکیه بر آداب و رسوم ازدواج

 

 

۱-۱ بیان مسئله
امروزه با توجه به فزونی گرفتن پژوهش ها و تحقیقات از طرفی و بها دادن به مطالعاتی که صورتی ژرفانگر و مدون دارند از طرف دیگر عاملی است که سیر مطالعات مردم شناسی را تسریع بخشیده است.

از آنجا که پژوهش حاضر در مورد فرهنگ و آداب و رسوم کردها ست لازم است چند سطری را به انها بپردازیم. کردها بطور کلی در چهار کشور ایران، ترکیه، عراق ، سو ریه، ساکن‌اند و آمار مشخصی از جمعیت کردها داده نشده است و به تبع آن اطلاعات آنچنان نیز در موردشان در دست نیست. شاید مطالب مکتوبی که در مورد کویت کشوری نیم میلیونی است بسی بیشتر از مطالبی باشد که درباره کردستان در دسترس است!

علتش معلوم است، کردها در منطقه ای حاشیه ای، بین مراکز قدرت دشت بین النهرین و فلاتهای ایران و اناتولی ساکن اند، از لحاظ جغرافیایی و سیاسی و اقتصادی همچنان در حاشیه
مانده اند.

اما در طی دهه گذشته اهمیت شان روز به روز بیشتر شده است. هنوز در مقام یک ملت بهم پیوسته ظاهر نشده اند، اما با این همه در مقام جامعه ای قومی دیگر نمی توان نادیده اشان انگاشت به همین علت جا دارد که آنها را بهتر فهمید و درک کرد ( مک دوال ، دیوید، ۱۳۸۳: ۱۲)

 

مونوگرافی شهرستان بوکان با تکیه بر آداب و رسوم ازدواج

شهرستان بوکان کرد نشین و از توابع استان آذربایجان غربی می باشد و از جهت اینکه دارای چنان شناسنامه مدون و جامعی نیست و با تغیرات اساسی و فرا رسیدن عصر تکنولوژی و اطلاعات و جهانی شدن، که فرهنگها و خرده فرهنگها را تهدید می کند واین تهدیدی اساسی است که عناصر فرهنگی و الگوها وحتی فرهنگها را به صورت تدریجی به وادی نابودی می

کشاند ،اری انجا که یک شیوه رفتار یا حتی لهجه ای ساده از بین میرود نابودی یک فرهنگ را به ارمغان می آورد! و از بین رفتن یک فرهنگ اگر چه غیر ممکن است ،نه تنها به سود کشور میزبان نیست بلکه خطری جدی نیز محسوب میشود؛ چرا چیزی جز ازدیاد تنشها در ان بسته نیست ، اتفاقاً باید به خرده فرهنگها و مجموعه های فرهنگی در داخل کشورها بها داده

شود، چرا چون اغلب ، رشد فرهنگی در گرو برخورد فرهنگهاست روشن است که نبودن پژوهش در این راستا از یک طرف و مسح شدن بسیاری از الگوهای فرهنگی در بین کردان در شهرستان بوکان از طرف دیگر مسئله¬ای حاد و قابل کنکاش است و امید داریم که با تحریر این رساله بتوانیم حداقل دین خود را به این فرهنگ که خود عضوی از آنیم ادا کنیم دقیقاً

اینجاست که دل مردم شناس به لرزه در می‌آید و با ثبت و ضبط واقعیت‌های فرهنگی ،نقشش نمایان میشود و این امر به سادگی ضرورت کارما را نیز نشان می دهد.

 

۱-۲ سوالات تحقیق :

هر پژوهشی درصدد پاسخگویی به یکسری سوالات است که مطرح میشود، به بیان دیگررسیدن به پاسخ سوالات ، هدف نهایی هر پژوهش است ، و این سوالات با توجه به مسئله مورد پژوهش مطرح می شوند محقق در مراحل تحقیق به دنبال پاسخگویی به سوالاتی بوده است، سوالات اساسی این تحقیق عبارتنداز:

۱- آیا شهرستان بوکان با توجه به کرد بودن ان وقرار داشتن در استان آذربایجان غربی با مرکزیت ارومیه دارای یک انسجام فرهنگی است؟

۲- با توجه به مهاجرپذیر بودن شهر بوکان، آیا ازدیاد جمعیت عاملی در تحول رسوم در بوکان شده است و یا اینکه آیا این تحول ناشی از فرایند جهانی شدن می‌باشد که به ذوب نمودن این رسوم انجامیده است؟

۳- آیا آداب و رسوم ازدواج در بین کردهای شهرستان بوکان با رسوم کردهای دیگر در سراسر ایران متفاوت است؟

۴- آیا می‌توان تفاوت میان آداب و رسوم ازدواج امروزی با گذشته در شهرستان بوکان احساس کرد در مورد پرسش اول می توان هم از بعد تاریخی و هم از بعد دینی به شهرستان بوکان نگاه کرد و آن را منسجم انگاشت. چرا که تاریخ و گذشته بوکان جز روستای کوچک چیزی

مونوگرافی شهرستان بوکان با تکیه بر آداب و رسوم ازدواج

نبوده است و مهاجرت از روستاهای اطراف، این شهر را به وجود آورده است و مشخص است که نوعی کشش و هم سنخی فرهنگی عاملی در امر مهاجرت است.
از بعد دینی نیز ساکنان شهرستان بوکان سنی و شافعی مذهب هستند که عاملی موثر در این انسجام میان کردها می‌باشد.

در مورد پرسش دوم بیشتر از اینکه بتوان از مهاجرت و دگرگونی رسوم ناشی از آن صحبت کرد باید به جهانی شدن و رشد تکنولوژی که عاملی اصلی بر کمرنگ کردن آداب و رسوم در بین فرهنگها و خرده فرهنگها است اشاره کرد.

مونوگرافی شهرستان بوکان با تکیه بر آداب و رسوم ازدواج

در مورد پرسش سوم باید اشاره به گذشته کردستان نمود، گرچه امروزه اداب و رسوم کردها در جای جای کردستان از هم متفاوت است اما بسیاری از تفاوتها را می توان ناشی از «اشاعه» آن از همجوار و سیاست حکومتهای مرکزی در آن کشورها دانست « قوم کشی » در ترکیه نمونه محرز آن است.

با وجود اینکه شهرستان بوکان از توابع استان آذربایجان غربی است و امروزه عده ای از ترکهای مهاجر در شهرستان بوکان زندگی می کنند اما به نظر می رسد تا حد زیادی کردها مایل اند در مقابل آداب و رسوم غیر خودی مقاومت کنند واداب و رسوم کردهای شهرستان بوکان خصوصاً در امر ازدواج با شهرستان سقز وسنندج که مرکز استان کردستان است چندان

متفاوت نیست. در مورد سوال چهارم باید کاملاً قبول داشت که سن ازدواج در گذشته میان کردها بسیار پایین‌تر از سن ازدواج امروزی بوده است و این پدیده را می توان با فاکتورهای چون تحصیلات ، افزایش جمعیت، که به طور کلی باعث کمبود امکانات شده است و حتی عدم آگاهی ، نداشتن دیدی بلند مدت برای آینده تحلیل کرد.

مونوگرافی شهرستان بوکان با تکیه بر آداب و رسوم ازدواج

۱-۳ اهداف تحقیق
انگیزه پژوهشگر از انتخاب این موضوع از آن جهت بود که چون خود نگارنده عضوی از جامعه مورد تحقیق می باشد بر آن شد تا ضمن انتخاب موضوع گامی در جهت شناسایی این مردم بر دارد و خلاء های که از ایام کودکی در ذهن خود داشت و ریشه تاریخ و فرهنگ این مردم را جستجو می کرد، از این طریق شاید بتواند گوشه های از آنرا پر نموده و راهی برای مطالعات آینده فراهم گردد؛ علاقه وافر محقق به فرهنگ و آداب و رسوم، اعتقادات و شیوه¬های

زندگی مردم افزون بدان است و از انجائیکه هدف مردم شناسی مطالعه جامعه ای خاص است که محقق بتواند با توجه به نوع روش تحقیق در این رشته که مبتنی بر مطالعات ژرفانگرانه است به شناسایی کلیه جوانب این جامعه دست یاید و لذا با انتخاب این موضوع ( مونو گرافی شهرستان بوکان با تکیه بر اداب و رسوم ازدواج)، بررسی های اجتماعی و

فرهنگی از جمله، اقتصاد، معیشت اعتقادات، پوشاک، خوراک و باورها و آیین ها و حتی بازیها و بیان آداب و رسوم مربوط به ازدواج بر روی انها صورت گیرد و سعی نگارنده بر آن بوده است تا علاوه بر نشان دادن وضع حاضر، آنچه را که در حال از بین رفتن است نیز جمع¬آوری کند،

مونوگرافی شهرستان بوکان با تکیه بر آداب و رسوم ازدواج

زیرا مطالب بسیاری هستند که به مرور به دست فراموشی سپرده می‌شوند و حتی اثری از خود، برجای نمی¬گذارند، لذا ثبت به عنوان هدف می¬تواند چاره کار باشد، در نهایت رشد ناگهانی بالای جمعیت در دو دهه قبل در شهرستان بوکان و تغییرات و دگرگونی¬های ناشی از آن، ضرورت چنین مطالعه را نمایان می¬سازد و لذ بدین پژوهش همت گماشتیم.

۱-۴ روش تحقیق و جمع آوری اطلاعات

۱-۴-۱ مردم¬نگاری
مهمترین روش جمع¬آوری اطلاعات در علم انسان¬شناسی مردم¬نگاری است. در سال ۱۸۰۰ میلادی ژوزف ماری ژراندو اولین راهنمای کار میدانی را برای مردم¬نگاران تهیه کرد. مردم¬نگاری مطالعه مردم به طور طبیعی است که در آن مردم نگار همراه با مشارکت مستقیم آن را انجام می‌دهد.

بریور (۲۰۰۰) می‌گوید که مردم نگاری تنها یک روش خاص جمع آوری داده‌ها نیست، بلکه شیوه‌ای از تحقیق است که به وسیله تشخیص عینیتها، معانی اجتماعی و فعالیتهای مردم را در یک حوزه معین ادراک می‌کند. جمع¬آوری اطلاعات در این پژوهش با طرح تک نگاری آغاز شده است.

۱-۴-۲ انتخاب میدان تحقیق

جان بیتی در مورد چگونگی انتخاب اجتماع مورد تحقیق خود چهار عامل را بر می‌شمارد:
۱- بازنما و نمونه بودن اجتماع
۲- دوری از مراکز شهر
۳- دسترسی آسان
۴- داشتن روحیه همکاری.
با توجه به نوع سوالات تحقیق انتخاب محل با توجه به وضعیت اکولوژیکی و همچنین میزان تغییرات آن در چند سال گذشته و همچنین دسترسی آسان به محل و بومی بودن محقق، که روایی بودن پژوهش را بالا برده، انتخاب شده است.

۱-۴-۳ فنون گرداوری اطلاعات
صورت اصلی در هر طرح تحقیقی تدوین موضوع و انتخاب روشهای مناسب آن موضوع می‌باشد. تحقیق انسان¬شناختی بیشتر یک تحقیق چند ابزاری می‌باشد، در تحقیق انسان¬شناسی مردم‌نگار به عنوان اصلی ترین ابزار مطرح است، موضوع و مردم مورد مطالعه تعیین می‌شود.

اساس فنون تحقیق در انسان¬شناسی بر استفاده گسترده از مشاهده مشارکتی، مصاحبه عمقی با تعداد اندکی اطلاع دهنده، استفاده از زبان بومی، سرشماری، تهیه نقشه، شجره نامه، به کارگیری دوربین عکاسی و فیلم برداری و ضبط صوت می‌باشد (فرخ نیا: ۱۳۸۴).مهمترین فنونی که در این تحقیق از آنها استفاده شده است،عبارتند از:مشاهده، مشاهده مشارکتی، مصاحبه، عکس برداری و فیلم برداری و صدا برداری می‌باشد.

۱-۴-۴ مشاهده
مشاهده یکی از از اساسی ترین فنون تحقیق در مطالعات انسان¬شناسی می‌باشد. مشاهده مستلزم توجه سیستماتیک، ثبت رویدادها، رفتارها و موضوعاتی است که در محیط اجتماعی و مکان یا محل مورد تحقیق وجود دارد.

۱-۴-۵ مشاهده مشارکتی
مشاهده ¬مشارکتی روشی است که بیشتر مردم¬نگاران و انسان¬شناسان برای گردآوری اطلاعات در میدان تحقیق بکار می‌برند. این فن از تحقیق مستلزم مشارکت عملی محقق در فرهنگ مورد بررسی است تا اینکه بتواند، پذیرش اجتماعی در بین آن مردم پیدا کند. در علم انسان‌شناسی برانسیلاو مالینوفسکی را بنیانگذار فن مشاهده مشارکتی می‌دانند.

مونوگرافی شهرستان بوکان با تکیه بر آداب و رسوم ازدواج

مالینوفسکی می‌گوید که انسان‌شناس باید برای تحقیق، خود را در زندگی مردم مورد بررسی غرق کند تا اینکه بتواند آن فرهنگ را به طور همه جانبه درک کند و این کار مستلزم اقامت طولانی و چندین ماهه محقق در میدان تحقیق می‌باشد.

مشاهده مشارکتی به محققان کمک می‌کنند که فرهنگها را بر طبق قواعد خود افراد آن جامعه یاد بگیرند و همچنین اینکه فرهنگها را از درون خود آنها ببیند و رفتارهای غیر رسمی‌افراد را مشاهده کنند.

مونوگرافی شهرستان بوکان با تکیه بر آداب و رسوم ازدواج

۱-۴-۶ مصاحبه
یکی از ارکان اصلی تحقیق انسان¬شناسی استفاده از اطلاع¬دهندگان کلیدی است که محقق در میدان تحقیق بدست می‌آورد. مصاحبه گوشت و خون تحقیق مردم نگاری به شمار می‌آید.
محقق از طریق مصاحبه است که آشکار می‌سازد، افراد چگونه می‌اندیشند، احساس می‌کنند و چگونه رخدادها و جهان پیرامونشان را می‌نگرند. از مصاحبه برای پیگیری موضوع‌هایی که به شیوه‌هایی به نسبت ساختار نگرفته پدیدار می‌شوند، وارسی داده های ناشی از مشاهده-مشارکت آمیز، گردآوری اطلاعات عمومی ‌درباره یک اجتماع و بدست آوردن اطلاعات خاص درباره باورها و رفتارها ضرورت دارد. (بیتس ،پلاگ: ۱۰۵٫۱۳۷۵).

۱-۴-۷ عکس¬برداری وفیلم¬برداری
استفاده از دوربین فیلم برداری در انسان¬شناسی با کار پیشگامانه مارگرت مید شروع شد. در مقابل سایر رشته‌ها در انسان¬شناسی ابزارها و وسایل فنی کمتری مورد استفاده قرار می‌گیرد. یکی از ابزراهای مهم دوربین عکاسی و فیلم برداری است. عکس‌ها اسناد با ارزشی از واقعیتهای مادی را برای تحلیل در اختیار پژوهشگر قرار می‌دهد. از عکسبرداری

می‌توان برای تکمیل مشاهدات استفاده کرد. پژوهشگر با استفاده از عسکبرداری و فیلم برداری می‌تواند یک تصویر کلی از مکان تحقیق و همچنین یک تصویر روشن از رویدادهای پیچیده مثل جشنها و مراسم را ارایه کند. فیلم برداری و عکسبرداری در مواردی که حافظه انسان برای یادداشت برداری ناتوان و بسیار برداشت¬گرایانه می‌شود، می‌تواند به عنوان یک ابزار مهم مورد استفاده قرار گیرد.

۱-۴-۸ صدابرداری
ضبط صوت یکی از ابزارهای بوده که در این تحقیق از آن استفاده فراوان شده است. استفاده از ضبط صوت دقت گردآور…………………….

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

مونوگرافی شهرستان بوکان با تکیه بر آداب و رسوم ازدواج

 

 

 

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “مونوگرافی شهرستان بوکان با تکیه بر آداب و رسوم ازدواج”

سه × پنج =