فروشگاه

توضیحات

پایان نامه بازدهی سهام

 

بررسی تاثیر انتشار درصد های مختلف سهام ‏جایزه بر بازدهی سهام شرکت‌های پذیرفته ‏شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

دانلود پایان نامه و پروژه پایانی با موضوع جدید پایان نامه بازدهی سهام

پس از دیدن متن و فهرست پایان نامه پایان نامه بازدهی سهام میتوانید نسبت به خرید آنلاین و دانلود فایل مورد نظر اقدام فرمایید میتوانید تغییراتی در متن پایان نامه ایجاد نمایید و یا از بعضی از فصل های پایان نامه مثل روش تحقیق پیشینه تحقیق بیان مسئله و یا منابع پایان نامه حسابداری استفاده فرمایید با آرزوی موفیقت برای دانشجویان عزیز

تحقیقات انجام شده در سایر کشورها نشان می دهد که سرمایه گذاران، عکس العمل مطلوب و مثبتی در مقابل انتشار اخبار مربوط به سهام جایزه نشان داده اند. به عبارت دیگر نتایج بدست آمده نشان می دهد که نرخ بازده سهام شرکتهایی که سهام جایزه توزیع کرده

اند بیشتر از نرخ بازده شرکتهای دیگر بوده است. گروهی از محققان بازده بالاتر را بمنزله با ارزش بودن سهام جایزه تلقی کرده اند ولی گروه دیگر بر این باورند که بازده بیشتر اینگونه سهام ناشی از محتوای اطلاعاتی سهام جایزه است و سهام جایزه به خودی خود ارزشی ندارد.

پایان نامه بازدهی سهام

در این تحقیق رابطه بین انتشار درصدهای مختلف سهام جایزه و نرخ بازدهی سهام (سهامداران) مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق سه فرضیه در مورد تاثیر انتشار سهام جایزه بر بازدهی سهام به تفکیک سه دسته (زیر ۲۰ درصد ، بین ۲۰ تا ۵۰ درصد و بالای ۵۰ درصد) و یک فرضیه (فرضیه چهارم) در قالب مقایسه سه گروه مذکور تدوین شده است.

۴۱ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قالب فراوانی ۱۱۷ نمونه با احتساب سالهای انتشار سهام جایزه مورد بررسی قرار گرفتند. با استفاده از روشهای آماری تی تست و کروسکال والیس ‏ فرضیات تحقیق مورد آزمون قرار گرفت.

نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان می دهد که انتشار درصدهای مختلف سهام جایزه بر بازدهی سهام تاثیر مثبت دارد اما بین بازدهی سهام در بین سه گروه (زیر ۲۰ درصد ، بین ۲۰ تا ۵۰ درصد و بالای ۵۰ درصد) تفاوت معنادار وجود ندارد. به نظر می رسد مهمترین عوامل در این زمینه کارآیی ضعیف بورس اوراق بهادار تهران و ناآگاهی نسبی (سرمایه گذاران و در برخی موارد مدیران) از سهام جایزه می باشد.

 

 ۹۷صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع دارد

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل پایان نامه بازدهی سهام را دانلود کنید

پایان نامه بازدهی سهام
پایان نامه بازدهی سهام

 

پایان نامه بازدهی سهام

چکیده:.. ۱
مقدمه:.. ۲
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱-مقدمه : ۴
۲-۱-بیان مسئله : ۴
۳-۱-اهمیت موضوع – دلایل تحقیق : ۵
۴-۱-فرضیه های تحقیق : ۶
نمودار ۵-۱-مدل تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیرها: ۷
۶-۱-قلمرو تحقیق : ۸
۱-۶-۱-قلمرو زمانی تحقیق : ۸

۲-۶-۱-قلمرو موضوعی تحقیق : ۸
۳-۶-۱-قلمرو مکانی تحقیق : ۸
۷-۱-واژه ها و اصطلاحات: ۸
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

۱-۲- مقدمه ۱۱
۲-۲-ادبیات نظری تحقیق ۱۱
۱-۲-۲-عوامل تشکیل دهنده حقوق صاحبان سهام : ۱۱
۲-۲-۲-انواع اندوخته‌‌ها : ۱۲
۳-۲-۲-محل تامین این اندوخته‌‌ها : ۱۲
۴-۲-۲-بازده سرمایه گذاری : ۱۳

۵-۲-۲-عوامل موثر بر بازدهی : ۱۳
۶-۲-۲-ریسک سرمایه گذاری : ۱۵
۷-۲-۲-سیاست تقسیم سود ۱۶
۸-۲-۲-تئوری پرداخت سود سهام به عنوان سود سهام باقی مانده : ۱۷
۹-۲-۲-تئوری نامربوط بودن سود سهام مودیگلیانی ومیلیر ۱۸
۱۰-۲-۲-ویژگی‌ها ی سیاست تقسیم سود مطلوب ۱۹

۱۱-۲-۲-مباحث ویژه در رابطه با سهام جایزه و تجزیه سهام : ۱۹
۱۲-۲-۲-اهداف و ماهیت سهام جایزه و تجزیه سهام : ۲۱
۱۳-۲-۲-تاریخچه سهام جایزه : ۲۱
۱۴-۲-۲-دلایل و انگیزه‌های انتشار سهام جایزه : ۲۲
۱۵-۲-۲-تاثیر سهام جایزه بر شرکت توزیع کننده ۲۳
۱۶-۲-۲-تاثیر سهام جایزه بر سهامداران ۲۴

پایان نامه بازدهی سهام

۱۷-۲-۲-مسائل قانونی سهام جایزه ۲۴
۱۸-۲-۲-جنبه‌های منفی سهام جایزه ۲۶
۱۹-۲-۲-سهام جایزه و تجزیه سهام در ارتباط با قیمت‌‌ها و بازدهی فوق العاده ۲۶
۳-۲-پیشینه تحقیق (مروری بر مطالعات گذشته) ۲۷
۱-۳-۲-تحقیقات خارجی: ۲۷
۲-۳-۲-تحقیقات داخلی: ۲۹
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
۱-۳- مقدمه ۳۴

۲-۳-روش تحقیق : ۳۵
۳-۳-فرضیات تحقیق : ۳۵
۴-۳-جامعه آماری : ۳۶
۵-۳- روش جمع آوری اطلاعات : ۴۲
۶-۳-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ۴۲
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داه ها
۱-۴-‏ مقدمه‏ ۴۴
۲-۴-توصیف متغیرهای اصلی تحقیق ۴۵

۳-۴-آزمون فرضیه های تحقیق: ۵۱
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۱-۵-مقدمه ۵۷
۲-۵-نتیجه گیری ۵۸
۳-۵-محدودیت های تحقیق: ۵۹
۴-۵-پیشنهادها: ۶۰
۱-۴-۵-پیشنهادهای مبتنی بر تحقیق: ۶۰
۲-۴-۵-پیشنهادها برای تحقیقات آتی: ۶۰
پیوستها
منابع و ماخذ

پایان نامه بازدهی سهام

منابع فارسی: ۷۴
منابع لاتین: ۷۵
چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………۷۶

 

پایان نامه بازدهی سهام

جدول شماره ۱-۳- جامعه آماری مربوط به شرکت هایی که سهام جایزه توزیع نموده و در تحقیق حاضر مورد آزمون قرار گرفته اند ۳۷
جدول شماره ۲-۳-گروه بندی درصد سهام جایزه با توجه به فرضیات تحقیق ۴۲

جدول شماره ۱-۴ توصیف پراکندگی درصد سهام جایزه در شرکتهای مورد مطالعه ۴۵
جدول شماره ۲-۴ توصیف پراکندگی درصد سهام جایزه در شرکتهای مورد مطالعه ۴۶
نمودار شماره ۱-۴ : پراکندگی درصد سهام جایزه در شرکتهای مورد مطالعه ۴۶
جدول شماره ۳-۴ توصیف پراکندگی قیمت سهام قبل از مجمع در شرکتهای مورد مطالعه به تفکیک درصد انتشار سهام جایزه ۴۷

جدول شماره ۴-۴ توصیف پراکندگی قیمت سهام بعد از مجمع‏ در شرکتهای مورد مطالعه به تفکیک درصد انتشار سهام جایزه ۴۷
جدول شماره ۵-۴ توصیف پراکندگی DPS ‏ در شرکتهای مورد مطالعه به تفکیک درصد انتشار سهام جایزه ۴۸

پایان نامه بازدهی سهام

جدول شماره ۶-۴ توصیف پراکندگی تعداد سهام افزایش یافته ‏ در شرکتهای مورد مطالعه به تفکیک درصد انتشار سهام جایزه ۴۹
جدول شماره ۷-۴ توصیف پراکندگی تعداد سهام قبل از افزایش سرمایه در شرکتهای مورد مطالعه به تفکیک درصد انتشار سهام جایزه ۴۹
جدول شماره ۱۰-۴ نتایج آزمون تی تک گروهی برای فرضیه اصلی ۵۲

جدول شماره ۱۱-۴ نتایج آزمون تی تک گروهی برای فرضیه اخص ۱ ۵۲
جدول شماره ۱۲-۴ نتایج آزمون تی تک گروهی برای فرضیه اخص ۲ ۵۳
جدول شماره ۱۳-۴ نتایج آزمون تی تک گروهی برای فرضیه اخص ۳ ۵۳

جدول شماره ۱۴-۴: آزمون نرمال بودن توزیع پراکندگی نمرات متغیر بازدهی سهام ۵۴
جدول شماره ۱۵-۴: نتایج آزمون کروسکال والیس برای بررسی فرضیه چهارم تحقیق ۵۵

جدول شماره ۸-۴ توصیف پراکندگی تفاوت قیمت سهام بعد از انتشار سهام جایزه در شرکتهای مورد مطالعه به تفکیک درصد انتشار سهام جایزه ۵۰
جدول شماره ۹-۴ توصیف پراکندگی بازده سهام ‏ پس از انتشار سهام جایزه در شرکتهای مورد مطالعه به تفکیک درصد انتشار سهام جایزه

 

۱-۱-مقدمه :

اهمیتی که بورس اوراق بهادار در رونق اقتصادی هر کشوری می‌تواند داشته باشد بر هیچکس پوشیده نیست نگاهی به وضعیت بورس اوراق بهادار در کشور های پیشرفته نشان می‌دهد که وقتی این بازار در حال رونق باشد، ‌اقتصاد آن‌ ها در حال رونق است و اگر بازار اوراق بهادار آن‌ها تزلزلی داشته باشد در کل اقتصاد آن‌ها منعکس می‌گردد. نمونه بارز آن بازار های بورس کشور های آمریکایی و اروپایی است که اخیراً با مشکلات و فراز و نشیب های

زیادی روبرو شده است که باعث ورشکستگی و سقوط قیمت سهام کشورهای بزرگ آنها شده است و اقتصاد ان‌هارا آسیب پذیر نموده و همه کارشناسان و دولتمردان را متوجه خود ساخته است. تا چاره ای بیندیشند تا از چالش جلوگیری کرده و از ورشکستگی شرکت های

بزرگی همچون جنرال موتورز و… جلوگیری کنند. در واقع وضعیت سهام در آنجا نوعی شاخص وضعیت اقتصادی است. به عبارتی دیگر بازار اوراق بهادار از لوازمات حرکت اقتصادی کشور‌ها و ابزار قدرتمند کنترل و سرمایه گذاری آن‌ها می‌باشد.

پایان نامه بازدهی سهام

با گسترش بازار های سرمایه و نیاز شرکت‌ها به منابع مالی جهت حرکت رو به جلو و گستر ش فعالیت های خود و در مواقعی به دلیل کمبود نقدینگی برخی از شرکت‌‌ها ترجیح می‌دهند با افزایش سرمایه از طریق سود سهام به صورت سود سهمی‌(سهام جایزه) هدف های خود را مرتفع سازند در این تحقیق سعی بر آن است که تاثیر انتشار در صد های مختلف سهام

جایزه بر بازدهی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را با روش های علمی‌مورد بررسی قرار دهیم. امید است که نتایج حاصله مفید بوده و موجب بهبود شیوه های تصمیم گیری، ‌تصمیم گیرندگان وسرمایه‌گذاران و سایر استفاده کنندگان از اطلاعات مالی قرار گیرد.

پایان نامه بازدهی سهام

۲-۱-بیان مسئله :
سهام جایزه یک نوع افزایش سرمایه است که مجمع عمومی‌فوق العاده شرکت‌ها پس از پیشنهاد هیات مدیره با انتشار درصدی از سهام جایزه از محل اندوخته‌های آن شرکت موافقت می‌نماید سپس این سهام به طور رایگان بین سهامداران عادی و به نسبت مالکیت آنان توزیع می‌گردد.

به عبارت دیگر سهام جایزه انتقال اندوخته های شرکت به حساب سرمایه است معمولاً شرکت‌هابه سهام جایزه به عنوان ابزاری که جایگزین یا مکمل سود نقدی است نگاه می‌کنند و در مواردی نیز افزایش سرمایه به منظور اجرای طرحهای توسعه مورد استفاده قرار می‌گیرد. سهام جایزه نیز به خودی خود تغییر ارزشمندی را برای سهامداران به همراه نمی‌آورد زیرا اگر

چه سرمایه شرکت افزایش می یابد ولی اندوخته ها نیز به همان اندازه کاهش می یابند . در نتیجه هیچ تغییری در کل دارایی های شرکت نیز به وجود نمی آید ولی اعلام خبر انتشار سهام جایزه روی قیمت سهام در بازار‌های بورس تاثیر می‌گذارد زیرا این خبر از یک نظر به عنوان علامتی که از آینده خوب شرکت خبر می‌دهد تلقی می‌گردد.

پایان نامه بازدهی سهام

در توضیح این پدیده باید گفت که طبق استاندارد های حسابداری اگر سود سهمی‌۲۰ درصد تا ۲۵ درصد‌اعلام شود سهام منتشر شده جدید به ارزش بازار از سود انباشته به سرمایه منتقل می‌شود و اگر بیشتر از ۲۵ درصد‌اعلام شود به ارزش اسمی‌منتقل می‌شود همین مسئله از نظر برخی از محققین معما می‌نماید و موضوع تحقیقات بسیاری در دنیا شده است که سالیان زیادی است نیز ادامه دارد.

البته در بیشتر تحقیقات موضوع سهام جایزه و تجزیه سهام را با هم مورد بررسی و تحقیق قرار داده‌اند که ما به دلیل استفاده نکردن شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار از تجزیه سهام در سال‌های اخیر از آن صرف نظر کرده (یکی از محدودیت های تحقیق ) دراین

تحقیق به دنبال آن هستیم که تاثیر انتشار درصد های مختلف سهام جایزه بر بازدهی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی نماییم. سوال اصلی تحقیق این است که آیا انتشار سهام جایزه بر بازدهی سهام تاثیر دارد؟ همچنین این سوال را به تفکیک سه گروه (زیر ۲۰%، بین ۲۰% تا ۵۰% و بالای ۵۰% ) بررسی خواهیم نمود.

۳-۱-اهمیت موضوع – دلایل تحقیق :پایان نامه بازدهی سهام

بر اساس تحقیقی که بر روی قیمت سهام شرکت های منتشر کنده سهام جایزه انجام گرفته است بررسی رفتار قیمت سهام آن شرکت هادر قبل و بعد ازسهام جایزه نشان می‌دهد که در نیمی‌از موارد قیمت سهام بعد از سهام جایزه مساوی یا بیشتر از قیمت سهام در قبل از اعطای سهام جایزه بوده است. چنین مشاهداتی دلیل محکمی‌بر غیرکارا و غیر عقلایی بودن بازار سهام ایران است. یکی از عوامل مهمی‌که بر قیمت سهام و بالطبع بر ثروت سهام داران تاثیر می‌گذارد چگونگی تقسیم سود می‌باشد.

پایان نامه بازدهی سهام

با اینکه به نظر می‌رسد سهام داران در ایران سهام جایزه را به سود نقدی ترجیح می‌دهند تامل در این موضوع بیانگر این واقعیت است که اگر نسبت به آگاهی سهامداران در مورد ماهیت سهام جایزه اقدام نشود این احتمال وجود دارد که سهام داران عمده بعضی شرکت‌ها با انتشار سهام جایزه و متورم نمودن ارزش سهام خود مبادرت به فریب سهام داران اقلیت یا مردم عادی نموده و به این وسیله به اعتماد عمومی‌به بازار سهام لطمه وارد کنند تصمیم

اعطای سود سهمی‌(سهام جایزه ) با توجه به توزیع آن با درصد های مختلف و تاثیر آن (مثبت یا منفی ) بر بازدهی سهام (قیمت سهام ) در بازار بورس تصمیم بسیار مهمی‌می‌باشد که باید با بررسی و دقت بیشتر و با در نظر گرفتن منافع سهام داران و وضعیت آتی شرکت اتخاذ کرد پس از اینکه مجامع عمومی‌فوق العاده تصمیم به دادن درصد خاصی از سهام جایزه را

می‌گیرند به دنبال آن فعل و انفعالاتی در بازار بورس اتفاق می‌افتد و عکس العمل سهامداران را با توجه به درصد های پیشنهادی را نسبت به قیمت بازار سهام شرکت‌هایی که سهام جایزه توزیع خواهند کرد را موجب می‌شود. با توجه به مطالب مزکور اهمیت تحقیق از دیدگاههای متفاوتی می‌تواند مورد توجه قرار گیرد از جمله : – سرمایه گذاران و مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جهت انتشار سود سهمی‌به جای سود نقدی با توجه به پیامد های آتی قیمت بازار سهام نسبت به آن ابزار و در نهایت ارائه راهکار‌ها و پیشنهادهایی در جهت هدایت بازار به سمت کارایی و رونق بیشتر.

۴-۱-فرضیه های تحقیق :

با توجه به هدف تحقیق مزبور بررسی می‌کنیم که آیا بین انتشار درصدهای مختلف سهام جایزه و بازده سهام ارتباط معناداری وجود دارد یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا متغیرهای مستقل توانایی توضیح و تبیین متغیر وابسته را دارد یا خیر؟ این هدف را با انجام فرضیات زیر به صورت یک فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی عملی می‌کنیم.
فرضیه اصلی :
انتشار سهام جایزه بر روی بازدهی سهام تاثیر دارد.
فرضیات فرعی :
۱- انتشار سهام جایزه زیر۲۰ درصد بر روی بازدهی سهام تاثیر مثبت دارد.
۲- انتشار سهام جایزه ۲۰ درصد‌تا ۵۰ درصد بر روی بازدهی سهام تاثیر مثبت دارد.

…………………..

پایان نامه بازدهی سهام

 

-۱-قلمرو تحقیق :
هر تحقیقی باید دارای قلمرو مشخصی باشد تا محقق در تمامی‌مراحل تحقیق، ‌بر موضوع تحقیق احاطه کافی داشته باشد و بتواند نتایج حاصل از نمونه را به جامعه تعمیم دهد.

۱-۶-۱-قلمرو زمانی تحقیق :
به منظور عینیت بیشتر و به واقعیت نزدیکتر بودن نتایج تحقیق قلمرو زمانی این تحقیق محدود به
۷ سال خواهد شد یعنی از سال ۱۳۸۰ تا اول سال مالی ۱۳۸۷ (پایان سال مالی ۱۳۸۶) را در بر خواهد گرفت.

۲-۶-۱-قلمرو موضوعی تحقیق :
این تحقیق به بررسی تاثیر انتشار درصد های مختلف سهام جایزه بر بازدهی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد.

۳-۶-۱-قلمرو مکانی تحقیق : پایان نامه بازدهی سهام

قلمرو مکانی این تحقیق شرکت های سهامی‌عام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را که در قلمرو زمانی تحقیق (۱۳۸۰-۱۳۸۷) سهام جایزه توزیع نموده اند را شامل می‌شود.

۷-۱-واژه ها و اصطلاحات:
سهام جایزه: سود سهمی یا سهام جایزه عبارت است از توزیع سود به شکل سهام بین صاحبان سهام یک واحد تجاری از حمل سود تقسیم نشده یا اندوخته ها که با توجه به اصلاحیه قانون تجارت موکول به تصویب مجمع عمومی فوق العاده است(جهانخانی و عباسی، ۱۳۷۰،ص۷۸)۱٫
بازده سهام: شامل تغییر در اصل سرمایه (…………………….

پایان نامه بازدهی سهام

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

پایان نامه بازدهی سهام

 

 

 

 

 

 

 

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “بررسی تاثیر انتشار درصد های مختلف سهام ‏جایزه بر بازدهی سهام شرکت‌های پذیرفته ‏شده در بورس اوراق بهادار تهران”

11 − ده =

بررسی تاثیر انتشار درصد های مختلف سهام ‏جایزه بر بازدهی سهام شرکت‌های پذیرفته ‏شده در بورس اوراق بهادار تهران

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 2023

پایان نامه بازدهی سهام

قیمت : تومان10,000