فروشگاه

بررسی تأثیر شبکه های اجتماعی مجازی بر هویت جمعی

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 3297

پایان نامه تاثیر شبکه اجتماعی بر هویت جمعی پروپوزال اینستاگرام پروژه پایانی

قیمت : تومان38,000 تومان22,000

توضیحات

پایان نامه تاثیر شبکه اجتماعی بر هویت جمعی

در چند سال اخیر شبکه های اجتماعی مجازی با محبوبیت جهانی کم نظیری رو به رو شده اند و جوانان زیادی عضو این شبکه های اجتماعی مجازی شده اند. شبکه های اجتماعی مجازی در پذیرش و دست یابی افراد جامعه به ویژه جوانان به نگرش ها و رفتارها نقش تعیین کننده ای ایفا می کنند و به عنوان یکی از کارگزاران اصلی ایجاد تغییرات اجتماعی به شمار می آیند. تحقیق حاضر در همین راستا و برای بررسی رابطه بین شبکه های اجتماعی مجازی و هویت جمعی (ملی، قومی، مذهبی و جهانی) دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان صورت گرفته است.

تحقیق به روش پیمایش و با استفاده از تکنیک پرسشنامه انجام گرفته است. جامعه آماری تحقیق کلیه دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان می باشد که در سال ۱۳۹۲ در مقطع کارشناسی و بالاتر مشغول به تحصیل بوده اند. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران ۴۰۰ نفر انتخاب و با استفاده از روش نمونه گیری طبقه بندی اطلاعات جمع آوری شده اند. یافته های تحقیق نشان می دهد که از میان متغیرهای زمینه ای؛ متغیرهای سن، جنس، مقطع تحصیلی، دانشکده، میزان درآمد و قومیت با هویت جمعی رابطه معناداری دارند. همچنین یافته های تحقیق نشان می دهد که متغیرهای عضویت در شبکه های اجتماعی مجازی، میزان استفاده از اینترنت، میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی، سابقه استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی، نوع اشتراک گذاری مطلب، نوع لایک و کامنت، عضویت در گروه ها و نوع اخبار با ابعاد هویت جمعی رابطه معناداری دارند.

کلید واژه: جهانی شدن، شبکه های اجتماعی مجازی، فیس بوک، هویت جمعی پایان نامه تاثیر شبکه اجتماعی بر هویت جمعی

 

 ۱۴۰صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع دارد+پرسشنامه  

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل پایان نامه تاثیر شبکه اجتماعی بر هویت جمعی را دانلود کنید

 

فهرست مطالب پایان نامه تاثیر شبکه اجتماعی بر هویت جمعی

عنوان                                                                                                                                              صفحه

۱- فصل اول: کلیات………………………………………………………………………………………..۱

۱-۱-مقدمه………………………………………………………………………………………………………..۲

۱-۲-بیان مساله…………………………………………………………………………………………………….۴

۱-۳-اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………….۷

۱-۴- اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………….۷

۱-۵- تعاریف مفاهیم و اصطلاحات کلیدی………………………………………………………………..۹

۲- فصل دوم: چارچوب نظری و تجربی تحقیق……………………………………………..۱۰

۲-۱- پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………..۱۱

۲-۱- ۱-مطالعات انجام شده داخلی…………………………………………………………………………..۱۱

۲-۱-۲- مطالعات انجام شده خارجی…………………………………………………………………………۱۴

۲-۱- ۳-جمع بندی پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………..۱۷

۲-۲- مبانی نظری…………………………………………………………………………………………………۱۸

۲-۲-۱- هویت…………………………………………………………………………………………………….۱۸

۲-۲-۱-۱- هویت اجتماعی…………………………………………………………………………………….۱۹

۲-۲-۱-۲ کنش متقابل نمادین…………………………………………………………………………………۲۰

۲-۲-۱-۳- سایر نظریه پردازان…………………………………………………………………………………..۲۱

۲-۲-۲- شبکه های اجتماعی مجازی ………………………………………………………………………….۲۳

۲-۲-۳- شبکه های اجتماعی مجازی و هویت……………………………………………………………….۲۵

۲-۲-۳-۱- بری ولمن……………………………………………………………………………………………….۲۵

۲-۲-۳-۲-آنتونی گیدنز……………………………………………………………………………………………۲۶

۲-۲-۳-۳- رولند رابرتسون………………………………………………………………………………………..۲۷

۲-۲-۳-۴- مالکوم واتزر………………………………………………………………………………………….. ۲۸

۲-۲-۳-۵- مانوئل کاستلز…………………………………………………………………………………………۳۰

۲-۲-۳-۶-حوزه عمومی هابرماس…………………………………………………………………………….۳۱

۲-۲-۳-۷- نظریه کاشت…………………………………………………………………………………………..۳۱

۲-۲-۳-۸-نظریه استفاده و رضامندی……………………………………………………………………………۳۲

۲-۲-۳-۹- فیس بوک و هویت…………………………………………………………………………………..۳۲

۲-۳- چارچوب نظری تحقیق……………………………………………………………………………………..۳۴

۲-۴- فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………..۳۷

۳-فصل سوم: روش شناسی……………………………………………………………………………………۳۹

۳-۱- روش و ابزار جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………………..۴۰

۳-۲- تعاریف مفاهیم…………………………………………………………………………………………………۴۰

۳-۲-۱- تعاریف مفهومی متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………۴۰

۳-۲-۲- تعاریف عملیاتی متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………..۴۳

۳-۳- سنجش…………………………………………………………………………………………………………۴۸

۳-۳-۱ طیف لیکرت………………………………………………………………………………………………..۴۸

۳-۴- اعتبار و پایایی…………………………………………………………………………………………………۴۹

۳-۵- جامعه آماری و حجم نمونه……………………………………………………………………………….۵۰

۳-۶- مراحل انتخاب نمونه………………………………………………………………………………………..۵۰

۳-۷- ابزار های تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………….۵۲

۴- فصل چهارم:یافته های تحقیق………………………………………………………………………..۵۳

۴-۱- یافته های توصیفی…………………………………………………………………………………………….۵۴

۴-۲- آزمون فرضیات………………………………………………………………………………………………..۸۲

۵- فصل پنجم: نتیجه گیری…………………………………………………………………………………۱۱۱

۵-۱- بحث و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………….۱۱۲

۵-۲- پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………..۱۱۸

منابع……………………………………………………………………………………………………………………۱۲۰

پیوست…………………………………………………………………………………………………………………۱۲۵

پایان نامه تاثیر شبکه اجتماعی بر هویت جمعی

 

 

 

 

 

فصل اول: کلیات

 

 

 

 

۱-۱-مقدمه

شبکه های اجتماعی مجازی خدمات و کارکردهای متعددی به کاربران ارائه می دهد که در گذشته توسط اینترنت به صورت کلی، یا وبلاگ، ایمیل، یوتیوب و حتی تلویزیون و ماهواره ارائه می شدند و شبکه های اجتماعی مجازی همه خدماتی را که توسط اینها به صورت جداگانه ارائه می شدند را جمع می کند و همگی اینها را به کاربران ارائه می دهد. با این کار شبکه های اجتماعی مجازی جهان را واقعاً به صورت یک دهکده جهانی درآورده است و اکثر افراد، کارشناسان رسانه‌های جمعی و همچنین نظریه پردازان اذعان دارند

که شبکه های اجتماعی مجازی در این زمینه، یعنی در به وجود آوردن یک دهکده جهانی موفق بوده است. شبکه های اجتماعی مجازی کاربرانی از همه کشورها دارد و افراد از کشورهای مختلف در این شبکه های اجتماعی مجازی عضویت دارند و با یکدیگر در ارتباط می‌باشند. با توجه به اینکه شبکه های اجتماعی مجازی این قابلیت را هم دارند که بر گوشی همراه نصب شوند و کاربران هم با گوشی همراه از خدمات شبکه های اجتماعی مجازی استفاده می کنند. پس کاربران زیادی از طریق گوشی همراه عضو شبکه های اجتماعی مجازی شده اند و این باعث شده است که شبکه های اجتماعی مجازی محبوبیت بیشتری کسب کنند تا حدی که حدود چهارصد میلیون نفر فقط از طریق گوشی همراه وارد فیس بوک می شوند

و با گوشی همراه خودشان از امکانات و خدمات فیس بوک استفاده می کنند. شبکه های اجتماعی مجازی متعددی در حال حاضر وجود دارد و تا حد زیادی خدماتی شبیه به هم به کاربران ارائه می دهند. از نظر محبوبیت، شبکه اجتماعی فیس بوک حرف اول را می زند و بیشترین کاربران عضو این شبکه اجتماعی مجازی شده اند. در کشور ما هم با وجود فیلتر بودن شبکه های اجتماعی مجازی، افراد زیادی عضو این شبکه های اجتماعی مجازی شده اند و از خدمات و کارکردهای این شبکه های اجتماعی مجازی استفاده می کنند و از طریق شبکه های اجتماعی مجازی با دوستان خود در ایران و خارج از ایران در ارتباط می باشند و دوست دارند که این از فناوری‌های نوین در حوزه ارتباطات استفاده کنند

و از بقیه در زمینه ارتباطات عقب نیفتند و شاید هم برای افراد زیادی این شبکه های اجتماعی مجازی مکانی برای آرامش و مکانی به دور از کنترل باشد و افراد زیادی هم احساس می کنند که شبکه های اجتماعی مجازی مکان مناسبی نمی باشد. به طور کلی و به دور از مناسب یا نامناسب بودن شبکه های اجتماعی مجازی باید بپذیریم که شبکه های اجتماعی مجازی در حال حاضر محبوبیت بی نظیری هم در جهان و هم در کشور ما دارند و هر روز تعداد زیادی عضو این شبکه های اجتماعی مجازی می شوند. شبکه های اجتماعی مجازی که باعث دگرگونی های زیادی در حوزه ارتباطات و تعاملات انسانی شده اند و زمینه ارتباط افراد را با دیگران به راحتی فراهم کرده اند و این قابلیت را به وجود آورده اند که افراد به راحتی با افراد دیگر از هر کشور یا فرهنگ و هویتی در ارتباط باشند و می توانند تحت تأثیر آنان قرار بگیرند و یا حتی بر افراد دیگر تأثیر بگذارند

تقریباً می توان گفت که تا حد زیادی بدون سند و مدرک اظهارنظر می کنند چون که با توجه به نوظهور بودن شبکه های اجتماعی مجازی مطالعات زیادی در مورد شبکه های اجتماعی مجازی در کشور ما انجام نشده است تا پی ببریم که شبکه های اجتماعی مجازی چه تأثیرات مثبت یا منفی بر کاربرانش دارد و آیا شبکه های اجتماعی مجازی این قابلیت را دارند که در هویت، سبک زندگی، نحوه نگرش و. کاربران تغییراتی به وجود بیاورد و یا آیا بین شبکه های اجتماعی مجازی و هویت رابطه ای وجود دارد؟ تحقیق حاضر با توجه به این موضوع که مطالعات زیادی در مورد شبکه های اجتماعی مجازی و تاثیرات آن بر کاربران انجام نشده است، به بررسی این موضوع می پردازد که شبکه های اجتماعی مجازی چه رابطه با هویت جمعی دارند؟ و اینکه آیا شبکه های اجتماعی مجازی تأثیر مثبت یا منفی بر هویت جمعی دارند؟

 

پایان نامه تاثیر شبکه اجتماعی بر هویت جمعی

 

-۲-۱ بیان مساله

هویت جمعی[۱] در زمرهموضوعاتی به شمار می‌آید که در تئوری‌ها و دیدگاه‌های گوناگون جامعه شناسی به دلیل قرابت و تداخل معنایی و مفهومی با پدیده‌های فراگیری نظیر بازنمایی، آگاهی، عضویت و تعلق جمعی، انسجام اجتماعی، نمادگرایی و معنا به عنوان تعیین کننده جهت گیری های شناختی، عاطفی و عملی افراد مورد توجه ویژه ای قرار گرفته و به شیوه‌های متفاوتی مفهوم سازی شده است. به همین جهت اشتغال نظری و عملی به هویت، به مشخصهاساسی آثار نظری و تجربی جامعه شناسی در دوران معاصر درآمده است (قادر زاده، ۳۶:۱۳۹۰-۳۵).

هویت جمعی عام در سطح اجتماع جامعه‌ای (هویت ملی) از اصلی‌ترین شاخص های مدرنیته و جهان مدرن به شمار می‌رود و می توان آن را مهم‌ترین هدف و معیار توسعه اجتماعی قلمداد نمود (چلبی، ۱۳۷۸: ۶۹). هویت جمعی حوزه یا قلمروی از حیات اجتماعی است که افراد خود را با ضمیر ما متعلق و منتسب به آن می دانند و در برابر آن احساس تعهد و تکلیف می کنند (عبداللهی و حسین بر، ۱۳۸۵: ۱۰۷). منظور از هویت جمعی، سطحی از هویت جمعی افراد از میان سطوح چهارگانه قومی، دینی، ملی و جهانی است.

هویت های جمعی (ملی، دینی، قومی و …) جملگی ساخته می شوند و افراد آن را کسب می کنند. امروزه ما در موقعیت‌های مختلف با هویت های متعددی سر و کار داریم و تبع موقعیت و شرایطی که در آن قرار داریم، خود را تعریف می کنیم. مرزهای نفوذ ناپذیر بین مقولات و گروه های هویتی، دیگر مستحکم نیستند، بلکه به شدّت آسیب پذیر و شکننده‌اند. دنیای ارتباطات پیش آهنگ این تغییرات است. احساس هویت، فرایند معنا بخشی و معنا سازی در زندگی است. این معنا قابلیت به چالش کشیده شدن و به بحران د……….  پایان نامه تاثیر شبکه اجتماعی بر هویت جمعی

در گذشته این منابع (مکان و فضا، زمان، فرهنگ و زبان) هویت فرد را می‌ساختند، ولی امروزه، وسایل نوین ارتباطی و فرایند جهانی شدن[۲] با متحول ساختن فضا و زمان و جدا کردن آن‌ها از مکان، فضایی انحصاری که در اختیار جوامع و فرهنگ‌ها بود تا هویت سازی کنند، از بین برده و در نتیجه توانایی جوامع در هویت سازی و هویت یابی افراد را به میزان بسیار زیادی کاهش داده است. به بیان دیگر، در گذشته پیوند تنگاتنگ فضا، زمان و فرهنگ یا مکان و سرزمین معین، نیازهای هویتی افراد را به خوبی تأمین می‌کرد و انسان ها در دنیای کوچک، محدود، پایدار و منسجم به هویت و معنای مورد نیاز خود دست می‌یافتند، ولی فضای مجازی[۳] با پاره کردن این پیوند و نفوذپذیر کردن و فرو ریختن زندگی اجتماعی، آن دنیاها را به شدت متزلزل ساخته است (عباسی قادری و خلیلی کاشانی، ۱۳۸۹: ۲۸). در دوران کنونی شبکه های ارتباطی از قبیل اینترنت و تلفن همراه جهان را به صورت دهکده ای درآورده‌اند و همین امر باعث شده هویت ها ی متنوع و متعدد به راحتی با یکدیگ…………  پایان نامه تاثیر شبکه اجتماعی بر هویت جمعی

مردم در این فضا برای عبور از مرزها نیازمند گذرنامه نیستند، بنابراین به راحتی در بازار فرهنگ های متنوع حضور می یابند و در کمال آزادی هر فرهنگی را که بخواهند برمی گزینند؛ بنابراین می توان گفت در این دهکده جهانی[۴] مردم به طور هم زمان گاه به اوج تعالی می‌رسند و گاه به پایین ترین سطح انسانیت نزول می کنند. در نتیجه، ثبات تعین و هویت پایدار در چنین فضایی امکان کمتری دارد و از همین روست که امروزه اشکال متنوع هویت فرهنگی و ملی برای حفظ خود تلاش می کنند (صانع پور، ۱۳۹۰: ۱۱۸). همچنینوسایل ارتباطی جدید جهان را به صورت دهکده ای درآورده‌اند و تعدد گفتمان‌ها در ارتباطی تعاملی به انتقال ایده‌ها، افکار و تمایلات منجر می شوند و این امر هویت فردی و جمعی ان……………  پایان نامه تاثیر شبکه اجتماعی بر هویت جمعی

با در هم شکستن مرزهای مرسوم گروهی و متعاقب آن تغییر در برجستگی نسبی نیاز به تشابه و تمایز، بیشترین تأثیر را بر هویت اجتماعی طرف‌های تعامل می گذارد و از سوی دیگر، گمنامی یا جعل نام به معنای پنهان داشتن هویت که در نتیجه معنای هویت اجتماعی تأثیر دارد (jones, 1998: xv). یکی از وسایل ارتباطی جدید و نوظهور پیدایش شبکه های اجتماعیمجازی[۶] می باشد که قاعدتاً با توجه به اینکه جهان را فشرده تر و ارتباط اجتماعی بین افراد از کشورهای مختلف با فرهنگ‌ها و هویت های متفاوت را میسر ساخته است و همچنین اینکه این شبکه های اجتماعی به فضایی تبدیل شده اند که افراد در اینجا تا حدودی آزادی دارند می تواند تأثیرهای زیادی بر هویت افراد ایجاد کند.

شبکه های اجتماعی مجازی، نسل جدید از وب سایت‌های اینترنتی هستند. در این وب سایت‌ها، کاربران اینترنتی حول محور مشترکی به صورت مجازی با هم جمع می شوند و جماعت های آنلاین را تشکیل می دهند. شبکه های اجتماعی، متناسب با نوع موضوع فعالیت شان امکانات دیگری از قبیل خبرخوان‌های اینترنتی، بازی های آنلاین…………  پایان نامه تاثیر شبکه اجتماعی بر هویت جمعی

در چند سال اخیر شبکه های اجتماعی مجازی با محبوبیت کم نظیر جهانی روبه رو شده اند به طوری که میلیون‌ها نفر از سراسر دنیا در این شبکه ها عضویت دارند و روابط انسانی، نوع همکاری، وابستگی حرفه ای و بسیاری امور اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی را در بستر این شبکه ها ایجاد یا دنبال می کنند؛ بنابراین به لحاظ گستره کاربری می توان گفت که در فضای شبکه ها ی اجتماعی مجازی چیزی بیش از یک فضای اطلاعاتی جهانی وجود دارد. برخی معتقدند که یک بافت اجتماعی جدید در حال ساخته شدن است و نیاز دارد که ما فناوری را به منظور کارکردی کردن خدمات تحت وب به رسمیت بشناسیم (Anderson, 2006: 2).

پایان نامه تاثیر شبکه اجتماعی بر هویت جمعی

علی رغم ممنوعیت شبکه های اجتماعی در ایران، تعداد قابل توجهی از کاربران ایرانی، عضو شبکه های اجتماعی فیلتر شده هستند. سایت خبری عصر

Collective identity:[1]

[۲]: Globalization

[۳]: Cyberspace

[۴]: Global Village

[۵]: Cybernetics

[۶]: Virtual Social Networks…………………………….. پایان نامه تاثیر شبکه اجتماعی بر هویت جمعی

 

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

پایان نامه تاثیر شبکه اجتماعی بر هویت جمعی

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “بررسی تأثیر شبکه های اجتماعی مجازی بر هویت جمعی”

هفت + 6 =