فروشگاه

توضیحات

پایان نامه تحلیل swot

دیدگاه­ها و مدل­های مختلفی در زمینه تدوین استراتژی وجود دارد که هریک دارای معایب و مزیت­هایی می­باشند. یکی از مطرح­ترین آنها که در کشور ما نیز دارای سابقه زیادی می­باشد، تحلیل SWOT است که همزمان دو محیط داخلی و خارجی را بررسی می­کند و با

بهره جستن از نقاط ضعف، نقاط قوت، فرصت­ها و تهدیدهای پیش روی سازمان به تدوین استراتژی می­پردازد. اخیراً ایرادها و انتقادات بسیاری به تحلیل SWOT وارد شده است. این مسئله باعث شده که برخی از صاحبنظران از اتمام دوره مفید تحلیل SWOT سخن

بگویند. اما با وجود انتقادهایی که بر این تحلیل وارد می­شود، این رویکرد دارای مزایای بسیاری نیز می­باشد. یکی از ایرادات عمده­ تحلیل SWOT عدم تمرکز کافی بر روی مقوله مزیت رقابتی می­باشد. یکی از مطرح­ترین دیدگاه­هایی که تمرکز خود را در تدوین استراتژی­

های سازمان، بر دستیابی به مزیت رقابتی قرار داده­ است ، دیدگاه مبتنی بر منابع (RBV) می­باشد. این دیدگاه توجه خود را بر استفاده از منابع و توانمندی­های سازمان جهت دستیابی به مزیت رقابتی پایدار معطوف نموده است. در این پژوهش یک مدل تدوین

پایان نامه تحلیل swot

استراتژی با تلفیق تحلیل SWOT و رویکرد مبتنی بر منابع ارائه شده است. در توسعه‌ی این مدل ضمن حفظ مزایای هر دو رویکرد مذکور، به حذف معایب عمده آنها نیز پرداخته شده است. توجه به نقش منابع و مزیت­های رقابتی در تدوین استراتژی­های سازمان، در

کنار عوامل چهارگانه ضعف، قوت، فرصت و تهدید، یکی از جنبه­های جدید و مهم این مدل می­باشد . همچنین مدل مذکور کارایی بالایی در طبقه­بندی منابع سازمان به لحاظ وضعیت

رقابتی آنها دارد که به برنامه­ریزی جهت ارتقاء منابع و استفاده بهینه از آنها کمک شایانی می‌نماید. این تحقیق یکی از محدود پژوهش­هایی است که در آن مبانی رویکرد مبتنی بر منابع به صورت کاربردی مورد توجه واقع شده است و می­تواند به سازمان­های مختلف در

پایان نامه تحلیل swot

تدوین استراتژی کمک نماید. مدل مذکور در شرکت بین­المللی مهندسی سیستم­ها و اتوماسیون پیاده‌سازی شده است که نتایج آن نشانگر کارایی مدل در تدوین استراتژی­های سازمانی می­باشد.

 

کلمات کلیدی: تدوین استراتژی، تحلیل SWOT، رویکرد مبتنی بر منابع، مزیت رقابتی

 

 ۱۷۵صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع دارد+پرسشنامه  

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل پایان نامه تحلیل swot را دانلود کنید

پایان نامه تحلیل swot
پایان نامه تحلیل swot

 

 

فهرست مطالب پایان نامه تحلیل swot

 

 

عنوانصفحه

فهرست مطالبهشت

فهرست جداولیازده

فهرست اشکالسیزده

چکیده۱

فصل اول: کلیات

۱-۱  مقدمه۲

۱-۲  تعریف مسأله و ضرورت انجام تحقیق۳

۱-۳  سؤالات و اهداف پژوهش۳

۱-۴  فرضیات مورد آزمون۴

۱-۵  روش تحقیق۴

۱-۶  ساختار گزارش۵

فصل دوم: مروری بر مفاهیم مدیریت استراتژیک و ارتباط آن با مزیت رقابتی

۲-۱  مقدمه۶

۲-۲  مدیریت استراتژیک۷

۲-۳  رویکردهای تدوین استراتژی۱۰

۲-۳-۱تئوری سازمان صنعتی۱۲

۲-۳-۲رویکرد مبتنی بر سناریو۱۲

پایان نامه تحلیل swot

۲-۳-۳نگرش جبرگرایی محیطی۱۳

۲-۳-۴نگرش اعمال قدرت۱۳

۲-۳-۵نظریهاقتصادیچامبرلین۱۳

۲-۳-۶نظریهاقتضایی۱۳

۲-۳-۷رویکرد تدوین استراتژی مبتنی بر ذینفعان۱۴

۲-۳-۸تجزیه و تحلیل SWOT15

۲-۳-۹رویکرد مبتنی بر منابع۱۹

۲-۴  مزیت­های رقابتی۲۷

۲-۴-۱مزیت رقابتی پایدار۲۹

۲-۴-۲چارچوب VRIO32

۲-۴-۳تعیین وضعیت رقابتی منابع توسط چارچوب VRIO34

۲-۵  جمع­بندی۳۶

فصل سوم: معرفی مدل پیشنهادی تدوین استراتژی

۳-۱  مقدمه۳۷

۳-۲  سابقه پژوهش۳۷

۳-۳  شرح مدل پیشنهادی تدوین استراتژی۴۲

۳-۳-۱تعیین مأموریت و چشم­انداز سازمان۴۲

۳-۳-۲تعیین عوامل چهارگانه۴۲

۳-۳-۳غربال­سازی عامل­ها۴۴

۳-۳-۴حیطه­بندی منابع سازمان۴۴

پایان نامه تحلیل swot

۳-۳-۵تعیین منابع در هر حیطه۴۴

۳-۳-۶اجرای چارچوب VRIO45

۳-۳-۷تعیین ارتباطات بین عوامل و منابع در هر حیطه۴۵

۳-۳-۸تعیین اهداف کلان۴۷

۳-۳-۹تعیین گزینه­های استراتژی در هر حیطه۴۷

۳-۳-۱۰            اولویت­بندی گزینه­ها و انتخاب استراتژی­های اصلی۴۹

۳-۳-۱۱            هدف­گذاری وضعیت رقابتی منابع۴۹

فصل چهارم: پیاده­سازی مدل پیشنهادی در شرکت بین­المللی مهندسی سیستم­ها و اتوماسیون

۴-۱  مقدمه۵۱

۴-۲  معرفی شرکت بین­المللی مهندسی سیستم­ها و اتوماسیون۵۲

پایان نامه تحلیل swot

۴-۲-۱تاریخچه شرکت۵۲

۴-۲-۲زمینه‌های فعالیت شرکت۵۳

۴-۲-۳اهداف کیفی شرکت۵۵

۴-۲-۴سهامداران، توزیع پرسنل و چارت سازمانی شرکت۵۶

۴-۳  نتایج پیاده­سازی مدل پیشنهادی۵۸

۴-۳-۱تعیین مأموریت و چشم­انداز۵۸

۴-۳-۲تعیین عوامل داخلی و خارجی۶۰

۴-۳-۳غربال کردن عوامل چهارگانه۶۳

۴-۳-۴حیطه­بندی منابع سازمان۷۷

۴-۳-۵شناسایی منابع۷۸

۴-۳-۶اجرای چارچوب VRIO79

۴-۳-۷تعیین ارتباطات بین منابع و عوامل چهارگانه۸۰

۴-۳-۸تعیین اهداف کلان۸۲

۴-۳-۹تعیین گزینه­های استراتژی۸۲

۴-۳-۱۰            اولویتبندی گزینه­ها و انتخاب استراتژی­های اصلی۹۲

۴-۳-۱۱            هدف­گذاری وضعیت رقابتی منابع۱۰۹

فصل پنجم: بحث و نتیجه­گیری

۵-۱  مقدمه۱۱۱

۵-۲  تحلیل و ارزیابی مدل پیشنهادی۱۱۱

۵-۲-۱معیار ثبات و سازگاری۱۱۳

نه

 

۵-۲-۲معیار هماهنگی۱۱۴

۵-۲-۳معیار امکان­پذیر بودن۱۱۴

پایان نامه تحلیل swot

۵-۲-۴معیار منابع و مزیت رقابتی۱۱۵

۵-۲-۵معیار فرآیند تدوین و بروز رسانی۱۱۵

۵-۲-۶وزن دهی به معیارها۱۱۶

۵-۲-۷پیاده­سازی SAW. 117

۵-۳  نتیجه­گیری۱۱۹

۵-۴  نوآوری­های تحقیق۱۲۱

۵-۵  محدودیت­های تحقیق۱۲۲

۵-۶  پیشنهاد برای تحقیقات آتی۱۲۲

پیوست: پرسشنامه­های تحلیل عوامل داخلی و خارجی۱۲۳

پ-۱- پرسشنامه تحلیل عوامل داخلی۱۲۳

پ-۲- پرسشنامه تحلیل عوامل خارجی۱۲۶

مراجع۱۲۸

پایان نامه تحلیل swot پایان نامه تحلیل swot

پایان نامه تحلیل swot پایان نامه تحلیل swot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ده

 

 

فهرست جداول

پایان نامه تحلیل swot

عنوانصفحه

جدول ۲-۱ : تقسیم­بندی منابع از دیدگاه والنتین۲۴

جدول ۳-۱ : مثالی فرضی از تعیین ارتباط بین منابع و عوامل در حیطه اول   ۴۶

جدول ۳-۲ : مثالی فرضی از تعیین گزینه­های استراتژی در حیطه۱۴۸

جدول ۴-۱ : اجزاء اصلی بیانیه مأموریت……………….. ۵۸

جدول۴-۲ : لیست نقاط قوت………………………….. ۶۰

جدول۴-۳ :لیست نقاط ضعف…………………………… ۶۱

جدول۴-۴ :لیست فرصت­ها…………………………….. ۶۲

جدول۴-۵ :لیست تهدیدها……………………………. ۶۲

پایان نامه تحلیل swot

جدول۴-۶ : توزیع پرسشنامه­های برگشت داده شده به تفکیک سمت افراد   ۶۴

جدول ۴-۷ : نتایج آماری بررسی نقاط قوت……………… ۶۵

جدول ۴-۸ : نتایج آماری بررسی نقاط ضعف ……………… ۶۷

جدول ۴-۹ : نتایج آماری بررسی فرصت­ها………………… ۶۹

جدول ۴-۱۰ : نتایج آماری بررسی تهدیدها………………. ۷۰

جدول ۴-۱۱: طبقه­بندی نقاط قوت بر اساس آزمون­های آماری…… ۷۲

جدول ۴-۱۲: طبقه­بندی نقاط ضعف بر اساس آزمون­های آماری…… ۷۳

پایان نامه تحلیل swot

جدول ۴-۱۳: طبقه­بندی فرصت­ها بر اساس آزمون­های آماری…….. ۷۴

جدول ۴-۱۴: طبقه­بندی تهدیدها بر اساس آزمون­های آماری……. ۷۵

جدول ۴-۱۵: فهرست عوامل کلیدی………………………. ۷۶

جدول ۴-۱۶: منابع شناسایی شده در سازمان……………… ۷۸

جدول ۴-۱۷ : نتایج اجرای چارچوب VRIO………………… 79

جدول ۴-۱۸: ارتباطات بین عوامل چهارگانه و منابع……….. ۸۰

جدول ۴-۱۹: اهداف کلان……………………………… ۸۲

جدول ۴-۲۰: تعیین گزینه­های استراتژی در حیطه­ی “مالی”……. ۸۳

جدول ۴-۲۱: تعیین گزینه­های استراتژی در حیطه­ی “تجاری”…… ۸۴

پایان نامه تحلیل swot

جدول ۴-۲۲: تعیین گزینه­های استراتژی در حیطه­ی “شهرت و اعتبار”۸۶

جدول ۴-۲۳: تعیین گزینه­های استراتژی در حیطه­ی “سازمانی”…. ۸۷

جدول ۴-۲۴: تعیین گزینه­های استراتژی در حیطه­ی “انسانی”….. ۸۸

جدول ۴-۲۵: تعیین گزینه­های استراتژی در حیطه­ی “دانش و تکنولوژی”    ۸۹

جدول ۴-۲۶: تعیین اوزان معیارها…………………….. ۹۷

جدول ۴-۲۷: اولویت­بندی گزینه­های استراتژی بر اساس معیار “تأثیر در وضعیت رقابتی منابع”…………………………………… ۹۸

یازده

 

جدول ۴-۲۸: اولویت­بندی گزینه­های استراتژی بر اساس معیار “بهره­گیری از سایر منابع سازمان”…………………………………… ۹۹

جدول ۴-۲۹: اولویت­بندی گزینه­های استراتژی بر اساس معیار “همسویی با عوامل چهارگانه”……………………………………… ۱۰۰

جدول ۴-۳۰: اولویت­بندی گزینه­های استراتژی بر اساس معیار “قابلیت اجرا”   ۱۰۱

پایان نامه تحلیل swot

جدول ۴-۳۱: اولویت­بندی گزینه­های استراتژی بر اساس معیار “هزینه­های لازم برای اجرا”…………………………………………. ۱۰۲

جدول ۴-۳۲: اولویت­بندی گزینه­های استراتژی بر اساس معیار “زمان لازم برای اجرا”   ۱۰۳

جدول ۴-۳۳: اولویت­بندی گزینه­های استراتژی بر اساس معیار “همسویی با سیاست­های کلی سازمان”……………………………………. ۱۰۴

جدول ۴-۳۴: تعیین نمره کل گزینه­های استراتژی………….. ۱۰۵

جدول ۴-۳۵: اولویت­بندی نهایی گزینه­های استراتژی……….. ۱۰۷

جدول ۴-۳۶: تعیین استراتژی­های اصلی از بین گزینه­های استراتژی۱۰۸

جدول ۴-۳۷: هدف­گذاری وضعیت رقابتی منابع…………….. ۱۰۹

جدول ۵-۱: معیارها و زیرمعیارهای استفاده شده…………. ۱۱۲

جدول ۵-۲ : وزن­دهی معیارها و زیرمعیارها…………….. ۱۱۷

 

 

 

 

 

دوازده

 

 

فهرست اشکال

پایان نامه تحلیل swot

عنوانصفحه

شکل ۲-۱ : ماتریس SWOT …………………………… 17

شکل۲-۲ : زنجیره ارزش پورتر ……………………… ۲۵

شکل ۲-۳ : چارچوب ۷S   ……………………………. ۲۵

شکل ۲-۴ : مدل گرانت به صورت خلاصه شده ………………. ۲۶

شکل ۲-۵ : مدل هانت و مورگان……………………….. ۲۷

شکل ۲-۶: چگونگی تعیین وضعیت رقابتی منابع توسط چارچوب VRIO35

پایان نامه تحلیل swot

شکل ۳-۱: چارچوب کلی مدل پیشنهادی تدوین استراتژی ……… ۴۳

شکل ۴-۱ : تقسیم­بندی بخش­های شرکت …………………… ۵۳

شکل۴-۲ : چارت سازمانی شرکت………………………… ۵۶

شکل۴-۳: سهامداران شرکت……………………………. ۵۷

شکل۴-۴ : توزیع پرسنل برحسب واحد سازمانی …………… ۵۷

شکل۴-۵: توزیع پرسنل برحسب تحصیلات ………………….. ۵۷

شکل ۴-۶ : بیانیه مأموریت سازمان …………………… ۵۹

شکل۴-۷: حالت کلی یک ماتریس تصمیم…………………… ۹۴

شکل ۵-۱: مقایسه مدل تلفیقی و تحلیل SWOT توسط روش SAW.. 118

 

 

 

یزده

 

ده

 

 

۱-    فصل اول

فصل اول: کلیات

۱-۱   مقدمه

آنچهدر دنیایامروز،شرکتهاوسازمان­هارابادنیای چنددههقبلآنهامتمایزمی­کند،محیطناپایداروپیچیده، رقابتفزاینده،تغییراتوتحولاتسریع،پیشرفتهایتکنولوژیکی،توسعهروزافزونارتباطاتومبادلاتسریع اطلاعاتو … میباشد. سازمان­ها به منظور موفقیت و بقا در چنین محیطی نیازمند استفاده از

پایان نامه تحلیل swot

اصول نوین برنامه­ریزی و مدیریت هستند. یکی از مقولاتی که در چند دهه اخیر توجه بسیاری از سازمان­ها را به خود معطوف نموده است، بحث برنامه­ریزی و مدیریت استراتژیک است.

برنامه­ریزی استراتژیک از سه فاز تدوین، اجرا و ارزیابی استراتژی­ها تشکیل شده است. دیدگاه­ها و مدل‌های مختلفی در زمینه تدوین استراتژی وجود دارد که هریک دارای معایب و

پایان نامه تحلیل swot

مزیت­هایی می­باشند. در این پژوهش به دنبال این هستیم که با تلفیق و استفاده توأم  از مزایای تحلیل  SWOT و رویکرد مبتنی بر منابع (RBV[1]) به الگویی کارا برای تدوین استراتژی­های سازمان دست پیدا کنیم.

۱-۲   تعریف مسأله و ضرورت انجام تحقیق

دیدگاه­ها و مدل­های مختلفی در زمینه تدوین استراتژی وجود دارد که هریک دارای معایب و  مزیت­هایی می­باشند. یکی از مطرح­ترین آنها که در کشور ما نیز دارای سابقه زیادی می­باشد، تحلیل SWOT است که همزمان دو محیط داخلی و خارجی را بررسی می­کند و با

بهره جستن از نقاط ضعف، نقاط قوت، فرصت­ها و تهدیدهای پیش روی سازمان به تدوین استراتژی می­پردازد. اخیراً ایرادها و انتقادات بسیاری به تحلیل SWOT وارد شده است. برخی از این ایرادها به محتوا و برخی دیگر به فرآیند استفاده از این تحلیل برمی­گردد. این

مسئله باعث شده که برخی از صاحبنظران از اتمام دوره مفید تحلیل SWOT سخن بگویند. اما با وجود انتقادهایی که بر این تحلیل  وارد می­شود، این رویکرد دارای مزایای بسیاری نیز

می­باشد. یکی از امتیازات تحلیل SWOT  را می توان کوشش آن در اتصال عوامل داخلی و خارجی برای تولید یک استراتژی جدید بیان کرد. از دیگر مزایای بکارگیری تحلیل SWOT در

سازمان­ها این است که به مدیران بینشی می­دهد تا بخش­های مختلف سازمان را به خوبی شناخته، بررسی و ممیزی کنند و در نهایت اقدامات مؤثرتری را انجام دهند. از این

رو صاحبنظران زیادی این تحلیل را به عنوان یکی از سودمندترین روش­های تدوین استراتژی می­دانند.

یکی از ایرادات عمده­ تحلیل SWOT عدم تمرکز کافی بر روی مقوله مزیت رقابتی می­باشد. دیدگاه­های مختلفی وجود دارند که تمام تمرکز خود را در تدوین استراتژی­های سازمان، بر

پایان نامه تحلیل swot

روی دستیابی به مزیت رقابتی قرار داده­اند. یکی از جدیدترین و مطرح­ترین این دیدگاه­ها، دیدگاه مبتنی بر منابع (RBV) می­باشد. این دیدگاه توجه خود را بر استفاده از منابع و

توانمندی­های سازمان جهت دستیابی به مزیت رقابتی پایدار معطوف نموده است. ترکیب صحیح دیدگاه مبتنی بر منابع با تحلیل SWOT می­تواند ابزاری ایجاد کند که از مزایای توأم تحلیل SWOT و دیدگاه مبتنی بر منابع  برخوردار باشد.

در این تحقیق هدف آن است که علاوه بر استفاده از دیدگاه مبتنی بر منابع جهت افزایش

کارایی تحلیل SWOT در زمینه دستیابی سازمان به مزیت رقابتی پایدار، با شناخت دقیق معایب تحلیل SWOT و بر طرف نمودن آنها با روش­ها و ابزارهای موجود، الگویی کارا جهت تدوین استراتژی­های سازمان حاصل گردد.

۱-۳   سؤالات و اهداف پژوهش

سؤالات اساسی که در این پژوهش به دنبال یافتن پاسخ آنها هستیم، عبارتند از:

 

  • آیا تحلیل SWOT و رویکرد مبتنی بر منابع می­توانند در کنار یکدیگر به عنوان الگویی تلفیقی برای تدوین استراتژی به کار گرفته شوند؟
  • آیا استفاده از دیدگاه مبتنی بر منابع جهت افزایش کارایی تحلیل SWOT در زمینه دستیابی سازمان به مزیت رقابتی پایدار مؤثر خواهد بود؟
  • پایان نامه تحلیل swot
  • آیا   الگوی تلفیقی مذکور از کارایی مناسبی برای تدوین استراتژی­های سازمانی برخوردار است؟

بر اساس سؤالات مذکور، اهداف اصلی این پژوهش به شرح زیر می­باشد:

  • استفاده از دیدگاه مبتنی بر منابع جهت افزایش کارایی تحلیل SWOT در زمینه دستیابی سازمان به مزیت رقابتی پایدار
  • دستیابی به الگویی کارا جهت تدوین استراتژی­های سازمانی

۱-۴   فرضیات مورد آزمون

در این پژوهش، به دنبال مطالعه و بررسی فرضیات زیر هستیم:

  1. بکارگیری دیدگاه مبتنی بر منابع می­تواند کارایی تحلیل SWOT را در زمینه دستیابی سازمان به مزیت رقابتی افزایش دهد.
  2. تلفیق تحلیل SWOT و رویکرد مبتنی بر منابع می­تواند منجر به افزایش کارایی استراتژی­های تدوین شده گردد.

۱-۵   روش تحقیق

در این پژوهش ابتدا با انجام مطالعات کتابخانه­ای، اطلاعات لازم در مورد برنامه­ریزی استراتژیک، مدل­ها و رویکرد­های تدوین استراتژی (خصوصاً تحلیل SWOT  رویکرد مبتنی بر منابع) و مزیت رقابتی جمع­آوری شده و در مرحله بعد به بسط تئوریک مدل تلفیقی بر

اساس تحلیل SWOT و رویکرد مبتنی بر منابع پرداخته خواهد شد.  سپس به منظور بررسی اعتبار مدل، نتایج پیاده­سازی آن در شرکت بین­المللی مهندسی سیستم­ها و اتوماسیون به عنوان مطالعه موردی بررسی خواهد شد.

این پژوهش از نوع توصیفی می­باشد و از حیث روش جزء تحقیقات مطالعه موردی قرار دارد.

۱-۶   ساختار گزارش

گزارش پژوهش حاضر در پنج فصل تهیه گردیده است. فصل اول به کلیات تحقیق شامل تعریف مسأله و ضرورت انجام تحقیق، سؤالات و اهداف پژوهش، فرضیات مورد آزمون و روش

پایان نامه تحلیل swot

تحقیق اختصاص دارد. در فصل دوم  ادبیات موضوع بررسی خواهد شد و در فصل سوم مدل تلفیقی تدوین استراتژی معرفی خواهد شد

. فصل چهارم به شرح تفصیلی نتایج پیاده­سازی مدل در سازمان مورد بررسی اختصاص دارد و در فصل پنجم به بررسی و ارزیابی نتایج، اعتبارسنجی مدل و نتیجه­گیری کلی پرداخته خواهد شد.

 

۲-    فصل دوم

فصل دوم: مروری بر مفاهیم مدیریت استراتژیک و ارتباط آن با مزیت رقابتی

از دهه ۱۹۶۰ به بعد تغییرات محیطی زیادی رخ داد و رقابت در بازار شدت بیشتری گرفت. در این زمان با توجه به پیچیدگی و عدم ثبات و اطمینان محیطی، امکان پیش­بینی صحیح آینده

پایان نامه تحلیل swot

بر مبنای روند گذشته مقدور نبود. در دهه ۱۹۷۰ بحث شکستن سازمان­های بزرگ به واحد­های مستقل کوچک توسط شرکت جنرال استیل مطرح گردید و “برنامه­ریزی در واحدهای

استراتژیک کسب و کار[۲]” شکل گرفت.در این واحدهای کوچک خودمختار، به دلیل پیچیدگی­های کمتر سازمانی و مدیریتی، امکان برنامه­ریزی به صورت کاراتری فراهم گردید.

اگرچه هریک از واحدهای کسب و کار ممکن بود سودآور عمل نمایند، اما در مجموع ایجاد همگرایی بین اهداف و عملکرد این واحدها تا حدی مشکل بود، از این رو مفهوم جدیدی

تحت عنوان “برنامه­ریزی استراتژیک کسب و کار[۳]” مطرح گردید. در این روش، برنامه­ریزی نه تنها در سطح واحدهای استراتژیک کسب و کار ، بلکه در سطح یک بنگاه اقتصادی مد نظر بود. این روش که در دهه ۱۹۸۰ معرفی گردید، امکان برقراری ارتباط بین واحدهای استراتژیک کسب و کار و واحدهای وظیفه­ای را از طریق برنامه­ریزی در سطوح مختلف

مدیریتی میسر ساخت. در واقع طی این روش، برنامه­ریزی در سه سطح بنگاه[۴]، کسب و کار[۵] و   وظیفه­ای[۶] صورت می­پذیرد.

در مسیر تکاملی فرآیند برنامه­ریزی، در دهه ۱۹۸۰ بحث “مدیریت استراتژیک” مطرح شد. مدیریت استراتژیک مفهوم برنامه­ریزی را در ارتباط با سایر اجزای سازمانی نظیر فرهنگ،

پایان نامه تحلیل swot

ساختار، فرآیندها و سیستم­ها می‌بیند. در واقع در صورت عدم توجه به سایر اجزای سازمان، فرآیند برنامه­ریزی ممکن است منجر به شکست شود.

در این فصل ضمن توصیف مفاهیم مدیریت استراتژیک به شرح رویکردهای مختلف آن با تمرکز بر رویکردهای SWOT و مبتنی بر منابع پرداخته و مطالبی در مورد مزیت رقابتی بیان می­گردد.

ب :  اجرایاستراتژی­ها

ج:    ارزیابیاستراتژی­ها

در مرحله تدوین استراتژی­ها، مأموریت شرکت تعریف شده، عواملی که در محیط خارجی سازمان را تهدید می­کنند یا فرصت­هایی را به وجود می­آورند، همچنین نقاط ضعف و قوت داخلی سازمان شناسایی می‌گردند. سپس اهداف بلندمدت تعیین شده، استراتژی­های

گوناگون جهت نیل به اهداف بررسی می­شوند و استراتژی­های خاص که تأمین­کننده­ی اهداف هستند، انتخاب می­گردند[۲]. برخی از مسائلی که در زمینه تدوین استراتژی مطرح می­شوند عبارتند از: تعیین نوع فعالیتی که شرکت می­خواهد به آن بپردازد، فعالیت­هایی

پایان نامه تحلیل swot

که می‌خواهد از آنها خارج شود، شیوه تخصیص منابع، تصمیم­گیری درباره گسترش دادن یا متنوع ساختن فعالیت­ها، تصمیم­گیری درباره ورود به بازارهای بین­الملل یا گسترش بازار داخلی، تعیین این که آیا شرکت بر آن است که در شرکت­های دیگر ادغام شود یا یک

مشارکت تشکیل دهد، شیوه مصون ماندن از حرکات تند شرکت­های رقیب و… .

بعد از تدوین و آماده نمودن برنامه­های استراتژیک، اولین فعالیتی که باید انجام گیرد سازماندهی استراتژی‌ها برای اجرای موفقیت آمیز آنهاست. اجرای استراتژی­ها ایجاب می­کند که  سازمان هدف­های سالانه در نظر بگیرد، سیاست­ها را تعیین کند،  در کارکنان ایجاد

پایان نامه تحلیل swot

انگیزه نماید  و تخصیص منابع را به گونه­ای انجام دهد که استراتژی­های تدوین شده به اجرا درآید. همچنین توجه به فرهنگ سازمانی و به­ وجود آوردن ارزش­های مشترک در راستای پِی

[۱]Resource-Based View

[۲]SBU: Strategic Business Unit

[۳]Business Strategic Planning

[۴]Corporate Level

[۵]Business Level

[۶]Functional Level…………………………………. پایان نامه تحلیل swot

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی پایان نامه تحلیل swot :

 

 

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “ارائه الگوی تلفیقی تدوین استراتژی بر مبنای تحلیل SWOT و رویکرد مبتنی بر منابع در راستای کسب مزیت رقابتی پایدار”

ارائه الگوی تلفیقی تدوین استراتژی بر مبنای تحلیل SWOT و رویکرد مبتنی بر منابع در راستای کسب مزیت رقابتی پایدار

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 3326

پایان نامه تحلیل swot

قیمت : تومان9,800