فروشگاه

بررسی مبانی و آثار تربیتی حج ازمنظر قرآن و روایات

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 3054

پایان نامه حج از منظر قرآن دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد موضوع جدید الهیات علوم قرآن و حدیث

قیمت : تومان9,500

توضیحات

پایان نامه حج از منظر قرآن

دانلود پایان نامه و پروژه پایانی با موضوع پایان نامه پایان نامه حج از منظر قرآن
پس دیدن متن و فهرست پایان نامه پایان نامه حج از منظر قرآن میتوانید نسبت به خرید آنلاین و دانلود فایل مورد نظر اقدام فرمایید میتوانید تغییراتی در متن پایان نامه ایجاد نمایید

و یا از بعضی از فصل های پایان نامه مثل روش تحقیق پیشینه تحقیق بیان مسئله و یا منابع کار تحقیقی حقوق استفاده فرمایید با آرزوی موفیقت برای دانشجویان عزیز

سیاری ازپژوهش های انجام شده درزمینه حج به بررسی آن ازنیمه راه یعنی به بررسی آثار وابعاد تربیتی حج پرداخته اند درحالی که نقطه شروع را که همان مبانی حج است نادیده گرفته اند. تمام توجه حج به انسان است.

انسان با همه ویژگی ها وابعادوجودیش وغرض این است انسان درابتدا خود براین ویژگی ها آگاهی یابد .تحقیق انجام شده درصدد این است که درابتدا به خود انسان بپردازد وبرای

رسیدن به این منظور به مبانی تربیتی حج که عامل رسیدن ما به هدف فوق است می پردازیم.

پایان نامه حج از منظر قرآن

۲ . شاید یکی ازمهم ترین دلایل این که حج با آن همه عظمتی که دارد در روح وجان شماری ازانسان ها هیچ گونه اثرات وتحولات اخلاقی برجای نمی گزارد، عدم توجه به روح

وباطن این عمل باشد. چرا که اگرازمعنا وهدف واقعی این عمل عبادی وتربیتی آگاهی لازم به عمل بیاید،اثرات تربیتی آن دروجود انسان به وضوح نمایان خواهد شد.

اگرانسان نداند که برای چه وبا چه هدفی خداوند این فریضه را برای او واجب کرده است چگونه می تواند از آثار تربیتی برخواسته از آن برخوردار گردد؟ پس سزاوار وبلکه وظیفه هرمسلمانی است که قبل ازعزیمت به دیارکعبه آگاهی خودرا در زمینه روح ومقاصد حج بالا ببرد.

۳٫یکی ازدلایل گرفتار آمدن مسلمین در دره فلاکت ودرماندگی درحوزه فرهنگ ومدنیت ،غفلت آن ها ازحج وتمامیت آن بوده است. چه همواره ازحج و زیارت حرمین به مثابه ی ابزاری برای استخوان سبک کردن وثبت نام دردفتر طالبان بهشت استفاده کرده اند غافل

ازاینکه حج همه اسلام است .حج همه اسلام، همه دین وهمه تفکرمعنوی است. درواقع حج روح پنهان درمیان همه آداب ومناسک است که امکان بالقوه رشد وارتقای اعمال وکردار آدمی وبه ویژه مناسبات فردی وجمعی را به وجود می آورد.

پایان نامه حج از منظر قرآن

اما بایدگفت حج به تمامی مورد غفلت واقع شده است بیراهه نیست اگربگوییم حج رابا همه چیز اشتباه گرفته اند. حج رابا تجارت ،حج با سیاست، حج رابا اعتبار، وکسب شهرت هیچ نسبتی نیست.(شفیعی سروستانی،۱۳۸۷،صص۱۶-۱۴)

با این همه نباید نسبت به آن چه گذشته است صرفاً تأسف خورد وازآن چه باید بشود غفلت ورزید زیرا هرچه بیشتر دراین عمل بزرگ عبادی وتربیتی غوطه ور شویم ،به مسائل ونکته های بیشماری دست خواهیم یافت که در رشد وارتقای شخصیت وجودی انسان مؤثر می باشد.

 

 ۱۷۰صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع  دارد 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل  پروژه پایان نامه حج از منظر قرآن را دانلود کنید

پایان نامه حج از منظر قرآن
پایان نامه حج از منظر قرآن

 

پایان نامه حج از منظر قرآن

فهرست مندرجات پایان نامه حج از منظر قرآن
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه ۲
۱-۲- بیان مسأله ۳
۱-۳- اهمیت تحقیق ۵
۱-۴- اهداف تحقیق ۶

۱-۵- سؤالات تحقیق ۶
۱-۶- تعریف اصطلاحات ۷
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه ی تحقیق پایان نامه حج از منظر قرآن

۲-۱-مقدمه ۸
۲-۲- بخش اول: مبانی نظری ۹
مفاهیم لغوی حج ۹
مفاهیم اصطلاحی حج ۱۰

ویژگی های کعبه ۱۱
الف) نخستین خانه ۱۱
ب) خانه مبارک ۱۱
ج‌)هدایت عمومی وهمگانی ۱۲
د‌)بیت عتیق… ۱۲
ه‌)ملجأ ومرجع مردم ۱۴

پایان نامه حج از منظر قرآن

مفهوم نیت و عمل خالص از منظر امام صادق ۱۴
حج و قصد قربت ۱۵

پاداش قصد قربت در حج ۱۵
تلبیه ۱۶
طواف ۱۶
مفهوم طواف ۱۶
پیشینه طواف ۱۶
شباهت طواف و نماز ۱۸
تفاوت نماز و طواف ۱۸
رسیدگی به حاجت مؤمن ،مجوز قطع طواف ۱۹

حجر الاسود ۱۹
مقام ابراهیم ۲۰
الف) مفهوم مقام ۲۰
ب) ویژگی های حضرت ابراهیم ۲۰
زمزم ۲۱
پیشینه چاه زمزم ۲۱

پایان نامه حج از منظر قرآن

صفا و مروه ۲۲
راز تسمیه صفا و مروه ۲۲
عرفات ۲۲
الف) راز تسمیه این سرزمین به عرفات ۲۲
ب) آمرزش گناهان در عرفات ۲۳
مشعر ۲۴
راز تسمیه مشعر ۲۴
منا ۲۵
راز تسمیه منا ۲۵
اعمال منا ۲۵
۱) رمی جمره ۲۵
۲) قربانی ۲۶

۳) تقصیر ۲۶
۲-۳- بخش دوم: پیشینه پژوهش ۲۸
۲-۳-۱- پایان نامه ها ۲۸
۲-۳-۲- مقاله ها ۳۰
جمع بندی و نتیجه گیری ۳۲

 

فصل سوم: روش تحقیق پایان نامه حج از منظر قرآن

پایان نامه حج از منظر قرآن

۳-۱- مقدمه ۳۴
الف)نوع تحقیق ۳۵
۳-۲- نوع تحقیق ۳۵
۳-۲-۱- تحقیقات بنیادی ۳۵
۳-۲-۲- تحقیقات کاربردی ۳۵

۳-۳- روش تحقیق ۳۶
تحقیقات توصیفی ۳۶
۳-۴- روش گردآوری اطلاعات ۳۷
۳-۵- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ۳۸

پایان نامه حج از منظر قرآن

فصل چهارم: یافته های تحقیق پایان نامه حج از منظر قرآن
۴-۱- مقدمه ۳۹
۴-۲- بخش اول: بررسی سؤال اول تحقیق ۴۱
مفهوم حج از منظر قرآن و روایات چیست؟ ۴۱

پایان نامه حج از منظر قرآن

۴-۳- بخش دوم: بررسی سؤال دوم تحقیق ۴۲
مبانی انسان شناختی حج از منظر قرآن و روایات چیست؟ ۴۲
مفهوم مبانی تعلیم و تربیت ۴۲
مبانی تربیت دینی ۴۲
مبانی انسان شناسی ۴۲

الف) پرستش گری ۴۳
ارتباط پرستش گری با برنامه ی تربیتی حج ۴۳
ب) عقل ورزی ۴۴
ارتباط عقل ورزی با برنامه ی تربیتی حج ۴۵
ج) حقیقت جویی ۴۵

پایان نامه حج از منظر قرآن

ارتباط حقیقت جویی با برنامه ی تربیتی حج ۴۶
د) اجتماع گرایی ۴۶
ارتباط اجتماع گرایی با برنامه ی تربیتی حج ۴۶
ه) مسؤولیت پذیری ۴۷
ارتباط مسئولیت پذیری با برنامه ی تربیتی حج ۴۷
و)کمال گرایی ۴۸
ارتباط کمال گرایی با برنامه ی تربیتی حج ۴۸

پایان نامه حج از منظر قرآن

۴-۴- بخش سوم : بررسی سؤال سوم تحقیق ۴۹
اسرار تشریع حج از منظر قرآن و روایات چیست؟ ۴۹
۴-۴-۱- سرّ عام حج ۴۹
۴-۴-۲- اسرار مناسک حج ۵۰
نیت ۵۱
غسل احرام ۵۲
احرام ۵۳
سرّ احرام از منظر امام سجاد ۵۳
سرّ احرام از منظرامام صادق(ع) ۵۳

سرّاحرام ازمنظر امام رضا(ع) ۵۴
سرّ در آوردن لباس دوخته و پوشیدن لباس غیر دوخته ۵۴
محرّمات احرام و اسرار آن ۵۵
تلبیه ۵۷
حکمت تشریع تلبیه ازمنظرامام صادق(ع) ۵۷

پایان نامه حج از منظر قرآن

طواف ۵۹
الف) طواف نشانه محوریت کعبه ۵۹
ب) حجرالاسود نقطه شروع طواف ۵۹
ج) طواف جلوه ای ازهمبستگی ای مردم ۵۹
د) طواف بین مرزتوحید و ولایت ۶۰

ه) سرّ هفت شوط طواف ۶۱

سرّاستلام حجرالاسود ۶۳
مقام ابراهیم(ع) ۶۴
سرّنماز در مقام ابراهیم(ع) ۶۴
مقام ومسئولیت پذیری ۶۴
مقام والگوبرداری از ابراهیم(ع) ۶۴

پایان نامه حج از منظر قرآن

مقام وبه جاآوردن نماز شکر ۶۵
زمزم ۶۵
سرّ نوشیدن آب زمزم ازمنظر امامان معصوم(ع) ۶۵
سعی صفا و مروه ۶۵
سرّ سعی بین صفا و مروه ۶۵

۱٫سعی و امید ۶۵
۲٫سعی و ترازوی اعمال ۶۶
۳٫ سعی و توحید ناب ۶۶
۴٫سعی و غلبه بر نفس اماره ۶۶
۵٫سعی و ازمیان رفتن کبر و غرور ۶۶
۶٫سعی وتلاش برای راندن شیطان ۶۷

پایان نامه حج از منظر قرآن

۷٫سعی جلوه ای ازخوف و رجاء ۶۷
۸٫ سعی، رمز تلاش درصحنه زندگی ۶۸
عرفات ۶۹
سرّوقوف ۶۹
اسرارعرفات از زبان امام سجاد(ع) ۷۰
عرفات و امر به معروف و نهی از منکر ۷۱

عرفات و رهایی از خودبینی ۷۱
مشعر( سرزمین درک و شعور) ۷۲
تقوا عامل برتری مردم ۷۲
سرّ وقوف در مشعر از منظر امام سجاد(ع) ۷۳
اسرار مشعرالحرام ۷۳
منا ۷۴
الف) سرّمنا از منظرامام صادق(ع) ۷۴
ب) سرّمنا از منظر امام سجاد(ع) ۷۴
رمی جمرات ۷۵

پایان نامه حج از منظر قرآن

سرّ رمی جمرات ۷۵
سرّ تعدّد عقبات ۷۷
سرّ هفت سنگ ۷۷
قربانی ۷۸
هدف اصلی در قربانی ۷۸
۱٫گذشت از مال در راه خدا ۷۸
۲٫حفظ شعائر الهی ۷۸

پایان نامه حج از منظر قرآن

۳٫سیر کردن گرسنه ها ۷۸
۴٫تقوا ۷۹
۵٫شکرحضرت حق ۷۹

سرّ قربانی از منظر امام صادق(ع) ۸۰
ابعاد فلسفه قربانی ۸۰
مفهوم واژه تفث ۸۱
دیدار با امام ،مفهوم حقیقی واژه تفث ۸۱
حلق و تقصیر ۸۱
اسرار حلق و تقصیر ۸۱
طواف آخر ۸۳
سرّطواف آخر ۸۳
۴-۵- جمع بندی و نتیجه گیری ۸۵

پایان نامه حج از منظر قرآن

۴-۶- بخش چهارم : بررسی سؤال چهارم تحقیق ۸۷
آثار تربیتی مطلوب حج از منظر قرآن و روایات چیست؟ ۸۷

۴-۶-۱- آثار تربیتی حج از حیث ارتباط انسان با خدا ۸۹
الف)خداشناسی ۸۹
خداشناسی درعرفات ۹۰
ب)پرورش خوف و رجا ۹۱
۴-۶-۲- آثار تربیتی حج از حیث ارتباط انسان با خود ۹۵
الف) پرورش نیروی تفکر ۹۵
ب)خود شناسی ۹۷
ج) خود سازی ۹۹
د‌) قطع تعلقات دنیوی ۱۰۰
۴-۶-۳- اثر تربیتی حج از حیث ارتباط با دیگران ۱۰۳

پایان نامه حج از منظر قرآن

الف) وحدت امت اسلامی در حج ۱۰۵
ب) مساوات مردمی در حج ۱۰۵
ج) خوش خلقی در حج ۱۰۶
د) همکاری و تعاون در حج ۱۰۶
ه) حفظ زبان ۱۰۶
۴-۶-۴- اثر تربیتی حج از حیث ارتباط انسان با جهان هستی ۱۰۷

پایان نامه حج از منظر قرآن

الف) شناخت طبیعت به عنوان مظهر حق ۱۰۷
ب)استفاده ی بهینه از داشته های تکوینی ۱۰۸
۴-۷

– بخش پنجم : بررسی سؤال پنجم تحقیق ۱۱۰
از منظرقرآن و روایات ،علل عدم تحقق آثار تربیتی حج در شماری از حجاج چیست؟ ۱۱۰
الف) علل فکری ۱۱۰

پایان نامه حج از منظر قرآن

۱٫عدم آشنایی با اسرار عبادت ها و دستورهای دینی ۱۱۰
۲٫غفلت از تاریخ گذشته ی مسلمانان ۱۱۱
۳٫عدم آگاهی از مناسک حج ۱۱۲
۴٫عدم تسلیم در مناسک حج ۱۱۳
۵٫توجه به غیر صاحب البیت ۱۱۳
ب)علل عملی ۱۱۴

پایان نامه حج از منظر قرآن

۱٫عدم رعایت تقوا قبل و بعد از سفرحج ۱۱۴
۲٫تبدیل حج به سفر سیاحتی و تجارتی ۱۱۵
۳ .روی آوری به فرنگی مآبی ۱۱۵
۴٫سستی و کاهلی در طول سفر حج ۱۱۶
جمع بندی و نتیجه گیری ۱۱۶

پایان نامه حج از منظر قرآن

 

فصل پنجم: خلاصه ی نتایج پایان نامه حج از منظر قرآن
۵-۱- مقدمه ۱۱۹
۵-۲- خلاصه ی نتایج مربوط به سؤال اول تحقیق ۱۱۹
۵-۳- خلاصه ی نتایج مربوط به سؤال دوم تحقیق ۱۱۹

پایان نامه حج از منظر قرآن

۵-۴- خلاصه ی نتایج مربوط به سؤال سوم تحقیق ۱۲۳
۵-۵- خلاصه ی نتایج مربوط به سؤال چهارم تحقیق ۱۳۶
۵-۶- خلاصه ی نتایج مربوط به سؤال پنجم تحقیق ۱۴۷
محدودیت ها و پیشنهادها ۱۵۱
۱) محدودیت ها ۱۵۱
۲)پیشنهادها ۱۵۱
الف)پیشنهادهای پژوهشی ۱۵۱
ب)پیشنهادهای کاربردی ۱۵۱
منابع و مآخذ ۱۵۲

 

پایان نامه حج از منظر قرآن

 

 

– اهداف تحقیق پایان نامه حج از منظر قرآن
۱-۴-۱

– هدف کلّی
بررسی مبانی وآثار تربیتی حج ازمنظر قرآن وروایات.
۱-۴-۲- هدف های ویژه
۱٫بررسی مفهوم حج ازمنظر قرآن وروایات.
۲٫ بررسی مبانی انسان شناختی حج ازمنظرقرآن وروایات.

پایان نامه حج از منظر قرآن

۳٫ بررسی اسرار تشریع حج ازمنظرقرآن وروایات.
۴٫ بررسی آثار تربیتی مطلوب حج ازمنظر قرآن وروایات.
۵ .بررسی علل عدم تحقق آثار تربیتی حج درشماری ازحجاج با توجه به آموزه های قرآنی وروایات.
۱-۵- سؤالات تحقیق
۱-۵-۱- سؤال اصلی

مبانی وآثارتربیتی حج ازمنظر قرآن وروایات چیست؟
۱-۵-۲- سؤالات فرعی

پایان نامه حج از منظر قرآن

۱٫مفهوم حج ازمنظر قرآن وروایات چیست؟
۲٫ مبانی انسان شناختی حج ازمنظرقرآن وروایات چیست؟
۳٫اسرار تشریع حج ازمنظرقرآن وروایات چیست؟
۴٫ آثار تربیتی مطلوب حج ازمنظر قرآن وروایات چیست؟
۵٫ از منظر قرآن و روایات،علل عدم تحقق آثار تربیتی حج درشماری ازحجاج چیست؟

 

پایان نامه حج از منظر قرآنپایان نامه حج از منظر قرآن

 

۱-۶- تعریف اصطلاحات پایان نامه حج از منظر قرآن
قرآن : کتاب آسمانی مسلمانان شامل ۶۶۰۰آیه در قالب ۱۱۴ سوره.(عمید،۱۳۸۹،ص۱۳۸۲)
روایات: به معنی نقل کردن خبر یا حدیث یا سخن ازکسی ،بازگو کردن سخن کسی.(همان، ص۷۱۲)

دراین جا منظور آن دسته ازروایاتی است که ازپیشوایان معصوم یعنی پیامبر وامامان پس از اوبوده ودر راستای موضوع تحقیق می باشد.

پایان نامه حج از منظر قرآن

تربیت:تربیت از ریشه ی “رَبَوَ” در لغت یعنی«غذا دادن و بزرگ کردن» و در اصطلاح مورد نظر ما«مجموعه ی تدابیر و روش هایی است که برای ایجاد،ابقاء و اکمال

ادراکات،تمایلات،تصمیمات و اقدامات مطلوب در متربی صورت می پذیرد.(بهشتی،۱۳۸۸،ص۲۴)

تعلیم و تربیت اسلامی: هرگونه اقدام هدایتگرانه ای که به منظورایجاد،ابقاء و اکمال استعدادهای ادراکی،میلی،ارادی و عملی متربی در چهار حوزه ارتباط با خدا،ارتباط با

پایان نامه حج از منظر قرآن

خود،ارتباط با دیگران و ارتباط با جهان بر مبنای قرآن،سنت و عقل به سوی هدف غایی قرب مطلق الهی انجام می شود.(همان،ص۱۷)

مبانی تربیت دینی: اوصاف وجودی انسان ، جهان وآفریدگارانسان وجهان اند که ازمتون اسلامی استخراج وبه یکی ازدو شکل بسیط یعنی مفاهیم یا مرکب یعنی گزاره های

پایان نامه حج از منظر قرآن

اخباری یا توصیفی بیان می شوند وشالوده ی استخراج وتدوین اهداف ،اصول، برنامه ها وروش ها به شمار می آید.(بهشتی،۱۳۸۸،ص۲۹)

حج: درلغت به معنای قصد، خویشتن داری ،پیروزی برخصم درمقام استدلال وچند معنای دیگرآمده است ودراصطلاح شریعت وآیین سلام حج سفری است به مکانی مقدس وشهری

مشهور به نام مکه درماهی حرام ومعظم (ذیحجه) به منظور زیارت خانه خدا(کعبه) وبرگزاری مراسمی ویژه درچند موقوف ومیعادگاه که همگی درمکه

واطراف آن قراردارد ومجموع این مراسم به نام مناسک حج خوانده می شود.(میرقاسمی،۱۳۸۴،ص۱۲)

 

فصل دوم

مبانی نظری و پیشینه ی تحقیق پایان نامه حج از منظر قرآن

پایان نامه حج از منظر قرآن

۲-۱-مقدمه
در این فصل ابتدا در بخش اول به مبانی نظری پرداخته ایم که در آن مهمترین و اساسی ترین نظریه ها و دیدگاههای اندیشمندان در خصوص موضوع تحقیق بیان شده است ودر

پایان نامه حج از منظر قرآن

بخش دوم ،تحقیقات انجام شده در راستای موضوع تحقیق را در قالب پیشینه تحقیق معرفی میکنیم.در پایان این بخش نتیجه گیری کلّی درجهت میزان ارتباط تحقیق مورد نظر با تحقیقات قبلی به عمل آمده است.

پایان نامه حج از منظر قرآن

۲-۲- بخش اول: مبانی نظری
مفاهیم لغوی حج
۱٫معنای واژه ی عربی حَج یا حِج، دلیل و برهان آوردن و امری مهم راقصد کردن،ذکر شده است.(میر ابوالقاسمی،۱۳۸۹،ص۱)
۲٫حج: قصد کردن،آهنگ کردن،باحج…………………

پایان نامه حج از منظر قرآن

جمع بندی و نتیجه گیری
به نظر می رسد همه ی معانی حج در این قسمت به سه معنی باز گردد:

۱٫قصد و آهنگ کاری را کردن
۲٫رفت و آمد
۳٫پیروزی دراستدلال،که دو معنی اول متناسب با معنی اصطلاحی آن است.(شربتی،۱۳۸۳،ص۴)

 

پایان نامه حج از منظر قرآن

مفاهیم اصطلاحی حج پایان نامه حج از منظر قرآن
۱٫حج از مهمترین احکام عبادی ویکی از ارکان اسلام است،که در ماه ذیحجه ی هرسال با مراسمی مخصوص و باشکوه در مکه برگذار می شود.(میر ابوالقاسمی،۱۳۸۹،ص۱)
۲٫مراد از حج در متون و منابع اسلامی،از جمله منابع فقهی،عازم شدن به سمت بیت الله

پایان نامه حج از منظر قرآن

الحرام به منظور به جا آوردن اعمال و عباداتی ویژه در زمانی خاص است.به تعبیربرخی فقها،اصطلاح فقهی حج بر مجموعه اعمالی دلالت دارد که در مکانهایی خاص در مکه انجام می شوند.(همان)

۳٫ از جمله معانی شایع حج در منابع فقهی،به ویژه هنگامی که در برابر اصطلاح”عمره”به کار می رود،آن بخش از احکام و مناسک حج است که در چهارچوب مناسک عمره قرار نمیگیرد ودر حدیثی،مراد از تعبیر قرآنی “حج اکبر”(توبه،۳)حج سال نهم هجری که مسلمانان و مشرکان با یکدیگر حج گزاردند ذکر شده است.به علاوه گاه مراد از حج اکبر،حج

پایان نامه حج از منظر قرآن

پیامبراکرم(ص)یا حجی که در آن،روز عرفه باجمعه مصادف شود،دانسته اند.همچنین تعبیر مذکور بر حج تمتع یا بخشی از مناسک آن و در برابر،حج اصغر بر عمره تمتع اطلاق شده است.منظور از روز حج اکبر(یوم الحج الاکبر)در احادیث،روز عید قربان و نیز روز عرفه(روز نهم ذیحجه)دانسته شده است.(همان)

۴٫ حج:زیارت بیت الله در مکه که بر هر مسلمان بالغ و عاقل و تندرست اعم از مرد و زن به شرط داشتن استطاعت،در تمام مدت عمر،یک مرتبه واجب است.حج بر سه قسم است:حج افراد،حج قران و حج تمتع.حج افراد و قران برای مردم مکه و کسانی است که در فاصله ی

پایان نامه حج از منظر قرآن

۱۶فرسخی مکه یا کمتر از آن،اقامت دارند و باید در خانه ی خود یا در میقات پیش از مکه………………………….. پایان نامه حج از منظر قرآن

 

پایان نامه حج از منظر قرآن

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل  پروژه پایان نامه حج از منظر قرآن را با سرعت و امنیت دانلود کنید

 

پایان نامه حج از منظر قرآن

 

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “بررسی مبانی و آثار تربیتی حج ازمنظر قرآن و روایات”

هفت − 3 =