فروشگاه

پیامدهای تاخیر توسعه فناوری اطلاعات در حوزه اینترنت از دیدگاه متخصصان علوم ارتباطات

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 2663

قیمت : تومان12,000

توضیحات

پیامدهای تاخیر توسعه فناوری اطلاعات در حوزه اینترنت از دیدگاه متخصصان علوم ارتباطات

هنگامیکه اینترنت وارد زندگی عمومی ما می‌شد شاید کمتر کسی تصور می‌کرد که این شبکه جهانی به اهرمی برای توسعه یافتگی یک کشور تبدیل شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سازمان ملل متحد در گزارشی اعلام کرد، کشورهای در حال توسعه به خاطر

نداشتن زیرساختارهای لازم برای ارائه خدمات باند پهن در معرض محرومیت از مزایای فناوری اطلاعات قرار دارند که رابطه مستقیمی با توسعه هر کشور دارد. این پژوهش با هدف بررسی پیامدهای تاخیر توسعه فناوری اطلاعات در حوزه اینترنت از دیدگاه متخصصان

علوم ارتباطات ( مورد ایران ) و به منظور بررسی جایگاه زیرساخت های اینترنت و همچنین تاثیرات متقابل این تاخیر ، بر گسترش فناوری های مرتبط مانند آموزش الکترونیکی ، تجارت الکترونیکی ، دولت الکترونیک ، روابط عمومی الکترونیک ، روزنامه نگاری سایبر ، بر روی

متخصصان علوم ارتباطات ( دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی های ۸۸ و ۸۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز ) به عنوان جامعه آماری با حجم ۱۱۰ نفر و با روش پیمایشی و

ابزار پرسشنامه طراحی و اجرا شده است . لازم به ذکر است که جامعه آماری و حجم نمونه برابر بوده و تمام شماری صورت گرفته است .

پیامدهای تاخیر توسعه فناوری اطلاعات در حوزه اینترنت از دیدگاه متخصصان علوم ارتباطات

نتایج تحقیق حاکی از آن است که ، تاخیر توسعه فناوری اطلاعات در حوزه اینترنت ، پیامدهایی نظیر عقب ماندن سیستم آموزشی با نیازهای روز و عدم گسترش آموزش

الکترونیکی ( آموزش از راه دور ) ، عدم گسترش تجارت الکترونیکی ، عدم کارایی دولت الکترونیک ، عدم کارایی روابط عمومی الکترونیک و عدم کارایی روزنامه نگاری سایبر در ایران شده است .

 

۳۰۰صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع دارد +پرسشنامه

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال و پایان نامه ارتباطات در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

پیامدهای تاخیر توسعه فناوری اطلاعات در حوزه اینترنت از دیدگاه متخصصان علوم ارتباطات
پیامدهای تاخیر توسعه فناوری اطلاعات در حوزه اینترنت از دیدگاه متخصصان علوم ارتباطات

 

فهرست مطالب
—————————————————————————————————
عنوان صفحه
فصل اول : کلیات طرح ………………………………………………………………………………………………۱
۱-۱ پیشگفتار…………………………………………………………………………………………………………………………۳-۲
۲-۱ بیان مساله………………………………………………………………………………………………………………..۴-۳
۳-۱ اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………..۵-۴

پیامدهای تاخیر توسعه فناوری اطلاعات در حوزه اینترنت از دیدگاه متخصصان علوم ارتباطات

۴-۱ هدف های تحقیق………………………………………………………………………………………………….. ۶- ۵
۵-۱ سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………. ۶
۶-۱ فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….۷
۷-۱ تعریف واژگان و مفاهیم………………………………………………………………………………………………۱۰ – ۸
۸-۱ چارچوب نظری تحقیق………………………………………………………………………………………. ۱۱- ۱۰
۹- مدل تحقیق :………………………………………………………………………………………………………………..۱۲
فصل دوم : ادبیات و مبانی نظری تحقیق ……………………………………………………………………………….۱۳
۲-۱ بخش اول : بررسی تاریخچه و مفهوم فناوری اطلاعات و عناصر آن…….………….………….۱۵
۱-۱-۲ تاریخچه مختصری از فناوری اطلاعات…………………………………………………۱۶- ۱۵
۲ – ۱ – ۲ تعریف فناوری اطلاعات…………………………………………………………….۱۸ – ۱۷
۳-۱-۲ مولفه های فن آوری اطلاعات…………………………………………………………………..۱۸
۴-۱ -۲ تعریف فناوری……………………………………………………………………………….۱۹-۱۸
۵-۱-۲ تعریف اطلاعات…………………………………………………………………………………..۱۹
۷ -۱ – ۲ تعریف اطلاعات از لحاظ

پیامدهای تاخیر توسعه فناوری اطلاعات در حوزه اینترنت از دیدگاه متخصصان علوم ارتباطات

نظری………………………………………………………………۱۹
۷ – ۱ – ۲ تعریف اطلاعات از منظر علم اطلاعات و فن آوری اطلاعات…..…………………….. ۲۰
۸ – ۱ – ۲ مفاهیم بنیادی فرایند فن آوری اطلاعات و ارتباطات……………………………………. ۲۱
۹ – ۱ – ۲ عناصر اصلی فناوری اطلاعات………………………………………………………………..۲۲
۱۰ – ۱ – ۲ کاربردهای فناوری اطلاعات…………………………………………………………۲۴- ۲۲

مدل فناوری اطلاعات ……………………………………………………………………………….۲۵
بخش دوم : شبکه و اینترنت …………………………………………………………………………. ۲۶
۱ – ۲ – ۲ مفهوم شبکه…………………………………………………………………………………..۲۷
۱ – ۱ – ۲ – ۲ مزایای استفاده از شبکه……………………………………………………………۲۸ – ۲۷
۲- ۱ – ۲- ۲ انواع شبکه………………………………………………………………………………….۲۸
الف ) شبکه کامپیوتری ………………………………………………………………………….. ۲۹ – ۲۸
۳ -۱ – ۲ – ۲ انواع شبکه های کامپیوتری از لحاظ مقیاس

جغرافیایی…………………………….. ۳۰ – ۲۹
انواع شبکه های کامپیوتری از لحاظ پیکر بندی و ریخت شناسی ………………………………….. ۳۴ – ۳۱
۴ – ۱ -۲ -۲ شبکه های ارتباطی…………………………………………………………………………۳۵
۲- ۲ – ۲ شبکه جهانی اینترنت………………………………………………………………………….۳۶
۱ -۲ – ۲ – ۲ تاریخچه اینترنت و سیر تحول آن………………………………………………..۳۹ -۳۶
۲- ۲ – ۲ – ۲ تاریخچه اینترنت در ایران…………………………………………………………۴۲

پیامدهای تاخیر توسعه فناوری اطلاعات در حوزه اینترنت از دیدگاه متخصصان علوم ارتباطات

– ۳۹
۳ – ۲ – ۲ – ۲ زیر ساخت اینترنت ( ساختار اینترنت ) ……………………………..……… ۴۴ – ۴۲
۴ -۲ – ۲ – ۲ کارکردها و سرویس های وب ……………………………………………….۴۹ – ۴۴
۳ – ۲ – ۲ اینترانت و اکسترانت…………………………………………………………………………..۴۹
۱ – ۳ – ۲ – ۲ فن آوری اینترانت………………………………………………………………………..۵۰ – ۴۹
۲- ۳ – ۲ – ۲ اکسترانت…………………………………………………………………………………..۵۱ – ۵۰
۲ -۳ بخش سوم : فناوری های مورد استفاده در اینترنت و فناوری

اطلاعات…………………………..۵۲
۱ – ۳ -۲ تجارت الکترونیک……………………………………………………………………………..۵۶ – ۵۳
۲ – ۱ – ۳ – ۲ تعریف تجارت

الکترونیک……………………………………………………………….۵۹ – ۵۶
۳ – ۱ – ۳ – ۲ کاربردهای تجارت الکترونیک………………………………………………………۶۱-۵۹
۴ -۱ – ۳ – ۲ عناصر تجارت……………………………………………………………………………..۶۰

۵ – ۱ – ۳ – ۲ علل تبلیغات زیاد…………………………………………………………………..۶۱ – ۶۰
۶ – ۱ – ۳ – ۲ جاذبه های تجارت الکترونیکی……………………………………………………۶۴ – ۶۲
۷ – ۱ – ۳ – ۲ مدل های تجارت

الکترونیک………………………………………………………۶۹ – ۶۵
۸ – ۱ – ۳ – ۲ محدودیت های تجارت الکترونیک………………………………………………۷۰ – ۶۹
۱ – ۲ – ۳ – ۲ دولت الکترونیک………………………………………………………………….۷۲ – ۷۱

پیامدهای تاخیر توسعه فناوری اطلاعات در حوزه اینترنت از دیدگاه متخصصان علوم ارتباطات

۲ – ۲ – ۳ – ۲ تاریخچه پیدایش دولت الکترونیک………………………………………………..۷۳-۷۲
۳ -۲ – ۳ – ۲ تعریف دولت الکترونیکی…………………………………………………………………..۷۳
۴ -۲ – ۳ – ۲ علل نیاز به دولت الکترونیک و برخی خدمات آن ………………………………۷۵ – ۷۳
۵ – ۲ – ۳ – ۲ اهداف دولت الکترونیکی……………………………………………………………….۷۶ – ۷۵
۶ – ۲ – ۳ – ۲ مزایای دولت

الکترونیکی………………………………………………………….۷۷- ۷۶
۱ -۳ -۳ -۲ آموزش از راه دور………………………………………………………………………………۷۷
۲ – ۳ – ۳ – ۲ سیر تاریخی پیدایش و تحول آموزش از راه دور در جهان…………………. ۷۹ – ۷۷

۳ -۳ -۳ – ۲ انواع آموزش از راه دور…………………………………………………………………..۸۰ – ۷۹
۴- ۳ – ۳ – ۲ انواع آموزش الکترونیکی………………………………………………………………..۸۱ – ۸۰
۵ – ۳ – ۳ – ۲ مزایای عمومی آموزش الکترونیک……………………………………………………..۸۲ – ۸۱
۶ – ۳ – ۳ – ۲ معایب آموزش الکترونیکی………………………………………………………………۸۳ – ۸۲

۷ – ۳ – ۳ – ۲ نشر الکترونیکی…………………………………………………………………………..۸۳
۸ – ۳ – ۳ – ۲ برخی مزایای نشر الکترونیکی…………………………………………………………..۸۳

پیامدهای تاخیر توسعه فناوری اطلاعات در حوزه اینترنت از دیدگاه متخصصان علوم ارتباطات

۹ – ۳ – ۳ – ۲ معایب نشر الکترونیکی…………………………………………………………………..۸۴
۱۰ – ۳ – ۳ – ۲ مجله الکترونیکی ( تعریف ) ………………………………………………………… ۸۴
۱۱ – ۳ – ۳ – ۲ مزایای مجلات الکترونیکی……………………………………………………………۸۵

۱۲ – ۳ – ۳ – ۲ معایب مجلات الکترونیکی ………………………………………………………..۸۶-۸۵
۱۳ – ۳ – ۳ – ۲ کتاب الکترونیکی………………………………………………………………………. ۸۶

پیامدهای تاخیر توسعه فناوری اطلاعات در حوزه اینترنت از دیدگاه متخصصان علوم ارتباطات

۱۴ – ۳ – ۳ – ۲ مزایا و ویژگی های کتاب های الکترونیکی………………………………….۸۸ – ۸۶

۱۵ – ۳ – ۳ – ۲ کتابخانه های الکترونیکی………………………………………………………………۸۹ – ۸۸
۱۶ – ۳ – ۳ – ۲ ویژگی کتابخانه الکترونیکی……………………………………………………..۹۰-۸۹
۱۷ – ۳ -۳ – ۲ کتابخانه

دیجیتالی………………………………………………………………………۹۰-۸۹
۱۸ – ۳ – ۳ – ۲ مزایای کتابخانه دیجیتالی……………………………………………………………….۹۰
۱- ۴ – ۲ روزنامه نگاری سایبر……………………………………………………………………………۹۰

پیامدهای تاخیر توسعه فناوری اطلاعات در حوزه اینترنت از دیدگاه متخصصان علوم ارتباطات

۱- ۴ – ۳ – ۲ تعریف سایبر ژورنالیسم…………………………………………………………………..۹۲ – ۹۰
۲- ۴ – ۳ -۲ انواع ژورنالیسم و مفاهیم تازه در فضای ژورنالیسم …………………………………..۹۴-۹۲
۳- ۴ -۳ -۲ انواع رسانه های آنلاین……………………………………………………………………..۹۵ – ۹۴
۴ -۴ – ۳- ۲ اشکال روزنامه نگاری سایبر………………………………………………………………. ۹۵
۵ -۴ – ۳ – ۲ مشخصات و ویژگی های سایبر

ژورنالیسم…………………………………………….۹۷ – ۹۵
۶ – ۴ – ۳ -۲ شیوه دروازبانی روزنامه های الکترونیکی……………………………………………..۹۷
۷ -۴ -۳ -۲ نقاط ضعف روزنامه نگاری

سایبر…………………………………………………………. ۹۸
۱ – ۵ – ۳ -۲ روابط عمومی الکترونیک…………………………………………………………….۹۹-۹۸

پیامدهای تاخیر توسعه فناوری اطلاعات در حوزه اینترنت از دیدگاه متخصصان علوم ارتباطات

۲ -۵ -۳ -۲ روابط عمومی دیجیتال………………………..……..………….…….۱۰۰-۹۹
۳ -۵ – ۳ – ۲ روابط عمومی آنلاین………….………………………….………………..۱۰۰

۴- ۵- ۳ -۲ روابط عمومی سایبر…………………………..…..…………………۱۰۲ – ۱۰۰
۵ -۵ – ۳ – ۲ روابط عمومی اینترنتی………………………………….…………………۱۰۲

۶ -۵ – ۳ -۲ روابط عمومی مجازی…………………..………………………۱۰۳-۱۰۲
۷ -۵ -۳ -۲ مزایای روابط عمومی الکترونیک……………………….……………………….۱۰۴ – ۱۰۳

مشکلات و موانع روابط عمومی الکترونیک…………….……………………….…………….۱۰۵ – ۱۰۴
۴- ۲ بخش چهارم : سیستم های اطلاعاتی مبتنی بر فناوری اطلاعات وارتباطات…………………۱۰۶

۱-۴ – ۲ سیستم های اطلاعاتی………….……………….……………………………………………..۱۰۷
۲- ۴ – ۲ کارکرد سیستم های اطلاعاتی……………….……………………….……………………..۱۰۷
۳ -۴ -۲ مزایای استفاده از سیستم های اطلاعات………………….……………۱۰۸ – ۱۰۷
۴ – ۴ – ۲ نقش سیستم اطلاعات مدیریت در سازمان………………..…………………….

پیامدهای تاخیر توسعه فناوری اطلاعات در حوزه اینترنت از دیدگاه متخصصان علوم ارتباطات

………….۱۰۹
۵ -۴ -۲ معرفی برخی از سیستم اطلاعاتی در سازمان…………………..……………………………۱۱۰
۱ – ۵ – ۴ – ۲ سیستم اطلاعات مدیریت یاMIS …………………………………………….111- 110
۲ -۵ – ۴ -۲ حمایت از تصمیم گیری یا DSS ………………………………………………..112-111
۳ -۵ – ۴ – ۲ سیستم حمایت از تصمیم گیری گروهی یا

GDSS………………………………….112
۴ – ۵ – ۴ -۲ سیستم های اطلاعات اجرایی یا EIS………………………………………….113-112

۵ -۵ – ۴ – ۲ سیستم پشتیبان اجرایی یا ESS…………………………………………………………113
۶ – ۵ -۴ -۲ سیستم های خبره یا ES…………………………………………………………………..113
۷ – ۵ -۴ -۲ سیستم های حمایت ترکیبی یا HSS…………………………………………………….114

۸ – ۵ -۴ -۲ سیستم های پردازش مبادلات یا TPS…………………………………………….115-114
۹ – ۵ -۴ -۲ سیستم های اطلاعات مالی یا FIS…………………………………………………………115
۱۰ – ۵ -۴ -۲ سیستم اطلاعات حسابداری یا

AIS………………………………………………………116
۱۱ – ۵ -۴ -۲ سیستم اطلاعات مدیریت قراردادها یا MCS…………………………………………116
۱۲ – ۵ -۴ -۲ سیستم های مدیریت اسناد یا MDS……………………………………………………..116

پیامدهای تاخیر توسعه فناوری اطلاعات در حوزه اینترنت از دیدگاه متخصصان علوم ارتباطات

۱۳ – ۵ -۴ -۲ سیستم اطلاعات بازاریابی یا MKIS………………………………………………….117
۱۴ – ۵ -۴ -۲ سیستم های اتوماسیون اداری یا OIS……………………………………………118-117
۱۵– ۵ -۴ -۲ سیستم پردازش داده ها یا DP………………………………………………………….118
۱۶ – ۵ -۴ -۲ سیستم ارتباط با مشتری یا CRM……………………………………………..119- 118
۱۷ – ۵ -۴ -۲ سیستم برنامه ریزی منابع انسانی یا ERP……………………………………..121-119

۱۸ – ۵ -۴ -۲ سیستم اطلاعات منابع انسانی یا HRIS………………………………………………122
۱۹ – ۵ -۴ -۲ کاربردهای سیستم اطلاعاتی منابع

انسانی…………………………………….۱۲۳-۱۲۲
۲۰ – ۵ -۴ -۲ سیستم مدیریت امنیت اطلاعات یا ISMS……………………………………124-123
۲۱ – ۵ -۴ -۲ سیستم اطلاعاتی استراتژیک یا SIS………………………………………………….124

۲۲ – ۵ -۴ -۲ سیستم حمل و نقل هوشمند یا ITS……………………………………………………….125

پیامدهای تاخیر توسعه فناوری اطلاعات در حوزه اینترنت از دیدگاه متخصصان علوم ارتباطات

۲۳ – ۵ -۴ -۲ سیستم دانش ورزی یا KWS………………………………………………………126-125

۲۴ – ۵ -۴ -۲ سیستم اطلاعات رایانه ای یا CIS……………………………………………………..126
۲۵ – ۵ -۴ -۲ سیستم مدیریت محتوا یا CMS………………………………………………….127-126
۲۶ – ۵ -۴ -۲ سیستم مدیریت محتوای آموزش مجازی یاLMS……………….….………….۱۲۸-

۱۲۷
۲۸ – ۵ -۴ -۲ سیستم اطلاعات جغرافیایی یا GIS…………………………………………………..128

۲۹ – ۵ -۴ -۲ تاریخچه GIS……………………………………………………………………….129-128
۳۰ – ۵ -۴ -۲ کاربردهای مختلف GIS………………………………………………………………..129

پیامدهای تاخیر توسعه فناوری اطلاعات در حوزه اینترنت از دیدگاه متخصصان علوم ارتباطات

۳۱ – ۵ -۴ -۲ سیستم مکان یابی جهانی یا GPS……………………………………………….130-129

۳۲ – ۵ -۴ -۲ کاربردها و مزایای GPS………………………………………………………………..130
۵ -۲ بخش پنجم : سخت افزار و نرم افزارها مورد استفاده در فناوری اطلاعات……………………۱۳۱
۱ -۵ – ۲ سخت افزارهای

کامپیوتری………………………………………………………………۱۳۷-۱۳۲
۲ – ۵ – ۲ واحد پردازش مرکزی ( CPU )……………………………………………………………137
۳ – ۵ – ۲ سخت افزارهای

شبکه………………………………………………………………….۱۳۹-۱۳۷
۴ -۵ – ۲ نرم افزارهای کامپیوتری ……………………………………………………………….۱۴۱-۱۳۹
۵ – ۵ – ۲ نرم افزار شبکه ……………………………………………….………………………………۱۴۲
۶ -۲ : بخش ششم : چارچوب نظری تحقیق :

پیامدهای تاخیر توسعه فناوری اطلاعات در حوزه اینترنت از دیدگاه متخصصان علوم ارتباطات

……………………………………………………………….۱۴۳
۱ – ۶ – ۲ جامعه اطلاعاتی……………………………………………………………………………….۱۴۴
۱ -۱ – ۶ – ۲ مقدمه……………………………………………………………………………………………..۱۴۷-۱۴۴
۲ – ۱ – ۶ – ۲ جامعه اطلاعاتی چیست ؟……………………………………………………..۱۵۰-۱۴۷

۳ -۱ – ۶ – ۲ سیر تحولی و مفهومی جامعه اطلاعاتی ……………………………….…….. ۱۵۳-۱۵۰
۴ -۱ -۶ – ۲ پنج تعریف از جامعه اطلاعاتی…………………………………………………….۱۵۵-۱۵۳

۲- ۶ -۲ جامعه شبکه ای…………………………………………………………………………………۱۵۶
۱ – ۲ – ۶ – ۲ چیستی جامعه شبکه ای………………………………………………………………..۱۵۶
۲-۲- ۶ – ۲ جامعه شبکه

ای……………………………………………………………………….۱۵۹-۱۵۶
۳ -۶ -۲ نظریه شکاف آگاهی…………………………………………………………………………….۱۶۰

پیامدهای تاخیر توسعه فناوری اطلاعات در حوزه اینترنت از دیدگاه متخصصان علوم ارتباطات

۱ -۳ -۶ -۲ تعریف شکاف آگاهی ……………………………………………………………….۱۶۲-۱۶۰

۷ -۲ بخش هفتم : پیشینه تحقیق : ………………………………………………………………………….۱۶۶- ۱۶۴
فصل سوم ( روش شناسی تحقیق ) …………………………………………………………………………………..۱۶۶
۱ -۳ روش تحقیق………………………………………………………………………………………….۱۶۷
۲ -۳ ابزار تحقیق:………………………………………………………………………………………….۱۶۷
۳ -۳ جامعه

پیامدهای تاخیر توسعه فناوری اطلاعات در حوزه اینترنت از دیدگاه متخصصان علوم ارتباطات

آماری………………………………………………………………………………………….۱۶۷
۴ -۳ جامعه نمونه ……………………………………………………………………………………………………….۱۶۷
۵-۳ روش تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………………………..۱۶۸

۶-۳ پایایی و روایی تحقیق………………………………………………………………………………..۱۶۸

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………………………………………

۱۶۹
۱- ۴ : تجزیه و تحلیل توصیفی :…………………………………………………………………..۲۴۵-۱۷۰
۲-۴ : تجزیه و تحلیل استنباطی……………………………………………………………………۲۵۱-۲۴۶

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات ………………………………………………………………………………۲۵۲

۱ -۵ نتیجه گیری: …………………………………………………………………………………….۲۵۳
۱ – ۱ – ۵ یافته های توصیفی : ………………………………………………………………….۲۶۴-۲۵۳

پیامدهای تاخیر توسعه فناوری اطلاعات در حوزه اینترنت از دیدگاه متخصصان علوم ارتباطات

۲ – ۱ – ۵ یافته های استنباطی: …………………………………………………………………….۲۶۵-۲۶۴
۳ – ۱ – ۵ نتیجه گیری کلی : ……………………………………………………………………………۲۶۷-۲۶۵

۲ – ۵ پیشنهادهای اجرایی ( حاصل از تحقیق )………………………………………………………….۲۶۸-۲۶۷
۳ -۵ پیشنهاد برای محققان بعدی ……………………………………………………………………………۲۶۹
۴ -۵ موانع و محدودیت ها :……………………………………………………………………………..۲۶۹
——————————————————————–
پیوست : ……………………………………………………………………………………………. ۲۷۸-۲۷۰
فهرست منابع : ……………………………………………………………………………………………۲۸۱-۲۷۹

پیامدهای تاخیر توسعه فناوری اطلاعات در حوزه اینترنت از دیدگاه متخصصان علوم ارتباطات

 

 

 

فهرست جداول
——————————————————————– جدول شماره ( ۱ ) توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب جنسیت…………………………..۱۷۰
جدول شماره ( ۲ ) توزیع فراوانی و درصدی بر پاسخگویان بر حسب وضعیت تاهل………………۱۷۱

جدول شماره ( ۳ ) توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان ، بر حسب سن………………………………۱۷۲
جدول شماره ( ۴ ) توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب میزان استفاده آن ها از

پیامدهای تاخیر توسعه فناوری اطلاعات در حوزه اینترنت از دیدگاه متخصصان علوم ارتباطات

اینترنت در طول هفته…………………………………………………………………………………………………….

…۱۷۳
جدول شماره ( ۵ ) :توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب میزان آشنایی با امکانات و قابلیت های جدید شبکه اینترنت………………………………………………………………………………………………………۱۷۴
جدول شماره ( ۶ ) توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر اساس نحوه متصل شدن به اینترنت ( نوع سرویس )……………………………………………………………………………………………………..۱۷۵
جدول شماره ( ۷ ) : توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان ، بر حسب تاثیر توسعه فناوری

اطلاعات در حوزه اینترنت بر تغییر سیستم آموزشی ایران………………………………………………………………..۱۷۶
جدول شماره ( ۸-۱ ) توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان ، بر حسب اولویت های اول

پیامدهای تاخیر توسعه فناوری اطلاعات در حوزه اینترنت از دیدگاه متخصصان علوم ارتباطات

پیامدهای ناشی از تاخیر توسعه فناوری اطلاعات در حوزه اینترنت برای سیستم آموزشی ایران…………………۱۷۷
جدول ( ۸-۲ ) توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان ، بر حسب اولویت دوم پیامدهای ناشی

از تاخیر توسعه فناوری اطلاعات در حوزه اینترنت برای سیستم آموزشی ایران……………………………..۱۷۹
جدول ( ۳-۸ ) توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان ، بر حسب اولویت سوم پیامدهای ناشی از تاخیر توسعه فناوری اطلاعات در حوزه اینترنت برای سیستم آموزشی ایران…………………………… ۱۸۱

جدول ( ۴- ۸ ) توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان ، بر حسب اولویت چهارم پیامدهای ناشی از تاخیر توسعه فناوری اطلاعات در حوزه اینترنت برای سیستم آموزشی ایران…………………………….۱۸۳
جدول شماره ( ۹ ) توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان ، بر حسب میزان وابستگی شکل

گیری تجارت الکترونیک به توسعه فناوری اطلاعات در حوزه اینترنت در ایران………………………………….۱۸۵
جدول شماره (۱۰- ۱) توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان ، بر حسب اولویت اول پیامدهای ناشی از تاخیر توسعه فناوری اطلاعات در حوزه اینترنت برای تجارت الکترونیک در ایران……

……….۱۸۶
جدول شماره (۱۰- ۲) توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان ، بر حسب اولویت دوم پیامدهای ناشی از تاخیر توسعه فناوری اطلاعات در حوزه اینترنت برای تجارت الکترونیک در ایران………………….۱۸۸

پیامدهای تاخیر توسعه فناوری اطلاعات در حوزه اینترنت از دیدگاه متخصصان علوم ارتباطات

جدول شماره (۱۰- ۳) توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان ، بر حسب اولویت سوم پیامدهای ناشی از تاخیر توسعه فناوری اطلاعات در حوزه اینترنت برای تجارت الکترونیک در ایران…………… ۱۹۰

جدول شماره (۱۰- ۴) توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان ، بر حسب اولویت چهارم پیامدهای ناشی از تاخیر توسعه فناوری اطلاعات در حوزه اینترنت برای تجارت الکترونیک در ایران ………….. ۱۹۲
جدول شماره (۱۱) توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان ، بر حسب میزان وابستگی شکل

گیری دولت الکترونیک به توسعه فناوری اطلاعات در حوزه اینترنت در ایران ………………………………………۱۹۴
جدول شماره (۱۱-۱ ) توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان ، بر حسب اولویت اول پیامدهای ناشی از تاخیر توسعه فناوری اطلاعات در حوزه اینترنت برای دولت الکترونیک در ایران …………..……..۱۹۵

جدول شماره (۱۱-۲ ) توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان ، بر حسب اولویت دوم پیامدهای ناشی از تاخیر توسعه فناوری اطلاعات در حوزه اینترنت برای دولت الکترونیک در ایران ………………….۱۹۷
ل شماره (۱۱-۳ ) توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان ، بر حسب اولویت سوم پیامدهای

پیامدهای تاخیر توسعه فناوری اطلاعات در حوزه اینترنت از دیدگاه متخصصان علوم ارتباطات

ناشی از تاخیر توسعه فناوری اطلاعات در حوزه اینترنت برای دولت الکترونیک در ایران …………..…… ۱۹۹
جدول شماره (۱۱-۴) توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان ، بر حسب اولویت چهارم

پیامدهای ناشی از تاخیر توسعه فناوری اطلاعات در حوزه اینترنت برای دولت الکترونیک در ایران …………… ۲۰۱
جدول شماره (۱۲) توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان ، بر حسب میزان وابستگی شکل

پیامدهای تاخیر توسعه فناوری اطلاعات در حوزه اینترنت از دیدگاه متخصصان علوم ارتباطات

گیری روابط عمومی الکترونیک به توسعه فناوری اطلاعات در حوزه اینترنت …………………………….………… ۲۰۳
جدول شماره (۱۲ – ۱ ) توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان ، بر حسب اولویت اول پیامدهای ناشی از تاخیر توسعه فناوری اطلاعات در حوزه اینترنت برای روابط عمومی الکترونیک در

ایران………………………………………………………………………………………………….. ۲۰۴
جدول شماره (۱۲ – ۲ ) توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان ، بر حسب اولویت دوم پیامدهای ناشی از تاخیر توسعه فناوری اطلاعات در حوزه اینترنت برای روابط عمومی الکترونیک در

ایران………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۰۶
جدول شماره (۱۲ – ۳ ) توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان ، بر حسب اولویت سوم

پیامدهای تاخیر توسعه فناوری اطلاعات در حوزه اینترنت از دیدگاه متخصصان علوم ارتباطات

پیامدهای ناشی از تاخیر توسعه فناوری اطلاعات در حوزه اینترنت برای روابط عمومی الکترونیک در ایران …

………………………………………………………………………………………………………………………….………. ۲۰۸
جدول شماره (۱۲ – ۴ ) توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان ، بر حسب اولویت چهارم پیامدهای ناشی از تاخیر توسعه فناوری اطلاعات در حوزه اینترنت برای روابط عمومی

الکترونیک در ایران……………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۱۰
جدول شماره (۱۳) توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان ، بر حسب میزان وابستگی شکل

گیری روزنامه نگاری سایبر به توسعه فناوری اطلاعات در حوزه اینترنت ……………………….…………… ۲۱۲
جدول شماره (۱۳- ۴ ) توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان ، بر حسب اولویت اول پیامدهای ناشی از تاخیر توسعه فناوری اطلاعات در حوزه اینترنت برای روزنامه نگاری سایبر در ایران……………………………………………………………………………………………………..

…………..……… ۲۱۳
جدول شماره (۱۳- ۲) توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان ، بر حسب اولویت دوم پیامدهای ناشی از تاخیر توسعه فناوری اطلاعات در حوزه اینترنت برای روزنامه نگاری سایبر در

ایران………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۱۵
جدول شماره (۱۳- ۳) توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان ، بر حسب اولویت سوم پیامدهای ناشی از تاخیر توسعه فناوری اطلاعات در حوزه اینترنت برای روزنامه نگاری سایبر

پیامدهای تاخیر توسعه فناوری اطلاعات در حوزه اینترنت از دیدگاه متخصصان علوم ارتباطات

در ایران…………………………………………………………………………………………………………………….…… ۲۱۷
جدول شماره (۱۳- ۴ ) توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان ، بر حسب اولویت چهارم پیامدهای ناشی از تاخیر توسعه فناوری اطلاعات در حوزه اینترنت برای روزنامه نگاری سایبر در ایران…………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۱۹

جدول شماره ( ۱۴ ) توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان درباره وضعیت ایران در حوزه آموزش از راه دور……………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۲۱
جدول شماره ( ۱۵ ) توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان درباره وضعیت ایران در دسترسی دانشجویان به منابع آموزشی در هر زمان و هر مکان ………………………………………………………….…. ۲۲۲

جدول شماره ( ۱۶ ) توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان درباره وضعیت ایران در استفاده اساتید از شبکه جهانی اینترنت برای توسعه موارد آموزشی…………………………….

……………………………….. ۲۲۳
جدول شماره ( ۱۷ ) توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان درباره وضعیت ایران در امکان برقراری ارتباط از طریق اینترنت با دانشجویان و مدرسان تمام دنیا برای بحث و گفت و گو …………..………………………………………………………………………………………………………………………….…. ۲۲۴

پیامدهای تاخیر توسعه فناوری اطلاعات در حوزه اینترنت از دیدگاه متخصصان علوم ارتباطات

جدول شماره ( ۱۸ ) توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان درباره وضعیت ایران در صرفه جویی در هزینه های آموزشی از طریق اینترنت …………………………………….……………..……………………. ۲۲۵
جدول شماره ( ۱۹ ) توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان درباره وضعیت ایران در حوزه تجارت الکترونیک ……………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۲۶
جدول شماره ( ۲۰) توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان درباره وضعیت ایران در مراودات تجاری با سایر کشورها …………………………………………………………………..………………………………….. ۲۲۷
جدول شماره ( ۲۱ ) توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان درباره وضعیت ایران درایجاد

 

پیامدهای تاخیر توسعه فناوری اطلاعات در حوزه اینترنت از دیدگاه متخصصان علوم ارتباطات

مشاغل و فرصت های جدید …………………………………………………………………………………………………….. ۲۲۸
جدول شماره ( ۲۲ ) توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان درباره وضعیت ایران در امکان

فروش مستقیم و بدون واسطه محصولات ………………………………………………………………..……………… ۲۲۹
جدول شماره ( ۲۳ ) توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان درباره وضعیت ایران در استفاده از سرعت بالای تجارت الکترونیک در خدمات ……………………………………………..…………………. ۲۳۰
جدول شماره ( ۲۴ ) توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان درباره وضعیت ایران در حوزه دولت الکترونیک ……………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۳۱
جدول شماره ( ۲۵ ) توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان درباره وضعیت ایران در دسترسی

سریع و مستقیم به اطلاعات و خدمات مالی ……………………………………………….……………………………. ۲۳۲
جدول شماره ( ۲۶ ) توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان درباره وضعیت ایران در ارتباط مستقیم با مقامات دولتی……………………………………………………………………………………………………………………….۲۳۳
جدول شماره ( ۲۷ ) توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان درباره وضعیت ایران در صرفه جویی

پیامدهای تاخیر توسعه فناوری اطلاعات در حوزه اینترنت از دیدگاه متخصصان علوم ارتباطات

در حمل و نقل ، ساعات کار و انرژی ………………………………………………………………………………………….. ۲۳۴
جدول شماره ( ۲۸ ) توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان درباره وضعیت ایران درکارایی عملیات دولتی و شفافیت در امور ………………………………………………………………………………………………………… ۲۳۵
جدول شماره ( ۲۹ ) توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان درباره وضعیت ایران درحوزه روابط عمومی الکترونیک ………………………………………………………………………………………………………………… ۲۳۶
جدول شماره ( ۳۰) توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان درباره وضعیت ایران در حفظ محیط زیست و استفاده از روش های سنتی همچون بروشور ، کاغذ و

پیامدهای تاخیر توسعه فناوری اطلاعات در حوزه اینترنت از دیدگاه متخصصان علوم ارتباطات

چاپ………………………………………. ۲۳۷
جدول شماره ( ۳۱) توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان درباره وضعیت ایران در دسترسی سریع به اطلاعات و اطلاع رسانی لحظه ای …………………………………………………………………………………………. ۲۳۸
جدول شماره ( ۳۲ ) توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان درباره وضعیت ایران در ابراز نظرات

به صورت راحت و بدون فیلتر …………………………………………………………………………………………………… ۲۳۹

جدول شماره ( ۳۳ ) توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان درباره وضعیت ایران در استفاده از مزیت فراگیری و فرامرزی بودن روابط عمومی الکترونیک…………………………………………………………………. ۲۴۰
جدول شماره ( ۳۴ ) توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان درباره وضعیت ایران در حوزه روزنامه نگاری سایبر ………………………………………………………………………………………………………………۲۴۱
جدول شماره ( ۳۵) توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان درباره وضعیت ایران در استفاده از سرعت بالای روزنامه نگاری سایبر در انتقال اخبار و اطلاعات……………………………………………………………… ۲۴۲
جدول شماره ( ۳۶ ) توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان درباره وضعیت ایران در استفاده از امکان ارتباط بی واسطه ……………………………………………………………………………………………………………………. ۲۴۳
جدول شماره ( ۳۷) توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان درباره وضعیت ایران در امکان کنش متقابل دو سویه……………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۴۴
جدول شماره ( ۳۸ ) توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان درباره وضعیت ایران در امکان دسترسی به ادبیات جهانی واژه ها …………………………………………………………………………………………………………. ۲۴۵
جدول شماره ( ۳۹ ) توزیع فراوانی های مشاهده شده و مورد انتظار متغیرهای فرضیه (به نظر متخصصان علوم ارتباطات یکی از پیامدهای تاخیر توسعه فناوری ارتباطات در حوزه

پیامدهای تاخیر توسعه فناوری اطلاعات در حوزه اینترنت از دیدگاه متخصصان علوم ارتباطات

اینترنت ، عقب ماندگی سیستم آموزشی با نیازهای روز و عدم گسترش آموزش از راه دور است) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۴۶
جدول شماره ( ۴۰ ) : توزیع فراوانی های مشاهده شده و مورد انتظار متغیرهای فرضیه (به

پیامدهای تاخیر توسعه فناوری اطلاعات در حوزه اینترنت از دیدگاه متخصصان علوم ارتباطات

نظر متخصصان علوم ارتباطات یکی از پیامدهای تاخیر توسعه فناوری ارتباطات عدم توسعه تجارت الکترونیک در ایران است )………………………………………………………………………………………………………. ۲۴۷
جدول شماره ( ۴۱ ) توزیع فراوانی های مشاهده شده و مو رد انتظار متغیرهای فرضیه (به نظر متخصصان علوم ارتباطات یکی از پیامدهای تاخیر توسعه فناوری ارتباطات از عدم کارایی دولت الکترونیک در ایران است )…………………………………………………………………………………………………… ۲۴۸
جدول شماره ( ۴۲ ) توزیع فراوانی های مشاهده شده و مورد انتظار متغیرهای فرضیه (به

پیامدهای تاخیر توسعه فناوری اطلاعات در حوزه اینترنت از دیدگاه متخصصان علوم ارتباطات

نظر متخصصان علوم ارتباطات یکی از پیامدهای تاخیر توسعه فناوری ارتباطات از عدم کارایی روابط عمومی الکترونیک در ایران است )………………………………………………………………………………………….۲۴۹
جدول شماره ( ۴۳ ) توزیع فراوانی های مشاهده شده و مورد انتظار متغیرهای فرضیه (به نظر متخصصان علوم ارتباطات یکی از پیامدهای تاخیر توسعه فناوری ارتباطات از عدم کارایی روزنامه نگاری سایبر در ایران است )…………………………………………………………………………………………………..۲۵۰

فصل اول

کلیات طرح

پیامدهای تاخیر توسعه فناوری اطلاعات در حوزه اینترنت از دیدگاه متخصصان علوم ارتباطات

۱-۱ پیشگفتار
امروزه فناوری اطلاعات به مدد ارتباطات فراگیر شده و جهان را دگرگون ساخته است . گسترش ارتباطات و تکنولوژی رایانه ای با همگرایی و وحدت این دو فرایند پرتکاپو و پویا ،

شتابی مضاعف یافته و جامعه اطلاعاتی حاصل این همراهی شده است.

مهمترین تغییراتی که این فناوری در جهان به وجود آورده ، به وسیله مارشال مک لوهان در یک عبارت خلاصه شده است و آن تبدیل جهان به یک دهکده جهانی است.

به این معنا که

مردم نقاط مختلف دنیا به مثابه ساکنان یک دهکده امکان برقراری ارتباط را با یکدیگر و اطلاع از اخبار و رویدادهای جهانی را دارند.

پیشرفت حاصله در فن آوری ارتباطاتی و تکنولوژی مخابراتی در تلاقی خود یک فرایند کلان آفرید که از دل آن پدیده ای شگفت آور به نام اینترنت به وجود آمد .

ظهور اینترنت به عنوان یک ابزار جدید ، سریع و ارزان عرصه های مختلف ارتباطی زندگی بشر را دچار دگرگونی کرد و از بسیاری جهات معنا و مفهوم جدیدی به ابعاد آن بخشید .

اینترنت با درنوردیدن فاصله های زمانی و مکانی ، جهان را برای همه به عرصه ی حضور تبدیل نمود.

پیامدهای تاخیر توسعه فناوری اطلاعات در حوزه اینترنت از دیدگاه متخصصان علوم ارتباطات

با این مقدمه امروزه نقش اینترنت در زندگی اجتماعی و در عرصه های علمی و فنا ، انکارناپذیر بوده و در برنامه ریزی های توسعه ی اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی جایگاه ویژه

ای به فن آوری اطلاعات و ارتباطات داده می شود. استفاده ا%