فروشگاه

توضیحات

گزارش کارآموزی بانک

قابل ویرایش برای همه بانک ها فقط اسم بانک راتغییر دهید و گزارش کارآموزی خود را ارایه دهید

گزارش کارآموزی بانک رفاه بانک شهر بانک ملت بانک ملی بانک پارسیان بانک صادرات بانک سامان بانک پاسارگاد بانک سرمایه

۱۳۰ صفحه فایل ورد فونت ۱۴ 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

گزارش کارآموزی بانک
گزارش کارآموزی

 

 

بانک  به منظور کمک به توسعه اقتصادی، گسترش صادرات و ایجاد اشتغال، تسهیلات ارزی در قالب یکی از عقود قانون بانکی بدون ربا، با شرایط زیر در اختیار صادرکنندگان و تولیدکنندگان واجد شرایط قرار می‌دهد. (در صورت موجود بودن)

 

گزارش کارآموزی بانک 

فهرست مطالب

 عنوان

تاریخچه بانکداری در ایران ……………….. ۲

تاریخچه بانک رفاه کارگران ……………….. ۳

معرفی بانک رفاه کارگران ……………….. ۳

بانک استقراضی ایران ………………….. ۵

چارت سازمانی …………………………. ۶

موقعیت و آدرس بانک …………………… ۶

تسهیلات ارضی و صادراتی بانک رفاه …… ۷

تسهیلات قبل از صدور کالا………………. ۷

مبلغ تسهیلات ………………………….. ۸

مدت بازپرداخت تسهیلات ……………….. ۸

گزارش کارآموزی بانک

نرخ تسهیلات …………………………… ۹

وثایق …………………………………… ۹

نحوه اعطای تسهیلات………………….. ۱۰

اعمال نظارت بانک ……………………… ۱۰

ارائه مدارک مربوط به صادرات انجام شده… ۱۰

بازپرداخت ………………………………. ۱۱

تسهیلات بعد از صدور کالا……………….. ۱۲

مبلغ تسهیلات ………………………….. ۱۲

مدت بازپرداخت تسهیلات ……………….. ۱۳

گزارش کارآموزی بانک

نرخ تسهیلاتی پرداختی …………………. ۱۳

وثایق قابل قبول برای اعطای تسهیلات ….. ۱۳

نحوه اعطای تسهیلات……………………. ۱۴

اعمال نظارت بانک…………………………. ۱۴

بازپرداخت ………………………………… ۱۴

تسهیلات ارزی……………………………. ۱۵

نوع تسهیلات…………………………….. ۱۵

سقف فردی تسهیلات……………………. ۱۵

کارمزد تعهد………………………………. ۱۶

نرخ سود تسهیلات ………………………. ۱۶

دوره بازپرداخت …………………………… ۱۶

عقد قرارداد وثایق………………………… ۱۶

عنوان

انواع خدمات ریالی و ارزی بانک رفاه……… ۱۷

انواع سپرده های بانکی…………………. ۲۰

حساب قرض الحسنه پس انداز………….. ۲۰

قرض الحسنه پس انداز عادی…………… ۲۱

قرض الحسنه پس انداز ویژه ……………. ۲۱

حساب قرض الحسنه جاری …………….. ۲۱

مزایای حساب جاری همراه برای مشتریان در شعب مجهز به این سیستم     ۲۲

حساب جاری دومنظوره …………………. ۲۲

حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار….. ۲۳

حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی … ۲۳

حساب سپرده کوتاه مدت ویژه ………….. ۲۳

حساب سپرده سرمایه گذاری بلندمدت….. ۲۴

سپرده سرمایه گذاری مدت‌دار قابل تقسیم ۲۴

شرایط تعیین سپرده های سرمایه گذاری بلندمدت ۲۴

انواع تسهیلات بانک رفاه ………………… ۲۵

سایر خدمت بانک رفاه …………………… ۲۸

انواع واحدهای مربوط به حسابداری …….. ۳۶

حسابرسی ……………………………. ۳۶

انواع حسابرسان………………………. ۳۷

وظایف سازمان حسابرسی ……………… ۳۸

حسابداری دولتی………………………. ۳۹

خصوصیات حسابداری دولتی …………… ۳۹

گزارش کارآموزی بانک

اصول کلی حسابداری دولتی ………….. ۴۰

حسابداری بودجه ……………………… ۴۲

تهیه و تنظیم بودجه در بانک …………… ۴۳

مسئول بودجه در بانک …………………. ۴۴

حسابداری مالی ………………………. ۴۴

حسابداری مدیریت …………………….. ۴۶

انواع حسابهای مورد استفاده …………… ۵۰

هزینه ها ………………………………. ۵۱

حسابهای انتظامی …………………….. ۵۳

تنخواه گردان …………………………… ۵۴

سپرده …………………………………. ۵۵

عنوان

حساب بستانکاران ……………………… ۵۶

حواله (عهده شعبه ها)…………………. ۵۷

سرمایه ………………………………… ۵۸

دارائی جاری …………………………… ۵۸

دارائی ثابت ……………………………. ۵۸

نقطه سر به سر ………………………. ۵۸

نقش حسابداران در برنامه ریزی و ارزیابی نتایج    ۵۸

برنامه های جاری و در دست اقدام ……….. ۶۱

گزارش کارآموزی بانک

انواع گزارشات تهیه شده در حسابداری ……. ۶۲

انواع دفاتر مورداستفاده در حسابداری ……. ۷۲

ثبت عملیات مربوط به تنخواه گردان ………. ۷۴

ثبت عملیات مربوط به سپرده …………….. ۷۶

بستن حساب سپرده …………………….. ۷۸

کاربرد سرفصل های حسابهای انتظامی ….. ۷۸

بستن حسابها در پایان سال …………….. ۸۰

حسابهای سنواتی ……………………… ۸۱

فرم های مورد استفاده در حسابداری …… ۸۲

پیشنهادات و انتقادات …………………… ۸۵

فرمها

پیوستها پایان نامه دات کام

 

گزارش کارآموزی بانک

نوع تسهیلات:

الف- یکساله: برای خرید مواد اولیه و مصرفی

ب- دوساله: برای خرید ماشین‌آلات تولیدی و خدمات مربوط یا تکمیل طرحهای نیمه تمام

سقف فردی تسهیلات:

براساس تشخیص بانک به استناد ارزیابی از متقاضی و طرح مورد نظر و حداکثر تا سقف ۵ میلیون دلار برای هر شخص حقوقی تعیین خواهد شد.

واجدین شرایط استفاده از تسهیلات:

الف- صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی و تولیدکنندگان

ب- مجریان طرحهای خودگردان با اولویت طرحهای نیمه‌تمام( بجز طرحهای نیمه‌تمامی که از تسهیلات فاینانسی برای انجام همان قسمت طرح استفاده می‌کنند).

گزارش کارآموزی بانک

کارمزد تعهد:

تا ۲% در سال براساس مانده استفاده نشده تسهیلات از روز تصویب تسهیلات تا روز استفاده از تسهیلات محاسبه خواهد شد.

نرخ سود تسهیلات:

نرخ سود تسهیلات ارزی منابع بانک براساس نرخ توافقی در زمان انعقاد قرارداد می‌باشد.

دوره استفاده از تسهیلات:

الف- تا ۶ ماه از تاریخ گشایش اعتبار اسنادی برای خرید مواد اولیه و مصرفی

ب- تا دوسال از تاریخ گشایش اعتبار اسنادی برای ورود ماشین‌آلات و اجرای طرح‌ها

دوره بازپراخت :

الف- تا ۱ سال  پس از معامله اسناد برای خرید مواد اولیه و مواد مصرفی

ب- تا دوسال برای ورود ماشین‌آلات و اجرای طرح‌ها که پس از این مدت با شرایط روز و تجدید ارزیابی وثایق تا دوسال دیگر قابل تمدید خواهد بود……

– مسئول بودجه‌ریزی در بانک مکلف می‌باشد هنگام تهیه و تنظیم بودجه، نظرات شورای عالی بانکها و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را رعایت نماید.

گزارش کارآموزی بانک

۲- سیاستها و خط‌مشیءهای سال بودجه‌ای( سال آینده) بانک را در بودجه‌ریزی اعمال نماید.

۳- دستورالعمل بودجه را باید به کلیه ادارات، سرپرستی‌ها و مناطق و شعب در سطح کشور ارسال نماید.

۴- سیاستها و خط‌مشی‌های بانک بایستی در دستورالعمل بودجه گنجانده شود.

۵- فرم‌های پیش‌بینی درآمدها و هزینه‌ها را ضمیمه دستورالعمل نماید.

حسابداری مالی:

اطلاعات حسابداری مالی اساساً به قصد استفاده اشخاص برون سازمان یعنی سرمایه‌گذاران، فراهم‌کنندگان تسهیلات مالی، نهادها و ارگانهای دولتی و سایرین تهیه و ارائه می‌شود. این اطلاعات شامل گزارش نتایج عملیات واحد انتفاعی برای یک دوره زمانی

گزارش کارآموزی بانک

معین گزارش وضعیت مالی در یک مقطع زمانی معین و گزارش جریانهای ورود و خروج وجه نقد برای دوره مالی فراهم می‌گردد. سیستم حسابداری مالی باید بگونه‌ای سازماندهی

شود که اطمینان حاصل گردد. اطلاعات مالی منعکس در گزارشهای مالی بعنوان مهمترین محصول این سیستم قابل فهم، قابل اعتماد، مربوط وبین دوره‌های زمانی مختلف گزارشگری نسبتاً قابل مقایسه‌ می‌باشند. اطلاعات منعکس‌ در گزارشهای مالی که به قصد استفاده‌های  موسسه تحقیقاتی پردازش

پس از پرداخت میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “گزارش کارآموزی بانک”

4 × 3 =