فروشگاه

بررسی رابطه بین حجم مبادلات غیر عادی و ارزش سهام بر عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 3352

قیمت : تومان17,000

توضیحات

این تحقیق به بررسی رابطه بین حجم مبادلات غیر عادی و ارزش سهام بر عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در راستای این هدف کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که صورت های مالی (تراز نامه صورت حساب سود و زیان) و اطلاعات مورد نیاز که در سال های ۸۶ تا ۹۰ اراده داده بودند مورد بررسی قرار گرفته در مجموع تعداد ۱۱۵ شرکت از صنایع مختلف انتخاب شدند به منظور آزمون فرضیه از رگرسیون چند متغیر استفاده کنند و معنی دار بودن آنها با استفاده از آماره T و F صورت گرفت. همچنین برای آزمون خود هبستگی مدل از آزمون دوربین – واتسون استفاده شده باشد. نتیجه تحقیق نشان می دهد که رابطه معناداری بین حجم مبادلات غیر عادی و ارزش معاملات سهام بر عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد.

کلید واژه: حجم مبادلات غیر عادی، ارزش معاملات سهام و عدم تقارن اطلاعات


 84صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع دارد  قیمت ۱۷۰۰۰ تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

 

. مقدمه:

بعضی از سرمایه گذاران شامل افراد درون سازمانی مانند مدیران، تحلیل گران آنها و موسسه هایی که از این افراد اطلاعات دریافت می کنند به اخبار محرمانه دسترسی دارند هرچند اطلاعات محرمانه بیشتر باشد، دامنه تفاوت قیمت های پیشنهادی خرید و فروش سهام بین سرمایه گذاران افزایش می یابد و در نتیجه بازده سرمایه گذارانی که به این گونه اطلاعات دسترسی ندارند کاهش می یابد. این قضیه با نتایج تحقیقات تجربی زیادی هماهنگ است. قائمی و وطن پرست ضمن اشاره به سابقه مفصل موضوع در سطح دنیا نشان داده اند در بورس اوراق بهادار تهران هم افزایش عدم تقارن اطلاعاتی بین معامله گران، دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام را وسیع تر می کند.

اما قضیه تفاوت پیشنهادی خرید و فروش سهام ریشه در جریان عرضه و تقاضای غیرعادی دارد عرضه و تقاضای غیرعادی در نتیجه ی وجود اطلاعات محرمانه بوجود می آید؛ هنگام وجود اخبار محرمانه بد، عرضه سهام زیاد می شود و قیمت پیشنهادی فروش نیز کاهش می یابد. برعکس، هنگام وجود اخبار محرمانه خوب، تقاضا زیاد افزایش می یابد. چنانچه اطلاعات محرمانه وجود نداشته باشد، آثار اطلاعات عمومی موجود توسط بازارسازها در قیمت سهام منعکس می شود. یعنی بازارسازها در هنگام دریافت اطلاعات، قیمت را به سطح مناسبی هدایت می کند و در نتیجه خرید و فروش غیرعادی هم صورت نمی گیرد.

این تحقیق در جستجوی پاسخی برای این سوال است که آیا رابطه بین حجم مبادلات غیرعادی و ارزش معاملات سهام با عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دراد؟


۱-۲٫ بیان مسأله:

بازار سرمایه به عنوان یکی از مهمترین و حساس ترین بخش های اقتصادی و مالی کشورها بطور مستمر در حال تغییر، پویایی و توسعه است. گاه به دلیل بحران های مالی و اقتصادی و حتی بحران های سیاسی دچار چالش های عظیم می گردد و گاه در سایه کار و تلاش و رونق اقتصادی تعاملات اجتماعی و سیاسی و نگاه مثبت به سرمایه گذاری توسعه می یابد. به طور کلی می توان گفت بازار سرمایه در هر کشوری عبارت است از سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی به ویژه بخش های اصلی آن یعنی صنعت، خدمات و تجارت است.

ارزش معاملات و حجم مبادلات غیر عادی بعنوان مؤلفه های اصلی ارزیابی و اندازه گیری فعالیت ها در بورس اوراق بهادار تهران است این مولفه، مدام در حال تغییر و دست خوش تحولات قابل ملاحظه ای می باشند.

یکی از مهم­ترین عوامل در تصمیم­گیری صحیح، داشتن اطلاعات معنایی و مرتبط با موضوع تصمیم است که اگر درست فراهم و پردازش نشود، اثرات منفی را برای فرد تصمیم­گیرنده در پی خواهد داشت. از سوی دیگر چگونگی دست­یابی به اطلاعات نیز حائز اهمیت است: در صورتی که اطلاعات مورد نیاز به صورتی نامتقارن در بین افراد توزیع شود می­تواند نتایج متفاوتی را نسبت به موضوع واحد سبب شود. بنابراین یکی از مهم­ترین صورت­های مالی اساسی که در ایران بر آگاه کردن بازار از عملکرد شرکت استفاده می­کنند، صورت سود و زیان است(قائمی و وطن­پرست، ۱۳۸۲).

هدف از افشای اطلاعات مالی شرکت ها کاهش توزیع نادرست اطلاعات موثر در تصمیم­گیری استفاده­کنندگان در بازار سرمایه است. در صورتی که اطلاعات نادرست توزیع شود گروهی دارای اطلاعات بیشتری خواهند بود که این امر باعث بوجود آمدن شرایطی خواهد شد که به تصمیم­گیری نادرست گروه دارای اطلاعات کمتر می­انجامد و به عبارت دیگر منجر به انتخاب نادرست آنها خواهد شد. انتخاب نادرست به وضعیتی اطلاق می­شودکه در بازار یک شخص یا گروهی از اشخاص نسبت به سایر اشخاص یا گروه­های بازار، در مبادلات دارای مزیت اطلاعاتی داشته باشند. یکی از کاربردهای بالقوه­ی اطلاعاتی منتشر شد. از سوی شرکت با کاهش شکاف انتظارات سرمایه­گذاران کاهش مزیت اطلاعاتی برخی از سرمایه­گذاران و در نتیجه کاهش اثر عدم تقارن اطلاعاتی بر هزینه سرمایه است. این استدلال، بوسیله آکرلاف (۱۹۷۰) مطرح شده که عدم تقارن اطلاعاتی بدلیل گزینش نادرست هزینه­هایی در معاملات ایجاد می­کنند. اگر اطلاعات نادرست توزیع شود گروهی دارای اطلاعات بیشتری خواهند بود که با آنها معامله­گران آگاه گفته می­شود. این وضعیت باعث به وجود آمدن شرایطی خواهد شد که به تصمیم­گیری نادرست گروهی که دارای اطلاعات کمتری هستند می­انجامد: به عبارت دیگر منجر به گزینش نادرست آنها خواهد شد(آکرولاف، ۱۹۷۰).

زمانی که بازارسازان از وجود افراد آگاه در بازار مطلع شوند از تعدیلی قیمت­های پیشنهادی و درخواستی سهام برای جبران ریسک گزینش نادرست که حاصل داد و ستد با مبادله­ کنندگان آگاه است بهره می­گیرند. این امر باعث گسترش شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش می­شود. که بیانگر افزایش سطح عدم تقارن اطلاعاتی (توزیع نادرست اطلاعات) در بازار است(وارن وبیلی[۱]، ۲۰۰۶).

برای جذب سرمایه­گذاران بالقوه، شرکت با سهام خود را با کسر منتشر کنند و به همین دلیل هزینه سرمایه افزایش می­یابد الزام به افشای هر چه بیشتر اطلاعات، احتمال عدم تقارن اطلاعاتی به وجود آمده در بازار سهام را کاهش و به کاهش هزینه فرصت فروش سهام و در نتیجه کاهش هزینه سرمایه شرکت می­انجامد(بیامن و ورچیلا، ۱۹۹۶ و دیاموند و ورچیلا[۲]، ۱۹۹۱).

به منظور کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین افراد درون­سازمان و برون­سازمانی افشای اطلاعات برای استفاده­کنندگان خارجی به دلیل پیام­دهی و کاهش احتمال گزینش نادرست که بر هزینه سرمایه شرکت موثر است، کاهش زیادی صورت گرفته است. از این رو، ادعا می­شود که اطلاعات عمومی یک جایگزین مناسب برای اطلاعات ویژه و پرهزینه است در همین پیوند (ورچیلا، ۱۹۸۲) نشان می­دهد که افزایش اطلاعات در دسترس، آشکارا میزان اطلاعات ویژه را کاهش می­دهد (ورچیلا، ۱۹۸۲) و همچنین (دیاموند، ۱۹۸۵) در تحقیق خود به این نتیجه رسید که انتشار اطلاعات شرکتی انگیزه معامله­گران را برای ایجاد اطلاعات ویژه کاهش می­دهد و در نتیجه باعث کاهش ریسک حاصل از وجود این اطلاعات و کاهش شدت وضعیت سفته­بازی حاصل از وجود معامله­گران آگاه می­شود(دیاموند، ۱۹۸۲).

مسئله اصلی در این پژوهش این است که حجم مبادلات غیر عادی و ارزش معاملات سهام چه اثری بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکت ها در بورس اوراق بهادار دارد و به دنبال این نتیجه است که در صورت کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، تغیرات ارزش و حجم مبادلات غیر عادی سهام چگونه خواهد بود؟

۱- ۳ . اهمیت و ضرورت تحقیق

ارزش معاملات و حجم مبادلات غیر عادی سهام شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران مهم ترین ویژگی های تعیین کننده وضعیت بازار است. در یک بازار فعال و مناسب ارزش معاملات صورت پذیرفته و حجم مبادلات غیر عادی سهام قابل معامله و در جریان معامله نقش به سزایی ایفا می کند همان طور که گفته شده فعالیت مناسب بازار بورس به منزله رونق فعالیت های اقتصادی در بخش های تولیدی، خدماتی و تجاری است.

همچنین، از نظر محقق ارائه اطلاعات صحیح، قابل اتکا و به موقع توسط شرکت ها و نحوه اطلاع رسانی بورس اوراق بهادار در میزان و کیفیت معاملات و دستیابی متناسب سرمایه گذاران به بازده منطقی تاثیر قابل ملاحضه ای دارد.

گزینش نادرست با میزان تقارن اطلاعاتی در بازار رابطه مستقیمی دارد گزینش نادرست، بیانگر منافع حاصل از مبادله بازارساز با مبادله کنندگان ناآگاه است که برای جبران زیان های ناشی از مبادله ی او با مبادله­کنندگان اگاه دریافت می­شود. بازار ساز با مشکل مبادله با معامله گران آگاه تر از خود مواجه است بنابراین، سرمایه گذاران آگاه تر از بازار ساز زمانی که قیمت های تعیین شده بوسیله بازارساز پایین است اقدام به خرید سهام و زمانی که قیمت تعیین شده از ارزش ذاتی بالاتر است، اقدام به فروش سهام می­کند­. بنابراین بازار سهام هنگام مبادله با سرمایه­گذاران آگاه تراز خود با مسئله گزینش نادرست مواجه است. این مساله بازار ساز را به بالابردن قیمت پس از مبادله خرید و پایین آوردن قیمت پس از مبادله فروش تحریک می­نماید. این اصلاح قیمت بازارساز را نسبت به آنچه که از بابت فروش سهام دریافت نموده است، بابت خرید به فروشندگان سهام پرداخت نخواهند کرد. بنابراین یک جزء شکاف قیمت که (گزینش نادرست) نامیده می­شود حاصل تجدید نظر بازارساز در مورد قیمت­ها و بیشتر کردن شکاف قیمت­های پیشنهادی خرید و فروش برای جبران زیان احتمالی معامله با معامله­گران آگاه است (گلوشن و میلگرام[۳]، ۱۹۸۵ و گویلاند وگامی، ۱۹۸۳). از این رو در تحقیقات مربوط به عدم تقارن اطلاعاتی از شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش به عنوان معیار عدم تقارن اطلاعاتی استفاده می­شود­.

 

 

۱-۴٫ اهداف تحقیق

هر پزوهش برای دست یابی به اهداف خاص صورت می گیرد، این اهداف خود را در قالب مساله پژوهش نمودار می سازد و از طریق آن آشکار می شود که اهداف پژوهش می تواند به صورت کلی یا فرعی مطرح شود( خاکی، ۱۳۸۶).

۱-۴-۱٫ اهداف کلی

بر اساس مساله اصلی تحقیق هدف کلی این پژوهش بررسی اثر حجم مبادلات غیر عادی و ارزش معاملات سهام بر عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد .

۱-۴-۲٫ اهداف جزئی

  1. بررسی اثر ارزش معاملات بر عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است­.
  2. بررسی اثر حجم مبادلات غیر عادی سهام بر عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است­.

۱-۵٫ سؤالات تحقیق

با توجه به آنچه در قسمت اهداف تحقیق بیان شده هدف اصلی ما از این تحقیق بررسی تاثیر حجم مبادلات غیر عادی و ارزش معاملات سهام بر عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است بنابراین سوالات اصلی در این تحقیق به شرح زیر است:

۱- ۵-۱٫ ارزش معاملات سهام چه اثری بر عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت های پذیرفته شده در اوراق بهادار تهران دارد؟

۱-۵-۲٫ حجم مبادلات غیر عادی سهام چه اثری بر عدم تقارن اطلاعتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارد ؟

۱-۶٫ فرضیه‏های تحقیق

فرضیه عبارت است از، حدس و گمان اندیشمندانه درباره ماهیت و چگونگی روابط پدیده ها، اشیاء و متغیرهایی که محقق را در تشخیص نزدیک ترین و محتمل ترین را برای کشف مجهول کمک می نماید (حافظ نیا، ۱۳۸۱، ص ۱۰ ). با توجه به سوالات و اهداف مطرح شده فرضیه های تحقیق به شرح ذیل می باشد:

۱-۶-۱٫ ارزش معاملات سهام اثر معنا داری بر عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارد.

۱-۶-۲٫ حجم مبادلات غیر عادی اثر معنا داری بر عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارد.

۱-۷٫ مدل و متغیر های تحقیق

الف: متغیر مستقل

متغیر مستقل این پژوهش شامل ارزش معاملات و حجم مبادلات غیر عادی سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است، لذا برای اینکه قادر باشیم آن را در قالب اعداد و ارقام بیان کنیم به مدلی نیاز داریم تا بتوانیم آن را کمی کنیم برای این کار از دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام استفاده شده است.

ب: متغیر وابسته

متغیر وابسته این تحقیق عدم تقارن اطلاعاتی است.

SB AS it = 0 + 1 H it + 2 AA vit + 3 IN (MKVAL it)+4 LPRic E it + E it

که در آن

SB AS it= معیار ارزیابی عدم تقارن اطلاعات شرکتی i در سال t

H it = شاخص هر فیندال هیرشمن جهت تشخیص میزان مالکیت شرکت i در سال t

متغیرهای کنترلی مدل :

AA vit = حجم معاملات غیر عادی (Abnormed volume) سهام

IN (MKVAL it)= معیار سنجش اندازه شرکت برابر است با لگاریتم طبیعی ارزش بازار دارایی های شرکت i در سال t

LPRic E it = لگاریتم طبیعی ارزش سهام شرکت i در پایان سال مالی t

۱-۸٫ روش تحقیق

روش تحقیق در پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است. توصیفی به این دلیل که هدف آن توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد بررسی است و برای شناخت بیشتر شرایط موجود می باشد و همبستگی به دلیل اینکه در این تحقیق رابطه بین متغیر های مورد نظر است. تحقیق حاضر، به بررسی روابط بین متغیرها پرداخته و در پی اثبات وجود این رابطه در شرایط کنونی بر اساس داده های تاریخی می باشد. بنابراین می توان آن را از نوع پس رویدادی طبقه بندی نمود در اینگونه تحقیقات محقق به بررسی علت و معلول (متغیر وابسته و متغیر مستقل) پس از وقوع می پردازد. در این تحقیقات بین متغیرها یک رابطه آشکاری وجود دارد که هدف بررسی این رابطه می باشد. همچنین متغیرها قابل دستکاری نیستند.

۱-۹٫ جامعه آماری و روش نمونه گیری[۴]

هر مجموعه از افراد و اشیاء که لااقل دارای یک صفت مشترک باشند را جامعه ی آماری می نامند (نیکوکار،۱۳۷۷). جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. از این شرکت هایی که دارای ویژگی زیر باشند انتخاب می شوند:

  1. دوره مالی آنهااز۱/۱هر سال تا ۲۹/۱۲باشند.
  2. حداقل ۴دوره مالی منتهی به پایان سال ۹۰ در بورس فعال باشند.
  3. حداقل سهام آنها ۲بار در سال در بازار بورس خرید و فروش شده باشند.

لذا تعداد شرکت هایی که دارای ویژگی های فوق باشند از بین آنها تعدادی با فرمول های کوکرال به عنوان نمونه انتخاب گردید.

حجم نمونه برابر است با۱۱۵ شرکت.

۱-۱۰٫ قلمرو تحقیق

از نظر قلمرو تحقیق قلمرو موضوعی، زمانی و مکانی این تحقیق به شرح زیر است.

قلمرو موضوعی: بررسی تاثیر حجم مبادلات غیر عادی و ارزش معاملات سهام بر عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.

قلمرو زمانی: از نظر زمانی دوره زمانی سال های ۸۶ لغایت ۹۰ در نظر گرفته شده است.

قلمرو مکانی: شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مد نظر است.

۱-۱۱٫ روش گرد آوری داده ها و اطلاعات

در این تحقیق جهت گردآوری اطلاعات مورد نیاز از روش کتابخانه ای استفاده می شود. در این روش ابتدا با استفاده از منابع کتابخانه ای که شامل کتاب، مجلات و پایان نامه یا مقالات، اینترنت، مطالعات مقدماتی و تدوین فصل ادبیات و چارچوب نظری پژوهش انجام می گیرد. در ادامه با استفاده از بانک های اطلاعاتی سازمان بورس اوراق بهادارتهران یا سایت اینترنتی این سازمان و نرم افزارهای سهام مانند نرم افز ارره آورد نوین، داده های مورد نیاز برای آزمون فرضیات گردآوری می شود.

 

۱-۱۲٫ تعریف عملیاتی مفاهیم و واژه های کلیدی تحقیق

عدم تقارن اطلاعاتی

در بازارهای کارای اوراق بهادار تصور بر این است که اطلاعات در دسترس همگان قرار می گیرد. یک عضو فعال در بازار (فروشنده) همواره در مورد دارایی مورد معامله چیزهایی می داند که عضو دیگر (خریدار) از آن آگاه نیست در چنین وضعی بازار دارای ویژگی خاص است که آن را عدم تقارن اطلاعاتی می نامند.

ارزش معاملات

یکی از بازارهای سامانه معاملات است که در آن معاملات عمده اوراق بهادار بر اساس مقررات مربوط انجام می شود.

حجم مبادلات غیر عادی

تعداد سهامی که مربوط به یک شرکت در یک دوره روزانه، هفتگی، ماهانه، فصلی و یا سالانه مورد معامله قرار می گیرد حجم مبادلات غیر عادی مربوط به سهام کل شرکت ها فعال پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در آن است.

۱-۱۳٫ ساختار تحقیق

فصل اول:کلیات تحقیق شامل تعریف مسئله و بیان سوال اصلی تحقیق، اهمیت و ضرورت تحقیق، فرضیه ها، اهداف تحقیق، روش تحقیق، تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی ارائه شده است.

فصل دوم:ضمن بیان مقدمه در بخش اول مروری بر ادبیات عدم تقارن اطلاعاتی و حجم مبادلات و ارزش معاملات و کارایی سهام در بورس اوراق بهادار تهران و غیره بیان شده است و در بخش دوم خلاصه ای از تحقیقات انجام شده در داخل و خارج ایران در این زمینه ارائه می گردد.

فصل سوم:ابتدا روش به کار گرفته شده در پژوهش حاضر، اهداف تحقیق، جامعه آماری، نمونه آماری، فرضیات تحقیق و متغیر های تحقیق مورد مطالعه معرفی شده است و در نهایت روش گرد آوری اطلاعات و روش آماری به کار گرفته شده جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات به طور کامل تشریح می شود.

فصل چهارم:به چگونگی طبقه بندی اطلاعات و تجزیه و تحلیل آنها از طریق بکار گیری روش ها و مدل های آماری مورد استفاده اشاره می شود و در نهایت نتایج آزمون فرضیات ارائه می گردد.

فصل پنجم:خلاصه ای از تحقیق ارائه می شود و سپس نتیجه گیری و طبقه بندی نتایج حاصله بیان می گردد در پایان پیشنهادها، محدودیت ها و توصیه هایی برای تحقیقات آتی ارائه می گردد. فهرست منابع و ماخذ نیز در بخش آخر گزارش ارائه شد است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصـل دوم:

مبانی نظری و پیشـینه تحقیـق


۲-۱٫ مقدمه فصل:

هدف از تهیه صورت­های مالی ارائه اطلاعات تلخیص و طبقه­بندی شده درباره عملکرد وضعیت مالی، واحد تجاری است که برای طیف گسترده­ای از استفاده­کنندگان آن در اتخاذ و تصمیمات اقتصادی مفید واقع می شود. براساس مفاهیم نظری گزارشگری مالی اطلاعاتی مفید است که دارای خصوصیات کیفی باشد خصوصیات کیفی اصلی مرتبط با محتوای اطلاعات مربوط بودن و قابل اتکا بودن اطلاعات است.

بخشی از مالکیت شرکت­ها در اختیار سهامداران جزء (اشخاص حقیقی) قرار دارد این گروه برای نظارت بر عملکرد مدیران شرکت ها عمدتا به اطلاعات در دسترس عموم همانند صورت­های مالی منتشر شده اتکا می­کنند این در حالی است که بخش دیگری از مالکیت شرکت ها در اختیار سهامداران حرفه ای قرار دارد که برخلاف گروه اول، اطلاعات داخلی با ارزشی درباره چشم اندازهای آتی و راهبردهای تجاری و سرمایه گذاری های بلندمدت شرکت از طریق ارتباط با مدیران شرکت در اختیار دارند .

سرمایه گذاران آگاه، عمدتا اشخاص دارای اطلاعات محرمانه هستند که این اطلاعات را از مدیران، تحلیل­گران و موسسات مرتبط را دریافت می کنند. سرمایه گذاران آگاه بدلیل برخورداری از اطلاعات محرمانه ای که در قیمت ها منعکس نشده اند اق ……………………

[۱] Warren Bailey

[۲] Diamond, D. & verrecchia

[۳] Gloshen & Milyrom

[۴] Sample selection………………………..

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه در پایان نامه دات کام : تنها , ۱۷۰۰۰ تومان

 

 

 

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “بررسی رابطه بین حجم مبادلات غیر عادی و ارزش سهام بر عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران”

دو × 3 =