فروشگاه

توضیحات

پایان نامه تربیت جنسی از نگاه قرآن کریم و عترت

چکیده
تربیت جنسی یکی از شاخه های انواع تربیت است که در مراحل مختلف رشد انسان ، به منظور پیش گیری از بروز انحرافات و آسیب های جنسی ضروری است . علت ضرورت و اهمیّت آن این است که پایه و اساس بسیاری از انحرافات بعدی تا پایان دوران جوانی و بزرگسالی ، بر تربیت جنسی استوار است . به همین دلیل دین مقدس اسلام دستورالعمل های بسیاری را در مراقبت از کودکان و نوجوانان به جهت پیش گیری از لغزش ها و صیانت آنان از خطرات ناشی از تمایلات جنسی ارائه نموده است .
این پایان نامه با هدف استخراج مولفه ها و دستورالعمل های دینی و شاخص های ایده ال تربیت جنسی طراحی شده است تا به این سوال که (( اصول و روش صحیح تربیت جنسی ، از نگاه قرآن و عترت کدامند ؟ )) ، با روش بررسی و مطالعه ی قرآن و منابع اسلامی پاسخ دهد .
این پایان نامه شامل یک مقدمه ، چهار فصل و یک کتاب نامه می باشد . در مقدمه به معرفی موضوع ، اهداف آن و روش تحقیق اشاره شده است . در ادامه یعنی فصل اول ، به تعریف و توضیح لغوی و اصطلاحی واژگان کلیدی مانند : تربیت ، غریزه ، بلوغ ، جنس و جنسیت پرداخته است . سپس در فصل دوم با توجه به ویژگی های رشد جنسی در دوره های مختلف زندگی انسان ؛ تربیت جنسی و مراحل آن ، به همراه بعضی از شاخص های موجود ، مورد بررسی قرار گرفته است . در فصل سوم به آسیب شناسی تربیت جنسی ؛ یعنی آسیب ها و انحرافاتی که ممکن است در اثر عوامل گوناگون در مراحل مختلف زندگی انسان بوجود آید پرداخته شده است . و در فصل چهارم با الهام از قرآن و روایات وارد شده از معصومین علیه السّلام و بررسی منابع اسلامی و الگوهای قرآنی ، روش های عینی و عملی را که اسلام در تربیت جنسی ارائه نموده است ؛ براساس مراحل رشد و تمایلات جنسی مربوط به آن ، مورد بررسی قرار گرفته است . این پایان نامه با نتیجه گیری و پیشنهادات و ارائه راهکارهای عملی و با کتاب نامه به پایان می رسد .

 

 300صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع داردقیمت ۲۹۹۰۰ تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال و پایان نامه علوم قرآن و حدیث در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱
فصل اول: کلیات و مفهوم شناسی
بخش اول: کلیات
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲
بیان مسأله ………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵
پیشینه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶
سوال های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹
سوال اصلی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۹
سوالات فرعی تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………….. ۹
فرضیه ها ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰
روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰
محدودیت های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱
بخش دوم: مفهوم شناسی
۱-۲- مفهوم شناسی …………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳
تربیت ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳
مفهوم لغوی تربیت …………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳
تعریف اصطلاحی تربیت ………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴
تعریف آموزش …………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴
فرق تربیت و آموزش ……………………………………………………………………………………………………………………. ۱۴
جنس و جنسیت ………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۵
تبیین تربیت جنسی و آموزش جنسی ………………………………………………………………………………………………………. ۱۶
تعریف بلوغ جنسی ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۸
بلوغ در لغت و اصطلاح ………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۸
بلوغ جنسی در اسلام ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۹
علایم بلوغ جنسی ……………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۲
۱- سن ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۲
۲- رویش مو …………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۲
۳- گرد شدن سینه …………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۳
۴- احتلام در پسران ، قاعدگی در دختران ………………………………………………………………………………………………. ۲۳
تاثیر بلوغ جنسی در زندگی انسان …………………………………………………………………………………………………….. ۲۵
تعریف کنترل ………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۶
تعریف تعدیل ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۷
تعریف غیرت ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۷
تعریف حیا …………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۷
اصل ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۸
روش ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۹
اهداف تربیت جنسی ……………………………………………………………………………………………………………………… ۲۹
الف – اهداف جسمانی و روانی تربیت جنسی …………………………………………………………………………………… ۲۹
ب – اهداف اخلاقی و اجتماعی تربیت جنسی ……………………………………………………………………………………. ۳۱
فصل دوم: تر بیت جنسی و مراحل آن
بخش اول: تربیت جنسی
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۵
۲-۱- تربیت جنسی ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۵
رعایت اصولی چند در تربیت جنسی ………………………………………………………………………………………………… ۳۷
الف – تربیت جنسی و ایجاد عادات مطلوب ………………………………………………………………………………………. ۳۷
ب- تربیت جنسی و توجه به مقتضیات زمان ……………………………………………………………………………………. ۴۰
ج- تربیت جنسی و توجّه به تضادّ ارزشی خانواده و محیط جامعه …………………………………………………………… ۴۱
۱- تضاد در گفتار و عمل ………………………………………………………………………………………………………………. ۴۲
۲- تضاد میان ارزشهای خانواده، محیط، مدرسه و دانشگاه ……………………………………………………………………….. ۴۲
د- تربیت جنسی و رعایت اصل تدرّج ………………………………………………………………………………………………… ۴۳
۱- اصل تدرّج …………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۳
۲- تناسب مطالب با میزان رشد و فهم مترّبی ……………………………………………………………………………………… ۴۴
بخش دوم: مراحل تربیت جنسی
۲-۲- مراحل تربیت جنسی ……………………………………………………………………………………………………………… ۴۶
الف- دوران شکل گیری نطفه …………………………………………………………………………………………………………… ۴۶
۱- ارتباط غدد جنسی با غده ی درون ریز …………………………………………………………………………………………. ۴۷
۲- نقش هورمونهای جنسی …………………………………………………………………………………………………………….. ۴۸
ب- دوران جنینی …………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۹
پژوهش های علمی زیر به روشنی مطالب فوق را تایید می کند : …………………………………………………………….. ۵۰
ج- دوران نوزادی ……………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۱
د- دوران کودکی …………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۳
ه- دوران نوجوانی و جوانی ……………………………………………………………………………………………………………….. ۵۷
و- دوره ی بزرگسالی ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۰
فصل سوم: انحرافات جنسی یا آسیب شناسی تربیت جنسی ‏
بخش اول : از زمان شکل گیری نطفه تا قبل از بلوغ
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۵
۳- ۱- ۱ – دوران شکل گیری نطفه و دوران جنینی ……………………………………………………………………………. ۶۶
۱- تصورات ذهنی والدین ………………………………………………………………………………………………………………. ۶۶
۲- ویژگی های مزاجی و اخلاقی پدر و مادر …………………………………………………………………………………….. ۶۸
۳- شیر مادر ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۸
۳-۱-۲ – دوران کودکی ……………………………………………………………………………………………………………………… ۷۱
عوامل موثر و آسیب زا در تربیت جنسی کودکان ………………………………………………………………………………. ۷۱
تاثیر حواس بر رفتار جنسی ……………………………………………………………………………………………………………… ۷۱
الف- تاثیر پذیری جنسی از راه دیدن ……………………………………………………………………………………………….. ۷۲
ب- تاثیر پذیری جنسی از راه شنیدن ………………………………………………………………………………………………… ۷۳
ج- تاثیر پذیری جنسی از راه لمس کردن ………………………………………………………………………………………… ۷۴
تاثیر محیط بر رفتار جنسی کودکان ………………………………………………………………………………………………… ۷۴
الف- تاثیر محیط خانواده بر رفتار جنسی کودک ………………………………………………………………………………. ۷۵
۱- محیط خانواده، نقش رابطه ی کلامی و بصری در رفتار جنسی کودک ………………………………………………. ۷۸
۲- محیط خانواده، مراقبت والدین درباره ی خود …………………………………………………………………………………. ۷۹
الف- مناسبات جنسی ……………………………………………………………………………………………………………………… ۸۰
ب- خواب و استراحت …………………………………………………………………………………………………………………… ۸۰
ج- آرایش ورعایت پوشش ……………………………………………………………………………………………………………. ۸۰
د- تماشای فیلم ………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۱
۳- محیط خانواده، و مراقبت والدین در مورد فرزندان …………………………………………………………………………. ۸۲
الف- شست و شو و تطهیر …………………………………………………………………………………………………………….. ۸۲
ب- پوشش لباس …………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۳
ج- بازی ها …………………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۳
د- خواب و استراحت …………………………………………………………………………………………………………………… ۸۴
ه- دستکاری و لمس ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۵
۴-محیط خانواده، کنجکاوی جنسی بچه ها ………………………………………………………………………………………… ۸۶
۵- محیط خانواده، ضرر بازی با تلفن همراه برای کودکان ………………………………………………………………………. ۸۶
۶ – محیط خانواده، قرار گرفتن بچه ها در بزرگراه اینترنت …………………………………………………………………… ۸۷
خطرات اینترنت ……………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۷
ب- تاثیر محیط مدرسه بر رفتار جنسی کودک …………………………………………………………………………………… ۸۸
۱ – محیط مدرسه، نقش فضای آموزشی ………………………………………………………………………………………….. ۸۹
۲ – محیط مدرسه، نقش کادر آموزشی و پرورشی (معلم، مربی و غیره) …………………………………………………….. ۹۰
۳ – محیط مدرسه، نقش محتوای کتاب درسی در رفتار جنسی کودکان …………………………………………………… ۹۱
۴ – محیط مدرسه، نقش دوستان و همسالان در رفتار جنسی کودکان …………………………………………………….. ۹۱
بخش دوم: پس از دوران بلوغ
۳-۲-۱ – دوران بلوغ ………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۵
اصلی ترین عوامل تحریک پذیری و آسیب زایی نوجوانان و جوانان در دوران بلوغ ………………………………….. ۹۶
الف – چشم ، عامل تحریک و انحراف جنسی …………………………………………………………………………………….. ۹۷
حسرت نگاه آلوده ………………………………………………………………………………………………………………………… ۹۸
نویسنده ای درباره نفوذ نگاه از دیدگاه فیزیکی می نویسد: ……………………………………………………………………. ۱۰۱
ب – گوش کردن ، عامل تحریک و انحراف جنسی ……………………………………………………………………………………… ۱۰۲
ج – لمس کردن ، عامل تحریک و انحراف جنسی …………………………………………………………………………….. ۱۰۶
د – خلوت با نامحرم ، عامل تحریک و انحراف جنسی ………………………………………………………………………. ۱۰۷
ه – رعایت نکردن حریم ، عامل تحریک و انحراف جنسی ……………………………………………………………………. ۱۰۹
ی – شایعات ، عامل تحریک و انحراف جنسی ……………………………………………………………………………………. ۱۱۱
راه های نادرست ارضای غریزه جنسی – بزرگترین بحران نوجوانی و جوانی …………………………………………… ۱۱۳
الف – خود ارضایی …………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۳
انواع خود ارضایی ……………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۶
۱- استمنا ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۶
۲- استشها ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۷
– مهم ترین علل خود ارضایی ………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۸
۱- رشد اعضای تناسلی ……………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۸
۲- لمس ، دستمالی و تماس ………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۸
۳- نوازش های ناروا ………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۹
۴- بستر و لباس نامناسب …………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۹
۵- پرخوری غذای شهوت زا …………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۹
– پاره ای از عوامل جنبه ی روانی محیطی دارند ؛ مانند: ………………………………………………………………………. ۱۲۰
۱- نقصان محبت ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۰
۲- دل سردی از دیگران و به خود پرداختن …………………………………………………………………………………….. ۱۲۱
۳- عواملی اجتماعی …………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۱
۴- روابط نادرست ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۲
پیامدهای خودارضایی ……………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۳
۱- ضعف اراده ………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۳
۲- حساسیت دستگاه تناسلی ، تحریک پذیری …………………………………………………………………………………… ۱۲۳
۳- افزایش قدرت تخیل جنسی …………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۳
۴- عدم تمرکز ……………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۴
ب- زنا ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۴
ج – همجنس خواهی ………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۵
۱- لواط ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۵
۲- مساحقه ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۶
فلسفه ی منع برخی از انحرافات جنسی مانند زنا و لواط و … ………………………………………………………………. ۱۲۶
علل احتمالی هم جنس خواهی ……………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۷
۱- تجربه ی همجنس بازی در کودکی ……………………………………………………………………………………………… ۱۲۸
۲- احساس ناتوانی در پذیرش مسئولیت ازدواج ………………………………………………………………………………….. ۱۲۸
۳- شرم افراطی از جنس مخالف ……………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۸
۴- مشکلات در بنیان خانوادگی ……………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۹
آثار و پیامدهای هم جنس خواهی ………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۹
برخی پیامدهای همجنس خواهی بر اساس روایات …………………………………………………………………………….. ۱۳۰
۱- غضب خدا …………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۰
۲- پیدا کردن شهوت زنانگی …………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۰
۳- قطع نسل …………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳۱
۴- گسترش فساد و فحشا ………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳۱
د – نظربازی ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۲
پیامدهای نظربازی ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۲
ه – بچه بازی ……………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳۳
وسایل ارتباطی دنیای مدرن ، بحران دوران نوجوانی و جوانی …………………………………………………………… ۱۳۴
الف – مکالمات قبیح تلفنی …………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۵
ب – اینترنت ، جوانان و برخورد خانواده ها ……………………………………………………………………………………. ۱۳۶
ج – ازدواج اینترنتی ……………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳۷
د – اینترنت ، دنیای مجازی یا تخلیه ی روانی …………………………………………………………………………………… ۱۳۸
ه – رایانه افسونگر پرخطر ………………………………………………………………………………………………………………. ۱۴۱
۳-۲-۲- دوران بزرگسالی …………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴۳
انتخاب همسر ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴۵
الف – نقش پدر …………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۴۶
ب- نقش مادر ……………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۴۶
بن بست های زنا شویی ………………………………………………………………………………………………………………… ۱۴۷
۱- خود پسندی ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴۷
۲- توقعات زیاد و بی جا ……………………………………………………………………………………………………………… ۱۴۸
۳- خیانت و بی وفایی نسبت به همسر ……………………………………………………………………………………………. ۱۴۸
۴- خست (خسیس بودن) …………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴۹
۵- عصبانیت ……………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۴۹
۶- دو رویی ………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۵۰
۷- دروغ گویی …………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۵۰
۸- پنهان کاری ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵۰
۹- پرخاشگری و خشونت ………………………………………………………………………………………………………………. ۱۵۱
۱۰- لجاجت ………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۵۱
۱۱- ازدواج در سنین پایین ……………………………………………………………………………………………………………. ۱۵۱
۱۲- خود بینی و تحقیر دیگری ………………………………………………………………………………………………………… ۱۵۲
۱۳- بی انضباطی ………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۵۳
اختلاف هایی که منجر به ناهمنوایی در زندگی مشترک می شود. …………………………………………………………. ۱۵۳
الف – اختلاف در خواسته ها …………………………………………………………………………………………………………. ۱۵۳
ب – اختلاف در سلیقه و علاقه ها …………………………………………………………………………………………………… ۱۵۴
ج – اختلاف در دیدگاه ها …………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵۴
د – اختلاف در خلق و خوی ………………………………………………………………………………………………………. ۱۵۴
و – اختلاف در میزان هوش …………………………………………………………………………………………………………. ۱۵۵
ه – اختلاف در ابعاد معنوی ……………………………………………………………………………………………………………… ۱۵۵
۱۴- فاصله سنی زیاد ……………………………………………………………………………………………………………………… ۱۵۵
آسیب های ازدواج هایی که فاصله سنی در آن ها زیاد است. ……………………………………………………………….. ۱۵۶
الف – عدم تناسب در تواناییهای جسمی ………………………………………………………………………………………….. ۱۵۶
ب – مشکل عدم درک مطلوب یکدیگر …………………………………………………………………………………………… ۱۵۷
ج – انعطاف پذیری کمتر فرد بزرگتر ………………………………………………………………………………………………. ۱۵۷
چ – پیدا شدن سوءظن ………………………………………………………………………………………………………………… ۱۵۸
ح – عدم ارضای غرایز ……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵۸
خ – امر و نهی پیوسته ی فرد بزرگتر …………………………………………………………………………………………… ۱۵۸
د – کمرویی با همسر …………………………………………………………………………………………………………………. ۱۵۸
ط – دادن امتیاز بیش از حد …………………………………………………………………………………………………………. ۱۵۹
ه – ترس و نا امنی ………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۶۰
۱۵- عدم مهارت در همسر داری ……………………………………………………………………………………………………. ۱۶۰
۱۶- عدم شناخت و آگاهی به اصول و زندگی مشترک ………………………………………………………………………… ۱۶۱
۱۷- سست شدن باورهای مذهبی ……………………………………………………………………………………………………… ۱۶۲
۱۸- عدم صداقت و فریبکاری …………………………………………………………………………………………………………. ۱۶۴
۱۹ – عدم توجه به نیازهای همسر …………………………………………………………………………………………………… ۱۶۴
۲۰- شرم و حیا در روابط جنسی (از جمله بوسیدن) ……………………………………………………………………………. ۱۶۵
۲۱- تزیین کردن خود برای غیرشوهر ……………………………………………………………………………………………….. ۱۶۸
فصل چهارم : روش های عینی و عملی اسلام در تربیت جنسی ‏
بخش اول: دوران قبل از بلوغ
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۷۰
زمان شروع تربیت جنسی فرزندان …………………………………………………………………………………………………. ۱۷۱
۴-۱-۱- شیوه های تربیتی اسلام ، دوران قبل از تولد ………………………………………………………………………… ۱۷۵
۴-۱-۱- شیوه های تربیتی اسلام بعد از تولد ……………………………………………………………………………………. ۱۷۷
۴-۱-۲- دوران کودکی ……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۷۹
شیوه های تربیتی اسلام در دوران کودکی …………………………………………………………………………………………… ۱۷۹
رعایت چند نکته ی اصولی ، قبل از پاسخ به سوالات جنسی کودکان ……………………………………………………. ۱۸۲
۱- صداقت در پاسخ ……………………………………………………………………………………………………………………… ۱۸۲
۲- ایجاد اعتماد متقابل ………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۸۲
۳- تشویق به گفت و گوی سالم ……………………………………………………………………………………………………. ۱۸۳
۴- پاسخ مناسب برای سن کودک شما …………………………………………………………………………………………… ۱۸۳
۵- آماده کردن پاسخ ها ………………………………………………………………………………………………………………. ۱۸۴
شرایط پاسخ به سوالات جنسی فرزندان …………………………………………………………………………………………. ۱۸۴
۱- پاسخ متناسب با سن و رشد فرزندمان باشد ………………………………………………………………………………. ۱۸۵
۲- در پاسخ گویی از توضیحات اضافه و غیر ضروری خود داری کنیم ………………………………………………. ۱۸۵
۳- پاسخ ها تحریک کننده نباشد …………………………………………………………………………………………………….. ۱۸۵
۴- در پاسخ گویی ، رعایت ادب و نزاکت توام با حفظ شرم و حیا ضروری است …………………………………….. ۱۸۶
۵- به تفاوت های فردی فرزندمان توجه کنیم …………………………………………………………………………………….. ۱۸۶
۶- ارزش های خود را به فرزندمان انتقال دهیم ………………………………………………………………………………….. ۱۸۶
وظایف والدین در قبال کودک برای پیشگیری از بلوغ زودرس ……………………………………………………………. ۱۸۶
۱- تعیین محل مناسب برای استراحت ……………………………………………………………………………………………… ۱۸۷
۲- پرورش حجب و حیا ………………………………………………………………………………………………………………. ۱۸۹
۳- منع اسلام از بوسیدن نامحرم ، از زمان کودکی ………………………………………………………………………….. ۱۹۰
۴- منع اسلام از همخوابی کودکان ………………………………………………………………………………………………. ۱۹۲
۵- استیذان ؛ راهی دیگر در روش تربیتی اسلام ……………………………………………………………………………. ۱۹۳
توصیه هایی در مورد حفاظت خانواده ها در بهره گیری کودکان از اینترنت ……………………………………….. ۱۹۵
بازی کامپیوتری کودکان را می توان کنترل کرد ………………………………………………………………………………. ۱۹۶
بخش دوم: دوران بلوغ و بعد از آن
۴-۲-۱- ارضای صحیح میل جنسی ……………………………………………………………………………………………….. ۱۹۹
ارضای میل جنسی ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۰۱
ارضای میل جنسی در ادبیات قرآن و روایات …………………………………………………………………………………… ۲۰۳
ازدواج ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۰۵
الف – ازدواج دائم …………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۰۶
ازدواج سنت معصومین ………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۰۸
ب – ازداواج موقت …………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۱۰
آثار و فواید ازدواج ………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۱۱
الف – ازدواج زمینه ی ایجاد تعادل و غلبه بر آسیب های جنسی …………………………………………………………. ۲۱۱
ب – ازدواج زمینه ساز رشد و تعالی ……………………………………………………………………………………………… ۲۱۲
ج – ازدواج و ایجاد خانواده و جامعه ای سالم ………………………………………………………………………………. ۲۱۳
د – ازدواج مایه ی مودت و رحمت ………………………………………………………………………………………….. ۲۱۵
۴-۲-۲- اصل پیش گیری از انحرافات میل جنسی ………………………………………………………………………….. ۲۱۸
اصل اول : روش پیش گیری ………………………………………………………………………………………………………. ۲۱۹
آموزش مسایل جنسی ………………………………………………………………………………………………………………… ۲۲۰
آیا آموزش مسایل جنسی جایز است ؟ …………………………………………………………………………………………… ۲۲۱
سه دیدگاه مهم در باب آموزش مسایل جنسی ………………………………………………………………………………….. ۲۲۲
ضرورت آموزش مسایل جنسی ……………………………………………………………………………………………………….. ۲۲۴
آیا اسلام ، طرح مسایل جنسی و آموزش آن را جایز می داند ؟ ………………………………………………………….. ۲۲۶
آثار و فواید آموزش صحیح جنسی ……………………………………………………………………………………………….. ۲۲۸
۱- اجتناب از راه های غیر صحیح ارضای میل جنسی …………………………………………………………………… ۲۲۸
۲- جلوگیری از مشکلات در سایر روابط خانوادگی ………………………………………………………………………. ۲۲۹
۳- جلوگیری از سرد شدن روابط زناشویی ……………………………………………………………………………………………. ۲۲۹
۴- رسیدن به بهره ی جنسی کامل ……………………………………………………………………………………………………….. ۲۳۰
شیوه آموزش ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۳۲
۱- آموزش مستقیم ……………………………………………………………………………………………………………………. ۲۳۲
۲- آموزش غیر مستقیم ………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۳۳
چند راه آموزش غیرمستقیم ……………………………………………………………………………………………………………. ۲۳۳
الف – نگه داری حیوانات در خانه ………………………………………………………………………………………………… ۲۳۳
ب – تولید تکثیر گل و گیاه ………………………………………………………………………………………………………….. ۲۳۳
ج – ذکر داستان ها ……………………………………………………………………………………………………………………… ۲۲۳
د – استفاده از فرصت های مناسب …………………………………………………………………………………………………… ۲۲۳
آموزش به جوانان در آستانه ی ازدواج ……………………………………………………………………………………………… ۲۳۵
الف – آموزش درباره وظایف اعضای جنسی ……………………………………………………………………………………. ۲۳۵
ب – آموزش کیفیت عمل جنسی …………………………………………………………………………………………………….. ۲۳۶
ج – آموزش کمیت عمل جنسی ………………………………………………………………………………………………………. ۲۳۷
تفاوت سنی زیاد در ازدواج ………………………………………………………………………………………………………………… ۲۳۸
تحلیل ازدواج های اینترنتی …………………………………………………………………………………………………………….. ۲۴۰
الف – بی اعتمادی در بین زوج ها ……………………………………………………………………………………………………. ۲۴۰
ب – نگاه پسران به مقوله همسریابی اینترنتی ، ، صرفا نوعی سرگرمی است . …………………………………………… ۲۴۱
ج – تحقیقات مرکز مشاوره (( مهرگان )) ……………………………………………………………………………………………. ۲۴۲
ب – اصل دوم ؛ روش کنترل …………………………………………………………………………………………………………. ۲۴۴
کنترل نفس ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۴۵
تعدیل ؛ اولین روش کنترل میل جنسی …………………………………………………………………………………………….. ۲۴۶
شیوه های تعدیل……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۴۷
۱- فرو نشاندن و تعدیل شهوت از راه روزه………………………………………………………………………………………….. ۲۴۸
الف – تاثیر روزه بر جسم…………………………………………………………………………………………………………………. ۲۴۹
ب – تاثیر روزه بر روح و روان انسان……………………………………………………………………………………………… ۲۵۰
۲-نقش موی زاید بدن در تعدیل میل جنسی……………………………………………………………………………………. ۲۵۰
۳-نقش غذا در تعدیل میل جنسی…………………………………………………………………………………………………… ۲۵۲
کنترل ادراکات حسی : دومین روش کنترل میل جنسی…………………………………………………………………………. ۲۵۲
الف- کنترل حواس باطن (قوای تفکر و تخیل) …………………………………………………………………………………. ۲۵۳
ب-کنترل حواس ظاهر……………………………………………………………………………………………………………………. ۲۵۴
۱-کنترل حس بینایی……………………………………………………………………………………………………………………… ۲۵۵
الف-انگیزه ی نگاه……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۵۷
ب- تداوم نگاه……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۵۸
ج- پیش گیری از نگاه نخست…………………………………………………………………………………………………………… ۲۵۸
د- جنسیت و نگاه……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۵۹
ه- نگاه به تصاویر مجازی…………………………………………………………………………………………………………………. ۲۶۰
۲-کنترل قوه ی لامسه …………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۶۰
تماس بدنی با دیگران……………………………………………………………………………………………………………………… ۲۶۱
الف- دست دادن با نامحرم………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۶۱
ب-در آغوش گرفتن نامحرم………………………………………………………………………………………………………………… ۲۶۲
ج-بوسیدن نامحرم………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۶۳
۳-کنترل قوای شنیداری و گفتاری……………………………………………………………………………………………………….. ۲۶۴
الف – پرهیز از گفت و گوی مستقیم…………………………………………………………………………………………………. ۲۶۵
ب – فروتنی در گفتار با نامحرم…………………………………………………………………………………………………………. ۲۶۶
ج- شوخی با نامحرم…………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۶۷
اصل سوم؛ توجه به ارزشها، هنجارها و معیارهای دینی………………………………………………………………………… ۲۶۹
۱ـ تقویت ایمان ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۷۰
۲ـ تقویت غیرت……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۷۳
رابطه ی غیرت با پاکدامنی …………………………………………………………………………………………………………….. ۲۷۳
۳ ـ تقویت حیا ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۷۶
رابطه حیا و کنترل غریزه ی جنسی …………………………………………………………………………………………………….. ۲۷۷
راههای کسب حیا و تقویت آن …………………………………………………………………………………………………………. ۲۷۸
الف ـ داشتن الگو……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۷۸
ب ـ نقش خانواده در تثبیت حیا در نوجوان…………………………………………………………………………………………. ۲۷۹
ج – نقش معلمان و مربیان………………………………………………………………………………………………………………. ۲۸۰
۴ – خواندن نماز………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۸۱
۵ـ گرفتن روزه……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۸۲
۶ـ یاد خدا ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۸۳
۷ـ یاد نعمت های خداوند……………………………………………………………………………………………………………… ۲۸۴
۸ـ یاد مرگ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۸۵
۹-یاد معاد……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۸۸
الف- عذاب مضاعف……………………………………………………………………………………………………………………. ۲۸۹
ب- خواری و ذلت………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۸۹
ج- جاودانگی عذاب……………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۸۹
۱۰-یادآوری پیامدهای انحراف جنسی………………………………………………………………………………………………… ۲۸۹
الف- نابودی نسل………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۹۰
ب- بحران هویت………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۹۱
ج- بحران تربیت و سرپرستی……………………………………………………………………………………………………………. ۲۹۱
د- تباه شدن میراث………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۹۱
ه- احساس گناه……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۹۲
و- فقر اقتصادی……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۹۲
۱۱-تقویت مثبت و تقویت منفی (تشویق و تنبیه) …………………………………………………………………………………. ۲۹۳
روش تقویت مثبت و تقویت منفی …………………………………………………………………………………………………… ۲۹۴
۱۲ ـ تغییر گرایشها و امیال………………………………………………………………………………………………………………. ۲۹۶
۱۳ ـ دادن آگاهی و اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………. ۲۹۷
نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۰۰
ارائه راهکارها و پیشنهادها……………………………………………………………………………………………………………… ۳۰۲
منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۰۴

 

مقدمه
اصولاً تمام قوا و غرایزی که در وجود انسان نهاده شده است لغو و بیهوده نیست ، بلکه ناشی از حکمت و مصلحتی مهم برای انسان و ادامه ی حیات اوست . از جمله این غرایز که در تمام موجودات زنده یافت می شود ، غریزه ی جنسی است که از اهمیّت فوق العاده ای برخوردار است .
تحقیر و ناچیز شمردن این غریزه و احیاناً غیر اخلاقی انگاشتن و پست و پلید خواندن آن ، نه امر درستی است و نه از اهمیّت آن می کاهد و نه مجوزی برای پرداختن جدّی و همه جانبه به این موضوع بسیار دقیق و اثر گذار است .
بر همین اساس ، مساله ی تربیت جنسی از مسایل بسیار مهّمی است که توجّه والدین ، مربیان و متولّیان امر تربیت را به خود جلب کرده است ؛ به گونه ای که کارشناسان امور تربیتی را بر آن داشته است تا در زمینه ی مزبور به تحقیق بپردازند و دیدگاه های کاربردی مهمی را ارائه دهند . صاحب نظران تربیتی معتقدند که تربیت انسان در زمینه ی جنسی ،بخشی از تربیت او را تشکیل می دهد . این غریزه از جمله غرایز طبیعی است که خداوند در وجود حیوان عموماً و در وجود انسان خصوصاً قرار داده است . احساس نیاز جنسی در انسان مبتنی بر وجود این غریزه است که باید به صورت صحیح ارضا شود . بسیاری از صاحب نظران و کارشناسان نظرشان بر این است ، مسئولیت تربیت جنسی در درجه ی نخست بر عهده ی والدین می باشد ؛ چرا که پدران و مادران مسؤول ، هرگز نمی توانند در برابر غریزه ی جنسی فرزندانشان بی تفاوت باشند و هیچ برنامه ی تربیتی مدوّنی نداشته باشند ؛ زیرا تربیت جنسی یکی از حسّاس ترین شاخه ی انواع تربیت است . کوچک ترین اشتباه و کم ترین غفلت در زمینه ی تربیت جنسی فرزندان ، آینده ی آن ها را متزلزل نموده و آن ها را به وادی تباهی و فساد می کشاند .
ارضای غریزی جنسی در تمام جوامع و فرهنگ ها دارای اصول و قوانینی است . طبیعتاً هر جامعه ای که افراد آن تابع اصول و قوانین حاکم بر جامعه ی خود باشند ، دارای رفتار بهنجار جنسی می باشند و آنان که اصول و قوانین جامعه ی خود را زیر پا می گذارند ، دارای رفتارهای جنسی نابهنجار و آسیب های اخلاقی می باشند .
دین مبین اسلام که آیین صحیح زندگی را به مردم می آموزد در زمینه ی مسایل جنسی ، بی تفاوت نمی باشد ؛ بلکه برنامه های دقیق و ظریفی را در این زمینه دارد . شاید علت آن هم این باشد که غریزه ی جنسی بر سایر رفتارهای انسان اثر می گذارد و سرنوشت افراد را دست خوش تغییر می گرداند ؛ از این رو افرادی که توانسته اند غریزه ی جنسی خود را کنترل و تعدیل کنند و زمام آن را به دست گیرند ، در زمینه های دیگر تربیت ، راحت تر به پیش رفته و موفق تر بوده اند .
تغییرات بلوغ در دوره ی نوجوانی مستلزم تربیت جنسی است ، ولی هنوز نه در خانواده به آن توجه ی کافی دارند نه در مدرسه ؛ هر دوی آن ها از انجام وظایف خود شانه خالی می کنند در صورتی که تربیت جنسی جزءِ لاینکف وظایف والدین و مربیان است . اگر چه مساله ی غریزه ی جنسی از دوره نوجوانی به بعد مطرح می شود ؛ اما از آن جهت که بنیان شخصیت انسان از جمله در مسایل جنسی در دوره های قبل پی ریزی می شود ، باید از همان دوره به مسایلی پرداخت که بر جنبه ی جنسی انسان تاثیر می گذارد .
در این تحقیق ، پس از آشنایی با مفهوم تربیت جنسی ، شناخت مراحل آن و آسیب های موجود در این مراحل ؛ به دنبال آن هستیم تا روش های عینی و عملی اسلام را با روش مطالعه ی کتابخانه ای و بررسی منابع اسلامی و به استناد آیات و روایات ، ارائه نمائید .
به امید این که شیوه های نادرست ارضای میل جنسی حذف ، و بهره وری و تمتعات سالم جنسی در میان جوانان ایران اسلامی فراهم شود .

 

 

 

 

 

 

بیان مسأله
تربیت از مسایل بسیار مهمی است که از دیر باز توجه ی جوامع و متولیان تعلیم و تربیت را به خود مشغول کرده است . در هر دوره ای دانشمندان بزرگی در شرق و غرب عالم در زمینه ی تربیت ، فعالیت های علمی و عملی داشته اند و در این زمینه نظرات کاربردی مهمی را ارائه نموده اند .
اما تربیت جنبه های گوناگونی دارد مانند : تربیت اجتماعی و تربیت عقلانی و تربیت اخلاقی و تربیت سیاسی و تربیت اقتصادی و غیره …… ، ولی تربیت جنسی ، یکی از ابعاد بسیار مهّم تربیت است .
در کشورهای غربی تحقیقات و پژوهش های بسیاری صورت گرفته و می گیرد و نتایج این پژوهش ها در محافل علمی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد .
اما متاسفانه در ایران و بسیاری از کشورهای اسلامی بخاطر پیشینه ی تاریخی و فرهنگی و ممنوعیت های مذهبی و شرعی ، عرصه ی جنسیّت و رفتار جنسی به صورت یک تابو درآمده است که صحبت کردن و نوشتن در مورد آن کار ساده ای نیست . اما به دلیل اهمیّت موضوع و نقش تعیین کننده ای که ویژگی های جنسی و رفتار سالم جنسی در زندگی انسان بر جای می گذارد ، پرداختن به آن بسیار ضروری است .
با وجود غریزه ی جنسی است که در انسان نیاز جنسی پیدا می شود و باید به صورت صحیح آن را ارضا نمود ؛ چرا که بر آوردن یا رها نمودن این نیاز ، رفتارهای متفاوتی را در انسان به دنبال دارد .
ارضای غریزه ی جنسی در هر مکتبی دارای چارچوبی است که رعایت آن لازم است . از آن جایی که مکتب اسلام ، کامل ترین مکتب هاست ، در زمینه ی مسایل جنسی بی تفاوت نبوده ، بلکه توجه ی خاصی به آن نموده است . شاید علت آن این باشد ، که غریزه ی جنسی بر اغلب مسایل انسانی ، اعم از مسایل مادی و معنوی تاثیر گذار بوده و سرنوشت انسان را دست خوش تغییر و تحول می گرداند .
پیشینه تحقیق :
بحث تربیت جنسی که بخشی از تربیت به مفهوم عام است ، سابقه ی دیرینه دارد . به هر اندازه تغییر و تحّولاتی که در باب تربیت صورت پذیرفته و بر مسایل تربیتی افزوده شده ، تربیت جنسی نیز دست خوش تغییر و تحّول قرار گرفته است . این موضوع از گذشته مورد توجّه بوده و فکر بشر را به خود مشغول کرده است ؛ اما این که چگونه و با چه شیوه ای با این غریزه برخورد می شود ، مکاتب فکری ودینی هر کدام به تناسب اهداف ، اصول و ارزش های خود ، شیوه ای برگزیده اند .
انبوهی از نوشته ها و تالیفات قدیم و جدید ، از کتاب (( جمهور )) افلاطون ( ۳۴۷ – 427 ق . م) و ((سیاست و اخلاق )) ارسطو ( ۳۸۴ – 332 ق . م ) گرفته تا آثار اندیشمندان معاصر ، ارائه شده و هر کدام به گونه ای مسایل جنسی را بررسی کرده است . فیلسوفان آن گاه که از قوه ی شهویه سخن می گویند ؛ جامعه شناسان وقتی نهاد خانواده یا جرایم را مطالعه می کنند ؛ روان شناسان وقتی مراحل رشد و تحّولات کودکی و نوجوانی را بررسی می نمایند و سرانجام هنگامی که علمای اخلاق و تربیت برای تربیت صحیح و شایسته ی غریزه ی جنسی ، رهنمودهای علمی ارائه می دهند ، زمینه ی تحقیق در این باره را فراهم آورده اند .
اندیشمندان اسلامی – اعم از ، علمای اخلاق و غیره – به این موضوع پرداخته اند ؛ اما از تحقیق و یا نوشته ای که به صورت مستقل تربیت جنسی را با توجه به منابع اسلامی بررسی نموده باشد و به مطالعات روان شناسان توجه کرده باشد ، یا خبری نیست و یا بسیار کم است . برخی ، مسایل اسلامی را در این زمینه گردآورده اند و صرفاً توصیه های اخلاقی ارائه داده اند ؛ بدون اینکه مراحل تربیت جنسی را بیان کنند و آسیب های موجود در هر مرحله را بازگو نمایند و اصول و روش های عینی و عملی اسلام را در حل این آسیب ها و بحران ها ارائه نمایند . بعضی ، اصول و روش هایی را مطرح ساخته اند ؛ ولی توجّه ی لازم به منابع اسلامی نداشته اند ؛ برخی ، به چند اصل توجه کرده اند ؛ اما مراحل تربیت و آسیب های موجود در هر مرحله را مورد بررسی قرار نداده اند . البته این ادعا در حد مطالعات پژوهش گراست وگرنه ممکن است مطالب ارزنده ای تدوین یافته باشد ، ولی پژوهش گر به آن دست نیافته باشد .
بعد از ظهور اسلام توجه به مسایل جنسی رنگ نباخت . اسلام در مقام مکتب الهی که داعیه دار تربیت انسان است ، به مسایل جنسی توجه خاص مبذول داشت و آن چه را که درباره ی امور جنسی به صورت صحیح مطرح بود ، تایید کرد و هر آن چه نمی پسندید ، اگر قابل اصلاح بود ترمیم کرد و اگر امکان اصلاح نبود ، رد کرد . پژوهش گران مسلمان در مورد تربیت جنسی به صورت مستقل بحث نکرده اند ؛ اما آیات و روایات فراوانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در این زمینه بحث می کند که حکایت از جایگاه تربیت جنسی در بینش اسلامی دارد .
تا کنون راجع به مسایل جنسی تحقیقات و آثار متعددی ارائه گردیده است ، که در فهرست منابع به برخی از آن ها اشاره شده است ؛ اما این آثار علمی ما را هرگز از تحقیق حاضر بی نیاز نمی کند . برخی از این آثار صرفاً به ابعاد پزشکی یا روان شناسانه یا جامعه شناختی امور جنسی پرداخته اند ؛ بدون توجه به دیدگاه دینی . از این دسته کتاب ها ، می توان به (( روان شناسی و تربیت جنسی )) اثر – و . د . کوچتکف ، ترجمه ی محمد تقی زاده و (( روان شناسی جرایم و تربیت جنسی)) تالیف مسعود انصاری اشاره کرد .
بعضی دیگر در تالیفات خود از دین سخن گفته اند ، اما به دلیل آلوده بودن فرهنگ آن ها به سکولاریستی ، کم تر از اسلام مایه گرفته اند ؛ به همین دلیل اسلام توصیه های آن ها را در باب مسایل جنسی بر نمی تابد . از این دسته آثار ، می توان از ، (( التربیه قدیمها و حدیثها )) اثر فاخر عاقل ، و ((آداب زوجیّه )) اثر شیخ عبدالرحمان العک را نام برد .
در زمینه ی تربیت جنسی صاحب نظران مسلمان بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ، آثاری را به زبان فارسی نوشته اند ، که نوعاً به صورت اشاره توصیه هایی در زمینه ی تربیت و اخلاق جنسی داشته اند و یا تربیت و اخلاق جنسی را در جامعه اسلامی با آن چه در جوامع غرب می گذرد ، مقایسه کرده اند ؛ از جمله ی این آثار می توان ، کتاب های (( ازدواج و روش زن داری در اسلام )) اثر سید رضا پاک نژاد ، ((تحلیلی تربیتی بر روابط دختر و پسر )) اثر علی اصغر احمدی ، (( اخلاق جنسی در اسلام و جهان غرب)) اثر شهید مرتضی مطهری ، (( اخلاق جنسی از دید اسلام )) اثر دکتر حمید محمد قاسمی ، ((تمایلات و رفتارهای جنسی ( طبیعی و غیرطبیعی ) )) اثر بهنام اوحدی ، (( کنترل رابطه ی جنسی )) اثر احمد مطهری ، را می توان نام برد .
از میان پایان نامه ها ، می توان به پایان نامه ی (( چگونگی تنظیم روابط و رفتارهای جنسی)) اثر محمد والدمن و (( نظام جنسی کودک و نوجوان در اسلام )) فاطمه بیگم زاده و نیز مقاله و جزوات بسیار در این زمینه اشاره کرد .
با این وجود ، نیاز به تحقیقی جامع در زمینه تربیت جنسی که به ابعاد علمی و دینی توأماً توجّه کند و مراحل تربیت و آسیب ها و بحران های موجود را بیان نماید و اصول و راهکارهای عینی و عملی اسلام را ارائه دهد ، مسلّم است .

سوال های تحقیق
با توجه به تحقیقاتی که در زمینه ی تربیت جنسی انجام شده سوالات مختلفی ذهن انسان را به خود مشغول می کند ، مانند :
سوال اصلی تحقیق :
تربیت جنسی از دیدگاه اسلام چیست ؟
سوالات فرعی تحقیق :
۱- آیا اسلام روشی را برای تربیت جنسی ارائه نموده است ؟
۲- آیا در قرآن و روایات اسلامی به موضوع تربیت جنسی اشاره گردیده است ؟
۳- در اسلام تا چه حد موضوع تربیت جنسی مورد توجّه قرار گرفته است ؟
۴- آیا اصل اوّلی در مورد میل جنسی در اسلام ارضای آن است و کنترل و تعدیل آن ، اصل ثانوی است و یا بر عکس ؟
۵- ارضای صحیح میل جنسی چگونه ممکن است ؟
۶- چگونه می توان غریزه ی جنسی را مهار کرد ؟
۷- آیا اسلام آموزش مسایل جنسی به افراد را صحیح می داند ؟
۸- عوامل موثر در تربیت جنسی چیست ؟
۹- نقش والدین و مراکز آموزشی در تربیت جنسی ، چگونه است ؟

فرضیه ها :
بهترین و مهم ترین شاخصه ها در تربیت جنسی افراد ، از منظر قرآن و روایات ، تقویت و پرورش حیا ، غیرت و ایمان همراه با معرفت و بصیرت درونی می باشد . بنابراین :
۱- در اسلام به ابعاد گوناگونی برای تربیت جنسی افراد و جوامع اشاره گردیده است .
۲- روش اسلام برای تربیت جنسی بر تمامی روش های ارائه شده ی مکاتب برتری دارد .
۳- تربیت جنسی اسلام ،به تمام جنبه های روحی و جسمی انسان،جهت حلّ بحران های اجتماعی توجه نموده است.
۴- اصل اول در مورد میل جنسی در اسلام ، ارضای آن از طریق حلال می باشد .
۵- کنترل و تعدیل میل جنسی در اسلام ، اصل ثانوی به حساب می آید .
۶- اسلام ازدواج ( چه دایم ، چه موقت ) را تنها راه صحیح ارضای میل جنسی می داند .
۷- عوامل مختلفی در تربیت جنسی افراد دخالت دارند .
۸- والدین و مراکز آموزشی نقش بسیار مهمی در تربیت جنسی انسان دارند .
۹- اسلام آموزش مسایل جنسی را،با در نظر گرفتن تمام اصول و شرایط آن،لازم و ضروری می داند.
روش تحقیق
روش تحقیق در این پایان نامه به صورت توصیفی – تحلیلی است . در این تحقیق برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز ، با روش مطالعات کتابخانه ای و از نوع گردآوری آیات ، روایات و فرمایشات معصومین علیه السّلام و نوشته ها و مطالب دانشمندان و نویسندگان اسلامی و گاه در موارد ضروری از مطالب و نوشته های دانشمندان و نویسندگان غیرمسلمان ، استفاده شده است . روش جمع آوری ، جمع بندی و تجزیه تحلیل اطلاعات در این پایان نامه به صورت زیر انجام شده است.
ابتدا آیات پیرامون موضوع از قرآن کریم و روایات متناسب با موضوع از برخی از کتب روائی معتبر مورد بررسی قرار گرفت و اطلاعات مورد نیاز با توجه به منابع جمع آوری شد . و دسته بندی های اولیّه بین آن ها صورت گرفت و در نهایت ، با استناد به آیات و روایات وارد شده از معصومین علیه السلام و نوشته های نویسندگان مسلمان ، به تناسب موضوع ؛ به مهم ترین آثار و نتایج تربیت جنسی درست اسلامی و نادرست غیر دینی ، پرداخته شد و در نهایت مهم ترین الگوهای عینی و عملی اسلام در تربیت جنسی درست در حد توان پژوهش گر ارائه شد .
محدودیت های تحقیق
مهم ترین مشکلات و محدودیت های این تحقیق را می توان در نکات ذیل بیان نمود .
۱- محدودیت در آیات و روایات خاصّ تربیت جنسی .
۲- عدم وجود منابع کافی متناسب با موضوع تربیت جنسی از نگاه قرآن و عترت . ( فقر منابع )
۳- عدم دسترسی به برخی از منابع مورد نیاز ، به دلایل مختلف،چون ؛گرانی قیمت بعضی از کتاب ها ، چاپ وتکثیر نشدن برخی از منابع ، موجود نبودن بسیاری از منابع متناسب با موضوع در کتاب خانه هاو… .

 

 

 

 

بخش دوم
مفهوم شناسی

 

 

 

۱-۲- مفهوم شناسی
واژه های مختلفی در این بحث به کار رفته که برای فهم بهتر ، لازم است تعریف و تبیین شوند ، ما به برخی از واژه هایی که به عنوان واژه های کلیدی محسوب می شوند می پردازیم . این واژه ها به شرح ذیل هستند :
تربیت :
تعریف های متفاوتی در لغت و اصطلاح از تربیت شده است ، که در این جا به برخی از آن ها اشاره می شود .
مفهوم لغوی تربیت
غالباً تربیت را از ریشه ی (( ربو )) می گیرند و با تعلیم همراه می دانند ؛ از این رو در تعریف آن گفته اند :
ربو : هو الانفتاح مع الزیاده ، بمعنی ان ینفخ الشیء فی ذاته ثم یتحصل له فضل و زیاده .
یعنی ، رویش و متورم شدن همراه بااضافی یا زیاد شدن و رشد کردن ؛ به این معنا که چیزی ذاتاً بزرگ و متورم می شود و نتیجه ی آن زیادت و تکثراست . به این ترتیب مفهوم تربیت عام بوده و تمام مراتب حصول نشو و نما و زیادت در هر مرتبه و به هر مقدار و به هر کیفیت مادی – معنوی را شامل می شود .

تعریف اصطلاحی تربیت
تربیت در مفهوم کاربردی و اصطلاحی خود به شیوه های گوناگونی تبیین شده است . که از آن جمله به تعریف زیر می توان اشاره کرد : ……………………..
……………………

فصل چهارم :
روش های عینی و عملی اسلام در تربیت جنسی
بخش اول :دوران قبل از بلوغ
الف – دوران قبل و بعد از تولد
ب – دوران کودکی
بخش دوم :دوران بلوغ و بعد از آن
الف – ارضای صحیح میل جنسی
ب – اصل پیش گیری از انحرافات میل جنسی

 

بخش اول :
دوران قبل از بلوغ
الف – دوران قبل و بعد از تولد
ب – دوران کودکی

 

 

 

 

 

مقدمه
تربیت جنسی مانند هر تربیت اصیل دیگری ، بایستی بجا و به موقع خود انجام شود و نه زودتر از زمانی که لازم است و نه دیرتر از آن . به هیچ وجه ضروری نیست که کودک از جزئیات روابط جنسی زن و مرد آگاهی یابد . ولی ضمنا مایه ی تاسف خواهد بود ، اگر دختری آماده ی ازدواج است ، آن قدر نسبت به مسایل جنسی ناآگاه باشد که بدترین خاطرات زندگی او مربوط به زمان عروسی او باشد . تربیت جنسی باید از زمان انتخاب همسری که قرار است زندگی مشترکی با او تشکیل شود و از حاصل این زندگی مشترک فرزندی به دنیا آید ، آغاز شود . و باید با کودک در هر مرحله از سنین او ، با توجه به موازین اسلام طوری رفتار و عمل کرد ، که اطلاعات مورد نیاز خود را کسب کند .
در اسلام با توجه به آیات و روایات و احکام مختلف که مستقیم و غیر مستقیم در رابطه با مسایل جنسی و ارضاء ، تعدیل و کنترل آن سخن به میان رفته ، می توان نتیجه گرفت که تربیت جنسی در اسلام از ضروریات است و نمی توان اجازه داد که این غریزه خود به خود ، به مرور زمان بر فرد ، حل شود .

روش های تربیت جنسی مانند تربیت دیگر امور است . بنابراین می توان روش های خاصی را که اسلام برای تربیت جنسی فرزندان در نظر گرفته در زندگی بکار بست ، تا سلامت جسمی و روانی فرزندان را تضمین نمود .
برای این که تربیت جنسی فرزندان به درستی صورت گیرد ، باید عوامل عمده ی تربیتی ، یعنی : خانواده ، مدرسه و جامعه ، هماهنگی برقرار باشد . در این میان نقش جامعه بسیار مهم می باشد . چرا که زیان رعایت نکردن اصول اخلاقی در مسایل جنسی نه تنها گریبان گیر خود شخص می شود ، بلکه تا حد زیادی متوجه ی جامعه می شود . نقش خانواده در تربیت جنسی امری انکار ناپذیر است . درواقع نقش آموزش مدرسه ، نقشی است مکمل در جهت تکمیل آموزش های خانواده در منابع اسلامی برنامه های بسیار خوبی به عنوان روش های عینی و عملی اسلام در تربیت جنسی ( هر چند به صورت پراکنده ) وجود دارد که می توان آن را در مورد فرزندان بکار بست ، و سلامت جسمی و روانی آنان را تضمین نمود و از آسیب ها و انحرافات ناشی از عدم رعایت تربیت جنسی درست ، جلوگیری کرد .
در این جا به برخی از بهترین روش های عینی و عملی اسلام در تربیت جنسی که با توجه به موقعیت ، شرایط محیطی و غیره ، اشاره می نماییم .
زمان شروع تربیت جنسی فرزندان
از آن جایی که در بسیاری از موارد ، ریشه ی مشکل به عوامل محیطی ، یعنی به محیط اطراف ، برمی گردد ، نمی توان بدون در نظر گرفتن آن عوامل آن مشکل را حل کرد .
پس در این روش تربیتی به جای آن که برای پیشگیری از وقوع نابهنجاری جنسی ، تنها بر خود فرد متمرکز شویم ، با ایجاد تغییراتی در محیط پیرامون او در صدد جلوگیری از بروز مشکل برمی آییم.
از زمانی که انسان تصمیم به انتخاب همسر برای آغاز یک زندگی مشترک می گیرد تا در نتیجه و حاصل آن ، فرزندی به دنیا آید که کانون زندگی آنان را گرم کند ؛ در حقیقت تربیت جنسی آغاز می شود . اسلام که هیچ یک از جنبه های زندگی انسان را بی برنامه رها نکرده ، در این قسمت از زندگی انسان بی تفاوت نبوده ، بلکه برنامه ی خاصی را از زمان آغاز زندگی مشترک تدوین نموده تا بتواند زندگی سالم همراه با مودت و رحمت را برای نوع بشر به ارمغان آورد . شاید برنامه ریزی دقیق و تدوین اصول و معیارهای منطقی و بسیار محکم در این زمینه به این دلیل بوده است که غریزه ی جنسی از جمله مسائلی است که بر تمام جنبه های زندگی انسان تاثیر می گذارد و سرنوشت انسان را دست خوش تغییر و تحول می گرداند . از این رو افرادی که توانسته اند غریزه ی جنسی خود را تعدیل نمایند و زمام آن را بدست بگیرند و ارضای آن را به زمان و مکان و شرایط مناسب واگذار نمایند ، در زمینه های دیگر تربیت راحت تر به پیش رفته اند .
وقتی که در منابع اسلامی این گونه آمده که : اَشهَدُ اَنَّکَ کُنتُ نُوراً اصلابِ شامِخَه
در حقیقت با این کلام زیبا می خواهد بیان کند ، اولین قدم تربیت جنسی ، سلامت پدر است ، یعنی پدر ، باید صلبی سالم ، پاک ، با تقوا و عفیف در درون خود پرورش دهد ؛ نطفه نباید حامل بیماری جسمی و روحی باشد ، یا ویژگی های منفی را از نسل های پیشین به نسل بعدی منتقل کند .
کلام خداوند در قرآن کریم ، موید همین نکته می باشد ؛ چون که می فرماید : نِساوُکُم حَرثٌ لَکُم ؛ (( زنان شما کشت زارهای شما هستند )) پس قبل از آماده کردن زمین ، باید بذر سالمی تهیه کرد ؛ یعنی اول مرد باید مومن و با تقوی باشد ، بعد کشت زار و زمین زراعت مستعد . آماده ی زراعت را فراهم نماید . یعنی ؛ مادری عفیف و پاکدامن انتخاب نماید .
پس نخستین گام برای پرورش فرزندانی سالم ، سلامت پدر است ؛ بعد از سلامت پدر ، گزینش مادر سالم می باشد ، مادر سالمی که اصالت و نجابت داشته باشد و به اصول و موازین اسلام ، در مورد مهم ترین ملاک انتخاب همسر احترام بگذارد .
بر همین اساس ، اسلام می فرماید برای انتخاب همسر ، معیارهایی را در اولویت قرار دهید که معیاری درست و ماندگار باشد : تخیروا لنطفکم فان الخال احد الضجعین ، (( برای جایگاه نطفه ی خود همسر مناسب را برگزینید ، دایی یکی از دو همسر است . )) در این روایت به نقش انتخاب همسر شایسته در تربیت جنسی فرزندان اشاره دارد ، می گوید : حتی ، دایی یعنی برادر همسر اگر فرد ناسالمی است ، این صفات منفی به اندازه بسیار کم هم که باشد در آن همسر وجود دارد و در زمان و موقعیت مناسب خود بروز می کند، همین صفات منفی از طریق وراثت منتقل می یابد . در حدیثی از معصوم (ع) نقل شده است.
تزوجوا فی الحجر الصالح فان العرق دساس ؛ (( از خانواده ی شایسته زن برگزینید که ویژگی ها انتقال می یابد . ))
پس با توجه به معیارهای اسلام برای انتخاب همسر ، نباید از روی بوالهوسی همسر زندگی مشترک را انتخاب کنیم ، بلکه با احتیاط و دقت براساس موازین اسلام همسری را برای زندگی مشترک انتخاب کنیم که تربیت جنسی فرزندان ما را با آسیب و بحران روبرو نکند . یعنی ملاک زودگذر ، مثل ؛ قد و قامت ، زیبایی ، مال ، رنگ چهره ، مو و غیره … ، که فقط مربوط به امور مادی و دنیوی می شود را اصل قرار ندهیم ، بلکه اساس را بر ملاک های ماندگار قرار دهیم ؛ زیرا که ملاک های زودگذر زندگی را متزلزل کرده ،نابود خواهد ساخت .
رشد جنسی در طول زندگی ، از راه های گوناگون و تحت تاثیر عوامل مختلفی دگرگون می شود . این تاثیر پذیری در دوره های زندگی متفاوت می باشد ، تاثیر پذیری جنین مانند تاثیرپذیری کودک نیست و تاثیرپذیری کودک مانند تاثیر پذیری نوجوان نیست و تاثیرپذیری نوجوان با تاثیرپذیری جوان و بزرگسال هم متفاوت می باشد . از این رو لازم است که والدین با توجه به تاثیرپذیری متفاوت فرزندان در سنین مختلف ، شیوه های تربیتی متناسب با آن را به کار گیرند تا فرزندان در دوره های بعدی زندگی از لحاظ تربیت جنسی دچار آسیب نشوند .

 

 

 

۴-۱-۱- شیوه های تربیتی اسلام ، دوران قبل از تولد
یکی از دورانی را که اسلام به آن توجه جدی نموده و از زاویه جنسی به آن نگریسته همین دوران قبل از تولد می باشد . اسلام در این زمینه به مادران و پدران توصیه می نماید ، ذهن را هنگام جماع آلوده به مسایل جنسی نادرست و باطل نکنند . هنگام جماع و انعقاد نطفه با طهارت و باوضو باشند ، با تصویرهای خیالی فرد دیگری با زنان خود هم بستر نشوند ، ارضای میل جنسی خود را با تفکرات بیهوده و نامشروع همراه نکنند ، با تصویرهای ذهنی فرد دیگر شهوت خود را ارضاء نکنند ؛ چرا که این گونه تصورات ناپسند و غیراخلاقی از نظر روانی بر نطفه در حال شکل گیری و نیز بر جنین تاثیر می گذارد و زمینه ی ارتکاب گناه را زمان بعد از تولد بیشتر فراهم……………………
…………………..

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه : تنها , ۲۹۹۰۰ تومان

 

 

 

 

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “تربیت جنسی از نگاه قرآن کریم و عترت”

سه × 1 =