فروشگاه

توضیحات

توجه به کسب مال مشروع جهت کسب لقمه حلال و اجتناب از لقمه حرام از خواسته های اکید اسلام است. در فقه اسلامی به تفصیل در مورد کسب حلال و حرام بحث شده و بابی در فقه به نام مکاسب و خرید و فروش باز شده که شرایط ورود به کسب و تجارت را مورد توجّه قرار داده تا مؤمنان به کسب حرام نیفتند.در آموزه های دینی به آثار و پیامد های حلال و حرام پرداخته شده است؛ از جمله اینکه لقمه حلال موجب پاکیزگی و قبولی اعمال در سیر تکاملی شخصیت و تربیت فرزند است. و در طرف مقابل لقمه حرام، سیر تربیتی فرزند را با مشکل اساسی روبرو می کند. در این پایان نامه ابتدا مباحثی چون مفهوم شناسی حلال و حرام و آثار آن دو، وظیفه انسان در کسب روزی پاکیزه، شخصیت و تربیت بیان شده و در پایان به عامل مهم وتاثیر گذار در تربیت فرزند؛ یعنی نقش غذای حلال و حرام و آثار آن در تربیت فرزند پرداخته شده است.

کلید واژگان: حلال ، حرام ، شخصیت ، تربیت کسب روزی حلال تحصیل مال مشروع

 

 

۱۶۵صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع  دارد قیمت ۳۳۰۰۰ تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال مقاله و پایان نامه الهیات در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: مقدمه
۱-۱- طرح موضوع .۲
۱-۲- اهمیت و ضرورت تحقیق ۳
۱-۳- اهداف تحقیق ۳
۱-۴- پیشینه ی تحقیق ۴
۱-۵- روش تحقیق ۵
۱-۶- سؤالات تحقیق ۵
۱-۷- فرضیه های تحقیق ۵

فصل دوم : یافته های تحقیق
۲-۱- مفهوم شناسی حلال ۷
۲-۱-۱- حلال در لغت ۷
۲-۱-۲- حلال در اصطلاح قرآن ۷
۲-۱-۳- اوصاف رزق حلال ۸
۲-۱-۳-۱- رزق معلوم ۹
۲-۱-۳-۲- رزق طیب ۱۳
۲-۱-۳-۳- رزق حسن ۱۵٫
۲-۱-۳-۴- رزق کریم ۱۷٫
۲-۱-۴- ارزش کسب حلال و لقمه پاکیزه ۱۹
۲-۱-۵-ویژگیهای رزق حلال ۲۱
۲-۱-۶- آثارو پیامدهای کسب حلال ۲۲٫
۲-۱-۶-۱- بهره مند شدن از عنایات الهی ۲۳٫
۲-۱-۶-۲- مستجاب شدن دعا ۲۴
۲-۱-۶-۳- توفیق از جانب خدا ۲۷٫
عنوان صفحه

۲-۱-۶-۴- برخوردار از منزلت ویژه نزد خدا ۲۷
۲-۱-۶-۵- ورود در قیامت بت چهره ای نورانی ۲۷٫
۲-۲- مفهوم شناسی حرام ۲۸
۲-۲-۱- حرام در لغت ۲۸
۲-۲-۲- حرام در اصطلاح قرآن ۲۸
۲-۲-۳- اقسام حرام ۲۹
۲-۲-۳-۱- حرام ذاتی ۳۰
۲-۲-۳-۲- حرام غیر داتی ۳۱٫
۲-۲-۴- غذاهای حرام ۳۱
۲-۲-۴-۱- ربا ۳۴
۲-۲-۴-۲- رشوه ۳۶٫
۲-۲-۴-۳- کم فروشی ۳۷
۲-۲-۴-۴- دزدی ۳۸
۲-۲-۴-۵- خیانت ۳۹
۲-۲-۴-۶- مال یتیم ۴۰
۲-۲-۵- آثار سوء حرام خواری ۴۱
۲-۲-۵-۱- آثار فردی لقمه حرام ۴۱
۲-۲-۵-۱-۱- بی برکتی اموال ۴۲
۲-۲-۵-۱-۲- عدم پذیرش عبادات ۴۲
۲-۲-۵-۱-۳- عدم استجابت دعا ۴۲
۲-۲-۵-۱-۴- قساوت قلب ۴۳
۲-۲-۵-۲- آثار اجتماعی لقمه حرام ۴۴
۲-۳-انسان و طلب روزی ۴۵
۲-۳-۱- مقدمه ۴۵
۲-۳-۲- گستردگی و تنگی روزی ۴۶
۲-۳-۲-۱- عوامل افزایش روزی ۴۹
۲-۳-۲-۱-۱- کار و تلاش ۴۹
۲-۳-۲-۱-۲- دعا کردن ۵۱
۲-۳-۲-۱-۳- توکل ۵۳
۲-۳-۲-۱-۴- تقوا و درستکاری ۵۴
عنوان صفحه

۲-۳-۲-۱-۵- شکر و سپاسگذاری ۵۵
۲-۳-۲-۱-۶- انفاق ۵۵
۲-۳-۲-۱-۷- استغفار ۵۶
۲-۳-۲-۲- عوامل کاهش روزی ۵۷
۲-۳-۲-۲-۱- گناه ۵۷
۲-۳-۲-۲-۲- کفر و ناسپاسی ۵۷
۲-۳-۲-۲-۳- رسیدگی نکردن به محرومان ۵۷
۲-۴-شخصیت و ابعاد آن ۵۸
۲-۴-۱- تعریف شخصیت ۵۸
۲-۴-۲- عوامل تأثیر گذار بر شخصیت ۶۲
۲-۴-۲-۱- وراثت ۶۲
۲-۴-۲-۱-۱- تأثیر عامل وراثت از دیدگاه اسلام ۶۳
۲-۴-۲-۲- محیط ۶۴
۲-۴-۳- نظریه های شخصیت از دیدگاه روانشناسی ۶۶
۲-۴-۳-۱- نظریه زیگموند فروید ۶۷
۲-۴-۳-۲- نظریه آدلر ۶۸
۲-۴-۳-۳- نظریه کارن راجرز ۶۹
۲-۴-۳-۴- نظریه ابراهام مزلو ۷۰
۲-۴-۳-۵- نظریه مکتب اگزیستانسیالیست ۷۰
۲-۴-۳-۶- نظریه اسلام در باره شخصیت ۷۱
۲-۴-۴- ابعاد شخصیت و نحوه تکامل آنها از نظر اسلام و روانشناسی غرب ۷۴
۲-۴-۴-۱- ابعاد شخصیت از دیدگاه اسلام ۸۳
۲-۴-۵- تکامل شخصیت از دیدگاه اسلام بر اساس نظریه فطرت گرایی ۸۴
بخش پنجم: تربیت و ابعاد آن ۸۸٫
۲-۵-۱- تعریف تربیت ۸۸
۲-۵-۱-۱- تربیت در لغت ۸۸
۲-۵-۱-۲- تربیت در اصطلاح ۸۹
۲-۵-۲- عوامل تاثیر گذار بر تربیت ۹۰
۲-۵-۲-۱- تغذیه ۹۰
۲-۵-۲-۱-۱- اهمیت و نقش تغذیه در بعد مادی و معنوی فرزند ۹۰
عنوان صفحه

۲-۵-۲-۲- اراده ۹۳
۲-۵-۳- رویکردهای رایج در تربیت ۹۴
۲-۵-۳-۱- رویکردهای دینی در تربیت ۹۴
۲-۵-۳-۲- رویکردهای سکولار در تربیت ۹۶
۲-۵-۳-۳- رویکرد اسلامی در تربیت ارزش ها ۹۹
۲-۵-۴- اهداف تربیت ۱۰۲
۲-۵-۴-۱- اهداف تربیت لیبرالی ۱۰۲
۲-۵-۴-۱-۱- آموزش و پرش همگانی ۱۰۲
۲-۵-۴-۱-۲- آموزش و پرورش مدنی ۱۰۳
۲-۵-۴-۱-۳- آموزش عملی و کاربردی ۱۰۳
۲-۵-۴-۱-۴- تربیت انسان آزاد و خودگردان ۱۰۳
۲-۵-۴-۱-۵- پرورش عقل ۱۰۴
۲-۵-۴-۲- اهداف در تربیت اسلامی ۱۰۴
۲-۵-۴-۲-۱- دست یابی به حیات طیبه ۱۰۴
۲-۵-۴-۲-۲- نیل به مقام عبودیت و قرب ۱۰۵
۲-۵-۴-۲-۳- پرورش روحیه اعتدال ۱۰۶
۲-۵-۴-۲-۴- تربیت انسان عاقل و عالم ۱۰۶
۲-۵-۴-۲-۵- مسئولیت پذیری ۱۰۶
۲-۵-۵- مقایسه ی رویکرد اسلامی با رویکرد های رایج ۱۰۷
۲-۵-۶- مبانی تکامل تربیت از دیدگاه اسلام ۱۱۰
۲-۵-۶-۱- عقلانیت خردورزی ۱۱۰
۲-۵-۶-۲- جهت گیری ارادی در ادای تکلیف ۱۱۰
۲-۵-۶-۳- اعتدال ۱۱۰
۲-۵-۶-۴- علم آموختن ۱۱۱
۲-۵-۶-۵- اعتقاد به خدا و یاد مرگ ۱۱۱
۲-۵-۶-۶- عبادت ۱۱۱
۲-۵-۶-۷- استفاده از مربیان کامل ۱۱۲

فصل سوم: تأثیرات لقمه حلال و حرام بر ابعاد شخصیتی، تربیتی فرزند
۳-۱- اهمیت و نقش تغذیه در بعد مادی و معنوی ۱۱۶
عنوان صفحه

۳-۲- تأثیر غذای حلال و حرام در نطفه و جنین ۱۱۹
۳-۳- تأثیر غذای حلال و حرام در دوران شیرخوارگی ۱۲۰
۳-۴- غذاها و نوشیدنیهای حرام و آثار آن ۱۲۱
۳-۴-۱- غذاهای حرام ۱۲۱
۳-۴-۱-۱-میته ۱۲۳
۳-۴-۱-۲-دم ۱۲۸
۳-۴-۱-۳-لحم الخنزیر ۱۳۱
۳-۴-۱-۴-«ما اهل به لغیر الله ۱۳۶
۳-۴-۲- نوشیدنی های حرام ۱۳۸
۳-۴-۲- ۱-خمر ۱۳۸
۳-۵- غذاهایی که از راه نامشروع کسب می شود ۱۴۶
۳-۵-۱-ربا ۱۴۷
۳-۵-۲-رشوه ۱۵۲
۳-۵-۳- کم فروشی ۱۵۶

نتیجه گیری ۱۶۱

فهرست منابع و مآخذ ۱۶۲

 

 

 

مقدمه

۱-۱-طرح موضوع

انسان مسلمان موظف است در آنچه بدست می آورد دقت نماید چرا که هر چه بدست می آید و وارد زندگی انسان می شود با واسطه و یا بدون واسطه، در غذای انسان وارد می شود و در درون شکم انسان جای می گیرد در حالی که از این سه حالت بیرون نیست:
الف – لقمه حلال که در تعالیم اسلامی مقدمه عمل صالح شمرده شده است
ب – لقمه حرام که همانند آب آلوده که جسم را بیمار می کند، جان آدمی را آلوده می سازد و هنگامی که جان انسان آلوده گشت نه تنها هیچ عبادت و دعایی از انسان مورد قبول واقع نمی شود، بلکه ناخواسته در سراشیبی سقوط قرار می گیرد.
ج – لقمه شبهه ناک که دستور اسلام این است که انسان به غذا یا مال شبهه ناک نزدیک نشود چرا که نزدیک شدن به پرتگاه معصیت و حرام احتمال پرت شدن را افزایش می دهد.
بسیاری از تاثیرات غذا از دید ظاهری دانشمندان مخفی مانده است، چرا که هر چیزی با درک مادی انسان و آزمایشات، قابل مشاهده و بررسی نیست. یکی از این موارد تاثیر لقمه حلال و حرام بر وجود انسان و به تبع آن بر وجود فرزندان از طریق تاثیر لقمه در دوران حاملگی یا پس از آن می باشد.
در ادیان الهی، بالاخص دین خاتم النبیّین(صلی الله علیه و آله) اسلام ، همین امور باطنی به تفصیل بیان شده است. استخراج آیات و روایات مبین موضوع و نظام بندی آیات مستخرجه در جهت رساندن پیام تحقیق با استفاده از کتب معتبر از اهداف تحقیق است.

۱-۲- اهمیت و ضرورت تحقیق

نیاز به غذا از جمله امور فطری و غریزی انسان است. آنچه از اهمیت ویژه ای برخوردار است این است که این نیاز چگونه و از چه راهی برآورده شود؟ چرا که تاریخ نشان می دهد که این نیاز و عواملی که رسیدن به آن را میسّر می سازد، سرنوشت بسیاری از افراد را تغییر داده است. دین مبیت اسلام همانند ادیان گذشته، پیروان خود را به تاثیرات شگرف غذا در زندگی انسان آگاه ساخته است، مسئله ای که امروزه نیز برخی انسان ها از آن غفلت می کنند. تا قبل از دستورات روح بخش اسلام و حتّی پس از آن، باور نمی کردند که غذا علاوه بر ” ویتامین ” و ” پروتئین ” در مسائل روحی – روانی انسان نیز تاثیر داشته باشد. با گسترش مرزهای دانش بشری تاثیرات غذاها بر روحیات انسانی مورد توجّه دانشمندان قرار گرفت. آنها باور کردند که بسیاری از پدیده های اخلاقی به خاطر هورمون هایی است که غده ها تراوش می کنند و تراوش غده ها ارتباط نزدیکی با تغذیه انسان دارد.
در واقع می توان گفت یک لقمه نیز می تواند آثار خاصی را بر انسان بگذارد و از طرفی راه بدست آوردن غذا و چگونگی تهیه آن نیز تاثیرات بسیاری را در وجود انسان بر جای می نهد.
در این تحقیق با تکیه بر لقمه ی حلال و حرام ، تاثیر آن بر شکل گیری شخصیت و تربیت فرزند، تبیین می شود.

۱-۳- هدف تحقیق

هدف کلی : تأثیر روزی حلال بر رشد و شخصیت
اهداف جزئی :
۱٫ بررسی ابعاد رشد شخصیت و مراحل آن
۲٫ تأثیر لقمه حلال و حرام بر بعد جسمانی
۳٫ تأثیر لقمه حلال و حرام بر بعد اخلاقی
۴٫ تأثیر لقمه حلال و حرام بر بعد اجتماعی
۵٫ تأثیر لقمه حلال و حرام بر بعد شناختی
۶٫ تأثیر لقمه حلال و حرام بر بعد عاطفی
۷٫ تأثیر لقمه حلال و حرام بر بعد معنوی

۱-۴- پیشینه تحقیق

با توجه به بین رشته ای بودن و به روز بودن عنوان پروژه که « لقمه حلال و حرام در آیات و روایات و تاثیر آن در شکل گیری شخصیت و تربیت فرزند » می باشد،هیچ کتابی با این عنوان به چشم نخورد.
از جمله کتاب هایی که با موضوعات کلی و نیز مرتبط با بخش هایی از موضوع این تحقیق به نگارش در آمده است می توان کتاب حلال و حرام در اسلام نوشته احسان قرضادی را نام برد. هرچند کتاب های متعددی در علوم اسلامی به بحث رزق و عوامل گسترش و کاهش و نقش انسان در طلب رزق پرداخته اند و همچنین در کتب روان شناسی به طور مفصل به بحث شخصیت پرداخته اند اما در هیچ کدام از رشته های مذکور به طور اخص به بررسی اثرات لقمه حلال و حرام و مخصوصاً تغذیه حلال و حرام بر ابعاد شخصیتی افراد نپرداخته اند.
تنها منبعی که تا حدودی شبیه به این موضوع می باشد ، مقاله ای است که در جلد اول کتاب مجموعه مقالات سومین همایش کشوری طب و قرآن با عنوان« بررسی تأثیر گوشت حاصل از ذبح حلال بر سلامت جسمی و روانی » توسط دکترسید محمد طباطبایی در بهار ۱۳۸۸ نگارش یافته است . علاوه بر این پایان نامه ای با عنوان « رزق در قرآن» در دانشکده علوم قرآنی شاهرود موجود است که با بیانی بسیار کلی مسأله رزق و مصادیق آن را مورد بررسی قرار داده و کوچکترین اشاره ای به آثار لقمه حلال و حرام که بحث اصلی و بنیادی این پروژه را تشکیل می دهد نکرده است.
در این پایان نامه پرداختن به مساله لقمه و تاثیر آن بر ابعاد مختلف شخصیت مورد توجه قرار گرفته است.
۱-۵- روش تحقیق

روش تحقیق در این پروژه روش توصیفی از نوع توصیفی – تحلیلی است و برای گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای استفاده می شود.

۱-۶- سؤالات تحقیق

سؤال اصلی : آیا نحوه تغذیه بر رفتار و کردار و فطرت انسان تأثیر دارد؟
سؤلات فرعی :
۱٫ تاثیر لقمه حلال یا حرام بر شخصیت جسمانی چگونه است؟
۲٫ تاثیر لقمه حلال یا حرام بر شخصیت اخلاقی چگونه است ؟
۳٫ تاثیر لقمه حلال یا حرام بر شخصیت اجتماعی چگونه است ؟
۴٫ تاثیر لقمه حلال یا حرام بر شخصیت عاطفی چگونه است ؟
۵٫ تاثیر لقمه حلال یا حرام بر شخصیت شناختی چگونه است ؟
۶٫ تاثیر لقمه حلال یا حرام بر شخصیت معنوی چگونه است ؟

۱-۷- فرضیه تحقیق

۱٫ لقمه حلال یا حرام بر شخصیت جسمانی تأثیر دارد.
۲٫ لقمه حلال یا حرام بر شخصیت اخلاقی تأثیر دارد.
۳٫ لقمه حلال یا حرام بر شخصیت اجتماعی تأثیر دارد.
۴٫ لقمه حلال یا حرام بر شخصیت عاطفی تأثیر دارد.
۵٫ لقمه حلال یا حرام بر شخصیت شناختی تأثیر دارد.
۶٫ لقمه حلال یا حرام بر شخصیت معنوی تأثیر دارد.

 

 

 

 

 

فصل دوم

 

 

 

 

 

 

یافته های تحقیق

۲-۱- مفهوم شناسی حلال

۲-۱-۱- حلال در لغت
« حلال » از جمله مفاهیم قرآنی است که درباره ی آن معانی بسیاری ذکر کرده اند که به برگزیده ای از آن اشاره خواهیم کرد. حلال از ریشه ی حَلّ به معنای ، باز کردن است « وَ احْلُلْ عُقْدَهً مِنْ لِسانِی»(طه ۲۷) گره از زبان من باز کن. حلول که بمعنى نزول است اصل آن باز کردن بار وقت نزول است سپس در مجرّد نزول بکار رفته. مثل «وَ مَنْ یَحْلِلْ عَلَیْهِ غَضَبِی فَقَدْ هَوى»‏(طه ۸۱) هر که غضب من بر او نازل شود حقّا که سقوط کرده است.حلّ بکسر حاء بمعنى حلال استعاره از باز کردن گره (معنى اصلى) است مثل هذا «حَلالٌ وَ هذا حَرامٌ»(نحل ۱۱۶) پس حلال آنست که از ممنوعیّت باز شده است.(قرشی،ج۲، ۱۳۷۱ش،۱۶۷ ).
ابن منظور محمد بن مکرم گفته: و الحِلُّ و الحَلال و الحِلال و الحَلِیل: نَقِیض الحرام.(ابن منظور،ج۱۱،۱۴۰۴ق،۱۶۷). راغب گوید: اصل طیّب آنست که حواسّ از آن لذّت میبرند و نفس از آن لذّت میبرد. و پاک کردن را استطابه گویند که پاک کردن چیزى سبب دلچسبى آنست. نقیض طیّب خبیث است.(راغب اصفهانی،ج۱،۱۴۱۲ق، ۵۲۷ )

۲-۱-۲- حلال در اصطلاح قرآن
مراد از حلال و طیب بودن این است که رزق طورى باشد که طبع بشر از آن محروم نباشد، یعنى طبع آدمى آن را پاکیزه بداند و از آن………………………..

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه در پایان نامه دات کام : تنها , ۳۳۰۰۰ تومان

 

 

 

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “کسب روزی حلال و تاثیر آن بر تربیت فرزندان”

بیست − 19 =