فروشگاه

توضیحات

مجموعه ورزشی – تفریحی بانوان همچنان که از نام آن پیداست، مجموعه ای جهت گذران اوقات فراغت بانوان می باشد. که شامل کلوپ ورزشی تفریحی حاضر فضای سبز تفریحی نیز بخش مهمی را تشکیل می دهد.
البته موضوع اصلی قسمت بسته مجموعه می باشد و فضاهای باز و سبز مجموعه در ارتباط با آن طراحی و مورد بررسی قرار می گیرد.
در این بخش اجزا فضایی این مجموعه شامل کیفیت و کمیت برنامه طراحی و نیز نحوه انجام برنامه ریزی، مورد بررسی قرار می گیرد. در این راستا ابتدا نحوه انتخاب اجزا مجموعه در سه بخش فضاهای ورزشی، تفریحی، فرهنگی (البته جنبه فرهنگی آن کم رنگ است) آورده شده و به دنبال آن کیفیت فضای آنها و سپس برنامه فیزیکی ارائه شده است.

 

۸۶صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع دارد قیمت ۱۴۰۰۰ تومان 

 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول : ۱
مقدمه ۱
تاریخ ورزش در ایران ۱
ورزش در ایران باستان ۱
ورزش در ایران قدیم ۳
ورزش در ایران معاصر ۴
توریسم ۶
جهانگردی چیست؟ ۷
تاریخ جهانگردی ۸
جهانگردی داخلی: ۸
جهانگردی بین المللی: ۱۰
فصل جهانگردی خارجی ۱۱
جهانگردی داخلی در ایران: ۱۱
فصل دوم : ۱۴
تجربه ها ۱۴
نمونه ها و مصادیق راه گشا: ۱۴
بررسی نمونه ها ۱۵
۲-۱ مجموعه تفریحی – ورزشی شرکت نفت فلات قاره ۱۵
۲-۲ مجموعه ورزشی رفسنجان ۱۶
۲-۳ مجموعه ورزشی در شهر نانت فرانسه ۱۷
۲-۴ استادیوم المپیک گواندنگ ۱۸
۲-۵ مرکز تفریحی ورزشی ایست هامپتون ۱۹
۲-۶ استخر شنای سرپوشیده بیوتی ۲۰
فصل سوّم : ۲۱
بررسی اقلیم مورد نظر ۲۱
۳-۱ میزان بارندگی ۲۱
۳-۲ مطالعات زمین لرزه در یزد ۲۳
۳-۳ تاریخچه و وضع موجود ۲۳
۳-۴ نتیجه و پیشنهاد: ۲۴
۳-۵ تأثیر عوامل اقلیمی بر معماری ۲۴
۳-۶ مشکلات اقلیمی در شهر یزد: ۲۵
۳-۷ مقابله با مشکلات اقلیمی در شهر یزد ۲۶
۳-۸ اصول طرح ریزی در رابطه با مشکلات اقلیمی گرم و خشک ۲۶
۳-۹ اشاره: ۲۹
۳-۱۰ نتیجه ۳۲
بررسی سایت مورد نظر: ۳۴
فصل چهارم ۴۰
ضوابط و استانداردهای طراحی ۴۰
۴-۱ مجموعه های ورزشی ۴۰
۴-۲ فضاهای ورزشی ۴۱
۴-۲-۱ خصوصیات اصلی کف های ورزشی ۴۱
۴-۳ ضوابط برنامه – استانداردهای برنامه ریزی ۴۲
۴-۳-۱- فضاهای ورزشی ۴۲
ورزش ۴۲
ملاحظات اولیه ۴۳
۴-۳-۲ بازی تنیس ۴۴
۴-۳-۳ بازی بسکتبال ۴۵
۴-۳-۴ بازی والیبال ۴۵
۴-۳-۵ تنیس روی میز ۴۶
۴-۳-۶ بازی هندبال ۴۷
۴-۳-۷ بازی بدمینتون ۴۷
۴-۳-۸ بدنسازی ۴۸
۴-۳-۹ بازی اسکواش ۴۸
۴-۳-۱۰ پیست اسکیت ۴۹
۴-۳-۱۱ دوچرخه سواری ۵۰
۴-۳-۱۲ استخر شنا ۵۰
۴-۳-۱۳ استخر آموزشی (کودکان) ۵۲
۴-۳-۱۴ استخر های مسابقه ۵۲
۴-۳-۱۵ استخر تفریحی ۵۲
۴-۳-۱۶ سونا ۵۳
۴-۵ فضاهای تفریحی ۵۳
۴-۵-۱ بیلیارد ۵۴
۴-۵-۲ بازیهای کامپیوتری ۵۴
۴-۵-۳ سالن اجتماعات چند منظوره (آمفی تئاتر) ۵۴
۴-۶ برنامه ریزی فضایی ۵۷
۴-۶-۱ بخش ورزشی ۵۷
۴-۶-۲ فضاهای فرهنگی ۵۸
۴-۷ شرح خصوصیات اجزاء برنامه – خصوصیات کیفی و کمی ۶۱
۴-۷-۱ سالن سرپوشیده ورزشی ۶۱
۴-۷-۲ سالن ورزشهای آبی ۶۴
۴-۷-۳ زمینهای روباز ورزشی ۶۶
۴-۷-۴ پیست اسکیت ۶۶
۴-۷-۵ جاده تندرستی ۶۶
۴-۷-۶ مسیر دوچرخه سواری ۶۷
۴-۷-۷ پارک بازی کودکان ۶۷
۴-۷-۸ سالن بیلیارد ۶۸
۴-۷-۹ بازیهای کامپیوتری و کافی نت ۶۹
۴-۷-۱۰ آمفی تئاتر سرپوشیده ۷۰
۴-۷-۱۱ گالری ۷۱
۴-۷-۱۲ رستوران ۷۲
۴-۷-۱۳ بخش مدیریتی واداری ۷۴
۴-۷-۱۴ بخش تجاری ۷۶
۴-۷-۱۵ پارکینگ ۷۶
۴-۷-۱۶تأسیسات ۷۷
۴-۷-۱۷ رفاهی – خدماتی ۷۷
۴-۸ خلاصه برنامه ۷۹
منابع لاتین ۸۲

 

فصل چهارم
ضوابط و استانداردهای طراحی
۴-۱ مجموعه های ورزشی
سالنها بر اساس معیارهای شناخته شده بین المللی در سه اندازه کلی پیشنهاد می شود:
سالنهای کوچک ورزشی، با مساحت کمتر از ۵۰۰ متر مربع
سالنهای متوسط ورزشی، با مساحت ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ متر مربع
سالنهای بزرگ ورزشی، با مساحت بیش از ۱۰۰۰ متر مربع

سرانه و تعداد بازیکنان ورزش ها
نوع ورزش سرانه بازیکن
(متر مربع) تعداد بازیکن در
دو طرف زمین مساحت زمین بازی
(متر مربع) ظرفیت روزانه زمینهای ورزشی (نفر)
والیبال ۳۱ ۱۲ ۳۷۲ ۱۲۰-۷۲
تنیس ۱۶۷ ۴ ۶۶۹ ۴۰-۲۴
فوتبال ۳۲۰ ۲۲ ۲۳-۷ ۲۲۰-۱۳۲
بسکتبال ۵/۵۴ ۱۰ ۵۴۵ ۱۰۰-۶۰
هندبال ۸/۵۹ ۱۴ ۵/۸۳۷ ۱۴۰-۸۴
هاکی ۵/۳۴ ۲۲ ۷۶۶ ۲۲۰-۱۳۲
بدمینتون ۵/۱۳۱ ۴ ۵۲۶ ۴۰-۲۴

ظرفیت ارائه شده در جدول فوق باید به عنوان ظرفیت نهایی و حداکثر تلقی شود که مبنای محاسبه حداکثر تعداد نفرات استفاده کننده از سالنهای ورزشی و زمین های روباز ورزشی در برنامه فیزیکی طرح بوده است.

۴-۲ فضاهای ورزشی
کف سازی سالنهای ورزشی
نوع مصالح کف قابلیت بر جهندگی سختی مقاومت سرندگی
بتن زیاد زیاد خوب
آسفالت کمتر از بتن کمتر از بتن خوب
چوب کمتر از آسفالت کمتر از آسفالت ضعیف ولی قابل اصلاح
بلوک ترکیبی کمتر از بتن – بیشتر از چوب کمتر از بتن خوب
پلی مرها کمتر از چوب کمتر از چوب خوب
فرش بافتها کمتر از چوب کمتر از چوب متغیر
۴-۲-۱ خصوصیات اصلی کف های ورزشی
– دوام و استحکام (از نظر مسائل اقتصادی و هزینه نگهداری پر اهمیت است)
– قابلیت بر جهندگی (به میزان ارتفاع خیزش توپ و سرعت بازگشت آن از زمین ارتباط دارد، که باید مناسب یعنی نه کم و نه زیاد باشد.
– مقاومت گردشی (به میزان سرعت و مسافتی که توپ روی زمین طی می کند، مربوط می شود، در ارتباط با ورزش فوتبال یا بولینگ و مشابه آنها مطرح است)
– سختی (یا ایمنی ورزشکاران در هنگام بازی در ارتباط است)
– مقاومت سرندگی (مربوط می شود به امکانی که ورزشکار بتواند در زمان کوتاهی سرعت لازم را بگیرد)
– مقاومت نشست (تکرار یک نوع حرکت و فرود آمدن نیروی مکرر به مکان ثابتی از کف موجب تغییر شکل در همان محل می شود، این خصوصیت در ورزشهایی چون تنیس و بولینگ مورد است)
– خصوصیات انعکاسی کف ها (انعکاس نور در کف نباید موجب خیزگی مزاحم شود)
– انعکاس صوت (در مورد سالنهای رسمی مطرح است)

۴-۳ ضوابط برنامه – استانداردهای برنامه ریزی
از آنجا که این مجموعه به صورت یک مجموعه ورزشی – تفریحی – فرهنگی (البته با تأکید بر بخش ورزشی – تفریحی آن) فعالیت می کند. در این بخش به برخی ضوابط و نکات مربوط به برنامه ریزی فضاها در سه قسمت: ورزشی، تفریحی و فرهنگی به صورت مجزا و به طور اجمالی مورد بررسی قرار می گیرد. لازم به ذکر است که فضاهای رفاهی – خدماتی و پشتیبانی مجموعه با توجه به اینکه این فضاها با وجود فضاهای اصلی معنا پیدا کرده و در ارتباط مستقیم با آنها هستند. بعد از ارائه برنامه‌ریزی فضاهای اصلی به آنها اشاره می کنیم.

۴-۳-۱- فضاهای ورزشی
ورزش
یکی از پر طرفدارترین الگوهای گذران اوقات فراغت پرداختن به فعالیتهای ورزشی است. تاثیر وجایگاه ورزش در سلامت جسم و روح همواره مورد توجه بوده است، آنچنانکه ابو علی سینا می گوید: از آنجا که اساس تندرستی به ترتیب اهمیت بر ورزش و غذا و خواب قرار دارد، بهتر است اهم را بر مهم ترجیح دهیم و موضوع ورزش را پیش کشیم و می گوئیم:
ورزش حرکتی است تابع ار………………………………

 

 

ملاحظات اولیه
فضاهای ورزشی، محیطی برای منظورهای متفاوت هستند که شامل تفریح، تمرین ومسابقه می باشند. چنین فضاهایی باید علاوه برداشتن کیفیت های استاندارد ورزشهای مختلف، تسهیلات لازم را برای تماشاچیان و ورزشکاران در برداشته باشد.
جهت سالن های ورزشی به موقعیت قرار گیری در سایت، شیب زمین و دسترسی های آن بستگی خواهد داشت و کمتر تحت تاثیر عوامل اقلیمی خواهد بود ولی در مورد زمینهای بازی روباز بهترین جهت، شمالی – جنوبی می باشد.
فضاهای مورد نیاز برای جایگاه تماشاچیان، در صورت استفاده از صندلی های مستقل، ۱ متر مربع برای دو نفر و در صورت استفاده از نیمکت یک متر مربع برای سه نفر کافی خواهد بود. (به طور میانگین سرانه ۴/۰ متر مربع در نظر گرفته می شود).
مهمترین و اصلی ترین فضای سرویس های ورزشی، رختکن و ملزومات مربوط به آن است. رختکن باید در ارتباط با هال ورودی ورزشکاران و سالن ورزش باشد و اندازه و ا بعاد آن بستگی به تعداد بازیکن ها دارد. البته رختکن هر تیم باید جدا در نظر گرفته شود و ورودی های جداگانه ای به طرف سالن داشته باشد.
برای هر کدام از رختکن ها نیز دوش و سرویس جداگانه در نظر گرفته می شود. برای مربیان نیز رختکن و دوش جداگانه مورد نیاز است. محاسبه مساحت مورد نیاز برای فضای رختکن بر اساس میزان حدود ۷/۰ متر مربع به ازاء هر نفر پیش بینی می شود. فضای انبار لباس و کمدهاحدود ۲۵/۰ متر مربع به ازاء هر نفر باید پیش بینی شود که ممکن است به صورت انفرادی و یا دسته جمعی در نظر گرفته شود. (در مجموع سرانه ۹۵/۰ متر مربع به منظور فضای رختکن و کمدها) در طراحی سرویس های بهداشتی و فضای دوشها، تعداد آنها بر اساس جمعیت ورزشکار که در بالا اشاره شد، برآورد و مطابق معیار زیر تعیین می شود:
– توالت (حداقل دو واحد) به ازاء هر واحد ۲۰ تا ۲۵ نفر
– دوش (حداقل دو واحد) به ازاء هر واحد ۱۰ نفر
– دستشویی (حداقل دو واحد) به ازاء هر واحد ۱۵ نفر
نور مورد نیاز سالن به ویژه در مواقع مسابقات باید به صورت مصنوعی فراهم گردد. میزان نور طبیعی نیز باید در حدی باشد که در روز بتوان نور کافی جهت انجام تمرینات را برای سالن تأمین کرد. ولی از تابش مستقیم آفتاب به درون سالن باید جلوگیری کرد.
در مورد خصوصیات کف های فضاهای ورزشی باید گفت دوام و استحکام (به لحاظ اقتصادی)، قابلیت برجهندگی، مقاومت گردشی، سختی، مقاومت سرندگی، قابلیت چرخش، مقاومت نشست از عوامل تأثیرگذار در انتخاب مصالح مناسب کف فضاهای ورزشی می باشند که با توجه به نوع ورزش متفاوت خواهند بود.
در خصوص دیوارها و سقف فضاهای ورزش باید گفت پایدرای کافی دیواره ها در برابر ضربات بازیکنان ضروری است. در نماهای داخلی باید از مصالح و رنگ های محدود بهره جست و تا ارتفاع ۳ متر برای جلوگیری از آسیب بازیکنان از پوشش زیر پرهیز کرد و سیستم اکوسیستم دیوارها در ارتفاع بالای ۳ متر پیش بینی شود. بهتر است پوشش دیوارها از داخل قابل شست و شو باشد. سقف باید قادر به نگهداری تأسیسات برق و مکانیک و تجهیزات ورزشی باشد و پوشش بام و دیواره ها باید به طور کلی با حداقل ضریب تبادل حرارتی پیش بینی شود.
به طور کلی استاندارد ها و ابعاد و اندازه های فضاهای ورزشی ارائه شده در این بخش، براساس استانداردهای ملی و منطقه ای در نظر گرفته شده است.
۴-۳-۲ بازی تنیس
بازی تنیس به صورت دو یا چهار نفره در زمینهای روباز و یا سالنهای سرپوشیده قابل اجرا است. بهترین جهت ب……………………………

 

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه : تنها , ۱۴۰۰۰ تومان

 

 

 

 

 

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “مجموعه ورزشی تفریحی بانوان”

6 + سیزده =