فروشگاه

توضیحات

پروژه معماری یک روستا در بابل

معرفی اجمالی شهرستان بابل

۱ـ موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی شهرستان

۱ـ۱ـ حدود و وسعت :

شهرستان بابل با وسعتی حدود ۱/۱۵۷۸ کیلومتر مربع در شمال ارتفاعت البرز و در ناحیه میانی استان و در مو قعیت جغرافیایی ۳۳ درجه تا ۳۶ درجه عرض شمالی و ۴۱ تا ۵۱ درجه طول شرقی قرار داشته و ارتفاع آن از سطح آبهای آزاد ۲ تا ۵ متر و ارتفاع آن از سطح دریای مازندران تا ۵۲ متر می باشد.

محدوده سیاسی این شهرستان از شمال به شهرستان بابلسر، از جنوب به ارتفاعات البرز، از شرق به شهرستانهای قائم شهر و سوادکوه و از غرب نیز به شهرستان آمل مربوط می گردد.

۱ـ۲ـ تقسیمات سیاسی:

شهرستان بابل با توجه به آخرین تقسیمات سیاسی دارای پنج بخش و یازده دهستان و ۲ شهر و تعداد ۶۰۷ آبادی دارای سکنه می باشد.

شهرستان بابل از نظر موقعیت طبیعی و توپوگرافی از سه بخش جلگه ای (دشت)، کوهپایه ای تشکیل شده است. بخش جلگه ای دارای آب و هوای معتدل و بخش کوهستانی دارای آب و هوای سرد می باشد. از سلسله جبال البرز که در منتهی الیه جنوبی شهرستان واقع شده است و ارتفاع آن در این منطقه در حدود ۳۴۰۰ متر از سطح دریا می باشد به سمت شمال شیب زمین کاهش می یابد. شیب زمین در نواحی جلگه ای به کمتر از یک درصد در نواحی کوهپایه ای تا ۳۰ درصد و در نواحی کوهستانی به بالای ۵۰ درصد می رسد.

۲ـ۲ـ منابع آب :

بطور کلی دو منبع مهم در تامین آب شهرستان نقش دارند. یکی منابع آبهای سطح الارضی و دیگر منابع آبهای تحت الارضی :

ـ منابع آبهای سطح الارضی:

منابع آبهای سطحی در شهرستان بابل رودخانه های بزرگ و کوچک را شامل می شود که از ارتفاعات البرز سرچشمه می گیرند. رودخانه بابلرود از جمله مهمترین رودخانه های منطقه بشمار می رود که از دامنه شمالی البرز و از ارتفاع ۳۷۰۰ متر سرچشمه گرفته و پس از مشروب نمودن اراضی کشاورزی منطقه از قسمت غربی شهر بابل عبور کرده و در بابلسر به دریای خزر می ریزد.

آب رودخانه بابل رود از کیفیت خوب تا بسیار خوب جهت آبیاری اراضی کشاورزی برخوردار است. دبی رودخانه بابل رود در مواقع کم آبی بین ۱۲/۱ تا ۹۶/۱ متر مکعب در ثانیه و در مواقع پرآبی بین ۹۴/۶ تا ۳/۳۴ مترمکعب در ثانیه در ایستگاههای فران تالار و بابل گزارش شده است.

 

۹۰صفحه فایل ورد فونت ۱۴  منابع فارسی دارد بهمراه فایلهای اتوکد  قیمت:۱۷۰۰۰تومان

  

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

 

دانلود یک فایل اتوکد به عنوان نمونه از اینجا

[attachment=92]

 

۲ـ۳ـ وضعیت اقلیمی :

ـ اقلیم :

اقلیم هر منطقه نتیجه ترکیب عناصر متنوع آب و هوائی است که در زمانی طولانی و در تطابق با موقعیت جغرافیایی هر ناحیه پدیدار می شود. عناصری چون گرما، رطوبت، فشار هوا، باد، قدرت و کمبود تبخیر و بخار آب و … از جمله پدیده های تاثیر گذار بر شرایط اقلیمی محسوب می شوند.

اقلیم استان مازندران متأثر از موقعیت توپوگرافی و بحری استان و جریانات جوی بطور کلی دارای تابستانهای گرم و مرطوب و زمستانهای سرد و مرطوب است.

 

درجه حرارت :

به منظور بررسی درجه حرارت منطقه از اطلاعات مربوط به ایستگاه هواشناسی بابلسر استفاده شده است. بر اساس اطلاعات آماری ایستگاه سینوپتیک بابلسر متوسط حداکثر و حداقل دما بترتیب ۳/۱۴ و ۴/۲۱ درجه سانتی گراد بوده و تغییرات متوسط حداکثر بین ۳/۸ تا ۴/۱۱ و تغییرات حداقل بین ۸/۸ تا ۱/۱۰ درجه سانتی گراد می باشد.

بنابر همین آمار حداکثر مطلق درجه حرارت در گرمترین ماه سال مقارن با مرداد و شهریور ۲/۳۴ و حداقل مطلق درجه حرارت در سردترین ماه سال مقارن با دیماه ۴/۰- درجه سانتی گراد می باشد.

جدول (۱ـ۲) تغییرات درجه حرارت در ماههای مختلف سال در ایستگاه سینوپتیک بابلسر سال ۷۸

   

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

حداقل مطلق

   8

۱۱

۸/۱۱

۶/۱۷

۲۱

۲۰

۶/۱۲

۲/۶

۴/۳

۴/۰-

۱

۸/۰

متوسط حداقل

۴/۱۱

۸/۱۴

۹/۱۸

۸/۲۱

۱/۲۴

۹/۲۲

۲/۱۷

۷/۱۰

۶/۷

۱/۶

۲/۵

۷/۶

حداکثر مطلق

۲۴

۴/۲۶

۶/۳۰

۸/۳۱

۲/۳۴

۲/۳۴

۴/۲۷

۸/۲۳

۸/۲۳

۲۲

۲/۱۹

۸/۲۰

متوسط حداکثر

۶/۱۷

۱/۲۰

۸/۲۵

۶/۲۹

۵/۳۲

۲/۳۰

۶/۲۵

۵/۱۸

۹/۱۴

۱۳

۸/۱۲

۹/۱۲

مأخذ : آمارنامه استان مازندران سال ۱۳۷۸   سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

 

بارش : میزان بارش سالانه منطقه تحت تأثیر عواملی چون جریانات جوی، ارتفاعات، رطوبت و … در نقاط مختلف متفاوت است. به منظور سنجش میزان بارش سالانه از ایستگاه سینوپتیک بابلسر و قراخیل که نزدیکترین ایستگاه به منطقه مورد مطالعه می باشند استفاده شده است.

بر اساس گزارشات حاصله از ایستگاههای ذکر شده میزان بارندگی در ماههای مختلف سال متفاوت است. بیشترین میزان بارندگی بین ماههای مختلف سال در هر یک از ایستگاههای بابلسر و قراخیل به ترتیب ۷/۱۹۶ و ۷/۱۳۲ و کمترین میزان نیز به ترتیب با ۴/۴ و ۴/۱۰ میلی متر گزارش شده است.

توزیع بارندگی در فصلهای مختلف سال در دو ایستگاه ذکر شده نشان می دهد که بیشترین بارشها در فصل پائیز و کمترین آن در فصل تابستان می باشد.

 

جدول ۱ـ۳ـ میزان بارندگی در ماههای مختلف سال بر اساس اطلاعات ایستگاههای بابلسر و قراخیل سال ۷۹

   

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

سالانه

بابلسر

۹/۱۱

۴/۱۶

۸/۳۴

۴/۴

۴۶

۸/۱۴۷

۸/۱۳۷

۷/۱۹۶

۸/۷۲

۲۰

۵/۳۹

۴۴

۱/۷۷۲

قراخیل

۷/۱۰

۴/۳۲

۸/۳۵

۴/۱۰

۶/۲۴

۳/۸۸

۷/۱۳۲

۷/۱۰۹

۴/۵۵

۲/۳۴

۱/۲۹

۹/۴۹

۲/۶۱۳

مأخذ : آمارنامه استان مازندران سال ۱۳۷۹ سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مازندران

 

بادها :

بادهای ساحلی : این بادها جزء بادهای محلی بشمار می روند که معمولاً از اوایل صبح تا ظهر به علت ایجاد مرکز پرفشار در دریا و کم فشار در ساحل از دریا به سمت ساحل و برعکس هنگام شب از ساحل به دریا می وزد.

بادهای غربی : این بادها تحت تأثیر توده های هوای مدیترانه ای بوده و از بادهای باران زا در سواحل دریای مازندران است، که باعث بارندگیهای زمستانی می گردد. از مشخصات رژیم بارندگی آن بارندگی ممتد و خفیف است که معمولاً چندین ساعت طول می کشد.

بادهای شمال غربی : این بادها تحت تأثیر توده هوای فصلی آتلانتیک شمالی بوده و از شمال غرب وارد کشور می شود، به نظر می رسد رگبارهای تند فصل بهار و پائیز تحت تأثیر این بادها رخ می دهد از فراوانی این بادها از غرب به شرق کاسته می شود.

بادهای شمالی : بادهای مزبور تحت تأثیر توده هوای فصلی قرار دارد که از اواسط پائیز تا اواخر بهار منطقه را متأثر می سازد این باد سرد و خشک است. برخورد این باد با توده های مدیترانه ای در منطقه باعث نزول برف و بارانهای وسیع در منطقه می گردد.

 

 

۲ـ۴ـ ساختار زمین شناسی :

از نظر زمین شناسی شهرستان بابل قسمتی از رشته کوههای البرز با امتداد شرقی ـ غربی است که با چین خوردگی آلپی شکل گرفته و شمال کشور را از ایران مرکزی جدا می نماید. قدیمی ترین تشکیلات منطقه مربوط به تریاس است که تشکیلات الیکا نام دارد. قسمت زیرین این تشکیلات آهک ورقه ای نازک لایه تا آهک شیلی بوده و اغلب به رنگ زرد متمایل به خاکستری دیده می شود همچنین در قسمت بالای این تشکیلات دولومیت و آهک دولومیتی بالابندی ضخیم و رنگ زرد آجری تا خاکستری قرار دارد.

تشکیلات شمشک از دیگر تشکیلات منطقه بشمار می رود که در دامنه شمالی البرز بیرون زدگی دارد. این تشکیلات از تجمع سنگهائی چون ماسه سنگ،سیلستون، شیل و کلیستون شکل گرفته که بطور متناوب قرار داشته و در مقطع اصلی دارای لایه های زغال نیز می باشند.  

از دوران سوم تشکیلات مربوط به میوسن در نواحی شمالی البرز وجود دارد. این تشکیلات با رخساره های گچ شروع شده و مارنهای قرمز رنگ یا سبز رنگ همراه با لایه های گچ و ماسه سنگ قرمز را شامل می شود.تشکیلات اکجاگیل که سنگ آهک، مارون و طبقات صدف دار با فسیلهای دو کفه ای را شامل می شود در منطقه وجود دارد .

رسوبات دوران چهارم آبرفتهای رودخانه ای را شامل می شود که در نواحی جنوبی خزر وجود دارد.

 

۳ـ ویژگیهای جمعیتی :

۳ـ۱ـ حجم جمعیت و نرخ رشد :

شهرستان بابل در سال ۱۳۷۵ جمعیتی بالغ بر ۴۲۱۰۶۸ نفر داشته است. سهم نسبی جمعیت این شهرستان از کل جمعیت استان مازندران در سال مورد نظر در حدود ۱۸/۱۶ درصد بوده است.

همچنین از مجموع جمعیت شمارش شده در شهرستان بابل در سال ۷۵ تعداد ۱۷۹۶۲۶ نفر معادل ۷/۴۲ درصد در نقاط شهری و تعداد ۲۴۱۴۴۲ نفر معادل ۳/۵۷ درصد در نقاط روستائی سکونت داشتند. بررسی نرخ رشد جمعیت نقاط روستائی شهرستان بابل طی سه دهه سرشماری گذشته تغییرات قابل ملاحظه ای را نشان می دهد، بطوریکه در فاصله سالهای ۶۵ـ۱۳۵۵ جمعیت با ۷۲۴۲۵ نفر افزایش نرخ رشدی معادل ۵/۳ درصد را داشته در حالیکه در فاصله سالهای ۷۵ـ۱۳۶۵ با ۷۴۴۵ نفر کاهش با نرخ رشد ۳/۰ـ درصد مواجه بوده است.

در فاصله سالهای ۶۵ـ۱۳۵۵ تأثیر سیاستهای کلان کشوری مبنی بر فقدان کنترل موالید بر افزایش جمعیت این شهرستان طی این دهه مؤثر بوده و در فاصله سالهای ۷۵ـ۱۳۶۵ نیز تأثیر همین سیاستها مبنی بر کنترل موالید و همچنین تشدید مهاجرتهای روستا شهری به دلیل مشکلات موجود در روستاها بر کاهش قابل ملاحظه جمعیت در نقاط روستائی این شهرستان مؤثر بوده است.

 

جدول (۱ـ۴) تغییرات جمعیت نقاط روستائی شهرستان بابل در فاصله سالهای ۷۵ـ۱۳۵۵

                      سال

جمعیت

۱۳۵۵

۱۳۶۵

۱۳۷۵

تعداد

۱۷۶۴۶۲

۲۴۸۸۸۷

۲۴۱۴۴۲

نرخ رشد

۵/۳

۳/۰ـ

     

          مأخذ : سرشماری عمومی نفوس و مسکن سالهای ۷۵ـ۱۳۵۵ مرکز آمار ایران

 

 

 

۳ـ۲ـ تعداد و بعد خانوار :

در سرشماری سال ۱۳۷۵ تعداد ۹۲۱۲۸ خانوار در شهرستان بابل ساکن بوده که ۶/۴۵ درصد در نقاط شهری و ۴/۵۴ درصد آنان در نقاط روستائی سرشماری گردیدند. بعد خانوار در نقاط شهری این شهرستان ۲/۴ و در نقاط روستائی ۸/۴ بوده که در مقایسه با رقم متناظر استان تغییر قابل ملاحظه ای نداشته است.

 

جدول (۱ـ۵) مقایسه تعداد و بعد خانوار نقاط شهری و روستائی استان و شهرستان بابل در سال ۱۳۷۵

شاخص

نقاط شهری

نقاط روستائی

کل

تعداد

بعد

تعداد

بعد

تعداد

بعد

استان

۲۷۰۴۰۹

۴/۴

۲۹۸۴۰۷

۷/۴

۵۶۸۸۱۶

۶/۴

شهرستان

۴۲۰۵۲

۲/۴

۵۰۰۷۶

۸/۴

۹۲۱۲۸

۶/۴

مأخذ : سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۷۵    مرکز آمار ایران

 

۳ـ۳ـ ساختار سنی و جنسی :

ساختار سنی و جنسی در هر جامعه ای متاثر از عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، بهداشتی و سیاسی و وقوع جنگها و بلایای طبیعی از دوره ای به دوره دیگر متفاوت است. در کشور ایران بعد از وقوع انقلاب اسلامی به دلیل فقدان سیاستهای کنترل موالید و کاهش مرگ و میر در گروههای سنی پائین تر متاثر از گسترش بهداشت در سطح جامعه، ساختار سنی جمعیت به جوانی سیر نموده است، بطوریکه بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۷۵ بیش از ۵/۳۹ درصد از جمعیت کشور در گروههای سنی کمتراز ۱۵ سال (سنین جوانی) قرار داشته اند.سهم جمعیت شهرنشین در گروههای سنی کمتر از ۱۵ سال به دلیل مهاجرت نیروی کار از روستا به نقاط شهری کمتر از روستا بوده است.

بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۷۵ از مجموع جمعیت شهرستان بابل ۰۶/۳۶ درصد در گروههای سنی کمتر از ۱۵ سال ۸/۵۸ درصد در گروههای سنی ۶۴ـ۱۵ سال و ۱۳/۵ درصد در گروههای سنی بالای ۶۴ سال قرار داشتند.

 

نسبت جنسی :

در شرایط طبیعی به ازاء هر ۱۰۰ زن ۱۰۴ مرد در جامعه وجود دارد که در کشور ما پس از کاهش محسوس این شاخص در سال ۷۵ این رقم به ۱۰۳ مرد در مقابل ۱۰۰ زن رسیده است. در مناطق شهری به دلیل اینکه بیشتر جاذب مردان جوان و جویای کار و تحصیل می باشند معمولاً نسبت جنسی بالاتر از روستاست، به همین دلیل در نقاط روستائی کشور در این سال به ازاء هر ۱۰۰ زن ۱۰۲ مرد وجود داشته است. در شهرستان بابل نسبت جنسی در نقاط شهری ۱۰۱ و در نقاط روستائی ۹۶ گزارش شده است که در هر دو حالت با ارقام متناظر مربوط به استان کمتر می باشد.(نسبت جنسی برای نقاط روستائی و شهری استان در سال ۷۵ به ترتیب ۷/۹۷ و ۳/۱۰۱ می باشد.)

 

 

 

 

 

 

 

جدول (۱ـ۶) ساختار سنی و جنسی جمعیت شهرستان بابل سال ۷۵

گروههای عمده سنی

    جمع

مردان

زنان

نسبت جنسی

تعداد

درصد

اطفال کمتر از یکسال

۶۰۹۴

۴۵/۱

۳۰۰۰

۳۰۹۴

۹۷

نوباوگان ۱ تا ۵ سال

۳۹۱۷۵

۳/۹

۱۹۸۲۱

۱۹۳۵۴

۱۰۲

کودکان ۶ تا ۱۰ سال

۵۶۵۰۷

۴۲/۱۳

۲۸۵۵۳

۲۷۹۵۴

۱۰۲

نوجوانان ۱۱ تا ۱۴ سال

۴۹۹۸۹

۸۷/۱۱

۲۵۲۹۵

۲۴۶۴۹

۱۰۲

جوانان ۱۵ تا ۲۴ سال

۸۴۳۱۱

۰۲/۲۰

۴۰۵۱۲

۴۳۷۹۹

۹۲

میانسالان ۲۵ تا ۶۴ سال

۱۶۳۳۴۴

۷۹/۳۸

۸۰۴۶۰۲

۸۲۸۸۲

۹۷

۶۵ سال و بالاتر

۲۱۶۴۸

۱۴/۵

۱۱۰۳۷

۱۰۶۱۱

۱۰۴

جمع

۴۲۱۰۶۸

۱۰۰

۲۰۸۶۸۰

۲۱۲۳۸۸

۹۸

مأخذ : سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۷۵      مرکز آمار ایران

 

۳ـ۴ـ سواد و آموزش :

سواد : بر اساس سرشمار عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۷۵ از مجموع جمعیت ۶ سال و بالاتر شهرستان بابل ۲/۷۸ درصد باسواد بوده اند. نسبت باسوادی در نقاط روستائی ۷/۷۲ و در نقاط شهری نیز ۷/۸۵ درصد گزارش شده است.

آموزش : بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۷۵ از مجموع جمعیت ۶ تا ۲۴ ساله شهرستان بابل حدود۷/۷۱ درصد در حال تحصیل بوده اند که این نسبت برای مردان۷۴ درصد و برای زنان حدود ۵/۷۰ درصد، برای کودکان ۶ تا ۱۰ ساله۹۵/۹۵ درصد، نوجوانان ۱۱ تا ۲۴ ساله ۲۶/۹۲ درصد و جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله۳/۴۳ درصد گزارش شده است.

 

 

۳ـ۵ـ مهاجرت :

بر اساس آخرین اطلاعات مربوط به مهاجرت در شهرستان بابل (سرشماری سال ۷۵) تعداد کل افرادی که به این شهرستان وارد و یا در داخل شهرستان جابجا شده اند برابر۴۹۸۲۰  نفر می باشند.مقایسه محل اقامت قبلی مهاجران با محلی که در آن سرشماری شده اند نشان می دهد۲/۲۱درصد از روستا به شهر، ۳/۴۸ درصد از شهر به شهر، ۴/۱۳درصد از روستا به روستا و ۴/۱۶درصد از شهر به روستا مهاجرت    کرده اند.همچنین بر اساس همین سرشماری محل اقامت قبلی۹/۲۰ درصد مهاجران سایر استانها۱۷ درصد شهرستانهای دیگر استان محل سرشماری و ۵/۶۱ درصد نیز از شهر و آبادیهای همین شهرستان بوده است.

 

۴ ـ ویژگیهای اقتصادی :

نظام اقتصادی هر جامعه یکی از ارکان اصلی در ساختار آن جامعه بوده و نقش اساسی را در تحولات این ساختار ایفا می نماید، لذا شناخت صحیح از ظرفیتهای اقتصادی و توانمندیهای نیروی کار می تواند در استفاده بهینه از منابع و امکانات مؤثر باشد. در این قسمت به منظور شناخت از این ظرفیت ها و توانمندیها، اقتصاد شهرستان در چارچوب اشتغال و امکانات تولیدی مورد بررسی قرار می گیرد.

 

۴ ـ۱ ـ نیروی انسانی و اشتغال :

بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۷۵ از مجموع جمعیت ۱۰ سال و بالاتر شهرستان تعداد ۱۱۹۳۲۷ نفر معادل ۹/۳۵ درصد فعال و تعداد ۲۰۷۳۱۱ نفر معادل ۱/۶۴ درصد غیر فعال بوده اند.

همچنین از مجموع جمعیت فعال ۱۰۹۷۸۲ نفر معادل ۹۲ درصد شاغل و ۹۵۴۵ نفر معادل ۸ درصد بیکار بوده اند.

 

گروههای عمده فعالیت :

توزیع اشتغال در بخشهای مختلف اقتصادی نشانگر اهمیت و نقش هر یک از بخشها در ایجاد اشتغال می باشد که بر اساس آن می توان به نقش هر یک از بخشها در اقتصاد منطقه پی برد. بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۷۵ از مجموع شاغلین شهرستان ۴/۳۷ درصد در بخش کشاورزی، تعداد ۹/۱۸ درصد در بخش صنعت و ۷/۴۳ درصد در بخش خدمات اشتغال داشته اند.

 

 پس از پرداخت می توانید فایل های کامل این پروژه را در عرض ۳ ثانیه! دانلود کنید

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “پروژه معماری یک روستا در بابل”

8 − چهار =