فروشگاه

آبزی پروری سردابی (رایگان)

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 209

قیمت : تماس بگیرید.

توضیحات

آبزی پروری سردابی (رایگان)

بر اساس اسناد و مدارک موجود، فعالیت آبزی پروری سردابی در ایران به استناد یک گزارش کارشناسی در سال ۱۳۳۹ از رودخانه کرج مبنی بر کاهش ذخایر قزل آلای خال قرمز این رودخانه طی یک دهه قبل آن (۱۳۳۹-۱۳۲۹) با هدف بازسازی ذخایر آسیب دیده و توسعه صید ورزشی آغاز گردید بر این اساس با واردات تعداد ۳ میلیون عدد تخم چشم زده و همزمان با تأسیس با تأسیس شرکت ماهی سرای کرج در سال ۱۳۴۱ این فعالیت وارد عرصه می شود بر این اساس از زمان ورود تخم چشم زن تا کنون بیش از ۴ دهه می گذرد(مأخذ مکالمات جامع آبهای داخلی ایران، دفتر طرح و توسعه)

 

برای دیدن مطلب رایگان روی مشاهده و دریافت کلیک کنید

۱-  پیشینه تاریخی و ارزیابی گذشته و حال آبزی پروری سردابی در ایران

بر اساس اسناد و مدارک موجود، فعالیت آبزی پروری سردابی در ایران به استناد یک گزارش کارشناسی در سال ۱۳۳۹ از رودخانه کرج مبنی بر کاهش ذخاتیر قزل آلای خال قرمز این رودخانه طی یک دهه قبل آن (۱۳۳۹-۱۳۲۹) با هدف بازسازی ذخایر آسیب دیده و توسعه صید ورزشی آغاز گردید بر این اساس با واردات تعداد ۳ میلیون عدد تخم چشم زده و همزمان با تأسیس با تأسیس شرکت ماهی سرای کرج در سال ۱۳۴۱ این فعالیت وارد عرصه می شود بر این اساس از زمان ورود تخم چشم زن تا کنون بیش از ۴ دهه می گذرد(مأخذ مکالمات جامع آبهای داخلی ایران، دفتر طرح و توسعه)

بر اساس همین مدارک طی سالهای دهه ۴۰ و دهه ۵۰ تا سال ۱۳۵۷ اقدامات گسترده ای برای فعالیت های تکثیر و پرورش ماهی قزل آلا در نقاط مختلف کشور بعمل آمد اولین سمینار ملی آبزی پروری در سال ۱۳۴۷ گزارش گردید در برنامه پنجم عمرانی نیز فعالیت آبزی پروری آب های داخلی نیز مورد توجه قرار گرفت هرچند اطلاعات مستندی از عملکرد این دوره درست نمی باشد چنین استنباط می گردد که میزان تولید ماهی قزل آلا در این دوره زمانی بسیار محدود بوده است. پایان نامه دات کام

در دوره زمانی ۱۳۶۷-۱۳۵۸ (دوره بعد از انقلاب تا قبل از برنامه پنجساله اول) نیز اقدامات قابل توجه و گسترده ای خصوصاً در سالهای ۱۳۶۱ به بعد برای توسعه آبزی پروری سردابی آبهای داخلی صورت گرفت علی رغم این اقدامات میزان تولید قزل آلا در دوره منتهی به سال ۱۳۶۷ کمتر از ۵۰۰ تن گزارش گردید.

در دوره زمانی ۱۳۷۳- ۱۳۶۸ (برنامه پنجساله اول آبهای داخلی) میزان تولید ماهی قزل آلا از ۵۰۰ تن به ۱۲۰۰ تن افزایش یافت (میزان افزایش تولید ۷۰۰ تن طی برانامه)

در دوره زمانی ۱۳۷۸-۱۳۷۴ (برنامه پنجساله دوم آبهای داخلی) میزان تولید قزل آلا از ۱۲۰۰ تن به ۷۰۰۰ تن افزایش یافت (میزان افزایش تولید ۵۸۰۰ تن طی برنامه)

در دوره زمانی ۱۳۸۳-۱۳۷۹ (برنامه پنجساله سوم آبهای داخلی) میزان تولید قزل آلا از ۷۰۰۰ تن به ۳۰۰۰۰ تن افزایش یافت (میزان افزایش تولید ۲۳۰۰۰ تن طی برنامه)

بر طبق اطلاعات فوق در یک جمع بندی می توان گفت که دوره پنجساله سوم (۱۳۸۳-۱۳۷۹) نقطه عطف افزایش تولید ماهی قزل آلا در آبهای داخلی ایران محسوب می شود که عمده ترین دلایل این روند را می توان بشرح زیر تحلیل نمود:

الف- ارتقاء سطح سازمانی و توسعه تشکیلاتی شیلات آبهای داخلی در مرکز . استانها

ب- استقبال گسترده بخشهای خصوصی در اجرای طرحهای تکثیر و پرورش ماهی قزل آلا

ج- گسترش فعالیت های تکثیر و تولید بچه ماهی در بخشهای خصوصی

د- تنوع شیوه های پرورش ماهی قزل آلا(تلفیقی با آب کشاورزی – سایت های متمرکز- استخرهای خاکی- توسعه در شالیزارها- پرورش در قفس- سیستم های مدار بسته- سیستم های هوادهی- پرورش در کانالهای گرد و دراز

هـ – تکمیل و افزایش ظرفیت تولید در مزارع موجود که عمده ترین سهم در روند افزایش تولید برنامه سوم داشته اند

و- اختصاص اعتبارات عمرانی به بخش شیلات

ز- بهره برداری تعدادی از سایت های متمرکز پرورش ماهی قزل آلا

ح- سیاست های انبساطی بانکها در جهت تخصیص منابع مالی به واحدهای تولید (خصوصاً سرمایه در گردش)

ط- گسترش فن آوری تکثیر و پرورش ماهی قزل آلا در کشور

ی- گسترش و تنوع فعالیت های آموزشی و ترویجی

ک- وجود منابع محیطی گسترده در پهنه آبهای داخلی برای فعالیت

ل- گسترش تولید غذای پلیت شده و نقش مهم آن در روند توسعه

م- افزایش سطح تقاضا برای مصرف ماهی قزل آلا

ن- شرایط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی جامعه در این دوره نیز کمک مؤثری به توسعه فعالیت نموده است.

۲-  ارزیابی آینده فعالیت آبزی پروری سردابی در ایران:

طبق سند برنامه پنجساله چهارم (۱۳۸۸-۱۳۸۴) میزان تولید ماهی قزل آلا از ۳۰۰۰۰ تن در سال ۱۳۸۳ (سال پایه) به ۵۹۰۰۰ تن در سال پایانی برنامه (۱۳۸۸) پیش بینی شده است. پایان نامه دات کام

بر این اساس میزان افزایش در برنامه چهارم به میزان ۲۹۰۰۰ تن پیش بینی گردید به عبارت دیگر طی برنامه چهارم ۱۰۰ درصد افزایش تولید خواهیم داشت به عبارتی می توان گفت که طی ۵ سال آینده به اندازه ۴۴ سال گذشته (از بدو ظهور پرورش قزل در ایران) افزایش تولید اتفاق می افتد.

با توجه به زیربناهای فراهم شده (بیش از ۸۰۰ مزرعه) بنر می رسد که تحقق مقدار ۵۹۰۰۰ تن در سال پایانی برنامه پنجساله چهارم دور از انتظار نباشد و توسعه فعالیت آبزی پروری سردابی همچنان مورد تأکید و توجه خاص سیاست گذار توسعه خواهد بود.

در نگاهی دورتر با استفاده از روش های فوق متراکم و بکارگیری سیستم های اکسیژن دهی و هوادهی و ارتقاء سطح دانش فنی و استفاده از منابع جدید (پرورش قزل آلا در دریای خزر و …) بنظر می رسد میزان ظرفیت های تولید از مرز ۵۰۰ تن تجاوز نماید.

بر این اساس توسعه فعالیت آبزی پروری سردابی از سال ۱۳۸۴ به بعد وارد فضای جدیدی خواهد شد و با آهنگ سریعتری همراه خواهد بود با توجه به استانی شدن اعتبارات و سازمانی شدن اعتبارات و سازمانی شدن شیلات ایران و محدود بودن این سازمان به مناطق ساحلی شمال و جنوب و تحت پوشش بودن آبزیان استانها در سازمان جهاد کشاورزی و ارتباط نقطه چین آن با سازمان شیلات ایران و عدم وجود نظارت کافی شیلات بر طرحها و پروژه های استانی داخلی و بروز ناهماهنگی های قطعاً ناهنجاری زیادی در این راه بوجود خواهد آمد و شکل ناموزونی از توسعه شکل خواهد گرفت و توسعه از مدار منطقی و کارشناسی خارج و به سمت و سوی نامعلومی کشیده خواهد شد که نتیجه آن انهدام منابع مالی و محیطی- ناپایداری تولید و نابودی تولید کنندگان چیزی عاید نخواهد شد. زمینه های آن هم اکنون پدیدار شده است از این رو سازمان سفیدی ایران باید برای جلوگیری از بروز چنین پدیده ای اقدامات مؤثری را بعمل آورد. پایان نامه دات کام

۳-  چالش های تکثیر و پرورش ماهی قزل آلا در ایران:

واقعیت این است که توسعه فعالیت تکثیر و پرورش ماهی قزل الا در ایران بر اساس مدل توسعه طراحی شده از ابتدا نبوده است این فعالیت بدون بنیان تحقیقاتی و بدون برنامه ریزی همه جانبه شکل گرفت از این رو از بنیان بسیار سست و نامطمئنی برخوردار است.

واقعیت این است که برنامه های پنجساله مطرح از اول تا چهارم همگی جنبه های ابزاری و شعاری دارند و بیشتر در جهت توجیه تشکیلاتی و خوراک جلساتی و مانور مدیریتی می توان ارزیابی نمود که صرفاً اعداد و ارقام از نظر کمی بیتن و مانور داده می شوند.

واقعیت توسعه و واقعیت تولید را باید جدا از برنامه ای پنجساله مطرح ارزیابی نمود همه برنامه ها تا کنون ماهیت یک جانبه گرایی در تولید داشته اند هیچ برنامه ای تا کنون به اجزا را تولید و هماهنگ سازه آن و هدف گیری آن را مورد توجه قرار نداده است توأم با کیفیت تولید- تولید پایدار- توسعه پایدار- بازار- تقاضا و … هیچگاه مورد هدف برنامه ها نبوده است آیا واقعاً می توان تا انتها همین گونه رفتار کرد یا اینکه در مقطعی خلاصه همه چیز برعکس می شود آن وقت این همه منابع کشور از منابع مالی تا منابع انسانی تا منابع محیطی به هدر نمی رود؟ چه کسی پاسخگو خواهد بود.

نگاهی به چالش های این فعالیت در وضعیت موجود فرآیند توسعه، مبین این نظر است که برنامه های موجود از نقصان زیادی برخوردارند که خود می تواند پیامدهای ناگواری را در پی داسته باشد البته باید گفت تا زمانی که برنامه های توسعه در دنیای غیر واقعی و بر پایه اطلاعات نادرست و در حصارهای بسته دولتی و توسط مدیران و کارشناسان خود بزرگ بین نوشته می شوند هیچ انتظاری جز این نخواهد بود.

عمده ترین چالش های فعالیت تکثیر و پرورش ماهی قزل آلا در ایران را می توان به شرح زیر خلاصه نمود:

 1. چالش ناشی از سرعت بی رویه و ناهمگونی اجزاء توسعه فعالیت
 2. چالش ناشی از نا کارآمدی اقتصادی (افزایش هزینه های تولید و کاهش درآمد)
 3. چالش ناشی از یک جانبه گرایی بخشهای دولتی
 4. چالش ناشی از بازار و توسعه نیافته گی آن
 5. چالش ناشی از تقاضا و عدم تطابق آن با زمانبندی تولید
 6. چالش ناشی از تک گونه ای بودن آبزی پروری سردابی در ایران (صرفاً گونه قزل آلای رنگین کمان)
 7. چالش ناشی از دیدگاه توسعه معیشتی در روند توسعه
 8. چالش ناشی از کوچک شدن ابعاد ظرفیتی و اجرای تولید
 9. چالش ناشی از ملاحظات زیست محیطی فعالیت
 10. چالش ناشی از انتقال و توسعه بیماری ها (هم اکنون مورد تهدید جدی می‌باشد)
 11. چالش ناشی از توسعه الودگیها و اثرات مخرب آن بر فعالیت
 12. چالش ناشی از عدم توسعه یافتگی تحقیقات کاربردی فعالیت و نقش غیر مؤثر آن تا کنون
 13. چالش ناشی از توسعه بی رویه و بی برنامگی تکثیر و تولید تخم و لار و بچه ماهی
 14. چالش ناشی از تهدید توسعه بر حریم مزارع موجود که هم اکنون اتفاقات ناگواری اتفاق افتاده است که در توسعه این تهدیدات تشدید خواهد شد
 15. چالش ناشی از عدم وجود سیاست های حمایتی کارآمد و مؤثر برای فعالیت
 16. چالش ناشی از ضعف تکنولوژی . دانش فنی بهره برداران
 17. چالش ناشی از تأمین مواد اولیه غذایی مناسب
 18. چالش ناشی از تأمین غذای مناسب برای ماهی قزل آلا (هم اکنون غذای مناسب در داخل وجود ندارد)
 19. چالش ناشی از افت کیفی تولید
 20. چالش ناشی از تعارضات اجتماعی در مرحله های تولید
 21. چالش ناشی از حوادث غیر مترقبه طبیعی که سیاست های حمایتی کارآمدی برای آن وجود ندارد
 22. چالش ناشی از ائین نامه و مقررات موجود حتی آئین نامه های شیلات ایران که مربوط به بیش از یک دهه قبل بوده و برای شرایط قبل از توسعه تعریف و تهیه شده است این آئین نامه ها هم اکنون کاربرد زیادی ندارند و نیاز به بازنگری اساسی می باشند.
 23. چالش ناشی از ناکارآمدی سیستم های بانکی (بهره بانکی بالا و محدودیت سقف اعتباری و مشکلات ناشی از ضمانت های بانکی)
 24. چالش ناشی از مکان یابی نادرست برخی از مزارع موجود

بنابراین تهدیدات بسیار مهمی نتوجه فعالیت آبزی پروری سردابی در ایران می باشد از این رو پرداختن به این چالشها و تبدیل آن به فرصت ها برای پایدار فعالیت یک ضرورت بنیادین می باشد و هر برنامه ای بدون توجه به این چالش ها تدوین شود قطعاً محکوم به شکست خواهد بود.

بر این اساس اقدامات همه جانبه ای توسط شیلات ایران و تشکلهای بهره برداران (اتحادیه و تعاونیها) باید بعمل آید و رویکرد شیلات ایران در افق توسعه بدون حضور فعال اتحادیه ها و تشکلهای بهره برداران در حل این چالش ها مؤثر و مفید نخواهد بود در واقع اتحادیه ها و تعاونیها و تشکلهای بهره برداران بخش از فرایند توسعه محسوب می شوند که ماهیتاً برای جلوگیری از بروز این چالش و تعدیل آنها بوجود می آیند از این رو تقویت و تحکیم و رونق اتحادیه ها و تعاونیها و شکلهای بهره برداران باید مورد هدف کلیه بهره برداران از یک طرف و دولت از طرف دیگر قرار گیرند تا بتواند نقش مؤثر و مفید و کارسازی را در روند فعالیت ایفا نمایند. پایان نامه دات کام

۴-  معرفی تعاونیها و اتحادیه (موجود آبزی پروری سردابی):

تشکیل تعاونیها و اتحادیه ها در اغلب استانها و مناطق کشور برای فعالیت آبزی پروری آبهای داخلی بدواً یا هدف تأمین اعتبارات و نهاده های یارانه ای شکل گرفت که بعضاً از سابقه طولانی بیش از ۱۵ سال برخوردارند عمده ترین تعاونیها و اتحادیه‌های استانی که تا کنون شکل گرفته اند به شرح زیر معرفی می شود.

۱-اتحادیه پرورش دهندگان ماهی سردابی استان چهارمحال و بختیاری

۲-اتحادیه پرورش دهندگان ماهی استان فارس (عمدتاً فعالیت سردابی دارد)

۳-اتحادیه پرورش دهندگان ماهی سردابی استان مازندران

۴-تعاونی پرورش دهندگان ماهی استان تهران

۵-  تعاونی پرورش دهندگان ماهی سردابی سراب استان همدان

۶-  تعاونی پرورش دهندگان ماهی استان همدان

۷-  تعاونی پرورش دهندگان ماهی استان آذربایجان غربی

۸-  تعاونی پرورش دهندگان ماهی استان آذربایجان شرقی

۹-  تعاونی پرورش دهندگان ماهی اردبیل

۱۰-         تعاونی پرورش دهندگان ماهی یزد

۱۱-         تعاونی پرورش دهندگان ماهی خراسان

۱۲-         تعاونی پرورش دهندگان ماهی اصفهان

۱۳-         تعاونی پرورش دهندگان ماهی لرستان

۱۴-         تعاونی پرورش دهندگان ماهی سردابی استان گیلان

۱۵-         تعاونی پرورش دهندگان ماهی شهرستان تنکابن و رامسر (مازندران)

۱۶-         تعاونی پرورش دهندگان ماهی شهرستان آمل (مازندران)

۱۷-         تعاونی پرورش دهندگان ماهی لاریجان- آمل(مازندران)

۱۸-         تعاونی پرورش دهندگان ماهی بابل (مازندران)

۱۹-         تعاونی پرورش دهندگان ماهی ساری( مازندران)

۲۰-         تعاونی پرورش دهندگان ماهی کوهسار- نوشهر (مازندران)

۲۱-         تعاونی پرورش دهندگان ماهی استان گلستان

۲۲-         در استانهای قزوین- کرمانشاه- ایلام- کردستان- زنجان- مرکزی- تعاونیها در حال شکل گیری و یا در مرحله تأسیس نهایی قرار گرفته اند.

بر این اساس هم اکنون بخش عمده تولید ماهی قزل آلا تحت پوشش تعاونیها و اتحادیه ای استانی قرار دادند هر چند در برخی از تعاونیها و اتحادیه ها ماهیت دوگانه سردابی+ گرمابی دارند اما اغلب تعاونیهای فوق ماهیت سردابی دارند یا گرایش اصلی آنها مربوط به فعالیت قزل آلا می باشد.

این امر زمینه اجرایی برای اتحادیه مرکزی را تقویت و ایجاد نموده است بر این اساس بیش از ۵ سال از تشکیل اتحادیه مرکزی تکثیر و پرورش ماهی قزل الا در کشور می‌گذرد.

هرچند در شکل گیری و تأسیس و فقط و نگهداری این شکلها تا کنون زحمات زیادی کشیده شده است و تا کنون خدمات زیاد و مؤثری در مقاطع مختلف ارائه نمودند.

اما با نگاهی به کارنامه این تشکلها و ارزیابی از کارکرد آنها با توجه به رسالت اصلی و نقش نیامده است نکته حائز اهمیت اینکه تعاونیها و اتحادیه های این بخش بر خلاف بسیاری از بخشهای دیگر بصورت پایه ای بنا شده اند و مستقیماً در عرصه های تولید حضور دارند و به تولید متصل می باشد این گونه تشکلها منطقاً باید کارکرد بهتری را داشته باشند همانگونه که مورد اشاره قرار گرفت اتحادیه ها و تعاونیها بهره برداران جزء لاینفک فرآیند تولید و توسعه می باشند که می توانند نقش تأثیرپذیری را در پایداری و تحکیم و تقویت تولید داشته باشند انواع نقاط ضعف درونی تولید کنندگان بخش از جنبه های اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی و رویکرد نامناسب دولت از شیلات تا همه بخشهای دولتی از مهمترین عوامل ناکارآمدی این تشکلها محسوب شوند که باید مورد بازنگری اساسی قرار گیرند.

چنین استنباط می گردد که نگاه بخشهای دولتی به بهره برداران تا کنون هدفمند نبوده است که این امر بر خلاف سیاستهای کلی نظام در سند چشم انداز ۲۰ ساله و سیاست های برنامه پنجساله چهارم و سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است نگاه ابزاری دولت به تشکلها در رکود و عدم کارآمدی نقش داشته است چنانچه چنین رویکردی همچنان ادامه یابد راه به جایی نخواهیم برد هنوز افق روشنی از جایگاه اتحادیه ها و تعاونیها در فرآیند تولید و توسعه به چشم نمی خورد بر این اساس کماکان این تشکلها راهبردی نخواهند بود تشکلهای بهره برداران قابلیت پذیرش کلیه بار تصدی گری و حتی بخشی از متولی گری را دارند بر اساس این قابلیت تصور می شود که بخشی از حاکمیت دولتی به منظور توجیه ساختار تشکیلاتی خود و حفظ منافع خاص مانع توسعه و رشد تشکلها می گردند و ماهیت وجودی آنها را هدف قرار داده اند چنین رویکردی در مجموعه شیلات ایران به وضوح دیده می شود. پایان نامه دات کام

فرآیند موجود در برنامه ریزی و تصمیم گیری و سیاست گذاری و مقاومت موجود در کوچک کردن تشکیلات شیلات مرکزی و استانها از نکاتی است که میزان رویکرد شیلات به تشکلها را نشان می دهد و واقعیت این است که بیش از ۹۰ درصد فعالیت موجود شیلات ایران می تواند توسط تشکلهای زیربخش به نحو مطلوبتری انجام شود. ۰۹۹بر این اساس اتحادیه مرکزی شرکتهای تعاونی تکثیر و پرورش ماهیان سردابی ایران برای پیشبرد اهداف و برنامه ها تغییراتی در ساختار تشکیلاتی و اجرایی ایجاد نموده است این تغییرات بر اساس ارزیابی از نقاط قوت و ضعف تا کنون پایه ریزی گردید این تغییرات در دو بعد بشرح زیر انجام شده است:

الف- تشکیل شورای عالی تولید کنندگان:

شورای عالی تولید کنندگان ماهی سردابی با تعداد ۱۰۰ بهره بردار متشخص و عمده و مؤثر با سطح تحصیلی بالاتر از دیپلم (عمدتاً کارشناسی و بالاتر) و مجرب می باشند که اولین جلسه این شورا در تاریخ ۱۰/۳/۸۴ در محل سالن اجتماعات شیلات ایران برگزار گردید شورای عالی تولید کنندگان بالاترین مرجع کارشناسی برای تدوین برنامه‌ها و سیاست های اتحادیه مرکزی می باشد که بیشتر جنبه راهبردی دارد.

ب- تأسیس شرکت سرمایه گذاری تولید کنندگان:

شرکت سرمایه گذاری تولید کنندگان ماهی سردابی ایران با هدف اجرایی کردن برنامه‌هایی که نیاز به سرمایه گذاری دارند این شرکت هم اکنون با مشارکت بیش از ۱۰۰ نفر از پرورش ماهی قزل آلا در سراسر کشور در حال شکل گیری و تأسیس می باشد.

اهم برنامه های اتحادیه برای بهبود وضعیت موجود و تعدیل یا رفع برخی از چالش‌های مهم:

۱-  حضور فعال و مؤثر در جلسات و همایش ها و سیاست گذاری و برنامه ریزی بخش

۲-  پیگیری جدی تغییرات بنیادی در ائین نامه و مقررات و قوانین

۳-  برخورد با عوامل سودجو و منفعت طلب در هر مقام و موقعیت دولتی و خصوصی

۴-  حضور فعال در بازار و تغییر تدریجی ساختار بازار موجود

۵-  ایجاد توسعه صنایع محصول

۶-  ایجاد زمینه برای توسعه مصرف ماهی قزل آلا

۷-  پیگیری در ایجاد تنوع گونه های وارداتی

۸-  تجهیز مزارع به تکنولوژی هوادهی و امسیژن دهی

۹-  مکانیزاسیون مزارع پرورش ماهی

۱۰-         ارتقاء دانش فنی بهره برداران

۱۱-         پیگیری جدی در تعریف و اجرا استانداردهای مناسب تولید

۱۲-         ایجاد شبکه خصوصی خدمات بهداشتی مزارع به منظور جلوگیری از بروز توسعه بیماریها و کنترل آنها

۱۳-         حضور فعال و همکاری مؤثر با دانشگاه ها و سازمانهای تحقیقات داخلی

۱۴-         پیگیری مؤثر در سازماندهی مناسب تکثیر و تولید بچه ماهی

۱۵-         ارتقاء کیفیت تولید

۱۶-         مقابله با تهدیدات مزارع موجود که از طریق موافقت های اصولی جدید حاصل می شود.(پیگیری حذف موافقت های اصولی از استان و تمرکز آن دو دفتر مرکزی زیر نظر مستقیم اتحادیه و شیلات)

۱۷-         پیگیری برای صدور پروانه بهره برداری مزارع

۱۸-         تأمین و تدارک نهادها و مواد اولیه غذایی و مواد دارویی و ضد عفونی کننده ها

۱۹-         ایجاد کارخانه غذای ماهی قرل آلا با تکنولوژیهای روز دنیا

۲۰-         پیگیری در کارآمد نبودن سیاست های حمایتی دولت

۲۱-         ایجاد سیستم تضمین خرید تولید

۲۲-         پیگیری در کاهش نرخ بهره بانکی و سهولت تأمین سرمایه های مورد نیاز مزارع

۲۳-         پیگیری در ایجاد نظام مناسب آموزش- ترویج و تحقیق

۲۴-         پیگیری در تأمین خسارتهای ناشی از عوامل غیر مترقبه

۲۵-         پیگیری در تأمین اعتبارات لازم برای جلوگیری از عوامل خسارت زا

۲۶-         حمایت هم جانبه از تولید و تولید کنندگان زیربخش پایان نامه دات کام

 

 

 

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “آبزی پروری سردابی (رایگان)”

5 × 4 =