فروشگاه

ارزیابی تجربه کاربری در طراحی سایت با استفاده از روش ANP مطالعه موردی: ۵ نمونه وب سایت تجارت الکترونیک

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 3366

قیمت : تومان28,000

توضیحات

چکیده
پژوهش حاضر مبتنی بر بررسی تجربه کاربری وب‌گاه ها است. با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای معیارهای تجربه کاربری شامل؛ طراحی مناسب، درستی محتوا و نمایش اطلاعات کمکی، جستجوی آسان و نتایج مؤثر ، پیش گیری و تصحیح خطا و کارآمدی استفاده، انتخاب و مدل تحقیق شکل گرفته است. روش تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی بوده و برحسب روش تحقیق، توصیفی موردی است که با بکارگیری روش گروه اسمی؛ داده های مورد نیاز جمع آوری شده است. جامعه و نمونه آماری این پژوهش ، وب‌گاه های تجارت الکترونیک می باشد و از روش نمونه گیری گزینشی استفاده گردید و تعداد پنج وب‌گاه که هم در وب‌گاه الکسا رتبه بالایی داشتند و هم دارای نماد اعتماد الکترونیکی بودند انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل فرایند شبکه انجام شد و نتایج پژوهش معیارهایی جهت ارزیابی تجربه کاربری وب‌گاه های تجارت الکترونیک بدست می دهد و نشان می دهد که وب‌گاه فروشگاه دیجی کالا در بین وب‌گاه های مورد تحقیق تجربه کاربری بهتری دارد.
این پژوهش می تواند در راستای نتایج حاصل از آن، به دلیل ارائه‌ی اطلاعات مفید در حوزه‌ی طراحی وب‌گاه‌های تجارت الکترونیک دارای تجربه کاربری زیاد، برای محققان و مدیران وب‌گاه‌ها ارزشمند باشد. همچنین پیشنهادهایی را جهت بهبود و اثربخشی بیشتر تجربه کاربری وب‌گاه‌های مورد تحقیق ارائه می‌دهد.
کلمات کلیدی: تجربه کاربری، تصمیم گیری چند معیاره، تحلیل فرایند شبکه (ANP)
108 صفحه فایل ورد قابل ویرایش همراه با فهرست و منابع کامل قیمت ۲۸۰۰۰ تومان
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده ۱
فصل اول – کلیات تحقیق
۱-۱-مقدمه ۳
۱-۲-بیان مسئله ۳
۱-۳-اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق ۴
۱-۴-اهداف تحقیق ۵
۱-۵-روش تحقیق ۵
۱-۶-قلمرو پژوهش ۵
۱-۶-۱- قلمرو مکانی ۵
۱-۶-۲- قلمرو زمانی تحقیق ۶
۱-۶-۳- قلمرو موضوعی ۶
۱-۷- جامعه و نمونه آماری ۶
۱-۸- سؤالات تحقیق ۶
۱-۹- چارچوب اجرای تحقیق ۷
۱-۱۰- شرح واژه ها و اصطلاحات به کار رفته در تحقیق ۷
فصل دوم- مروری بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق
۲-۱- مقدمه ۱۴
۲-۲- تعامل انسان و رایانه ۱۴
۲-۳- تجربه کاربری ۱۵
۲-۳-۱- ارتباط بین تجربه کاربری و کاربردپذیری ۱۵
۲-۴- طراحی تعامل ۱۶
۲-۴-۱ فرایند طراحی تعامل ۱۷
۲-۵- واسط کاربر ۱۸
۲-۶- کاربردپذیری ۱۸
۲-۷- مسائل مطرح در بحث تجربه کاربری ۲۰
۲-۸- ارزیابی شاخص های تجربه کاربری ۲۱
۲-۹- ارزیابی وب ۲۳
۲-۱۰- مدل های تصمیم گیری چند معیاره MCDM ۲۴
۲-۱۰-۱- مدل های چند شاخصه ۲۵
۲-۱۰-۲- تحلیل فرایند شبکه ۲۵
۲-۱۱- روش گروه اسمی ۲۶
۲-۱۲- پیشینه تحقیق ۲۷
۲-۱۳- مروری بر تجارت الکترونیک ۳۶
۲-۱۴- شاخص های ارزیابی وب سایت ۴۰
۲-۱۵- معرفی نماد اعتماد الکتونیکی ۴۱
۲-۱۶- معرفی وب سایت الکسا ۴۲
۲-۱۷- معرفی وب گاه‌های مورد مطالعه ۴۴
۲-۱۷-۱- فروش آنلاین محصولات دیجیتال دیجی کالا ۴۴
۲-۱۷-۲- فروشگاه اینترنتی لوازم خانگی تهران کالا ۴۶
۲-۱۷-۳- مرکز تخصصی فروش کتاب فردا ۴۷
۲-۱۷-۴- فروشگاه موبایل و کامپیوتر آل دیجیتال ۴۸
۲-۱۷-۵- فروشگاه اینترنتی لوازم خانگی ناربلا ۵۰
فصل سوم- روش اجرای تحقیق
۳-۱- مقدمه ۵۵
۳-۲- متغیر تحقیق ۵۵
۳-۲-۱- طراحی مناسب ۵۵
۳-۲-۲- درستی محتوا و نمایش اطلاعات کمکی ۵۷
۳-۲-۳- جستجوی آسان و نتایج مؤثر ۵۸
۳-۲-۴- پیش گیری و تصحیح خطا ۵۹
۳-۲-۵- کارآمدی استفاده ۵۹
۳-۳- شیوه جمع آوری اطلاعات ۵۹
۳-۴- شیوه‌ی اجرا ۶۰
۳-۵- فرایند تحلیل شبکه ای ۶۰
۳-۵-۱- مراحل اجرای ANP ۶۱
فصل چهارم- تجزیه و تحلیل و بیان نتایج حاصل از تحقیق
۴-۱- مقدمه ۶۴
۴-۲- مراحل اجرای ANP ۶۴
۴-۲-۱- ایجاد مدل و تدوین مسأله ۶۴
۴-۲-۲- مقایسات زوجی معیارهای اصلی با فرض عدم وجود وابستگی ۶۷
۴-۲-۳- انجام مقایسات زوجی برای وابستگی درونی و بازخوردی ۶۸
۴-۲-۴- محاسبه وزن های معیار های اصلی ۷۲
۴-۲-۵- مقایسه های زوجی زیر معیارها نسبت به یکدیگر ۷۲
۴-۲-۶- محاسبه وزن های متقابل زیر معیارها ۷۴
۴-۲-۷- مقایسه های زوجی گزینه ها نسبت به زیر معیارها ۷۶
۴-۲-۸- محاسبه وزن های نهایی ۸۴
فصل پنجم- نتیجه گیری و پیشنهادها
۵-۱- مقدمه ۸۷
۵-۲- نتایج و یافته های پژوهش ۸۷
۵-۳- پیشنهادها و راهکارها جهت بهبود وب‌گاه های مورد مطالعه ۸۹
۵-۳-۱- بررسی معیار طراحی ۸۹
۵-۳-۲- بررسی معیار درستی محتوا و نمایش اطلاعات کمکی ۸۹
۵-۳-۳- بررسی معیار جستجوی آسان و نتایج مؤثر ۹۰
۵-۳-۴- بررسی معیار پیشگیری و تصحیح خطا ۹۰
۵-۳-۵- بررسی معیار کارآمدی استفاده ۹۰
۵-۴- پیشنهاد برای تحقیقات آینده ۹۱
منابع
فهرست منابع فارسی ۹۲
فهرست منابع غیر فارسی ۹۴

چکیده انگلیسی ۹۷
۱-۲- بیان مسئله
تجربه کاربری میزانی است که یک محصول می‌تواند توسط کاربران خاصی برای رسیدن به هدفی معین، مورد استفاده قرار گرفته و در حین استفاده، ضمن داشتن اثربخشی و کارایی، رضایت کاربر را در زمینه مورد استفاده تأمین کند (ISO 9241-11, 1998).
تحقیقات نشان می‌دهد مردم در ۶۰ درصد اوقات نمی‌توانند اطلاعاتی که در پی آن هستند را در وب‌گاه‌ها پیدا کنند. این می‌تواند به هدر رفتن زمان، کاهش بهره‌وری، افزایش ناکامی و نارضایتی و عدم مراجعه مجدد به وب‌گاه‌ها و از دست رفتن پول منجر شود (Vice-chancellor, 2008).
رتبه بندی وب‌گاه‌ها بر اساس تجربه کاربری بدون شناخت شاخصه ها و زیرمعیارها و اوزان آن امکان پذیر نیست، همچنین شاخصه‌های تجربه کاربری بسته به نوع فعالیت وب‌گاه‌ها متفاوت هستند که می‌بایست برای رتبه بندی آن‌ها پس از تعیین شاخص‌ها و اوزان آن، از روشهای تصمیم‌گیری چند شاخصه استفاده کرد. این تحقیق قصد دارد تا با مطالعه بر روی وب‌گاه‌های مورد نظر تجربه کاربری آن‌ها را با استفاده از روش ANP مورد بررسی قرار دهد.
۱-۳- اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق
الف: نظری
مسأله‌ای که در ایجاد ارتباط بهینه بین مخاطبان و سازمان‌ها از طریق وب‌گاه نقش حیاتی ایفا می‌کند، تجربه کاربری وب‌گاه‌ها و ضرورت وب‌گاه به‌عنوان یک ابزار برای اطمینان از این موضوع که سیستم‌ها و محصولات برای کاربرد انسانی؛ مناسب طراحی شده باشند و کاربران در حین استفاده از آن ضمن داشتن اثربخشی و کارایی؛ به هدف مورد نظر خود در زمینه مورد استفاده برسد.
ب: کاربردی
در صورتی که کاربران در مراجعه اول به وب‌گاه اطلاعات مورد نیاز خود را بدست نیاورند، ۴۰ درصد از آنها دیگر به وب‌گاه مراجعه نخواهند کرد (Nielsen and H. Loranger, 2006).
مطالعات رفتار کاربر در وب نشان می‌دهد که کاربران در مواجهه با وب‌گاه‌هایی که طراحی نامناسب دارند بردبار نیستند. آن‌ها طالب آموختن چگونگی استفاده از صفحات ابتدایی نیستند. آن‌ها مایلند بلافاصله پس از مرور صفحه آغازین و در حداکثر ظرف چند ثانیه قادر به درک عملکرد وب‌گاه باشند احتیاج به چیزی مثل کلاس یا کتابچه آموزشی نداشته باشند (Nielsen, 2003).
بدیهی است که کاربران برای استفاده از وب‌گاه‌ها و دریافت خدمات از آن، وقت و انرژی زیادی را صرف نمی کنند و در صورتی که نتوانند به مقصود خود در زمینه مورد نظر برسند وب‌گاه را ترک می‌کنند. بنابراین توجه به تجربه کاربری که در تعامل با کاربر با ساخت محیط مناسب، وی را به هدف هدایت کند و از کار با آن راضی نگه دارد، امری لازم و ضروری است.
…………………………………………………………………………
-۵- فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP)
تاکنون ابزارها و روش های متعددی برای حل مسائل چند معیاره ارائه شده است. یکی از کارآمدترین این تکنیکها فرایند تحلیل سلسله مراتبی بوده است که توسط توماس ال ساعتی در سال ۱۹۸۰ مطرح شد. پس از چندی به دلیل آنکه روش AHP، جامعیت لازم را نداشت، ساعتی در سال ۱۹۹۶ روش گسترش یافته ای تحت عنوان فرایند تحلیل شبکه ای را ارائه نمود. در ادامه به مقایسه کلی این دو روش پرداخته و سپس گامهای روش ANP تشریح می شود.
طبق گفته دکتر ساعتی، ANP یک روش کلی تر از AHP است و برای مقایسه این دو روش می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: ANP با مجاز شمردن وابستگی، از AHP که فقط شامل حالت استقلال است، فراتر می‌رود. در حقیقت AHP به عنوان حالت خاصی از ANP به شمار می رود (ساعتی، ۱۹۹۹).
……………………………….
بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دریافت نمایید[center][/center]

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “ارزیابی تجربه کاربری در طراحی سایت با استفاده از روش ANP مطالعه موردی: ۵ نمونه وب سایت تجارت الکترونیک”

4 × پنج =