فروشگاه

توضیحات

اگر احیاناً از نیروهای انسانی یک سازمان سوال شود که چرا کار می کنند ، احتمالاً آنها دلایل مادی و معنوی گوناگونی را برای پاسخ به این سوال مطرح می نمایند که یک از آن دلائل ممکن است کسب درآمد باشد . حتی افرادیکه انگیزه های گوناگون معنوی از کار را مطرح می نمایند . کسب درآمد و دریافت حقوق و دستمزد مناسب و عادلانه را در مقایسه با همکاران خود اعم از داخل و خارج سازمان ، امری مهم برای زندگی خویش تلقی می نمایند .
بنابراین حقوق و دستمزد در واقع چیزی بیشتر از ارضای نیازهای زندگی کارکنان را در بردارد و در طرز سلوک و رفتار نیروهای انسانی در محیط کار ، خانواده و اجتماع اثرات عمیقی را به جای خواهد گذاشت و عدم توجه به آن ، معنویات و اصول اخلاقی جامعه را هم تحت الشعاع خود قرار خواهد داد . اگر قدری تامل کنیم در می یابیم که بسیاری از رفتارهای نابهنجار در محیط خانواده ، اجتماع و بالاخص محیط کار ممکن است ریشه در حقوق و دستمزد و یا درآمدن نهاداشته باشد . ولی به طریق دیگری ظاهر می گردد .
و اینها ریشه در عدم توجه مدیران به مسئله حقوق و دستمزد عاملان کار داشته باشد.

 

۸۲صفحه فایل ورد ( Word) فونت ۱۴ منابع  دارد قیمت ۸۰۰۰ تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

فهرست مطالب
عنوان صفحه

پیشگفتار ۱

فصل اول : ( آشنایی کلی با شرکت)
مقدمه ۳
تاریخچه شرکت ۴

فصل دوم : ( طراحی سیستم حقوق و دستمزد )
تعاریف و مفاهیم کلی حقوق و دستمزد ۶
تعاریف اولیه نرم افزار سیستم حقوق و دستمزد ۹
اطلاعات فردی پرسنل ۹
تعریف ستون های محاسبه حقوق و دستمزد ۱۰
امکانات سیستم ۱۱

فصل سوم : (سیستم حقوق و دستمزد شرکت )
نحوه محاسبه حقوق و دستمزد کارکنان ۱۵
کسورات بازنشستگی کارکنان تامین اجتماعی ۱۵
طرح طبقه بندی مشاغل ۱۹
ضوابط پرداخت مزایای سرپرستی ۶۱
ضوابط اجرائی طرح طبقه بندی مشاغل ۶۳
کارکنان مشمول قانون کار ۶۳
تطبیق وضع با طرح ۶۳
شرایط توفیع، ارتقاء جابجائی شغلی واستخدام ۶۷
موارد مختلف ۷۲
ضمائم پیوست دستورالعمل ۷۳

فصل چهارم : نتیجه گیری و منابع
نتیجه گیری ۸۰
منابع ۸۱

 

فصل دوم :
( طراحی سیستم حقوق و دستمزد )

 

 

 

 

 

تعاریف و مفاهیم کلی حقوق و دستمزد
اصطلاحات بسیاری در خصوص و دستمزد وجود دارد که به تناسب بحث مورد نظر به بیان برخی از آنها می پردازیم .
دستمزد : مبلغ خالصی است که به صورت وجوه نقدی ، غیرنقدی و یا مجموع آنها به کارگر پرداخت می شود که این مبلغ ممکن است در مقابل ساعت کار و روزکاری و یا میزان مشخصی از کار پرداخت شود .
حقوق : مبلغ خالصی است که به کارمند در مقابل کار فکری ، جسمی و یا ترکیبی از فعالیتهای فکری ، جسمی بصورت ماهانه و یا سالانه پرداخت می گردد .
مزایا : کلیه امتیازاتی از قبیل کمک های نقد و غیرنقدی ، مدد معاش ، مرخصی ، بیمه و غیره است که مستقیماً ارتباط باارزش شغل و سیستم های معمول تعیین حقوق و دستمزد ندارد و اضافه بر حقوق و دستمزد پرداخت می شود .
هزینه زندگی : مبالغی است که یک نفر یا یک خانوار بطور معمول و عادت برای زندگی خود در یک دوره زمانی مصرف می کند ، مبالغ مذکور باتوجه به سطح زندگی و منطقه محل زندگی متفاوت است . مانند هزینه های غذا ، مسکن ، لباس ، بهداشت و غیره .
سطح زندگی : میزان و درجه بندی استفاده از کان ، خدمات و امکانات زندگی رد یک جامعه و یا یک طبقه از مردم متناسب با نیازهای زندگی و آسایش و رفاه در زندگی روزمره است .

سیستم حقوق یکی از زیر مجموعه‌های مدیریت آمار و اطلاع رسانی پزشکی می‌باشد که وظیفه آن اعمال تغییرات حقوقی هر ماه و بدنبال آن تهیه لیست‌های لازم می‌باشد. این بخش از دو قسمت کلی شاغلین و بازنشستگان تشکیل می‌شود.
شاغلین شامل دانشکده‌ها، بیمارستانها، مراکز بهداشتی، انستیتوها و ادارات مختلف دانشگاه و بازنشستگان و موظفین نیز قسمت دیگر را تشکیل می‌دهند.
سیستم دارای دو قسمت ورود اطلاعات و تهیه گزارشات می‌باشد. پس از ورود اطلاعات که شامل تغییرات حقوقی در هر ماه می‌گردد لیستهایی تهیه می‌شود که شامل: لیست حقوق، خلاصه‌ها، لیست مغایرت و خلاصه آن، کسورات، فیش حقوقی و لیست بانکها می‌باشد.
هر ماهه برای بانکهای مختلف دیسکتهای اطلاعاتی تهیه می‌شود. که تغییرات اعمال شده بدینوسیله به اطلاع آنها می‌رسد. جهت واحدهای مختلف براساس اطلاعات فراهم شده در سیستم حقوق آمارهایی نیز تهیه می‌شود و به صورت گزارشهایی در اختیار آنها قرار می‌گیرد.
تغییرات مربوط به حقوق پرسنل و بازنشستگان به دو صورت کلی (براساس بخشنامه‌ها) و موردی که توسط واحدهای مربوط اعلام می‌گردد، اعمال می‌شود. به منظور رعایت چارچوب زمانبندی مشخص و پاسخگو بودن به مجموعه لازم است که تغییرات مورد نظر طی زمانبندی مشخصی به این واحد منعکس گردد. در سال ۱۳۸۶ جدول زمانبندی زیر به واحدهای دانشگاه اعلام شده که رعایت آن موجب تسهیل در کار می‌گردد.

تغییرات پیشنهادیت تا پنجم هر ماه پذیرفته و اعمال خواهد شد و تغییرات ارائه شده پس از این موعد در ماه بعد وارد خواهد شد. در فاصله روزهای پنجم تا دهم تغییرات در برنامه اعمال و تهیه لیست ها از دهم هر ماه آغاز خواهد شد.
در مورد بازنشستگان , اعمال تغییرات و ورود اطلاعات از بیستم تا بیست و پنجم(۲۵) هر ماه انجام و از بیست وششم (۲۶)هر ماه , عملیات لیست گیری شروع می شود .
خواهشمند است به نکات زیر توجه فرمائید.
۱- دریافت فرم فقط در روز مشخص شده برای هر ماه امکان پذیر است.
۲-دیسکت مربوط به حقوق هر ماه می بایست همزمان با فرمها تحویل سیستم حقوق دانشگاه شود.
۳- لطفاً از مراجعه برای تحویل لیست قبل از موعد مقرر جداً خودداری فرمائید.
۴- در صورت بروز مشکلات فنی احتمالی ، ممکن است تحویل لیست با تاخیر انجام گردد.

 

 

تعاریف اولیه نرم افزار سیستم حقوق و دستمزد شامل دو بخش اصلی می گردد:
۱٫اطلاعات فردی پرسنل:
در نرم افزار اطلاعات پرسنلی یا فیلدهای بانک پرسنل توسط کاربر قابل تعریف میباشد. برای هر بانک میتوان ۲۵۰ فیلد جدید تعریف نمود. فیلد های تعریف شده را می توان صرفاً در گزارش گیری ها مورد بهره برداری قرارداد یا اینکه جهت محاسبات حقوق و دستمزد از آنها بهره جست. اطلاعات پرسنلی اشخاص شامل مشخص……………………..

 

 

تعریف ستون های محاسبه حقوق و دستمزد:
ستون های اطلاعات حقوق توسط کاربر قابل تعریف می باشد. شما می توانید برای هر یک از ستون های اطلاعات حقوق فرمولی تعریف نمایید تا هنگام محاسبه حقوق و دستمزد ارزش این ستونها بر اساس……………..

 

امکانات سیستم
ثبت و نگهداری سوابق پرسنلی (شامل اطلاعات شناسنامه ای، ‌استخدامی، وضعیت خدمتی، مالی و …)
ثبت و نگهداری سوابق اطلاعات آئین نامه ای (‌تعاریف کدهای حقوقی، جداول مالیاتی، فرمولهای محاسباتی، نحوه محاسبه غیبت، اضافه کاری، ‌شبکاری، نوبتکاری، نحوه محاسبه بیمه و …)
ثبت و نگهداری وسابق اطلاعات عمومی موسسه (به صورت ثابت و متغیر با ماه) از قبیل نام موسسه ، تعداد ساعات کار ماهیانه و …
ثبت و نگهداری سوابق اطلاعات کارکرد ، اطلاعات حقوقی ، احکام معوقه ، صندوقها و ذخائر، بهره وری و کارانه ، مساعده و پیش پرداخت ، دریافت و پرداخت بین ماه ، عیدی ، بازخرید مرخصی و …
تعریف و به روز رسانی اطلاعات محل کار(‌کارگاه) ، مراکز هزینه ،‌حسابها و قسمتها ، انواع حسابهای بانکی، انواع بانکها انواع حوزه های مالیاتی و بیمه ای، شعب و واحدها و …
محاسبات مختلف (از قبیل بین ماه ، مساعده و پیش پرداخت، ماهیانه، معوقه، عیدی، بازخرید مرخصی و همچنین بازگرداندن کلیه محاسبات انجام شده در صورت نیاز.
شروع ماه جدید و بستن ماه قبلی و همچنین انتقال اطلاعات به سال جدید در پایان هر سال.
شروع ماه جدید و بستن ماه قبلی و همچنین انتقال اطلاعات به سال جدید در پایان هرسال.
گزارشات سیستم
تهیه گزارشات جاری حقوقی (لیست پیش پرداخت حقوق، فیش حقوق، لیست بیمه تامین اجتماعی، دیسکت لیست جهت ارسال به شعب، لیست بانک، دیسکت ارسال به بانکها، لیست مالیات، لیست وامها، فیش عیدی، لیست پرداخت و فیش و پاکت مساعده و پیش پرداخت،‌ کاردکس حقوقی پرسنل و …
تهیه گزارشات متمم (معوق…………………

فصل سوم :
(سیستم حقوق و دستمزد شرکت )

 

 

 

نحوه محاسبه حقوق و دستمزد کارکنان :
محاسبه اضافه کاری کارمند تامین اجتماعی و کارکنان رسمی :
شامل مجموع حقوق و نمرات ، مزایای نقل ، متاجذب و تفاوت تطبیق می باشد ، که این مجموع را ضرب می کنیم تا نرخ یک ساعت اضافه کاری بدست آید. بعد ساعات اضافه کاری را ضرب نرخ یک ساعت اضافه می کنیم تا نرخ کل ساعات اضافه کار بدست آید .
نرخ یک ساعت اضافه کاری = * (تفاوت تطبیق + حق جذب + مزایای شغل + سنوات + حقوق)
حقوق اضافه کاری کارمند = نرخ یک ساعت اضافه کاری × تعداد ساعات اضافه کاری
محاسبه کسورات بازنشستگی کارمندان استخدام کشوری :
کسورات بازنشستگی که مربوط به سازمان بازنشتگی می باشد . شامل مجموع حقوق و نسوان ، مزایای شغل ، حق جذب نقاط محروم می باشد که از این مجموع ۵/۱۳ درصد سهم کارفرما و %۹ سهم خود کارمند است که باید به صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت شود و بقیه را خود سازمان پرداخت می کند .
کسورات بازنشستگی کارکنان تامین اجتماعی :
شامل مجموع تمام موارد موجود در لیست حقوقی به جز عائله مندی و حق اولاد می باشد . که از این مجموع ۲۰۸ درصد را کارفرما و ۷ درصد را خود کارمند که مجموع ۲۷ درصد را به صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی باید پرداخت کنند و بقیه را خود سازمان تامین اجتماعی پرداخت می کند .
مالیات : شامل مجموع همه موارد جزء حکم به جزء عائله مندی و حق اولاد می باشد که از این مجموع %۱۰ درصد به عنوان مالیات کسر می شود .
که اگر فرد در مناطق محروم خدمت کند %۵ درصد به عنوان مالیات کسر می شود .
جانبازان از پرداخت مالیات معافند .
میزان حداقل مزد و مزایای سال ۱۳۸۴ و نحوه اجرای مصوبه شورای عالی کار
الف:حداقل مزد و مزایای سال ‏1384‏
1-حداقل مزد روزانه مبلغ ۴۰۸۶۴ ریال
۲-حداقل مزد ماهانه مبلغ ۱۲۲۵۹۲۰ ریال
۳-حق مسکن ماهانه : اعم از مجرد و متاهل ۸۰۰۰۰ ریال
۴-حق اولاد به شرط داشتن ۷۲۰ روز سابقه بیمه برای هر ماه
(یک فرزند) ۱۲۲۵۹۲ ریال
(دو فرزند) ۲۴۵۱۸۴ ریال
۵-وجه بن : اعم از مجرد و متاهل ماهیانه ۴۰۰۰۰ ریال
تذکر : در زمان اعلام از طریق جراید وجوه مربوطه به حساب اتحادیه امکان واریز و فیش آن را به اداره کار تحویل و بن مربوطه اخذ و به کارگر اعطاء شود .
ب: نحوه افزایش مزد در سال ۱۳۸۴ (در مورد کارگرانی که قبل از سال ۱۳۸۴ اشتغال بکار داشته اند و حقوقی بیش از حداقل مزد دریافت می کرده اند .)
۱-اعمال ضریب افزایش : مزد ثابت روزانه سال ۱۳۸۴-۵۳۳۰ ریال +مزد ثابت روزانه سال ۱۳۸۳
۲-اعمال پایه سنوات (یکسال ارشدیت)
پس از اعمال افزایش مذکور در بند یک : به منظور اعطای پایه سنوات به کارگرانی که حداقل یکسال سابقه کار دارند در تاریخ سالگرد شروع به کار در سال جاری روزانه ۱۰۲۰ ریال و ماهیانه ۳۰۶۰۰ ریال به مزد سال ۱۳۸۴ آنها اضافه خواهد شد.
ج:نحوه محاسبه فوق العاده یک ساعت اضافه کاری
۱)فوق العاده یک ساعت کار اضافی = * مزد یکساعت = ۳۳/۷ : مزد روزانه = ۳۰ : مزد ثابت ماهیانه
۲)برای تسهیل کار و حصول به این موضوع به روش ساده زیر می توان عمل کرد :
مزد و فوق العاده یک ساعت کار اضافی = ۱۵۷ = مزد ثابت ماهانه
مثال : فوق العاده یکساعت……………………..

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه : تنها , ۸۰۰۰تومان

 

 

 

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “سیستم حقوق و دستمزد شرکت بازرگانی”

19 − چهارده =