فروشگاه

بررسی شرایط و خصوصیات اجتماعی و فرهنگی زنان بزهکار مشهد با تاکید بر عوامل اجتماعی اقتصادی فرهنگی و خانواده

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 3019

قیمت : تومان34,000

توضیحات

مسئله جرم و بزهکاری، که در پی مسائل و مشکلات اجتماعی نظیر فقر و بیکار ی و بحران های اقتصادی و اجتماعی و دگرگونی در قوانین و الگوهای اجتماعی و خلاصه برهم خوردن تعادل در نظم اجتماعی پدید می آید منحصر به مردان نیست، بلکه زنان نیز از صدمات این مشکلات اجتماعی مصون نیستند و زندگی آنان، به سبب ابعاد نقش ها و مسئولیت هایشان که با توجه به ساختار طبقاتی آنان شکل می گیرد، دست خوش بحران و نابسامانی می شود.
روش تحقیق در این مطالعه توصیفی تبیینی و با استفاده از ابزار پرسش نامه و مصاحبه حضوری با زنان مجرم زندان مشهد با هدف شناخت ابعاد اجتماعی، اقتصادی ، و فرهنگی شرایطی است که مجموعاً زمینه کجروی و ارتکاب جرایم را در میان آنان مساعد می کند. به عبارت دیگر عواملی مانند شرایط اجتماعی، اقتصادی، و فرهنگی خانوادگی، با ایجاد زمینه های مستعد، می توانند در گرایش زنان به ارتکاب جرم و بزهکاری در واکنش به شرایط اجتماعی، نقش مؤثری ایفا کنند.

 

۱۵۰صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع  دارد قیمت ۳۴۰۰۰ تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

 

 

مقدمه:
الف ) بیان مسئله:
از آن جا که اکثریت درخور توجهی از جرایم گزارش شده زنان جرایم مالی اند، محققان انگیزه جرایم زنان را عمدتاً اقتصادی ذکر می کنند و در تحقیقات خود به همبستگی کلی میان نیازهای اقتصادی و جرم اشاره دارند و ارتکاب جرم را راه حلی اقتصادی برای زنان فقیر می شمارند. وسعت گرفتن دامنه دستگیری زنان به جرم کلاهبرداری و سرقت را نیز نتیجه بدتر شدن اوضاع اقتصادی آنان و تبعیض های جنسی در سطوح پایین اقتصادی عنوان می کنند.
حال آن که با مروری بر تحقیقات انجام شده ، می توان دریافت که برای کجروی زنان ، علاوه بر عامل اقتصادی که خود ریشه در ساخت نظام اجتماعی دارد، باید به تأثیر وضعیت خانواده نیز اشاره کرد. شرایطی از قبیل وضع خانوادگی نابسامان در دوران کودکی، روابط و مناسبات خانوادگی پرتنش، ازدواج ها ی زودرس، و زندگی در کنار همسری بزهکار.
به این ترتیب، با توجه به وظایف خانواده در تأمین منابع مادی و عاطفی فرزندان از یک سو، و تأثیر دوام و استحکام خانواده در آرامش روانی افراد خانواده از سوی دیگر، به تحقیقی میدانی در خصوص تأثیر ناامنی روانی و اقتصادی خانواده در آسیب شناسی خانواده پرداختیم و تحلیلی از مسئله جرم و بزهکاری در محیط اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی جامعه با توجه به اهمیت روابط اجتماعی در بروز این پدیده اجتماعی ارائه دادیم.
نقش ها و کارکردهای زندان زنان بیانگر آن است که علیرغم اینکه یک نظام کنترل رسمی مبتنی بر قوانین جنایی و مجازات زندان برای حفظ نظم اجتماعی ضروری است ، ولی اصلاح و بازپروری از اهمیت ویژه ای برخوردار است . این پژوهش جرایم زنان را بطور کلی مورد بررسی قرار داده و زندان زنان و نقش آن در جامعه پذیری زنان مختلف و کارکردهای منفی مجازات زندان و ضرورت به کارگیری روشهای جایگزین زندان با هدف اصلاح و بازپروری را مورد بررسی قرار داده است .
ب)سابقه تحقیق
سابقه تحقیق در زمینه آسیبهای اجتماعی در خصوص زنان در ایران چندان طولانی نیست و مراجعه به کتاب شناسی ها و مقاله نامه های موضوعی نشان می دهد که تحقیقات در مسئله جرم و بزهکاری زنان چندان مورد توجه محققان نبوده است. حال آ نکه، بسیاری از صاحب نظران بر آناند که زنان امروز بیش از گذشته فرصت ارتکاب جرم پیدا می کنند، زیرا شمار بیش تری از آنان شاغل اند و از آزادی بیشتری برخوردارند و کمتر از گذشته به خانه وابستگی دارند؛ از طرف دیگر، بسیاری از زنان مسئولیت اصلی خانواده را بر دوش دارند، مسئولیتی که در گذشته به طور سنتی بر عهده مردان بوده است.
پ)اهداف و کاربردهای تحقیق
هدف کلی در این پژوهش شناخت شرایط و خصوصیات اجتماعی و فرهنگی زنان بزهکار و مجرم مشهد با تأکید بر سه شاخص کلی خانواده، محیط اجتماعی، و اوضاع اقتصادی با مطالعه زنان مجرم در زندان مشهد است. هدف های جزئی شناسایی چگونگی تأثیر عوامل زیر در ارتکاب جرم است:
روابط نامناسب خانوادگی، ارتباط با افراد خلاف کار در محل سکونت و به طور کلی محیط اجتماعی، مشکلات اقتصادی و مالی، و فقدان امکانات مناسب برای گذران اوقات فراغت.
ت )پرسش های تحقیق
برای دستیابی به پاسخ پرسش اصلی مبنی بر این که دلایل ارتکاب جرم در میان مراجعان مراکز
اورژانس اجتماعی و زندان زنان شهرستان مشهد ، کدامند، پرسشهای فرعی زیر مطرح شدند.
۱٫ ویژگیهای خانوادگی مراجعان مجرم و در معرض جرم چگونه است؟
۲٫ ویژگیهای شخصیتی و فردی مراجعان مجرم و در معرض جرم چگونه است؟
۳٫ ویژگیهای فرهنگی مراجعان مجرم و در معرض جرم چگونه است؟
۴٫ ویژگیهای اقتصادی مراجعان مجرم و در معرض جرم چگونه است؟
۵٫ مسائل بومی و جغرافیایی چه نقشی در بروز و ترویج جرم دارند؟
ث) فرضیه ها ی تحقیق
۱٫ بیشترین فراوانی آسیب در روابط مورد بررسی مربوط به خشونت و آزار خانواده و روابط خانوادگی آسیب زا و جو متشنج و اعتیاد در میان اعضای خانواده است..
۲٫ بیشترین فراوانی در ویژگی روانی بزهکاران مربوط به افسردگی ،اختلال روانی ،جنسی ،جسمی و خود کم بینی و عدم اعتماد به نفس است.
۳٫ سطح سواد و میزان تحصیلات والدین نقش موثری در بزهکاری یا عدم بزهکاری زنان ایفا می کند.
۴٫ در آمد پایین و بیکاری سرپرست خانوار در ۹۸٫۶ درصد مددجویانی که مشکل اقتصادی دارند وجود دارد.
۵٫ بیکاری زنان به دلیل مشکلات بومی و محرومیت و تعصب جنسیتی در ۱۰۰ درصد موارد به چشم می خورد.
ج )روش تحقیق
روش تحقیق توصیفی تبیینی است و در گردآوری اطلاعات نیز، از تکنیک های مراجعه به اسناد و مدارک، پرسشنامه، و همچنین مصاحبه با زنان زندانی استفاده شده است.
چ)ساختار تحقیق
این تحقیق شامل مقدمه است که به بیان موضوع،سابقه تحقیق ،اهداف و کاربردهای تحقیق،پرسشهای تحقیق،فرضیه ها، روش و ساختار تحقیق می پردازد .مطالب تحقیق در ۲ فصل تشریح و بررسی گردید .فصل اول شامل ۳ مبحث میباشد .مبحث اول شامل دو گفتار:۱-واژه شناسی و ۲-اهمیت و پیشینه بزهکاری زنان.مبحث دوم شامل دو گفتار ۱-ویژگی بزهکاری زنان و ۲-رویکردها که شامل رویکرد کلاسیک و انتقادی و فمینیستی می باشد.
مبحث سوم هم شامل دو گفتار است .۱-انواع خانواده و تعریف آن ۲- کارکردهای خانواده
فصل دوم شامل مبحث اول :روش شناسی تحقیق است که به ۲ مبحث تقسیم می شود مبحث نخست نیز شامل ۳ گفتار است ۱-جامعه و نمونه آماری ۲-ابزارهای اندازه گیری ۳-یافته های تحقیق
در مبحث دوم به تجزیه و تحلیل داده ها می پردازیم و در گفتار دوم آن مختصات داده ها از قبیل ویژگیهای خانوادگی ،ویژگیهای روانی ،ویژگیهای فرهنگی،ویژگیهای اقتصادی و ویژگیهای بومی بزهکاران مورد بررسی قرار می گیرد.

 

 

 

 

 

 

فصل نخست: مبانی نظری
با توجه به هر یک از پرسش های مطرح شده در موضوع پژوهش، در زیر به چند دیدگاه اشاره می شود. سپس مروری اجمالی بر مطالعات مربوط به جرم و آسیب ها ی اجتماعی خواهیم داشت.
مبحث نخست :نظریه هایی در رابطه با بزهکاری زنان
در خصوص ویژگی های خانوادگی می توان به نظریه های زیر اشاره کرد:
براساس نظریۀ فمینیستی جامعه پذیری جنسیتی هگن، نقشۀهای ویژه دو جنس در خانواده به کودکان منتقل می شود و این جریان جامعه پذیری بر مسالۀ جرم هم اثر می گذارد .
براساس نظریۀ فمینیستی کنترل، مردان دارای آزادی بیشتری در فعالیت های پرمخاطره هستند و در مقابل زنان بیشتر از مردان کنترل می شوند. به علاوه خشونتی که مردان در منزل و خارج از منزل بروز می دهند، بر کنترل زنان تأثیر دارد و باعث فقدان فرصتی برابر با مردان برای ارتکاب جرم در بین آنان می شود .
در خصوص ویژگی های شخصی و روانی می توان به نظریه های زیر اشاره کرد : براساس نظریۀ کنترل عاطفی، نگرش افراد به هویت ها، رفتارها، محیط و احساسات و هیجانات با رفتار بین شخصی ارتباط دارد. نیروهای زیرین جامعه با ایجاد شکاف ، جدایی و تحمیل انزوای اجتماعی در تداوم فرودستی و نرخ بالای جرم در طبقات فرودست نقش دارند .
همچنین براساس نظریۀ یادگیری و نقش، کج رفتاری نتیجۀ یادگیری ناهنجاری ها و ضد ارزش ها در چارچوب خرده فرهنگ ها ی انحرافی است . موریس در نظریه فمینیستی یادگیری و نقش فرض کرد که آنچه منجر به بزهکاری در دختران می شود ، وجود موانعی برای ابقای روابط محبت آمیز و مثبت است .
میلک من در نظریه فمینیستی انگ زنی، خاطر نشان می کند که هواداران نظریه انگ زنی مثلا روسپیان را به صورتی کلیشه ای و بیشتر از چشم “پااندازها” ترسیم کرده اند تا از راه ادراک های شخصی خودشان.
لیز در بررسی های خود درباره دختران نوجوان، نحوه انگ زدن مردان و زنان به زنان جوان دیگر را یکی از ساز و کارهای پرقدرت کنترل اجتماعی معرفی می کند. به گفتۀ لونارد در چارچوب نظریۀ انگ زنی این امکان نیز وجود خواهد داشت که واکنش جامعه در قبال زنان بزهکار و نحوه تأثیر این واکنش بر شناختی که آنان از خود دارند، بررسی شود .
در خصوص ویژگی های فرهنگی در این مطالعه از نظریه های زیر استفاده شده است : براساس نظریۀ انتقال فرهنگی ساترلند، برای اینکه شخصی جنایتکار شود، نخست باید بیاموزد چگونه وارد گروه های خلاف کار شود، چگونه خود را در این گروه ها تثبیت کند و خواسته های آنان را بدون نه گفتن و اندیشه درباره عواقب آنها انجام دهد .
در باب روسپیگری به این نتیجه رسید که: توضیح علت روسپی گری زنان ادامۀ توضیح علل سرکوب و استثمار آنان در جامعۀ مردسالار است. به گفتۀ او، اغلب زنان و دختران به دلیل ناتوانی بالقوه در کسب درآمد مکفی ، کاهش فرصت شغلی و نبود مستمری بهزیستی به فحشا روی می آورند. اینان همواره با این خطر مواجه اند که تحت تعقیب پلیس و استثمار پااندازها قرار گیرند. در حالی که آنان که از روسپی ها سود می برند، همواره آزاد می مانند تا از زنان روسپی بهره کشی کنند ، زیرا جایگاهی که در قانون و در اقتصاد دارند، هر روز رو به افزایش است .
کرکوویچ و جیوردانو در سال ۱۹۷۹ مطالعه ای انجام دادند که شامل گروهی از زنان ۲۹-۱۷ ساله بود. یافته های آنها نشان داد، زنانی که اعتقاد داشتند زنان باید وارد نیروی کار کشور شوند و درصدی از این نیرو را به خود اختصاص دهند و نقش زنان را الزاماً خانه داری یا مادر بودن نمی دانستند، کمتر مرتکب جنایت شده بودند .
در خصوص ویژگی های اقتصادی می توان به نظریه های زیر اشاره کرد: از نظر دارندورف، شهروند و
شهروندی پویاترین مفهوم اجتماعی دنیای مدرن است که مجموعۀ بزرگتری از تفاوت ها را مطرح می کنند: حقوق رسمی و حقوقی به مالکیت فرد شهروند در می آید و البته دومی حقوق قابل اجرا و دارای نتایج معلوم است. حقوق شهروندی خود به خود به اشکال گوناگون در جامعه تقسیم می شود ، اعم از حقوق اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و مدنی و مانند آن. هر یک از اشکال فوق به بخش خاصی از نیازها و ملزومات زندگی فرد در یک نظام سیاسی حقوقی وابسته است . گیدنز حقوق شهروندی از نوع اجتماعی را مربوط به حوز ه امتیازات و در جامعه شامل برخورداری از خدمات، آزادی ها و نیز رفاه اجتماعی می داند. این حقوق به حق طبیعی افراد برای بهر ه مند شدن از کمینه استاندارد رفاه اقتصادی و امنیت مربوط می شود. این حقوق شامل حقوقی مانند مزایای بهداشتی و درمانی تأمین اجتماعی و در صورت بیکاری، پرداخت حداقل دستمزد است. کلوارد و اوهلین براساس نظریۀ عدم انسجام معتقدند، انتخاب برای تصدی مشاغل گاهی وابسته به عوامل خارج از شایستگی افراد است .
در این مطالعه، نظریه های برای بررسی ویژگی های بومی مورد استفاده قرار گرفته اند : بر اساس نظریۀ بومشناسی انسانی، شرایط جغرافیایی تعیین کننده شیوه زندگی و فرهنگ آدمی است. نظریۀ بومشناسی فرهنگی تاثیر محیط بر فرهنگ را مطالعه می کند (مثلا چگونگی اثر آب ، هوا و منابع طبیعی بر فرهنگ). به عقیده بومشناسان فرهنگی، شیوه های انطباق با محیط فیزیکی از ویژگی های ، فرهنگ است و تنها در چارچوب چنین انطباقی است که می توان فرهنگ را درک کرد .

مبحث دوم : مفاهیم و درآمدی بر اهمیت و پیشینه بزهکاری زنان
امروزه زنان هر قدری که در امور اجتماعی مشارکت بیشتری می‌جویند به همان اندازه هم سهم برابری با مردان در امور مختلف به دست می‌آورند و در نتیجه آمار جرایم آنها سیر صعودی پیدا خواهد کرد. اگر در دوره‌ای توجه به بزهکار مهم تلقی می‌شد و در دوره دیگر بزه‌دیده توجه جرم‌شناسان را به خود جلب می‌کرد، در سال‌های اخیر توجه به جنسیت در مطالعات جرم‌شناسی بسیار حائز اهمیت بوده است. از سوی دیگر نگرش جامعه‌شناختی که امور اجتماعی را در بزهکاری مؤثر می‌دانست به یافته های جرم شناسان برمبنای تاثیر مسئله جنسیت نزدیکی بیشتری داشت؛ زیرا جایگاه زنان در جامعه و مسئله جنسیت بیشتر ساخته و پرداخته این حوزه است. در همین راستا مقایسه جرایم زنان و مردان نشان می‌دهد که برخی جرایم مختص جنس زن است یا حضور زنان در آن پررنگتر است. آمار جرایم جنایی در سال‌های اخیرنشان دهنده این امراست که زنان در هنگام ارتکاب جرم تلاش می‌کنند تا با استفاده از الگوهای بزهکاری مردانه مرتکب جرایم خشونت‌آمیز شوند. به طور کلی می‌توان گفت که گسترش آزادی‌های زنان در جامعه و افزایش اشتغال آنان و تضعیف کنترل‌های اجتماعی ازعواملی به شمار می‌رود که زمینه افزایش بزهکاری زنان را فراهم کرده است
گفتار نخست : واژه شناسی
در بحث بزهکاری زنان عواملی همچون علل خانوادگی موثر هستند .برای اینکه بیشتر به با این عوامل آشنا شویم ابتدا تعریفی از هر کدام خواهیم داشت .ابتدا تعریف علل خانوادگی سپس تعریف بزهکاری زنان و در آخر تعریف خانواده.
الف)علل خانوادگی
منظور از علل خانوادگی در این تحقیق مجموعه عواملی است که زمینه ساز بزهکاری زنان در جامعه میباشد از جمله فقر اقتصادی ،سواد پایین فاختلاف والدین یا خاواده گسسته و …
خانواده اصلی ترین نقش را در تربیت فرزندان دارد. یک خانواده سالم خانواده ای است که همه امور و فعالیت های آن منطبق با موازین و معیارهای حاکم بر جامعه باشد. یافته های تحقیقات حاکی از آنند که ۴۴ درصد بزهکاران جامعه ما در خانواده های بی بند و بار زندگی می کرده اند. بی توجهی والدین به تربیت فرزندان عواقب وخیمی در آینده فرزندان به دنبال خواهد داشت.
نوع شغل پدر و مادر، وضعیت مسکن، کثرت یا قلّت اولاد، همسایگان، ساکنان دیگر منزل، ویژگی های اخلاقی پدر و مادر، نحوه رفتار با کودکان، طلاق، وجود ناپدری و نامادری، تعدد ازدواج، فرهنگ خاص حاکم بر خانواده، میزان تحصیلات والدین، پدرسالاری یا مادرسالاری، وضع اقتصادی خانواده، از هم پاشیدگی و سردی خانواده، جدایی والدین و عدم پیوستگی اعضای خانواده، و سست بودن ارکان خانواده از عوامل مهمی می باشند که زمینه انحراف و کجروی را در فرد ایجاد می نمایند.
تحقیقات نشان می دهند که زنان بزهکار بیش از زنان دیگر به خانواده های از هم پاشیده و بی ثبات تعلّق دارند.
امروزه نهاد خانواده در غرب از جایگاه اصلی خود دور شده است. به هم خوردن نظم خانوادگی، سست شدن پایه این نهاد اساسی، شانه خالی کردن جوانان از قبول مسئولیت ازدواج، منفور شدن مادری، کاهش علاقه پدر و مادر و به ویژه مادر به فرزندان، جانشین شدن هوس های سطحی به جای عشق، و افزایش طلاق، سبب گردیده اند که در این جوامع، نهاد خانواده کارکرد خود را در مورد کنترل آسیب های اجتماعی از دست بدهد.
اما در جامعه ما که یک جامعه اسلامی است و تعالیم اسلامی ارزش های خانوادگی را به بهترین وجه بیان کرده و مورد تأکید قرار داده است، نباید شاهد سست شدن پایه های خانواده باشیم. به طوری که بیش از چهار هزار دستورالعمل به صورت مستقیم درباره خانواده و ارزش های حاکم بر آن از طرف معصومان بیان شده است.
در نتیجه پژوهشی که از ۸۰۰ کودک بزهکار به عمل آمده، معلوم شد که ۶۵ درصد مادرانشان طلاق گرفته یا در حال جدایی بوده اند. بررسی دیگر نشان می دهد که ۸۸ درصد کودکان مجرم دارای پدر و مادری بوده اند که از هم جدا زندگی کرده و بین آن ها اختلاف نظر و ستیزه وجود داشته است.
در ذیل به برخی عوامل زمینه ساز بزهکاری زنان در خانواده اشاره می گردد:
بسیاری از صاحب نظران در مسئله بزهکاری، کمبود محبت و ضعف عاطفی را ریشه اصلی جرم و انحراف دانسته اند. تحقیقی از غرب درباره بزهکاران نشان داده است که ۹۱ درصد مجرمان در ارتباط با جرم به نحوی دچار مشکل عاطفی بوده اند.
فرد در خانواده زمانی که نیازهای عاطفی اش برآورده نشود، مجبور می شود دست نیاز به سوی دیگران دراز نماید. در این زمان است که شکارچیان از این موقعیت ها سوء استفاده می کنند و با ارتباط عاطفی دروغین افراد را به سوی انحراف می کشانند.
زیاده روی در محبت نیز خود مانند کمبود محبت اثر منفی بر تربیت فرزندان دارد، به نحوی که فرزند همیشه متکی به پدر و مادر می باشد و هیچ گاه احساس استقلال و بزرگمنشی نخواهد کرد. زمانی که چنین فردی وارد جامعه شود و در این موقعیت از محبت های پدر و مادر به دور باشد، احساس کینه و عقده جویی می نماید و برای جبران این مسئله دست به هر خلافی خواهد زد.
این مسئله نیز یکی دیگر از مواردی است که فرد در خانواده احساس حقارت و حسادت می نماید. توجه نکردن به این امر خود می تواند زمینه بزهکاری در اعضای خانواده را ایجاد نماید.
همان گونه که آزادی بی حد و حصر منجر به گرایش فرد به انحرافات اجتماعی می شود، محدود بودن نیز می تواند عامل گرایش فرد به انحرافات اجتماعی باشد; زیرا از سویی، محدود بودن منجر به فعال شدن حس کنجکاوی فرد و از سوی دیگر، منجر به بروز مشکلات عاطفی می شود. کنترل بیش از حدّ فرزندان سبب می شود که فرد وابسته به کنترل خارجی (زور) باشد; یعنی تا زمانی که از طریق اعمال زور رفتارش تحت کنترل است دست به عمل منحرفانه نمی زند، اما به محض اینکه کنترل والدین ضعیف شود و یا والدین به دلیل اشتغالات فرصت کنترل را نداشته باشند، خود را رها می یابد و به رفتارهای انحراف آمیز روی می آورد; زیرا از کودکی حس کنترل درونی (وجدان) او خاموش بوده و همیشه به کنترل خارجی و احتمالا زور وابسته بوده است.
در خانواده هایی که رفاه و درآمد اقتصادی زیاد است، روابط انسانی بر اثر کثرت کار و یا سرگرمی ضعیف می گردد. ضعف روابط انسانی نیز به نوبه خود عامل مساعدی برای کشش فرد به انحراف است. بهترین دلیل این مدعا افزایش روزانه درصد معتادان در جوامع صنعتی غرب است که با رشد صنعت، روابط انسانی ضعیف تر می گردد.
همچنین افرادی که درآمد بیش از حد دارند موقعیت و زمینه مساعدتری برای شرکت در کلوپ های شبانه و یا تفریحات متنوع در داخل یا خارج از کشور دارند و بدیهی است که این قبیل امکانات و تفریحات، زمینه را برای انحراف و بزهکاری زنان بسیار مساعد می نماید.
خداوند در قرآن کریم، رفاه طلبی و “اسراف” را به شدت مورد حمله و نکوهش قرار می دهد و آن را عامل مستقیم در ایجاد طغیان، فساد و ظلم و کژی ها معرفی می نماید. همچنین در متون دینی آمده است که رفاه طلبی و زندگی مرفّهانه سبب طغیان در برابر خداوند، سیطره شهوات بر انسان، همراهی با ظالمان، فاسقان و کافران، لذت گرایی، غرق شدن در کامیابی ها و نیز اقدام به کجروی ها می شود. پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله) در فرازی می فرمایند: من از ثروت بیش از حد، بیش از فقر برای شما هراسان هستم و آن را موجب هلاکت و سقوط می دانم، و نیز امام علی(علیه السلام) فزونی ثروت را مایه هلاکت، طغیان و فنا دانسته است.»
ز. بی سوادی یا کم سوادی والدین: تحصیلات پایین یا بی سوادی نقش مهمی در فرهنگ عمومی جامعه و همچنین در حریم خانواده و تربیت فرزندان دارد. بی سوادی و کم سوادی عامل بسیاری از مسائل، مشکلات، نارسایی های اجتماعی و انحرافات است. روشن است که پدر و مادر باسواد بسیار بهتر و با دید باز نسبت به دنیای پیرامون، مسائل و مشکلات خانواده را حل می کنند. والدین تحصیل کرده با روش های علمی و منطقی می توانند فرزندان را کنترل نمایند. آنان اغلب به دلیل آگاهی و شناخت مسائل و نیاز زندگی خود، شرایط مادی و معنوی و عاطفی مناسبی را برای فرزندان ایجاد می کنند. حال آنکه، بی سوادی والدین منجر به مسائلی از قبیل: روش های غیرمنطقی در تربیت فرزندان، پی نبردن به نیازهای روانی فرزندان، نپذیرفتن تغییرات در نگرش های جوانان و تأکید بر روش ها و اعتقادات سنّتی خود می شود که تمامی این مسائل موجب می گردند فرد نوعی احساس تنهایی و کمبود نماید و در نتیجه، در پی یافتن همدرد و همدل، به هر شخص و هر موادی روی آورد.
غالب تحقیقات نشان می دهند که بیشتر زنان و دختران بزهکار، والدینشان بی سواد و کم سوادند. «پدرِ ۶۴ درصد این زنان و مادرِ ۸۳ درصد آن ها بی سواد می باشند و علاوه بر آن، ۵۱ درصد………………………………..

 

-رویکرد روانشناختی
لومبروزو و فررو حضور کم و نامحسوس زن در بزهکاری را در ویژگی های شخصیتی ـ روانی زن بررسی کرده اند . از جمله :
الف) هوش و استعداد کمتر نسبت به مردان
ب) فقدان خلاقیت و نوآوری به دلیل کمی IQ و کمی کارکرد مغز
پ) بالا بودن درجه اخلاقی آنها نسبت به مردان ؛ رعایت اخلاق در زنان ذاتی است و زنان بیشتر اخلاقی هستند و این ترمزی در برابر جرم است است .
ت) خصوصیات محافظه کاری و ریسک ناپذیری
ث) منفعل بودن
ج) فرمانپذیر و مطیع و اطاعت پذیر بودن (زنان بیشتر واکنشی هستند و در امور کنشی حضور ندارند) در این چارچوب آقای گینبز در سال ۱۹۸۶ در کتاب «عوامل فرهنگی . بزهکاران» در ادامه نظریات سمبروزو دو دسته غریزه را مطرح می کند ؛
۱ ـ غرایز قدرت با خصوصیات تند خویی ، اعتیاد به نفس ، کنجکاوی ، شادی ، قدرت جنسی و … .
2 ـ غرایز ضعف با خصوصیات ترس ، منفعل بودن ، غم و اندوه ، لطافت و فرمانپذیری و آسیب پذیر بودن .
زنان دارای غرایز ضعف (بی توانی) می باشند پس کمتر بزهکارند و بیشتر بزهدیده اند .
بررسی های نوین این رویکرد در پژوهش های کاسپی و مافیت نشان می دهد خشم ، اضطراب ، بی ثباتی شخصیتی ، عواطف منفی از عوامل مرتبط و مستعد کننده رفتار بزهکارانه است و افرادی با خصوصیات ذکر شده در مقایسه با افراد معمولی بیشتر در خطر بروز رفتار………………………………

 

 

 

گفتار سوم : یافته های تحقیق
در این تحقیق تلاش شد با استناد به مشکلات موجود، نارضایتی پدید آمده از آسیب ها و اهمیت آنها،به ویژه به مواردی اشاره شود – عوامل بومی اثرگذار بر ارتکاب جرم – که جای آن در تحقیقات دیگر خالی است یا به هر دلیل شناسایی نشده اند. بررسی نتایج در حوزه تحلیل اسنادی و محتوای داده ها انجام پذیرفت. به دلیل نوع ابزار و شرایط و حساسیت های خاص جامعۀ پژوهش، مدت زمان زیادی صرف جمع آوری اطلاعات مربوط به مصاحبه و مشاهده شد.
الف)نتایج توصیفی متغیرها
۱-متغیرهای مستقل
متغیر مستقل متغیری است که در پژوهش‌های تجربی به وسیله پژوهشگر دستکاری می‌شود تا تاثیر( یا رابطه) آن بر روی پدیده دیگری بررسی شود.
بر اساس تحقیق صورت پذیرفته عدم نظارت والدین بر فرزندان ، طلاق و جدایی و اعتیاد آنان تاثیر مستقیمی بر گرایش فرزندان به انجام رفتارهای بزهکارانه دارد .
۲-متغیرهای وابسته
متغیر وابسته، متغیری است که تأثیر (یا رابطه) متغیر مستقل بر آن مورد بررسی قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر پژوهشگر با دستکاری متغیر مستقل درصدد آن است که تغییرات حاصل را بر متغیر وابسته مطالعه نماید.
در این تحقیق مصرف مواد مخدر فرزندان متاثر از اعتیاد والدین بوده و فرار از منزل نیز متاثر از عدم نظارت والدین بر رفتار آنان است و همچنین عدم ثبات و آرامش روحی و روانی فرزندان به دلیل تنشهای والدین با یکدیگر و نهایتا جدایی آنان است .
ب)روش تجزیه و تحلیل داده ها
در تحلیل داده ها و یافته ها از دو روش تحلیل اسنادی برای سهولت بخشیدن و نشانه یابی اطلاعات مندرج در پرونده ها و تحلیل محتوا برای طبقه بندی و تحلیل محتوای پیام ها ی حاصل از مصاحبه و مشاهده استفاده شد. پس از تهیه خلاصه ای از یافته ها ی جمعیت شناختی و وضعیت زندانیان ، دلایل ارتکاب جرم و در معرض جرم بودن آنها بررسی می شود. در تحلیل محتوا به دو طریق جزء به کل و کل به جزء، فراوانی انواع آسیب ها در مددجویان و انواع دلایل هر مددجو بررسی می شود . برای طبقه بندی از کل به جزء، ابتدا چارچو بهای طبقه بندی مشخص می شوند و بعد مؤلفه ها در این چارچوب ها قرار می گیرند. این چارچوب ها عبارت اند از: شناخت ویژگی های خانوادگی، ویژگی های روانی و شخصی، ویژگیهای فرهنگی، ویژگی های اقتصادی و ویژگیها……………………….

 

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه در پایان نامه دات کام : تنها , ۳۴۰۰۰ تومان

 

 

 

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “بررسی شرایط و خصوصیات اجتماعی و فرهنگی زنان بزهکار مشهد با تاکید بر عوامل اجتماعی اقتصادی فرهنگی و خانواده”

5 × 4 =