فروشگاه

توضیحات

سیاست جنایی ایران در قبال مرتکبین قاچاق کالا و ارز دارای اشکالات متعدد است و همین موجب عدم توفیق در ریشه کن شدن بزه مذکور شده است.
قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز که آخرین اراده قانونگذار در مبارزه با امر قاچاق کالا و ارز می‌باشد در ابتدا برخلاف اصول مسلم حقوقی و قانون اساسی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید که دارای ایرادات متعدد شکلی و ماهوی می‌باشد.
اکنون نیز لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در حال تصویب شدن توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌باشد بسیاری از این ایرادات را مرتفع نموده که تصویب هرچه سریعتر آن کمک شایانی به همه عوامل اجرایی و اقتصاد کشور می‌نماید.
کلید واژگان: سیاست کیفری، قاچاق، کالا، ارز، لایحه جدید قاچاق

 

۱۲۰صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع  دارد قیمت ۳۶۰۰۰ تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده ۱
مقدمه ۲
الف) اهمیت و ضرورت تحقیق ۴
ب) اهداف تحقیق ۴
ج) پرسش‌های تحقیق ۵
د) فرضیه‌های تحقیق ۵
هـ) روش تحقیق ۵
ی) سازماندهی تحقیق ۵
فصل اول:مفاهیم، مبانی، پیشینه و درآمدی برآثار و انواع کالای قاچاق
مبحث نخست: مفاهیم ومبانی ۷
گفتار نخست: مفاهیم ۷
الف) قاچاق ۷
ب) کالا ۹
ج) ارز ۹
د) گمرک ۱۲
گفتار دوم: مبانی ۱۲
الف) لزوم ایجاد نظم اقتصادی در سطح جامعه ۱۲
ب) لزوم حمایت از تولید داخلی ۱۴
ج) لزوم توجه به اوضاع و احوال اقتصادی و اجتماعی کشور ۱۶
مبحث دوم: پیشینه تاریخی ۱۸
گفتار نخست: سیر تاریخی، قانونگذاری قاچاق قبل از انجام اصلاحات گمرکی در ایران ۱۸
الف) گمرک در ایران باستان ۱۸
ب) گمرک ایران در دوره اسلامی ۱۹
ج) گمرک ایران پس از مشروطیت ۲۲
گفتار دوم: سیر تاریخی و تقنینی قاچاق بعد از انجام اصلاحات گمرکی در ایران ۲۳
الف) تا قبل از تشکیل مجلس شورای ملی ۲۳
ب) بعد از تشکیل مجلس شورای ملی ۲۵
۱- قوانین مصوب تا قبل از تصویب قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲ ۲۷
۲- قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲ و قوانین بعد از آن ۳۰
۲-۱- قوانین مربوط به قاچاق ارز ۳۱
۲-۲- قوانین مربوط به قاچاق خاویار ۳۲
۲-۳- قوانین مربوط به قاچاق هیزم و ذغال ۳۲
۲-۴- قوانین مربوط به امور گمرکی ۳۳
۲-۵- قوانین مربوط به نحوه جمع‌آوری و فروش کالای قاچاق ۳۳
مبحث سوم: آثار و انواع قاچاق کالا ۳۴
گفتار نخست: آثار قاچاق ۳۴
الف) آثار اقتصادی قاچاق ۳۴
۱- اخلال در سیاستهای اقتصادی دولت ۳۴
۲) افزایش فقر ۳۵
۳- ایجاد اختلال و رکود در بخش تولید و کاهش فرصتهای شغلی ۳۵
۴- کاهش درآمد و عواید گمرکی دولت ۳۶
ب) آثار فرهنگی، اجتماعی قاچاق ۳۶
۱- قاچاق و تهاجم فرهنگی ۳۷
۲- افزایش ناهنجاریهای اجتماعی – فرهنگی ۳۸
۳- آثار سوء بهداشتی ۳۸
گفتار دوم: انواع قاچاق ۳۹
الف) قاچاق ارز ۳۹
ب) قاچاق کالای گمرکی و تجاری ۴۱
ج) قاچاق سلاح و مهمات ۴۳
د) قاچاق آثار ملی و عتیقه‌جات ۴۵
هـ) قاچاق کالاهای دخانی ۴۶
و) قاچاق مواد افیونی و مخدر ۴۷

فصل دوم:ارکان مجرمانه، راهکارها و درآمدی بر واکنش کیفری و مراجع صالح رسیدگی به قاچاق کالا و ارز
مبحث اول: ارکان مجرمانه قاچاق، راهکارها و درآمدی بر نوآوری‌های لایحه جدید ۵۰
گفتار اول: بررسی ارکان و عناصر عمومی تشکیل دهنده جرایم قاچاق کالا و ارز ۵۰
الف) رکن قانونی ۵۱
۱- رکن قانونی در دوران قبل از انقلاب ۵۵
۲- رکن قانونی قاچاق در دوران بعد از انقلاب ۵۶
ب) رکن مادی ۵۷
۱) رفتار مرتکب ۵۸
۲) مرحله شروع به اجرا جرم ۶۰
۳) نتیجه مجرمانه ۶۰
ج) رکن معنوی ۶۱
۱) سوء نیت عام ۶۲
۲) سوء نیت خاص ۶۲
گفتار دوم: راهکارهای اصلاحی و نوآوری‌های لایحه ۶۳
الف) راهکارهای اصلاحی ۶۳
۱) راهکارهای کوتاه مدت ۶۴
۲) راهکارهای بلندمدت ۶۵
ب) نوآوری‌ها و ویژگی‌های لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۶۶
مبحث دوم: واکنش کیفری در قبال قاچاق کالا و ارز و درآمدی بر مراجع صالح رسیدگی ۷۷
گفتار اول: واکنش کیفری در قبال قاچاق کالا و ارز ۷۷
الف) ‌مجازاتهای اصلی ۷۷
۱) مجازاتهای محاربه و افساد فی‌الارض ۷۷
۲) مجازات سالب آزادی ۷۸
۲-۱- مجازات حبس ۷۸
۲-۲- بازداشت بدل از جزای نقدی ۷۹
۳- مجازاتهای مالی ۸۰
۳-۱- مجازات نقدی ۸۰
۳-۲- ضبط و مصادره اموال ۸۲
۴) مجازاتهای بدنی ۸۳
ب) مجازات شروع به جرم قاچاق، معاونت و شرکت در قاچاق کالا و ارز ۸۳
۱) مجازات شروع به جرم قاچاق ۸۳
۱-۱) مجازات شروع به جرم قاچاق کالا با بهای معادل ده میلیون ریال یا کمتر از آن ۸۳
۱-۲) مجازات شروع به جرم قاچاق کالا با بهای بیش از ده میلیون ریال ۸۴
۲) مجازات معاونت در قاچاق کالا ۸۴
۳) مشارکت در جرم قاچاق ۸۶
ج) قواعد ناظر بر تعدد و تکرار قاچاق کالا و ارز ۸۸
۱) تعدد جرم قاچاق کالا و ارز ۸۸
۲) تکرار جرم قاچاق کالا و ارز ۹۲
گفتار دوم: مراجع صالح به رسیدگی ۹۲
الف) مراجع اداری (ادارات مأمور وصول درآمدهای دولت) ۹۳
۱) در صورتی که بهای کالا یا ارز قاچاق معادل ده میلیون ریال یا کمتر از آن باشد: ۹۴
۲) در صورتی که بهای کالا یا ارز قاچاق بیشتر از ده میلیون ریال باشد ۹۶
۲-۱- متهم حاضر به پرداخت جریمه می‌باشد ۹۷
۲-۲- متهم حاضر به پرداخت جریمه نمی باشد ۹۸
۲-۳- متهم امکان پرداخت فوری جریمه را ندارد ۹۹
ب) مراجع قضایی (دادگاههای عمومی و انقلاب) ۱۰۰
۱) صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی ۱۰۲
۲) صلاحیت دادگاههای عمومی ۱۰۴
ج) صلاحیت مراجع شبه قضایی (سازمان تعزیرات حکومتی) ۱۰۶
۱) صلاحیت اولیه ۱۰۷
۲) صلاحیت ثانویه ۱۰۸
نتیجه‌‌گیری ۱۱۲
پیشنهادات ۱۱۴
منابع و مآخذ ۱۱۵

 

 

 

 

الف) اهمیت و ضرورت تحقیق
قاچاق کالا یکی از پدیده‌های شوم اجتماعی، اقتصادی است که اکثر کشورهای جهان به نوعی از آن رنج می‌برند. ایران نیز از این موضوع بی‌نصیب نبوده و سالانه لطمات جبران ناپذیری را از این بابت متحمل می‌شود.
در حال حاضر نیز با توجه به اینکه تحریم‌های ظالمانه‌ای علیه کشورمان اعمال شده قاچاق کالا بزرگترین خطری است که بخشهای مختلف صنعتی و تولیدی کشور را تهدید می‌کند. در شرایط کنونی قاچاق از جمله مهمترین عوامل بحران سرمایه‌گذاری و اشتغال در کشور محسوب می‌شود که باید برای مبارزه با آن اقدام اساسی صورت گیرد.
اهمیت تحقیق و تفحص در مسأله قاچاق کالا و ارز آنگاه روشن می‌شود که بدانیم تجار شمال عراق و ترکیه و کشورهای حاشیه خلیج فارس، با قاچاق کالاهایی نظیر پارچه و لوازم خانگی و الکتریکی و لوازم و قطعات یدکی و. . . و کالاهای غیرمجاز همانند مشروبات الکلی، فیلم‌های مبتذل، ورقهای بازی، تجهیزات دریافت از ماهواره و. . . . ایران به ثروت هنگفتی رسیدند.
در کنار این مسایل، ناکارآمدی قوانین و مقررات موجود و عدم تبیین واقعی مسأله قاچاق، عدم ارائه تعریف جامع و مانع از قاچاق و مشخص نبودن تلقی کارگزاران از قاچاق، تعدد مراکز تصمیم‌گیری و عدم هماهنگی بین مراجع مجری قانون و لزوم ارائه راهکارهایی برای رفع این موانع ضرورت بحث و بررسی پیرامون مسأله قاچاق را روشن می‌سازد.

ب) اهداف تحقیق
هدف این تحقیق بررسی همه جانبه مسئله قاچاق کالا و ارز و ارائه راهکارهای مفید و کارآمد جهت رفع مشکلات موجود در مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بیان نقاط ضعف قوانین موجود و بیان نوآوری‌های لایحه جدید قاچاق کالا و ارز و بیان سیاست کلی ایران در قبال قاچاق کالا و ارز می‌باشد.

ج) پرسش‌های تحقیق
(۱) مهمترین نوآوری‌های لایحه جدید ناظر بر قاچاق کالا و ارز کدام است؟
(۲) راهکارهای اصلاحی برای بهبودسیاست کیفری درقبال مبارزه با قاچاق کالا و ارز شامل چه مواردی می تواند باشد؟

د) فرضیه‌های تحقیق
۱- توجه به مبارزه با جرائم سازمان یافته، تاکید بر نقش اصلی قوه قضائیه ومحاکم دادگستری در مبارزه با قاچاق کالا وارز والزام به رعایت تشریفات آیین دادرسی در تعقیب جرائم مربوطه مهم ترین نوآوری های لایحه مصوب مبارزه با قاچاق کالاوارز می باشند.
۲- افزایش قطعیت وشدت مجازاتها در حد معقول آن و استفاده از ابزارهای مناسب تحقیقاتی برای دستیابی به مجرمین دانه درشت یا کسانی که نقش سازماندهی یا هماهنگ کننده در گروههای مجرمانه را بر عهده دارنداز مهمترین راهکارهای اصلاح سیاست کیفری در این زمینه است.

هـ) روش تحقیق
روش تحقیق این پایان نامه به صورت کتابخانه‌ای بوده که در مرحله اول قواینن و مقررات مربوط به قاچاق کالا و ارز مورد مطالعه قرار گرفته و سپس در مرحله دوم منابع موجود کتابها تحقیقات و پایان نامه و مقالات در خصوص قاچاق کالا وارز مورد بررسی قرار گرفت.

ی) سازماندهی تحقیق
همانطور که بیان شد عنوان این تحقیق سیاست کیفری ایران در قبال قاچاق کالا وارز با تکیه بر لایحه جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌باشد در این تحقیق سعی شده است با بررسی قوانین و مقررات و مسیر قانونگذاری ایران در طول مدت زمان به سیاست کیفری ایران در این خصوص دست یافت. این تحقیق در دو فصل آمده که در فصل اول مبحث نخست پایان نامه به تعریف مفاهیمی از قبیل قاچاق، ارز، کالا، گمرک پرداخته و مبانی قاچاق کالا و ارز که لزوم ایجاد نظم اقتصادی در سطح جامعه، حمایت از تولیدات داخلی و توجه به اوضاع و احوال اقتصاد اجتماعی کشور می‌باشد پرداختیم. در مبحث دوم پیشینه تاریخی تقنینی قاچاق کالا و ارز قبل و بعد از انجام اصلاحات گمرکی و در مبحث سوم به آثار فرهنگی و اقتصادی قاچاق و اقسام قاچاق از جمله قاچاق ارز، کالاهای گمرکی و قاچاق سلاح و مهمات، قاچاق آثار ملی و عتیقه‌جات، کالاهای دخانی و قاچاق مواد افیونی و مخدر پرداختیم.
در فصل دوم و مبحث اول آن، ارکان مجرمانه قاچاق کالا و ارز شامل رکن قانونی در دوران قبل و بعد از انقلاب و رکن مادی و رکن معنوی بیان شد و در ادامه به راهکارهای اصلاحی کوتاه مدت و بلندمدت اشاره شد و در پایان به نوآوری‌های لایحه جدید قاچاق کالا و ارز مورد بررسی قرار گرفت.
و بالاخره در مبحث دوم به واکنش کیفری در قبال قاچاق کالا و ارز که شامل مجازاتهای اصلی که مجازات محاربه، مجازات سالب آزادی و مجازاتهای مالی و مجازاتهای بدنی می‌باشد را بیان نموده‌ایم. در گفتار بعد آن مجازات شروع به جرم قاچاق، مجازات معاونت و مشارکت در جرم قاچاق کالا و ارز مورد بررسی قرار گرفته قواعد ناظر بر تعدد و تکرار قاچاق کالا و ارز بیان گردید که در پایان صلاحیت‌های مراجع صالح به رسیدگی که شامل مراجع اداری (ادارات مأمور وصول درآمدهای دولت) و مراجع قضایی (دادگاه عمومی و انقلاب) و مراجع شبه قضایی (سازمان تعزیرات حکومتی) مطرح شد.

فصل اول
مفاهیم، مبانی، پیشینه و درآمدی برآثار و انواع کالای قاچاق

 

 

مبحث نخست: مفاهیم ومبانی
گفتار نخست: مفاهیم
الف) قاچاق
۱) بررسی لغوی: قاچاق واژه ای ترکی وازلحاظ لغوی به معنای«کاری که پنهانی وباتردستی انجام شود» می‌باشد.
۲) بررسی اصطلاحی: معنای اصطلاحی این کلمه خود از همین معنای لغوی گرفته شده است درهمین راستا کنوانسیون بین المللی درمقام تعریف قاچاق مقرر می دارد: «اصطلاح قاچاق عبارت از تقلب گمرکی است که شامل گذراندن مخفیانه کالا به هر طریقی ازمرزهای گمرکی می باشد که بدان وسیله شخصی موجب اغفال گمرک وفرار از پرداخت تمام یا بخشی از مالیات وعوارض مربوط به ورود یا صدور شده یا اجرای ممنوعیت ها ومحدودیت های موضوع قانون امور گمرکی را نادیده گرفته ویا منافعی مغایر با قانون امور گمرکی بدست آورد. …………………….
………………….

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه در پایان نامه دات کام : تنها , ۳۶۰۰۰ تومان

 

 

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “قاچاق کالا و ارز با تاکید بر لایحه جدید قاچاق”

3 × 3 =