فروشگاه

توضیحات

پایان نامه کامل در مورد بیمه ایران

قرارداد بیمه ممکن است در موارد زیر قبل از انقضای مدت پیش بینی از طرف بیمه گر یا بیمه گذار یا هردو فسخ یا در مواردی منفسخ شود. در مورد فسخ قرارداد باید توجه داشت که اولاً، بر خلاف بطلان قرارداد که به لحاظ ممانعت از تقلب یکی از طرفین و رعایت نظم عمومی برقرار شده صرفاً نظر به حفظ حقوق طرفی که از حق فسخ برخوردار می شود وضع شده است، لذا دارنده حق فسخ می تواند حق خود را اعمال و قرارداد را فسخ کند. یا آنکه با صرف نظر کردن از حق خود، قرارداد را باقی نگه دارد در حالی که در مورد بطلان، چه طرف بخواهد، بطلان محقق می شود.

ثانیاً، اثر فسخ بر زمان بعد از فسخ خواهد بو. بنابراین فرض بر این است که قرارداد قبل از فسخ صحیح و معتبر بوده و عمل فسخ به حیات آن پس از فسخ خاتمه می دهد در حالی که بطلان، قرارداد را از بدو امر کان لم یکن می سازد. مثلاً حق بیمه تا زمان فسخ متعلق به بیمه گر و خسارتی هم که قبل از فسخ اتفاق افتاده قابل پرداخت بوده و به بیمه گذار تعلق دارد.

ثالثاً، بیمه گر موظف است که حق بیمه مربوط به زمان بعد از فسخ قرارداد را متناسب با مدت باقیمانده به بیمه گذار مسترد دارد. درباره میزان هم، خواه بیمه گر قرارداد را فسخ کرده باشد، خواه بیمه گذار، یا قرارداد منفسخ شده باشد، متناسب با مدت گذشته و مدت باقیمانده بین بیمه گر و بیمه گذار تقسیم خواهد شد. در موردی که بیمه گر قرارداد را فسخ می کند همه همرأیند که حق بیمه متعلق به طرفین متناسب با مدت خواهد بود. در موردی هم که بیمه گذار قرارداد را فسخ می کند، بدان سبب که بیمه گذار به اتکای قانون یا بر اساس قرارداد عمل می کند، نباید اعمال حق موجب زیان وی شود. لذا در  این مورد هم بیمه گر باید حق بیمه مدت باقیمانده را متناسب با مدت قرارداد به وی بر گشت دهد.

 

 430 صفحه فونت ۱۴ فایل ورد word (قابل ویرایش )منابع دارد قیمت: ۲۱۰۰۰تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

 

پایان نامه فوق العاده جامع و کامل بیمه ایران

فهرست مطالب

مقدمه

تاریخچه بیمه ایران (شرکت سهامی بیمه ایران)

تاریخچه بیمه در ایران

فصل اول : تعریف واژه بیمه

بخش اول: بیمه چیست؟

بخش دوم: موارد فسخ و انفساخ قرارداد بیمه

فسخ از طرف بیمه گر یا بیمه گذار

فسخ از طرف بیمه گر

فسخ از طرف بیمه گذار

موارد انفساخ قرارداد بیمه

خاتمه  قرارداد

بخش سوم: متن کامل قانون بیمه مصوب سال ۱۳۱۶ معاملات بیمه

فصل دوم: بیمه های اتومبیل

بخش اول: بیمه شخص ثالث

توضیحات مهم

مدارک لازم مورد نیاز و شرایط رسیدگی به پرونده های خسارت شخص ثالث

بخش دوم: بیمه سرنشینان اتومبیل

توضیحات مهم

مدارک مورد نیاز پرونده های خسارت سرنشین

بخش سوم: بیمه بدنه اتومبیل

خطرات تبعی و تکمیلی

توضیحات مهم

تخفیف عدم خسارت در بیمه های بدنه

مدارک مورد نیاز برای دریافت خسارت بدنه

بخش چهارم: شرایط عمومی بیمه بدنه اتومبیل

شرایط مخصوص بیمه های تکمیلی بدنه اتومبیل

گزیده ای از شرایط عمومی و خصوصی بیمه اتومبیل

فرانشین خسارت های جزئی ناشی از حادثه و آتش سوزی

فصل سوم: بیمه آتش سوزی

بخش اول: تاریخچه بیمه آتش سوزی

موضوع بیمه آتش سوزی

اصل غرامت

حدود خطرها

ماهیت و نوع بیمه آتش سوزی

آتش سوزی چیست؟

بخش دوم: انواع خطرهای تحت پوشش در بیمه های آتش سوزی

مشخصات خطرهای اصلی و تبعی

خطر حریق

مثلث حریق

روش های اطفای حریق

انواع حریق

تعریف آتش سوزی

انواع آتش سوزی

قرارداد بیمه آتش سوزی

محتوای یک قرارداد بیمه آتش سوزی

بخش سوم: شرایط بیمه نامه آتش سوزی

شرایط عمومی

فسخ بیمه نامه آتش سوزی

شرایط خصوصی

شرایط ویژه

الحاقیه

بخش چهارم: نحوه تنظیم و آنالیز بیمه نامه

نحوه محاسبه حق بیمه

خسارت

پرداخت خسارت در بیمه آتش سوزی

فصل چهارم: بیمه باربری (حمل و نقل کالا)

بخش اول: بیمه حمل و نقل دریایی

قرارداد حمل و نقل

کلیات

قرارداد بیمه دریایی

خصوصیات قرارداد

شروع و خاتمه قرارداد

بیمه نامه دریایی

بیمه نامه های حمل و نقل

خطر یا ریسک

خطرهایی که معمولاً بیمه می شوند

خطرهایی که معمولاً بیمه نمی شوند

خطرهایی که  بیمه گران بیمه می کنند

اشخاص ذی نفع در قرارداد بیمه حمل و نقل

بخش دوم: قرارداد بیمه حمل و نقل کالا

بیمه بدنه کشتی

محدودیت پوشش

کارشناسی در بیمه حمل و نقل دریایی

باشگاههای حمایت و جبران خسارت (پی اند آی)

بخش سوم: بیمه حمل و نقل زمینی

حمل و نقل در خشکی

خطرهای مورد پوشش

استثنائات بیمه حمل و نقل در خشکی

حمل و نقل داخلی (توزیع کالا)

مراحل اجرایی واردات کالا

بیمه های باربری

بیمه های باربری وارداتی

انواع خطرات تحت پوشش

خطرهای مورد تعهد

الحاقیه های مربوط به بیمه نامه های وارداتی

خسارت

خسارت همگانی و هزینه های نجات

عملیات نجات و هزینه های مربوطه

رویکرد کاربردی خسارت

بازیافت در خسارت باربری

بارنامه دریایی

چند نکته در خصوص بیمه نامه های صادراتی و داخلی

متن کالای دست دوم

متن توتا لاس

متن تخفیف کانتینر

متن موتورلنج

متن ترانزیت

نرخ های اضافی

متن فلد

بیمه نامه باربری هوایی دریایی خشکی (صادرات و واردات)

بخش چهارم: شرایط عمومی

بخش پنجم: بیمه هواپیما

قانون بیمه هواپیما

مسئولیت قانونی خطوط هواپیمایی

اشخاص ثالث

مسئولیت سازمان ها

انواع بیمه هوپیما

بخش ششم: شرایط بیمه گران کالا

مجموعه شرایط A

مجموعه شرایط B

مجموعه شرایط C

فصل پنجم: بیمه های اشخاص

بخش اول: مفاهیم بنیادی بیمه های اشخاص

علل پیدایش، گسترش و تکامل بیمه های اشخاص

اصول قرارداد های بیمه های اشخاص

تعاریف جدول مشخصات

جدول مشخصات

توافق بیمه نامه

شرایط عمومی

استثنائات

شرایط خصوصی

انواع اصلی بیمه های اشخاص

بخش دوم: بیمه های عمر و مستمری

انواع بیمه های عمر

بیمه ی عمر خطر فوت ساده (عمر ساده زمانی)

صور مختلف بیمه های خطر فوت ساده زمانی

نمونه جدول حق بیمه سالیانه در عمر زمانی برای سرمایه ۱۰۰۰ ریال (انفرادی)

موارد استفاده ی بیمه های عمر زمانی (به شرط فوت)

بیمه عمر به شرط حیات

بیمه اتمام عمر

بیمه تمام عمر با پرداخت حق بیمه در تمام طول قرارداد

بیمه تمام عمر بازپرداخت حق بیمه ی محدود

بیمه های مختلط پس انداز

نمونه ای از جدول حق بیمه مختلط خطر فوت به شرط حیات

انواع مختلف بیمه های مختلط پس انداز

بیمه های مستمری

انواع بیمه های مستمری

بیمه نامه های مستمری متغیر

بیمه یا الحاقیه مستمری خانوادگی

بیمه قرارداد درآمدم بازنشستگی

بیمه نامه های مستمری مضاعف

بخش سوم: بیمه های حوادث و درمانی

بیمه های حوادث

اصول بیمه گر بیمه های حادثه

عوامل موثر در بیمه گری بیمه های حادثه

بیمه های درمانی

بخش چهارم: بیمه های گروهی

علل پیدایش، گسترش و تکامل بیمه های گروهی

بیمه های عمر زمانی گروهی (به شرط فوت)

بیمه های عمر زمانی مانده بدهکار

بیمه های حوادث گروهی

بیمه های درمانی

انواع قراردادهای بیمه های درمانی

بیمه درمان گروهی در ایران

استثنائات بیماری درمانی

عوامل موثر در بیمه گری بیمه های گروهی عمر و حادثه

عوامل موثر در بیمه گری بیمه های گروهی درمانی

اصول بیمه نویسی در بیمه های گروهی درمانی

بخش ۵: شرایط خصوصی بیمه حوادث تحصیلی

بخش ۶: بیمه مسافران خارج از کشور (AGSA) آگسا

بخش ۷: شرایط عمومی بیمه حوادث شخصی گروهی

فصل ششم: بیمه های مسئولیت

بخش اول: بیمه های مسئولیت مدنی از دیدگاه قانون

مبانی مسئولیت مدنی

بیمه مسئولیت مدنی

بخش دوم: انواع بیمه های مسئولیت مدنی

بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان

بیمه مسئولیت عمومی

بیمه مسئولیت عمومی

بیمه مسئولیت تولید کنندگان کالا

بیمه مسئولیت حرفه ای

بیمه مسئولیت قراردادی

بخش سوم: بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان

نحوه صدور بیمه نامه

بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان

شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در برابر کارکنان

بخش چهارم: بیمه مسئولیت مدنی ناشی از اجرای عملیات ساختمانی نحوه صدور بیمه نامه

بیمه نامه مسئولیت مدنی ناشی از اجرای عملیات ساختمانی

شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت مدنی ناشی از اجرای عملیات ساختمانی

بخش پنجم: بیمه مسئولیت فنی بیمارستان

مشخصات بیمه نامه

نحوه صدور بیمه نامه

شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت حرفه ای  پزشکان

بخش ششم: بیمه مسئولیت کالا

بیمه مسئولیت حرفه ای

بیمه مسئولیت دارندگان وسیله ی نقلیه در مقابل شخص ثالث

فصل هفتم: بیمه های مهندسی

بخش اول: مفهوم تمام خطر در بیمه های مهندسی AllRisk

ویژگی های بیمه های تمام خطر مهندسی نسبت به سایر رشته های بیمه

بخش دوم: انواع بیمه های مهندسی

بیمه تمام خطر پیمانکاران یا مقاطعه کاران یا ساختمانی

اجزاء تشکیل دهنده یک پیمان یا قرارداد

موارد مهم شناخت یک بیمه نامه

موارد پوشش بیمه ای بیمه نامه CAR

استثنائات

مراحل صدور بیمه نامه تمام خطر پیمانکاران

جدول مشخصات بیمه نامه تمام خطر پیمانکاران

بخش سوم: بیمه تمام خطر نصب

موضوع مورد بیمه

استنثاها

مدت بیمه

ویژگی های بیمه ی تمام خطر نصب

تعیین نرخ

پرداخت و تصفیه خسارت

بخش چهارم: بیمه ماشین آلات

ضرورت بیمه ماشین آلات

موضوع مورد بیمه

پرداخت و تصفیه ی خسارت

استثناها

سرمایه ی بیمه شده

۲) بیمه عدم النفع ماشین آلات

موضوع مورد بیمه

استثناها

سرمایه ی بیمه شده

انتخاب ریسک

تعیین نرخ

پرداخت و تصفیه ی خسارت

۳) بیمه ی ماشین آلات ساختمانی

بیمه نامه پروژه های خاص

بیمه نامه های یک ساله

موضوع مورد بیمه

خطرهای بیمه شده

سرمایه ی بیمه شده

پرداخت و تصفیه ی خسارت

انتخاب ریسک

تعیین نرخ

بخش پنجم: نسل های قدیم و جدید بیمه های مهندسی

تعاریف

بیمه ماشین آلات و تجهیزات ساختمانی

بیمه تمام خطر کامپیوتر

بیمه ولتاژ پایین و تجهیزات الکترونیکی

بیمه فاسد شدن کالا در سردخانه

بیمه سازه های تکمیل شده

فصل هشتم: بیمه های زیان پولی

بخش اول: بیمه ی اعتبار

بخش دوم: بیمه ی تضمین

بخش سوم: بیمه ی عدم النفع

فصل نهم: ضمائم

الف) فسخ از طرف بیمه گر یا بیمه گذار

بیمه گر یا بیمه گذار حق دارند در موارد زیر قرارداد بیمه را فسخ کنند:

۱- در صورتی که قرارداد برای دوره های معین ( مثلاً پنجساله یا دهساله ) منعقد و در پایان هر دوره با اطلاع قبلی، تمدید خودبه خود برای یک دوره مشابه در نظر گرفته شده باشد.

۲- در مورد انتقال مورد بیمه: در مورد حق فسخ، بیمه گذار متعاقب انتقال قهری یا ارادی مورد بیمه، به نظر می رسد که به کار بردن اصطلاح بیمه گذار با واقعیت امر تطبیق نمی کند زیرا مستفاد از روح ماده ۱۷ قانون بیمه که به مسأله انتقال مورد بیمه اختصاص دارد، چون به تبع مورد بیمه، بیمه هم به منتقل الیه انتقال می یابد، بیمه گذار اصولاً حق فسخ قرارداد را ندارد بلکه این منتقل الیه یا وارثان هستند که حسب مورد می توانند قرارداد بیمه را فسخ کنند.

ب) فسخ از طرف بیمه گر

بیمه گر علاوه بر موارد مذکور در بند الف، در موارد زیر می تواند قرارداد بیمه را فسخ کند:

۱- در صورت عدم پرداخت حق بیمه در موعد مقرر. در قانون بیمه چنین حقی به طور صریح برای بیمه گر شناخته نشده است، لکن طبیعت عقد بیمه ایجاب می کند که در صورت عدم پرداخت و حق بیمه از طرق بیمه گذار، بیمه گر به جای اینکه به قرارداد ادامه دهد حق داشته قرارداد را فسخ و خود را از بار مخارجی که برای دریافت حق بیمه باید متحمل شود خلاص کند.

۲- بعد از  هر خسارت. عرف بیمه بر این جاری شده و در بعضی قوانین نیز  پیش بینی شده است که بعد از هر خسارت بیمه گر حق دارد بیمه را فسخ کند این حق بر این منطق استوار است که بعد از وقوع خسارت، بیمه گر متوجه می شود که در ارزیابی خطر دچار اشتباه شده است و با بررسی خسارت به وی ثابت می شود که با ریسک بدی سروکار دارد و ادامه قرارداد در چنین شرایطی او را با وضع نامطلوبی مواجه خواهد کرد، لذا برای احتراز و خلاصی از چنین وضعیتی درصدد فسخ قرارداد بر می آید.

ایرادی که به این حق وارد است، بی توجهی به میزان خسارت است زیرا بیمه گر بهانه جو ممکن است با استفاده از این حق، ولو در صورت ورود خسارت ناچیز ، در مقام فسخ قرارداد برآید.

۳- در صورتی که بیمه گذار بدون سوء نیت، از اظهار مطالب لازم و مهمی در خصوص خطر موضوع بیمه خودداری کرده یا مطالب کذبی اظهار داشته باشد که شرح آن در مبحث تعهدات بیمه گذار داده شده است ( ماده ۱۳ قانون بیمه ).

۴- در صورت تشدید خطر موضوع بیمه ( ماده ۱۶ قانون بیمه). در مورد تشدید خطر، به طور مفصل در قسمت تعهدات بیمه گذار بحث شده است. در اینجا فقط به دو مورد اظهارات نادرست و تشدید خطر، به طور خلاصه اشاره می شود.

(۱ ) اظهارات نادرست یا خودداری از اظهار مطالب ناظر به زمان انعقاد قرارداد است. یعنی فرض بر این است که در هنگام انعقاد قرارداد وضعیتی وجود داشته که بیمه گذار آن را بر بیمه گر مکتوم داشته یا خطر را کم اهمیت تر از آنچه واقعاً بوده به بیمه گر معرفی کرده است و تشدید خطر به موردی اطلاق می شود که وضعیت تشدید کننده در زمان انعقاد قرارداد وجود نداشته وپس از انعقاد قرارداد به وجود آمده است.

(۲) استفاده از حق فسخ در مورد اظهارات کذب بیمه گذار یا کتمان حقایق بدون قید و شرط است وبیمه گر بدون اینکه در انتظار بیمه گذار باشد، می تواند با رعایت شرایطی که در ماده ۱۳ قانون مقررات فسخ قرارداد آمده، اقدام کند. در صورتی که اعمال حق فسخ در مورد تشدید خطر، مشروط و موکول به این است که بیمه گذار حاضر به پرداخت حق بیمه اضافی نشده باشد.

پ ) فسخ از طرف بیمه گذار

جز موارد مذکور در بند الف، بیمه گذار در موارد زیر نیز حق فسخ قرارداد بیمه را دارد:

۱- در صورتی که از کیفیات تشدید کننده خطر کاسته شود و بیمه گر حاضر به استرداد قسمتی از حق بیمه نباشد. چنین حقی به طور صریح برای بیمه گذار در قانون شناخته نشده است لکن از آنجا که قرارداد بیمه قراردادی است……………………. لذا ما به ازای حقی که به بیمه گر در صورت تشدید خطر داده شده است باید به بیمه گذار هم داده شود و بنابراین حق بیمه گذار در این مورد، حق منطقی و عقلایی است.

بدیهی است استفاده از این حق مشروط به این است که اولاً بیمه گذار آن را مطالبه کند، ثانیاً بیمه گر با در نظر گرفتن خطر تشدید کننده حق بیمه را دریافت کرده باشد؛ ثالثاً در فاصله بین انعقاد قرارداد بیمه و تحقق تخفیف خطر حق بیمه به میزانی که این اختلاف را جبران کند افزایش نیافته باشد.

۲- در صورتی که بیمه گر بعد از خسارت، یکی دیگر از بیمه های او را فسخ کرده باشد. هر جا به بیمه گر حق داده اند که پس از هر خسارت بیمه نامه را فسخ کند، متقابلاً برای بیمه گذار هم حق فسخ بیمه نامه های دیگری را که با این بیمه گر منعقد کرده است شناخته اند.

۳- در صورت توقف یا اعسار بیمه گر.

ت) موارد انفساخ قرارداد بیمه

قرارداد بیمه ممکن است در موارد زیر منفسخ شود، یعنی ممکن است قرارداد بیمه بدون میل و اختیار طرفین قرارداد و به خودی خود از هم گسیخته شود.

۱- در صورتی که مورد بیمه در نتیجه وقوع حادثه ای جز حادثه بیمه شده کاملاً از بین برود. طبیعی است که در صورت از بین رفتن مورد بیمه وقوع خطر متصور نیست لذا بیمه موضوعیت خود را از دست می دهد. مثل اینکه مورد بیمه ای در مقابل سرقت بیمه شده است ولی آتش سوزی آن را کلاً از میان ببرد. ذکر این نکته بدان سبب ضرورت دارد که اگر قسمتی از مورد بیمه از بین برود بیمه قسمت باقیمانده ادامه می یابد.

۲- در صورتی که اجازه عملیات بیمه ای از بیمه گر سلب شود. مانند اینکه مقامات صلاحیتدار، پروانه کار شرکت بیمه ای را کلاً یا برای رشته ای که بیمه مورد نظر به آن مربوط می شود لغو کنند و به او اجازه ندهند فعالیت خود را ادامه دهد.

خاتمه قرارداد بیمه

افزون بر بطلان قرارداد بیمه که در واقع به علت خللی که در آن وجود داشته اصولاً موجودیت پیدا نکرده است و موارد فسخ و انفساخ که قبل از به سر آمدن مدت بیمه عمر قرارداد خاتمه می یابد، در موارد زیر نیز قرارداد بیمه پایان می پذیرد.

۱- تحقق خطر موضوع بیمه

با تحقق خطر موضوع بیمه و ایفای تعهد بیمه گر، قرارداد بیمه خاتمه می پذیرد. مثلاً ……………….، رابطه حقوقی طرفین قطع می شود. همین طور در صورتی که مورد بیمه در نتیجه وقوع حادثه موضوع بیمه به کلی از بین برود. قرارداد بیمه هم در همان زمان خاتمه می پذیرد.

۲- انقضای مدت قرارداد بیمه

با انقضای مدت قرارداد بیمه، رابطه حقوقی طرفین پایان می یابد، گرچه انقضای مدت هم نوعی ایفای تعهد از طرف بیمه گر است زیرا در فاصله اعتبار بیمه، بیمه گر متعهد بوده است که در صورت وقوع خطر، خسارت وارده به بیمه گذار یا وجه معینی را که در قرارداد پیش بینی شده بپردازد. حال اگر حادثه رخ ندهد و موجبی برای جبران خسارت پیش نیاید امر دیگری است. بیمه گر در هر حال در این مدت تأمین خود را به بیمه گذار داده است. بدیهی است که در بعضی موارد پایان پذیرفتن مدت قرارداد، سرآغاز ایفای تعهد بیمه گر است مثل بیمه عمر به شرط حیات و بیمه عمر بازنشستگی و مستمری.

۳- اقاله قرارداد

بیمه گر و بیمه گذار ممکن است قبل از سر رسیدن مدت قرارداد با توافق به عمر قرار داد خاتمه دهند. این عمل را اصطلاحاً اقاله گویند.

طبق ماده …………. بعد از معامله طرفین می توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند » و به موجب ماده ۲۸۵ « موضوع اقاله ممکن است برای تمام معامله واقع شود یا حفظ مقداری از آن ». بنابراین از اصول کلی اقاله و بر هم زدن معامله در مورد بیمه هم امکانپذیر است و باز مستفاد از همان اصل، این اقاله ممکن است تمام مورد بیمه یا جزئی از آن را در برگیرد.

از لحاظ نتیجه، اقاله شباهت کامل با فسخ دارد یعنی قرارداد تا زمان اقالع معتبر و نافذ است و پس از اقاله تمام یا قسمتی از قرارداد از هم گسیخته می شود. اختلاف اقاله و فسخ در این است که در فسخ رضایت هر دو طرف لازم نیست بلکه طرفی که از حق فسخ برخوردار است می تواند بدون رضایت طرف دیگر در مورد فسخ قرارداد اقدام کند. در صورتی که اقاله مشروط و موکول به توافق طرفین عقد است و یکی از طرفین بدون جلب رضایت طرف دیگر نمی تواند قرارداد را کلاً یا جزئاً اقاله کند. بنابراین در بیمه برای به هم زدن قرارداد، رضایت و توافق هر یک از بیمه گر و بیمه گذار، از شرایط حتمی و الزامی است.

۴- انجام گرفتن کار موضوع قرارداد بیمه

در بعضی از انواع بیمه، مدت معین وجود ندارد بلکه بیمه برای انجام یافتن کاری تحصیل می شود. مانند بیمه های …………

متن کامل قانون بیمه، مصوب سال ۱۳۱۶

معاملات بیمه

ماده ۱- بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازاء پرداخت وجه با وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد.

متعهد را بیمه گر طرف تعهد را بیمه گذار وجهی را که بیمه گذار به بیمه گر می پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می شود موضوع بیمه نامند.

ماده۲- عقد بیمه و شرایط آن باید به موجب سند کتبی و سند مزبور موسوم به بیمه نامه خواهد بود.

ماده ۳- در بیمه نامه باید امور ذیل به طور صریح قید شود.

۱- تاریخ انعقاد قرارداد

۲- اسم بیمه گر و بیمه گذار

۳- موضوع بیمه

۴- حادثه یا خطری که عقد بیمه به مناسبت آن به عمل آمده است

۵- ابتداء و انتهای بیمه

۶- حق بیمه

۷- میزان تعهد بیمه گر در صورت وقوع حادثه

ماده ۴- موضوع بیمه ممکن است مال باشد اعم از عین یا منفعت یا هر حق مالی یا هر نوع مسوولیت حقوقی مشروط بر اینکه بیمه گذار نسبت به بقاء آنچه بیمه می‌دهد ذی نفع باشد و همچنین ممکن است بیمه برای حادثه یا خطری باشد که از وقوع آن بیمه گذار متضرر می گردد.

ماده ۵- بیمه گذار ممکن است اصیل باشد یا به یکی از عناوین قانونی نمایندگی صاحب مال یا شخص ذی نفع را داشته یا مسوولیت حفظ آن را از طرف صاحب مال داشته باشد.

ماده ۶- هر کس بیمه می دهد متعلق به خود اوست مگر آنکه در بیمه نامه تصریح شده باشد که مربوط به دیگری است لیکن در بیمه حمل و نقل ممکن است بیمه نامه بدون ذکر اسم ( به نام حامل ) تنظیم شود.

ماده ۷- طلبکار می تواند مالی را که در نزد او وثیقه یا رهن است بیمه دهد در این صورت هر گاه حادثه ای نسبت به مال مزبور رخ دهد خساراتی که بیمه گر باید بپردازد تا میزان آنچه را که بیمه گذار در تاریخ وقوع حادثه طلبکار است به شخص او و بقیه به صاحب مال تعلق خواهد گرفت.

ماده ۸- در صورتی که مالی بیمه شده باشد در مدتی که بیمه باقی است نمی توان همان مال را به نفع همان شخص و از همان خطر مجدداً بیمه نمود.

ماده ۹- در صورتی که مالی به کمتر از قیمت بیمه شده باشد نسبت به بقیه قیمت می توان آن را بیمه نمود در این صورت هر یک از بیمه گران به نسبت مبلغی از مال که بیمه کرده است مسوول خواهد بود.

ماده ۱۰- در صورتی که مال به کمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد بیمه گر فقط به تناسب مبلغی که بیمه کرده است با قیمت واقعی مال مسوول خسارت خواهد بود.

 

فسخ و بطلان

ماده ۱۱- چنانچه بیمه گذار یا نماینده او با قصد تقلب مالی را اضافه بر قیمت عادله در موقع عقد قرارداد بیمه داده باشد عقد بیمه باطل و حق بیمه دریافتی قابل استرداد نیست.

ماده ۱۲- هرگاه بیمه گذار عمداً از اظهار مطالبی خودداری کند یا عمداً اظهارات  کاذبه بنماید و مطالب اظهار نشده یا اظهارات کاذبه طوری باشد موضوع خطر را تغییر داده یا از اهمیت آن در نظر بیمه گر بکاهد عقد بیمه باطل خواهد بود حتی اگر مراتب مذکور تأثیری در وقوع حادثه نداشته باشد. در این صورت نه فقط وجوهی که بیمه گذار پرداخته است قابل استرداد نیست بلکه بیمه گر حق دارد اقساط بیمه را که تا آن تاریخ عقب افتاده است نیز از بیمه گذار مطالبه کند.

ماده ۱۳- اگر خودداری از اظهار مطالبی یا اظهارات خلاف واقع از روی عمد نباشد عقد بیمه باطل نمی شود در این صورت هرگاه مطلب اظهار نشده یا اظهار خلاف واقع قبل از وقوع حادثه معلوم شود بیمه گر حق دارد یا اضافه حق بیمه را از بیمه گذار در صورت رضایت او دریافت داشته قرارداد را ابقاء کند و یا قرارداد بیمه رات فسخ کند- در صورت فسخ بیمه گر باید مراتب را به موجب اظهارنامه یا نامه سفارشی دو قبضه به بیمه گذار اطلاع دهد اثر فسخ ده روز پس از ابلاغ مراتب به بیمه گذار شروع می شود و بیمه گر باید اضافه حق بیمه دریافتی تا تاریخ فسخ را به بیمه گذار مسترد دارد.

در صورتی که مطلب اظهار خلاف واقع بعد از وقوع حادثه معلوم شود خسارت به نسبت وجه بیمه پرداختی و وجهی که بایستی در صورت اظهار خطر به طور کامل  و واقع پرداخته شده یا تقلیل خواهد یافت.

ماده ۱۴- بیمه گر مسوول خسارات ناشی از تقصیر بیمه گذار یا نمایندگان او نخواهد بود.

ماده ۱۵- بیمه گذار باید برای جلوگیری از خسارت مراقبتی را که عادتاً هر کس از مال خود می نماید نسبت به موضوع بیمه نیز بنماید و در صورت نزدیک شدن حادثه یا وقوع آن اقداماتی را که برای جلوگیری از سایت و توسعه خسارت لازم است به عمل آورد. اولین زمان امکان و منتهی در ظرف پنج روز از تاریخ اطلاع خود از وقوع حادثه بیمه گر را مطلع سازد والا بیمه گر مسوول نخواهد بود مگر آنکه بیمه گذار ثابت کند که به واسطه حوادثی که خارج از اختیار او بوده است اطلاع به بیمه گر در مدت مقرر برای او مقدور نبوده است.

مخارجی که بیمه گذار برای جلوگیری از توسعه خسارت می نماید بر فرض که منتج به نتیجه نشود به عهده بیمه گر خواهد بود ولی هر گاه بین طرفین در موضوع لزوم مخارج مزبوره یا تناسب آن با موضوع بیمه اختلافی ایجاد شود حل اختلاف به حکم یا محکمه رجوع می شود.

ماده ۱۶- هرگاه بیمه گذار در نتیجه عمل خود خطری را که به مناسبت آن بیمه منعقد شده است تشدید کند یا یکی از کیفیات یا وضعیت موضوع بیمه را به طوری تغییر دهد که اگر وضعیت مزبور قبل از قرارداد موجود بود بیمه گر حاضر برای انعقاد قرارداد یا شرایط مذکور در قرارداد نمی گشت باید بیمه گر را بلافاصله از آن مستحضر کند- اگر تشدید خطر یا تغییر وضعیت موضوع بیمه در نتیجه عمل بیمه گذار نباشد مشار الیه باید مراتب را در ظرف ده روز از تاریخ اطلاع خود رسماً به بیمه گر اعلام کند.

در هر دو مورد مذکور در فوق بیمه گر حق داد اضافه حق بیمه را معین نموده به بیمه گذار پیشنهاد کند در صورتی که بیمه گذار حاضر برای قبولی و پرداخت آن نشود قرارداد را فسخ کند و اگر تشدید خطر در نتیجه عمل خود بیمه گذار باشد خسارات وارده را نیز از مجرای محاکم عمومی از او مطالبه کند و در صورتی که بیمه گر پس از اطلاع تشدید خطر به نحوی از انحاء رضایت به بقاء عقد قرارداد داده باشد مثل آنکه اقساطی از وجه بیمه را پس از اطلاع از مراتب از بیمه گذار قبول کرده یا خسارت بعد از وقوع حادثه به او پرداخته باشد دیگر نمی تواند به مراتب مذکوره استناد کند- وصول اقساط حق بیمه بعد از اطلاع از تشدید خطر یا پرداخت خسارت پس از وقوع حادثه و نحوه آن دلیل بر رضایت بیمه گر به بقاء قرارداد می باشد.

ماده ۱۷- در صورت فوت بیمه گذار یا انتقال موضوع بیمه به دیگری اگر ورثه یا منتقل الیه کلیه تعهداتی را که به موجب قرارداد به عهده بیمه گذار بوده است در مقابل بیمه گر اجرا کند عقد بیمه به نفع ورثه یا منتقل الیه به اعتبار خود باقی می ماند معهذا هر یک از بیمه گر یا ورثه یا منتقل الیه حق فسخ آن را نیز خواهند داشت.

بیمه گر حق دارد در ظرف…………………………………….. را به نام خود می نماید عقد بیمه را فسخ کند.

 

ـ خسارات به خیابان و پیاده‌رو و اموال عمومی از جمله فضای سبز.

ـ خسارات وارد به تأسیسات تحت‌الارضی شامل خطوط انتقال آب، گاز و تلفن.

ـ خسارات وارد به خودروهای عبوری و یا پارک شده در محیط اطراف پروژه در اثر پرتاب مصالح ساختمانی.

ـ خسارات جانی شامل فوت و نقص عضو و هزینه‌های پزشکی همسایگان (ساکنین ساختمان‌های مجاور).

ـ خسارات جانی برای عابرین در اثر سقوط و پرتاب مصالح ساختمانی.

ـ خسارات جانی افراد ثالث که وارد محوطه ساختمان مورد بیمه می‌گردند.

ـ خسارات ناشی از دپو مصالح در خیابان و پیاده‌رو.

جهت تأمین بیمه‌ای برای حوادث ناگوار فوق‌الذکر بیمه‌نامه مسئولیت ناشی از اجرای عملیات ساختمانی ارائه گردیده است. در بیمه‌نامه مسئولیت مدنی ناشی از اجرای عملیات ساختمانی، مسئولیت مدنی بیمه‌گذار در برابر اشخاص ثالث بیمه می‌گردد. بدین معنی که چنانچه در جریان عملیات ساختمانی شامل تخریب، خاکبرداری، گودبرداری، پی‌کنی و مراحل احداث بناء جدید، خسارات جانی و مالی به اشخاص ثالث وارد آید بیمه‌گر با رعایت شرایط بیمه‌نامه از عهده جبران خسارت بر خواهد آمد.

اهم ویژگی‌های این بیمه‌نامه که عامل کارایی بیمه‌نامه می‌باشد بدینشرح است:

ـ ماده دوم از شرایط عمومی که اشاره می‌دارد «بیمه‌گذار: علاوه بر موارد مذکور در بیمه‌نامه، کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که اجرای هر بخش یا بخش‌هایی از عملیات مربوط به انجام کار موضوع بیمه را در محل مورد بیمه عهده‌دار باشند بیمه‌گذار تلقی می‌شوند.»

این شرط موجب جامعیت بیمه‌نامه و پوشش مسئولیت مجموعه اشخاص حقیقی و حقوقی دست‌اندرکار در احداث بناء مورد بیمه را در بر می‌گیرد. از جمله مهندسین ناظر، صاحبکار و پیمانکاران فرعی و…

ـ موضوع قابل توجه دیگر، ملاک تشخیص مسئول حادثه در این بیمه‌نامه است معیار اینکه بیمه‌گذار مسئول خسارت است در وهله اول به شرط به احراز مسئولیت برای بیمه‌گر است یعنی اگر با توجه به شواهد و مدارک برای بیمه‌گر، مسئولیت بیمه‌گذار محرز گردد خسارت وارده جبران خواهد شد و پرداخت خسارت صرفاً منوط به رأی مراجع قانونی مبنی بر مسئول بودن بیمه‌گذار نمی‌باشد.

ـ از نکات مهم دیگر، تعریف شرایط ایمنی کار است در شرایط بیمه‌نامه، بیمه‌گذار موظف گردیده اقدام‌های لازم را که هر کس عرفاً برای جلوگیری از وقوع حادثه رعایت می‌نماید به عمل آورد. در واقع بیمه‌گر شرط رعایت اقدامات ایمنی را مبنا تعیین شده در قانون بیمه قرار دارد و از اعمال شرایط نامتعادل خودداری نموده است. البته ………………………. خاصی مد نظر می‌باشد. حتماً در شرایط خصوصی بیمه‌نامه قید گردد و همچنین اگر خساراتی قبل از صدور بیمه‌نامه برای ساختمان‌های مجاور ایجاد شده است لازم است در شرایط خصوصی قید و استثناء گردد در غیر این صورت چنانچه بعد از صدور بیمه‌نامه، بیمه‌گذار مدعی خسارتی مرتبط با موضوعات یاد شده باشد بیمه‌گر در پاسخ با مشکل مواجه خواهد گردید.

البته از جمله شرایط ایمنی خاص مقرر در بیمه‌نامه، ماده ۳/۴ می‌باشد که در ماده مذکور بیمه‌گذار موظف گردیده است در کنار دیوارهای ساختمان‌های مجاور به فاصله تقریبی یک متر در سطح و به فاصله تقریبی دو متر در کف عملیات خاکبرداری را توسط ماشین‌آلات متوقف نموده و پس از ایجاد محل نصب ستون‌ها با ابزار دستی و استقرار ستون‌ها و مهار نمودن آن‌ها دهانه‌های بین ستون‌ها را با وسایل دستی خاکبرداری نماید. این روش متداول و عرف معمول است که تقریباً در اکثر موارد احداث بنا رعایت می‌نمایند. البته لازم به ذکر است فاصله توقف خاکبرداری از دیواره‌های مجاور در کف ارتباط مستقیم با عمق خاکبرداری از سطح صفر زمین دارد و این امر با یک شیب ملایم که عامل ثبات خاک باقی‌مانده خواهد بود انجام می‌گیرد. معمولاً شیب ۲۵ الی ۳۰ درجه با توجه به نوع خاک پیشنهاد می‌گردد.

ـ در تعیین میزان خسارت در وهله‌ی اول نظر کارشناس بیمه‌گر و مدارک مثبته خسارت ملاک عمل می‌باشد و عموماً بیمه‌گر سعی می‌نماید با روش یاد شده رضایت زیاندیده را جلب نماید به هر حال در صورت اختلاف در مبلغ خسارت بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار با زیاندیده موضوع به کارشناسی مرضی‌الطرفین قابل اجرا است و در نهایت نیز نظر کارشناس رسمی دادگستری و یارای مراجع قضایی حاکم خواهد بود.

ـ از موارد مهم استثنائات بیمه‌نامه مواردی است که علیرغم اینکه ممکن است بیمه‌گذار مسئول شناخته شود بیمه‌گر متعهد جبران خسارت نمی‌باشد. از جمله خسارات وارده به بیمه‌گذار، شرکاء، مجریان، ناظرین، مشاورین و کارکنان بیمه‌گذار، همسر، پدر و مادر و اولاد مستنثی گردیده است در واقع هدف بیمه‌گر جلوگیری از سوء استفاده احتمالی و خسارات عمدی می‌باشد.

ـ در خسارت‌هایی که منشاء آن خارج از اختیار بیمه‌گذار باشد بیمه‌گر تعهدی ندارد مانند زلزله، رانش زمین لرزه و… علی‌رغم این در صورتی که عمل بیمه‌گذار عامل تشدید و یا ایجادکننده خطر باشد و در این ارتباط مسئول شناخته شود بیمه‌گر خسارت وارده را به میزان عاملیت بیمه‌گذار در ایجاد یا تشدید خطر جبران خواهد نمود.

ـ از جمله موارد استثناء خسارات ناشی از ترک‌های سطحی ایجاد شده در ساختمان‌های مجاور است که به استحکام ساختمان‌ها یاد شده لطمه‌ای وارد ننموده باشد علت این امر است خسارات از این قبیل در قریب به اتفاق ساخت و سازهایی که در بافت قدیمی شهرها صورت می‌گیرد به دلیل قدمت ساختمان‌های مجاور امری بدیهی است و از طرف دیگر تشخیص اینکه خسارت مذکور ناشی از عملیات ساختمان ملک مورد بیمه است یا از قبل وجود داشته است به راحتی قابل تمیز نمی‌باشد.

ـ موضوع قابل توجه دیگر شرایط فسخ و بطلان بیمه‌نامه است.

در بیمه‌نامه پیش‌بینی گردیده است قبل از انقضای مدت بیمه‌نامه با اخطار قبلی کتبی بیست روزه توسط هر یک از طرفین (بیمه‌گر و بیمه‌گذار) در موارد تعیین شده، بیمه‌نامه را می تواند فسخ نمود. از جمله این موارد که بیمه‌گذار می‌تواند درخواست فسخ نماید عبارت است از اینکه خطر کاهش یابد و یا از بین رفته باشد و بیمه‌گر  به تخفیف حق بیمه راضی نشود.

در این ارتباط قابل توجه است در عملیات ساختمانی که گودبرداری پایین‌تر از سطح صفر زمین دارند کانون خطر، مدت زمان گودبرداری و اجرای فونداسیون و نصب اسکلت تا ارتفاع همسطح زمین می‌باشد که این امر نقطه آغازین اجرای عملیات ساختمانی است و در چند ماه اول به اتمام می‌رسد و شرایط فسخ قرارداد به این معنی نمی‌باشد که بیمه‌گذار، بیمه‌نامه را برای مدت یکسال و یا بیش از یکسال تهیه نماید و پس از چند ماه از شروع بیمه‌نامه و در واقع پس از پایان مرحله خطرناک کار، درخواست فسخ نماید و برگشت حق بیمه براساس تعرف بیمه کوتاه مدت انجام گیرد.

البته فسخ بیمه‌نامه بلامانع است و آنچه مهم است نحوه برگشت حق بیمه می‌باشد. حق بیمه مندرج در بیمه‌نامه شامل دو بخش است: بخش عمده حق بیمه مربوط به عملیات گودبرداری است که پس از اتمام عملیات گودبرداری علی‌رغم باقی‌مانده مدت بیمه‌نامه قابل برگشت نمی‌باشد و فقط آن قسمت از حق بیمه که مربوط به سایر مراحل کار است طبق تعرفه کوتاه مدت قابل برگشت خواهد بود. در واقع حدوداً هفتاد درصد حق بیمه بابت بخش اول یعنی گودبرداری و اجرای فونداسیون و سی درصد مربوط به بخش دوم یعنی سایر مراحل کار می‌باشد.

 

نحوه صدور بیمه‌نامه

مراحلی که نهایتاً منجر به صدور بیمه‌نامه خواهد شد به شرح زیر است:

الف: تکمیل پرسشنامه و پیشنهاد بیمه مسئولیت مدنی پیمانکاران

ابتدا فرم پرسشنامه و پیشنهاد بیمه مسئولیت مدنی پیمانکاران بایستی توسط متقاضی بیمه تکمیل و امضاء گردد و در صورتی که بیمه‌گذار شخصیت حقوقی می‌باشد آن را مهر و امضاء نماید و چنانچه پیشنهاد بیمه به واسطه نمایندگی ارائه گردیده است نام و مهر نمایندگی در پرسشنامه درج گردد.

پرسشنامه و پیشنهاد بیمه مورد نظر برای تمامی امور پیمانکاری طراحی گردیده است در واقع کلیه پیمانکاران پروژه‌های عمرانی و عملیات ساختمانی برای درخواست بیمه همین فرم را تکمیل خواهند نمود ولی همانگونه که توضیح داده شد دو نوع فرم بیمه‌نامه یک مورد خاص عملیات ساختمانی و دیگر برای سایر پروژه‌های عمرانی تدوین گردیده است. در اینجا در شرح پرسشنامه، فقط به مسائل مربوط به عملیات اجرای ساختمانی می‌پردازیم و مسائل مربوط به مسئولیت پیمانکاران برای سایر پروژه‌های به غیر از ساختمان‌سازی شهری در جایگاه خود بحث خواهد شد.

ـ جهت راهنمایی متقاضیان بیمه جهت تکمیل پرسشنامه و پیشنهاد بیمه به نحوی که هم خواسته‌های بیمه‌گذار بدرستی مطرح گردیده باشد و همچنین اطلاعات مورد نظر بیمه‌گر حاصل گردد موارد زیر توضیح داده می‌شود:

ـ پرسشنامه از چند بخش تشکیل شده است که بخش الف شامل پرسش‌های عمومی است.

ـ پیشنهاددهنده می‌……………………… صرفاً پیشنهاد بایستی توسط پیمانکار باشد.

ـ اعلام فهرست بعضی از کارهای اجرا شده توسط متقاضی بیمه، طبیعتاً نمایانگر کیفیت و کمیت عملکرد نامبرده خواهد بود.

ـ وضعیت حقوقی پیشنهاددهنده که آیا دولتی است یا غیر دولتی می‌باشد تکلیف بیمه‌گذار در خصوص بررسی پرداخت کارمزد را مشخص می‌نماید.

 

ـ قسمت ب: پرسش‌های عمومی راجع به کار مورد قرارداد:

ـ موضوع کار به طور کامل تشریح گردد.

ـ نشانی محل کار به طور دقیق درج گردد زیرا برای هر پروژه ساختمانی یک بیمه‌نامه صادر می‌گردد.

ـ ارزش کل کار نمایانگر وسعت و اهمیت کار است مع‌الوصف در پروژه‌های ساختمانی تأثیری در تعیین نرخ حق بیمه ندارد و با توجه به حساسیت‌های متقاضیان بیمه در این زمینه، عدم اعلام ارزش کل کار مسئله‌ای نمی‌باشد و این پرسش، بیشتر برای پیمانکاران پروژه‌های عمرانی و خدماتی طرح گردیده است.

ـ مبلغ دریافتی اجرای کار نیز از توضیح فوق تبعیت می‌نماید و بیشتر در ارتباط با سایر پروژه‌های غیر از احداث بناء مطرح است.

ـ قسمت ج: شرح نوع کار ـ مسئولیت ـ زمان اجراء

ـ روش اجرایی کار از نکات بسیار مهم است بخصوص در احداث ساختمان‌های مرتفع و مجتمع‌های تجاری زیرا اکثراً با عمق زیاد گودبرداری را انجام خواهند داد و توضیح روش اجرا کار لازم است.

ـ خطرهای احتمالی: علی‌رغم اینکه خطرات کار تقریباً مشخص است و بیمه‌گر با تجریه‌ای که دارد بر چگونگی آن اشراف دارد ولی متقاضیان بیمه با توجه به اینکه آگاه‌ترین افراد به موقعیت و وضعیت پروژه هستند و عموماً احساس خطر است که نامبردگان را به تهیه بیمه‌نامه ترغیب می نماید اظهارات نامبردگان در خصوص خطرات احتمالی در بردارنده نکات تازه خواهد بود.

ـ پرسش دوم این بخش، مشخص می‌نماید پیشنهاددهنده درخواست بیمه برای چه بخش‌هایی از کار را دارد. چه بسا در اجرای عملیات ساختمانی، فقط شخصیتی که مسئول بخشی از اجرای پروژه است خواهان تهیه بیمه‌نامه می‌باشد به طور مثال فقط اجرای نمای ساختمان و یا فقط اجرای تأسیسات و…

 

ـ قسمت د: اطلاعات فنی در مورد کارهای ساختمانی:

این بخش مشخصاً مربوط به عملیات ساختمانی است و موارد مطرح شده در ارزیابی ریسک بسیار مؤثر می‌باشند:

ـ نوع خاک محل مورد بیمه حائز اهمیت است بخصوص در ساختمان‌هایی که عملیات گودبرداری از سطح صفر زمین را دارند.

ـ وضعیت آب‌های زیرزمینی منظور آنست که در چه عمق قرار دارند و عامل سستی یا استحکام خاک می‌باشند.

ـ چگونگی خاکبرداری: اینکه خاکبرداری با چه وسایلی و چه روشی انجام خواهد شد مورد سؤال می‌باشد.

ـ مساحت کل بنا: مساح……………………….یند و نمایانگر آن است که چه بخشی از خطرات کار منتفی گردیده است.

ـ نوع سازه: منظور آیا اسکلت فلزی است یا بتنی می‌باشد یا روش دیگر مد نظر است.

ـ پرسش شماره هشت در خصوص وضعیت اطراف محل مورد بیمه است و بسیار حائز اهمیت می‌باشد چرا که اساس این بیمه‌نامه، پوشش بیمه‌ای برای اشخاص ثالث است که مهم‌ترین و عمده‌ترین آن، ساختمان‌های مجاور هستند که در معرض خطر می‌باشند که منشاء این خطرات ممکن است عملیاتی نظیر حفاری، شمع‌کوبی، ارتعاش و از بین بردن سطح آب‌های زیرزمینی و یا سایر عملیات در این ارتباط باشد. بنابراین از متقاضی بیمه درخواست گردیده است که ساختمان‌ها و تأسیسات اطراف را تعریف نمائید که به فرض در ضلع شمالی ساختمان مورد بیمه، چه ساختمانی قرار دارد مشخصات آن چیست چند طبقه می‌باشد، نوع ساخت چگونه است، آیا مسکونی است یا تجاری و… همچنین در خصوص سایر اضلاع ملک مورد بیمه اطلاعات کافی را ارائه نماید…..

 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید این فایل جامع و کامل را در قالب ۴۳۰ صفحه دانلود نمایید لطفا توجه فرمایید که فایل ورد و قابل ویرایش است و میتوانید تعداد صفحات این پایان نامه را کم کنید

 

 

 

 

 

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “پایان نامه کامل در مورد بیمه ایران”

2 + 3 =