فروشگاه

مقایسه خود پنداره تحصیلی، خود کارآمدی تحصیلی، عزت نفس و اضطراب امتحان در دانش آموزان دختر تیزهوش مدارس عادی و تیزهوشان

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 3065

قیمت : تومان34,000

توضیحات

هدف از این پژوهش مقایسه خود پنداره تحصیلی، خود کارآمدی تحصیلی، عزت نفس و اضطراب امتحان در دانش آموزان دختر تیزهوش مدارس عادی و مدرسه تیزهوشان سال دوم دبیرستان های شهر تهران برای بررسی “اثر ماهی بزرگ در حوض کوچک” است
.جامعه تحقیق شامل، کلیه دانش آموزان سال دوم دبیرستان مدارس عادی و تیزهوشان شهر تهران می باشد. با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای ابتدا پنج دبیرستان از پنج ناحیه شهر تهران به تصادف انتخاب شده، سپس با استفاده از تست هوش ریون پیشرفته، ۳۰ دانش آموز تیز هوش از مدارس عادی و ۳۰ دانش آموز به روش نمونه گیری تصادفی ساده از مدرسه تیزهوشان انتخاب شدند. نتایج حاصل از مقایسه چهار مشخصه ی خود پنداره تحصیلی، خودکارآمدی تحصیلی، عزت نفس و اضطراب امتحان با استفاده از پرسشنامه های خود پنداره تحصیلی کانر، خودکارآمدی تحصیلی وود ولوک، عزت نفس رزنبرگ و اضطراب امتحان ابوالقاسمی به صورت علی-مقایسه ای اندازه گیری شد.
بررسی نتایج با روش تحلیل واریانس چند متغییری (مانوا) نشان داد که خود پنداره تحصیلی، خود کارآمدی تحصیلی و عزت نفس دانش آموزان تیز هوش مدارس عادی از دانش آموزان تیزهوش مدارس تیز هوشان به طور معنی داری (p<0/01) بالاتر و میزان اضطراب امتحان آنان به طور معنی داری (p<0/01) پایین تر است. هم چنین نتایج به دست آمده اثر ماهی بزرگ در حوض کوچک را تایید کرد.
کلید واژه ها: تیزهوشی، اثر ماهی بزرگ در حوض کوچک، خود پنداره تحصیلی، خودکارآمدی تحصیلی، عزت نفس، اضطراب امتحان.

 

 

 180صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع دارد+پرسشنامه  قیمت ۳۴۰۰۰ تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

فصل اول
کلیات
امروزه در اکثر مناطق کشور، اغلب خانواده های دارای فرزندان باهوش و بااستعداد تمایل فراوانی دارند که فرزندانشان در مراکز ویژه ی پرورش استعدادهای درخشان یا همان مدارس تیزهوشان تحصیل کنند. رقابت شدید در بین دانش آموزان جهت ورود به این مراکز، برگزاری کلاس های آمادگی جهت آزمون ورودی این مدارس و انتشار کتب فراوان در زمینه ی آمادگی برای این آزمون ها از سال های اولیه دبستان برای دانش آموزان، شاهدی بر این مدعاست. دلایل متعددی می توان برای توضیح این امر ارائه نمود که یکی از آن ها طبق گفته سیلر (۲۰۰۱)، این باور است که برنامه های ویژه تحصیلی برای استعدادهای درخشان قدرت فکری و فردی این دانش آموزان را پرورش می دهد و همچنین این گونه برنامه های تحصیلی انتخاب ها و تجارب مثبت فردی و حرفه ای ایشان را در طول زندگی تسهیل می کند. انتخاب ها و تجاربی که آن ها را به یک “زندگی خوب ” رهنمون می شودو به نوعی آنان را در برابر غول کنکور مجهز می سازد.
سلیگمن (۲۰۰۳)، توضیح می دهد که “زندگی خوب” یک حالت و وضعیت روان شناختی است که با دانستن این امر به وجود می آید که برجسته ترین توان و استعداد فرد کدام است و آن گاه استفاده از این توانایی ها و استعدادها برای شکل دادن زندگی فردی و ایجاد یک حالت جریان داشتن در تمام جنبه های بودن است.
یکی از مؤثرترین راه های کمک به دانش آموزان با استعداد جهت انتخاب محیط آموزشی مناسب، راهنمایی آنان برای ورود به مدارسی است که هر چه بهتر بتوانند استعداد آن ها را پرورش دهند. اصطلاح “اثر ماهی بزرگ در حوض کوچک” ، که توسط مارش ، معرفی شد و رواج پیدا کرد، چنین می گوید که دانش آموزان باهوش و با استعداد ترجیح می دهند به جای رفتن در محیط های دارای امکانات و برنامه های ویژه شکوفایی، در محیط ها و اجتماعات آموزشی کوچک تر، احترام و توجه بیشتر دریافت کنند و در این محیط های کوچک با به نمایش گذاشتن توانایی هایشان تحسین دیگران را برای خود همراه داشته باشند(مارش، ۲۰۰۱).
خودپنداره تحصیلی شامل یک بخش تطبیقی است که در آن دانش آموزان مهارت ها و توانایی های تحصیلی خود را در مقایسه با دیگر دانش آموزان و هم کلاسی هایشان مورد ارزیابی قرار می دهند(کوکلی ، ۷۲۰۰). خود پنداره تحصیلی شامل مجموعه ای از ویژگی ها، عقاید و دیدگاه هایی می باشد که توسط دانش آموزان درباره ی مجموعه مهارت های تحصیلی و اجرای شان تصور می شود(لنت، بران و گوری، ۱۹۹۷).
خودکارآمدی تحصیلی باور دانش آموزان درمورد سطح توانایی هایشان برای برنامه ریزی و سازماندهی کردن و اجرای هرچه موثرتر کاربردهای دستیابی به موفقیت ها و مهارت های تحصیلی می باشد (مارکن و بارون ، ۲۲۰۰).خودکارآمدی تحصیلی را می توان به عنوان اطمینان افراد در مورد توانایی شان برای انجام موفقیت آمیز تکالیف تحصیلی در یک سطح مشخص شده تعریف کرد(اسچانک ،۱۹۹۱). یک حس قوی ،سطح بالایی از انگیزه،عملکردهای تحصیلی و توسعه ی علاقه ذاتی به ماهیت مبحث تحصیلی را به وجود می آورد”(بندوا و چانک به نقل از بندورا،۱۹۹۷).
زمانی که راجرز مفاهیم خودایده آل وخود ادراک شده رامطرح کرد، همان مباحثی را مورد بررسی قرار داد که اکنون تحت عنوان عزت نفس می شناسیم. همان تمایزی که بین خودپنداره وعزت نفس قایل میشویم. بین خود ایده ال و ادراک شده قابیل می شویم. درواقع عزت نفس بار ارزشی دارد، یعنی فرد به قضاوت درباره خود می پردازد و با کمی اهمال می توان آن را خود ایده آل تلقی کرد، یعنی آنچه فرد تمایل دارد باشد. پس تفاوت بین واقعیت وایده آل همان شکاف بین خود پنداره وعزت نفس است(راجرز ۱۹۵۷، به نقل از بحرینی، ۱۳۷۵).
اضطراب امتحان یکی از شایع ترین مشکلات در بین دانش آموزان به حساب می آید. به عقیده روان شناسان و متخصصین امرآموزش، مقدار کم اضطراب به عنوان یک عامل انگیزشی موثر می تواند عملکرد فرد را برای تلاش بیشتر افزایش دهد. درمقابل اضطراب بیش از حد تاثیرات متفاوتی دارد و می تواند موجب از هم گسیختگی فرایندهای روانی که برای عملکرد صحیح فرد ضروری می باشند گردند. این نوع اضطراب که به اضطراب امتحان ناتوان کننده نیز مشهور است ۱۰ تا ۳۰ درصد تمامی دانشجویان ودانش آموزان را متأثر می سازد و عملکرد آن ها را به شدت کاهش می دهد (واچلکا و کاتز ، ۲۰۰۰) به طوری که مطالعات مختلف نشان داده است که اضطراب امتحان تأثیر اساسی و مهمی روی عملکرد تحصیلی افراد دارد(کزادی ، ۲۰۰۴).
دراین پژوهش به مقایسه خودپنداره تحصیلی، خود کارآمدی تحصیلی، عزت نفس و اضطراب امتحان در دانش آموزان تیزهوش مدارس عادی و ویژه پرداخته شده، تا اثر ماهی بزرگ در حوض کوچک بررسی شود. در ادامه به بیان مساله و ذکر اهمیت و ضرورت پژوهش پرداخته و سپس اهداف پژوهش، فرضیه های پژوهش و تعاریف نظری و عملی واژه ها مورد بررسی قرار می گیرد.
بیان مسأ‌له
مدارس ویژه شامل دانش آموزان سرآمد یا تیزهوش دارای شرایط خاص هستند و این دانش آموزان دارای محیط آموزشی متفاوت نسبت به دانش آموزان مدارس عادی می باشند. چنین عواملی احتمالاً می تواند موجب تفاوت بین ویژگی های شخصیتی و بهداشت روانی این دو گروه دانش آموزان باشد(حق شناس و همکاران ، ۱۳۸۸).
این مدارس که به طور وسیع پس از تشکیل سازمان دهی پرورش استعدادهای درخشان (سمپاد) درسال ۱۳۶۶ دراکثر استان های کشور و ازجمله استان تهران شروع به فعالیت نمودند، درقالب طرح جداسازی دانش آموزان تیزهوش و مستعد از دانش آموزان عادی و با هدف ارائه آموزش های ویژه جهت رشد شکوفایی استعدادهای آنان می باشند.
درزمینه های آموزش و پرورش دانش آموزان تیز هوش همواره اختلاف نظرهای بسیاری بین صاحب نظران در جهان وجود داشته است. افرادی هستند که ادعا می کنند، دانش آموزان با استعداد باید چون دانش آموزان عادی آموزش ببینند مثل (مارگلین ، ۱۹۹۹؛ ساپون-شوین , ۲۰۰۰). به عبارت دیگر این افراد اذعان می دارند که دانش آموزان با استعداد خود دارای مزیت هستند و نیازی به خدمات خاص ندارند.
از طرفی موافقان برنامه های خاص به این امر اتفاق نظر دارند که درصورت عدم ارائه محرک های هوشی و فکری مناسب طی برنامه های خاص، این دانش آموزان دچار مشکلاتی چون کسل شدن ،‌گوشه گیری و مشکلات رفتاری می کردند. ازجمله این مدافعان ،‌گالاگر (۲۰۰۰)؛ ‌وینر (۲۰۰۰) و نیهارت (۲۰۰۱) می باشد.
نیهارت (۲۰۰۱) بیان می دارد که سلامت روان شناختی کودکان با استعداد با نوع استعداد، تناسب آموزشی، خصوصیات فردی کمک مثل خودپنداره، ‌خلق و خوی و شرایط زندگی درارتباطات، ‌همچنین او تأکید می کند که جایگاه و مکان تحصیلی و تناسب آموزشی بر سازگاری دانش آموزان تیزهوش و با استعداد اثر دارد. او از تحقیقات خود نتیجه می گیرد تیزهوشانی که درکلاس های تمام وقت مدارس خاصی تیزهوشان شرکت کرده بودند شایستگی های ادارک شده ی کمتری نسبت به همتایان دیگری که فقط از برنامه های نیمه وقت غنی سازی شده تحصیلی تیزهوشان استفاده کرده بودند، احساس می کردند.
مارش و همکارش پارکر مدل مفهومی خود با عنوان اثر ماهی بزرگ در حوض کوچک را پیشنهاد نمودند. در این مدل، مارش فرض را بر این مبنا قرار داد که افراد، توانایی های خود را با توانایی ها و مهارت های افراد همانند خود مقایسه کرده و این برداشت قیاسی، اساس شکل گیری خود پنداره آنان را تشکیل می دهد. اثر ماهی بزرگ در حوض کوچک زمانی اتفاق می افتد که افراد با توانایی یکسان که درک پایینی از خود پنداره خویش دارند، خویش را با افرادی بالاتر مقایسه میکنند. به عنوان مثال اگر یک دانش آموز متوسط در یک مدرسه سطح بالا تحصیل کند خود پنداره تحصیلی او کمتر از میانگین سایر دانش آموزان خواهد شد، بر عکس اگر دانش آموز قوی در یک مدرسه متوسط و عادی شرکت کند، توانایی های او بیشتر از میانگین دیگر همشاگردی ها میشود و این اختلاف منجر به خود پنداره تحصیلی بالاتر از حد میانگین می شود(مارش و پارکر،۲۰۰۵).
مفهوم خودپنداره تحصیلی به معنای درک و ارزیابی دانش اموز از میزان توانایی های علمی خود در محیط تحصیلی است که بر اساس مقایسه با محیط هایاجتماعی و افراد اطراف شکل می گیرد. د ر مقاله ای توسط کوربیر به نظریه ی شاولسون اشاره شده است که در آن خود انگاره به هرمی تشبیه شده که راس آن خود پنداره به عنوان مبحثی کلی قرار دارد و پایین هرم به دو بخش خود پنداره ی تحصیلی و غیر تحصیلی تقسیم شده است. خود پنداره ی تحصیلی نیز خود به چهار بخش انگلیسی، تاریخ، ریاضیات و علوم تقسیم شده است. بنابراین عموما پیشنهاد شده که در هنگام ارزیابی خود پنداره ی تحصیلی مواد درسی جدا مورد بررسی قرار گیرند(کوربیر و همکاران، ۲۰۰۶). خود پنداره تحصیلی عمدتا تعیین کننده ی موفقیت یا شکست فرد در محیط تحصیلی است که عمدتا نشانه ی آن نمرات به دست آمده توسط فرد است. علت این مسئله عموما ایجاد شدن حس رقابت در فرد در پی خود پنداره ی تحصیلی است که منجر به پیشرفت دانش آموز می گردد. خود پنداره ی تحصیلی و موفقیت تحصیلی رابطه ای دو طرفه دارند. بدین نحو که موفقیت تحصیلی نشان دهنده ی خود پنداره ی تحصیلی و نیز خود پنداره ی تحصیلی پیش بینی کننده ی موفقیت تحصیلی است. نظریه ی BFLPE به تاثیر شرکت دانش آموز در کلاس هایی فراتر از توانایی او بر روی خود پنداره ی تحصیلی و موفقیت تحصیلی می پردازد(رودریگز ، ۲۰۰۹).
خودکار آمدی تحصیلی به عنوان یکی از ساختارهای انگیزشی اصلی در نظر گرفته شده است که بر روی درگیری شدن دانش آموزان در فعالیت ها و یادگیری تأثیر می گذارد( لینن برنیک وپنیتریچ ،)۲۰۰۳). خودکار آمدی اشاره دارد به «اعتقاداتی در مورد قابلیت های فرد برای سازماندهی و اجرای دوره های عملکرد مورد نیاز برای به وجود آوردن دستاوردهای مورد نظر»(بندورا ، ۱۹۹۷، صفحه ی ۳). اعتقادات نامناسب در مورد توانایی های فرد در انجام یک وظیفه ی مورد نیاز باعث نبودن انگیزه برای افزایش عملکردی ممکن می شود(بندورا و دیگران ، ۱۹۹۶). نظریه خود کارآمدی بیان می کند که افراد اعتقادات خودکار آمدی را با چهار منشاء ابتدایی به وجود می آورند. دستاوردهای عملکردی ، تحریک روانی و احساسی ، یادگیری نیابتی و مدلسازی ، متقاعد سازی گفتاری افراد، به عنوان «دریافت کنندگان » اعتقادات………………………………

 

 

فرضیه های پژوهش
۱٫ بین خودپنداره ی تحصیلی دانش آموزان تیزهوش پایه ی دوم دبیرستان های مدارس عادی و تیز هوشان تهران تفاوت وجود دارد.
۲٫ بین خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان تیزهوش پایه ی دوم دبیرستان های مدارس عادی و تیز هوشان تهران تفاوت وجود دارد.
۳٫ بین عزت نفس دانش آموزان تیزهوش پایه ی دوم دبیرستان های مدارس عادی و تیز هوشان تهران تفاوت وجود دارد.
۴٫ بین اضطراب امتحان دانش آموزان تیزهوش پایه ی دوم دبیرستان های مدارس عادی و تیز هوشان تهران تفاوت وجود دارد.
تعاریف مفهومی وعملیاتی متغیرها
۱٫ دانش آموزان تیزهوش
الف- تعریف نظری:
کودکان و نوجوانانی که دارای توان بالقوه ای برای دستیابی به سطوح بالاتری از موفقیت و پیشرفت در مقایسه با دیگر همسالان خود با تجربه های فردی و تحصیلی مشابه می باشند(گالاگر، ۲۰۰۰). طبق طبقه بندی وکسلر، نمرات این افراد در آزمون های استاندارد هوشی ۲ «انحراف معیار» بالاتر ازمیانگین در منحنی نرمال می باشد واین افراد ۲/۲ درصد از کل جامعه را تشکیل می دهند.
ب- تعریف عملیاتی:
در این پژوهش منظور از تیزهوش فردی است که در مدارس تیز هوشان درس می خواند و یا نمره ی هوشبهر بالای ۱۲۰ را در آزمون هوش ریون پیشرفته کسب کرده باشد.
۲٫ اثر ماهی بزرگ درحوض کوچک :
الف: تعریف نظری:
این اصطلاح به دانش آموزان با استعداد و هوش بالایی اطلاق می شود که با توجه به ظرفیت ها و توانایی های بالایی که دارند اما تمایل آن ها بیشتر به سمت محیط های تحصیلی کوچک تر و سطح پایین تر می باشد زیرا در این محیط ها آنان از خودپنداره ی بالاتری برخوردار می شوند(مارش، ۲۰۰۱).
ب- تعریف عملیاتی:
این مفهوم توسط آزمون خود پنداره تحصیلی سنجیده می شود، به این معنی که چنانچه خود پنداره تحصیلی دانش آموزان تیزهوش مدارس عادی از دانش آموزان مدارس تیزهوشان بالاتر به دست آید، این اثر تایید و چنانچه پایین تر باشد این اثر رد می شود.
۳٫ خود پنداره تحصیلی
الف- تعریف نظری:
خود پنداره تحصیلی شاخصی است که دانش آموزان توانایی های و مهارت های خود را با دیگر شاگردانی که با آنان هم کلاس هستند مورد سنجش و مقایسه قرار می دهند. وانگیزه واقعی آن ها برای شرکت درسطوح آموزشی بالاتر و اشتغال به روش های عمیق بر یادگیری با توجه به خود پنداره تحصیلی آنان قابل پیش بینی می باشد به طوری که هرچه خود پنداره تحصیلی دانش آموزی بالاتر باشند انگیزه ی او برای ادامه دادن تحصیل درمقاطع بالاتر بیشتر می شود(میشی و همکاران ، ۲۰۰۱، صفحه ۱۲۳).
ب- تعریف عملیاتی:
نمراتی که دانش آموزان در پرسش نامه خود پنداره تحصیلی کانر به دست می آورند.
۴٫خودکارآمدی تحصیلی
الف- تعریف نظری:
خودکارآمدی تحصیلی به باورهای دانش آموزانی اشاره دارد که می توانند وظایف محوله‌ی تحصیلی را در سطوح مشخص شده به طور موفقیت آمیزی به انجام برسانند(بیرن و همکاران ، ۱۹۹۴).

ب- تعریف عملیاتی:
نمراتی که دانش آموزان درپرسش نامه خودکارآمدی تحصیلی وود و لوک به دست می آورند.
۵٫ عزت نفس
عزت نفس واژه ای است که به احساس فرد نسبت به ارزشمندی و تایید نسبت به خود مربوط است و ارزشی است که اطلاعات درون خودپنداره برای فرد دارد و از اعتقادات فرد درمورد تمام صفات و ویژگی هایی که در او است، ناشی می شود(بیابانگرد، ۱۳۷۳).
ب- تعریف عملیاتی:
به نمره ی که دانش آموزان در پرسش نامه عزت نفس رزنبرگ به دست می آورند.

۶٫ اضطراب امتحان
الف- تعریف نظری:
اضطراب امتحان یک حالتی و وضعیت روان شناختی است که درآن فرد نگرانی و اضطراب را قبل، درطول و یا بعد از امتحان تجربه می کند
……………………………..

 

 

فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
مقدمه
این فصل در هفت گفتار ارائه می شود، گفتار اول: تیز هوشی، گفتار دوم: ماهی بزرگ در حوض کوچک، گفتار سوم: خود پنداره تحصیلی، گفتار چهارم:خودکار آمدی تحصیلی، گفتار پنجم: عزت نفس، گفتار ششم: اضطراب امتحان و گفتار هفتم پیشینه پژوهش است.

گفتار اول: تیزهوشی
چند تعریف از استعداد (تیزهوشی)
تعریف رنزولی (۱۹۹۸) از استعداد شامل، تأثیر متقابل ۳ کیفیت اصلی و ضروری: توان بالاتر از حد متوسط اجرای وظایف، انگیزش ذاتی و خلاقیت می باشد.
طبق تعریف فیدلر (۱۹۹۹) کودکان و نوجوانانی که شواهدی از ظرفیت بالای عملکرد در زمینه هایی همچون هوش، خلاقیت ظرفیت هنری و رهبریت یا در رشته های خاصی از تحصیل از خود نشان می دهند، نیازمند خدمات یا فعالیت هایی هستند که به طور معمول مدارس عرضه نمی کنند تا به طور کامل چنین ظرفیت هایی را رشد و توسعه دهند.
متناوباً، گالاگر (۲۰۰۰) تعریف ذیل را به صورت تعریف که اکثراً پذیرفته اند و تعریفی جامع و به روز از استعداد است را توضیح داد: کودکان و نوجوانان دارای نبوغ بر جسته توان بالقوه ای را برای انجام سطوح بالایی از موفقیت و پیشرفت نشان می دهند، هنگامی که با افراد دیگر هم سن خود، دارای تجربه ای مشابه خود یا محیطی مشابه خود مقایسه شوند. این کودکان و نوجوانان ظرفیت بالای عملکردی را در زمینه های هوش و ذکاوت، خلاقیت و یا هنری از خود نشان می دهند دارای ظرفیت رهبری غیر معمول هستند یا در زمینه های خاص تحصیلی برتری و تفوق دارند. آن ها نیازمند خدمات یا فعالیت هایی هستند که به طور معمول توسط مدارس ارائه نمی شود. قریحه ها و استعدادهای برجسته در کودکان و نوجوانان تمام گروه های فرهنگی در سراسر لایه های اقتصادی و در تمام زمینه های تلاش انسانی یافت می شوند.
تاریخچه ی تیزهوشی و بااستعدادی
صدها سال است که افرادی دارای سهولت زیاد و غیر معمول در زمینه های هوش، ذکاوت و مهارت شناسایی شده اند. دامنه مواردی از این قبیل از آن کسانی که توانایی هایشان در حوزه های علم، فلسفه و هنر سیر می کند (مثل لئوناردو داوینچی) تا حوزه های خاصی از نبوغ مثل نبوغ موسیقی تجدید شده موزات و بتهوون و نبوغ علمی…………………………..

 

 

فصل سوم
روش تحقیق
مقدمه
درطراحی پژوهش، محقق باید برنامه ای روشن برای انتخاب نمونه جمع آوری داده ها وتحلیل آن هاتدوین نماید. اگر طرح تحقیق نقصان داشته باشد،تفسیر نتایج مشکل یا غیر ممکن خواهد بود (گال ، ۱۳۸۶).
طرح تحقیق
در این پژوهش، از روش تحقیق علی_مقایسه ای استفاده شده است. در پژوهش های علی_مقایسه ای چنان چه بیش از دو گروه وجود داشته باشد، از روش آماری، تجزیه و تحلیل واریانس برای بررسی تفاوت بین گروه ها استفاده می شود.
جامعه آماری
جامعه آماری در پژوهش حاضر دانش آموزان دختر تیزهوش سال دوم مقطع دبیرستان های عادی و تیزهوشان شهر تهران، درسال تحصیلی ۱۳۹۰-۱۳۹۱ می باشد.
حجم نمونه و روش نمونه گیری
در این پژوهش تعداد ۶۰ نفر با روش نمونه گیری طبقه ای چند مرحله ای از دبیرستان های عادی شهر تهران انتخاب و مورد مقایسه قرار گرفتند، و هم چنین به روش نمونه گیری ساده دانش آموزان تیز هوش مدرسه تیز هوشان انتخاب شدند. جهت انتخاب نمونه فوق که با همکاری سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان اداره و آموزش و پرورش کل استان تهران صورت گرفته که از بین نواحی آموزش و پرورش شهر تهران پنج دبیرستان دولتی به تصادف انتخاب گردید. لازم به ذکر است که در استان تهران تنهایک دبیرستان دخترانه تیزهوشان به نام فرزانگان وجود دارد.
پس از میان این دبیرستان ها ۶۰ نفر به طور تصادفی انتخاب شدند، که ۳۰ نفر از مدارس عادی و ۳۰ نفر از مدرسه تیزهوشان بودند. دانش آموزانی که در مدارس عادی تحصیل می کردند، به وسیله تست هوش ریون پیشرفته مورد سنجش قرار گرفتند و از بین دانش آموزانی که ضریب هوشی بالای ۱۲۰ داشتند، ۳۰ نفر به طور تصادفی انتخاب شدند.
ابزار پژوهش
ابزارهای مورد استفاده دراین پژوهش عبارتند از:
تست هوش ریون پیشرفته :
تست هوش ماتریس های پیش رونده ریون پیشرفته از آزمون های معتبر هوشی است که با سنجش و اندازه گیری هوش کلی (عامل g) به منظور سنجش هوش بهر دانش آموزان تیز هوش مدارس عادی مورد استفاده قرار گرفت. این تست شامل ۴۸ سوال می باشد، که در دو دفترچه جای دارد. سوالات این تست از ساده به مشکل مرتب شده است. دفترچه اول شامل ۱۲ سوال است و آزمودنی ها باید سوالات این دفترچه را در مدت ۱۰ دقیقه پاسخ دهند و دفترچه دوم شامل ۳۶ سوال می باشد و آزمودنی به مدت ۴۰ تا ۶۰ دقیقه موظف به پاسخ گویی هستند و اگر آزمودنی در مدت ۴۰ دقیقه به سوالات این دفترچه پاسخ دهد نمره ی بیشتری کسب خواهد کرد. این تست برای نوجوانان و جوانان ساخته شده و لازم به ذکر است که سوالات این دو دفترچه به صورت سیاه و سفید تنظیم شده است. با استفاده از نمرات استاندارد (نمرات z)، معادل بهره هوشی با میانگین ۱۰۰ و انحراف معیار ۱۵ به دست آمده است.
روایی و پایایی تست هوش ریون پیشرفته
این تست توسط رحمانی (۱۳۸۶) بر روی دانشجویان دانشگاه آزاد خوراسگان هنجاریابی شد. تجزیه و تحلیل سوال های آزمون از طریق هماهنگی درونی سوالات و با استفاده از محاسبه ضریب آلفای کرونباخ نشان داد که سوالات آزمون از هماهنگی درونی برخوردار است. ضریب آلفای آزمون ۰/۸۲ به دست آمد.
به منظور تعیین روایی آزمون، شواهد همبستگی روایی ملاکی هم زمان مورد استفاده قرار گرفت. روش کار به این صورت بود که ضریب همبستگی بین نمرات ۶۰ نفر از آزمودنی ها در آزمون هوش وکسلر بزرگ سالان (بخش کلامی) و نمرات آنان در آزمون ماتریس های پیش رونده ریون پیشرفته محاسبه گردید. مقدار عددی ضریب همبستگی……………………………………..

 

 

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه در پایان نامه دات کام : تنها , ۳۴۰۰۰ تومان

 

 

 

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “مقایسه خود پنداره تحصیلی، خود کارآمدی تحصیلی، عزت نفس و اضطراب امتحان در دانش آموزان دختر تیزهوش مدارس عادی و تیزهوشان”

یک × 5 =