فروشگاه

بررسى علل گرایش جوانان به مواد مخدر کراک و شیشه

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 1258

قیمت : تومان15,000

توضیحات

چکیده :

هدف پژوهش بررسی علل گرایش جوانان به مواد مخدر کراک و شیشه و… می باشد. جامعه آماری در این تحقیق عبارتند از دانشجویان دختر و پسر رشته مشاوره ورودی ۸۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر.

نمونه آماری تحقیق عبارت بود از ۱۰۰ نفر از دانشجویان پسر این دانشگاه.

در تحقیق حاضر برای جمع آوری اطلاعات و داده ها از پرسشنامه استفاده شده است که پس از تجزیه و تحلیل داده ها به این نتیجه می رسیدیم که بین دختر و پسر رشته مشاوره تفاوت معنی داری وجود ندارد و در فصل پنجم به بحث و نتیجه گیری پرداخته و پیشنهادات و انتقادات ارائه شده را بررسی کردیم.

 

۱۰۰صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع دارد +پرسشنامه قیمت ۱۵۰۰۰ تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

 

 

 

 

 فهرست

 فصل اول :

– مقدمه

– هدف تحقیق

– ضرورت و اهمیت تحقیق

– فرضیه تحقیق

– تعاریف نظری و اصطلاحات

فصل دوم :

– تاریخچه

– تاریخچه مواد مخدر در ایران (قبل از انقلاب و بعد از انقلاب)

– تاریخچه مواد مخدر در جهان شامل اروپا، آمریکا، آفریقا، آسیا، استرالیا

– تعریف تریاک و عوارض آن

– تعریف هروئین و عوارض آن

– تعریف حشیش و عوارض آن

–  تعریف کوکانین و عوارض آن

– تعریف کرک و عوارض آن

– مخدر های صنعتی شاملCHB , MAGIG(گرَس) ،INHALANTS(حلالها) KETAMIN(کتامین) METHADON(متادون)، AMPHETAMINES(آمفتامین) ،LSD(ال،اس،دی) اکستاسی(X)،MDMA، شیشه یا کریستال (به همراه شکل ظاهری، نحوه استعمال، اثرات آنی و خطرات)

– تعریف نظریه ها شامل نظریات شناختی(دیدگاه کنزبرگ،خودشیفته) نظریات روان کاوی

– عوامل زمینه ساز و مستعد کننده

فصل سوم :

– جامعه تحقیق

– نمونه تحقیق

– روش نمونه گیری

– روش جمع آوری اطلاعات

– ابزار تحقیق

– اعتبار روایی ابزار تحقیق

– روش آماری

 فصل چهارم :

– یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها

 فصل پنجم :

– خلاصه و نتیجه گیری

– محدودیتها

– پیشنهادها

– فهرست منابع     

 

 

در تحقیق حاضر قصد بر آن است که علاوه بر تعریف اعتیاد، به سایر روان گردانهایی که از آنها به عنوان مخدرهای جدید یاد می شود اشاره شود، یک یک آنها تعریف گردد، نحوه استفاده ، اثرات آنی خطرات، عوارض و نشانگان هر یک مطرح گردد و راهکارهای لازم جهت پیشگیری و یا درمان ارائه شود.

 

 

 

 

بیان مسئله (سؤال تحقیق)

اعتیاد یک بیماری اجتماعی است که عوارض جسمی و روانی دارد و تا زمانی که به علل گرایش توجه نشود، درمان جسمی و روانی فقط مدتی نتیجه بخش خواهد بود. قرنهاست که انسان به دلایل مختلف مواد مخدر مصرف کرده است. چون اولین بار در سال ۱۸۰۴ مرفین در طب برای رهایی از درد عملیات جراحی و دردهای بعد از عمل مورد استفاده قرار گرفته است و لذتی که بعد از تزریق و مصرف مرفین به بیمار دست می دهد به خارج از بیمارستان نیز انتقال پیدا نمود و مورد استفاده قرار گرفته است.

هروئین نیزدر سال ۱۸۹۸ برای اولین بار به صورت گرد سفید رنگ مورد استفاده قرار گرفت و متاسفانه به علت اثرات روحی که در آغاز مصرف به آنها دست می دهد ممکن است لذت ببرند و کم کم به وابستگی جسمی و روانی معتاد پایان می پذیرد، چون کاربرد و مصرف داروهای مخدر و روان گردان ابتدا برای لذت روحی و شادمانی زاید الوصف و همچنین شدید و طولانی کردن لذت جسمی و تاخیر در ارضای جسمی و شهوت در موقع مقاربت می باشد.

بقراط نیز از شیره خشخاش به عنوان داروی خواب آور و مسکن سخن گفته است. ابن سینا نیز از مصرف دارویی تریاک سخن گفته و به همین دلیل است که مصرف تریاک قرنها پیش از مصرف مرفین و هروئین در جوامع مختلف رواج داشته است. مسئله اعتیاد در جهان امروز از مسائل مهم اجتماعی است که در بیشتر کشورها به صورت مشکل عمده ای مطرح شده و کشور ما نیز از این آسیب اجتماعی در امان نمانده است و هر روز در هر گوشه و کنار این مملکت نیز شاهد قربانی افرادی در دام مواد اعتیاد آور هستیم که با مشاهده این وضع هر انسان دور اندیش را به مطالعه وا می دارد تا از قربانی شدن بیشتر افراد جامعه جلوگیری نماید به همین جهت قصد بر آن است که بر میزان گرایش جوانان به مصرف مواد مخدر جدید (کرک، شیشه، اکستاسی و …)

به سؤالات زیر در تحقیق حاضر پاسخ داده شود.

۱- آیا عوامل اجتماعی و محیط نامساعد خانوادگی در گرایش افراد به مواد مخدر تأثیر دارد؟

۲- آیا عوامل روانی در گرایش افراد به مواد مخدر تأثیر دارد؟

۳- آیا عوامل اقتصادی در گرایش افراد به مواد مخدر تأثیر دارد؟

۴- آیا عوامل فرهنگی (مثل ورزش) در گرایش افراد به اعتیاد تأثیر دارد؟

هدف تحقیق:

هدف کلی تحقیق حاضر عبارت است از ایجاد توجه بیشتر به مسئله اعتیاد.

به طور کلی اهداف زیر را می توان در تحقیق زیر دنبال کرد:

۱- شناخت تاریخچه مواد مخدر در ایران وجهان

۲- شناخت انواع مواد مخدر همچون(کرک، شیشه،LSD، اکستاسی) و عوارض آن

۳- شناخت علل اعتیاد به مواد مخدر

۴- شناخت راههای  مختلف پیشگیری از اعتیاد

با توجه به اهداف فوق شناخت لازم نسبت به مسئله اعتیاد ایجاد خواهد شد که در سایه آن خواهیم توانست درمان صحیح، از معتاد شدن افراد دیگر پیشگیری به عمل آید.

ضرورت واهمیت تحقیق:

خطر اعتیاد سنین مختلف افراد جامعه را تهدید می کند. اعتیاد بلایی است که پیر و جوان، فقیر وغنی و باسواد و بی سواد نمی شناسد وهمه را به دام خود می اندازد. آنچه باعث شد این موضوع مورد تحقیق قرار بگیرد، این است که در جامعه ای که امروز ما در آن زندگی می کنیم، استفاده از اینگونه مواد مخدر درمیان دختران وپسران روز به  روز افزایش چشمگیری پیدا می کند وهر سال برشمار قربانیان خود می افزاید.

به دام افتادگان بیشتر جوانانی هستند که در گذر از گردنه بلوغ وهفتخوان پر رمز و راز شباب جوانی به سوی صحرای افسونگر پر می کشند وذره ذره از جان خود  می کاهند تا به مرگی خاموش تن در دهند.

وقتی نظارت گروههای نخستین چون خانواده کاهش می یابد، وابستگی های اجتماعی سست می گردد، فرهنگ حزن و اندوه به جای آن حاکم می شود و زمینه به دام افتادن را فراهم می آورد.

ضرورت ایجاب می کند که همگی ، دست در دست یکدیگر دهیم و در جهت نابود سازی این بلای خانمان سوز گام برداریم. لذا پژوهش در باب این معضل در هر کجای عالم به ارتقای شناخت موجود از این مسئله یاری می رساند ، که در این تحقیق برآنیم تا با شناخت اعتیاد به عنوان یک پدیده اجتماعی که منجر به ارتقای دانش بشری می گردد.

با شناخت موادی همچون کرک ، شیشه ، قرص های اکستاسی و … که از آن به عنوان مواد مخدر جدید یاد می شود به رفع این معضل اجتماعی تا حدودی یاری رسانیم. لذا مطالعه علل گرایش جوانان به مواد مخدر الزامی به نظر می رسد.

(محمد برفی  – ص ۲۸  )

فرضیه تحقیق

۱- عوامل اجتماعی و محیط نامساعد خانوادگی در گرایش افراد به مواد مخدر تاثیر دارد.

۲- عوامل روانی در گرایش افراد به مواد مخدر تاثیر دارد.

۳- عوامل اقتصادی در گرایش افراد به مواد مخدر تاثیر دارد.

۴- عوامل فرهنگی (مثل ورزش) در گرایش افراد به اعتیاد تاثیر دارد.

تعریف نظری اصطلاحات :    

مواد مخدر :

مواد مخدر موادی هستند که مصرف آنها اعم از شیمیایی و صنعتی و طبیعی در فرد عارضه اعتیاد را به دنبال داشته باشد . مواد مخدر به تمامی موادی گفته می شود که بر انسان اثر گذاشته و وابستگی جسمی و روانی به وجود می آورد. مواد مخدر به موادی ا…………………

 

…………

.

.

.

…………………….

فصل سوم

 

 

جامعه تحقیق

نمونه تحقیق

روش نمونه گیری

روش جمع آوری اطلاعات

ابزار تحقیق

اعتبار و روایی ابزار تحقیق

روش آماری

 

 

 

 

 

 

 

 

جامعه تحقیق:

جامعه تحقیق حاضر دانشجویان دختر و پسر رشته مشاوره ورودی سال ۸۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر می باشد.

 

نمونه تحقیق:

نمونه آماری تحقیق ۱۰۰ نفر از دانشجویان دختر و پسر این دانشگاه می باشند.

 

روش نمونه گیری:

روش نمونه گیری جهت برخورداری از نمونه های دقیق تر از روش تصادفی ساده استفاده شده است.

 

روش جمع آوری اطلاعات:

نمونه ها در دو جنس دختر و پسر رشته مشاوره که در محدوده سنی ۱۸ تا ۲۵ سال قرار دارند انتخاب شده اند. نمونه ها از لحاظ تحصیلات در سطح لیسانس قرار دارند سن، جنس و رشته تحصیلی دانشجویان در پرسشنامه مشخص شده است.

 

ابزار تحقیق:

ابزار مورد تحقیق پرسشنامه محقق ساخته است. پرسشنامه مذکور حاوی ۳۰ سوال است که دارای ۵ گزینه می باشد که در رابطه به اعتیاد و علل گرایش دانشجویان به مصرف مواد مخدر از نظر دانشجویان این دانشگاه صورت گرفت، مقیاس درجه بندی پرسشنامه محقق ساخته مذکور به صورت (بسیار زیاد، زیاد، متوسط، کم و بسیار کم) صورتبندی شده است.

 

اعتبار و روایی ابزار تحقیق:

ابزاری که برای تحقیق استفاده می شود باید دارای روایی باشد تا بتوان نتایج آن را به کل جامعه تعلیم داد.روایی برای مفید و موثر بودن جمع آوری  داده ها شرط اساسی است. برای دستیابی به این ویژگی ابزار تحقیق لازم است که سازنده ابزار به گردآوری شواهدی در این رابطه اقدام نماید. در این صورت ابزار مورد تحقیق از یک روایی محتوایی صوری برخوردار خواهد شد. و لذا به منظور تعیین اعتبار ابزار پژوهش قبل از اجرای نهایی پرسشنامه در بین ۱۰۰ نفر از دانشجویان توزیع گردید و به این وسیله اعتبار صوری پرسشنامه بدست آمد.

 

 

روش آماری:

به منظور تجزیه وتحلیل داده ها و بررسی علل گرایش جوانان به مواد مخدر،کرک، شیشه،……………..پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پایان نامه را دانلود کنید

 

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه در پایان نامه دات کام : تنها , ۱۵۰۰۰ تومان

 

 

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “بررسى علل گرایش جوانان به مواد مخدر کراک و شیشه”

دوازده + 18 =