فروشگاه

بررسی سطح اضطراب معلمان کودکان استثنایی (عقب مانده ذهنی) و معلمان کودکان عادی

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 1739

قیمت : تومان19,500

توضیحات

چکیده:

در پژوهش حاضر، سطح اضطراب معلمان کودکان استثنایی (عقب مانده ذهنی) و معلمان کودکان عادی مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور یک گروه نمونه ۵۰ نفری (شامل ۲۵ نفر از معلمان کودکان عقب مانده ذهنی و ۲۵ نفر از معلمان کودکان عادی) از شهر تهران از طریق روش نمونه گیری طبقه‌ای انتخاب و تست اضطراب اشپیل برگر بر روی آنها اجرا شد. نتایج نشان داد که:

بین میزان اضطراب معلمان کودکان عادی و عقب مانده ذهنی تفاوت معنادار وجود ندارد.

 

۱۰۲ صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع ،جامعه آماری و پرسشنامه دارد قیمت ۱۹۵۰۰ تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال،مقاله و پایان نامه علوم تربیتی در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

 

 

بیان مسئله:

معلمان همچون دیگر انسانها در معرض همه اضطربات و عوامل عاطفی و احساسی هستند که می‌تواند نحوه برخورد آنها را نه تنها با دانش‌آموز خود، بلکه با کلیه انسانهای پیرامونشان دگرگون کرده، زندگی ویژه ای را برای آنها به وجود آورد. اندکی احساس اضطراب در ابتدای تدریس تدریجاً به اضطرابی بزرگتر مبدل می شود که تدریس را برای معلم دشوار و حتی ناممکن سازد، به عبارت دیگر، احساس اضطراب در یک کلاس ممکن است در کار آن روز یا هفته و حتی آن دوره معلم اثر منفی بگذارد و به کلی او را از کارش بازدارد (فرهنگی، ۱۳۷۸). حال اگر دانش‌آموزان این معلم، کودکان استثنایی بخصوص عقب مانده ذهنی باشند، مسلماً نگرش معلم نسبت به آنها نسبت به کودکان عادی متفاوت خواهد بود، در نتیجه سطح اضطراب این معلمان هم متفاوت از معلمان کودکان عادی خواهد بود. لذا این تحقیق بر آن است که به این پرسش پاسخ دهد که آیا بین سطح اضطراب آشکار و پنهان معلمان کودکان استثنایی و عادی تفاوت وجود دارد؟

 

 

هدف پژوهش :

هدف پژوهش مقایسه سطح اضطراب معلمان کودکان استثنایی (عقب مانده ذهنی) و معلمان کودکان عادی می باشد. از آنجا که مسئله اضطراب معلمان، اصولاً چیزی نیست که تنها به شخص معلم تأثیر بگذارد، و این معضل قطعاً از طریق معلم به اقشار آینده ساز جامعه و درواقع اکثریت جامعه ممکن است منتقل شود و اثر نامطلوبی از خود باقی گذارد.

لذا در این پژوهش سعی بر این است که به علل و عواملی که سبب ساز اضطراب معلمان می‌شود، پرداخته شده و سپس در یک مقایسه، این سطح اضطراب را بین معلمان کودکان استثنایی و عادی مورد بررسی قرار داده و در نهایت راه حلهایی را برای رفع مشکل پیدا کرده و ارائه شود.

 

پرسش پژوهش:

آیا بین معلمان کودکان عادی و معلمان کودکان استثنایی (عقب مانده ذهنی) از لحاظ سطوح اضطراب آشکار و پنهان تفاوت وجود دارد؟

فرضیه های پژوهش:

۱-    بین سطح اضطراب آشکار معلمان کودکان عادی و معلمان کودکان استثنایی تفاوت معنی دار وجود دارد.

۲-    بین سطح اضطراب پنهان معلمان کودکان عادی و معلمان کودکان استثنایی تفاوت معنی دار وجود دارد.

ضرورت و اهمیت پژوهش

اضطراب معلم کار تدریس را برای آنها دشوار کرده، از درجه موفقیت آنها به میزان قابل توجهی می کاهد. اندکی احساس اضطراب در ابتدای تدریس، تدریجاً به اضطرابی بزرگتر مبدل می شود که تدریس را برای معلم دشوار و حتی ناممکن می سازد، به عبارت دیگر، احساس اضطراب در یک کلاس ممکن است در آن روز یا هفته و حتی آن دوره معلم اثر منفی بگذارد و به کلی او را از کارش بازدارد.

هیچ معلمی حتی پس از سالهای متمادی تدریس، در مقابل روشهای نادرست و ناموفق و در مقابل دانش‌آموزان مسأله ساز، از ترس از صحنه مصونیت ندارد. اضطراب معلم براثر «پیشگویی خود کامرواساز[۱]» خود او بیشتر گسترش می یابد و رفتار نادرستی را در او پدید می آورد.

در چنین موردی رفتار او کاملاً به انتظاراتش وابسته است و همین انتظارات، وضعیتی را در او ایجاد می کند که توقع پیدا می کند تمام دانش‌آموزان در کلاس او سراپاگوش باشند و دست از پا خطا نکنند. اما از آنجا که در این مورد بخصوص در کار خود موفق نیست، به رفتاری اضطراب آلود دست می زند و همین رفتار عامل تشدیدکننده رفتار نادرست‌تر در دانش‌آموزان می گردد (فرهنگی، ۱۳۷۸). هر دو گروه معلمان کودکان عادی و استثنایی به خاطر شرایط ویژه کاری از لحاظ سطح سلامت جسمی، روانی، رفتاری و شخصیتی دچار دگرگونی می شوند. اما در این میان معلمان کودکان استثنایی (عقب مانده ذهنی) احتمالاً به علت احساس مسئولیت و مراقبت و دخالت در درمان این کودکان از یک سو و سروکار داشتن با قشر بیماران ذهنی از سوی دیگر، استرس بیشتری را نسبت به معلمان کودکان عادی تجربه می کنند و در نتیجه نشانه های روانشناختی و ویژگیهای شخصیتی متفاوتی را ظاهر می سازند (صادقی، ۱۳۷۹). پس پرداختن به چنین پژوهشی لازم و ضروریست، زیرا با کاهش اضطراب و بهبود بخشیدن به بهداشت روانی معلمان، می‌توان سبب رضایت هر چه بیشتر آنها نسبت به شغل پرمسئولیت و انسان سازشان شد و با چاره جویی و رفع نسبی مشکلات آنها می توان زمینه علاقه‌مندی هر چه بیشتر ایشان را نسبت به تحقیق و تفحص بیشتر کرد، و در نتیجه با بار علمی بیشتر و نشاط روحی و روانی بالاتر آنها را در جهت خدمت به جامعه دانش‌آموزان و تعلیم و تربیت مفیدتر آنها را سوق داده و در نتیجه با کارآمدتر شدن هر چه بیشتر این معماران جامعه، در انتظار جامعه ای سالم تر و موفق تر بود.

 

تعاریف عملیاتی پژوهش:

حالت اضطراب[۲] : احساس ناخوشایند، زودگذر و آگاهانه ای از تنش، بیم، عصبیت و نگرانی است که با فعال شدن یا برانگیختگی دستگاه عصبی خودمختار و رفتارها و واکنشهای مربوط به آن (تعرّق، لرزش، افزایش ضربان قلب و غیره) همراه است.

صفت اضطراب[۳]: انگیزه یا زمینه رفتاری است که فرد را آماده می کند تا در مقابل موقعیت های بسیاری که خطری ندارند، مضطرب شود و نسبت به آنها حالت اضطراب داشته باشد.

معلم مدارس عادی: کسی است که به صورت استخدام رسمی در مناطق ۱۹گانه مدارس عادی شهر تهران در مقطع ابتدایی مشغول به تدریس است.

معلم مدارس استثنایی: کسی است که به صورت استخدام رسمی در مناطق مختلف مدارس استثنایی (عقب مانده ذهنی) شهر تهران در مقطع ابتدایی مشغول به تدریس است.

اضطراب پنهان: در این پژوهش یعنی نمراتی که فرد در مقیاس اشپیل برگر به دست می آورد.

اضطراب آشکار: در این پژوهش یعنی نمراتی که فرد در مقیاس اشپیل برگر به دست می آورد.

خلاصه فصل:

همان طور که در مقدمه ذکر شد بیشتر معلمان از اضطرابات و دلواپسیهایی که از منابع بسیاری نشأت می گیرد در عذاب اند، این اضطراب ها از هر منبعی که باشد، کار تدریس را برای آنها دشوار کرده از درجه موفقیت آنها به میزان قابل توجهی می کاهد.

هدف از این تحقیق: بررسی مقایسه سطح اضطراب معلمان کودکان عادی و معلمان کودکان استثنایی (عقب مانده ذهنی) بوده است. از آنجا که مسئله اضطراب معلمان، اصولاً چیزی نیست که تنها به شخص معلم تأثیر بگذارد لذا در این پژوهش سعی بر این است که به علل و عوامل که سب ساز اضطراب معلمان می شود، پرداخته شود.

در نتیجه پرداختن به چنین پژوهشی لازم و ضروریست، زیرا با کاهش اضطراب و بهبود بخشیدن به بهداشت روانی معلمان، می توان سبب رضایت هر چه بیشتر آنها نسبت به شغل پرمسئولیت و انسان سازشان شد.

همچنین در این تحقیق به تعریف مفاهیم و واژه‌هایی پرداخته شده است که عبارتند از: حالت اضطراب، صفت اضطراب، معلم عادی، معلم استثنایی، اضطراب آشکار و پنهان.اضطراب

تعریف اضطراب

منظور از اضطراب، هیجان ناخوشایندی است که با اصطلاحاتی مانند «نگرانی»، «دلشوره»، «وحشت» و «ترس» بیان می شود (اتکینسون، اتکینسون و هلیگارد، ترجمه براهنی، شاملو، کریمی، هاشمیان ۱۳۷۹). اضطراب به منزله بخشی از زندگی هر انسان، در همه افراد در حدّی اعتدال آمیز وجود دارد و در این حد، به عنوان پاسخی سازش یافته تلقی می شود. بالعکس، اضطراب مرضی نیز وجود دارد، چرا که اگر حدّی از اضطراب می تواند ساده‌تر و مفید باشد و اگر اغلب مردم اضطراب را تجربه می کنند.اما این حالت ممکن است جنبه مزمن و مداوم بیابد که در این صورت نه تنها نمی توان پاسخ را سازش یافته دانست بلکه باید آن را به منزله منبع شکست، سازش نایافتگی و استیصال گسترده ای تلقی کرد که فرد را از بخش عمده ای از امکاناتش محروم می کند. اضطراب مستلزم مفهوم ناایمنی یا تهدیدی است که فرد منبع آن را به وضوح درک نمی کند (ریچارد پی، هالجین، سوزان کراس و تیبورن، ترجمه سیدمحمدی، ۱۳۸۴).

براساس پژوهشی که توسط «کروارد» و «کوپر» در لندن صورت گرفته است، مبتلایان به اضطراب حدود ۲۷ درصد بیماران را که به علت مسائل و ناراحتیهای روانی به پزشکان و روانشناسان مراجعه کرده بودند تشکیل می دادند است.

براساس آمار و ارقام به دست آمده از مطالعات مارکس در سال ۱۹۸۱، حدود  مبتلایان به اضطراب را زنان تشکیل می دادند. علائم اضطراب از حالات آن شایعتر هستند و در یک بررسی در آمریکا مشخص شد که حدود ۱۵% مردم عادی آمریکا، دچار این ناراحتی بوده اند (فرجاد، ۱۳۷۸).

 

بروز و پیامدهای اضطراب

کسانی که اضطراب را به طور معمول تجربه می کنند قادر نیستند، سرچشمه و علت آن را تشخیص دهند. اضطراب شدید یا اضطراب در سطح بالا، تأثیر عمده بر روی عملکرد خواهد داشت. به نظر می رسد اضطراب در سطحی نه خیلی شدید و نه خیلی ضعیف می تواند عملکرد فرد را بالا ببرد. در این وضعیت، اضطراب به صورت یک انگیزش عمل می کند. پس سطوح متوسط اضطراب منجر به تسهیل در امر یادگیری می شود(ریچارد پی، هالجین ، سوزان کراس و تیبورن، ترجمه: سیدمحمدی ۱۳۸۴).

اضطراب دارای دو حالت است: اضطراب موقعیتی یعنی حالت A، یک عکس‌العمل هیجانی موقتی یا لحظه‌ایست و اضطراب خصیصه ای که به عنوان خصوصیات دیرپای فرد[۴] خوانده می شود. در ضمن موقعیتهای برانگیزاننده اضطراب، شامل موارد زیر می باشد.یکی از این موقعیتها ارزیابی اجتماعی[۵] است. این حالتی است که فرد انتظار دارد، مورد ارزیابی دیگران قرار بگیرد. موقعیت دیگر شامل ادراک خطر جسمانی است. سومین موقعیت یک وضعیت مبهم است، وضعیتی که ناشناخته و نامشخص است. بدین معنا که او نمی داند که آیا قادر خواهد بود خود را با آن چیزی که در پیش است، تطبیق دهد یا نه؟ بدین دلیل است که اکثر افراد دارای اضطراب سطح بالا (ویژگی A) ماندن در محیطهای آشنا را به وارد شدن به محیطهای ناشناخته ترجیح می دهند.(اُ .راس، ترجمه جمالفر، ۱۳۷۹).

حالتهای اضطراب، هم در میان مراجعان به روانپزشک و هم مراجعان به پزشکهای عمومی، فراوان یافت می شود. لدر و مارکس (۱۹۷۶) نظر می دهند که تقریباً ۸ درصد کلیه بیماران روانی سرپایی، مبتلا به حالتهای اضطرابی هستند (اُ.راس، ترجمه جمالفر، ۱۳۷۹).

واضح ترین رفتار کلی و یا حرکتی در اضطراب فرار و یا دوری کردن از محرک است، ولی اضطراب به صور رفتاری دیگری نیز جلوه می کند (مانند لرزش و اختلالات تکلم و غیره). افراد مضطرب ممکن است تغییراتی در وجود خود احساس کنند یا احساس کنند واقعیت جهان در حال تغییر است (هرسن وام ترنر، ترجمه شاملو و محمدی، ۱۳۷۹).

 

انواع اختلالهای اضطرابی

اختلال اضطراب فراگیر[۶]: اضطراب به طور طبیعی به عنوان یک واکنش «جنگ یا گریز» در برابر تهدید ظاهر می شود. زمانی تشخیص این اختلال مطرح می شود که نشانه های معمول اضطراب دائمی و ناخوشایند باشند و به صورت ارادی نتوان بر آنها غلبه کرد. و با موقعیت مورد نظر نیز تناسب[۱] – self fulfilling prophecy

[۲] – state anxicty

[۳] – Trait anxiety

[۴] – Enduring

[۵] – social evaluation

[۶] – generalized anxiety disorder

………………………….

 

جامعه آماری

جامعه مورد مطالعه شامل همه معلمان کودکان استثنایی (عقب مانده ذهنی) و همه معلمان کودکان عادی شهر تهران بزرگ در مقطع ابتدایی است.

 

گروه نمونه

حجم نمونه این پژوهش ۵۰ نفر از معلمان ابتدایی مدارس عادی و عقب مانده ذهنی است، شامل ۲۵ معلم مدارس عادی و ۲۵ معلم مدارس استثنایی (عقب مانده ذهنی).

 

روش پژوهش

روش نمونه گیری در این پژوهش از نوع تصادفی است.

 

روش نمونه گیری

۱-         از مناطق ۱۹ گانه آموزش و پرورش شهر تهران ، ۲ منطقه ۱۰ و ۱۱ انتخاب شد.

۲-         از بین مدارس ابتدایی این دو منطقه ۲ مدرسه ابتدایی و ۲ مدرسه استثنایی انتخاب شد.

۳-         از آموزش و پرورش استثنایی، طبقه عقب مانده ذهنی انتخاب شد.

 

ابزار پژوهش

ابزار پژوهش، تست اضطراب اشپیل برگر (STAI) شامل دو پرسشنامه ۲۰ سؤالی آشکار و پنهان است. در دستورالعمل مربوط به بخش حالت اضطراب از آزمودنیها خواسته می شود شدت احساس اضطراب خود را همین الان، در این لحظه گزارش کنند. در دستورالعمل مربوط به صفت اضطراب از آنها خواسته می شود با توجه فراوانی وقوع احساسات و علائم مربوط به اضطراب خود، نشان دهند که به طور کلی چه احساسی دارند.

شیوه نمره گذاری این تست به صورت ۱، ۲، ۳، ۴ است. بدین معنا که برای ماده های ۱ الی ۲۰ هر یک از فرم های حالت و صفت حداقل ۲۰ و حداکثر ۸۰ نمره تعلق می گیرد که نمره هر آزمودنی در هر فرم بین نمره ۲۰ الی ۸۰ قرار خواهد گرفت. در مقیاس حالت این تست ماده های ۱، ۲، ۵، ۸، ۱۰، ۱۱، ۱۵، ۱۶، ۱۹ و ۲۰ نشانه عدم اضطراب و ماده های ۳، ۴، ۶، ۷، ۹، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۷ و ۱۸ نشانه اضطراب است.

در مقیاس صفت این تست ماده های ۲۱، ۲۳، ۲۶، ۲۷، ۳۰، ۳۳، ۳۴، ۳۶، ۳۹ نشانه عدم اضطراب و ماده های ۲۲، ۲۴، ۲۵، ۲۸، ۲۹، ۳۱، ۳۲، ۳۵، ۳۷، ۳۸ و ۴۰ نشانه اضطراب است. بنابراین احتمال دارد چهار عامل اضطراب و عدم اضطراب در حالت و اضطراب و عدم اضطراب در صفت از آن بیرون آید.

مقیاس صفت و حالت اضطراب هماهنگی درونی بالایی دارد. میانه ضرایب آلفا در گروههای مقیاس ـ حالت اضطراب ۹۲% و برای مقیاس صفت اضطراب ۹۰% گزارش شده است.

اعتبار این تست از طریق ضریب آلفای کرانباخ محاسبه شده است. روایی آن از طریق تحلیل عاملی تأیید شده است. عملی بودن اعتبار و روایی این مقیاس در ایران توسط محمود پناهی شهری (۱۳۷۲) و نارنجی (۷۵-۱۳۷۴) و بهروز مهرام (۱۳۷۳) در مشهد بررسی و نرم یابی شده است.

دستورالعمل کامل کردن مقیاس های اضطراب آشکار و پنهان، بر روی فرم های آزمون چاپ شده است. هیچ پاسخی به عنوان پاسخ صحیح یا غلط قلمداد نمی شود. لذا بهترین گزینه ای که احساس آزمودنی را توصیف می کند با زدن یک ضربدر (×) مشخص کنند. برای انتخاب هر گزینه، زمان زیادی را صرف نکنند. سپس با استفاده از نمره گذاری اشپیل برگر پاسخهای معلمان مورد بررسی قرار می گیرد.

 

روش گردآوری اطلاعات (طرح پژوهش)

طرح پژوهش از نوع پس رویدادی است که دو جامعه را مورد مقایسه قرار می دهد.

 

روش آماری

در این پژوهش داده ها از طریق آزمون t با توجه به دو گروه (عادی و استثنایی) مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

 

خلاصه:

در این فصل به بررسی جامعه آماری، گروه نمونه، روش پژوهش و نمونه گیری ابزار پژوهش، روش گردآوری اطلاعات و روش آماری پرداخته شده است. در این پژوهش گروه نمونه ۵۰ نفری شامل ۲۵ معلم کودکان عادی و ۲۵ معلم کودکان استثنایی مورد ارزیابی قرار گرفته و نتیجه به کل جامعه آماری (کل معلمین عادی و استثنایی شهر تهران در مقطع ابتدایی) تعمیم داده شده است.

برای اندازه گیری در این پژوهش از مقیاس اضطراب اشپیل برگر استفاده شده است که شامل دو پرسشنامه ۲۰ سؤالی آشکار و پنهان است.

طرح پژوهش از نوع پس رویدادی است و روش نمونه گیری از نوع تصادفی است.

برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از آزمون t استفاده شده و توسط آن تفاوت بین دو میانگین بررسی می شود…………


………………………

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق لینک دانلود این پروژه فعال خواهد شد.

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه درپایان نامه دات کام : تنها , ۱۹۵۰۰ تومان

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “بررسی سطح اضطراب معلمان کودکان استثنایی (عقب مانده ذهنی) و معلمان کودکان عادی”

4 × 4 =