فروشگاه

تأثیر آموزش مهارتهای اجتماعی (جرأت ورزی )در افزایش جرأت ورزی دانش آموزان فرزندان دختر ۹ تا ۱۱ ساله

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 655

قیمت : تومان6,500

توضیحات

مقاله تأثیر آموزش مهارتهای اجتماعی (جرأت ورزی )در افزایش جرأت ورزی و عزت نفس دانش آموزان فرزندان دختر ۹ تا ۱۱ ساله  کارکنان ناجا در شهر تهران

چکیده

 هدف : هدف از  پژوهش حاضرتعیین تأثیر آموزش مهارتهای اجتماعی ( جرأت ورزی ) بر افزایش جرأت ورزی وعزت نفس فرزندان دختر  9تا ۱۱ سال کارکنان ناجا در شهر تهران بوده است. روش : با روش پژوهشی نیمه آزمایشی ۲۰ نفر از دانش آموزان پایه سوم تا پنجم ابتدایی که دارای پایین ترین میزان جرأت ورزی بودند انتخاب شدند و به طور تصادفی ساده در دو گروه آزمایشی و کنترل قرار گرفتند . طرح پژوهش از نوع پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل بود . پرسشنامۀ جرأت ورزی گمبریل و ریچی  برای سنجش میزان ابراز وجود  و  پرسشنامۀ عزت نفس کوپر اسمیت  برای سنجش میزان عزت نفس این دانش آموزان مورد استفاده قرار گرفت . پس از انجام پیش آزمون برنامۀ آموزش جرأت ورزی طی ۱۰هفته ، هر هفته ۱ جلسه ، به مدت ۵/۱ساعت اجرا شد و در پایان پس آزمون انجام شد و پس از گذشت ۲۵روز هردو گروه دوباره تحت آزمون قرارگرفتند نتایج با استفاده از نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و از روشهای آمار توصیفی و و تحلیل واریانس دوعاملی همراه با اندازه گیری های مکرر روی یک عامل استفاده شد..یافته ها : نتایج نشان داد که میزان جرأت ورزی و عزت نفس آزمودنیها در پایان برنامۀ درمانی افزایش  یافت. این نتایج در مرحلۀ پیگیری نیز مورد تأیید قرارگرفت. نتیجه گیری : آموزش مهارتهای اجتماعی(جرأت ورزی ) ، میزان جرأت ورزی و عزت نفس دانش آموزان کم جرأت راافزایش داد.

واژه های کلیدی : مهارتهای اجتماعی ، آموزش جرأت ورزی، عزت نفس

۴۶صفحه فونت ۱۴ فایل ورد منابع فارسی و انگلیسی دارد قیمت:۶۵۰۰تومان

  

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 اگر مطلب مورد نظر خود را در این سایت پیدا نکردید میتوانید از قسمت سفارش پروژه جدید کار تحقیقی خود را به ما سفارش دهید

 

                                         

       خودپنداره وعزت نفس۱ کودک وابسته به مهارتهایی  است که کودک در ایجاد ارتباط با همسالان و بزرگسالان دارد. کودکی که از مهارت های  اجتماعی خوبی برخوردار است در ایجاد روابط رضایت بخش موفق است و می تواند بازخوردهای مناسبی از جانب دیگران دریافت کند (گلدارد و گلدارد۲ ، ترجمه پرنیانی ،۱۳۸۲).  به طورکلی مهارتهای اجتماعی به رفتارهای آموخته شده ومقبول جامعه اطلاق می شود؛ رفتارهایی که شخص می تواند با دیگران به نوعی ارتباط متقابل برقرار کندکه به بروزپاسخهای مثبت و پرهیز از پاسخهای منفی انجامد (کارتلج و میلبرن۳  ،۱۹۴۳ ، ترجمه نظری نژاد ،۱۳۸۵).

       مهارتها ی اجتماعی۴ مجموعه ای از توانایی های آموخته شده ایست که فرد را قادرمی سازد تا با قابلیت و شکل مناسبی در یک زمینه اجتماعی تعامل کند ،ازجمله معمول ترین مهارتهای اجتماعی شناخته شده ابرازوجود ،کنار آمدن ،مهارتهای ارتباطی ،دوست یابی ،حل مسأله میان فردی و توانایی تنظیم کردن شناخت ها ،احساسات ورفتارهای فرد می باشد (واژه نامه انجمن روانشناسی آمریکا۵ ،۲۰۰۷ ). عزت نفس و مهارتهای اجتماعی از جمله متغیر هایی هستند که همواره در ارتباط تنگاتنگی با هم قرار دارند .پوپ معتقد است کودک به منظور اینکه  احساس مثبتی در مورد خودش داشته باشد باید دارای مهارتهای ضروری برای همراهی با دیگران باشد .کودکی که از خودش نامطمئن باشد باشک وتردید به دیگران نزدیک می شود و بنابراین کمتر ازمهارتهای اجتماعی استفاده می کند.هر گاه کودکان بتوانندبا دیگران تعامل موفقیت آمیزی داشته باشند؛ این قابلیت جدید باعث افزایش عزت نفس اجتماعی آنها می گردد (  پوپ۶، مک هیل وکریهد۷ ، ترجمه  تجّلی ،۱۳۸۵ ). یکی از مؤلفه های مهم روابط اجتماعی و مهارتهای اجتماعی ، ابراز وجود۸ (جرأت ورزی ) می باشد. فردجرآتمند ضمن پافشاری برخواسته های منطقی و انجام رفتار مخالفتی در دفاع از خواسته ها ، حقوق و سلیقه های دیگران را مورد توجه قرارمی دهد و از اجحاف حقوق دیگران و تضییع آنها خودداری می کند
( لانس بری۹ وهمکاران ،۲۰۰۳).ابراز وجود( جرأت ورزی ) به توانایی فرد در بیان ودفاع از عقاید ، علاقمندی واحساسات خود به نحوی شایسته و بدون اضطراب اتلاق می شود. ( لیزاریچ۱۰ و همکاران ،۲۰۰۳). فردجرأت ورز ، مسئولیت رفتارها  وانتخابهای خود  را می پذیرد ،دارای عزت نفس کافی است ، احساس، افکارو نگرشی  مثبت نسبت  به خود و دیگران دارد و رفتارش با خود و دیگران صریح و صادقانه است (تونند۱۱،۱۹۹۱ ). فردجرأتمند از روشهای ارتباطی استفاده می کند  که او را قادرمی سازند حرمت نفس خویش را حفظ کند ، خشنودی و ارضای خواسته های خویش را دنبال کند( بولتون۱۲ ، ترجمه  سهرابی وحیات روشنایی ،۱۳۸۶ ).  افرادیکه ابراز وجود دارند درجات بالایی ازاعتمادبه نفس وحرمت نفس را نشان می دهند  (رادسب۱۳ ،۲۰۰۵). برخی از کودکان رفتارهای جرأت مندانه را یاد نگرفته اند و قدرت « نه » گفتن را ندارند و نمی توانند به صورت جرأت مندانه با اطرافیان خود تعامل داشته باشند (وان گاندی ۱۴، ۲۰۰۲ ).  بدین منوال ، ملاحظه می شود که میزان پذیرش خود و عزت نفس در این گونه کودکان پایین است ( لور ومور۱۵ ، ۱۹۸۰؛ دلوتی۱۶ ،۱۹۸۱ ). رفتارهای مغایر با جرأت ورزی، در روابط اجتماعی افراد اختلال ایجاد کرده و آنها را به سوی اتخاذ رفتارهای منفعلانه ، مانند خجالتی بودن ،افسردگی و اضطراب سوق می دهد و یا به سوی پرخاشگری و بزهکاری هدایت می کند( بیشاپ۱۷، ۲۰۰۶ ).افراد کم جرأت یا بی جرأت تمایل دارند که از تعارض در همه شرایط جلوگیری کنند؛ این افراد نگرانیها را درونی می کنند تا خود را به خطر نیندازند .اعتقاد زیر بنایی این افراد آن است که نیازهای افراد دیگر مهمتر از نیازهای خودشان می باشد و اگر فرد نیازهای خودش را بر آورده کند ، دیگران او را طرد خواهند کرد. هچنین فرد کم جرأت می تواند افکار واحساسات خود را به شکل خصومت آمیز و پرخاشگرانه نیز نشان دهد؛ این افراد از تهدید و کنترل در بر آوردن نیازهایشان استفاده می کنند ( هنسی۱۸ ،۲۰۰۴ ). همچنین صحبت با صدای بلند و خشن ، خصمانه نگاه کردن به دیگران ، صحبت در رابطه با اتفاقات گذشته به صورت ملامت کننده ، سرزنش کنند ه و تحقیر آمیز، بیان تند و خود خواهانه احساسات و عقاید در یک الگوی تعصبی ، ارزش های خود را مهمتر از ارزش های دیگران قلمداد کردن و صدمه زدن به دیگران برای اجتناب از صدمه شخصی از ویژگیهای این افراد است  ( هارجی ودیکسون۱۹ ،۲۰۰۴). از این رو برای رفع این گونه اختلالهای رفتاری و ناهنجاری عاطفی اجرای برنامه های جرأت آموزی۲۰ ضرورت دارد. جرأت آموزی شیوه ای است که طی آن تلاش می شود با استفاده از روشهای متنوع یادگیری و تنظیم برنامه ای عملی و سنجیده ، قدرت اثر بخشی ونظارت فرد را بر محیط خود افزایش داده ، واز این راه خواستگاه های لازم برای تقویت رفتار مطلوب راگسترده سازیم . جرأت آموزی معمولاً با تعیین تکالیف خانگی و برنامه ریزی هفتگی در مورد فعالیتهای مراجع در محیط خانواده ، محیط کار و جامعه و همچنین آموزش مهارتهای اجتماعی و ارتباطی توأم می شود و طی این فرایند به مراجع آموزش داده می شود تا د رموقعیتهای مختلف ، عمل جسارت آمیزی از خود نشان دهد .جرأت آموزی به منظور مقابلۀموثر با موقعیتها و به منظور از بین بردن اضطراب در موارد رویارویی با مشکلات به کار می رود . ( لطفی کاشانی و وزیری ، ۱۳۸۳) . برنامه آموزش ابراز وجود ،شیوه های اجرایی متعددی دارد که به طور فردی یا گروهی اعمال می شود. برخی از شیوهای آموزشی ابراز وجود عبارتند از : بازسازی عقلانی ، نظارت بر خود ، آرمیدگی در موقعیت واقعی ، حساسیت زدایی، تمرین رفتار، ایفای نقش ، سرمشق گیری ، بازخورد ، حل مسئله ، راهنمایی ، تقویت ، توقف فکر ، آموزش درخواست کردن ” بله گفتن ” و ” نه گفتن ”  ، ابراز احساسات مثبت ، ابراز احساسات منفی و روشهای مقابله با انتقاد وآموزش انتقاد سازنده . اعتقاد بر این است که آموزش ابراز وجود به صورت گروهی در مقابله با روش فردی فواید بیشتری دارد ، زیرا اعضای گروه می توانند رفتار ابراز وجود را درگروه تمرین کنند.  اعضای گروه ، رفتار ابرازمندانه را راحت تر می پذیرند ، زیرا دلایل رفتار را درک می کنند و در یک گروه فرصت های بیشتری برای ترغیب و تشویق  و بالا بردن ابراز وجود فراهم می شود ( لین۲۱ و همکاران ، ۲۰۰۴). آموختن مهارتهای ابراز وجود به کودکان بسیاری ضروری است ، زیرا آنان با کسب این مهارتها بهتر می توانند در گروه دوستان پذیرفته و جذب شوند و این امر باعث افزایش عزت نفس آنها می گردد و به دنبال آن عزت نفس بالا می تواند موجب افزایش پیشرفت تحصیلی و موفقیت های شغلی گردد؛ در واقع دور روانشناختی با اثرات مثبت آغاز می گردد و پیامدها ی آن خود بر ابراز وجود اثر می گذارد ( پیری ،۱۳۸۳). درسالهای اخیر در برخی از پژوهش ها ، به طور کلی به تأثیر برنامه های آموزش مهارتهای اجتماعی ( جرأت آموزی) در افزایش میزان  ابراز وجود ،عزت نفس و سلامت روان  اشاره شده است :……………………..

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه در پایان نامه دات کام : تنها , ۶۵۰۰ تومان

 

 

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “تأثیر آموزش مهارتهای اجتماعی (جرأت ورزی )در افزایش جرأت ورزی دانش آموزان فرزندان دختر ۹ تا ۱۱ ساله”

چهارده − 8 =