فروشگاه

رابطه تفکر انتقادی با نحوه نگرش در باره مواد روان گردان در دانش آموزان دختر اول دبیر ستان کرج

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 3060

قیمت : تومان29,000

توضیحات

چکیده
هدف: هدف از این پژوهش بررسی رابطه تفکر انتقادی و نحوه نگرش درباره مواد روان گردان بوده است.
روش: این مطالعه یک مطالعه توصیفی است که با روش همبستگی انجام گرفته است.نمونه مورد بررسی آن شامل ۲۱۰ دانش آموزان دخترسال اول دبیرستان شهرستان کرج است که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به ابزار تحقیق(پرسشنامه مهارت های تفکر انتقادی و نگرش سنج مواد مخدر)پاسخ دادند.
نتایج: نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش همبستگی پیرسون نشان داد که ۱: بین تفکر انتقادی و نگرش کلی نسبت به مواد روان گردان رابطه معناداری وجود دارد.۲:بین تفکر انتقادی ومولفه شناختی نگرش درباره مواد روان گردان رابطه معنا داری وجود دارد.۳: بین تفکر انتقادی و مولفه هیجانی نگرش درباره مواد روان گردان رابطه معناداری وجود ندارد.۴: بین تفکر انتقادی و مولفه رفتاری نگرش رابطه معناداری وجود دارد.
بحث و نتیجه گیری: . یافته های تحقیق این که دانش آموزانی که درتفکر انتقادی مهارت بیشتری دارند، نسبت به مواد روان گردان هم نگرش مثبت دارند.
نتیجه اینکه شرایط اجتماعی در نگرش به مواد روان گردان تاثیر به سزایی داشته و تنها دارا بودن ویژگی های فردی مانند تفکر انتقادی در نگرش منفی به مواد موثرنیستند بلکه باید زمینه اجتماعی نیز فراهم باشد. برگزاری دوره های آموزش وآشنایی با مواد روان گردان از طریق کتب و مجلات توسط آموزش و پرورش، رسانه های گروهی و غیره برای دانش آموزان بسیار ضروری است.

واژگان کلیدی: تفکر انتقادی، نگرش، نگرش درباره مواد روان گردان، سوءمصرف مواد، دانش آموز، کرج .

 

 

 90صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع دارد قیمت ۲۹۰۰۰ تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

مقدمه
مواد روان گردان، مواد شیمیایی هستند که که روی دستگاه عصبی تاثیر می گذارند و عملکرد هیجانی، ذهنی یا رفتاری را تغییر می دهند (ویتن؛ ترجمه سید محمدی، ۱۳۸۶) .
سوء مصرف مواد، یکی از معضلات بهداشتی، درمانی و اجتماعی جهان امروز بوده و به جرات می توان ادعا کرد که تمامی جوامع کم و بیش با آن درگیری دارند (طوفانی و نوبخت، ۱۳۸۹).
اگر سوء مصرف مواد و اعتیاد پدید ه ای مخرب تلقی میشود، به این دلیل است که در کمین نابودی گرانمایه ترین و پر ارزش ترین سرمایه جوامع انسانی، یعنی جوانان نشسته است و آنان را در چنگال عوارض سوء خود گرفتار می کند. اعتیاد جنبه فردی و شخصی ندارد، بلکه آسیب اجتماعی محسوب می شود (احمد وند، ۱۳۸۶).
اعتیاد و سایر آسیب های اجتماعی مثل حلقه های زنجیر به هم متصل و مرتبط اند، چرا که اگر یکی از آسیب های اجتماعی گریبان انسان را بگیرد، آسیب های دیگر نیز ممکن است به دنبال آن ظاهر گردد. پس برای تهیه هزینه های مواد دست به دزدی بزند و ممکن است هنگام دزدی صاحبخانه را مجروح و حتی به قتل برساند و…کما اینکه استفاده از مواد محرک و توهم زا، باعث ارتکاب جرایم خشونت بار هم می شوند (شاکرمی، ۱۳۸۶).
با توجه به اینکه جهان در سه دهه اخیر با آمار های تکان دهنده در خصوص شیوع سوء مصرف مواد در سطح جامعه و به خصوص در بین جوانان و نوجوانان، مواجه شده است و هم چنین به خاطر نگرانی های عمیق اثرات زیان باری دارویی، اجتماعی، قانونی، بهداشتی و اقتصادی ناشی از سوء مصرف مواد، ما اکنون نیازمند توجه جدی برای گسترش هر چه بیشتر راهبرد های پیشگیرانه کار آمد هستیم. هر ساله هزینه های گزافی صرف پژوهش، درمان و پیشگیری از سوء مصرف و وابستگی به مواد می شود. به ویژه در سال های اخیر به دلیل ناکامی و هزینه های بالای فعالیت های درمانی و باز پروری توجه و تمرکز بیشتری به روش های پیشگیری معطوف شده است (هاوکینز، کاتالانو و میلر، ۲۰۰۴ ؛به نقل از دائمی و همکاران، ۱۳۸۸).
آسیب های اجتماعی طی چند دهه اخیر در سراسر جهان سیر صعودی داشته است. آمارهای نگران کننده در این زمینه، کارشناسان را به بررسی این معضل و یافتن راه حلی برای آن برانگیخته است. نتیجه این بررسی ها نشان می دهد که بسیاری از آسیب های اجتماعی ناشی از کمبود مهارت های روانی- اجتماعی لازم برای برخورد موثر با مشکلات زندگی هستند. به عنوان مثال، پژوهش های صورت گرفته در زمینه سوءمصرف مواد مخدر نشان داده اند که یکی از عوامل اصلی گرایش به مصرف مواد مخدر، پایین بودن عزت نفس، ضعف در مهارت های ارتباطی حل مسئله است. بنابر این مهارت های مقاومت در برابر فشار همسالان ،به عنوان یک مهارت روانی- اجتماعی می تواند باز دارنده باشد و به طور کلی مطالعات مختلف حاکی از رابطه مستقیم فقر مهارت های روانی- اجتماعی یا به طور کلی مهارت های زندگی و انواع جرم و آسیب اجتماعی مثل خود کشی و اعتیاد، کودک آزاری، همسر آزاری، دزدی، جنایت وانجام رفتار های مخاطره آمیز جنسی می باشد. به همین منظور یک برنامه مدون آموزش مهارت های زندگی می تواند بازدارنده یا کا هنده آسیب های اجتماعی در گروه های مختلف جامعه باشد (عبد الله پور، ۱۳۸۷ ).
مخاطره آمیز ترین دوران زندگی از نظر ابتلا به سوءمصرف مواد، دوره بلوغ و نوجوانی است. در این دوران عوامل گوناگونی از جمله تغییرات سریع جسمانی و اختلال تصویر از خود و نیاز به پذیرفته شدن از طرف دوستان و استقلال، نوجوان را به طرف رفتار هایی مانند سیگارکشیدن یا سوءمصرف مواد سوق می دهد (میرزابیگی و همکاران،۱۳۸۸ ).
گزارش سازمان بهداشت جهانی نشان می دهد که در دنیا حدود ۲۰۰ میلیون معتاد به انواع مواد مخدر وجود دارد که بیشترین شیوع اعتیاد با ۸/۲ درصد در ایران می باشد (دلاور و همکاران ، ۱۳۹۰ ).
جدیدترین آمارهای ارائه شده نشاندهنده آن است که در سطح کشور بیش از دومیلیون معتاد وابسته به انواع مواد مخدر وشش میلیون معتاد تفننی(سوء مصرف کننده) وجوددارند که بر اساس تحقیقات انجام شده در مورد مسئله اعتیاد در کشورمان حدود ۱۰ درصد از افرادی که در ارتباط با مصرف مواد مخدر در زندانها به سر می برند، زنان تشکیل می دهند (ریسیان ،۱۳۸۹ ).
در حال حاضر اطلاعاتی در دست است که نشان می دهد مصرف مواد در میان نوجوانان و جوانان افزایش چشمگیری یافته است. سوء مصرف مواد مخدر در بسیاری از افراد در سنین دبیرستان آغاز می شود. بنابراین یکی از مهم ترین راههای کاهش مصرف مواد مخدر در بزرگسالی کنترل آن در نوجوانی است (رحیمی موقر،۱۳۷۵؛به نقل از طاووسی ،۱۳۸۸ ).
دوره بلوغ و نوجوانی، مخاطره آمیز ترین دوران زندگی از نظر ابتلا به سوءمصرف مواد، است. در این دوران عوامل گوناگونی از جمله تغییرات سریع جسمانی و اختلال تصویر از خود و نیاز به پذیرفته شدن از طرف دوستان و استقلال، نوجوان را به طرف رفتار هایی مانند سیگارکشیدن یا سوءمصرف مواد سوق می دهد (میرزابیگی و همکاران،۱۳۸۸ ).
با در نظر گرفتن اهمیت گرایش به مصرف مواد و آغاز آن از سنین جوانی و با توجه به اینکه اکثریت جمعیت کشور جوانند، به نظر می رسد اجرای برنامه های آموزشی برای تغییر در نگرش جوانان نسبت به سوءمصرف مواد، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
امروزه در کشور هایی که که امور فرهنگی و ارتقاء سطح بهداشت روانی و آموزش مربوط به پیشگیری از آسیب های روانی- اجتماعی اولویت دارند، تاکید بسیاری بر آموزش مهارت های زندگی صورت می گیرد. مجموعه این مهارت ها در جامعه صنعتی و در فضای زندگی ای که پدر و مادر و معلم به صورت تمام وقت و صمیمی واز نزدیک، ارتباط کمتری با کودک ونوجوان دارند، برای رشد اجتماعی و اخلاقی افراد ضروری است و برابر نتایج پژوهش های انجام شده، بسیار سودمند است. یکی از این مهارت ها ،مهارت تفکر انتقادی است. این پژوهش به بررسی مهارت تفکر انتقادی فرد و ارتباط این مهارت با نگرش آنها نسبت به مواد روان گردان که مقدمه ای برای مصرف مواد است می پردازد.
بیان مسئله
مصرف سوء مواد مخدر، یکی از مهم ترین معضلاتی است که کلیه جوامع بشری با آن روبرو هستند. مصرف سوءمواد و مشکل اعتیاد به عنوان یک پدیده مهلک و مخرب که نتایجش می تواند اثرات بسیار سوئی در زمینه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه داشته باشد در هر جامعه ای مطرح است و معمولا گروهی که در برابر این پدیده خطرناک بیش از سایر گروه ها آسیب پذیر است همانا “گروه جوانان “یک جامعه می باشد. بر اساس گزارش جلسه ۱۹۸۰ یونسکو، تحقیقات اجتماعی- رفتاری نشان داده که رفتار های ناشی از مصرف نابه جای داروهای اعتیاد آور و مواد مخدر و الکل، بزهکاری جوانان، خودکشی و افسردگی شایع ترین اختلال رفتاری جوانان نقاط مختلف جهان بوده است. با تمام اینها یک چیز حقیقت دارد و آن آینده جامعه است که با این معتادان جوانش و با هرز رفتن چنین نیروی انسانی عظیم چگونه خواهد بود و به کجا خواهد رفت …؟(فرجاد،۱۳۷۴).
اعلام آمار چند میلیون نفری از معتادان و نیز ابراز نگرانی مسئولان از پایین آمدن سن اعتیاد (بر اساس اعلام مسئولان، طی سال گذشته میزان مصرف مواد مخدر فقط در میان دانش آموزان دوبرابر شده است )، زنگ های خطر را برای همه مسئولان، محققان و مردم به صدا در آورده است.
علی رغم آنکه وضعیت کشور ما در خصوص استفاده از مواد مخدر حتی قابل مقایسه با کشور های پیشرفته نیست و ارقام گزارش شده به وسیله مراکز ذی ربط وضعیت را وخیم تر گزارش می کند، با این حال سرمایه گزاری اصلی در بخش مقابله با واردات و عرضه مواد مخدر است. با وجود مصرف سالانه میلیارد ها ریال در امر مبارزه با مواد مخدر- ضمن آنکه ضرورت این مبارزه را نمی توان نفی کرد- مشکل سوءمصرف مواد مخدر در کشور ما همچنان، حل نشده باقی مانده است. بخشی از این مشکل در راهبرد اساسی برخورد با پدیده اعتیاد است. به نظر می رسد ضروری است سایر ابعاد مبارزه با مصرف مواد مخدر، به ویژه کاهش تقاضا در اولویت قرار گیرد. بدین ترتیب توجه بیشتری به پیشگیری به عنوان یک اصل اساسی می تواند به مبارزه فراگیر علیه اعتیاد و مصرف مواد مخدر یاری رساند (بهرامی، ۱۳۸۸ ).
هم چنین با نگاهی به جامعه معتادین و تلاش های آنها برای ترک اعتیاد در می یابیم که در اغلب موارد بعد از مدت کوتاهی از ترک، مصرف مواد دوباره شروع می شود و روش های ترک اعتیاد نتوانسته است خیلی موثر واقع شود و هزینه های زیادی هم برای معتادان داشته است (خلیلی ،۱۳۸۸ ).
به این ترتیب پیشگیری از ابتلای افراد جامعه به سوءمصرف مواد مخدر به معنای جلوگیری از تحمیل هزینه های سنگین به اجتماع، ابتلای افراد به ایدز و بیماری های دیگر، کاهش بازدهی نیروی کار، وقوع جرم و جنایت، از هم گسستگی کانون خانواده و در معرض تهدید قرار گرفتن نسل بعدی است. واضح است که نوجوانان، حساس ترین قشر جامعه در برابر خطر سوءمصرف مواد را تشکیل می دهند و لذا بیشترین تاکید رویکرد های پیشگیرانه باید بر این گروه متمر کز گردد (جزایری، ۱۳۸۷ ).
واضح است که این بلای سیاه بیشتر کسانی را تهدید می کند که نگرش های نادرست تری نسبت به پیامد های سوءمصرف مواد مخدر دارند (امیر احمدی و همکاران، ۱۳۸۸ ).
روان شناسان معتقدند که میان نگرش افراد و تاثیر به عملکرد ایشان و رفتارشان رابطه ای مستحکم وجود دارد. طبق مطالعات صورت گرفته مشخص شده است افرادی که نسبت به مواد مخدر نگرش ها و باور های مثبت دارند احتمال مصرف و اعتیاد شان بیشتر از کسانی است که نگرش های منفی یا خنثی دارند.
تفکر انتقادی که یکی از انواع مهارت های زندگی است، با ظهور دوره اطلاعات و افزایش پیچیدگی های جامعه، تفکر انتقادی به عنوان یک توانایی که زمینه مواجهه عقلانی با اطلاعات و شرکت در جامعه به عنوان یک شهروند شایسته را فراهم می کند، نیازمند توجه بیشتری است (هالپرن ، ۲۰۰۳ ؛پل،۱۹۸۴؛به نقل از چان، هو، کو ،۲۰۱۱).
نوجوانی که دارای تفکر انتقادی است، قادر است اطلاعات حاصل از منابع مختلف را با هم تلفیق کند، دید گاه های مختلف را مورد بررسی قرار دهد، خوب تجزیه و تحلیل کند، فرضیه های متفاوت بسازد و به آزمایش بگذارد و سر انجام به گونه ای منتقدانه قضاوت کند (هالپرن، ۱۹۹۹ ).
سوال های پژوهش
چه رابطه ای بین تفکر نقاد و نحوه نگرش نسبت به مواد روان گردان وجود دارد؟
چه رابطه ای بین تفکر نقاد و مولفه شناختی نگرش درباره مواد روانگردان وجود دارد؟
چه رابطه ای بین تفکر نقاد و مولفه هیجانی نگرش درباره مواد روان گردان وجود دارد ؟
چه رابطه ای بین تفکر نقاد و مولفه رفتاری نگرش درباره مواد روان گردان وجود دارد ؟
ضرورت و اهمیت پژوهش
سوءمصرف مواد مخدر ریشه تاریخی، پیچیده و طولانی دارد. ولی در مسیر تاریخی خود چه در ایران و چه در جهان هیچ گاه به این فراوانی، شدت و عمق نداشته است.به همین دلیل نیازمند تدابیر جهانی و منطقه ای ویژه ای است (خلیلی،۱۳۸۸).
موضوع سوءمصرف مواد به عنوان یک مشکل اساسی در سطح ملی و بین المللی توجه بسیاری از مراکز علمی و پژوهشی را به خود جلب کرده است. صرف نظر از پیامد های منفی اقتصادی این مشکل، معمولا” سوءمصرف مواد با بسیاری از مشکلات اجتماعی و در نهایت اختلالات روانی ارتباط می یابد (بهرامی،۱۳۸۸ ).
چون مواد مخدر امروزه در میان جوانان در مقیاس وسیعی گسترش یافته و از طرفی مصرف گروهی و تنوع طلبی یعنی استفاده از چند ماده مخدر توام با هم در یک زمان رواج یافته، ابعاد مخرب آن روشن تر می شود. با همه گیر شدن این بیماری، مصرف مواد مخدر از انحصار برخی از طبقات بیرون آمده و بلکه طبقات اجتماعی را شامل می شود و بخصوص جوان شدن گروه معتادان، خاص زمان حاضر است. لذا تسری به همه قشر ها ، جوانی گروه معتادان، مخفی بودن پدیده اعتیاد، دشواری درمان معتادان، رونق گرفتن مواد مخدر خطر ناک تر،شکست کنترل و مبارزه با مواد مخدر، گسترش اعتیاد در میان زنان، زیاد شدن گرایش افراد تحصیل کرده به استعمال مواد مخدر و غیره ابعاد مخرب آن را روشن تر می نماید.گر چه تاکنون سازمان های مختلف و در نقاط مختلف جهان بیش از هر بیماری دیگر برای مبارزه با اعتیاد و از بین بردن آن کوشش نموده اند اما باز هم اعتیاد روز به روز گسترده تر می شود (شاکرمی، ۱۳۸۶).
اعتیاد یک بیماری جدی و خطر ناک است که می تواند موجب از بین رفتن مسیر زندگی، هم بستگی خانوادگی، سلامتی و دارایی و روابط شود. الکل و مصرف مواد نه فقط موجب بیماری های قابل پیشگیری و مرگ زود رس می شود؛ بلکه مهم تر این که خانه و خانواده ها تباه می شوند (انجمن روانپزشکی آمریکا، ۱۹۹۹).
از آنجایی که جامعه ما جوان است (۱ میلیون نفر زیر ۱۵ سال و ۳۶ میلیون نفر زیر ۲۵ سال )که از این تعداد نزدیک به ۱۵ میلیون دانش آموز در دوره های مختلف آموزشی به تحصیل اشتغال دارند، بنا براین با به کار بستن روش های گوناگون پیشگیری می توان این حجم عظیم نیروی آینده ساز را در امان نگاه داشت (مرکز آمار ایران،۱۳۸۶).
تجربه مواد مخدر در سنین پایین تر (برای مثال کمتر از ۱۵ سالگی )خطر اعتیاد را در سنین یالاتر افزایش می دهد. با این توصیف، اجرای برنامه های پیشگیرانه، نه فقط میزان مرگ و میر را کاهش می دهد، می تواند به بسته شدن ورودی های اعتیاد منجر گرددو با کاهش تقاضا و تمایل برای استفاده از مواد، احتمال استفاده از این مواد را به تاخیر انداخته یا شدیدا” کاهش دهد (بوتوین ،۱۹۹۳).
با توجه به اینکه در سال ۲۰۰۸، ۶/۷ درصد نوجوانان بین ۱۲ و ۱۷ در ایالات متحده ویژگی های سوءمصرف مواد یا اختلال وابستگی را داشتند(اداره سلامت روانی و سوءمصرف مواد،۲۰۰۹؛ به نقل از ویی، هچمن، گای، ویکز ،۲۰۱۱).
و در ایران اخیرا ستاد مبارزه با مواد مخدر، سن آغاز مصرف مواد مخدر را بین ۱۲ و ۱۵ سالگی اعلام کرده است (بهرامی،۱۳۸۸ ). همچنین بر اساس اطلاعات بنیاد کرون در سال ۱۹۹۹ تعداد دختران نوجوان نسبت به پسران نوجوان در اعتیاد هروئین،افزایش یافته است (صفری،۱۳۸۳ ).
افزایش استفاده از مواد مخدر در بین دختران و زنان،به علت جایگاه ویژه ونقش خطیری که در محیط خانواده دارند،تاثیر بسیار مخربی بر خانواده خواهد داشت و به تبع آن جامعه نیز در گیر مشکلات عدیده خواهد شد،از این رو تحقیق و پژوهش در رابطه با زنان و دختران و وضعیت آنان بسیار پر اهمیت می باشد.
با توجه به پژوهش های انجام شده ،یکی از متغیرهایی که که در مصرف مواد مخدر نقش مهمی داردنحوه نگرش نسبت به مواد است .به عقیده فیش بین (۱۹۶۷)، مصرف مواد مخدر تحت تاثیر نگرشی است که نوجوانان به مواد دارند. شکل گیری نگرش مثبت یا منفی ناشی از ترکیب دانش، اطلاعات، باورها وعواطف نوجوانان درباره مواد مخدراز یک سو و میزان ارزشمندی است که برای آنها قائل هستند .
نگرش ها بخش اصلی هویت انسان هستند و مرکز و محور روانشناسی اجتماعی. زیرا بر رفتار،پردازش اطلاعات و رویارویی اجتماعی تاثیر گذاشته وبخشی از خود انگاره فرد را تشکیل می دهند (بوهنر و وانک ،۲۰۰۲؛ ترجمه طهوریان،۱۳۹۰).
از آنجا که ناتوانی افراد یک جامعه در شناخت صحیح و تجزیه و تحلیل موضوعات گوناگون ، حل مشکلات، اتخاذ تصمیم های صحیح و ارزیابی نتایج انواع پدیده ها و جریانات، نسل های ناتوان و سازش پذیر در مقابل انواع مسائل اجتماعی و فرهنگی را نتیجه خواهد داد، بسیار مهم و ضروری است که دانش آموزان مهارت خود را در تفکر و استدلال افزایش دهند، اطلاعات موجود را پردازش کنند و آنها را به کار ببرند (مایرز ،۱۹۸۶؛ ترجمه ابیلی،۱۳۸۶ ).
پل در توصیف فردی که دارای تفکر منطقی است اذعان می دارد “رغبت شدید برای نظم و ترتیب، دقت، ذهن روشن و خالی از غرض، اشتیاق به ژزف اندیشی، رغبت زیاد برای شنیدن نظرات مخالف، علاقه مندی به جست و جوی دلیل و مدرک، مخالفت با تناقض گویی و اغتشاش در فکرو به کار گیری امور مخالف با معیار ها و طرفداری از حقیقت برخلاف منافع شخصی از ویژگی های فرد منطقی محسوب می گردد “(نقل در مارزانو ،۱۹۸۹،ص۲ ؛به نقل از خسرو جردی وقربان جهرمی،۱۳۸۶ ).
با توجه به اینکه مطالعات اخیر نشان داده اند که جوانان در برابر مصرف مواد، مقاومت کمی دارند ولی درباره خطرات ناشی از مصرف مواد، قابلیت درک و پذیرش بالایی دارند نخست؛ و با توجه به اینکه آمار ها حکایت از پدیده جوان گرایی نسبی به مواد مخدر دارند؛ و با توجه با اینکه دختران نقش خطیری در خانواده دارند چرا که این دختران امروز، مادران فردا هستند و اگر این مادران افراد سالم و موفقی نباشند یک نسل سالم هم نخواهند داشت. این پژوهش توجه و کار خود را بر روی دانش آموزان دختر سال اول دبیرستان که در دوره نوجوانی به سر می برند، متمرکز کرده است. انتظار می رود که مهارت تفکر انتقادی بتواند به نوجوان کمک کند تا با استفاده از مجموعه ای از مهارت ها، از دانش و ذکاوت خود استفاده نموده و به منطقی ترین و موجه ترین موقعیت درباره موضوعی خاص(مواد مخدر )دست یابد و با استفاده از این مهارت فردی بتواند بر موقعیت های پرخطر مثل گرایش و تمایل به سمت مواد مخدر غلبه پیدا کندو در قضاوت ارزشی دانش آموز در ارتباط با مواد مخدر موثر واقع شود.هم چنین با توجه به اهمیت تفکر نقاد در آموزش و پرورش ونقش آن در پرورش فکری و ذهنی دانش آموزان ،چنانچه تحقیق حاضر انجام شودمی توانددر سیاست گذاری های آموزش و پرورش ،سازمان آموزش و پرورش به کار گرفته شود.وعلاوه بر سازمان آموزش و پرورش ،در سازمان مبارزه با مواد مخدر نیز مفید واقع شود.
اهداف پژوهش
الف )هدف کلی عبارت است از:
تبیین رابطه تفکر نقاد با نحوه نگرش درباره مواد روان گردان در دانش آموزان دختر
ب)اهداف اختصاصی عبارتند از:
تبیین رابطه تفکر نقاد با مولفه عاطفی نگرش درباره مواد روان گردان در دانش آموزان
تبیین رابطه تفکر نقاد با مولفه شناختی نگرش درباره مواد روان گردان در دانش آموزان
تبیین رابطه تفکر نقاد با مولفه رفتاری نگرش درباره مواد روان گردان در دانش آموزان
فرضیه های تحقیق
۱- بین تفکر نقاد با نحوه نگرش کلی درباره مواد روان گردان رابطه وجود دارد.
۲- بین تفکر نقاد با باورهای نادرست (مولفه شناختی نگرش )درباره مواد روان گردان رابطه وجود دارد.
۳- بین تفکر نقاد با حالات هیجانی و احساسی (مولفه هیجانی نگرش )درباره مواد روان گردان رابطه وجود دارد.
۴- بین تفکر نقاد با آمادگی عمل (مولفه رفتاری نگرش )درباره مواد روان گردان رابطه وجود دارد.

تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها
تفکر انتقادی
تعریف نظری : تفکر انتقادی ،تفکر ماهرانه، مسئولانه است که قضاوت خوب را تسهیل می کند، به علت آنکه: متکی بر معیارهایی است، خود اصلاح است و به زمینه حساس است (لیپمن ، ۱۹۹۸).
تعریف عملیاتی: منظور از تفکر انتقادی در این پژوهش، نمره ای است که افراد در آزمون مهارت های تفکر انتقادی کالیفرنیا فرم ب بدست می آورند. این ابزار شامل ۳۴ سوال چند گزینه ای با یک پاسخ صحیح در ۵بعد مهارت های شناختی شامل توانایی تحلیل ،استنباط،ارزشیابی،استدلال قیاسی و استدلال استقرایی است.
نگرش
تعریف نظری: آلپورت (۱۹۳۵)نگرش را یک حالت عصبی و آمادگی که از طریق تجربه سازمان داده می شودو تاثیر آن روی پاسخ های فرد به اشیاءوموقعیت هایی که به آن مربوط می شود مورد توجه قرار می گیرد تعریف می کند.
تعریف عملیاتی نگرش به مواد روان گردان: در این پژوهش ، منظور از نگرش به مواد روان گردان نمراتی است که دانش آموزان در ابعاد شناختی، عاطفی، رفتاری بر اساس نمرات مربوط به سوالات هر مولفه و نگرش کلی پرسشنامه سنجش نگرش نسبت به مواد مخدر کسب می کنند.
مواد روان گردان: مواد شیمیایی هستند که عملکرد هیجانی، ذهنی یا رفتاری را تغییر می دهند (ویتن ؛ترجمه سیدمحمدی،۱۳۸۶). …………………..
………………..

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه در پایان نامه دات کام : تنها , ۲۹۰۰۰ تومان

 

 

 

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “رابطه تفکر انتقادی با نحوه نگرش در باره مواد روان گردان در دانش آموزان دختر اول دبیر ستان کرج”

هجده + 11 =