فروشگاه

عوامل مؤثر در پرخاشگری دانش آموزان مقطع راهنمایی دخترانه

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 2477

قیمت : تومان14,000 تومان4,000

توضیحات

در این تحقیق عوامل مؤثر در پرخاشگری نوجوانان و نقش آنها در روابط اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است.با توجه به اهمیت موضوع پرخاشگری مخصوصا در نوجوانان که می تواند سدی در راه تحصیل ،تربیت و حتی زندگی سالم آینده انان باشد و این که اعمال و رفتار دانش آموزان پرخاشگر موجب آزار و اذیت خود و هم دیگر دانش آموزان می شود و این مضوع در روابط اجتماعی آنها تاثیر گذار است.
اهداف این پژوهش عبارتند از بررسی کلی نظریات ارائه شده در مورد علل پرخاشگری
– بررسی عواملی که در پرخاشگری مؤثرند و تلاش در جهت رفع این عوامل
– ارائه شیوه پیشگیری برای دانش آموزان که رفتار پرخاشگرانه دارند
جامعه آماری در این پژوهش عبارت است از کلیه دانش آموزان دفتر مقطع راهنمایی تحصیلی ناحیه ۲ شهر زنجان می باشد که از میان سه مدرسه راهنمایی دخترانه ۵۰ نفر از دانش آموزان به صورت نمونه گیری تصادفی ساده (قرعه کشی اسامی )انتخاب شده اند.
ابزار گردآوری اطلاعات تست استاندارد شده آیزنک و نیز پرسشنامه محقق ساخته است که در یک نمونه آزمایشی ۵۰ نفره اجرا و اعتبار آن با نرم افزارهای زیر برآورد شد:
Alpha 9% – spss
روشهای آماری به کار گرفته شده تجزیه و تحلیل از آمار استنباطی مجذور کا می باشد.
یافته های پژوهشی نشان می دهد که عوامل متعددی باعث بروز پرخاشگری می باشند.
نقش خانواده یکی از نفش های غیر قابل انکار می باشد.تبعیض،رفتارهای تند و خشن و اختلاف والدین ،وضعیت اقتصادی و اجتماعی خانواده ها عوامل مهم در بروز پرخاشگری دانش آموزان می باشند.مهم ترین پیشنهادات در خصوص پرخاشگری در این تحقیق دادن شخصیت مثبت و منطقی به کودکان و عدم تحقیر و تمسخر آنان بخصوص در حضور دیگران می باشد.

 

۴۸صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع دارد +پرسشنامه قیمت ۴۰۰۰ تومان !!!

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

 

عنوان صفحه
چکیده ……………………………………………………………………………………………………۱
فصل اول: بیان مسأله………………………………………………………………………………………….۳
۱-۱ مقدمه………………………………………………………………………………………………………….۴
۱-۲ بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………….۵
۱-۳ اهمیت وضرورت انتخاب موضوع…………………………………………………………………….۶
۱-۴ اهداف پژوهشی…………………………………………………………………………………………….۷
۱-۵ فریضه پژوهشی ……………………………………………………………………………………………۸
فصل دوم:(پیشینه تحقیق)……………………………………………………………………………………۹
۲-۱پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………..۱۰
۲-۳ انواع مسائل و مشکلات نوجوانان……………………………………………………………………۱۱
۲-۵ پیشینه تحقیق در ایران…………………………………………………………………………………….۱۴
۲-۷ تحقیقات انجام گرفته در خارج از ایران…………………………………………………………… ۱۷
۲-۸ تعریف واژه پرخاشگری……………………………………………………………………………….. ۱۹
۲-۹ نظریه های مربوط به پرخاشگری…………………………………………………………………….. ۲۰
فصل سوم: روش اجرای تحقیق……………………………………………………………………………۲۲
۱-۳ روشهای آماری…………………………………………………………………………………………….۲۳
۳-۳ تعاریف عملیاتی متغیرها………………………………………………………………………………..۲۳
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………….۲۶
۴-۱ یافته های پژوهشی………………………………………………………………………………………..۲۷
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری………………………………………………………………………….۳۰
۵-۱ بحث در باره یافته ها……………………………………………………………………………………..۳۱
۵-۲ نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………۳۴
۵-۵ پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………..۳۵
پیوست……………………………………………………………………………………………………………..۳۶
منابع…………………………………………………………………………………………………………………۳۷
ضمایم………………………………………………………………………………………………………………۳۸
پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………..۳۹
پرسشنامه پرخاشگری آیزنک……………………………………………………………………………….۴۲

 

 

 

فصل اول

مقدمه و بیان مسئله

 

 

 

 

 

۱-۱ مقدمه
پرخاشگری به هر گونه رفتاری که به هدف آسیب رساند یا مجروح ساختن موجودی دیگر انجام گرفته باشد،اطلاق می شود.افراد پرخاشگر غالبا تمایل خود برای آسیب رساندن به دیگران اعتراف کرده و در صورت عملی نشدن قصدشان ابراز یأس می کنند. پس آنچه در این میان حائز اهمیت است قصد و نیت رفتارکننده می باشئ.یعنی رفتار آسیب زا در صورتی پرخاشگری محسوب می شود که از روی قصد وعمد و به منظور صدمه زدن به دیگران انجام گرفته باشد.الویت ارنفسون نقل می کند:
((روزی پسرش حین پخش برنامه تلویزیونی در مورد بمباران ویتنام به وسیله بمب ناپالم توسط هواپیمایی آمریکایی پرسید؟ناپالم چیست ؟ در پاسخ به او گفتم:
ماده شیمیایی که پوست را می سوزاند و انسان را می کشد.چندی بعد متوجه شدم که چشمان پسرم پر از اشک شده است.یکه خوردم که چگونه در برابر چنین صلاح آدم کشی این همه بی تفاوت برخورد کردم. در حالی که پسر کوچکم اینگونه ناراحت شده است.))روانشناسی اجتماعی نگاهی کوتاه به جهان اطراف ما نشان می دهد که عصر ما همانطور که یکی از علمای اجتماعی گفته،عصر پرخاشگری است.
بخش عمده برنامه های رادیو و تلویزیون شرح اتفاقات و نمایش صحنه های تکان دهنده کشتارهای جمعی،قتل های خودی،تجاوز،تبعید و محروم کردن انسان ها از حقوقشان است.پرخاشگری و نقش آن در روابط اجتماعی از مسائل عمده و مورد توجه روانشناسان و علمای تعلیم و تربیت است. داشتن رابطه اجتماعی مطلوب در نتیجه رشد اجتماعی حاصل می شود.رشدی که فرد در آن سطح از مهارت در رابطه اجتماعی دست یابد و بتواند با مردم به راحتی زندگی کند و سازگاری داشته باشد و به موفقیت شغلی و اجتماعی برسد.مسلم است که در افراد پرخاشگر ما نشانه های رشد اجتماعی ( مانند آینده نگری،میانه روی ،خوش بینی و امیدواری،شوخ طبعی و قبول مسئولیت) را نمی بینی.واضح است چنین افرادی در ایجاد رابطه با دیگران دچار مشکلند .این گونه افراد برای رسیدن به خواسته های خود از ابراز هیچ خشونتی نسبت به دیگران دریغ نمی کنند.در نتیجه خشونت مساوی است با عدم رایطه وانزوای بیشتر و انزواطلبی طولانی باعث خشونت می شود.
عالمان اجتماعی گفته اند که ما رفتار خشن انسان ها را نسبت به یکدیگر حیوانی می خوانیم ولی بررسی های خشونت های انسان نشان می دهد که به کار بردن صفت حیوان در مورد این رفتارها در واقع توهین به حیوانات است در حقیقت هیچ حیوانی نسبت به هم نوع خود تا این اندازه بی رحم وخشن نیست که انسان است.

۱-۲ بیان مسئله
با توجه به اهمیت موضوع پرخاشگری مخصوص در نوجوانان که می توانند سدی در راه تحصیل تربیتی و حتی زندگی سالم آینده آنان باشد و اینکه اعمال و رفتار دانش آموزان پرخاشگر موجب آزار و اذیت هم خود و هم دیگر انش آموزان می شود. این موضوع در روابط اجتماعی آنها با یکدیگر نیز تاثیر می گذارد.اگر این مسئله حل نشود در آینده نه تنها برای خود فرد بلکه برای جامعه نیز مضراتی به وجود می آورد.لذا برای برطرف کردن این مشکل باید عوامل به وجود آورنده آن شخصیت فرد پرخاشگر و نحوه مقابله با او شیوه ها ی یشگیری و درمان را شناخت و در بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داد.
با توجه به اینکه پرخاشگری رفتار تهاجمی است که به قصد صدمه یا آسیب رساندن به دیگران است و از روی قصد و عمد نیز می باشد.مشخص است که چنین افرادی در روابط اجتماعی خود با دیگران مشکل خواهند داشت. این افراد به صورت غیرعادی خودخواه،سنگدل،دارای انگیزه مفرط به عمل خلاف و دروغگو هستندو هیچ احترامی نسبت به حقوق دیگران قائل نیستند. برای به دست آوردن خواسته های خود با خشونت نسبت به اطرافیان موانع را از سر راهشان برمی دارند.در عاقبت اندیشی ظرفیت کمی از خودشان نشان می دهند و از نظر اجتماعی انسان های رشد یافته محسوب نمی شوند.مشخص است که افراد دیگ (نوجوانان)تمایلی به برقراری رابطه با افراد پرخاشگر نخواهند داشت.در این تحقیق ما نقش پرخاشگری دانش آموزان (نوجوانان)را در روابط اجتماعی آنها مورد بررسی قرار می دهیم تا بتوانیم با ارائه راهکارهایی جهت پیشگیری از بروز نین پدیده هایی را برای همیشه برخورد نکنیم.

۱-۳ اهمیت وضرورت انتخاب موضوع:
با توجه به اینکه پرخاشگری برای دانش آموزان و خانواده او موجب مشکلات فراوانی می شود حتی در رفتار و زندگی آینده او نیز تاثیر می گذارد(مثلا افسردگی،شکست در تحصیل،ازدواج نا موفق،شکست در برقراری ارتباط با دیگران )همچنین از آنجایی که عصر ما عصر پرخاشگری است و در تمامی زمانها کم و بیش انسان هایی وجود داشته اند که براثر مشکلات رفتاری خاص(پرخاشگری)عده ای مورد آزار و اذیت آنها قرار گفته اند لذا سعی ما این است که حتی الامکان راه هایی را با اصول علمی هما هنگ باشد را ارائه دهیم و این مشکلات را برطرف کنیم تا از به وجود آمدن افراد پرخاشگر جلوگیری شود.از آنجایی که پرخاشگری و تخصم یکی از بیماری های شایع در کودکان و نوجوانان و حائز اهمیت در تبیین علایم روانپزشکی کودکلن ونوجوانان است.
علامت بسیار مهمی که در بسیاری از اوقات والدین دانش آموزان به ویژه اولیای مدارس به سادگی از کنار آن می گذرند.تحقیقات نشان داده که عمده ترین عامل پرخاشگری ریشه در نابسامانی درون خانواده و روش های تربیتی نادرست دارد و از طرفی درمان این اختلالات بدون مساعدت و یاری مسئولین مدرسه و والدین امکان پذیر نمی باشد بنابراین شناخت تاثیر عوامل محیطی بر رشد نوجوانان از نظر تعلیم و تربیت اهمیت خاصی دارد.بنابراین نسبت به اهمیت موضوع ارائه یک برنامه آموزشی مناسب برای این گونه دانش آموزان نیاز است تا اعنال پرخاشگرانه آنها کنترل شود و احساس امنیت و شایستگی کلیه دانش آموزان تامین شود.

۱-۴ اهداف پژوهشی
۱- بررسی کلی نظزیات ارائه شده در مورد علل پرخاشگری
۲- بررسی عوامل که در پرخاشگری موثرند و تلاش در جهت رفع این عوامل
۳- ارئه شیوه پیشگیری برای دانش آموزان که رغتار پرخاشگرانه دارند.
۱-۵ فریضه پژوهشی
۱- بین تحصیلات والدین و بروز پرخاشگری رابطه وجود دارد.
۲- بین شغل والدین و بروز پرخاشگری رابطه وجود دارد.
۳- بین بروز پرخاشگری و طرز برخورد والدین رابطه وجود دارد.
۴- بین پرخاشگری و ترس از مدرسه و طرز برخورد اولیای مدرسه رابطه وجود دارد.
۵- بین پرخاشگری و مشاهده صحنه های خشونت بار رابطه وجود دارد.
۶- بین بروز پرخاشگری و ضعف اقتصادی رابطه وجود دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل دوم

(پیشینه تحقیق)

 

 

 

 

 

۲-۱ (پیشینه تحقیق)
پیش درآمد:در این فصل ابتدا مفاهیم نظری متغیرهای مورد پژوهش توضیح داده می شود و در ادامه نیز پیشینه ای از تحقیق های انجام شده مرتبط با پژوهش حاضر ارائه می شود.
نوجوانی: نوجوانی دوران تغییرات سریع جسمانی،روانی،شناختی،جنسی و تغییر در الزامات اجتماعی است.نوجوانان علاوه بر کنارآمدن با مجموع از این تغییرات رشدی باید بکوشد تا هویتی برای خود کسب کنند.(شفیع آبادب ۱۳۷۵) نوجوانی حد فاصل بین کودکی و نوجوانی است . حدود آن چندان مشخص نیست و در جوامع مختلف متفاوت است . در این دوره به دلیل رخ دادن بلوغ تغییرات وتحولات جسمی و روانی و اجتماعی پدید می آید و به نحوی که در پایان این دوره نوجوان هویت جنسی و اجتماعی خویش را پیدا کرده و برای پذیرش مسئولیت های فردی و اجتماعی آماده می شود.(احدی و نیک چهر ۱۳۷۲)سازمان جهانی بهداشت به سنین ۱۰ تا ۱۹ سالگی نوجوانی اطلاق می کن این دوره منشا تغییرات بسیاری در وجود شخص می باشد و موجب می شود به گونه ای متفاوت رفتار و احساس کند. نگاه نوجوان به جهان تغییر می کند و گاه دچار تشویش و نگرانی شده و تصمیم گیری برایش مشکل می شود.نکته حائز اهمیت این است که برخی از ادوار زندگی دوره ای است که رابطه نزدیکی با هم دارند از نظر زیست شناسی شروع نوجوانی با آخرین شتاب گری در زشد استخوان بندی و آغاز رشد جنسی از نظر اجتماعی با آماده شدن برای نقش بزرگسالی که در پیش است مشخص می شود.

۲-۲ ویژگی های دوران نوجوانی:
۱- آهنگ رشد جسمی سریع تر می شود و کودک پر جنب و جوش دوره قبل را به نوجوانی مبدل می کند.
۲- از لحاظ رشد عقلی کودک مرحله تفکر عینی به آستانه تفکر انتزاعی قرار می گیرد.
۳- از نظر شخصیتی ثبات دوره قبلی چار تحول شده و سازگاری او از نو مورد تهاجم تشخیص طبی ولقع شده و دچار آشفتگی می گردد.
۴- نوجوان از شرایط جسمی و روانی خویش در مواجه با واقعیت بیمناک است و از کفایت خود نگران است.

-تغیییرات بدنی در دوران بلوغ:
۱- تغییر در اندازه بدن :نخستین تغییر مهم بدن در دوران ورود کودکی به مراحل بلوغ تغییر در قد و وزن است. در دختران این تغییر بیش از پسران است . رشد وزن در دوران بلوغ به شکل چاقی و افزایش بافت های استخوانی و عضلانی انجام می گیرد.
۲- تغییر در نسبت های بدن :دومین تغییر مهم بدن در مرحله بلوغ تغییری است که در نسبت های مختلف بدن پیدا می شود.
۳- خصایص جنسی اولیه:سومین تغییر مهم دوران بلوغ رشد و تکامل خصایص جنسی اولیه دستگاه های جنسی است.
……………………………..

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پایان نامه : تنها , ۴۰۰۰تومان

 

 

 

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “عوامل مؤثر در پرخاشگری دانش آموزان مقطع راهنمایی دخترانه”

یک × 5 =