فروشگاه

توضیحات

بررسی نقاط قوت و ضعف صنعت گردشگری ایران و مالزی پایان نامه گردشگری

رشد روز افزون صنعت گردشگری در جهان و درآمد هنگفتی که عاید کشورهای سرمایه گذار در این حوزه شده است، موجب می شود که سیاستگذاران کشورهایی که دارای

پتانسیل های بالقوه ای در این زمینه هستند این صنعت را جذاب دانسته و تمام تلاش خود را بر آن دارند که سهم بیشتری از این بازار رو به رشد را نصیب خود نمایند.

از آنجا که ایران نیز جزو ده کشور اول جهان در زمینه پتانسیل های جذب گردشگری می باشد ، بسیاری از تحلیل گران و محققان را بر آن داشته که در خصوص رشد و رونق این

پایان نامه گردشگری

صنعت در کشور تحقیق و بررسی نموده و به دنبال راهکارهایی در این خصوص باشند.

پایان نامه گردشگری

این رساله نیز بر آن دارد تا با بررسی وضعیت صنعت گردشگری در ایران و کشور مالزی که یکی از کشورهای موفق در خصوص جذب گردشگر می باشد، روشها و راهکارهای موفقیت

این کشور در حوزه گردشگری را با وضعیت ایران سنجیده و در نهایت چند راهکار بومی شده برای صنعت  گردشگری در ایران ارائه نماید.

کلیدواژه ها:صنعت گردشگری ، ایران ، مالزی ،قوت و ضعف

 

 ۱۳۰صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع دارد 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل پایان نامه گردشگری را دانلود کنید

بررسی نقاط قوت و ضعف صنعت گردشگری ایران و مالزی
بررسی نقاط قوت و ضعف صنعت گردشگری ایران و مالزی

 

فهرست مطالب پایان نامه گردشگری

 

چکیده————————————————————————۱

فصل اول : کلیات تحقیق

مقدمه———————————————————————— ۳

۱-۱   بیان مسئله—————————————————————-۴

۲-۱ اهمیت موضوع     ————————————————————۵

۳-۱ اهداف تحقیق—————————————————————-۷

۴-۱ فرضیه تحقیق—————————————————————-۷

پایان نامه گردشگری

۵-۱ روش تحقیق—————————————————————-۸

۶-۱ متغیرهای تحقیق————————————————————–۸

۷-۱ قلمرو تحقیق —————————————————————-۹

۸-۱ تعریف عملیاتی واژه ها و اصطلاحات ———————————————۱۰

فصل دوم :ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق

مقدمه————————————————————————۱۳

۱-۲- پیشینه پژوهش————————————————————-۱۳

۱-۱-۲- بررسی اجمالی صنعت گردشکری ایران و جهان از گذشته تاکنون————————-۱۳

۲-۱-۲- تاریخچه سفر و گردشگری در ایران———————————————۱۵

۳-۱-۲- بررسی دیدگاهها———————————————————۱۷

۲-۲- مبانی نظری—————————————————————۲۳

۱-۲-۲ مفاهیم گردشگری———————————————————-۲۳

پایان نامه گردشگری

۲-۲-۲ شناخت اثرات گردشگری—————————————————-۲۴

۱-۲-۲-۲ اثرات اقتصادی———————————————————-۲۴

۲-۲-۲-۲ اثرات فرهنگی و اجتماعی————————————————–۲۴

۳-۲-۲-۲- اثرات سیاسی———————————————————-۲۶

۴-۲-۲-۲ اثرات گردشگری بر محیط فیزیکی———————————————۲۸

۳-۲ ساختارها و راهکارهای توسعه گردشگری——————————————–۲۹

پایان نامه گردشگری

۱-۳-۲- مدیریت استراتژیک گردشگری————————————————۲۹

بررسی نقاط قوت و ضعف صنعت گردشگری ایران و مالزی

۲-۳-۲- مدیریت توسعه منابع انسانی————————————————–۳۰

۳-۳-۲- مدیریت بازاریابی———————————————————۳۱

۴-۳-۲- مدیریت دستگاه دولتی امور گردشگری——————————————-۳۳

۵-۳-۲- مدیریت توسعه محصول—————————————————–۳۳

۶-۳-۲- مدیریت اطلاع رسانی——————————————————۳۶

۴-۲- چارچوب نظری تحقیق——————————————————-۳۹

پایان نامه گردشگری

۵-۲- مطالعه تطبیقی————————————————————-۴۱

۶-۲-صنعت گردشگری مالزی——————————————————-۴۵

۷-۲ صنعت گردشگری ایران——————————————————–۵۵

فصل سوم:روش تحقیق

مقدمه ———————————————————————–۶۰

۱-۳ – روش تحقیق————————————————————–۶۱

۱-۱-۳- مطالعه تطبیقی———————————————————–۶۱

۱-۱-۱-۳- معیار انتخاب کشورها—————————————————-۶۱

۲-۱-۱-۳- الگوهای مطالعه تحقیقی—————————————————۶۲

۲-۱-۳- مطالعه پیمایشی———————————————————–۶۲

۱-۲-۱-۳- جامعه آماری—————————————————–۶۳

پایان نامه گردشگری

۲-۲-۱-۳- روش نمونه گیری و حجم نمونه—————————————۶۳

۳-۲-۱-۳- متغیر های تحقیق————————————————–۶۴

۴-۲-۱-۳- روشهای گردآوری اطلاعات و داده ها ———————————–۶۵

۱-۴ -۲-۱-۳- پرسشنامه—————————————————-۶۵

۲-۴-۲-۱-۳ نحوه امتیازبندی پرسشنامه و مقیاس داده ها ——————————۶۸

۳-۴-۲-۱-۳- روایی و پایایی ابزار گردآوری————————————–۶۹

۵-۲-۱-۳روش تجزیه و تحلیل داده ها——————————————-۷۰

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه———————————————————————-۷۴

۱-۴- مشخصات جامعه آماری——————————————————۷۵

۲-۴- توزیع فراوانیسطح اختلاف اقدامات توسعه گردشگری بر حسب معیارهای سه گانه—————۸۰

۳-۴- توزیع فراوانیدرجه اهمیت و اختلاف سطح ساختارها و راهکارهای آن در توسعه گردشگری بر حسب معیارهای سه گانه ———————————————————–۱۰۳

۴-۴- تجزیه و تحلیل سطح راهکارها و اقدامات بر اساس معیارهای سه گانه——————–۱۱۲

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه——————————————————————–۱۱۷

۱-۵- نتایج حاصل از مطالعه تطبیقی———————————————–۱۱۸

۲-۱-۵- نتایج حاصل از مطالعه پیمایشی——————————————–۱۱۹

۲-۵- پیشنهادات تحقیق ——————————————————-۱۲۰

پایان نامه گردشگری

۳-۵- پیشنهادات جهت محققین آینده———————————————-۱۲۱

فهرست منابع و ماخذ———————————————————۱۲۳

پایان نامه گردشگری

 

فصل اول :

کلیات تحقیق

 

 

 

پایان نامه گردشگری

مقدمه :

 

گاه به نظر می رسد گردشگری صنعتی نوظهور در تاریخ زندگی بشر است اما سفر و جابجایی بر روی زمین قدمتی همتای تاریخ دارد . گردشگری به شکل نوین پس از وقوع انقلاب صنعتی و ایجاد تحولات اساسی در زمینه بهبود امکانات مواصلاتی و همچنین

پایان نامه گردشگری

کاهش ساعات اشتغال افراد و پیرو آن افزایش اوقات فراغت در میان جامعه تحولی در زمینه صنعت گردشگری در جهان حاصل شد به گونه ای که امروز صنعت گردشگری از نظر رشد ساختاری اولین صنعت و از نظر درآمد زایی پس از صنایع نفت و خودرو سازی سومین

صنعت بزرگ جهان به حساب می آید و در بسیاری از کشورها به عنوان ابزار مناسبی جهت تنوع بخشیدن به اقتصاد ملی و سرعت بخشیدن به توسعه ملی منطقه ای مورد استفاده

قرار می گیرد امروزه توسعه صنعت گردشگری به علت ایجاد بستر اقتصادی مناسب برای توسعه دیگر فعالیت های تجاری در منطقه ، ارز آوری ، اشتغال زایی و بهبود سطح رفاه اجتماعی جامعه میزبان ، مورد توجه اکثریت دولت مردان است .

گردشگری فعالیتی است که تفاوت اساسی با دیگر فعالیت های اقتصادی دارد و حتی

پایان نامه گردشگری

دارای مرزهای مشخصی با بخش خدمات ( که در قالب آن طبقه بندی می شود ) می باشد . زیرا دارای محدوده ای از کالاها و خدماتی مانند حمل و نقل ، تسهیلات سفر ، خرید و … است که به توالی مصرف می شود .

در ایران صنعت گردشگری به عنوان یک بخش اقتصادی دارای اثر فزاینده نسبت بالایی در تولید می باشد ( ضریب فزاینده تولید صنعت گردشگری در ایران بعد از صنایع غذایی و

پایان نامه گردشگری

ساختمان در رتبه سوم قرار دارد ) و قدرت اشتغال زایی آن بصورت مستقیم و غیر مستقیم از بسیاری از بخشهای اقتصادی دیگر بیشتر است طبق

بررسی نقاط قوت و ضعف صنعت گردشگری ایران و مالزی

آمارهایی که ارائه شده است به ازای هر ۶ گردشگر خارجی که وارد کشور شود یک شغل و به ازای هر ۲۵ گردشگر داخلی

نیز یک شغل ایجاد می شود ( ضریب فزاینده اشتغال زایی این صنعت پس از بخشهای کشاورزی ، صنایع غذایی و ساختمان رتبه چهارم را در کشور دارد و ضریب اشتغال جهانی آن ۸% است ) .

عموماً در کشورهای در حال توسعه صنعت گردشگری به عنوان ابزاری جهت تنوع بخشیدن و احیای اقتصاد ملی و منطقه ای مورد استفاده قرار می گیرد و در این میان کشورهایی که

پایان نامه گردشگری

از نظر فرهنگی دارای قابلیت بالقوه ای باشند بخت مساعدتری جهت موفقیت در این عرصه رقابتی خواهند داشت . گردشگری پدیده ای است که در پی مدرنیته بوجود آمده و تداوم

یافته ، فضا و بستر مدرن شهری آن به عنوان محرک برای گردشگری عمل می نماید .

بررسی نقاط قوت و ضعف صنعت گردشگری ایران و مالزی

 

۱-۱   بیان مسئله

 

پایان نامه گردشگری

” صنعت گردشگری تا پایان دهه آینده در صدر جدول صنایع پر درآمد جهان قرار می گیرد . در سال ۲۰۱۱ فرانسه با درآمدی معادل ۱۳۵ میلیارد دلار در رأس کشورهایی است که بیشترین درآمد را در این صنعت دارند . ایالات متحده با ۱۲۱ و اسپانیا ۹۷ میلیارد دلار به

ترتیب در رتبه های بعدی قرار دارند و این در حالی است که در این سال درآمد ایران از صنعت گردشگری تنها ۲/۱ میلیارد دلار بوده است ( کتاب سال آمار جهانگردی ۲۰۱۱ ) .

مقایسه ایران با کشورهای صنعتی و توسعه یافته ، شکاف عظیمی را نشان می دهد که

پر کردن آن در دنیای امروز که همه کشورها با سرعت بسیار بالایی در عرصه های اختصاصی حرکت میکنند بیشتر شبیه رویایی دست نیافتنی است .

آمارهای اعلام شده از سوی سازمان جهانی جهانگردی از رتبه بسیار نازل کشورمان در میان اعضای این سازمان حکایت دارد به طوری که در میان یکصد و پنجاه عضو ، ایران در ردۀ

پایان نامه گردشگری

شصت و هشتم قرار دارد . با توجه به اینکه ایران از لحاظ محصولات گردشگری و منابع در

میان ده کشور برتر جهان می باشد ، این رتبه نمی توان شایسته کشورمان باشد و درآمدهای حاصل از این صنعت در ایران آمار بسیار اندکی را نشان می دهد . ”

این امر نه به دلیل فقدان جاذبه های طبیعی یا آثار باستانی و یا شرایط آب و هوایی است ، بلکه صرفاً محصول بینش مدیریت و نرم افزار موجود در این صنعت است . دولت که باید

سیاستگزار کلان و ارایه کننده استراتژی روشن این صنعت باشد و معرف بستر و رشد پایدار از این صنعت را فراهم کند هنوز درگیر پاره ای کارهای اجرایی خود در این صنعت است .

پایان نامه گردشگری

بعضی از مسایل امنیتی ، اجتماعی و فرهنگی ناکارآمد ، حرکت این صنعت را در ایران کند و کندتر می کند و این در حالی است که صنعت گردشگری جهان رشد شتابانی را آغاز کرده است .

بسیاری از صاحب نظران معتقدند تا زمانی که در کشور درآمدهای نفتی وجود دارد ، سهم درآمد عظیم گردشگری نادیده گرفته می شود .

بسیاری از مسئولان کشور هنوز با دیدی منفی به این صنعت می نگرند و می اندیشند که در عرصه اقتصاد سود آوری یک کارخانه بیشتر از حوزه هایی مانند گردشگری است .

و این در حالی است کشور مالزی که چند دهه ایست که در این زمینه فعالیت خود را

شروع کرده توانسته باشد در سال ۲۰۱۲ کشور نهم در جهان از لحاظ تعداد گردشگر و کشور سوم در آسیا بعد از چین و ترکیه باشد.

این تحقیق بر آن است تا با مقایسه بین نقاط قوت و ضعف کشور ایران و مالزی راهکاری را

جهت استفاده از شیوه هایی که این کشور در قبال تنگناهای اشاره شده تدبیر نموده است

را شناسایی کرده و در صورت امکان برای ایران بومی سازی نماید و به سوالات ذیل پاسخ دهد ؛

نقاط ضعف صنعت گردشگری ایران در مقایسه با صنعت گردشگری مالزی چیست وبا

پایان نامه گردشگری

مطالعه صنعت گردشگری این کشور چه راهکارهایی برای رفع این نقاط ضعف می توان ارایه نمود؟

 

۲-۱ اهمیت موضوع    

بحث و گفتگو پیرامون مقوله گردشگری یکی از عوامل مهم اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی

هر کشور محسوب           می شود . انسانها با هدفهای مختلف مسافرت می کنند و این پدیده یعنی توسعه داخلی با شتاب زیادی افزایش یافته و می یابد .

همانطور که در جدول شماره (۱- ۱) مشاهده می شود سازمان جهانی گردشگری تعداد گردشگران را در           سال ۲۰۱۲ بالغ بر یک میلیارد و چهار صد میلیون نفر برآورد نموده است .

سال میلادیتعداد گردشگران به هزار نفر
۱۹۹۶۵۶۳٫۶۴۱
۲۰۰۰۷۰۲٫۰۰۰
۲۰۱۰۱٫۱۱۸٫۰۰۰
۲۰۱۲۱٫۴۰۰٫۰۰۰
پایان نامه گردشگری

طبیعی است این صنعت در جهان با این حجم از ورودی و خروجی به صنعتی پر رونق ، پر جاذبه و پر درآمد برای کشورهای مختلف درآمده است به طوری که در بسیاری از

کشورهای جهان به عنوان منبع پردرآمد ملی برای دولتها و مردم مطرح است .

بحث گردشگری تا پایان دهۀ آینده در صدر جدول صنایع پر درآمد جهان قرار می گیرد . این صنعت با درآمدی بالغ بر ۵۰۰ میلیارد دلار در سال ۱۹۹۸ بر صنعت خودرو

و کامپیوتر پیشی گرفت و تا سال ۲۰۲۰ بر تنها صنعت برتر جهان نفت نیز فائق خواهد آمد . تعداد گردشگران این صنعت در سال ۲۰۱۰ از حدود یک میلیارد نفر گذشت و در سال ۲۰۲۰ بیش از ۶/۱ میلیارد نفر خواهد بود

فاصله زیاد با کشورهای صنعتی و توسعه یافته ، شکاف عظیمی را نشان می دهد که پر

کردن آن با توجه به حرکت سریع کشورها و حرکت در عرصه های اختصاصی بیشتر شبیه یک رد پاست .

آمارهای اعلام شده از سوی سازمان جهانی جهانگردی از رتبه بسیار نازل کشورمان در میان اعضای این سازمان حکایت دارد به طوری که در میان یکصد و پنجاه عضو ، ایران در رده

شصت و هشتم قرار دارد که با توجه به اینکه ایران از لحاظ محصولات گردشگری و منابع در

میان ده کشور برتر جهان می باشد این رتبه نمی تواند شایسته کشور مان باشد و درآمدهای حاصل از این صنعت در ایران آماری بسیار اندک را نشان می دهد

و بر اساس پیش بینی های سازمان جهانی جهانگردی در سال ۲۰۲۰ میلادی سال شکوفائی صنعت گردشگری است به طوری که ضعیف ترین کشورها از لحاظ جذب گردشگر

پایان نامه گردشگری

در این سال می توانند افزون بر بیست میلیارد دلار درآمد کسب کنند و کشورهای متوسط در این صنعت نیز موفق به کسب سالانه پنجاه میلیارد دلار خواهند بود .

ایران را نیز باید در میان کشورهای متوسط ارزیابی کرد ، در عین حال که با توجه به جاذبه های اکوتوریسمی فراوان ، دستیابی به پنجاه میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰ برای کشورمان نا ممکن نیست .

یکی از دلایل مهم توقف پیشرفت صنعت گردشگری در ایران ، نوع نگاهی است که مسئولان و برنامه ریزان کلان کشور به این صنعت دارند . یکی دیگر از دلایل مهم نیز استفاده از درآمد نفت می باشد که باعث شده کمتر کسی از مسئولان برنامه ریز در

پایان نامه گردشگری

کشور به صنعت گردشگری توجه نشان دهد . مسئولان کشور به دلیل درآمد بالای حاصل از فروش نفت ، کمتر حاضر به تحمل سختی برای رونق صنعت گردشگری شده اند

تجربه نشان می دهد تنها زمانی که درامد نفت با خطر جدی مواجه شده همه ذهن های برنامه ریز به سمت جایگزین کردن این صنعت به جای نفت بر گردانده می شود .

یکی دیگر از معضلات این صنعت نبود وجود مرجعی قابل اعتماد برای تهیه آمار است بطوری که حتی در حوزه آمار ورود مسافران به کشور نیز مشکلات متفاوتی وجود دارد .

کپی برداری در مورد زیر بناها و ساختارهای گردشگری در کشورهای موفق این صنعت کمک شایان توجهی به کشورمان خواهد کرد . به عنوان مثال از آنجائیکه ۳۰% گردشگران

در کشورمان را گردشگران فرهنگی تشکیل می دهند می توانیم از کشورهایی که در زمینه گردشگری فرهنگی پیشرو هستند الگو برداری کنیم و از این راه درآمد قابل توجهی را به اقتصاد کشورمان تزریق نمائیم .

کشور ما به لحاظ ژئوپلیتیکی و هم به دلیل شرایط اقلیمی بسیار استثنائی است .

پایان نامه گردشگری

همچنین ایران ویژگیهای فرهنگی والائی به لحاظ ساختمانهای مذهبی و زیارتگاهها دارد که برای ادیان مختلف بسیار جذاب است .

میزان گردشگران ورودی و مشتاق بازدید ایران رو به افزایش هستند که اگر پذیرش آنها به درستی سازماندهی نشود منافع مطلوبی

را برای کشورمان به همراه نمی آورد . ورود گردشگران اگر به درستی سازماندهی شود علاوه بر منافع اقتصادی تعامل فرهنگها را نیز به همراه خواهد داشت . ( ضرغام ،۱۳۸۲،۹ )

۳-۱ اهداف تحقیق

اهداف این پژوهش به دو گروه اصلی و فرعی به شرح ذیل تقسیم می شود ؛

هدف اصلی :

هدف اصلی این پژوهش عبارت است از بررسی صنعت گردشگری در کشورهای مالزی و

ایران با استفاده از نظر کارشناسان و با توجه به شرایط دو کشور ، امید است با بکار بستن این مطالعه در بخش گردشگری عاملی جهت بهینه شدن

پایان نامه گردشگری

درآمد و منافع گردشگری و از طرفی ابزاری برای حصول اطمینان از پایدار بودن توسعه گردشگری می باشد .

اهدف فرعی :

سایر اهداف این پژوهش نیز به شرح ذیل می باشند :

–         بررسی نقاط قوت و ضعف صنعت گردشگری ایران .

–         بررسی نقاط قوت و ضعف صنعت گردشگری مالزی .

–         ارائه راهکارهای پیشنهادی برای رفع نقاط ضعف ایران با استفاده از مطالعه تطبیقی .

 

۴-۱ فرضیه تحقیق

بین نقاط ضعف و قوت صنعت گردشگری ایران و مالزی تفاوت معنا داری وجود دارد .

 

 

پایان نامه گردشگری

 

۵-۱ روش تحقیق

نوع روش تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی و تطبیقی می باشد . در مطالعه به روش توصیفی به شرح وقایع و رویدادها به همان گونه که هست می پردازیم بدون آنکه دخل و تصرفی در آن داشته باشیم . در این تحقیق          می کوشیم تا با استفاده از روش

تطبیقی الگویی به منظور مطالعه صنعت گردشگری در کشور مالزی و ایران ارائه دهیم . سپس برای بدست آوردن اطلاعات درباره دیدگاهها و نظرات کارشناسان و خبرگان این

صنعت در مورد ساختارها به دست آمده از روش پیمایشی استفاده خواهیم کرد . پایان نامه گردشگری

 

۶-۱ متغیرهای تحقیق

متغیر کمیتی است که در دامنه های معین می توان از یک فرد به فرد دیگر یا از یک مشاهده به مشاهده دیگر مقادیر مختلفی را ایجاد کند . بنابراین چیزی است که تغییر می

پایان نامه گردشگری

پذیرد و محقق آن را بنا به هدف تحقیق خود کنترل ، دستکاری یا مشاهده می کند و در برخی مواقع متغیر نمادی است که اعداد یا ارزشها به آن منتسب           می شود . ( خاکی،۱۶۵،۱۳۷۹ )

متغیرهای مستقل و وابسته به شرح ذیل می باشد ؛

  • متغیر مستقل

متغیر مستقل یک ویژگی و خصوصیت است که بعد از انتخاب توسط محقق در آن دخالت یا دستکاری                  می شود و مقادیری را می پذیرد تا تأثیرش بر روی متغیر وابسته

پایان نامه گردشگری

مشاهده می شود . متغیر های مستقل در این تحقیق به طور کلی شامل ساختارهای توسعه گردشگری می باشد که در فصل دوم به شرح آنها خواهیم پرداخت .

–         ساختار خدمات و تسهیلات گردشگری

–         ساختار بازاریابی و تبلیغات

–         ساختار اطلاع رسانی همگانی و رسانه ای

–         منابع انسانی

–         زیرساختها

–         اصلاحات ساختاری ، سیاست گذاری و اقدامات قانونی

پایان نامه گردشگری

  • متغیر وابسته

متغیر وابسته متغیری است که هدف محقق تشریح یا پیش بینی تغییر پذیری در آن است . به عبارت دیگر متغیری است اصلی که در قالب یک مسأله برای تحقیق مورد بررسی قرار

می گیرد . با تجزیه و تحلیل متغیر وابسته و با شناسائی عوامل موثر بر آن می توان

پاسخها یا راه حلهایی را برای مسأله شناخت . متغیر وابسته در این تحقیق توسعه صنعت گردشگری است . ( بر اساس تطبیق نقاط ضعف ایران و نقاط قوت مالزی است ) .

 

پایان نامه گردشگری

۷-۱ قلمرو تحقیق

  • قلمرو موضوعی

قلمرو موضوعی این تحقیق ادبیات مربوط به ساختارها توسعه گردشگری است . این ساختارها عموماً در ارتباط با سازمانهایی است که در بخشهای مختلف صنعت گردشگری

پایان نامه گردشگری

به فعالیت می پردازند . برای مثال می توان از سازمانهای مهمان پذیر حمل و نقل و واسطه ای و سایر سازمانهای ملی و منطقه ای نام برد .

قلمرو ساختارها و راهبردهای گردشگری بسیار گسترده است و فقط فعالیتهایی که بوسیله سازمانهای مختلف انجام می شود را در نمی گیرد . ساختارها و راهبردهای

گردشگری را به راحتی می توان به مقصدها یی نیز تعمیم داد که شامل ترکیبی پیچده از

اشخاص ، سازمانها و محیط های طبیعی و مصنوعی بشر را شامل می شود . سازمانهای فعال در بخشهای مختلف که از لحاظ مالکیت ، انداز……………………………..

پایان نامه گردشگری پایان نامه گردشگری پایان نامه گردشگری پایان نامه گردشگریپایان

پایان نامه گردشگری

نامه گردشگری پایان نامه گردشگری پایان نامه گردشگری پایان نامه گردشگری پایان نامه گردشگری پایان نامه گردشگری پایان نامه گردشگری

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

پایان نامه گردشگری

 

 

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “بررسی نقاط قوت و ضعف صنعت گردشگری ایران و مالزی”

بررسی نقاط قوت و ضعف صنعت گردشگری ایران و مالزی

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 3324

پایان نامه گردشگری دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد موضوع جدید پروپوزال

قیمت : تومان22,000 تومان9,800